delft_lijndun
zaterdag | 29 oktober 2016 | 03h46 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_delftcityshuttle_jelle_20161028142444.jpg

Gratis met de tuktuk
harrie fruyt van hertog, weblog

Van chauffeur Jelle hoorde ik dat je in het bezit van een autorijbewijs moet zijn om de tuktuk te mogen besturen.
Jelle rijdt vanaf de Markt met de elektrische tuktuk van Delft City Shuttle naar de Hoven.
Omgekeerd is deze route vooral druk op donderdag omdat veel mensen de weekmarkt bezoeken.
Maak gebruik van de bon die in de Delftse Post van 26 oktober staat afgedrukt.
Ja kan dan de rest van het jaar 2016 gratis reizen.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ria_pool_meeuwsen.jpg

Geachte meneer Stoelinga
Ria Pool Meeuwsen, een betrokken burger


In de Stadskrant schreef u het volgende: Gelukkig heeft Delft nog geen AZC om nepvluchtelingen op te vangen.
Graag nodig ik u uit om met mij een aantal in Delft woonachtige vluchtelingen (statushouders) te gaan bezoeken. Ik kan ook een etentje bij mij thuis organiseren om uw agenda niet teveel te belasten. Eén van de nieuwe Delftenaren is namelijk een hele goede kok.

Als wij dan samen eten, laten we dan vooral luisteren. Alleen maar luisteren. Verhalen worden vaak met schroom verteld. De in Delft woonachtige vluchtelingen (moslims, christenen en niet-gelovigen) willen namelijk niemand lastig vallen met hun gedachten en herinneringen aan oorlog, geweld, angst en dood. Ze zijn ontzettend dankbaar voor wat er wél is en kijken nu liever vooruit dan achteruit.
Als vrijwilliger ben ik betrokken geraakt bij vluchtelingenbegeleiding. Als betrokken burger heb ik de plicht om op een humanitaire wijze om te gaan met nieuwe Delftenaren, maar ik heb ook de plicht om me in te zetten voor een gezonde publieke ruimte.

U heeft gelijk, het klopt dat statushouders niet de mensen zijn uit uw citaat. Die bedoelde u niet, wilt u dat zeggen? Het citaat is in die zin veilig gekozen. De mensen in AZC's moeten nog erkend worden als vluchteling. U heeft gelijk als dat uw reactie is. Toch wil ik u vragen generalisaties en suggestieve uitingen achterwege te laten. Alsof alle vluchtelingen nepvluchtelingen zijn. Dergelijke uitingen maken ons samenleven troebel. We raken de blik op onze naaste kwijt. Met nepvluchtelingen verdingerlijken we mensen van vlees en bloed. Unieke mensen, kinderen van ouders zoals u en ik.

Ik verwacht van politici dat zij realistisch zijn in hun werk, maar ook dat zij samen-bindend zijn. Dat zij staan voor een gezonde inclusieve samenleving.
Het kan niet anders of u voelt zich betrokken. Vanuit betrokkenheid zeggen we wel eens wat. Laten we zorgvuldig blijven. Woorden kunnen helen, maar kunnen ook zoveel kapot maken.

Ga ik u ontmoeten, luisterend aan tafel?

delft_lijndun

FINANCIËLE RUIMTE CENTRAAL IN BESCHOUWINGEN
Griffie gemeente Delft


Bijna alle fracties hebben in hun algemene beschouwingen op donderdag 27 oktober ideeën laten horen over het benutten van de financiële ruimte die de Delftse Programmabegroting 2017 – 2020 biedt. De coalitiepartijen volgen daarbij in grote lijnen de begrotingsvoorstellen van het college, terwijl diverse oppositiepartijen ook alternatieve maatregelen voorstellen.

ONAFHANKELIJK DELFT
Het kortst van stof was fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft. Hij sprak over het feestje van de coalitie, verwees voor de beschouwingen van zijn fractie naar de tekst in de Stadskrant en had drie vragen voor de raad over belastingen, asielzoekers en radicale islam.delft_lijndun

Citaten ...

delft_algemene_beschouwingen_stoelinga_2016_delft_od.jpg

Donderdagavond opent fractievoorzitter Martin Stoelinga de Algemene Beschouwingen 2016.

Drie vragen over belastingen, asielzoekers en radicale islam
Martin Stoelinga, raadslid OD


Goedenavond alle aanwezigen
Ik bedank burgemeester Van Bijsterveldt voor deze uitnodiging op het Feestje van de Coalitie.
De vrijheid van Meningsuiting is een groot goed en daar sta ik voor
Ik heb vanavond enkel een Drietal vragen aan jullie die anders niet gesteld worden
Wegens een technische storing in de raadswebcam viel uitgerekend de Derde Vraag weg. Toeval of pech?
Bekijk de LIVE beelden http://player.companywebcast.com/delft/20161027_1/nl/Player/Show?start=00:07:40

En de eerste vraag is….
Willen jullie Meer of Minder belasting betalen in Delft?
MINDER MINDER MINDER!!!!

