logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

Bron: Delft op Zondag 21-12-2008

Gondelaffaire

Een Delftse pizzaria-eigenaar en een Venetiaanse gondelexploitant maakt heimelijk video-opnamen van wethouder Christiaan Baljé terwijl deze bij hem dineert. Chris B. belt met de (toenmalige) Haagse wethouder Bas Verkerk en verstrekt informatie over Bas V.’s aanstaande benoeming tot Burgemeester van Delft.

Bas V. verstrekt desgevraagd info over een Haagse grond-deal. Vervolgens belt Chris B. de grondeigenaar en zegt: ‘Ze willen het heel graag hebben, je hebt het niet van mij. Ga voor de hoofdprijs en stort de winst maar in mijn verkiezingskas’. Toen een Delfts Gemeenteraadslid deze film via SBS6 naar buiten bracht had Bas V. binnen drie dagen een intern rapport klaar: niets aan de hand.

Chris B. en Bas V. wassen de handen in onschuld. Het Gemeenteraadslid wordt sindsdien belaagd door rechtszaken, die hij steevast verliest. Heeft Bas V. zo veel invloed in de Nederlandse ‘rechtersstaat’?

Dan de Delftse bedreigingszaak in 2006. Bas Verkerk ontvangt in februari 2006 een zogenaamde ‘dreigbrief’ waarin hij een domme sukkel wordt genoemd. Een Delftse burger wordt door een Gemeente-ambtenaar vals beschuldigd en in verband gebracht met deze dreigbrief, nadat hij zijn beklag had gedaan over de werkwijze van bovengenoemde ambtenaar.

Hoewel Bas V. van de werkelijke situatie op de hoogte is gesteld, doet hij er alles aan om deze burger onschuldig veroordeeld te krijgen (een bedreigingszaak geeft Bas V. kennelijk status en statuur; eindelijk ís hij iemand). Een Burgemeester heeft beroepshalve contact met de Politie en het Openbaar Ministerie via de zogenaamde ‘driehoek’, waarin hij handhaver van de openbare orde is.

Bas V. heeft in bovengenoemde zaak een direct contact met de ‘zaakofficier’ en intervenieert in het Politieonderzoek en de rechtsgang. Bas V. stelt van de zaakofficier vernomen te hebben dat de betrokken burger ‘mogelijk heel gevaarlijk’ is en vertelt dit in februari 2007 rond in het College en de Gemeenteraad. Vervolgens ontketent hij een beveiligingsprogramma in nauw overleg met hoofdofficier H. Moraal en Politie. Camerabewaking op het Stadhuis, BOB-jeeps in de straten van Delft.

Door zijn achtergrond heeft Bas V. goede contacten met Justitie en de rechterlijke macht, zijn oud-collega’s. Wat zegt het bovenstaande over de mens, manipulator en machtspoliticus Bas Verkerk? Opmerking: Bas V. en Chris B. zijn beiden lid van de VVD. Raadslid en burger zijn beiden lid van Leefbaar Delft.

S. Heidstra, Delft