| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 5 oktober 2012 | 22h19 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: Het is vreemd dat deze kosten ondergebracht worden onder de noemer 'parkeren', terwijl de pollers ervoor zorgen dat de automobilist juist niet kan parkeren.'

delft

"Geloten circuit mistig"
"Zowel de fracties van de VVD als Stadsbelangen hebben een aantal technische vragen gesteld naar aanleiding van de brief van het college over het parkeren (gesloten circuit). Het is Stadsbelangen Delft duidelijk geworden dat de toerekening van de diverse onkostenposten in sommige situaties redelijk mistig en ook onredelijk is."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 18h04 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Veen: Wel is het goed om te weten dat de hele financi�le keten nu helder in beeld is.'

delft

"Vergunningsprijs parkeren toch correct"
"'Parkeren is emotie'. Dat bleek gisteren weer, tijdens de commissievergadering over de afhandeling van de motie 'gesloten circuit parkeren'. Het CDA vindt dat vergunningparkeren voor bewoners, in de binnenstad en in de schilwijken, een eerlijke en betaalbare prijs moet hebben. Daarom hebben we in november 2011 de motie 'gesloten circuit parkeren' mede ingediend."
cda.nl/Delft - Dick van Veen

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 17h47 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *
"JouwDelft en CDA Delft: meer aandacht voor jongerenhuisvesting!"
"Op vrijdag 5 oktober hebben JouwDelft en CDA Delft een rapport over de positie van Delftse jongeren op de Delftse woningmarkt uitgereikt aan verantwoordelijk wethouder Raimond de Prez. Hierin wordt het stadsbestuur geadviseerd hoe Delftse jongeren meer kans kunnen maken op een woning in hun eigen stad."
cda.nl/Delft

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 17h22 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *


"overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte"

"- nagenoeg geen wensen en bedenkingen geuit over de gunning van de bouw van het nieuwe stadskantoor aan BAM Utiliteitsbouw BV. De bouwprijs wordt in november, na afwikkeling van de aanbestedingsprocedure, bekend gemaakt.

- De bespreking van het voorontwerpbestemmingsplan Zuidwest 3 - Tanthof draaide, mede door de inbreng van een inspreker die 170 bewoners uit Tanthof vertegenwoordigde, deels om een witte plek in het plan ten westen van de Laan der Verenigde Naties.

- Bij de behandeling van de collegebrief over afdoening van de motie Behoud gesloten circuit parkeren, kondigden VVD en Stadsbelangen aan dat ze bij de begrotingsraad in november moties indienen om de kosten en baten van het parkeren in Delft meer in balans te krijgen.

- De commissie stond op verzoek van de SP ook even stil bij het parkeren in de Bomenwijk. Als het aan de SP ligt komen er snel parkeermeters bij de parkeervakken bij het winkelcentrum. De gevraagde toezegging werd niet gedaan door wethouder Raimond de Prez. Hij zei de belangen van alle betrokken partijen in de wijk te moeten afwegen, niet alleen van de ondernemers.

- Wethouder Junius vroeg de commissie uitstel voor de beantwoording van vragen naar aanleiding van de actuele motie van Stadsbelangen om touringcars te weren uit de binnenstad. ... Stadsbelangen en de rest van de commissie gingen daar niet mee akkoord. De actuele motie wordt in november behandeld, met de antwoorden die op dat moment bekend zijn."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 13h08 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gaal: Bij "Mister In Control" De Prez ligt het altijd aan een ander en nooit aan zijn eigen toezicht of slappe beleid.'

delft

"Wethouder zijn is echt een vak"
"en heeft niets te maken met gekapte baardjes en nette pakjes. Overal waar wethouder De Prez opduikt gaat het blijkbaar fout. Avalex, GGD en Harnaschpolder en wat volgt straks nog meer (? Spoorzone ?). Een lachertje tot nog toe is de starters lening, er is dit jaar al welgeteld 1 starterslening verstrekt in Delft. Nou dat stimuleert flink zullen we dan maar denken."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 11:42 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'B�cker: Dat zie je ook terug in de stad, waar soms hele drommen parkeerwachters door de straten trekken op zoek naar foutparkeerders.'

