koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

 


3 mei - 9 mei 2021 00h01 week 18 politiekdelft.nl    TOP

redactie politiekdelft.nl door harrie fruyt van hertog

vrijdag 7 mei 2021 12h03 week 18 politiekdelft.nl    TOP

DELFTSE GRIFFIE PAST AVG TOE

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.

Gisteravond belde Reinoud Plate mij.
Samen met Martin Stoelinga had hij vlak voor
zijn overlijden de onderstaande brief opgesteld.
Hij kreeg het verzoek als het zover was de brief
aan griffier Raymond Jeene te sturen.
Na veel geharrewar werd de
'zoekgeraakte en uiteindelijk weer gevonden brief'
alsnog geplaatst op de ingezonden stukken lijst.
Het was een brief geworden met veel 'witte vlekken',
onleesbaar voor mensen die geen weet hebben van de Gondelaffaire.
De reden is de privacywet volgens de Delftse griffie,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ik heb de griffie verzocht dit gegeven op de website van
de gemeente kenbaar te maken, zodat briefschrijvers weten
waar ze aan toe zijn en kunnen beoordelen of hun brief
nog nut heeft.

OVERZICHT INHOUD ONDERSTAAND
- email van Reinoud Plate
- brief Gondelaffaire
- brief Loer draaien
- geplaatste brief op Ingekomen Stukken bij gemeente Delft
- zie voor meer onder DOSSIERS Gondelaffaire


-------------------------------------------------------------------------------------------
reioud_plate

Reinoud Plate in 2014 bekende Delftenaar nr 71.

door Reinoud Plate, juridisch adviseur.

Van: reinoud_plate@hotmail.com 08:53
Aan: redactie@politiekdelft.nl

​De gondelaffaire kan worden gesplitst in twee delen.
Het eerste deel gaat over de rechtszaken van oud-wethouder Baljé tegen Martin Stoelinga van 2005 tot en met 2011. Het tweede deel beslaat de jaren 2012 en 2013 en gaat over de schadevergoeding die Martin Stoelinga van de gemeente Delft krijgt. Hierbij zijn twee teksten gevoegd. Eén tekst gaat over het eerste deel. De andere tekst gaat over het tweede deel.

Kort voor zijn dood vroeg Martin Stoelinga aan mij om beide teksten na zijn dood via de griffie naar de gemeenteraad van Delft te sturen. Helaas heeft de griffie alle namen in de teksten geschrapt zodat het twee verminkte en daardoor onleesbare teksten zijn geworden. Dat is hele botte censuur en het getuigt van weinig respect voor Martin Stoelinga en wat hem is aangedaan.
Reinoud Plate


De gondelaffaire
De Delftse gondelaffaire ontstaat in het voorjaar van 2005 als Christiaan Baljé (VVD) zijn aftreden als wethouder aankondigt om in dienst te treden bij projectontwikkelaar Blauwhoed te Rotterdam. Pizzeriahouder Salvatore Daga beweert echter dat Baljé hem een subsidie van 40.000 euro heeft toegezegd voor de exploitatie van twee gondels in de Delftse stadsgrachten. Baljé ontkent dit. Daga is wel met twee gondels door de grachten gaan varen en heeft daarvoor een subsidie van 26.000 euro ontvangen.

Daga toont op 28 april 2005 na de bespreking in de gemeenteraad van het vertrek van Baljé videobeelden aan drie Delftse gemeenteraadsleden waaronder Martin Stoelinga. Op de video- opname is te zien en te horen dat Baljé zich op 28 mei 2004 in het restaurant van Daga laat trakteren op pizza, glazen wijn, en inktvis, en met Daga spreekt over een mogelijke toekenning van subsidie aan Daga. Verder telefoneert Baljé met de Haagse wethouder Bas Verkerk (VVD). Baljé wisselt van gedachten met Verkerk over de kansen van Verkerk om burgemeester van Delft te worden. Tevens informeert Baljé bij Verkerk naar de belangstelling van de gemeente Den Haag voor een stuk grond in het Forepark ten behoeve van een parkeerterrein voor het ADO Den Haag stadion. Vervolgens belt Baljé de eigenaar van dat stuk grond, de ondernemer Willem Zegwaard, op. Baljé vertelt aan Zegwaard dat de gemeente Den Haag de grond heel graag wil hebben en hij adviseert Zegwaard om de maximale prijs te vragen. Baljé vraagt Zegwaard tenslotte om de winst in de campagne van Baljé te storten. Stoelinga maakt op 2 mei 2005 op de website van zijn partij melding van hetgeen hij op de videobeelden heeft gezien. Stoelinga vermeldt hierbij dat hij de indruk krijgt dat Baljé corrupt is.