En de tweede vraag is….
Willen jullie Meer of Minder asielzoekers in Delft?
MINDER MINDER MINDER !!!!

En de derde vraag is…..
Willen jullie Meer of Minder moslims Radicale Islam in Delft?
MINDER MINDER MINDER MINDER !!!!

Dan gaan Wij dat regelen in 2018
Dank u wel voorzitter!
U kunt de rest van mijn betoog lezen in de Delftse Post (hier).

delft_lijndun

delft_lijndun

delft_robvanwoudenberg20161029cda.jpg

De parels van Delft zijn haar inwoners
Rob van Woudenberg


Voorzitter, geacht college, collega raadsleden, aanwezigen op de publieke tribune, luisteraars thuis,
In de voorbereiding op deze AB viel mijn oog op een artikel in de krant van 4 oktober; een mooie luchtfoto van het hart van de stad: de spoorzone met de kop: “Kloof in de stad langzaam gedicht”. Eerst was er een viaduct, maar daar kwam een soort kloof voor in de plaats schrijft de krant. Vanuit de lucht is goed te zien hoe deze gaten langzaam worden gedicht. De spoortunnels, ook de tweede, zijn dicht. Het is fijn dat deze fysieke kloof is gedicht, maar er is nog een andere kloof in Delft, de kloof van de tweedeling. Een tweedeling die wij signaleren in Delft en die wij niet graag zien.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 28 oktober 2016 | 00h27 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Citaten ...

delft_grafkelder_delft.jpg

Wordt een kijkje in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft een toeristische trekker?

Begroting 2017-2020
Stadskrant Delft


Marja van Bijsterveldt, burgemeester, portefeuille openbare orde en veiligheid, regionale samenwerking en communicatie:
Er is veel positieve energie in de stad.

Aletta Hekker, wethouder financiën, jeugd, onderwijs en dienstverlening:
Delft is één van de weinige Nederlandse gemeenten met een goedkeurende accountantsverklaring binnen de reguliere wettelijke deadline voor de administratie van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Ferrie Förster, wethouder economie, cultuur en ruimtelijke ordening:
Tot slot investeren we in het versterken van Delft Marketing, dé organisatie die als doel heeft om meer bezoekers naar Delft te halen en ervoor te zorgen dat ze langer in Delft verblijven.

Stephan Brandligt, wethouder werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad:
... nieuwbouwwoningen zogeheten nul-op-de-meterwoningen, energieneutraal. Bij deze transformatie willen wij in de voorhoede meedoen.

Lennart Harpe, wethouder verkeer en vervoer, grondzaken en vastgoed en Spoorzone:
Daarnaast moeten we investeren in vlotte fietsroutes en verbetering van de oost-west verbindingen, onder andere met een Faradaybrug, Gelatinebrug en een tunnel bij station Delft Zuid.

Raimond de Prez, wethouder zorg, wonen, stedelijke vernieuwing en sport:
Met name in de spoorzone loopt het goed. Nodig ook, want het geeft de stad meer financiële armslag.

D66 | Cristine Bel:
D66 wil goed kijken naar mogelijke transformatielocaties in de stad.

STIP | Dorris Derksen:
Delft heeft met zijn rijke verleden en technisch vernuft een grote aantrekkingskracht op toeristen van over de hele wereld.

GroenLinks | Frank van Vliet:
Bij een gezonde stad hoort ook ruimte maken voor de fiets. In de bereikbaarheidsplannen wordt veel aandacht gegeven aan een fietsbrug en fietspaden, met name rond de TU-wijk. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het stallen van fietsen in Delft.

PvdA | Willy Tiekstra:
De sombere voorspellingen over de gevolgen van de decentralisatie van de zorg naar de gemeente kwamen niet uit: Delft doet het goed, houdt zelfs geld over.”

Onafhankelijk Delft | Martin Stoelinga:
Ondanks alle positieve berichtgeving uit de politiek, zeggen wij: Delft is nog steeds doodziek!

SP | Lieke van Rossum:
Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen of een betaalbaar huis te vinden. Daar wil de SP verandering in brengen!

VVD | Barts Smals:
Sommige van die ingrepen waren prettiger dan andere, maar het heeft ons gebracht tot waar we nu zijn: een kleine slagvaardige gemeente en vol vertrouwen in de toekomst.

CDA | Rob van Woudenberg:
... de overlast in wijken als Buitenhof is toegenomen en er is te weinig gehandhaafd als het gaat om bijvoorbeeld geluidsoverlast bij evenementen en alcoholcontroles onder minderjarigen.

Stadsbelangen | Aad meuleman:
Het is zo weer Oud en Nieuw en eenzelfde situatie als tijdens de laatste oudejaarsnacht mag nooit meer voorkomen. Daarvoor moet onze burgemeester afdoende mogelijkheden krijgen van de gemeenteraad, waarin vooral linkse partijen, maar ook partijen als STIP en D66 in onze raad denken dat met alleen praten alles op te lossen is. Hoe naïef kun je zijn!

