PolitiekDelft.nl
| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft


donderdag | 23 februari 2012 | 14:00 |

HOME > DOSSIERS > DOSSIER SIETSE HEIDSTRA > OVERZICHT

BEDREIGD VOOR HET LEVEN

(geschreven door een vriend van Sytse H.)

Na de uitzending van het KRO-programma Brandpunt op Zondag 29 januari waarin de 'Gondelaffaire' van Delft aandacht kreeg, las ik in het landelijk dagblad Trouw van de daaropvolgende dag een korte reaktie met als kop 'Burgemeester van Delft al jaren beveiligd na bedreiging'. (Waar ging het nog maar om?)

Nu ook de Delftse Post en andere bladen en internetdiensten naar aanleiding van het KRO-programma Brandpunt 'breaking news' menen te moeten publiceren wil ik (ik kan bijna niet anders) enige tegengas geven aan deze beinvloeding van de publieke opinie door Bas Verkerk en de media.

Deze 'Gondelaffaire' en dan de bedreiging aan zijn adres in 2006 daarna werden bewust door Bas Verkerk met elkaar 'verbonden'. De bedoeling hiervan is niet iedereen duidelijk, anderen hebben een vermoeden. Praktijk in de televisie-wereld is dat men een en ander kan bedingen in ruil voor medewerking aan een programma.

Men kan denken: Bas Verkerk slaat om zich heen nu Stoelinga recht is gedaan en in het gelijk is gesteld en Verkerk probeert nu zijn troef uit te spelen: dat de 'doodsbedreiging' aan zijn adres uit het 'kamp Stoelinga' komt, namelijk van Sytse H. Men kan van alles gaan denken en de 'Gondelaffaire' wordt steeds meer onzichtbaar.

Waar ik mij boos over maak is dat Bas Verkerk duidelijk bezig is met het demoniseren van zijn 'Bedreiger' van 2006 in 2012 nu er steeds meer wordt gerept over zijn integriteit.

De Delftse Post van Woensdag 1 Februari 2012 citeert Bas Verkerk als volgt: Verkerk zegt: "Ik word beveiligd en dat zal ook wel nodig blijven zolang hij hier rondloopt. Het is een belemmering van je functioneren in het openbaar bestuur, want je moet rekening houden in je uitingen, je gedragingen, waar je heen gaat, waar je niet heen gaat en dat is een schadepost voor de democratie".

Mijn grote zorg op dit moment gaat uit naar het welzijn van Sytse H. sinds November 2011 gedetineerd in Vught, de 'Bedreiger' van Bas Verkerk. Sytse ken ik al 30 jaar van zeer dichtbij als weldenkend en vriendelijke mens. Mijn zorg gaat zeker niet uit naar Bas Verkerk . Bas Verkerk bewijst drommels goed voor zichzelf te kunnen zorgen, met als bewijs zijn vele nevenbanen en ontplooide activiteiten sinds zijn aantreden.

Als Verkerk zich diskwalificeert als burgemeester in ondermeer een 'Gondelaffaire' en als hij toont niet de potentie of de wil te hebben een goede burgervader te zijn in Delft en het politiek klimaat in Delft negatief beinvloedt zou dit beslist consequenties moeten hebben voor zijn baan als burgemeester. Een onderzoek naar Verkerk's integriteit moet integer en transparent gebeuren vindt iedereen van goede wil. Wetende wat in Delft en in regio Haaglanden 'haalbaar' is qua onafhankelijke en interne onderzoeken heb ik al twijfels hieromtrent, maar gelukkig is er Jan Franssen, Commissaris van de Koningin, en dan komt het goed (?).

Als ik zie wat Sytse H. in de bedreigingszaak tegen Bas Verkerk is overkomen zie ik een 'beschaafde' rechtsorde die op alle nivo's en alle fronten faalt en zich gemakkelijk laat misbruiken.

In kranten leest men woorden die de slechtheidsgehalte van deze 'Bedreiger' moeten bevestigen en de burgemeester moet scharen aan de goede kant als 'Slachtoffer' en niet als 'Boef' in een 'Gondel-soap':"Doodsbedreiging, verboden wapenbezit, 15 maanden cel". Verkerk voelt duidelijk behoefte beschermd te moeten worden tegen Sytse H. ten laste van de gemeentekas? Dit terwijl Sytse al 5 jaar bezig is zich geduldig en minutieus te verweren tegen ridicule beschuldigingen en dito bewijslasten en de Gemeente Delft hem 5 jaar behandeld als een paria! Van hem heeft Gemeente Delft al die 5 jaren niets te vrezen gehad! Bas Verkerk huilt grote krokodilletranen!

