logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 05-02-2010 02h00

Weekdagboek 4 februari 2010.
Ranking the lord(s).


Delft is rijk gezegend met geloof. Geloof in God in de christelijke en in de islamitische traditie. Helaas wordt het stadsbestuur bevolkt door ex-christenen, of Max Havelaar christenen of nog erger anti-christenen. Vooral in de PvdA en D66 zijn ze ruim vertegenwoordigd. Zij denken dat het koninkrijk der hemelen vooral tot stand komt via Breed Welzijjn Delft en dat de lege buurthuizen een alternatief zijn voor de wekelijkse kerkgang. Miijn vader zei vroeger al, er gaan meer mensen in totaal naar de kerk dan naar het betaald voetbal. Laat staan naar de Wending! En dat is iets waar dominees maar eens over moeten nadenken. Omdat wij zo'n vertrouwen op de Heere hadden thuis mochten wij naar het betaald voetbal. het liefst door de week, maar ook naar Sparta, daar speelde de zoon van koster. En op hoogtijdagen naar Feijenoord. En dan zongen we een gezang uit de 119-gezangen bundel. Toch overwint eens topclub Feijenoord en maakt een einde aan Ajax. Dan overwint Rinus Israel het kwade en is de strijd om de Cup volbracht. 6 mei 1970 is nog altijd in ons hart gegrift. Celtic uit altijd moeilijk. Zeker in San Siro. Voetbal en Kerk, beiden religie en gemeenschap. Een legioen, der Engelen en in de Kuip. En dat is wat anders dan daar hoorden ze engelen zingen ! Een mooie film over 100 jaar hoogmoed in 020. Maar verder niets. Dankzij Supermario wordt Feijenoord de komende jaren weer kampioen en in 2015 kan men in Delft op de foto met de cup met de grote oren. Dankzij leiderschap en inspiratie. Dat hebben we nodig in 010 en in 015 !

Inspiratie heeft het suffe gemeentebestuur in Delft nodig. Nieuwe mensen in het college lijkt me met Jolanda van Gaal als de stralende vaste ster, en Bianca van der Werf als sterretje, zoals bij Kerst. Milene, Lieke en Joelle in de wachtkamer, samen met Saskia Bolten. Die staat in Binnenlands Bestuur en bij mij vijf. Eerst zich losmaken van de omklemming van Koning en Rensen. Want uiteindelijk is Groen Links meer van de EVP dan van de CPN. Of te het gaat daar meer om mensen (PPR) dan om systemen (Rensen c.s. en BWD). Laat ik het in eigen linkse termen gieten, wil Groen Links meedoen, dan samen met de SP een prestatiecontract. Bijvoorbeeld mee werken aan 25% minder ambtenaren en 25% minder breed welzijn. Een gevulde koek kan ook zonder een rode beleidsmedewerker. En niet elke oudere is kwetsbaar en afhankelijk of te wel een potentieel zorgmijdend object. Saskia open je hart en zing de lof in het koor der engelen onder leiding van Jolanda, met op het orgel Petra Vreeswijk. Een echte maarschalk op haar orgel. En Lieke hunting votes in Poptahof.

Ranking the lord. Het enige wat telt is het getal van de Heere en dat is drie, Drie in eenigheid Vader, Zoon en Heilige Geest. In de christelijke traditie. Waarbij ik zelf ook erg onder de indruk ben van het begrip Maria martelares. Of te wel bemiddelaar voor ons aardse zondaren in relatie tot het machtig opperwezen. Van de islam weet ik te weinig. Natuurlijk ben ik trots op Kader Abdolah. Ik bezocht hem onlangs. Hij heeft op het Doelenplein de Koran vertaald. En dat is nog eens echte Lef ! Maar ik ben zeker en vast overtuigd van de grote kracht van het geloof in het Opperwezen, en in de leiding van God, het Opperwezen, in het leven van mensen. En dat brengt mensen bijeen. Dat er vaak sociaal economische verschillen zijn die leiden tot conflicten en geweld dat erken ik. Maar dat is mensenwerk en daarom nauwelijk theologisch te duiden. Eigenlijk is het probleem dat de moderne mensheid Zondag 1 van de Heidelbergsche Cathechismus niet meer kent. En niet te vergeten de Dordtse leerregels. Deze zijn nog mede opgesteld door mijn voorvader Cornelis Hillenius. Dominee in Alkmaar en Rotterdam in 1600. Kern daarvan is er mag niks en als er iets mag, dan wordt het afgeraden.

