logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |----- Original Message -----
From: Reinoud Plate
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Sunday, December 14, 2008 10:03 PM
Subject: graag plaatsen


Verdere escalatie in gondelaffaire (vervolg)Met grote belangstelling heb ik de reactie van Christiaan Baljé op mijn column over de escalatie in de gondelaffaire gelezen. Christiaan Baljé probeert in dit geval duidelijk om eerlijke en betrouwbare informatie te verstrekken. Hij vertrouwt alleen teveel op de juistheid van de mededelingen van deurwaarder van Beest.

Ik heb mijn informanten nader aan de tand gevoeld en om uitleg gevraagd. Er blijken enkele onjuistheden of onnauwkeurigheden in de derde en de vijfde alinea van mijn tekst over de escalatie in de gondelaffaire van 10 december j.l. te zitten. De inwoners van Delft hebben er recht op om juiste informatie te krijgen over het verdere verloop van de gondelaffaire. Dit is des te belangrijker omdat de kranten –vermoedelijk onder druk van de gevestigde orde- weigeren om nog over de gondelaffaire te berichten. Met fiere onpartijdige journalistiek heeft dit natuurlijk weinig te maken.

De derde alinea van mijn tekst van 10 december j.l. moet zijn:

Op 11 november 2008 verschijnt er een deurwaarder voor de deur van Martin Stoelinga. Hij komt in opdracht van de heer Baljé en hij heeft een bestelbus bij zich om spullen (meubels, schilderijen of andere voorwerpen) van Martin Stoelinga mee te nemen. De deurwaarder komt om geld te incasseren, en anders wil hij spullen meenemen. Hij dreigt de politie erbij te halen als Martin Stoelinga niet wil meewerken. Martin Stoelinga belt zijn advocaat op. Deze advocaat laat weten dat hij inmiddels een executiegeding is gestart. Tijdens een executiegeding bepaalt de rechter of Martin Stoelinga inderdaad het verbod om Baljé corrupt te noemen heeft overtreden en hoe hoog de schadevergoeding is die Martin Stoelinga in dat geval daadwerkelijk moet betalen. Zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een executiegeding mag een deurwaarder niets meenemen. Er worden daarom geen spullen uit het huis van Stoelinga gehaald.

De vijfde alinea van mijn tekst van 10 december j.l. moet zijn:

Het executiegeding dient op 14 januari 2009 voor de rechtbank in Den Haag. Als Martin Stoelinga in januari 2009 zal worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan oud-wethouder Baljé, dan staat deze schadevergoeding los van de schadevergoeding die de heer Baljé van Martin Stoelinga eist in de civiele bodemprocedure die nog gaande is. Baljé eist in deze bodemprocedure een hele hoge schadevergoeding van Stoelinga. Oud-wethouder Baljé heeft met toestemming van de Haagse rechtbank voor een bedrag van 1.150.000 euro beslag laten leggen bij de heer Stoelinga. De Haagse rechtbank deed op 25 juli 2007 uitspraak in de bodemprocedure. Zowel Martin Stoelinga als Christiaan Baljé zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag. De verwachting is dat het hoger beroep in deze bodemprocedure pas in 2010 zal dienen.

Reinoud Plate