koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 27 mei 2017 23h57 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-gabi-van-driem-20170527 delft-twitter-gabi-van-driem-20170527-2 delft-googlesearch-20170527

GOOGLE Custom Search


zaterdag 27 mei 2017 01h39 week 21 politiekdelft.nl    TOP

HUP HARPE!

delft-scheurbrommers_choorstraat_delft_od

Delft. "Scheurbrommers" in de Choorstraat. Foto OD Onafhankelijk Delft.
Aan wethouder Lennart Harpe VVD:
Hup Harpe! Ga aan de slag en trek ontheffingen in. (red. hfvh)

-----

Rotterdam wil af van bezorgers op brommer

Redactie rijnmond.nl

Rotterdam wil dat maaltijdbezorgers stoppen met het gebruik van vervuilende brommers en scooters. De gemeente komt naar verwachting voor de zomer met een plan.
Wethouder Pex Langenberg (mobiliteit, duurzaamheid) ziet een toename van de thuisbezorgers die met brommers door de stad rijden. Behalve tot vervuiling leidt het ook tot onveilig rijgedrag.
Als het aan de wethouder ligt gebeurt de bezorging op de elektrische fiets of elektrische scooter, zeker in de dichtbevolkte gebieden.


zaterdag 27 mei 2017 00h57 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-david-van-dis-20170527

zaterdag 27 mei 2017 00h35 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170527

DELFT NAAR DE PROVADA

Gemeente Delft

De gemeente zoekt partners die bereid zijn om samen te bouwen aan de toekomst van Delft; pioniers die aan de tekentafel met plannen komen voor een duurzaam, toekomstbestendig Delft. De Provada is hiervoor een prima gelegenheid.

...

EXTRA WONINGEN
Delft bouwt in de komende jaren extra woningen. In de regio Rotterdam en Den Haag is tot 2040 behoefte aan 100.000 nieuwe woningen en Delft bouwt mee met circa 15.000 woningen.

...


vrijdag 26 mei 2017 09h42 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-rdgg-cv-clientenraad-001

Mijn sollicitatie bij Reinier de Graaf

harrie fruyt van hertog

Voor meer, lees verder op mijn weblog ...


vrijdag 26 mei 2017 00h18 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn

De Delftse Participatie Aanpak bij de Omgevingswet

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

Ruimtelijke plannen die omwonenden overkomen als ze al volledig zijn uitgetekend. De gemoederen kunnen dan hoog oplopen. En de gemeente moet alsnog overuren maken. Recente voorbeelden: het restaurant aan de Paardenmarkt, de dansschool aan de Buitenwatersloot en de beoogde supermarkt aan de Kruisstraat. Met de nieuwe Omgevingswet kan dit alleen maar vaker gebeuren. Die wet kiest namelijk meer dan nu voor het altijd snel mogelijk maken van initiatieven; procedures om van plannen af te wijken worden als regel ingekort tot 8 weken. En B&W beslissen, en de raad is formeel geen partij.

Participatie in de Omgevingswet
Ook de Tweede Kamer maakte zich zorgen over de gebrekkige aandacht voor bewonersinbreng. Door het Tweede Kamerlid Albert de Vries van de PvdA is daarom bij de behandeling van de Omgevingswet een amendement ingediend, om participatie te bevorderen. Dat is gebeurd door de aanvrager van een vergunning hier primair een rol in te geven. Straks moet een aanvrager van een omgevingsvergunning bij de aanvraag gegevens over participatie van en overleg met derden verstrekken. Doet de aanvrager dat niet, dan kan de vergunning worden geweigerd. Welke regels hiervoor precies gelden, moet nog nader worden bepaald: er komt nog een ministeriële regeling die in het algemeen regels geeft over de door de aanvrager te verstrekken gegevens en bescheiden. Hiermee is de situatie weer recht getrokken met die van de andere instrumenten uit de Omgevingswet waaronder de omgevingsvisie en het omgevingsplan: hier bevat de wet al wel een regeling dat participatie moet plaatsvinden.

Delftse Participatie aanpak
...


donderdag 25 mei 2017 01h57 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170525

(201) Hogere politiek

Arie van der Veen, webcolumnist

De Nederlandse kiezer stemt wel, maar kiest niet. In die zin zit de hele problematiek van deze en vroegere formaties besloten. Wie met wie is in Nederland een soort gezelschapsspel, waarbij het maar de vraag is wie er voldoende gezag heeft om een keuze af te dwingen. Ik schreef al eerder over mijn verbazing dat de Koning geen rol meer speelt in de formatie. En steeds meer stemmen gaan op om hem (opnieuw) een rol te gunnen of te bieden. Enerzijds zit daar wel wat in, immers hij staat boven de partijen, en anderzijds zijn zijn mogelijkheden daarmee ook beperkt. Niet graag staat hij te boek als dwinger van partijen tot een coalitie. Maar goed in de beslotenheid van het overleg, met zijn adviseurs is er wel ruimte om het landsbelang te benadrukken. En tenminste partijen te bevragen hoe zij aankijken tegen het landsbelang, namelijk om regeringsverantwoordelijkheid te nemen.

De huidige constructie met een door de Kamer aangewezen informateur lijkt sub-optimaal. Het lijkt alsof er een gebrek aan gezag en wellicht ook regie bij de informateur is. Partijen mogen wel erg breed hun bezwaren tegenover elkaar uiten en uitvergroten. En tenminste verbazingwekkend is het als de lijn wordt ingezet dat er slechts één variant haalbaar is: VVD-CDA-D66-CU, en er vervolgens een overleg is tussen twee van de vier. Terecht dat VVD en CDA willen weten hoe het zit.