"Delftse parkeertarieven onnodig hoog, wethouder legt rekening bij stad en bezoekers"
"Vorig jaar zijn de parkeertarieven in Delft fors verhoogd. Delft werd daarmee de duurste parkeerstad in de regio. Het college vond het toen logisch om eerst de tarieven te verhogen en daarna de onderbouwing daarvoor aan te leveren. Dat vond de VVD toen al een verkeerde volgorde."
vvddelft.nl - Linda B�cker

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 00h32 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bongers: Wij willen niet dat er een sluipende fusie gaat plaatsvinden. De inwoners van de betrokken gemeenten moeten over zo'n ingrijpende verandering kunnen beslissen'

delft

"SP: geen sluipende fusie Delft en Rijswijk"
"Belangrijke afdelingen van de gemeente Delft; zoals inkoop, facilitaire diensten, automatisering, personeelsbeleid, financi�n, salarisadministratie, juridische zaken, archief zullen binnenkort fuseren met de gemeente Rijswijk. Dit tot woede van de SP: de partij ziet dit als een ongewenste eerste stap naar een fusie van beide Gemeenten."
delft.sp.nl - Maurits Bongers

| vrijdag | 5 oktober 2012 | 00h09 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Vreugdenhil: Na de raadsvergadering was er een borrel ... Deze borrel was ook weer een mooi moment de Delftse politici te spreken.'

delft

"Lid van de gemeenteraad"
"Omdat onze fractievoorzitter met zwangerschapsverlof is, en inmiddels een gezonde dochter heeft gekregen, mag ik voor zestien weken het raadslidmaatschap waarnemen. Een mooie kans om het politieke leven van Delft nog van wat dichter bij te bekijken. Zo ben ik inmiddels op de koffie geweest bij griffier Van Luyk, de burgemeester en wethouder Brandligt. Ook mag ik deelnemen aan de fractievoorzitters-overleggen en natuurlijk met stip bovenaan: de maandelijkse raadsvergadering."
delft.christenunie.nl - Jabco Vreugdenhil

| donderdag | 4 oktober 2012 | 23h39 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Norbruis: GroenLinks is niet overtuigd van een aantal keuzes die het college daarin maakt.'

delft fleur_norbruis_cie_flesjes_spa_20120905.jpg

"Voorontwerp Tanthof"
"... Dit stuk grond is volgens de gemeente nog steeds bedoeld voor projectontwikkeling, maar door de slechte marktomstandigheden zijn er geen uitgewerkte bouwplannen voor deze locatie. Hiervoor wordt later een postzegelbestemmingsplan gemaakt. GroenLinks wil deze witte vlek groen inkleuren en groen bestemmen - op deze plek is het een mooie buffer tegen geluid en vervuiling van de A4."
delft.groenlinks - Fleur Norbruis

| donderdag | 4 oktober 2012 | 11h10 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Schippers: Een interactieve binnenstadskaart op de stadswebsite zou het deze groep een stuk eenvoudiger maken.'

delft
foto: Christiaan Brugge fotografie

"Pop up store, pop up more!"
"In Delft staan er steeds meer winkels leeg, en STIP maakt zich zorgen. Redenen voor de leegstand zijn bijvoorbeeld het afgenomen consumentenvertrouwen en het succes van internetverkoop. Momenteel staat er in de Delftse binnenstad net iets meer leeg dan de het regionale gemiddelde. Vooral in de Choorstraat en Hippolytusbuurt staat veel leeg, maar weinig straten blijven gespaard."
stipdelft.nl - Ruben Schippers"STIP: Heb jij nog een goed idee om leegstand tegen te gaan of een positieve invulling te geven? We zijn ��n en al oor!"
Redactie:
Ja hoor. Mijn idee, geef de lege bedrijfsruimten een woonbestemming. Liefst voor studenten, want die kunnen tegen een stootje. Beter dan slopen zoals ze vandaag in Winschoten gaan doen.
harrie fruyt van hertog

| donderdag | 4 oktober 2012 | 11h01 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Aankondiging ALV"
"De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Delft/Midden-Delfland wordt gehouden op Woensdag 14 november 2012 in de grote zaal van Woonzorgcentrum "Die Buytenweye" Chopinlaan 9 in Delft De vergadering begint om 20:00 uur."
pvdadelftmiddendelfland.nl - bestuur

| donderdag | 4 oktober 2012 | 09:27 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Handboek Weesfietsenaanpak'

