delft_lijndun
zondag | 23 oktober 2016 | 00h59 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Citaten ...

delft_gl20161022.jpg

Project Groen-Blauw succesvol
Frank van Vliet, raadslid GL


Het project Groen-Blauw Delft Zuidoost is succesvol. Het project, waarin met verschillende partijen wordt gewerkt aan een leefbare, duurzame wijk, is een voorbeeld voor heel Nederland. En in Delft, want de Buitenhof en Voorhof zullen op dezelfde wijze worden aangepakt.
...
GroenLinks is blij ...

delft_lijndun

delft_tilly_kaisiepo_mangaprouw_diederik_samson_pvdahermangorterhof20161022.jpg

Delft, buurthuis Herman Gorterhof. Tilly Kaisiepo-Mangaprouw, oud-raadslid Leefbaar Delft maakt een praatje met Diederik Samson.

Samson in delft: foto's
Bestuur PvdA Delft

Samson vertelt in een vol buurthuis 't Voorhof dat hij wil doorknokken.

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 22 oktober 2016 | 00h07 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

DIP vragenlijst gemeente Delft over de Omgevingswet
harrie fruyt van hertog, weblog


Vandaag kreeg ik per email de onderstaande vragenlijst toegezonden.
Ik heb de lijst naar behoren ingevuld.
Gaat de gemeente nou echt luisteren naar de wensen van de bewoners?
Afwachten maar.

21-10-2016
Best Panellid,
Deze vragenlijst gaat over de Omgevingswet: hoe wilt u betrokken worden bij ontwikkelingen in uw buurt of stad?
...

delft_lijndun

delft_tegeltableau_spoorzonedelft20161021.jpg

Terug van weggeweest
Redactie spoorzonedelft.nl


Een kunstwerk uit het oude NS station is teruggebracht in de zijgevel van het oude stationsgebouw. Het gaat om een wandtegel die op 13 juli 1965 - bij de indienststelling van het spoorviaduct - door de gemeente aan NS is aangeboden en onthuld door burgemeester D. de Loor. De tegel zat in de aanbouw verwerkt van het oude station op perron 1 (zie onderstaande afbeelding). De aanbouw is vorig jaar, toen het spoorviaduct verwijderd is, gesloopt. Op initiatief van bewonersgroepen uit de omgeving van het station is de wandtegel is er toen netjes afgehaald en opgeslagen, zodat hij ergens in het spoorzonegebied teruggeplaatst kon worden.

Deze week heeft hij een mooie plek gekregen in het oude stationsgebouw, in de zijgevel aan de noordkant waar het GWK gevestigd was. De aanbouw is verwijderd en de zijwand wordt momenteel gerestaureerd. De wandtegel is er deze week in verwerkt. Een mooi aandenken aan het spoorviaduct! Over een paar weken is de noordgevel helemaal gereed en vrij van stijgers en bouwdoeken, zodat de tegel goed te zien is. Voor nu kan je op onderstaande tekening al goed zien waar je de gevelsteen kan spotten ;-).

De wandtegel is gemaakt door de Utrechtse kunstschilder Jan Rodrigo (1921-2013). Het is een laagreliëf, waarbij de letters en tekst verdiept in de klei zijn geboetseerd.

delft_tekening_noordgevel_spoorzonedelft20161021.jpg

Een zijaanzicht van de noordgevel van het oude stationsgebouw met de wandtegel erin verwerkt.

delft_oude_station_met_noord_gevel_20160319121923_a.jpg

delft_lijndun

delft_marc_schouwenaars_obs_dp20161021.jpg

Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS).