Formeren is elimineren zeg men wel. En vooral ook zetels tellen. En wellicht komt men dan uiteindelijk toch uit bij de PvdA. Uit de geschiedenis van formeren met de PvdA is veel te leren. En wellicht komen de beelden uit de jaren zeventig wel terug. Extra-parlementair of parlementair ? Rood met een wit randje ? Of inbreken bij een coalitiepartij ? Al deze woorden wijzen naar hogere politiek. En daarvoor heb je buitenstaanders nodig. Mensen met gezag en ervaring. En de vraag is wie deze aanwijst. Lukt dat de kamer, lees de fracties ? En als dat niet lukt, dan is er alle reden om terug te gaan naar de Koning.

De huidige ontstane situatie wijst er op dat er een breuklijn loopt door de Nederlandse politiek, die moeilijk te duiden is als links-rechts. Het fameuze motorblok is betrekkelijk. VVD en CDA lijkt me duidelijk. D66 trekt wel een erg grote broek aan.

De fictie van een meerderheidskabinet is toch vooral gebaseerd op de laatste periode. Terwijl juist toen het (materiële) minderheidskabinet van Rutte de periode heeft uitgezeten. En daarom lijkt de optie van een (parlementair) minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 voor de hand liggend. En vervolgens kan gekeken worden naar een gedoogpartner of deelakkoorden. En een echte slimme informateur biedt de PvdA een paar ministers aan, ze zitten er toch. En als die personen happen dan zal Asscher eieren voor zijn geld kiezen. Ministers aanzoeken achter de rug van de partijleider om, hoe zat dat ook al weer. Jaap Burger en de AR- en KVP-ministers. "Formeren gaat van au", sprak hij ooit eens. In die zin kan het omgekeerde voor de PvdA weleens gaan gebeuren. En dan mag de PvdA gedogen en wellicht langzaam inschuiven.

De situatie in de formatie vraagt om 'hogere' politiek. Politiek met gezag en op afstand van het Haagse gedoe. Mijn inschatting is dat de huidige informateur aan het einde van haar repertoire is gekomen. Versterking van het informatieteam lijkt me wenselijk. En dan eerst het motorblok smeden, en vervolgens de PvdA verleiden met baantjes. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hoe dat moet gebeuren, dat is nu juist hogere politiek.

Hogere politiek, ik schreef er over n.a.v. de discussie over het Oekraïne-referendum. En via de CDA-Eerste Kamerfractie is het nu geruisloos geregeld. Zou er in die fractie geen informateur te vinden zijn, die de hogere politiek ook kan toepassen in de formatie ?

De Tweede-Kamer heeft een grote broek aangetrokken om de formatie aan zichzelf te laten. De Koning was niet meer nodig. De komende dagen zal blijken of deze ijdelheid standhoudt. En anders met de hoed in de hand naar Noordeinde. Noem het landsbelang. En daarvoor mag heel wat ijdelheid wijken en vooral bezwijken !


woensdag 24 mei 2017 01h01 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-guntherniessen20170524

LfG - Laagfrequent geluid

harrie fruyt van hertog

hi gunther
mooi dat bron van de trillingen gevonden is
ontkennen door vidomes heeft dus geen zin meer
lfg is nog niet wettelijke geregeld, alleen voor arbo/werknemers enz.
huurdersraad vidomes is lid van de woonbond voor zover ik weet
klacht daar ook indienen en advies vragen
minder woongenot enz.
ik zal je mail plaatsen op politiekdelft.nl en twitter van de week
gr
harrie

-----

Verzoek aan lezers die adviezen kunnen geven:
stuur je mailtje naar redactie@politiekdelft.nl.

-----

From: Gunt Niessen
Sent: Friday, May 19, 2017 11:39 PM
To: redactie politiekdelft ; Jesper Neeleman ; Loek Drenth
Subject: Stand van zaken in de mooie mei

Beste Harrie,

de stichting Lfg heb ik geinformeerd.
Ze schrijven terug, dat ze de informatie meenemen bij gesprekken met overheid en instanties. De hoofdoorzaak van de trilling is gevonden. Ik heb TNO ingeschakeld. TNO kent het probleem. De regelautomaat voor de gastoevoer is kapot. Dan onstaat een zware triling in de 30 m hoge gasbuis, van 1. tot 14. verdieping. Ik heb geluidsopnames gemaakt.

Vidomes doet alles, om reparatie te vertragen. Ze zetten geen trillingsdempers bij mij (a), en ze verwijderen de bron niet (b). Belachelijke argumentatie, waarom niet. Het geluid in mijn woning blijft. In een half uur kan Vidomes het verwijderen.

Over de luchtvervuiling in de winter tot 3.3.17 (200 bewoners en 300 gasten beschadigd) heb ik een wijkagent geinformeerd. Toen nog aanwezige sporen heeft hij niet onderzocht en geen actie ondernemen. 2 dagen later waren de laatste sporen verdwenen! Samenwerking!
Een sterke power-groep van burgers, die optreedt, bestaat nog niet. Die moet komen: controlecommissie en controlecommissaris.

Er is een nieuwe punt in het menu <klachten over Vidome>. Ga eens kijken!
De brief van de Vidomesadvocaat heb ik alleen op papier. Is ook waardeloos. Niks als valse stellingen en woordverdraaiingen. Een antwoord op mijn antwoord en eis, de luchtvervuiling te verklaren, met journalisten daarbij, is er nog niet.
Er zijn ook nog positieve dingen. Gaan wij van de mooie mei genieten in de heerlijke natuur!