In 2010 laat ik mij leiden door ds. Henk Liefting, Tjeerd Visser pr. en Kader. Maar er is een verschil tussen het persoonlijk geloof en het als gelovige optreden in het openbare leven. Daarom heb ik een voorkeur voor ds Liefting, en stadspastor Ben Bolmer (uit de Raamstraat, waar Martin Stoelinga moet biechten). En boven alle partijen verheven Kadar. Ds Liefting leidt zijn volk uit Pijnacker, de Lier, Oude Leede e.o. naar de Oude Kerk, de Nieuwe kerk en met het rondreizend kerkencircus van de PKN door de stad. Samen met Dekker e.a. Hij verdient een vaste stek, mi, in de Wippolder. maar dat terzijde. Hij zegt op de kansel waar het op staat. Hij is herder en leraar en waarschuwt het kerkvolk tegen anti-christenen, zoals bijvoorbeeld in D66 te vinden zijn en in de PvdA. Eigenwijze ex-christenen die zich menen te moeten verheffen boven de wet des Heeren. En daar heeft Liefting gelijk in. Niemand staat boven de wet. De wet van de Heere is het bezielde kader waarbinnen mensen moeten leven. En dat betekent gewoon handen af van de buurvrouw en je naaste liefhebben als jezelf. En de Heere voorop stellen. Dat is geloof !

Niemand staat boven de Wet. In de politiek niet, in het werk niet (bonussen) en niet in de Kerk (kerkrentmeesters en sommige dominees buiten Delft). Iedereen moet zich gedragen.

Daarom liever praising the Lord, dan ranking the Lord. Het is een grote vreugde in Delft dat het geloof hier zo present is. het mooistre is als Tjeerd de klokken laten luiden van de Maria Jesse, terwijl Liefting de wet leest. Het is een beetje een roomse streek, maar wel belangrijk. Nu weet voortaan iedereen dat om 10.40 uur in de NK de wet wordt gelezen, En tegelijk de preken van Tjeerd en Bolmer zijn ook prachtig en to the point. Geen wonder dat deze kerken met identiteit lopen als een trein en groeien. Wat monseigneur Eijk ook cijfert. De Heilige Geest zal de kerk leiden en niet de afdeling statistiek van het KASKI !

Neen, we hebben geestelijke leiders in Delft en die moeten meer zichtbaar worden. Daarom worden de drie musketiers Bolmer, Liefting en Kadar, adviseurs van het college. Nog net niet de raad van de hoogste geestelijk leiders zoals in in Iran, maar wel gesprekspartner en inspiratiebron., En de roomse wethouders mogen regelmatig biechten samen met Martin om vergeving.... bij Ben Bolmer. Ook in Lettele in de H. Nicolaas of in Makkum in de H. Willibrodus. Ik laat mij de wet lezen in de NK en de OK en af en toe in de Lebuinus in Deventer. En zo nodig in de Ichtus of Vierhovenkerk of door Wout van der Spek en zijn vrouw uit Makkum e.o.

Als wij willen ranken en we doen aan Ranking the Lord, dan doen we dat liever als ranken. Ranken aan de Wijnstok, met de goede vruchten. De vruchten die groeien aan de geest. De liefde en de vrede, de vreugde het allermeest. Samen met alle gelovigen. En als we doen aan ranking the stars, dan denken en zingen we vooral van Christus, de stille vaste ster (star) de opgang naar den Hoge. En als we die opgang willen maken, dan kan dat via Maria altijd Maagd, de profeet (de wandelaar). maar vooral in ons eigen leven en de persoonlijke omgang met onze Schepper. In Woord en sacrament. In gebed, biecht en in de goede werken. Opdat wij met ds. Liefting zeggen en bidden Maranatha. Amen, ja heer Jezus kom ! Kom haastig te beginnen in Delft !

AM van der Veen



Voorgaande weekdagboeken:
Weekdagboek 2 februari 2010. Ranking the stars in Hengelo en in Delft
Weekdagboek 1 februari 2010: Nog zes weken tot Makkum



   
    THE LORDS
   
   
   delft the_lords_ben_bolmer_01.jpg
Ben Bolmer

   delft the_lords_henk_liefring_01.jpg
Henk Liefting

   delft the_lords_kader_abdolah_01.jpg
Kader Abdolah