koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 17 december 2017 10h36 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft-martin-stoelinga-promotie-doz-20171217

Martin Stoelinga, 'De SNOR' gaat van start met zijn campagne voor GR2018.


zaterdag 16 december 2017 15h43 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20171220

Kandidatenlijst ChristenUnie

Bestuur CU

Dankbaar voor vastgestelde kandidatenlijst CU Delft:

  1. Joelle Gooijer
  2. Bert van de Woerd
  3. Wimke Schuurmans
  4. Sytze Alkema
  5. Pieter vd Ven

zaterdag 16 december 2017 14h28 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171216

Bericht van Guido Bindels Werkse aan mevrouw Gaal

Hoera Kerstpakketten voor WERKSE

Jolanda Gaal, raadslid OD

Al een paar jaar krijg ik van mensen bij WERKSE te horen dat zij geen kerstpakket meer krijgen.

... Daarom ben ik op diverse fronten tegelijk begonnen met zeuren over een Kerstpakket en misschien heeft dit effect gehad :-) omdat ik een mooie mail van WERKSE kreeg, vandaag. Dit extra stukje waardering doet zoveel goed! Fijn Kerstfeest mensen bij WERKSE.
Geniet van jullie kerstpakket!

Standpunt van OD in 2007:

Fractie Onafhankelijk Delft

"Oproep aan alle leden van de gemeenteraad & ambtenaren van de gemeente Delft"
"Zou u dit kerstpakket nog net zo enthousiast kunnen aanpakken, als u zich ervan bewust was dat er in Delft nog mensen leven die het tijdens deze warme & gezellige dagen moeten doen met minder?"
Schenk daarom uw pakket "spontaan" aan de Voedselbank in Delft.


zaterdag 16 december 2017 05h27 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-kerststal-martin-stoelinga-20111219_155813

Kerststal bij Martin Stoelinga thuis. Foto PRODEO dec 2011.

-----

Over de verduurzaamde kerststal

Arie van der Veen, een kerstvertelling

Er ging een bevel uit van Koning Mark, dat een ieder zijn woning, hutje, legerstede moest verduurzamen. En zo ook aan Jozef en Maria. Jozef was een eenvoudige installatietechnisch adviseur, in vroeger tijden timmerman genaamd. En ook Maria was een bekende vrouw. Zij had het altijd koud in bed, totdat een engel haar kwam verwarmen. Die Engel was een warmte technisch medewerker.

Kom laten we optrekken naar Bethlehem, daar is de enige verduurzaamde woonplaats. De enige met zonder onrendabele top ! Een stal, een nachtverblijf. Met nul op de meter. Want de Geest des Heere zorgde daar voor de verlichting. En dankzij diens genade was de business case sluitend.

Dankzij genade, de klusbereidheid was het wat geworden. En ze trokken per energetisch neutraal voertuig naar Bethlehem. Die voertuig werd genoemd een ezel, en was uit de stam van Tesla.

Jozef en Maria waren vol dank toen zij aankwamen in hun modelwoning, ook wel stal genaamd.

En zo baarde Maria haar kind en legde het in een all electric voederbak.

En plotseling was er een groot licht. De PV-panelen op de stal begonnen te stralen.

En er waren herders aldaar, niet zo zeer mannen met nul-op-de meter. maar meer met nul op de bank.... aan het was het heil van de verduurzaming voorbij gegaan. Ondanks alle subsidieregelingen en duurzaamheidsleningen. Ze verdiende te weinig.

De PV-panelen, ook wel engelen genaamd: gloeiden als nooit te voren. Het netwerk stond op springen van al die zelf gegenereerde stroom.

En gelukkig daar kwamen die wijzen uit de Geneesherenbuurt. Zij heette Cornelis, Martinus en Fransiscus. Zij brachten geschenken: zoals een inductie pannenset. Een energieprestatiecontract en een warmte pomp, al vast voor in Nazareth. Want ook dat eenvoudige vissersdorpje moest er aan geloven.