Groeten Gunt

Voor meer informatie zie:

klachten over vidomes.


woensdag 24 mei 2017 00h48 week 21 politiekdelft.nl    TOP

VERMEER Keerzijde Medaille

Alex Mustert alias Prof. M. schrijft webcolumn


dinsdag 23 mei 2017 23h37 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170523-2

DELFT ZEVENDE CONGRESSTAD

Gemeente Delft

elft is de zevende congresstad van Nederland. Dat blijkt uit de internationale ICCA Ranking 2016. De stad deelt de plek met Eindhoven.

Delft staat op de lijst achter de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook Groningen en Maastricht staan ietsje hoger. Op de lijst van wetenschappelijke congressen staat Delft met een 91ste plek in de top 100 van Europese congressteden en wereldwijd is Delft de 169ste congresstad.
...


dinsdag 23 mei 2017 06h30 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeentedelft20170523.jpg

JONGEREN UIT DE SCHULDEN

Gemeente Delft

Het hebben van schulden op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat jongeren stoppen met hun opleiding, weinig zicht hebben op een baan en niet mee kunnen doen in de samenleving. Daarom starten in september maximaal 10 jongeren met een intensief traject waarin ze begeleid worden door de Financiële Winkel en de Jongerenacademie van de gemeente Delft.

...

DIPLOMA OF WERK
In Delft is het de bedoeling dat de deelnemers na afloop minimaal een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger hebben gehaald, of aan het werk zijn in een baan met toekomstperspectief. Ze hebben geen nieuwe schulden en de problemen in hun leven zijn onder controle. ...


dinsdag 23 mei 2017 06h18 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170523

(200) 500 jaar Reformatie en de antithese

Arie van der Veen, webcolumnist

Dit jaar wordt 500 jaar Reformatie herdacht. En zijn allerlei festiviteiten, de Protestantse Kerk besteedt er een heel jaar aan: Van 31 oktober 2016 tot oktober 2017. En dat is terecht. Immers met Luther begon de reformatie - de hervorming van de kerk - en na 500 jaar is er nog steeds protestantisme. En eigenlijk is dat nog steeds typerend voor de kerk. Twee stromingen: Rooms-Katholiek en Protestant. En natuurlijk zijn er meerdere stromingen, maar deze zijn in zijn kern af te leiden van deze twee hoofdstromingen.

Zondag stond Luther in een kerkdienst die ik bezocht centraal. Luther de Duitse priester die worstelde met zijn persoonlijke geloof, en in opstand kwam tegen wanpraktijken in de kerk. Zonder dat hij de kerk wilde verlaten, laat staan splitsen. Maar zoals zo vaak met klokkenluiders gebeurt, hij werd er naast gezet. En met de banvloek moest hij wel bewegen. "Hier sta ik, en ik kan niet anders". En daarmee verwoordde hij een groot deel van de kern van het protestante geloof. De persoonlijk geloofsbeleving, ten opzichte van het systeemdenken in de (RK-)kerk. Hier sta ik, en ik kan niet anders, dat is door de eeuwen heen nog vaak herhaald in het protestantse wereld. En zo volgde kerkscheuring op kerkscheuring. Het aantal zich protestant noemende kerken is bijna ontelbaar. En ook in Nederland is er een baaierd aan kerken ontstaan. En waar het met Luther begon, volgde daarna Calvijn. Al met al een bijzondere ontwikkeling door de eeuwen heen.

500 jaar reformatie een feit om te herdenken. Om het te vieren is vers twee. Immers Christenen zoeken toch altijd ook naar samenwerken, oecumene. En nog maar een jaar geleden riep de toenmalige scriba van de landelijke PKN op om samen te gaan met de RK-kerk. Wellicht vooral uit nood geboren, maar toch !

Dezer dagen staat het protestantisme opnieuw politiek in de kijker. Vooral in de vorm van het fenomeen de Christen-Unie. Daar zal ongetwijfeld ook stil gestaan worden bij de duiding van 500 jaar protestantisme, immers deze partij is een smeltkroes van de reformatorische richtingen. Mensen van gereformeerde huize (vrijgemaakten) en (lichte) hervormde bonders, vormen daar samen met Evangelischen een politieke unie. En in deze partij is ook een ontwikkeling aan de gang. Men koos tot op heden vaak voor het isolement, tegen de seculiere wereld. Maar nu daagt die wereld hen uit om mee toe te doen met regeren.

En tegenover de CU staat D66, de partij van de libertijnse burgers. Van de vrije mens. Voorwaar een echte antithese, zij het in het klein. Waar het CDA de antithese-gedachte verlaten heeft. Vooral in de ARP speelde lang de weerzin tegen de liberale bourgeoisie, hier werd de kracht in het isolement gezocht. Het CDA kiest als jaren voor een burgerlijke koers en voor wereldmijding e.d. is weinig plaats meer. Bij de CU en vooral de SGP speelt dit veel meer. Nu lijkt het alsof de laatste politieke strijd gestreden worden in het oude schisma kerk- en wereld. D66 versus CU. De kleine antithese ! En het is opmerkelijk dat D66 daar veel scherper in staat dan de CU. En dat is historisch ook wel verklaarbaar. Daarbij zij nog opgemerkt dat de gereformeerde stroming in de CU altijd scherper is (Rouvoet, Middelkoop e.a.) dan de evangelische of bondsrichting, lees Segers.

De komende dagen worden interessant, namelijk waar de kleine antithese tussen D66 en CU toe leidt. Komt het tot samenwerking in het kader van het landsbelang? Of komt er juist opnieuw een ideologische strijd ? En in die strijd speelt de wereldbeschouwing: De vrije liberale mens, versus de van God afhankelijke sterveling. In de kern is dat een vraagstuk uit de Reformatie. Hoe 500 jaar Reformatie toch nog actueel kan zijn !