Fractie Van Koppen | Jos van Koppen:
De boekhoudkundige truc met uitsmeren van het tekort in de Spoorzone over tachtig jaar is gelukt.

delft_lijndun

delft_vr_bril.jpg

Pechtold: Graftombe Oranjes moet digitaal open voor publiek
Peter van de Stadt, redactie AD Delft


De koninklijke graftombe in de Nieuwe Kerk in Delft moet digitaal worden 'geopend' voor het publiek. Die wens spreekt D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Alexander Pechtold vandaag uit tijdens de behandeling van de koninklijke begroting.
...
Zowel de Nieuwe Kerk in Delft als de tombe zelf wordt nu verbouwd. Volgens Pechtold en ook D66-fractievoorzitter in Delft Christine Bel is het 'een uitgelezen moment om de digitale rondleiding mogelijk te maken'. Alexander Pechtold: ,,Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en Huis ten Bosch zijn eerder opengesteld. Dat is een mooi initiatief van de familie. Honderdduizenden belangstellenden bezoeken elk jaar de paleizen. De koninklijke graftombe is wat klein voor grote groepen mensen. Daarom zou bijvoorbeeld met virtual reality-brillen bij de gesloten toegang van de tombe een 'rondleiding' gegeven kunnen worden.''

delft_lijndun

delft_20161027cu.jpg

Algemene beschouwingen ChristenUnie bij begroting 2017
Joëlle Gooijer, raadslid CU


Voorzitter,
Kent u dat voorrecht om met een peuter voorop je fiets te fietsen? Het leert je met nieuwe ogen kijken. Je wordt enthousiast over vrachtauto’s, over bussen, over eendjes, honden en vogels. Met nieuwe verwondering kijk je met die peuter mee naar al die dingen die voor jou zo gewoon zijn geworden.
Dat beeld kwam in me op toen ik de afgelopen weken zag hoe onze nieuwe burgemeester in onze stad aan de slag ging. Ze keek onbevangen en enthousiast naar alle dingen in onze stad die voor ons zo gewoon zijn geworden, die ons niet altijd meer opvallen. De mooie bedrijven, bloeiende wijken, de vele maatschappelijke initiatieven, de culturele sector, en ga zo maar door.

delft_lijndun

delft_westerhonk_sp20161028.jpg

SP WIL MEER GELD VOOR SPORTCLUB, BUURTHUIS EN SPEELTUIN
Lieke van Rossum, raadslid SP


De Delftse SP vind dat de gemeente veel meer moet doen om het voorzieningenniveau in de wijken en buurten te verbeteren. "Kinderboerderijen, buurthuizen, stadsbussen, zwembaden en sportverenigingen, allemaal hebben ze de afgelopen jaren te maken gekregen met bezuinigingen of investeringen, of ze zijn helemaal verdwenen" zegt SP-raadslid Lieke van Rossum.

delft_lijndun

delft_burger_centraal_sb20161028.jpg

Algemene Beschouwing ‘de burger centraal’
Aad Meuleman, raadslid SB


Laatst kwam ik ome Joop tegen. Bijna 81 jaar, een echte Delftenaar, zijn hele leven hard gewerkt, veel meegemaakt en heel veel levenservaring. We bespraken de situatie in de wereld, in ons land en vooral in onze stad. Toen wij afscheid van elkaar namen zei hij : ‘weet je wat het is Aad, ik voel me altijd een optimist als ik een tunnel uitkom.’

delft_lijndun

delft_dorris_dekker_stip20161028.jpg

Algemene Beschouwing 2016
Dorris Derksen, raadslid STIP


Verbinden voor een mooier Delft
Geachte voorzitter, college, leden van de raad en andere toehoorders,
Afgelopen weekend won ontwerper Olivier van Herpt de New Material Award 2016 met een 3D-printer die aardewerk kan printen. Deze techniek vervangt vervuilende plastics door een zeer duurzaam en hoogwaardig materiaal. Bovendien is zijn uitvinding 'open source': iedereen mag het gebruiken. De jury zei over deze 3D-printer dat die een brug kan slaan tussen de modernste technieken en een eeuwenoud ambacht.

delft_lijndun

delft_verkeernet2016102016.jpg

ZELFRIJDEND VERVOER HEEFT TOEKOMST
Redactie VERKEERSNET Academy


De zelfrijdende auto is hot. Tesla, Google, Apple en andere techbedrijven spiegelen ons een toekomst voor waarin zelfrijdende auto’s het straatbeeld zullen beheersen. Maar de realiteit is dat we daar mogelijk nog jaren op moeten wachten. Zelfrijdend openbaar vervoer is al een stuk dichterbij. Sterker nog, dergelijke systemen zijn al op de weg en ook in Nederland lopen allerlei experimenten. Wat hebben die opgeleverd, hoe staat het met de automatisch rijdende auto, hoe moeten wegbeheerders op de nieuwe toekomst reageren en voor welke ov-verbindingen biedt zelfrijdend vervoer perspectief?