En de Engelen zongen: Kom laat ons verduurzamen. En Ere aan de geothermie !

En God zag dat het goed was.

En plotseling kwam er uit de hemel. Een pot met geld. Deze werd genaamd: het Bethlehems Huizenfonds. En opeens waren alle woningen nul-op-de-meter.

En Maria en Jozef waren heel gelukkig. Ze keerden met de inductiepannen terug naar Nazareth. En de kleine Jezus groeide op en werd via vakwerk een geslaagde warmtetechnicus. En met deze kennis besloot hij rond zijn dertigste voor zichzelf te beginnen. Hij begon de warmte uit te stralen. En steeds meer mensen volgde hem. Uiteindelijk kwamen er duizenden bijeen op de wonderlijke verduurzamingsdag,

Het hele volk wilde hem volgen en alle wilden een modelwoning.En Jezus zei klein beginnen en vooral no-regret als je mij volgt. En bouwde het volk aan zijn woningen en legersteden. Een hele klus. En er was voor allen jaren werk....dankzij die bijzondere kerststal en de onrendabele top. De onrendabele top was bedwongen.


vrijdag 15 december 2017 11h34 week 50 politiekdelft.nl     TOP

(270) Over vaders en dochters

Arie van der Veen, webcolumnist

Vele vaders en moeders dromen er van dat hun zoon of dochter in hun voetsporen treden. En heel bijzonder is het al een politieke vader ook een biologische vader is. En in de SP is het nu zo ver. Kim-Jung (Jan) Marijnissen wordt opgevolgd door Kim-Lian (Lilianne) Marijnissen. Het lijkt Noord-Korea wel. Of het electoraal wat oplevert valt nog te bezien. Maar de dag die je wist dat zou komen is eindelijk daar. En Emile, het was fijn, bedankt en tot ziens.

De SP blijft een bijzondere club. Gedreven mensen in een benauwde partijcultuur. Maar wel echte socialisten en waar tref je die nog ? Over echte socialisten. Met wethouder De Leeuw uit Krimpen aan den IJssel (zijn vader was ook wethouder) sprak ik over ere-burger Fontijne. Eertijds een echte sociaal-democratische voorman. Jarenlang wethouder voor de PvdA, en toen de doctorandussen hun intrede deden in Krimpen, wist hij nog jaren met zijn eigen OSP wethouder te blijven. Een man met een achterban en gezag. Kom daar nu nog eens voor. Ik geloof niet dat hij zonen of dochters in de politiek had.

Socialisten in de kamer, en op het lokaal niveau. Nog echte folderaars onder de mensen. En geen online-facebook politici. Alleen wat is hun achterban (nog) ? PvdA-ers geloven in de overheid en de maakbaarheid. SP-ers zijn daarin diffuser zij het dat ze vaak in onmogelijke constructies geloven, zoals bijvoorbeeld het nationale zorgfonds. Anderzijds is men sociaal bewogen, en durft de Rijksoverheid te trotseren. Bijvoorbeeld Arjan Vliegenthart in Amsterdam. Neefje van de burgemeester van Delft.

Dochters die treden in het spoor van vader, volgens mij tot op heden vooral in India, en niet te vergeten in Frankrijk. Kijkt vader over de schouder mee, of moet vader eerst verwijderd worden. In de SP lijkt me dat niet onwenselijk. Het gezag van de dochter kan toch niet afhankelijk zijn van de hand van vader.

De SP is geen regeringspartij. Een actiepartij, en daar wordt men moe van. Was het eerst stem tegen, nu is het stem voor. Voor wat ? Voor een rechtvaardige verdeling ? Prima. Voor een stevige tegenmacht ook goed. Tegen verdere liberalisering, beter. Maar verder lijkt het me dat de SP ook een agenda en een verhaal mist. Net als de andere partijen op links. En met een kopje tomatensoep kom je er ook niet.