En intussen lijken VVD en CDA een pragmatisch blok te vormen, waarin nauwelijks nog sprake is van ideologische strijd. Daar is de antithese een onderwerp van jaren her.

Zou bij Segers ook de gedachte leven van: 'Hier sta ik en ik kan niet anders ?' Dat is in de politiek vaak een gevaarlijk houding. Maar het is interessant om te zien hoe twee wereldbeschouwingen elkaar treffen. Zelfs op de flanken van de kabinetsformatie.

De reformatie heeft veel goeds gebracht, maar ook veel ellende. Godsdienstoorlogen, verdeeldheid en (kleinzielige) verzuiling. Het is een uitdaging om na te denken wat de reformatie nu voor een betekenis heeft. In kerk en staat. En wat de verhouding is tussen het persoonlijke geloof en de politiek, lees macht. Zij het als afgeleide speelt het nu in de kabinetsformatie. En niet het pragmatische argument van 'maar één zetel meerderheid', maar de botsing van levensvisie is aan de hand. Het is interessant of deze discussie ook overslaat op VVD en CDA. Of is daar het machtsdenken inmiddels veel dominanter ?

Luther worstelde met zijn persoonlijk geloof en zijn relatie met God. Onbewust zette hij een hervorming van de kerk in, die later een revolutie bleek te worden. En nog steeds zijn dit actuele vragen. Ook in de discussie rond de relatie tussen geloof en politiek. Hoe dit gaat uitpakken in de formatie zal moeten blijken. Tegen de ogenschijnlijke redelijkheid van Segers, staat nu de liberale of libertijnse scherpslijperij van D66.

Een kabinet van VVD-CDA-D66 met CU en steun van de SGP. Calvijn zou er van gruwen. En Luther waarschijnlijk mee worstelen. En vervolgens dit laten afhangen van zijn persoonlijk geweten. En uiteindelijk gaat het daarover ook in de politiek. Kan ik de keuzes voor mijzelf verantwoorden.

Wie dacht dat de anti-these voorbij was heeft deels gelijk. Maar vandaag speelt hij wel degelijk. Zij het op de flanken.

500 jaar reformatie, waard om te herdenken en deels ook wel om te vieren. En vooral verrassend actueel.


dinsdag 23 mei 2017 05h52 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-google20170523

Aansprakelijkheid bouwschade

A.Th.van Wissen, burgerbrief

Betreft , Aansprakelijkheid bouwschade aan Oostsingel 150, 2612HJ Delft t.g.v. verstoring grondwaterspanning de komende jaren na heden.

Delft, 20 mei 2017,

Geacht College van B&W van Delft en gemeenteraad van Delft als eindverantwoordelijke.

Bij dezen stel ik U op voorhand aansprakelijk voor de schade aan mijn appartement Oostsingel 150, 2612HJ te Delft, een onderdeel van het onderheide appartementengebouw " Vrijenban " bestaande uit 18 stuks appartementen en een parkeergarage in de kelder ten gevolge van mogelijke zettingen in de stabiele ondergrond door verstoring van de grondwaterspanning.

De aansprakelijkheid geldt voor alle bouwschade, gevolgschade en emotionele schade tot de mogelijkheid van sloop en herbouw, de schade bij sloop en herbouw kan oplopen tot ca. 750.000,00 euro alleen al voor mijn appartement, peildatum 20 mei 2017 te verhogen met de prijsindexcijfers van het CBS.

De reden van deze aansprakelijkheid op schrift is dat U als opdrachtgeefster verzuimd heeft mij als rechtspersoon via een persoonlijk schrijven als belanghebbende vastgoed eigenaar/bewoner op de hoogte te stellen van uw handelingen.

Via de media heeft U laten weten dat heden een aanvang is gemaakt met het stop zetten van grondwater onttrekking onder Delft-Noord en directe omgeving, een en ander wordt geleidelijk opgevoerd zo is te lezen en uitgevoerd gedurende een ingeschatte tijdsduur van ca.10 jaar, de start is bij een onttrekking van ca.1.200 m3 grondwater per uur, grondwater wat sinds 1916 werd onttrokken en gebruikt door de voormalige Gistfabriek als koelwater en tot nul zal worden terug gebracht.

Na het lezen van het rapport " Geoptimaliseerd Monitoringsplan " opgesteld door het bureau " Nelen en Schuurmans " uit Utrecht d.d. 31 januari 2014 , dossier nr O0146 is het mij duidelijk geworden dat de opstellers van dit rapport " geen idee " hebben wat de gevolgen zullen/kunnen zijn voor het vastgoed in Delft en in het bijzonder in Delft-Noord en directe omgeving en U als opdrachtgeefster en eindverantwoordelijke met dit rapport eigenlijk niet weet waar U aan begint.

Als ervaringsdeskundige sinds 1971- 2006 is het mij bekend via bestudering van een groot aantal grond- en sonderings rapporten als ook uit fysieke waarnemingen dat in de ondergrond van de Delftse binnenstad en directe omgeving zich ontelbare wellen bevinden, verticale waterverplaatsingen en veenplaat verschuivingen, dit alles tussen levensgevaarlijke drijfzandvelden op verschillende diepten tot wel 25 M1 diepte, wellen die alleen te stuiten zijn met demping en/of door isolatie via damwanden.

Onder mijn eindverantwoordelijkheid is het meermalen voorgekomen dat tijdens het heien van betonnen heipalen met lengtes van ca. 25 M1, in de binnenstad van Delft en directe omgeving, een aantal in het drijfzand spontaan zijn verdwenen, o.a. op de locatie Maria van Jessehof, hoek Nieuwe Langedijk/Burgwal als ook onder de Max Havelaarschool aan de Voorstraat waarbij het trekken van de houten heipalen van de gesloopte Sint Hippolytuskerk moest worden gestopt omdat het onderspanning staande grondwater naar boven spoot en de bouwput veranderde in een vijver en een gevaar werd voor het vastgoed in de omgeving.