De bewijsvoering tegen Sytse komt overeen met wat verpleegster Lucia de Berk is overkomen, een zaak die speelde in 2001 en vele jaren nadien. Eerst word je in de schijnwerper gezet en vervolgens worden 'bewijzen' erom heen 'gevonden'. (Aanrader: zoek op Wikipedia naar Lucia de Berk voor meer details over falen van de justitiele instanties en hoe krom de rechtspraak kan uitpakken).

Over Sytse het volgende: Ik ken hem als verbaal begaafd, vriendelijk, erudiet, integer, geintereseerd in alles wat 'los en vast zit' en het past niet bij hem om dreigbrieven te schrijven of om letterlijk iemands ruiten in te gooien. Ruiten inslaan en deuren intrappen kan je het beste laten doen door de politie vindt hij en ik met hem. Als gelegenheids cartoonist laat Sytse zich, zeker al sinds 2006, gelden in grappige, kernachtige, soms flauwe tekeningen, ondermeer op de site 'www.politiekdelft.nl'. Zijn mond, zijn kennis, zijn humor en zijn tekeningen zijn zijn werktuigen en wapens. Sytse mocht vanaf een bepaald moment van de Gemeente Delft geen cartoons meer publiceren en hij mocht zich niet profileren 'op straffe van' ,dus was het 'keep low profile' voor hem geblazen. Dit was inderdaad een Delftse nekschot aan het adres van vrije meningsuiting!

Maar Sytse kan het beter zelf verwoorden in zijn Blog: http://kafkiaan.blog2blog.nl/

Vals beschuldigd; de Delftse 'bedreigingzaak' 10/3/2009

Door Sytse Heidstra

In 2006 heb ik via de lokale politiek een onderzoek naar de werkwijze van een gemeenteambtenaar gevraagd. Vervolgens ben ik door deze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) vals beschuldigd van het 'plegen van een misdrijf tegen zijn woning'. Deze ernstige beschuldiging heeft geleid tot twee invallen in mijn woning, arrestatie door de politie en een verblijf van 33 dagen in 't gevang.

Op 2 februari 2007 diende de rechtszaak. Tot een dag voor de zitting heeft de zaakofficier, mr. R. Steen, essentiële informatie achtergehouden en hiermee de rechtbank én de media een foute voorstelling van zaken gegeven.

Bij de woning van de ambtenaar blijken namelijk al in juni 2006 vingerafdrukken te zijn aangetroffen. Niet van mij, maar wel van een goede bekende van zowel de ambtenaar als van de politie!

De Officier van Justitie trekt ter zitting de beschuldigingen van de ambtenaar tegen mij in c.q. deze worden door de Rechtbank niet bewezen verklaard.

Ook blijkt er al op 16 juli 2006 een omvangrijk proces verbaal van bevinding door de ambtenaar te zijn gemaakt waarin hij mij en negen andere mensen beschuldigt. Hij maakt hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie van de gemeente Delft, de politie en zelfs van briefpapier van Politie Haaglanden. Ook is er in een tweede verklaring, die door een andere gemeenteambtenaar zou zijn afgelegd. Deze is echter door de politie zélf opgesteld en door de betrokken ambtenaar nadien ingetrokken.

Alle reden dus om in februari 2007 deze kwestie voor te leggen aan de gemeenteraad en een verzoek om een extern integriteitonderzoek in te dienen.

De bemoeienis en betrokkenheid van Burgemeester Bas Verkerk

Op 8 februari 2007 verneem ik van diverse lokale politici dat burgemeester Bas Verkerk in de gemeenteraad en het college rondvertelt dat hij met Officier van Justitie Steen heeft gesproken en dat deze stelt dat ik 'mogelijk heel gevaarlijk' ben. Er wordt angst gezaaid en een beveiligingshype ontketend. Tot mijn verbijstering word ik op 16 februari 2007 veroordeeld voor het schrijven en (laten) bezorgen van een zogenaamde 'dreigbrief' aan de burgemeester. Dit terwijl het Nederlands Forensisch Instituut heeft vastgesteld dat er geen enkel verband/technisch bewijs is en dat er duidelijke overeenkomst is met de zaak van de ambtenaar. Is dit een politiek vonnis?