Emile Roemer kon het niet. Wel taal, maar niet rekenen. En hopelijk rekent Liliane zich niet rijk. De groei zit op dit moment op rechts. De rattenvanger met zijn vleugel laat van zich horen (Baudet). Terecht aangepakt door de nieuwe VVD-voorzitter. De geblondeerde islambasher is koest op dit moment. En de SP ? De gestaalde kaders zullen er nog wel zijn. En enkele wethouders. Maar verder ? Toch vooral windowdressing. Ook in het familiebedrijf Marijnissen. Sinds de Fontijnes zijn overvleugeld door de doctorandussen dromen de Marijnissen van de arbeidersmacht. Maar een echte invulling van het concept: Aan U O volk, de zegepraal hebben ze niet meer. En op Socialisten sluit de rijen, dat is vooral intern bedoeld. Ik ben benieuwd hoe lang Lilianne het rode vaandel zal dragen. En vooral hoe velen haar zullen volgen.

En Renske Leijten mag ook aan familiebusiness doen. Haar aangetrouwde neef Wopke Hoekstra bestrijden. Ook dat zie ik in meerdere opzichten met belangstelling aan. Niet met de wapens der barbaren, met kruit nog degen kampen wij. Dat was nog eens een taal. Wethouder Fontijne kende die liederen. En hij geloofde echt in de zegepraal van het volk ! Helaas is dat voorbij. De mensen worden nu meestal vergeten in links Nederland.

Ik zing liever: Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. Geloof in de politiek, in de rechtvaardige zaak. Dat was waarin wethouder Fontijne geloofde en naar handelde. Linkse beginselpolitiek, dat dwong respect af. Maar ja, kom nu nog maar eens om beginselpolitiek. De politiek is een losgezongen sturingssysteem van de ambtelijke besluitvorming geworden. En overleven is meestal het devies. En daarin hoort af en toe een leiderswisseling. Al is het maar voor het plaatje. Wethouder Fontijne geloofde daar niet in. Maar ook hij werd verzwolgen door de doctorandussen.

Desalniettemin of los daarvan: Lilianne succes ! En laat je niet inzuigen in de linkse samenwerking. Tijd voor een echte maatschappelijke agenda en actie ! Ik begin weer zin in tomatensoep te krijgen. Dat rode, dat rode daar dacht Marijnissen jr. Benieuwd hoeveel daarvan nog over is.


vrijdag 15 december 2017 01h12 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-wytze-patijn-afscheid-20171213200539a

Wytze Patijn in TOP.

Afscheid stadsbouwmeester Wytze Patijn

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Wytze Patijn is stadsbouwmeester af. Afgelopen woensdagavond gaf Wytze zijn laatste college als stadsbouwmeester van Delft. Alles wat hij vertelt over ruimtelijke ordening en de bebouwde omgeving dat inspireert mij. Ook memoreerde hij zijn woningen op het DWL terrein in Rotterdam.

Ik ken hem al wat jaren. Eerst als collega bij de gemeente Rotterdam en later van zijn project op het DWL terrein. Bij het grondebedrijf had ik in de jaren tachtig het beheer van het DWL terrein. Als architect plaatste Wytze woningen in en op de filterbakken en transformeerde de leidingstraat tot een overdekte binnentuin. Er was wel een probleempje waar hij niet over sprak. Er waren 'koudebruggen' in het betonnen gebouw met als gevolg condensatie vocht binnen. Bouwfysische controle op werktekeningen was nog niet alom in die tijd. Alsnog moest voor een paar miljoen buitenwaards isolatie worden aangebracht. Gelukkig beschikte de corporatie over diepe zakken.

Volgens Wytze moet er opvolging komen in de functie stadsbouwmeester. Iemand vanaf zestig jaar, benoemd door de raad en iemand, die onafhankelijk met de supervisors overlegt. Wat ik dan wel vind, de bouwmeester rapporteert maandelijks transparant aan de raad.


donderdag 14 december 2017 14h37 week 50 politiekdelft.nl    TOP

delft-gracht-spoorsingel-parkeerhuisjes

Delft. Visuele schets van gracht 'de Spoorsingel" met parkeerhuisjes.