"4 oktober 2012: Uitreiking tweede handboek weesfietsenaanpak"
"Waar komen weesfietsen vandaan? Hoe pak je als gemeente het terugdringen van weesfietsen aan? Wat komt er kijken bij het opzetten van een regionale AFAC? Deze vragen staan centraal op 4 oktober 2012 wanneer het tweede handboek Weesfietsenaanpak wordt uitgereikt. In dit handboek staan concrete stappenplannen en een groot aantal praktische tips om gemeenten te helpen bij een structurele weesfietsenaanpak."
berenschot.nl'In woonwijken staan daardoor dus ook veel weesfietsen.'

"Waar laat ik mijn oude fiets?"
"Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat meer dan de helft van de mensen niet weet hoe ze van hun afgedankte fiets af kunnen komen, 65 procent wil meer informatie daarover. Hoogopgeleiden en jongeren laten hun afgedankte fiets trouwens vaker achter dan andere groepen, zo blijkt ook uit het onderzoek naar weesfietsen dat gebeurde in opdracht van NS en het Fietsberaad."
verkeersnet.nl

| donderdag | 4 oktober 2012 | 08h08 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'OOK DIT IS GEDRAGSCODE'

"Raadsleden bieden hulp."
"De eerste toezegging is binnen.
Jan Peter de Wit: hoi jolanda
gezien de noodsituatie ben ik bereid om € 100 te schenken, want een gezin met pas geboren baby op straat zetten dat gaat mij te ver
zeg maar waar ik het moet storten
succes met je goede werk

Goededag (red. raads- en commissieleden) graag jullie aandacht
Morgen wordt er een gezin uig Delft op stdaat gezet door woonbron .
ZIJ HEBBEN DRIE KINDEREN EN EEN PASGEBORENE VAN EEN DAG OUD.
Zij hebben een huurschuld,ontstaan door een probleem met de siciale dienst. Zij moeten voor vandaag 1700 uur 4000 euro betalen incl deurwaarderskosten anders worden zij morgenochtend uit hun woning gezet.
Mijn idee is,omdat zij dit niet kunnen betalen, dat wij als raad en commissieleden dit voor hen doen teneinde het gezin in de woning te kunnen laten blijven. Zeg, allemaal 100 euro.
Laat hen alstublieft niet op straat komen tr staan.
Ik wil dit ook in de commissievergadering SV besproken zien wat onze gemeente niet wil doen om dit gezin te redden.
Ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen in deze vreselijke situatie en dat medemenselijkheid hier voorop staat. Vandaag is de laatste dag dat woonbron het tekort wil aangezuiverf zien
Jolanda Gaal onafhankelijk delft"

| donderdag | 4 oktober 2012 | 07h01 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'HET IS DIERENDAG'

delft
Fotograaf: marlev

"Gek op pindakaas ...."
"Vandaar dat de pindakaaspotten voor de vogels de laatste tijd zo snel en grondig geleegd zijn! Is dit nou een steen- of een boommarter?"
vroegevogels.vara.nl

| woensdag | 3 oktober 2012 | 23h59 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'WIJ WILLEN EEN MOOIE STADSBRUG? (2)' zie (1)
"De Delftse inwoners horen we niets van. Die gaan pas zeiken als het klaar is. Ook van de deskundigen uit de Welstandscommissie horen we niets. Praktisch: de nieuwe Sint Sebastiaansbrug wordt ruim een meter hoger en die klim zal te zwaar blijken voor de gemiddelde fietser, die dan liever de Hambrug zal nemen. Conclusie: fietspaden op de brug zijn een onzinnige investering, de brug kan smaller."
harrie fruyt van hertog


delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg
Idee�nschets voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug, een STADSBRUG op maaiveld hoogte. Het middendek kan hydraulisch bestuurbaar omhoog tot op Rijnvaarthoogte.

| woensdag | 3 oktober 2012 | 23h09 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Ik hoorde dat jij net als ik veel liever een gelijkvloerse stadsbrug had gezien.'