Het verzoek om een integriteitonderzoek naar de ambtenaar wordt inmiddels in de gemeenteraad besproken en, hoewel duidelijk is dat de raadsvoorzitter burgemeester Bas Verkerk dit liever niet heeft, geagendeerd in de Commissie Bestuur. Op 10 april 2007 komt deze commissie bijeen en ook hierbij is opnieuw Bas Verkerk aanwezig.

Verkerk stelt dat 'een integriteitonderzoek niet mogelijk is omdat de zaak onder de rechter is', terwijl dit niét zo is (zie vonnis 16 februari). De voorzitter en de leden van de commissie accepteren dit.

In april 2008 ben ik in hoger beroep - bij verstek, want dankzij de interventie van Verkerk in de rechtsgang in Haaglanden is geen eerlijk proces mogelijk - opnieuw veroordeeld. Daarop heb ik cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

Résumé:
- Burgemeester Verkerk onderhoudt contacten met de rechterlijke macht;
- Burgemeester Verkerk belemmert integriteitonderzoeken binnen de gemeentelijke organisatie;
- Burgemeester Verkerk heeft de democratie/het dualisme (= de controlerende functie van de gemeenteraad) uitgeschakeld.
In het televisieprogramma 'Buitenhof' op 8 maart 2009 bracht minister Guusje Ter Horst de integriteit van bestuurders ter sprake. Misschien moet Bas Verkerk ook even op opfriscursus?

Ik vind het volgende vermeldingswaardig: Sytse is in November 2011 opgepakt omdat 'het politiek gevoelig ligt in Delft', aldus een toelichting uit Justitieel Den Haag van 7 Oktober 2011 aan een dokter werkzaam in de geestelijk gezondheidswerk aangaande Sytse. Sytse was in onderzoek/ behandeling vanwege depressieve klachten. Oordeel van de dokter was niet relevant voor wat er ging gebeuren.

Sytse zit op dit moment vast in Vught en ironisch (?) vlakbij het voormalig SS-concentratiekamp en pal naast het Nationaal Monument Kamp Vught, temidden van mensen die beschuldigd worden van ernstige delicten. Aan het eind van de lange laan richting het Nationaal Monument Kamp Vught heb je aan de linker kant de gevangenis, aan de rechter kant heb je een bord dat wijst naar de Fusilladeplaats.

Sytse komt binnenkort gelukkig vrij en burgemeester Bas Verkerk meent Sytse dus iets belangrijks te moeten melden in de trant van: "Je wordt achtervolgd en dat zal ook wel zo blijven zolang je hier rondloopt. Het is een belemmering van je functioneren in je dagelijks leven, want je moet rekening houden in je uitingen, je gedragingen, waar je heen gaat, waar je niet heen gaat en dat is helaas een schadepost voor de democratie (en rechtspraak), maar ik heb mijn eigen belangen en zorgen (en ik hoop zo spoedig mogelijk weg te zijn uit Delft)"

Of het een burger betreft of iemand in dienst van het volk met een openbare functie, bedreiging is een ernstige zaak. Sinds de moord op Pim Fortuyn hebben mensen in openbaar bestuur kennelijk een streepje voor als een schatting moet worden gemaakt qua ernst van een (vermoed) delict. Dit uit zich dan in 'efficiente' opsporingsmethoden en navenante straffen en andere burgerrechten (zoals minder goede advocaten dan de magistraten).

Mijn mening over de zaak Sytse: er was duidelijk een 'drive' om déze man te pakken. Het was denk ik geen misverstand maar het riekt naar puur moedwil en het diende een belang waarbij zorgvuldigheid en integriteit van de bewijslast van minder belang was. De veelheid van beschuldigingen moest in ieder geval voldoende zijn om een suggestie bij de rechtbank te wekken dat het niet pluis was met deze man en dat is gelukt.