De VERKEERSNET Academy wil u informeren over de vorderingen die met Automatisch Rijdende Voertuigen worden geboekt en nodigt u uit voor een ritje in een van de allereerste systemen ter wereld, de ParkShuttle in Capelle aan den IJssel.

delft_lijndun

delft_nachtnet_verkeersnet20161027.jpg

Zoetermeer neemt Nachtnet fiets in gebruik
Redactie verkeersnet.nl


Zoetermeer heeft als een van de eerste steden in Nederland een sociaal veiliger nachtnet voor fietsers gerealiseerd. Het nachtnet is een netwerk van goed verlichte fietsroutes waar gebruikers ook in het donker met een gerust gevoel kunnen fietsen.

delft_lijndun

Meer fietsers door groen
Redactie verkeersnet.nl


Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door het opstelvak en de verkeersregeling te fijntunen.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 27 oktober 2016 | 09h31 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant II
harrie fruyt van hertog, weblog


Email Delftbouwt: Recent ontvingen wij van u onderstaand bericht. In onze beantwoording zullen wij ook uw artikel op de website www.politiekdelft.nl meenemen, waarin u ook op deze kwestie ingaat. In het artikel in de Delftse Post van 19 oktober j.l. staat een passage over de afwezigheid van trottoirbanden in de voetgangersoversteken op de kruising Papsouwselaan-Westlandseweg.

... geconstateerd dat de hoogtemaatvoering afwijkt en het hoogteverschil tussen band en goot te groot is. Op dit punt loopt dan ook nog een herstelactie van onze aannemer.

delft_lijndun

delft_avdv20161027.jpg

(99) Lokale democratie in last
Arie van der Veen, webcolumnist


Dezer dagen verscheen er een manifest van burgemeesters en andere lokale bestuurders over de zorgelijke toestand van de (gemeentelijke) democratie. Vooral de positie van de gemeenteraad komt aan de orde. Gebrek aan representativiteit, de uitholling van politieke partijen, functieverlies gemeenteraden, teruglopende opkomst. Het is tijd voor radicale verandering volgens opstelllers van het manifest met als prangende titel: Code Oranje.

Wie naar het lokaal bestuur kijkt in de afgelopen jaren ziet dat vooral bestuur en management aandacht hebben gekregen. De lokale democratie eigenlijk veel minder. De dualisering van begin 2000 is doorgevoerd, maar dat is toch vooral een intern gericht proces gebleken. En tegelijk ziet men door de jaren heen een versplintering in de lokale politiek. Menige gemeenteraad wordt gevuld door een veelheid aan fracties, afsplitsingen e.d. van lokale groeperingen en marginalisering van de (grote) bestuurspartijen.

En binnen dit democratisch palet van versplintering en marginalisatie is het de vraag hoe de gemeenten bestuurd worden. En worden de prestaties van gemeenten daar nu echt door beinvloed? Dat is een lastige vraag. Hoe verhouden lokale democratie en lokaal bestuur zich tot elkaar ?

Een wezenskenmerk van een direct gekozen volksvertegenwoordiging is dat men Nee kan zeggen. En Nee zeggen is vaak gemakkelijker dan Ja. En hoe je het wendt of keert, een gemeenteraad is toch het hoogste bestuursorgaan, met een mandaat voor vier jaar. Ik waag het te betwijfelen of andere structuuroplossingen beter gaan werken. Zoals het vervangen van een gemeenteraad door een burgerorgaan, samengesteld door loting.

Dat burgerparticpatie wenselijk is en nodig, is een feit. Bestuur kan niet zonder draagvlak. Internetpeilingen, sociale fora, wijkbezoeken. Er zijn initiatieven te over. En dat kan allemaal binnen de formele bestuurlijke kaders. En maak bestuurlijke prestaties inzichtelijk en vergelijkbaar. Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij bij uitstek helpen. De rol en taak van de gemeenteraden is een lastige. En zal dat blijven. En toch lijkt het mij te vroeg om deze zo maar terzijde te schuiven. De basis voor het lokale bestuur is toch een gekozen volksvertegenwoordiging op gemeentelijk niveau. Zelfs bij het steeds groter worden van gemeenten.

Code Oranje trekt terecht aan de bel. De partijendemocratie is in last. En er is nood aan goede experimenten om te zien hoe de democratie beter werkt. Laat men daar mee aan de slag gaan. En dan vooral met rekenschap en verantwoording. Want de burger wil waar voor zijn geld. En dat heet bij verkiezingen bij afrekenen.