Verkeersplein waarover is nagedacht
Peter Fagg, redactie Delftse Post


De kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg is opnieuw ingericht. De verkeersafwikkeling is efficiënter en de verkeersveiligheid is vergroot. Zo zijn er speciale lichten op ooghoogte voor kinderen en waarschuwt een belletje voor de bus. “Zoals bekend vormen de ideeën van de Spaanse architect Busquets de basis voor de nadere vormgeving van het Spoorzone gebied”, begint Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS), zijn uitleg. “In het plan Busquets krijgt de Westlandseweg de uitstraling van een boulevard: De tramlijn in het midden, dan aan weerszijden ervan de rijbanen en daarnaast de fiets- en wandelpaden.
...
“Een van onze streefdoelen was verbeteringen aanbrengen die de verkeersveiligheid ten goede komen”, vertelt Marc Schouwenaars. “Zo zullen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen nergens hinder ondervinden van drempels of stoepranden in hun route over zebra’s en vluchtheuvels. En mensen met een visuele beperking vinden dankzij gidslijnen de bus- en tramhaltes gemakkelijker. Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een groot winstpunt. De oude situatie met de donkerrode fietsbaan die doorkruist werd door rechts afslaand snelverkeer was niet echt ideaal. Speciaal voor kinderen hebben we op de vier hoekpunten extra lichten op ooghoogte geplaatst.”

delft_lijndun

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_20161014111638.jpg

Voetgangersoversteekplaats kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg.
Zie foto beneden voor de hoogte verschillen tussen stoep, stoepband en rijweg.

De Westlandseweg oversteken met een rollator is degoutant
harrie fruyt van hertog, weblogger en oud-consul Voetgangers Vereniging


Het kruispunt Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg is opnieuw ingericht.
In de Delftse Post van 19 oktober bakt Marc Schouwenaars, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) het al te bruin voor wat betreft drempels en stoepranden.
Lees zijn mening:

“Een van onze streefdoelen was verbeteringen aanbrengen die de verkeersveiligheid ten goede komen”, vertelt Marc Schouwenaars. “Zo zullen mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen nergens hinder ondervinden van drempels of stoepranden in hun route over zebra’s en vluchtheuvels. En mensen met een visuele beperking vinden dankzij gidslijnen de bus- en tramhaltes gemakkelijker. Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een groot winstpunt. De oude situatie met de donkerrode fietsbaan die doorkruist werd door rechts afslaand snelverkeer was niet echt ideaal.

Dit verhaal van de projectleider is strijdig met de werkelijkheid met name de drempels en de stoepranden. Ik ondervind met mijn rollator met een bak vol boodschappen wel degelijk hinder en oponthoud van de drempels en stoepranden. Vooral de oversteek tussen de brandweer en de Aldi. In de oude situatie was de bestrating 100% vlak.

Ik stel voor dat de projectleider Schouwenaars met mijn rollator proefondervindelijk gaat vaststellen of zijn uitspraak klopt.
Ik vraag je om een een afspraak met mij te maken om die test uit te voeren.
Terwijl jij oversteekt met het vol geladen karretje dan maak ik een filmpje.

Ook oversteken binnen de afgestelde tijdsnorm met groen licht lukt mij moeilijk.
Maar dat is simpel te verhelpen door de oversteektijd iets ruimer te stellen.
Een andere oplossing, tegen de regels in gebruik maken van het egale fietspad.
Mijn motto: de stad is voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.
Het vrijliggende fietspad rechts op de Krakeelpolderweg richting kruising is een winstpunt behalve dat het nu een tweerichtingenpad geworden is dat eigenlijk te smal is volgens de CROW normen.

Graag zie ik je mail voor een te maken afspraak tegemoet.
weblog@harriefruytvanhertog.nl

gr
harrie

delft_westlandseweg_papsouwselaan_krakeelpolderweg_kruising_drempels_1_20161014111620.jpg

Kruising Westlandseweg-Papsouwselaan-Krakeelpolderweg. Hoogteverschillen duidelijk zichtbaar.

delft_lijndun

Citaten ...

Aantal ambtenaren in Delft daalt
Bart Smals, raadslid VVD


... Al heel lang pleit de VVD voor het terugbrengen van het aantal ambtenaren. En het lijkt te lukken. De gemeentesecretaris gaf een presentatie over het aantal ambtenaren door de jaren heen: van 1435 ambtenaren in 2004 zitten we nu op 800 en dat loopt in 2018 door naar 635. Natuurlijk is dat gedeeltelijk te verklaren door het uitbesteden van diensten, maar een groot gedeelte is ook gewoon verdwenen.

