logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

delft cartoon_2008_12_27_interview_balje

Bron: Delft op Zondag (28-12-2008)

Gondelaffaire (5)


DELFT – Naar aanleiding van mijn brief over de Gondelaffaire en de bemoeienissen van Burgemeester Bas Verkerk hierin ben ik gebeld door een zeer zelfingenomen en boze Christiaan Baljé die - hoe kan het ook anders - dreigde met een rechtzaak. Mijn intentie was om te schrijven over de bemoeienis van Bas Verkerk met de Nederlandse rechtsgang. De titel van het stukje was dan ook oorspronkelijk: ‘Opmerkelijke parallellen in Politieke Processen’.

Inmenging van de politiek in de rechtsgang is een doodzonde in een democratie, zoals afgelopen week in België bleek. De vraag is wel: Staat de Gondelaffaire op zichzelf of is deze typerend voor de verdorven bestuurscultuur in Delft? Iedereen kan de Gondelfilm op internet op de website YouTube zien. Baljé is hoofdrolspeler in zijn eigen lachfilm. 'Corruptie' of 'een grapje', wie zal het zeggen ...

Enige tijd geleden heeft de Rechter, Mr. Alewijn, gesteld dat het optreden van Baljé in de film ‘niet verstandig’ is. Wethouders behoren besprekingen te houden op het Stadhuis, niet in de horeca. Baljé hoorde het één en ander zwijgend en met een rood hoofd aan. Baljé heeft een gondelexploitant eigenhandig een zogenaamde waarderingsbijdrage toegezegd en toegekend.

Binnen drie dagen had Verkerk een goedkeurend intern rapport klaar. Baljé treft geen blaam, de behandelend ambtenaar moet op ‘opfriscursus’. De Raad van State heeft recent voorgesteld dat een ‘waarderingsbijdrage’ helemaal niet bestaat. Een Gemeente kan slechts subsidie van gemeenschapsgelden verstrekken. Hiervoor gelden strenge regels, deze zijn door Baljé niet in acht genomen.

Baljé stelt later tegen de Rijksrecherche: 'Ik heb hele rare dingen gedaan, dat kan omdat ik Wethouder ben… En pas op! Je komt altijd weer een ambtenaar tegen(!)' In de ‘bedreigingszaak’ ging het andersom. Een ambtenaar uit valse beschuldigingen. De toenmalige wethouder houdt deze ambtenaar de hand boven het hoofd en Verkerk gaat hier vervolgens in mee.

Een onafhankelijk onderzoek komt, net als in de Gondelaffaire, niet van de grond. De Gemeenteraad grijpt niet in. Rechtstreekse inmenging door een Burgemeester in de rechtsgang is ‘not done’ in een democratie. Een democratie staat of valt immers met de ‘Scheiding der Machten’. Hoezo verdorven bestuurscultuur?

S. Heidstra, Delft