Uit gemeentelijke stukken blijkt dat ProRail zich wel heeft ingedekt door voor miljoenen euro,s extra voorzieningen ( ballast/verzwaringen en trekpalen ) aan te brengen om de nieuw Spoortunnel en ondergrondse Spoorsingel garage te beschermen tegen de verhoging van het spanningswater en veranderingsprocessen in de bodem, voorzieningen die private vastgoed eigenaren niet hebben kunnen treffen of hebben getroffen.

Mijn appartement is onderdeel van het appartementen gebouw " Vrijenban " en is op de datum van deze brief in uitstekende staat van onderhoud zowel constructief als esthetisch zonder scheurvorming in de constructie met een waterdichte keldervloer een en ander in overleg door U te controleren en vast te leggen in een taxatie rapport overeenkomstig de taxatie uitgevoerd door de provincie t.b.v. de vernieuwing van de kade muren in 2016.

Vertrouwende dat U goede notie neemt van bovenstaande, verblijf ik,

hoogachtend,

A.Th.van Wissen, Oostsingel 150, 2612 HJ Delft

Gepensioneerd directeur bouwmaatschappij van Oosten & de Vette uit Delft, bouwer van honderden woningen aan de Geerweg/Kantoorgracht incl, kelders, woningen in het Doelengebied incl. 2 parkeerkelders, winkelcentrum de Veste met honderden woningen, als ook theater de Veste, Vermeercentrum met parkeerkelder tot aan de Vlouw, etc.etc.etc.


dinsdag 23 mei 2017 05h35 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-buitenwatersloot-de-blauwe_klipper-20151020132113a

VVD positief over elektisch varen op Delftse grachten!

Hélène Bartelds, commissielid VVD Delft

De VVD is net als bewoners, ondernemers en waterrecreanten positief over de mogelijkheden omtrent elektrisch varen op de Delftse grachten en op de Grote plas van Delftse Hout. Bevaarbaarheid van de Delftse grachten zorgt voor een gezellige en levendige binnenstad!
...


dinsdag 23 mei 2017 05h23 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170523

Niet meer schuldig door schulden

Sybren van der Velde, commissielid STIP

Ongeveer 15% van de Nederlanders heeft één of meer schulden, eenmaal in de schulden is het vaak lastig om hier weer uit te komen. De kosten van deurwaarders en een onoverzichtelijke administratie zorgen ervoor dat het bijna onmogelijk is om uit de schulden te komen en dat deze hierdoor niet meer worden afbetaald.
...


dinsdag 23 mei 2017 05h08 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170523

Naaktstrand ligweide Delftse Hout moet weer terugkomen

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In 2013 werd door burgemeester Verkerk met hulp van GroenLinks wethouder Stephan Brandligt het naaktstrand opgeheven. Na dagelijkse politierazzia's werden 90 naturisten beboet in de Delftse Hout. Uiteindelijk zijn in januari jl. na slepende rechtsgangen tot aan de Hoge Raad alle bezwaarmakers in hun gelijk gesteld. Het college heeft de naturisten volledig ten onrechte en onwettig als groep beschuldigd van aanrandingen, verkrachtingen prostitutie en pedofiele. Maar de hoogste rechters hebben daar uiteindelijk gehakt van gemaakt.
...


dinsdag 23 mei 2017 04h59 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170523

D66 wil meer aandacht voor schuldenproblematiek

Christine Bel, raadslid D66

Ook in Delft gaan veel problemen van mensen samen met financiële problemen: soms leiden problemen, zoals het verlies van je baan of gezondheidsproblemen, tot het oplopen van schulden, soms leiden geldzorgen juist tot andere problemen, zoals psychische problemen. D66 wil een betere aanpak om deze cirkel te doorbreken. De dienstverlening van de gemeente moet zo zijn ingericht, dat schulden niet onnodig oplopen, door overbodige incassokosten of maatregelen van de gemeente zelf. Ook moet er een effectieve aanpak komen voor jongeren met schulden, want "een start met schulden is een valse start en staat kansen in de weg", aldus fractievoorzitter Christine Bel.
...


maandag 22 mei 2017 10h06 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170522

Wijziging huisvuilophalen om verkeerde reden voor bewoners Rietveld, Vlamingstraat en Houthaak. www.binnenstadnoord.nl

Op termijn:
Geen zware diesels op Rietveld

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Voorlopig terug naar vroegere situatie.
Actie gemeente: ontheffing vuilniswagens regelen als tijdelijke oplossing.
Weigeren kwa schade e.d. vind ik een onvoldoende argument om tegen te houden.
Mijn mening: beter geen diesels meer in de stad, zou wel elektrisch moeten worden, dan zijn er ook minder trillingen.

update: 12h25; 11h17

Gepubliceerd op 20 mrt. 2015
MAN Metropolis Hybrid Garbage Truck
Subscribe

20-05-2016   Een van de vuilniswagens van de gemeente Breda wordt omgebouwd tot volledig elektrische truck. In de toekomst kan diezelfde wagen zelfs gebruik gaan maken van waterstof als brandstof.
Eelco Brandes - duurzaambedrijfsleven.nl


-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Bestuur Belangenvereniging Binnenstad Noord
Sent: Monday, May 22, 2017 8:56 AM
To: redactie politiekdelft
Subject: Re: geen zware diesels op rietveld

Dag Harrie,

Hierbij de mening van BBN:

Op Rietveld en Vlamingstraat geldt een vrachtwagenverbod. Dit verbod is gekomen om het vele doorgaande vrachtverkeer tegen te gaan. Het verbod is er gekomen mede op ons verzoek. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat het verbod ook zou gelden voor bestemmingsverkeer voor verhuizen, het ophalen van huisvuil, groot vuil en dergelijke. Voor bestemmingsverkeer kan door de gemeente een ontheffing worden gegeven. De gemeente wil voor het ophalen voor huisvuil en grofvuil geen ontheffing geven. Hiervoor geeft de gemeente twee redenen.