Parkeerhuisjes aan de Spoorsingel

harrie fruyt van hertog

In 2011 stelde de raad veel vragen om de gracht aan de Spoorsingel bevaarbaar te maken voor pleziervaart. Ook de doorvaarhoogte onder de bruggen moest hoger. Wijzigen aan de scope van het plan Spoorzone was onmogelijk volgens wethouder Milene Junius CDA. Plaatjes van de gracht met de parkeerhuisjes heb ik in die tijd nooit gezien. Bovenstaande afbeelding vond ik op https://media.licdn.com/media/p/4/005/029/185/14cee6a.png.
Laat een architect een minder dominante aanwezigheid van de bouwsels bedenken met opnieuw goedkeuring van de kwaliteitskamer en welstand.


donderdag 14 december 2017 07h37 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-afbeeldingsb20171214

Phoenixgracht Delft ontsiert!

Aad Meuleman, raadslid Stadsbelangen

De verhalen waren mooi. Delft kreeg weer de oude gracht terug langs de Phoenixstraat. Iedereen enthousiast! En dan ineens verschijnen er ontsierende huisjes als uitgangen van de parkeergarage in de gracht. Het hele effect van de gracht wordt hierdoor ernstig verstoord. Wie dit verzonnen heeft, is onze fractie een raadsel.

Tekeningen die de raad eerder voorgeschoteld kreeg, geven een totaal ander beeld van hoe de gracht eruit zou komen te zien. Onze fractie zal de wethouder hierover bevragen in de commissie RV van 13 december 2017.

Wij willen graag weten hoe de communicatie over deze 'huisjes' geweest is naar zowel de bewoners als de raad. Wat de wethouder zelf vindt van de uitstraling van de gracht met deze ontsierende 'huisjes' en welke mogelijkheden de wethouder ziet om dit ontluisterend beeld te verbeteren.


woensdag 13 december 2017 02h29 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-martinus-nijhofflaan-007-fietsparkeren-20171114163019a

Voor de auto's is goed gezorgd met een inpandig parkeerdek op de bouwlaag boven de winkel.

RUIMTELIJKE KWALITEIT VOOR DELFT

Paul van der Grinten, voorzitter cie welstand en monumenten en de kwaliteitskamer.

COMPLEX OF SIMPEL
Wat door de gemeente nu wordt voorgesteld is heel complex. Gebiedscoördinatoren sturen stedenbouw aan en bepalen wat er in een adviescommissie komt.
Terwijl in veel gemeenten er een Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit (ARK) bestaat die ook al vooruitloopt op de wijziging van de woningwet is er in Delft een bijna niet uit te leggen onderscheid tussen vooroverleg (kwaliteitskamer) en toetsing (commissie welstand en monumenten). Het gaat om dezelfde mensen en hun standpunten zijn consistent: de toetsing is niet ineens heel anders dan het vooroverleg. Maak er dus één commissie van.

...


woensdag 13 december 2017 01h43 week 50 politiekdelft.nl     TOP

-----

Nieuwbouw op voormalige V&D locatie binnenstad

6 Bewoners Bastiaanplein, Kruisstraat en Gasthuislaan.

Aan de gemeenteraad van de gemeente Delft
p/a de Griffie van de gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Geachte raadsleden,

Zoals U weet wordt binnenkort het voormalige V&D gebouw aan Gasthuislaan en Bastiaansplein, met een uitpandig expeditiehof aan de Kruisstraat, dat toegang verleent aan een inpandige opslagruimte, gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

...

lmmers, waarschijnlijk nu, maar zeker in de nabije toekomst, zullen vrachtwagens, en waarschijnlijk zelfs opleggers, alleen voorwaarts rijdend, die manoeuvres maken, die een goede aan- en afvoer van goederen waarborgt, en een optimale verkeersveiligheid met zich mee brengt! Daarbij komt, dat het hof wordt overbouwd, zodat een droog, en afhankelijk van de aan te brengen afsluiting (bv. met dichte schuifpoorten), wind vrij en goed beveiligde binnenruimte ontstaat.