delft

"Stadsbouwmeester Patijn: herrie trams Sebastiaansbrug?"
"Hoi stadsbouwmeester Wytze Patijn,
Hoe staat het er voor met de nieuwe Sebastiaansbrug? Ik hoor er niets over. Maar of dat later zo geluidloos blijft betwijfel ik. Ik weet dat jij de contactpersoon bent voor Delft. De Provincie heeft het ontwerp helemaal naar zich toe getrokken. En die denken alleen maar aan een ongestoorde vaart voor grote Rijnaken."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 3 oktober 2012 | 19h47 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Valk: cameratoezicht in het stationsgebied ...er worden minder misdrijven gepleegd en mensen voelen zich veiliger in en rond het station'

delft

"Cameratoezicht voor een goed gevoel van veiligheid"
"... Het CDA Delft is dan ook voorstander van gericht cameratoezicht op plaatsen waar het nodig is en waar een positief effect kan worden verwacht. Inwoners en bezoekers aan Delft worden zo beter beschermd. En vindt er toch een misdrijf plaats, dan kunnen camerabeelden helpen bij de opsporing en vervolging van de dader(s). De burgemeester noemde in de commissievergadering verschillende concrete voorbeelden waarbij daders op heterdaad konden worden betrapt of achteraf gearresteerd."
cda.nl/Delft - Gerrit-Jan Valk

| woensdag | 3 oktober 2012 | 19h36 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GroenLinks kreeg vaak reacties uit de stad van mensen die zich door de aanwezigheid van de grote politiemacht eerder onveilig dan veiliger voelden.'

"Een veilig station"
"Cameratoezicht Als het station en het nieuwe stadskantoor klaar zijn worden de camera's weggehaald. GroenLinks is daar blij mee. We vinden een veilig stationsgebied belangrijk en een goed ingericht stationsgebied met een open structuur en goede zichtlijnen zal meer aan de veiligheid bijdragen dan camera's."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| woensdag | 3 oktober 2012 | 14h07 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van der Woude: dat partijen die tegen camera's zijn, de conclusies eruit halen die ze goed uitkomen ...'

"Verkerk houdt de camera's in beeld"
"... Precies zoals de VVD graag ziet: geen afwijzing van instrumenten op irrationele gronden en door onderbuikgevoelens, maar een eerlijk onderzoek waarbij de bevolking en de politie ook een stem krijgen. Een anders opgezet onderzoek, met een kwalitatieve insteek, zal dan nodig zijn."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude

| woensdag | 3 oktober 2012 | 11h56 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Schneiders: Ik vind dat een moderne burgemeester moet werken aan zijn zichtbaarheid en eropuit moet. Dat doe je liever niet in de dienstauto maar op de fiets.'

delft
Diensttaxi Bas Verkerk. Foto Leefbaar Delft

"Burgemeesters wapenen zich tegen populisten"
"Hoe gaan burgemeesters om met het populisme in het lokaal bestuur? Daarover praten 's lands burgemeesters donderdag tijdens hun jaarcongres in Renkum. Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters Bernt Schneiders (PvdA) van Haarlem geeft alvast wat tips."
binnenlandsbestuur.nl - Martijn Delaere

| woensdag | 3 oktober 2012 | 09h54 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De gedragscode is een wettelijk verplicht instrument van de gemeenteraad.'

delft oude_delft_000_gondelaffaire_christiaan_balje_bas_verkerk_2004-08-16_17_19_52.jpg
Bas Verkerk maakt een rondvaart door Delftse grachten.

"Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid"
"- Commissie pleit voor sanctieloze gedragscode. Alleen Stadsbelangen zei daarvan voorstander te zijn.
- Poptahof De SP uitte haar zorgen over sloop van sociale huurwoningen.
- Delft - Rijswijk De SP zag deze ontwikkeling als een eerste fase in een fusie tussen de gemeenten.
- De SP vroeg zich af of camera's helpen bij het verminderen van fietsendiefstal."
ris.delft.nl - GemeenteraadRedactie: Wat een geouwehoer in de Commissie
Aad Meuleman en Wim Koning van Stadsbelangen staan alleen met hun sancties. Ook hier weer het hanengedrag van de stadspartijen onderling. De oud-sociaalrechercheurs lijken er op uit te zijn om Stoelinga en De Wit te zieken. Een gedragscode gaat over bestuurlijke integriteit heren, niet of je iemand een "LUL" vindt. Bas Verkerk geeft het voorbeeld. Zie komend rapport Berenschot integriteitsonderzoek Verkerk.
harrie fruyt van hertog

| dinsdag | 2 oktober 2012 | 14h13 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Korsten: zorg dat je onafhankelijk en soeverein bent en boven de partijen staat.'