De eerste reden is dat de trillingen van de vrachtwagen de straat kunnen beschadigen. Vuilniswagen rijden echter langzaam bij het huisvuil ophalen en veroorzaken daardoor geen trillingen en vormen dus geen probleem. Dat het geen sterk argument is van de gemeente blijkt ook uit het feit dat op alle grachten en straten rond Rietveld en Vlamingstraat gewoon (vuilnis)vrachtwagens rondrijden.

De tweede reden die de gemeente geeft is dat Rietveld en Vlamingstraat niet zo breed zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat door een ongelukkig geparkeerde auto een vuilniswagen net te breed is en er dus niet doorkan. Avalex kan huisvuil ophalen met een smallere vrachtwagen, maar dat wil Avalex niet omdat dat minder efficiënt zou zijn. Daarom moeten wij met ons huisvuil en grofvuil slepen naar het einde van Rietveld en Vlamingstraat. Heel vervelend en vaak niet mogelijk als je ouder bent.

Blijkbaar vindt de gemeente, ook opdrachtgever van Avalex, dit allemaal geen probleem en de gaat de efficiëntie van Avalex boven het belang van de bewoners. Wij hopen dat de situatie snel aangepakt zal worden, zodat huisvuil en grofvuil op Rietveld en Vlamingstraat weer gewoon worden opgehaald.

groeten, Joop


maandag 22 mei 2017 04h10 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-harpe20170522

Fietsenstallingen bij NS Stations

harrie fruyt van hertog, weblog

Vanochtend om 11h30 gaat de tweede ondergrondse fietsenstalling nr 2 open. Elders hoorde ik van een Utrechtse stedenbouwkundige dat de stations-fietsenstallingen in Delft het meest modern geoutilleerd zijn in Nederland. Het is een ontwerp van Benthem Crouwel Architecten.
spoorzonedelft.nl

In augustus zal het eerste gedeelte van de grootste fietsenstalling ter wereld opengaan in Utrecht. 7500 fietsers kunnen dan hun rijwiel plaatsen in de gloednieuwe rekken. Wanneer de volledige stalling opgeleverd wordt zal er plaats zijn voor ruim 12.500 fietsen.
duic.nl

Plaats Jaar Stalling Plaatsen Aantal Inwoners Aantal Studenten
Delft 2017 5000
2017 7700 100000 20000
2019 10000
Groningen 2017 10000 200500 57500
2030 17500
Utrecht 2017 7500 340000 30000
2017 12500

maandag 22 mei 2017 00h03 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170522-2

VVD wethouder voert ouderen slavernij sjouwen vuilniszakken

Martin Stoelinga, raadslid OD

Beste Lennart Harpe

Is de ouderen slavernij weer ingevoerd? Ik kreeg een klacht van een 92 jarige aan het Rietveld dat ze haar vuilniszakken voortaan niet meer bij de deur maar 100 meter verderop op de hoek met het Vrouwjuttenland moet zetten. De vuilniswagens mogen het Rietveld en de Vlamingstraat niet meer op sinds de renovatie van de kades. Kan die vuilniswagen geen ontheffing krijgen? Die paar keer per week zal de schade aan de kade wel meevallen. En stuur anders kleine elektrische vuilniswagen de binnenstad in. Of die gemeentelijke Waterstofauto van €100.000.

Het aantal 80 jaar en ouder bedraagt 3848 in Delft. 90 jaar en ouder zijn er 744. Er wonen op dit moment 16 honderd jarigen in Delft. Bron AD HIER Zijn 100 jarigen en ouder ook verplicht met hun vuilniszakken naar veel verderop gelegen afval inzamelpunten te gaan? Dat lijkt mij geen goede ontwikkeling daar het aantal 100 jarigen de laatste 20 jaar is verdubbeld in Nederland. Die verdubbeling zal de komende 15 jaar weer versneld plaatsvinden.

De PMD inzamelcontainer staat op het rustieke plekje met bankjes aan de Schie bij de Oosterstraat en de Vlamingstraat. Vanuit het Rietveld is dat een behoorlijk eind sjouwen. Die bovengrondse PMD containers ontsieren tevens het stadsbeeld. Zeker als ze vol zitten en er rommel naast gezet wordt. Honderd is het nieuwe tachtig. Staat u achter deze maatregel om hoogbejaarden met hun huisafval over straat te laten zeulen?


maandag 22 mei 2017 00h02 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170522

Ambulance laat op zich wachten

Jolanda Gaal, raadslid OD

Op de Phoenixstraat waren fietsers met elkaar in botsing gekomen.. Een oudere dame lag zeer gewond op de grond Ik ben uitgestapt om te kijken of ik iets kon doen, maar ambulance was al gebeld ... ik bracht mijn dochter naar huis en reed op de terugweg weer langs ... Zag handhavers gewoon doorfietsen maar zij kwamen toch terug ... Na een kwartier was de ambulance er nog niet. Wel zag ik de politie aan komen rijden en in de verte de ambulance.. Toch niet normaal dat dit zo lang duurt???? De reacties op mijn bericht zijn om te huilen.. zelfs iemand op 9 januari in de ochtend, 20 minuten wachten op de ambulance..


maandag 22 mei 2017 00h01 week 21 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170522

Lokale Politiek, Iets voor jou?