...

Wij vragen u, gemeenteraadsleden van Delft, u hiervoor in te zetten!
Delft, 7 december 2017

-----


woensdag 13 december 2017 01h03 week 50 politiekdelft.nl     TOP

Ons Belang: 'Als de gemeente het niet doet, doen we het zelf wel'

Redactie 1V EenVandaag

Raadsleden Martin Stoelinga (74) en Jolanda Gaal (56) van Onafhankelijk Delft zijn bekende gezichten in 'hun' stad. Jolanda is kostuumontwerpster; Martin zat vroeger in de handel en was manager van Nico Haak. Tegenwoordig is de lokale politiek hun passie. "Als echte stadspartij zijn wij overal aanwezig." Onlangs kreeg Martin slecht nieuws: de komende tijd wordt hij behandeld voor uitgezaaide prostaatkanker.

Waarom ben je de lokale politiek ingegaan?
Martin: "Delft is een mooie, leuke stad waar veel te doen is. Maar van oudsher is het ook een arbeidersstad met veel stille armoede. Ik vind het fijn om mensen te helpen. Dat kan op een hele directe manier via de politiek. Niet via een motie: doen alsof je iemand helpt en het dan niet doen. Dat doen ze landelijk maar." Jolanda: "Wij helpen mensen die een probleem hebben met de zorg of van wie de huizen plat moeten. Dat pakken we heel direct aan. Bijvoorbeeld door zelf aanpassingen aan een woning te doen als ouderen het via de gemeente niet voor elkaar krijgen."

...


woensdag 13 december 2017 00h50 week 50 politiekdelft.nl     TOP

Naaktrecreatie

Fractie GL

...

Groenlinks heeft daarom in de afgelopen raadsvergadering samen met D66, Onafhankelijk Delft en de Fractie van Koppen een voorstel gedaan om een gebied, als naaktstrand geschikt aan te wijzen. Een kleine meerderheid stemde tegen. De fractie van Groenlinks zal zich aan de hand van het onlangs vastgestelde verkiezingsprogramma hard blijven maken voor het "officieel maken van het naaktstrand aan de Grote Plas".

Die ballon gaat niet op

Fractie GL

Op initiatief van Groenlinks heeft de gemeenteraad besloten om het oplaten van ballonnen in Delft te verbieden.

...


woensdag 13 december 2017 00h43 week 50 politiekdelft.nl     TOP

Arie van der Veen, webcolumnist

(269) Wallage spreekt

Dezer dagen werd in Noord-Holland de Van Kemenadeprijs 2017 uitgereikt aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Op zich is dat niet zo'n bijzonder feit, maar belangrijker is de toespraak die de voorzitter van deze raad hield bij de uitreiking van deze prijs. Die voorzitter, Jacques Wallage heeft een hele bestuurders carrière achter de rug. En richtte hij zijn vizier op de toekomst van het lokaal bestuur. Een onderwerp dat de moeite waard is om bij stil te staan.

Zijn toespraak ging over mensen, gemeenschappen, wisselende grenzen en niveaus. En het is opmerkelijk dat Wallage de gemeenschap weer introduceert als ordeningsniveau. Mensen voelen zich verbonden aan gemeenschappen en gemeenten vertegenwoordigen vooral een formele grens. Soms is opschaling noodzakelijk, soms juist schaalverkleining. Eigenlijk de aloude discussie. En of het echt iets oplevert is de vraag. Maar het is goed dat Wallage de discussie heropent en daarbij de minister van BZK uitnodigt om de broodnodige innovatie van bestuur en democratie impulsen te geven door een betekenisvolle dialoog te organiseren. Ik ben benieuwd of de minister die handschoen oppakt.