delft

"Tien geboden voor burgemeesters"
"De afgelopen tien jaar zijn zo'n tachtig burgemeesters gesneuveld. Dat betekent dat de meeste burgemeesters overleven. Hoe doen ze dat, wat zijn de geheimen van het burgemeestersambt? Die vraag intrigeerde hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten. Hij ging op zoek naar de ongeschreven ervaringsregels en vroeg tien burgemeesters naar hun 'tien geboden'."
binnenlandsbestuur.nl - Yolanda de Koster

| dinsdag | 2 oktober 2012 | 14h05 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'B�cker: De VVD kan niet anders concluderen dan dat het college zonder deugdelijke onderbouwing de parkeertarieven heeft verhoogd.'

"VVD zet grote vraagtekens bij onderbouwing parkeertarieven"
"Vorig jaar werden de parkeertarieven in Delft flink verhoogd en ook voor 2013 wordt door het college van B&W een tariefstijging voorgesteld. Hierdoor is en blijft Delft in de regio de duurste gemeente om te parkeren."
vvddelft.nl - Linda B�cker

| dinsdag | 2 oktober 2012 | 09h59 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: De Prez, dat weet je nu toch wel! De vaste klanten van caf� Mielus hebben geen zin om op jouw afval uit te kijken.'
DELFTSE MARKT OP ZONDAG

"Het was zondag weer een rommeltje naast de Nieuwe Kerk. Met die verzameling Avalex containers horen we onze toeristen niet te ontvangen. Ruim in ��n keer alles op als evenement afgelopen is. De Prez, dat weet je nu toch wel! De vaste klanten van caf� Mielus hebben geen zin om op jouw afval uit te kijken."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 2 oktober 2012 | 02h25 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Grote Woontest 2012'

delft

"Doe mee aan de Grote Woontest en maak kans op een iPad!"
"Vul nu de vragenlijst in over woonwensen in de regio Haaglanden en maak kans op een prijs: bijvoorbeeld ��n van de vijf iPads of de hoofprijs een gouden Pluim ter waarde van 1.000 euro!"
degrotewoontest.nlNa het invullen van de woontest werd tot mijn genoegen overigens de navolgende conclusie over mij getrokken:
harrie fruyt van hertog

U bevindt zich in de rode wereld.

Mensen in de 'rode wereld' leiden een druk en actief leven en zijn avontuurlijk ingesteld. Qua karakter zijn ze zelfbewust, een beetje eigenwijs, maar ruimdenkend.

Ze gaan graag hun eigen gang en doet dingen vaak net wat anders dan anderen. Vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijk, ook in het werk en ze zijn en blijven graag baas over hun eigen tijd. "Pluk de dag" is een belangrijk levensmotto.

U woont het liefst in een (grote) stad; ook een huurwoning komt zeker in aanmerking. Stedelijk wonen is interessant omdat je je eigen gang kunt gaan, vanwege de anonimiteit, maar ook vanwege de vele mogelijkheden die een stad biedt, de continue levendigheid en de mogelijke activiteiten.

Uw creatieve en eigenzinnige karakter komt duidelijk tot uitdrukking in uw woonwensen.delft

NAAR FOTO'S GROTE WOONTEST OP FACEBOOK

| maandag | 1 oktober 2012 | 02h59 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Oers: Die ambtenarenopslagplaats wordt sfeerbepalend'

delft

"Andere inrichting Spoorzone"
In de krant Delft op Zondag van 23 september roept wethouder Vokurka de Delftenaren op om mee te denken over de invulling van het Spoorzonegebied als de tunnel klaar is. Goed idee, zou je zeggen. Maar dan blijkt dat hiervoor al drie bureaus aan het werk zijn. De beste mag z'n plannen waarmaken. Er komen minder kantoren en andere huizen maar wel een Stadskantoor.