Zorg en geklaag over de (lokale) democratie is van alle tijden. En dat is goed ! Laat het debat maar gevoerd worden ! Want de lokale democratie is te kostbaar en uiteindelijk te belangrijk om te laten verpieteren. En het aardige is dat uiteindelijk de democratie ook een zelfreinigend vermogen kent. En wellicht vindt het daarin zelfs wel zijn kracht !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_bb20161026.jpg

DE OPMARS VAN HET INTERNET OF THINGS MET DE LORA TELECONTROLLER
Redactie binnenlandsbestuur.nl


De opmars van het Internet of Things is nu echt begonnen. In Nederland hebben we zelfs als eerste land ter wereld een nationaal netwerk voor de internetcommunicatie van apparaten; het LoRa netwerk. Bleven de toepassingen op dit netwerk tot nu toe vooral nog beperkt tot pilot projecten, vanaf nu komt daar snel verandering in. De komende weken zullen duizenden lichtmasten worden voorzien van de LoRa TeleController van Ziut.

... Deze week start de uitrol in de gemeente Roosendaal, waar een groot gedeelte van de stad zal worden uitgerust met deze toepassing, waarna o.a. de gemeenten Schinnen, Zutphen, Oost-Gelre, Kerkrade, Venlo en Rotterdam zullen volgen.

delft_lijndun

delft_chilipad_001_knnv.jpg

Actie Behoud boerderij Chilipad 1, Delft
Geert van Poelgeest, voorzitter KNNV afdeling Delfland


- Zet je handtekening op petities.nl, klik hier
- de zienswijze van de KNNV, klik hier
- de zienswijzen worden aangeboden, klik hier
- hang dit affiche voor je raam
- stuur een bezwaarbrief aan de gemeente Delft: vraag deze aan via afdelingDelfland@knnv.nl voor een Wordversie
- of download de brief hier
- doe mee met de handtekeningenactie Behoud boerderij Chilipad
- een beeld van de huidige bebouwing en het plan: klik hier

delft_lijndun

CDA komt met CU en Stadsbelangen met voorstellen voor een beter Delft!
David van Dis, raadslid CDA


De crisis voorbij, de Delftenaar voorop! Dat is het uitgangspunt van de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft. Na jaren van zware bezuinigingen, kent de begroting weer een meerjarig overschot en zijn nieuwe bezuinigingen niet nodig. Dat is goed nieuws! Toch zijn de bezuinigingen van de afgelopen jaren nog goed voelbaar in Delft. In de begroting voor 2017 die het college van B&W aan de Delftse gemeenteraad heeft voorgelegd staan voorstellen om het herstel van Delft kracht bij te zetten. Zo is er naar aanleiding van het rapport Deetman een investeringsprogramma met de naam ‘Nieuw Elan’ uitgedacht dat ontwikkelingen in de stad moet versnellen. Ook wordt er weer meer ingezet op de kwaliteit van de openbare ruimte.

delft_lijndun

delft_begroting2_cu20161027.jpg

ChristenUnie komt samen met CDA en Stadsbelangen met alternatieven voor Delftse begroting 2017
Joëlle Gooijer, raadslid CU


De Delftse oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft presenteren voorstellen die Delft beter maken. In de Meedenkbegroting worden 18 alternatieve ideeën gedaan, die samen de inzet vormen van de partijen bij de behandeling van de Delftse begroting voor 2017.

delft_lijndun

delft_meedenken_sb20161027.jpg

Meedenkbegroting CDA, CU en Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman, raadslid SB


De crisis voorbij, de Delftenaar voorop! Dat is het uitgangspunt van de meedenkbegroting van het CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft. Na jaren van zware bezuinigingen, kent de begroting weer een meerjarig overschot en zijn nieuwe bezuinigingen niet nodig. Dat is goed nieuws!

delft_lijndun

delft_buitenhof_d6620161027.jpg

Combi-aanpak voor meer veiligheid en leefbaarheid in Buitenhof Delft
Pieter Stienstra, raadslid D66


Meer veiligheid en leefbaarheid in de wijk, op korte en op langere termijn. Dat verdienen volgens D66 alle Delftse wijken en zeker Buitenhof Noord. In de raad bespraken we dat veiligheid en leefbaarheid in deze buurt bepaald niet vanzelfsprekend zijn. Daarom wordt sinds begin 2015 met de combinatieaanpak van Streefbeeld Buitenhof Noordwest 2030 gewerkt aan een wijk waar bewoners van allerlei achtergrond aan het werk zijn, meedoen en goed kunnen wonen. Dit na eerdere programma’s met een vergelijkbaar doel. Het voortgangsverslag toont dat op de afgesproken manier wordt gewerkt maar ook dat de gewenste resultaten nog lang niet behaald zijn.

delft_lijndun

delft_begroting_2016_delft_od20161027.jpg

Begroting 2017 “Delft is nog steeds doodziek!”
Martin Stoelinga, raadslid OD


Ondanks alle positieve berichtgeving uit de politiek, zeggen wij; Delft is nog steeds doodziek! Ook nu weer, na 14 jaar programmabegroting te hebben gedaan, kunnen wij de Delftse burger in het 16e jaar, niet gerust stellen dat het allemaal beter gaat! De nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt,die zich 100 dagen gaat oriënteren in de stad, om zoveel mogelijk alles van de stad te weten te komen, wens ik heel veel sterkte. Delft is een grotere puinhoop dan ooit tevoren.