Binnenkort komt de herindeling van de stad Groningen, met de gemeenten Haren en Ten Boer aan de orde. Ten Boer is ambtelijk al vervlochten met de stad Groningen en Haren doet natuurlijk moeilijk. Het 'Wassenaar van het Noorden" wil niet bij de stad. Althans dat wenst een burgercomité niet . Wie inzoomt in de casus Haren ziet dat de gemeente niet in staat is de eigen broek op te houden. Men heeft veel vacatures en de lasten vliegen de pan uit. Het lijkt wel op een gemeentebestuur dat meer voor zijn eigen hachie vecht dan dat het belangen van de bevolking dient. Nog los van het feit dat er in stilte wordt samengewerkt met de stad Groningen. De discussie gaat nu over een 'lichte' herindeling versus een 'zware'. Maar dat maakt in principe niet uit. Het gaat om de vraag hoe men aankijkt tegen de bestuurlijke opgave in een bepaald gebied. En die kan je niet voeren vanuit de gedachten van de gemeentegrenzen.

Wallage maakt een onderscheid tussen bestuurlijke opgaven in het stedelijk gebied en op het platteland. Differentiatie en maatwerk horen daarbij. En terecht verbindt hij deze opgaven aan de vraag naar democratische legitimatie. Allemaal onderwerpen die, zij het afgeleid ook spelen in de casus-herindeling Groningen.

Het openbaar bestuur is geen rustig bezit, geen stilstaand water. Het is permanent nodig het bestuur aan de tijd te brengen. Het departement van BZK heeft zich jarenlang stil gehouden, of durfde zijn visie niet naar buiten te brengen. Een bestuur voor mensen en daarbij passende schalen. Dat is de opdracht. Een bestuur dat aan de tijd gebracht wordt. Een uitdaging voor de nieuwe minister. Als Wallage het zegt, dan moet ze wel met een visie nodig. Niet alleen politiek wenselijk, maar bestuurlijk noodzakelijk. De bestuurlijke lappendeken piept en kraakt. Het huis van Thorbecke mag dan geprezen worden. Het is wel toe aan vernieuwing, en vooral aan verduurzaming. En van dat laatste leren ze bij BZK steeds meer. De bal ligt bij Kasja Ollongren.


dinsdag 12 december 2017 01h02 week 50 politiekdelft.nl     TOP

Ophef over parkeerhuisjes Spoorsingelgracht

DELFT - De nieuwe parkeergarage aan de Delftse Spoorsingel zorgt voor enorme ophef in de Prinsenstad. De in- en uitgangen zijn dermate detonerend - qua grootte en uiterlijk - dat het stadsaangezicht ernstig geweld wordt aangedaan. Nog afgezien van de bewoners die een megastructuur voor hun pand hebben gekregen. De verantwoordelijk VVD-wethouder Harpe heeft de huisjes er doorheen 'gesjoemeld' wordt nu gezegd. Een adequate en eerlijke informatievoorziening naar bewoners, belangenvereniging en de Delftse burger heeft hij achterwege gelaten. Belangen zijn willens en wetens genegeerd.
De bewoners zijn woedend.


maandag 11 december 2017 15h01 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-tijn-noordenbos-kubistisch-realisme-20171023144724

Tijn Noordenbos, de uitvinder van de Delftse verkeerspop denkt wethouder te kunnen worden voor GroenLinks Delft

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Tijn is de eigenaar en exploitant van het kleinste museum aan de Oude Delft. Het museum is gevestigd in een telefooncel van Brinkman en van der Vlugt uit 1932. Het museum wordt gepromoot door de VVD Delft, gezien de foto in het partijprogramma.

delft-oude-delft-kleinste-museum-foto-vvdprogramma

maandag 11 december 2017 14h35 week 50 politiekdelft.nl     TOP

Tijn Noordenbos heeft wederom een idee: hij wil wethouder worden

Jesper Neeleman, redactie Delft op Zondag

Het gebeurt zelden dat kandidaat-wethouders zich al voor de verkiezingen presenteren. Maar ook hierin denkt Tijn Noordenbos, die graag wethouder voor GroenLinks wordt, wat anders dan anderen. Als ik het niet bekend maak dan weet niemand het, antwoordt de 67-jarige Delftenaar. Ik vind het zonde om dit pas na de verkiezingen aan iedereen te vertellen. Nu kunnen ze nog zeggen: Tijn Noordenbos doet mee dus ik stem absoluut niet op GroenLinks. Of: Ik stem daarom juist op GroenLinks.