Lees meer

En nu roept Vokurka de bevolking op om mee te denken over de invulling en initiatieven te nemen. Waren daar in 2011 al niet een aantal bijeenkomsten over? Wat gebeurde daarmee? Desondanks prima, zou je denken. Maar wat gebeurt er nu echt? Eerst bepaalde de gemeenteraad dat er een Stadskantoor gebouwd moet worden.

Die ambtenarenopslagplaats wordt sfeerbepalend voor de hele Spoorzone. Toen een jaar geleden de burgers zich daartegen in een referendum wilden uitspreken, was de meerderheid in de gemeenteraad tegen. D66, de partij van wethouder Vokurka, liep daarbij voorop. Het referendum werd tot in de rechtszaal met burgers uitgevochten.

Dat sfeerbepalende ding kost ons straks 3 miljoen euro per jaar meer dan nu. En nu gaan er plannen van drie bureaus komen. En daarna mogen de burgers zich opnieuw laten horen over de invulling van de rest van de Spoorzone!? Zonder dat daar geld voor is! Dat is opgegaan aan die drie plannen en de exploitatie van het 'Stadsambtenarenkantoor'.

En Vokurka weet zelfs niet wanneer de inrichting van de Spoorzone klaar moet zijn. Zijn slagroom op de taart zal dan wel behoorlijk zuur zijn geworden. Van mij mag Vokurka het lekker zelf doen. De Gemeente Delft ontwikkelt het gebied zelf, staat in het artikel. Laat ze dat dan ook doen en zorgen dat het niet te duur wordt, want we moeten wel miljoenen bezuinigen. De burgers zullen hen over twee jaar bij de gemeenteraadverkiezingen wel op daden beoordelen.

Christ van Oers, Delft

Redactie hfvh:
Christ van Oers en Geert Engels (CDA) waren de initiatiefnemers van het
Referendum DELFT - STADSKANTOOR ja of NEE?

| maandag | 1 oktober 2012 | 02h15 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hemd van het lijf - Tien vragen aan Fred Nijs'

delft

"10. In hoeverre is het vak van fotograaf door de jaren heen veranderd?"
"Tegenwoordig vindt iedereen met een camera zichzelf een fotograaf, terwijl je die mensen in de tijd dat ik analoog werkte nooit zag. Dat maakt het voor echte fotografen wel lastiger om aan het werk te blijven. Verder hebben de digitale technieken ervoor gezorgd dat we nu meteen kunnen zien of een foto gelukt is of niet, terwijl dat vroeger altijd maar de vraag was. Dat maakt het wel een stuk makkelijker."
delftopzondag.nl - Alphons de WitGeschiedenis
Eind 2000 had ik een Canon Powershot S10 gekocht. Toen ik Fred tegenkwam legde ik hem de gemakken van digitaal fotograferen uit. Thuis op de computer en per internet verzenden. De analoog foto's voor de krant moest hij 's avonds ontwikkelen in zijn kantoortje aan de Van Leeuwenhoeksingel en daarna op de redactie bezorgen. Binnen een jaar had hij een digitale body van Nikon, voordeel was, de lenzen die hij al had konden over. Als ik me goed herinner was Fred een van de eerste beroepsfotografen in Delft die overgestapt was naar digitaal. De eerste keer dat ik hem met het digitale toestel tegenkwam zei ik: waar is je bodyguard? Te weten: hij liep met zo'n 50 ruggen om zijn nek.
harrie fruyt van hertog (foto PRODEO)

| maandag | 1 oktober 2012 | 01h50 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stadskracht 2.0 - gemeente Delft sterke stad in de metropool'

delft

"College van B&W: aanbieding onderzoeksrapport : Stadskracht 2.0 - gemeente Delft sterke stad in de metropool".pdf"
delft.nl - college b&w

| maandag | 1 oktober 2012 | 01h41 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Kracht van Delft'