delft_lijndun

Meedenkbegroting 2017
Fracties CDA, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft

De crisis voorbij, de Delftenaar voorop
Voorstellen voor een beter Delft

TOP

delft_lijndun
woensdag | 26 oktober 2016 | 07h25 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_elzenlaan_001_plus_bomenwijk_elektronische_digitale_prijsaanduiding_agf_20161025152210.jpg

Delft. Supermarkt PLUS Bomenwijk aan de Elzenlaan.
harrie fruyt van hertog, weblog


Na het ophalen van mijn medicijnen eens in de twee maanden bij mijn apotheek in de Bomenwijk doe ik boodschappen bij de PLUS aldaar. Ik zag dat op de AGF afdeling, aardappelen, groenten en fruit de prijs van de artikelen elektronisch wordt aangeduid. Plus Bomenwijk is de eerste supermarkt in Delft die de prijzen vanuit het hoofdkantoor op digitale schermen registreerd hoorde ik van de winkelchef.

Ik vroeg naar het parkeerprobleem. Dat speelt nog steeds werd mij verteld. Binnenkort is er een bespreking met wethouder Lennart Harpe VVD, die het ook graag wil oplossen. Juist deze ochtend waren folders onder de ruitenwissers gedaan van bekende langparkeerders.

delft_elzenlaan_verzoek_aan_langparkeerders_20161025155622.jpg

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Knallend er uit gestapt
harrie fruyt van hertog, weblog


Vandaag lees ik een bijzondere advertentie, waar Gonnie van der Eerden en Frans Jozef van der Heijden berichten dat ze samen uit het leven stappen. Deze twee Rotterdamse oud-politici zetten de toon in de discussie die gaande is over het ‘voltooid leven’. We zijn terminaal ziek zeggen Gonnie en Jozef. Hoe terminaal weten we niet. Kennelijk bood de euthanasiewet voor hen geen mogelijkheden.

Ongetwijfeld zal het zelf beëindigen van het leven meer mensen aan het denken zetten. De geboortegolf komt er aan en hoe gaat de zorg daar straks mee om. Ik ben nu 70 en de zorg die ik tot nu toe heb ontvangen in het Reinier de Graaf Gasthuis was prima.

Als niet gelovig is de keus aan je zelf. Jammer is dat de gelovigen als minderheid nog steeds ook de dienst voor mij willen uitmaken. We wachten de ontwikkelingen maar af.

Overlijdensadvertentie 25 oktober 2016.

delft_overlijdensadvertentie_gonnie_en_frans_jozef_van_der_heijden_20161025.jpg

delft_lijndun

Citaten ...

delft_nieuwe_manier_afval_inzamelen_stemming.jpg

Binnenkort in Delft: 3 bakken in je tuin en zelf restafval wegbrengen
Jantine van den Hoven, redactie indebuurt.nl


Revolutie in het land der afval. In plaats van eens in de paar weken een wagentje die het op komt halen, moet je restafval zelf weg gaan brengen. Je krijgt er maar liefst drie containers voor in de plaats: één voor papier, één voor groenafval en één voor plastic. 6 vragen over dit plan.
...
De wijken Hof van Delft en Harnaschpolder zijn in Delft als eerste aan de beurt met de nieuwe afval-methode. Bewoners van die wijken krijgen bericht en de uitnodiging voor een inloopavond. De rest van Delft moet binnen vijf jaar overgestapt zijn op de nieuwe methode.

delft_lijndun

delft_guidovanderwedden20161026.jpg

Delft en Delfland maken er opnieuw een potje van
Guido van der Wedden, Water weblog


Een paar jaar geleden trokken bewoners van de Wippolder in Delft aan de bel bij de AWP Delfland: maaiboten van de gemeente Delft veroorzaakte toen een massale slachting onder vissen. Eerder al kwam de AWP in actie vanwege rottend blad in diezelfde Wijk. Gemeente en waterschap beloofden meer afstemming. Helaas blijkt daar twee jaar later weinig van terecht gekomen. Bewonersorganisatie Wippolder Zuid trekt daarom opnieuw aan de bel.

delft_lijndun

delft_stip20161026.jpg

Vraag op tijd je TWK aan!
Matthias Floor. commissielid STIP


Er kan weer een aanvraag ingediend worden voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK). Dankzij deze regeling kun je tot €135 van je woonlasten terug krijgen van de gemeente. De regeling is in 2003 door STIP in het leven geroepen omdat studenten meestal wel een laag inkomen hebben, maar toch geen gebruik konden maken van de reguliere kwijtschelding.

delft_lijndun

delft_mobielziekenhuisnationaalzorgfonds_sp20161026.jpg

GOEDE ZORG OF MARKTWERKING-ZORG?
Lieke van Rossum, raadslid SP


De SP was op de Delfiade op de Markt in Delft om het Nationaal Zorgfonds te promoten. Met een krakkemikkig mobiel ziekenhuis lieten ze zien hoe de zorg er in de toekomst uit komt te zien als er niet ingegrepen wordt. Het Nationaal Zorgfonds is een beweging op initiatief van de SP om de basis-zorgverzekeringen te vervangen door een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico.

delft_lijndun

delft_groepsfoto_gl20161026.jpg

Ik vind het tijd voor verandering!
GroenLinks


Jesse wil Nederland veranderen. Jij kan hierbij helpen, samen werken we aan verandering. Van achter je computer tot samen op straat, doe mee en word campaigner in de campagne van GroenLinks.

Ben je ook klaar met de tweedracht die Wilders zaait en het economisme van Rutte? Vind jij ook dat het tijd is voor een nieuw geluid? Sluit je dan nu aan bij de GroenLinks campagne! Want verandering komt niet vanzelf. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

delft_lijndun

delft_perspectief_delft_ch20161026.jpg

Kick-off Perspectief Delft op 31 oktober
ChristenUnie jongeren


PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie, zal binnenkort ook vorm krijgen in Delft en omstreken. Een fris team maakt zich hard om ook jongeren en studenten in Delft een plek te bieden om in aanraking te komen met de politiek.

Op 31 oktober zal het kick-off event van PerspectieF Delft plaats vinden. De eerste activiteit zal worden gehouden in studentensociëteit Confide aan de Oude Delft 9. De activiteit zal een ontspannen avond zijn waarbij PerspectieF’ers en andere geïnteresseerden elkaar leren kennen door met elkaar een maaltijd te nuttigen. Aansluitend zal er een kortdurend interactief deel doorlopen worden om te weten te komen wat jullie beweegt en om te ontdekken wat jullie interesses zijn. De avond zal afgesloten worden met een borrel.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 25 oktober 2016 | 03h02 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hugo_de_grootstraat_phoenixstraat_brug_20160322144322_a.jpg

Twitterberichten over brug tussen Phoenixstraat en Hugo de Grootstraat
harrie fruyt van hertog op twitter


delft_lijndun

Citaten ...

delft_grootste_ergernissen_delft_2015_od20161025.jpg

Grootste ergernis in Delft is de openbare verlichting
Jan Peter de Wit, raadslid OD


... Zes meldingen op 100 inwoners is wel onder het landelijk gemiddelde van negen op 100. Desalniettemin zal ik aan burgemeester Marja van Bijsterveldt vragen wat ze aan de blijkbaar gebrekkige openbare verlichting gaat doen.

delft_lijndun

delft_seniorweb_delft.jpg

D66 raadslid Dr. Pieter Stienstra geeft digibeten computerles bij het Seniorweb.

zogenaamde digibeten - Stadsbelangen Delft vergeet niet om ook voor hen op te komen
Harry van Adrichem, commissielid SB


... parkeervergunning al had laten verlengen.
... Je krijgt geen brief meer, ...
Het sturen van brieven ... kost wel veel geld.
Naar schatting hebben 100 personen (of bedrijven) nog niet gereageerd.
Het vermoeden is dat deze mensen hun product nog aan de balie gaan verlengen.
Waarschijnlijk is dit gedeeltelijk ook de groep mensen waar Stadsbelangen Delft zich echt zorgen over maakt.
Het is een groep mensen die geen ervaring hebben met de computer. Deze groep is veel groter dan men verwacht.
een groep van 3 tot 4 miljoen mensen in Nederland die niet kunnen meekomen in de digitale samenleving.
ik vind wel dat rekening moeten worden gehouden met twintig procent van de Nederlanders die niet in staat zijn om zich digitaal te redden.
Wij moeten hiervoor hulplijnen uitzetten ...
Helaas is onze ervaring dat er in de gemeenteraad te weinig begrip is voor de zogenaamde digibeten.
Maar wees gerust, Stadsbelangen Delft vergeet niet om ook voor hen op te komen.

delft_lijndun

delft_bvow_20161025_enquete_parkeren.jpg

Enquête parkeren 2016
BVOW Delft

delft_lijndun

delft_bvow_20161025_nieuwsbrief.jpg

Nieuwsbrief voor Olofsbuurt - Westerkwartier
BVOW

delft_lijndun

Laden en lossen in de binnenstad
Linda Böcker, raadslid VVD Delft


... Het is dus zoeken naar de juiste balans.
... De VVD houdt de plannen goed in de gaten.

TOP

delft_lijndun
maandag | 24 oktober 2016 | 03h21 | week 44 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hugo_de_grootstraat_phoenixstraat_brug_20160408084711_a.jpg

Delft. Brug van de Phoenixstraat naar de Hugo de Grootstraat.
harrie fruyt van hertog: is de locatie van de brug wel goed ingemeten?
Spoorzone Delft: 'deze verschuiving heeft te maken met de bocht voor vrachtverkeer.'

Waarom is de brug opgeschoven richting molen de Roos?
Reacties op spoorzonedelft.nl


antwoord Spoorzone Delft
22.10.2016 om 10:31
Beste Harry, deze verschuiving heeft te maken met de bocht voor vrachtverkeer. Wanneer de randen van de brug precies in het verlengde van de gevels van de Hugo de Grootstraat hadden gelegen, zou vrachtverkeer komende vanaf de Phoenixstraat in de binnenbocht ruimte tekort komen. De brug is daarom een stukje naar het noorden opgeschoven om deze ruimte te maken. Wanneer de definitieve verharding op de brug wordt aangebracht, worden er ook trottoirbanden geplaatst. Deze liggen uiteraard wel in het verlengde van de trottoirbanden van de Hugo de Grootstraat. Zie hiervoor ook de plattegronden.

vraag harrie fruyt van hertog
22.10.2016 om 02:50
Ik heb het al eens eerder gevraagd per email maar nooit antwoord gekregen.
Bij de start van de aanleg viel mij het volgende op.
De brug tussen Hugo de Grootstraat en oude stadkantoor ligt opgeschoven richting molen.
Waarom ligt de brug niet in het verlengde van de Hugo de Grootstraat.
Het nut ontgaat mij als leek. Voor mij lijkt het er op dat er verkeerd is ingemeten.
Maar goed ik ben geen techneut of architect ruimtelijke ordening.
Ongetwijfeld zal er een goede rede voor zijn.
Ik hoor het graag.

delft_lijndun

Essay over Luchtkastelen & Valse-Hoop
Alex Mustert


delft_alex_mustert_luchtkastelen_20161023.jpg

delft_lijndun

delft_woz_waardeloket_delft_od20161023.jpg

Sjemig nog steeds niks te vinden van mijn adres Diamantpad 25. De gemeente Delft is nog niet aangesloten op het WOZ-Waardeloket.

D66 wethouder Hekker traag met invoering WOZ Waardeloket
Jan Peter de Wit, raadslid OD


De WOZ waarden van huizen zijn voor iedereen openbaar. Dat is een zeer handige tool als je een huis koopt of verkoopt of bezwaar tegen je OZB aanslag wilt indienen. Ondanks dat ik D66 wethouder Hekker hier al in februari 2015 op wees is Delft nog niet aangesloten op het WOZ-Waardeloket van de Overheid. Al 118 gemeenten zijn ons voorgegaan. Waaronder ook de gemeente Rotterdam. Delft is een middenmoter met de invoering rond half november.Volgens de Wet WOZ moeten alle WOZ waarden per 1 oktober openbaar zijn. Dat zijn de gebruikte waardebepalingen voor de OZB aanslag met peildatum 1 januari 2015.

Dit zal is een verschrikking zijn voor de privacy freaks van D66 in Delft. De raadsleden van D66 zijn zelfs zo bang voor de wereld om hun heen, dat ze weigeren om hun adres op de website van de gemeenteraad te vermelden. Of zoals D66 fractievoorzitter Christine Bell halfslachtig ineens enkel Oude Delft laat vermelden. Er staat op de site van de gemeenteraad veelal p/a Fractiekamer, Markt 87. Niemand mag weten waar ze wonen want ze willen undercover opereren in hun buurt. Of ze schamen zich. Of ze zijn gewoon bang. En dan kan binnenkort ook nog iedereen zien wat hun huis waard is. Mijn stelling is dat je als raadslid, wethouder of burgemeester er nu eenmaal ervoor gekozen hebt om als volksvertegenwoordiger bekend te zijn.

Ik heb na wat simpel geGoogle, tot grote woede van vooral de ‘vrouwelijke’ raadsleden, (hier) een keer alle adressen van raadsleden geopenbaard. Dan zijn ‘ze’ ineens wat minder gelijk dan mannen. Privacy zoals vroeger, bestaat niet meer. Iedereen kan gewoon op Funda in de Te Koop staande woning van kersverse burgemeester Marja van Bijsterveldt (even stiekem) naar binnenkijken. So what? Of in het huis van D66 wethouder Aletta Hekker dat onder voorbehoud is verkocht Q-makelaars. Dus binnenkort kan ik de “Ranglijst Duurste Huizen Politici” voor Delft maken. Wethouders, fractievoorzitters en raadsleden. Ik denk dat je daarin ook goed kan zien; “des te Duurder het huis, des te meer Macht”. USA in het klein.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_marja_van_bijsterveldt_doz20161023.jpg

Hemd van het lijf
Redactie Delft op Zondag


Marja van Bijsterveldt
...
10. Is Delft zo gastvrij?
"Ga maar na. Het ziekenhuis staat in de top 3 van meest gastvrije ziekenhuizen van Nederland, Theater de Veste werd onlangs verkozen tot nummer 2 van de meest gastvrije theaters, station Delft is uitgeroepen tot het meest gastvrije middelgrote station. Het uit zich ook in de mensen en verenigingen die samen 'Welkom Hier Delft' organiseerden en daarmee gastvrijheid tonen naar vluchtelingen. Dat zijn mooie dingen."

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!