...


maandag 11 december 2017 00h03 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-martinus-nijhofflaan-007-fietsparkeren-20171114163019a

Delft. Het fietsparkeren bij AH op de Martinus Nijhofflaan ondanks de 'kwaliteitsketen'.

Stadsbouwmeester Wytze Patijn geeft ambtenaren onder uit de zak

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Bericht van Wytze Patijn

Aan de Commissie Ruimte en Verkeer Gemeente Delft
Betreft: mijn commentaar op de "Herijking van de kwaliteitsketen":

een onvolkomen werkstuk

Aanstaande woensdagavond 13 december vindt mijn laatste architectuurcafé plaats, waarvan ik zelf het onderwerp ben. Ik kan dus helaas niet aanwezig zijn bij uw de behandeling van de 'Herijking' en mijn 'Terugblik', hetgeen ik betreur. Ik had graag met u van gedachten gewisseld over de vragen rond de ruimtelijke kwaliteitsketen. Om toch een bijdrage aan uw meningsvorming te geven geef ik u hierbij mijn commentaar schriftelijk.
lees verder commentaar van Wytze
wytze-patijn-onvokomen-werkstuk-20171209.pdf

De commissie R en V gaat weer eens vrolijk vergaderen zonder enige deskundigheid.
De hoofdrolspeler die komt niet.
Recent voorbeeld kwaliteitsketen nieuwbouw AH aan de Martinus Nijhofflaan.
Eindresultaat van het bouwplan AH na behandeling in de "kwaliteitsketen"
Waarom zit je als raadslid in een werkgroep als je totaal niet weet waar het over gaat.
Rapport: Een toekomstbestendige kwaliteitsketen
rapport-gem-delft-een-toekomstbestendige-kwaliteitsketen-20171119.pdf

SUPERVISOR
Ik herinner de functie supervisor al uit de jaren zeventig. De architect die als supervisor werd aangesteld maakte eerst een masterplan. Het masterplan vormde de basis voor de deelplannen die architecten verder moesten uitwerken. Mijn mening: een supervisor moet onafhankelijk zijn en staat boven de ambtenaren naast de wethouder.


maandag 11 december 2017 00h02 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-afbeeldingod20171210

Jan Peter de Wit: deze poort met bovenwoning wil architect Merkx slopen. Het is een leugentje omdat het later aangebouwd is.

30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het voorstel van Stip wethouder Förster om museum Prinsenhof voor 25 - 30 miljoen euro te verbouwen is een gigantisch bizar plan. Naast een nieuwe ingang wordt ook intern de inrichting geheel op de schop gegooid. In december 2016 moest de gemeenteraad met spoed even € 2,2 miljoen bijbetalen om de beveiliging op orde te brengen. Eis voor het lenen van het Straatje van Vermeer. Die Vermeer tentoonstelling trok 50.000 extra bezoekers. De voorgestelde verbouwing moet het jaarlijkse aantal bezoekers van 85.000 naar 100.000 brengen. Die 15.000 extra bezoekers kosten dus ruw geschatte €25 - €30 miljoen. Maar wat heeft de Delftenaar hieraan? Niks. Nog meer bezoekers, nog drukker in de binnenstad. Hotels, restaurants en cafés hebben hier wel baat bij. Laat die het maar betalen dan. Het tegendeel gebeurt nu. De bijdrage van cofinanciering €2,5 tot 6 miljoen is erg laag en onzeker. Met de investering stijgen ook de jaarlijkse exploitatielasten met €1,8 tot 2,3 miljoen.