delft

"Welkom bij de Kracht van Delft"
"Rabobank Zuid-Holland Midden en de Kamer van Koophandel organiseren dit jaar in samenwerking met MKB Delft en VNO-NCW Delft weer de jaarlijkse Kracht van Delft.
De presentatie van de Kracht van Delft vindt plaats op maandag 8 oktober 2012 om 16.30 uur in Theater de Veste, Vesteplein 1 in Delft. Het programma duurt tot 18.45 uur waarna een uitgebreide borrel voor u gereed staat."
dekrachtvandelft.nl

| maandag | 1 oktober 2012 | 01h09 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VOKURKA ONGECONTROLEERD DE MACHT' hfvh

delft

"Drie bureaus werken aan nieuwe plannen voor inrichting van de Spoorzone"
"- Vergeet alle maquettes die in het verleden van de Spoorzone zijn gemaakt. Nu de Gemeente Delft dit gebied zelf gaat ontwikkelen, zijn veel bouwplannen uit het verleden van de baan.
- "De ontwikkeling van het complete gebied ligt nu bij ons", geeft Vokurka aan. "We zijn nu vrij om de keuzes te maken die we willen maken."
- De Gemeente Delft kiest er liever voor om 'kleinschalig te ontwikkelen' en dus steeds een nieuw stuk te bouwen."
delftopzondag.nl - Jesper Neeleman

| maandag | 1 oktober 2012 | 00h29 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VVD: Afschaffing van het raadgevend referendum voorkomt valse verwachtingen en teleurstellingen in de praktijk'

delft

"Alleen VVD wil referendum afschaffen, PvdA werkt aan alternatief voorstel voor referendumverordening"
"Het blijft voor Delftenaren voorlopig mogelijk om een referendum aan te vragen en zo hun mening te uiten. De PvdA werkt echter aan een nieuw voorstel voor een nieuwe en volgens hen betere referendumverordening."
delftopzondag.nl - Jesper Neeleman

| zondag | 30 september 2012 | 17h57 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Landelijke kadertraining 2013"
"De Kadertraining biedt actieve VVD'ers vier zaterdagen vol training en debat. Tijdens de Kadertraining worden interessante inleiders vanuit de VVD en daarbuiten genodigd om hun visie met ons te delen. De trainingen worden gegeven door vele enthousiaste en ervaren Haya-trainers."
vvddelft.nl - Jeroen Heemskerk

| zondag | 30 september 2012 | 06h49 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Koning: Zou het toch de controverse zijn tussen Leonard Harpe en Lella.'

"Lintje"
" J.l. 28 Augustus is ons raadslid van de VVD Lea van der Hoek benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Voorwaar een prachtige afsluitin ven haar raadslidmaatschap. Bas Verkerk roemde haar standvastigheod en haar oog voor de menselijke maat. Bas Verkerk memoreerde niet, waarom Lela van der Hoek bedankt heeft voor haar raadslidmaatschap."
delftse-perikelen.info - Dick Koning"HEKS"
"Lea, de omschrijving die mensen aan je geven van vari�rend een heks in de tikkeltje fanatieke feminiene zorgzame maar ook rebelse zin van het woord Dat past bij jou tot Grande Dame van de politiek"
Burgemeester Bas Verkerk afscheidsspeech van VVD raadslid Lea van der Hoek, zie webcast bij 0:11:30"
leefbaar-delft.nl - Jan per de Wit

| zaterdag | 29 september 2012 | 12h21 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: SV Vraag 1 Was het u bekend dat ex VVD wethouder Balj� na zijn ontslag ... van Blauwhoed een vergoeding van 110.000 euro heeft gekregen ...'

delft

"Geheime vergoeding Blauwhoed aan ex wethouder C. Balje"
"... Maar er staat nog iets nieuws in de uitspraak. Ondanks dat er geen arbeidsovereenkomst was getekend, blijkt nu, dat Balj� in een vaststellingsovereenkomst een forse pot met 110.000 euro van Blauwhoed voor gedorven inkomsten heeft mee gekregen. Balje zou tussentijds op 2 juni 2005 opstappen als wethouder om als projectontwikkelaar bij Blauwhoed te gaan werken. Deze forse vergoeding voor het niet doorgaan van die baan, heeft Balje altijd verzwegen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 29 september 2012 | 15h39 | QUOTES/CITATEN | POLITIEDELFT.NL | *

'de dubbele agenda van Onafhankelijk Delft'

delft phoenixstraat_000_touringcar_20110421_132529_a.jpg
Delft, Phoenixstraat met geparkeerde touringcars.