Bestuur GroenLinks Delft

Ga jij GroenLinks vertegenwoordigen in de Delftse gemeenteraad, of ken je iemand die je daarvoor heel geschikt vindt???

Wie meldt zich aan om vanaf maart 2018 als GroenLinks raadslid door het leven te gaan, en/of wie tipt ons de naam van een wellicht geschikte kandidaat, die nu nog geen GroenLinkser is, of bij zichzelf het politiek talent nog niet heeft ontdekt? ...


zondag 21 mei 2017 11h29 week 20 politiekdelft.nl    TOP    

Mijn bezoek aan de Spoorsingel Garage

harrie fruyt van hertog, weblog

Afgelopen zaterdag was de 'dag van de bouw'.
De Spoorsingel Garage was opengesteld voor nieuwsgierige bezoekers.
Onderstaande foto's zijn met verkorte tekst overgenomen van mijn weblog.
Voor alle details verwijs ik naar mijn weblog.


delft-spoorsingel-000--fietsen-parkeren-20170520122456

Delft, Spoorsingel.
Delft is een fietsstad mede door de 20.000 studenten en dat is overal goed zichbaar!


delft-singelstraat-000-borden-fetisjisme-harpe-20170520122545

Wethouder Lennart Harpe VVD lijkt aan borden-fetisjisme te lijden. Dat begint al aardig zichtbaar te worden in Delft. Binnenkort komt er nog een bordje bij met de maximum snelheid, lachen toch. Tijd dat de VVD fractie hun man in het college gaat corrigeren voordat Harpe nog verder doorslaat en we in sadomasochistische toestanden belanden.


delft-spoorsingel-000-to-schoolstraat-20170520122732

Delft, Spoorsingel.
Entree voor de bezoekers van de Spoorsingelgarage tegenover de Schoolstraat.


delft-phoenixstraat-000-racebaan-20170520132213

Delft, Phoenixstraat.
Een gedeelte van de nieuwe Phoenixstraat is al aangelegd. Deze weg is alleen voor het doorgaande 'snel'verkeer. Mijn eerste indruk: dit wordt een machtig mooie maar wel smalle racebaan zonder obstakels. Verschil tussen oud-wethouder Grashoff en huidig wethouder Harpe: ik mis de scherpe verkeersdrempels. Hopelijk komen er voldoende VOP's, voetgangers-oversteek-plaatsen. Met een Delftse VVD die nogal autominded is, wordt het afwachten maar. Wat mij verder opviel: de nieuwe boompjes zijn ook al gepland.


delft-phoenixstraat-000-geert-engels-20170520132842

Delft, Phoenixstraat.
Oud-CDA-raadslid Geerts Engels: ik vind de autobanen een beetje te smal. Hoezo te smal. Niks even stoppen hier, doorrijden. Laat het ook geen 'sluiproute' worden naar de straks 'te brede' Sint Sebastiaansbrug. Papsouwselaan gaat ook prima toch na versmalling.


delft-spoorsingelgarage-ingang-20170520150259

Delft, Spoorsingel.
Hier is de de ingang van de Spoorsingel garage. In het midden ga je heen en terug naar bouwlaag -1 en aan de zijkanten naar bouwlaag -2.


delft-spoorsingelgarage-catering-dagvandebouw-20170520133538

Delft, Spoorsingel.
Bij entree van de Spoorsingel Garage eerst een kop koffie of thee en limonade voor de kinderen. De catering was prima verzorgd door de aannemer CCL, Combinatie CrommeLijn VOF. Dat was wel anders bij de opendag gehouden door de gemeente Delft van het HNK, Het Nieuwe Kantoor. Ik vroeg toen aan wethouder Lennart Harpe waar krijgen we koffie. Die krijg je niet. Wat een gemeentelijke gastvrijheid. In juni straks weer een opendag na de complete verhuizing van alle ambtenaren naar het te grote HNK. Ga wel thuis naar het toilet want een openbaar toilet op de begane grond zijn 'ze' vergeten. En kom lopen, want de fietsenstallingen zijn in het weekend overvol. Trouwens ruimte zat rondom de stationshal en daar zouden de fietsen van de bezoekers prima kunnen staan. Wethouder Lennart Herpe keurt dat af, want dat vindt hij niet mooi. Nou ik vind het HNK niet mooi. Stop, zo kan het wel weer.


delft-spoorsingelgarage-fotowand-dagvandebouw-20170520135310

Delft, Spoorsingel Garage.
Links is een fotogalerij opgehangen. Vraag aan wethouder Lennart Harpe: kan jij regelen dat deze foto's definitief blijven in de garage. In het nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis hangen ook overal foto's aan de wanden. Is wel een aangename trend.


delft-spoorsingelgarage-gladde-en-ruwe-tunnelwand-20170520150106

Delft, Spoorsingel Garage.
Hier zie je een stukje ruwe en daarnaast gladde tunnelwand. De gladde beton zijn de dichtgemaakte gaten waar de uit te graven grond door werd afgevoerd. Een behoorlijke kosten besparing, directe afvoer door vrachtwagens mogelijk door spoortunnel. Ik heb nooit uitgezocht of dit voordeel ten goede is gekomen aan de gemeente Delft. De garage staat in de boeken voor ruim dertig miljoen euro. Al met al, een prima garage die zijn geld zeker zal opbrengen. Ter zijde, het HNK is gefundeerd met twee betonbalken op buitenste damwanden en een stalen constructie als overspanning. Ooit vroeg ik naar de funderingskosten van het HNK. Nooit antwoord gekregen, alleen de totale bouwsom. Het HNK staat voor ruim tachtig miljoen in de Delftse boeken.


delft-spoorsingelgarage-aansprakelijkheid-jegens-bezoekers-20170520150115

Delft, Spoorsingel Garage.
Over aansprakelijkheid. Lees en ervaar hoe aannemers denken. Was ook mooi bij de oversteek in het verlengde van de Hugo de Grootstraat voor het oude Stadskantoor. Het was verboden voor voetgangers en fietsers volgens de geplaatste verkeersborden. De wijkagent keek alleen maar en hij handhaafde niet. Maar goed ook, de aannemer dacht weg te kunnen komen bij eventuele calamiteiten. Echter borden hadden geen rechtsgeldigheid, er was door de gemeente geen genomen verkeersbesluit van te vinden. Heel grappig allemaal, geen raadslid in Delft met enig benul. Veel lang vergaderen en weinig op straat door tijdgebrek. Ze zijn aan het 'besturen' (denken ze) in plaats van controleren.

De gesprekjes met de veiligheidsman en de 2 brandweermensen sla ik over.


delft-ruys-de-beerenbrouckstraat-wateringsevest-phoenixstraat-kruispunt-20170520152734

Delft. Het kruispunt Ruys de Beerenbrouckstraat, Wateringsevest en Phoenixstraat wordt nu definitief aangelegd.


delft-spoorsingel-000-nieuwe-stoep-te-hoge-peilmaat-20170520154424

Delft, Spoorsingel.
De bewoners zullen wel blij zijn met de nieuwe stoep voor de deur. Of dat ook zo is met de hogere peilmaat is nog maar de vraag. Vraag aan Lennart Harpe: waarom is de stoep een stuk (onnodig) hoger en sluiten ze niet aan op de bestaande tuinpaden? Tuurlijk, tuinen zijn verzakt en moeten opgehoogd worden, boterhammen voor de tuinboeren. VVD denken!


delft-phoenixstraat-000-trambaan-kronkels-20170520160442

Delft, Phoenixstraat.
Aanleg van de definitieve trambaan. Dichterbij en groter gemaakt maar te veel ingezoomd en nu zie ik kronkels, nog even uitlijnen.


delft-sint_agathaplein-000-handhaving-in-actie-20170520161112

Delft, Sint Agathaplein.
Even gesprekje met handhaving. Morgen, zondag mogen op het Sint Agathaplein geen fietsen geplaatst worden omdat er een evenement wordt gehouden. Bij teruglopen zie ik inderdaad nu buiten op het hek een flets waarschuwingspamfletje hangen.


delft-phoenixstraat-004a-suruba-open-over-twee-weken-20170520193422

Frank Koenen liep langs. Gaf me een folder van de komende mooi weer spelen. Van 23 t/m 25 juni 2017 Straatkunst festival op en rond de Markt in Delft. mooiweerspelen.nl

Delft, Phoenixstraat 4a.
Over twee weken opent SURUBA.


delft-binnenwatersloot-20170520201804

Delft, Binnenwatersloot.
Passa Parola nog open om 20h18. Tijd voor een lekker schepijsje. Ik besluit door stationshal richting huis te gaan. Kan ik gelijk de fietsparkeerplaats voor winkelbezoekers van de stationshal in ogenschouw nemen.


delft-westsingelgracht-stationshal-fietsparkeren-20170520204345

Delft, Westsingelgracht.
Naast de stationshal mochten winkelbezoeker maximaal een half uur hun fiets parkeren. Niet goed gekeken of dat onderbord nog aanwezig is. Op de overige openbare ruimte is plaatsen van fietsen rondom de stationshal verboden. Af en toe houdt VVD wethouder Lennart Harpe fietsenrazzia's. Analoog het gedrag van oud-wethouder Rik Grashoff van GroenLinks, de uitvinder van de Delftse fietsenrazzia's. Dure fietssloten worden doorgezaagd en de opgepakte fietsen gaan tegenwoordig daarna op transport naar Den Haag. Veel kosten voor de gemeente, want de studenten halen hun ouwe waardeloze barrels echt niet op, temeer omdat ook de opslagkosten aan je in rekening worden gebracht. Ik moet nog eens uitzoeken hoe het afloopt met de leasefietsen te herkennen aan de blauwe voorband die worden ingerekend. Ik zie vanavond om 20h43 veel fietsen staan en die mensen zijn echt niet aan het winkelen. Hoeft van mij ook niet. Delft is een fietsstad en dat mag zichtbaar zijn. Ruimte genoeg voor meer fietsen hier, maak maar fietsparkeervakken wethouder. Dat vind ik niet mooi zegt hij dan. Waardeloos argument. Kijk eens om man, het HNK vind ik ook niet mooi. Verbieden als je dat wilt maar dan wel streng handhaven. Eens vragen wat STIP er van vindt.

Inmiddels 21h00 geweest wandelend door stationshal. Laat ik eens een patatje proberen met een rundvlees kroket. De snackbar, exploitatie door NS, op het station is zaterdagavond open tot 02h00. Op het busstation zijn bankje en daar gaan zitten.


delft-nieuwe-schoolstraat-renovatie-garage-20170520211506

Delft, Schoolstraat.
Terugweg vervolgd door Westerkwartier en je bent terug in de tijd. Jaren eind 1800 en begin 1900. Heerlijk rustige oude wijk, genieten in de vallende schemer. Nieuwbouw of renoveren, zeg het maar.


delft-buitenwatersloot-000-fietsen-20170520213457

Delft, Buitenwatersloot.
Alweer, overal fietsen ...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_05_31.html

TOP