Burgemeester Bas Verkerk en de wethouders stellen in mei 2005 een intern onderzoek in naar de vermeende corruptie van Baljé. Hoewel uit dit onderzoek blijkt dat onder verantwoordelijkheid van Baljé in strijd met de regels een subsidie van 26.000 euro aan Daga is verstrekt, is de conclusie van het onderzoek dat Baljé zich niet heeft schuldig gemaakt aan corruptie. Later blijkt uit een rijksrecherche-onderzoek dat Baljé actieve bemoeienis heeft gehad met de toekenning van deze subsidie. Pizzeriahouder Daga verklaart bovendien dat hij Baljé zeven keer heeft getrakteerd op de beste wijnen en bijzonder eten om hem gunstig te stemmen. Baljé beweert dat zijn verzoek aan Zegwaard om de winst in zijn campagne te storten een grap was. De officier van justitie seponeert de zaak in september 2005.

De partij van Stoelinga twijfelt aan de zorgvuldigheid en de integriteit van het onderzoek van burgemeester Verkerk. In een advertentie in de Delftse Post op 3 juni 2005 stelt de partij van Stoelinga in scherpe bewoordingen het wangedrag van Baljé en het onderzoek van Verkerk aan de kaak. Het college van B&W van Delft schenkt Baljé een bedrag van 17.000 euro voor in mei 2005 gemaakte kosten voor schadevergoedingsacties tegen Stoelinga en Daga. In juni 2005 biedt het college van B&W onder voorwaarden aan Baljé financiële steun aan voor een civiele bodemprocedure om geleden schade op Stoelinga te verhalen. De voorbeeldwerking die kan uitgaan van een positief resultaat van de procedure van Baljé tegen Stoelinga is volgens het college van B&W namelijk een gemeentelijk en maatschappelijk belang. Baljé accepteert de voorwaarden niet. Het college van B&W trekt het aanbod daarom in.

Op 10 februari 2009 veroordeelt de voorzieningenrechter in Den Haag Martin Stoelinga tot het betalen van een schadevergoeding van 55.000 euro aan Christiaan Baljé wegens het verbeuren van dwangsommen. De Hoge Raad stelt Martin Stoelinga echter op 11 november 2011 in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire volledig in het gelijk.
Reinoud Plate


Hoe Jos van Koppen Martin Stoelinga een loer draaide
In december 2010 liet Jos van Koppen Martin Stoelinga als een baksteen vallen. Jos van Koppen was toen lid van de werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Hij bracht toen met de andere leden van deze werkgroep een unaniem advies uit om geen raadsenquête te houden, hoewel hij met Martin Stoelinga iets anders had afgesproken. Martin Stoelinga was wel teleurgesteld maar niet verontwaardigd over deze handelwijze van Jos van Koppen. Volgens Stoelinga was het fout geweest om Jos van Koppen in deze werkgroep plaats te laten nemen. Jos van Koppen stond niet sterk genoeg in zijn schoenen om het alleen tegen alle anderen op te kunnen nemen. Hij was daarom onder de tafel gepraat. Martin Stoelinga dacht dat Jos van Koppen niet beter wist en dus niet beter kon. Hij twijfelde niet aan de goede trouw van Jos van Koppen. Hoezeer Martin Stoelinga zich daarin vergiste zou later blijken....

De advocaat van Stoelinga dacht dat de belangen van Stoelinga konden worden geschaad door het gedrag van Jos van Koppen. Hij adviseerde Martin Stoelinga daarom om zich van Jos van Koppen te distantiëren. Bovendien drong de advocaat erop aan dat Jos van Koppen zich niet meer met de gondelaffaire zou bemoeien. Helaas lapte Jos van Koppen dit verzoek aan zijn laars. Jos van Koppen plaatste in 2011 en 2012 regelmatig teksten van hem over de gondelaffaire op de website van Onafhankelijk Delft. Enkele webcolumns werden na aandrang van de advocaat van Stoelinga weer van de website verwijderd. De irritatie over de bemoeienis van Jos van Koppen nam toe. Dit leek Jos van Koppen echter niets te kunnen schelen. Waarschijnlijk wilde Jos van Koppen zich belangrijk maken in de ogen van de andere gemeenteraadsleden door de indruk te wekken dat ook hij actief bij de gondelaffaire was betrokken.

In 2012 deed bureau Berenschot in opdracht van de commissaris van de Koningin onderzoek naar de rol van burgemeester Bas Verkerk in de gondelaffaire. Op 19 november 2012 werd het onderzoeksrapport van twee onderzoekers van Berenschot in het provinciehuis in Den Haag gepresenteerd. De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Delft waren uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Verder waren ook de leden van het college van B&W van Delft en de pers uitgenodigd. De advocaat van Stoelinga vroeg aan Jos van Koppen om niet naar deze bijeenkomst te gaan. In plaats van Jos van Koppen zou Jolanda Gaal namens Onafhankelijk Delft aanwezig zijn. We wisten namelijk niet wat er door commissaris van de Koningin Franssen en burgemeester Verkerk zou worden gezegd. Het was denkbaar dat deze heren dingen zouden zeggen waar Martin Stoelinga en zijn advocaat het niet mee eens waren. Als Jos van Koppen aanwezig zou zijn en deze dingen niet zou weerspreken of zelfs zou beamen, dan had dit schadelijk kunnen zijn voor de belangen van Martin Stoelinga. Van Jos van Koppen was zeker geen steun voor Martin Stoelinga te verwachten. Hij was meer geneigd om partij te kiezen voor burgemeester Verkerk. Helaas vond Jos van Koppen het reuze deftig om bij de presentatie van zo’n belangrijk onderzoeksrapport aanwezig te zijn. Hij ging daarom toch naar het provinciehuis.

Martin Stoelinga was op 11 november 2011 door de Hoge Raad in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire volledig in het gelijk gesteld. De juridische procedures over de gondelaffaire hadden Martin Stoelinga echter heel erg veel geld gekost. Hij was daarom bijna failliet. Dit was voor Stoelinga reden om een schadeclaim bij de gemeente Delft in te dienen. Deze schadeclaim van Stoelinga werd ondersteund door het rapport van Berenschot. De ​ onderzoekers van Berenschot hadden namelijk geconcludeerd dat het college van B&W van Delft fikse steken had laten vallen in de gondelaffaire. De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Delft en Martin Stoelinga vergaderden begin 2013 over de schadeclaim van Stoelinga. Ook nu werd aan Jos van Koppen gevraagd om niet aanwezig te zijn. Jolanda Gaal kon dan van de partij zijn zodat Martin Stoelinga een medestander zou hebben. Jos van Koppen verdrong Jolanda Gaal echter van haar plaats.

In het voorjaar van 2013 vonden de onderhandelingen plaats tussen de advocaat van Stoelinga en de advocaat van de gemeente Delft over de schadeclaim van Stoelinga. Tijdens deze onderhandelingen was het sterkste argument van Martin Stoelinga dat de gemeente Delft had verzuimd om de gondelaffaire behoorlijk te laten onderzoeken. De onderzoekers van Berenschot hadden immers gesteld dat de gemeente Delft ten onrechte geen extern onderzoek naar de gondelaffaire had laten doen. Het interne onderzoek van het college van B&W was volgens de onderzoekers onzorgvuldig. Hierdoor waren de belangen van Stoelinga geschaad. De advocaat van de gemeente Delft erkende dat de gemeente Delft deze fouten had gemaakt. Hij betwistte echter dat Martin Stoelinga daardoor ernstig was benadeeld. Alle feiten over de gondelaffaire zouden namelijk langs andere wegen toch boven tafel zijn gekomen. Dit was de conclusie van de werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. De advocaat van de gemeente Delft benadrukte in dit verband sterk dat een fractiegenoot van Martin Stoelinga, Jos van Koppen, dit ook had geconcludeerd. De advocaat van Stoelinga antwoordde dat Martin Stoelinga zich van Jos van Koppen had gedistantieerd. De advocaat van de gemeente Delft zei hierop dat dit wel erg ongeloofwaardig was omdat Martin Stoelinga had toegelaten dat Jos van Koppen zich met de gondelaffaire bleef bemoeien. De advocaat van de gemeente Delft wees erop dat Jos van Koppen aanwezig was bij de presentatie van het rapport van Berenschot in het provinciehuis. Het werd toen pijnlijk duidelijk dat Jos van Koppen Martin Stoelinga een reeks gemene streken had geleverd.

Uiteindelijk kreeg Martin Stoelinga een schadevergoeding van 390.000 euro van de gemeente Delft. De kosten die hij had gemaakt als gevolg van de juridische procedures tegen oud- wethouder Baljé waren veel hoger. Door toedoen van Jos van Koppen moest Martin Stoelinga heel veel water bij de wijn doen. De vijanden van Martin Stoelinga in de gemeenteraad van Delft vonden dit prachtig. Zij beloonden Jos van Koppen door hem in december 2015 te kiezen als lid van de vertrouwenscommissie voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Dit was zeer tegen de zin van Martin Stoelinga. De nieuwe burgemeester, Marja van Bijsterveldt (CDA), zei bij het afscheid van de vertrekkende gemeenteraadsleden in maart 2018 dat zij een fan is van Jos van Koppen. De één krijgt dertig zilverlingen. De ander krijgt een plaats in de vertrouwenscommissie en een pluim op zijn hoed van de burgemeester.
Het is van hetzelfde laken een pak.
Reinoud Plate


Website RIS.DELFT
23-04-2021
2116331 Burgerbrief - gondelaffaire Voor kennisgeving aannemen

2021_2116331_burgerbrief 2021_2116331_burgerbrief 2021_2116331_burgerbrief


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..