De Actuele Motie Touringcars van Stadsbelangen
De Actuele Motie Touringcars van Stadsbelangen in de afgelopen raadsvergadering wordt doorgeschoven voor behandeling in de eerstvolgende Commissie. Drs. Koppen van Onafhankelijk Delft had daar hele vreemde argumenten voor.

'Jos is een goed ventje' zegt Martin Stoelinga altijd en vooral als hij precies doet wat Martin wil. Afgelopen donderdag in de raadsvergadering was dat goed te zien.
Zie webcast tijd 0:58:01.
Drs. Koppen: Touringcars moeten in de binnenstad blijven tot deze bussen weer kunnen laden en lossen op de Phoenixstraat.

Dat duurt dus nog tien jaar. Drs. Koppen praat wat onzin af, nu ook al in de raadsvergadering. Een bijzonder standpunt van de lokale partij Onafhankelijk Delft, die het altijd hoog op heeft voor de stad en straks bij de volgende gemeenteraadsverkiezing voor minstens acht zetels gaat.

Conclusie:
Eigenlijk is het geen politiek standpunt van drs. Koppen maar de dubbele agenda van Stoelinga, te weten Meuleman dwarszitten waar maar mogelijk. Als stadpartij doe je alles voor je stad, dus van de Nieuwe Langendijk zo snel mogelijk een actieve winkel-wandelstraat maken zonder ronkende autobussen.
harrie fruyt van hertog

| zaterdag | 29 september 2012 | 10h13 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van der Hoek: Als je afscheid neemt, sterf je een beetje.'

delft

"Bij het vertrek uit de raad"
"Partir c'est mourir un peu, dat hebben de Fransen goed bedacht. Want het vertrek uit de raad voelde voor mij gisteren heel dubbel. Al heel lang lid van de partij en op vele plekken daar iets voor gedaan en ook in de raad een flink aantal jaren actief dan is een afscheid tegelijk droevig en plezierig."
vvddelft.nl - Leja van der Hoek

| zaterdag | 29 september 2012 | 01h58 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"17e Delftse Atelierroute"
"Atelierroute 6 en 7 oktober 2012, startpunt Kadmium
Ateliers open van 12:00 tot 17:00
Expositie deelnemers van 27 september tot en met 21 oktober in Kadmium, Koornmarkt 48
Galerie open: donderdag t/m zondag 12:00-17:00"
delftseatelierroute.nl

| zaterdag | 29 september 2012 | 00h35 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Koning: Fietsverkeer rijdend en/of aan de hand meevoeren wordt verboden in het Delftse winkelgebied'

delft oude_langendijk_000_fietsen_20120908_144255_a.jpg

"DELFT IS ZIJN DORPSKARAKTER NOG NIET KWIJT"
"Ja Dorps! Onze binnenstad wordt zo langzamerhand een grote puinhoop. Fietsen worden op een grote hoop gegooid en dat heet dan parkeren. Men doet maar wat om zijn fiets kwijt te zijn. Er wordt gewoon voor winkel in of uitgangen geparkeerd, op bruggen, Tegen het Raadhuis, de Grote Kerk, noem maar op. Je struikelt over fietsen!
delftse-perikelen.info - Dick Koning

| zaterdag | 29 september 2012 | 00h25 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: Nu weer opnieuw allerlei oeverloze discussies gaan optuigen om ooit tot een beslissing te komen ...'

delft

"Vervolg touringcar discussie"
"De meerderheid van de gemeenteraad wenste de actuele motie van Stadsbelangen Delft om de touringcars te weren uit de binnenstad niet te bespreken in de raad. Alleen Groen Links en Leefbaar Delft wilden de motie bespreken. Deze partijen snappen de irritaties van de bewoners en de ondernemers op de Nieuwe Langendijk. De overige fracties willen eerst dit onderwerp 'zorgvuldig' bespreken en er over doorpraten in de commissie."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zaterdag | 29 september 2012 | 00h00 |week 40 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Turn Me On - Zaz� (Official Video)'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional