logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

----- Original Message -----
From: Reinoud Plate
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Tuesday, December 09, 2008 5:43 PM
Subject: plaats maar

Hoi Harrie,

Het zal door mij zeer op prijs worden gesteld als je de hierbij gevoegde tekst op jouw website zou plaatsen.
Mijn naam staat nu wel onder de tekst.
Alvast bedankt en met hartelijke groet,

ReinoudVerdere escalatie in gondelaffaire

Op 24 september 2007 bepaalt de voorzieningenrechter in Den Haag dat het gemeenteraadslid Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) op straffe van een dwangsom van vijfduizend euro per overtreding zelfs niet meer mag suggereren dat voormalig wethouder Christiaan Baljé (VVD) corrupt is. De voorzieningenrechter stelt het maximum van de dwangsommen op een bedrag van honderdduizend euro. Het Haagse gerechtshof bekrachtigt dit vonnis in hoger beroep op 21 oktober 2008.

Volgens oud-wethouder Baljé heeft Martin Stoelinga sinds 24 september 2007 minstens twintig keer gezondigd tegen het verbod om hem corrupt te noemen. De advocaat van Baljé sommeert Martin Stoelinga daarom op 10 november 2008 om honderdduizend euro aan de heer Baljé te betalen. Martin Stoelinga laat via zijn advocaat, Hans van Meurs, weten dat hij deze vordering betwist en hij weigert te betalen.

Op 11 november 2008 verschijnt er een deurwaarder met een politieman voor de deur van Martin Stoelinga. Ze komen in opdracht van de heer Baljé en ze hebben een grote vrachtauto bij zich om de meubels van Martin Stoelinga mee te nemen. Martin Stoelinga belt zijn advocaat op. Deze advocaat laat weten dat hij inmiddels een executie-geding is gestart. Tijdens een executie-geding bepaalt de rechter of Martin Stoelinga inderdaad het verbod om Baljé corrupt te noemen heeft overtreden en hoe hoog de schadevergoeding is die Martin Stoelinga in dat geval daadwerkelijk moet betalen. Zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een executie-geding mag een deurwaarder niets meenemen. De meubels blijven daarom in het huis van Stoelinga staan.

Op 2 december 2008 viert Martin Stoelinga samen met zijn kinderen en kleinkinderen de verjaardag van zijn vrouw. Opeens staat de deurwaarder weer voor de deur. Deze keer komt hij in opdracht van de heer Baljé alle meubels van Martin Stoelinga fotograferen. Het is natuurlijk nogal intimiderend als je je zoiets tijdens het verjaardagsfeest van je vrouw moet laten welgevallen. Inmiddels heeft oud-wethouder Baljé conservatoir beslag laten leggen op het huis, de meubels, de auto en de bankrekeningen van Stoelinga!

Het executie-geding dient op 14 januari 2009 voor de rechtbank in Den Haag. Als Martin Stoelinga in januari 2009 zal worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan oud-wethouder Baljé, dan is deze schadevergoeding slechts een voorschot op de totale schadevergoeding die de heer Baljé van Martin Stoelinga eist. Er loopt immers ook nog een civiele bodemprocedure. Baljé eist in de bodemprocedure een schadevergoeding van 1.150.000 euro van Stoelinga. De Haagse rechtbank deed op 25 juli 2007 uitspraak in deze bodemprocedure. Zowel Martin Stoelinga als Christiaan Baljé zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag. De verwachting is dat het hoger beroep in deze bodemprocedure pas in 2010 zal dienen.

Al met al is het duidelijk dat de gondelaffaire een vlijmscherp conflict is dat steeds verder escaleert. Het is ook duidelijk dat het in Nederland niet verstandig is om misstanden aan de kaak te stellen en de gevestigde orde uit te dagen op de manier waarop Martin Stoelinga dat doet. We zullen in ieder geval nog gedurende vele jaren over de gondelaffaire horen.

Reinoud Plate