De geschatte opbrengst van die extra bezoekers zou voor de stad Delft jaarlijks € 580.000 zijn. Netto een groot negatief rendement. Deze opbrengst is veel te weinig om deze mega-verbouwing te rechtvaardigen. Architect Eveline Merkx dreigde dat haar plan alleen uitgevoerd mocht als haar hele plan gerealiseerd zou worden. Ik stel dat 15.000 bezoekers/jaar extra ook lukt met de openstelling van de Nieuwe Kerk op zondag. Dat kost een verwaarloosbare fractie van dit budget. De net gerestaureerde Nieuwe Kerk is onze grootste trekpleister met 203.000 bezoekers per jaar (2016). Het geld zou ook gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van een beroemd schilderij of het organiseren van grote tentoonstellingen. Ik stelde een pas op de plaats voor. De 'verouderde' organisatie op orde en daarna kijken of een ruimtelijke visie moet worden uitgevoerd. Eerst de basis op orde.

De charme van het museum is juist dat het een authentiek doolhof is. Het enige echt interessante is het kogelgat van Willem van Oranje. De collectie kent in vergelijking met het Mauritshuis in Den Haag en het Boymans van Beuningen in Rotterdam geen topstuk. Stip wil het museum Prinsenhof eerst helemaal opknappen om het daarna te privatiseren. Afstoten en verkopen. Ik stelde voor om de succesvolle formule van de Rijksmusea te kopiëren. Het gebouw blijft van de gemeente Delft maar de exploitatie kan verzelfstandigd worden. Dat geeft directeur Janelle Moerman van het Prinsenhof de vrije hand voor de exploitatie, exposities en marketing. Zonder bemoeienis van de dorpspolitiek.

Echter het ziet er naar uit dat een grote meerderheid van de gemeenteraad achter dit megalomane verbouwingsplan van Stip wethouder Förster staat. Er wordt weer €165.000 uitgetrokken om het vervolgtraject verder uit te werken.


maandag 11 december 2017 00h01 week 50 politiekdelft.nl     TOP

delft-afbeelding-stip-20171210

Wethouder Ferrie Förster niet nogmaals beschikbaar

Fractie STIP

STIP-wethouder Ferrie Förster heeft aangegeven na de verkiezingen niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. "Ik heb lang nagedacht over dit besluit, ik vond het een moeilijke afweging, want ik heb nog veel plezier in mijn werk. Toch heb ik besloten om na de verkiezingen te stoppen als wethouder en de ruimte te geven aan nieuw STIP-talent" aldus Förster.

Förster is sinds 2014 wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening. Sinds 2009 is hij actief voor STIP en hij was van 2010 tot 2012 gemeenteraadslid. "De partij heeft bij mij aangegeven dat ik mocht solliciteren voor een tweede termijn. Dat is natuurlijk fijn om te horen, maar vervolgens moest ik wel voor mezelf de afweging maken of ik dat ook zou willen. Het is een eervolle, leuke en leerzame baan, maar tegelijkertijd behoorlijk intensief. De stad staat er nu financieel beter voor, ik heb een aantal belangrijke dossiers afgerond en mooie dingen bereikt, dus het is ook een mooi moment om het stokje over te dragen en voor mezelf op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging." Fractievoorzitter en Lijsttrekker Michelle Corten begrijpt het vertrek, maar vindt dit jammer "Ik vond het fijn om met Ferrie samen te werken en hij heeft mooie dingen bereikt op het gebied van economie en cultuur. Nu gaan we op zoek naar een nieuwe kandidaat die de STIP kan vertegenwoordigen."

...

Tot slot heeft de culturele sector veel aandacht gekregen de afgelopen periode. Samen met de cultuursector is er een nieuw cultuurkader opgesteld en wordt er meer geïnvesteerd in een goed cultureel aanbod. Volgens Förster is de binnenstad de huiskamer van Delft: "DOK en VAK gaan samen onder één dak. OPEN wordt het nieuwe centrum voor taal & cultuur, waar Delftenaren niet alleen boeken kunnen lenen, maar ook taal- en cultuureducatie kunnen krijgen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in museum Prinsenhof, zodat hier ook topstukken tentoongesteld kunnen worden."


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo     Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_12_31.html

TOP