Zoals Bas Verkerk een waardeoordeel wil over zijn integriteit inzake de Gondelaffaire door Jan Franssen, Commissaris van de Koningin, te verzoeken een onderzoek naar zichzelf in te stellen, zo wil ik graag pleiten voor een onafhanklijk onderzoek door een niet Haagse rechtbank inzake de bedreigingen in 2006 aan het adres van politici in Delft waarbij de bewijslast tegen Sytse Heidstra opnieuw wordt bekeken.

Ik vind het verband dat, subtiel (?), door Bas Verkerk gelegd wordt tussen 'Gondelaffaire' en zijn 'doodsbedreiging' aanleiding genoeg voor een heropening van Sytse's zaak. Dan zou het nu ook moeten gaan over de integriteit van onze democratie en rechtspraak en niet alleen van die van een volksdienaar. Ik vermoed namelijk dat de lading 'Burgemeester Delft bedreigd' veel hyper-aktiviteit heeft veroorzaakt bij politie en opsporingsbevoegden. De kwaliteit van de onderzoeken en conclusies zijn wellicht een resultante hiervan.

Sytse heeft in 2008 al een cartoon gemaakt waarin hij zo zijn bedenkingen had over machtsverhoudingen: zie 'weekend cartoon' van L. Rosenwasser op www.politiekdelft.nl van 26-01-2008, geheten 'Haagse krengen'.

delft cartoon_2008_01_26_jozias_aartsen_a.jpg
HAAGSE KRENGEN
L. Rösenwasser: "Haeglanden heeft een nieuwe ooievaer!"
Jozias van Aartsen de nieuwe burgemeester van Den Haag.

Nogmaals: Sytse heeft aanvankelijk het volste vertrouwen gehad in een goede afloop maar als de procedure het wint van inhoud en als herkomst en validiteit van zogenaamde bewijslast niet ter discussie komt te staan, als ontlastende bewijzen weggelaten worden, als, als ... (kortom zoek het zelf maar op op Wikipedia bij Lucia de Berk). Ik wil iedereen nogmaals wijzen op het bestaan van Sytse's Blog waar zijn ervaringen en aanvaringen zijn opgetekend met Gemeente Delft: http:// kafkiaan.blog2blog.nl.

Opmerkelijk vind ik nog het volgende als Jan Peter de Wit van de partij Leefbaar Delft zegt in de krant Delft op Zondag (doelend op de KRO uitzending Brandpunt van Zondag 29 januari): "Wat doet een doodsbedreiging aan zijn adres (aan die van Verkerk (HJ)) die hij niet met Martin Stoelinga in verband brengt in een programma over de Gondelaffaire? Verder is er bij de bedreiger Sytse H. nooit een vuurwapen gevonden, terwijl Verkerk stelt van wel".

Dat bezit van een wapen was wel een van de weinig resterende bewijslasten (4 resterend in totaal) op grond waarop Sytse is (moest worden) veroordeeld. Sytse heeft deze terreur van de gemeentelijke overheid en rechtsorganen ondergaan en dat heeft hem en ons, zijn familie, kennissen en vrienden, deze jaren niet onberoerd gelaten.

Herman Jutte

Bron: Sytse Heidstra, 27 januari 2010

In een stad die zich metropool noemt, zou je verwachten dat de bestuurders dan ook grootstedelijk denken. Niets is echter minder waar: men kan niet tegen kritiek.
Als je dan toch je mening durft te geven, krijg je een toegangsverbod voor het stadhuis, een spreekverbod, een publicatieverbod en een cartoon verbod. Als dit niet helpt, ga je naar de gevangenis.
Vreemd soort humor, die Delftse bestuurders ..........
DOSSIER SIETSE HEIDSTRA (in bewerking) *
  
2007-02-16  Vonnis 16 februari 2007
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 1
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 2
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 3
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 4
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 5
2008-03-27  Pleitaantekeningen Seebregts 6
2008-03-27  Pleitaantekeningen opmerking van Heidstra 7
2008-03-27  Reactie Heidstra aan de pers over Hoger Beroep 1
2008-03-27  Reactie Heidstra aan de pers over Hoger Beroep 2
2008-03-27  Reactie Heidstra aan de pers over Hoger Beroep 3
2008-03-27  Reactie Heidstra aan de pers over Hoger Beroep 4
2008-04-10  Arrest 10 april 2008
2010-12-21  Cassatie 21 december 2010


Valid HTML 4.01 Transitional