... Er zijn natuurlijk nog wel zaken die meer aandacht mogen hebben zoals de problemen in de Buitenhof, het onderhoud van straten en plantsoenen etc. De VVD zal zich er hard voor maken dat het geld dat we uitsparen voor al die ambtenaren, besteden aan die eerder genoemde zaken die bewoners van Delft echt merken en waarvan ze last van hebben.

delft_lijndun

delft_od20161022.jpg

... getroffen door twee vuurwerk bommen
Jolanda Gaal, raadslid OD


... Het schijnt al vaker ellende te zijn bij de lage flat aan het Dirk Costerplein. Buurtbewoners geven aan dat er al dagen met groot vuurwerk wordt gegooid, dat de wijkagent niets eraan doet. Toen ik het bericht kreeg heb ik onmiddelijk actie ondernomen en ook de foto’s naar onze burgemeester gestuurd.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 21 oktober 2016 | 00h36 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Filmpje van de dag

delft_buslijn62_2.jpg

Weer of geen weer.
Bus 62 komt er aan!

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_buitenwatersloot_de_blauwe_klipper_bart_smals_boot_20151020132113.jpg

Motie buslijn 62
harrie fruyt van hertog, weblog


Met een stukje op de website van de VVD Delft verdedigt Linda Böcker de handelwijze van wethouder Lennart Harpe inzake de aangenomen motie buslijn 62. De motie is politiek en daar regeert de meerderheid. Onderliggende argumenten doen totaal niet ter zake. Sterker zelfs de reizigersvereniging ROVER wilde van buslijn 62 af. Reden: onvoldoende ouderen in de verzorgingstehuizen die gebruik maken van het OV.

De motie is willens en wetens genegeerd door de wethouder. Het arrogante gedrag van Lennart Harpe is politiek niet langer acceptabel. Ik stem VVD en wil dat graag zo houden. Mijn mening: Lennart, houd de eer aan jezelf! Stap op. Het steeds weer in de pas lopen met het college gaat de VVD stemmen kosten.

Kapitein Bart Smals moet ook duidelijk afstand nemen van het college en een VVD koers varen! Dat heb ik Bart al eens eerder vrijblijvend geadviseerd. Het vertrek van wethouder Lennart Harpe zal juist stemmen opleveren voorspel ik. Linda Böcker laat zien dat ze een politiek onbenul is en kan beter maar niet meer terugkomen in de raad bij GR2018.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_opa_stadsborrel_gemdelft.jpg

STADSBORREL OVER KUNST & CULTUUR
gemeente Delft


Morgen is er weer een stadsborrel, de maandelijkse borrel tussen Delftenaren en raadsleden, waarbij de borrelpraat ergens over gaat. Deze keer over kunst & cultuur.

Hebt u een goed idee voor kunst en/of cultuur in Delft, of een oproep of een vraag? Wilt u als burger een vraag stellen aan de raad? Of heeft u als raadslid een vraag of oproep aan Delftenaren? Mail het naar stadsborrel@rietveldtheater.nl en geef uw boodschap kort aan. Er is ruimte voor circa 5 pitches – pitch in één minuut ‘vanaf de zeepkist’ uw hartenkreet voor Delft. Aanwezigen kunnen er dan kort op reageren – en tijdens de borrel het gesprek voortzetten.

De stadsborrel vindt plaats in het Rietveld Theater aan het Rietveld 49, aanvang 17.00 uur.

delft_lijndun

delft_knnv20161021.jpg

zienswijze omgevingsvergunning Chilipad 1
G. van Poelgeest, voorzitter KNNV


College van B&W en gemeenteraad Postbus 78 2600 ME Delft
Geacht College,
De KNNV afdeling Delfland is niet blij met de plannen. De boerderij ligt verscholen in de Delftse wijk Tanthof aan het Chilipad. Een oude, echt ZuidHollandse boerderij, een groene oase van rust te midden van straten vol woonblokken. En juist hier moet een complex van maar liefst 45 zorgappartementen komen. De volgende bezwaarpunten zijn aan de orde:
...

TOP

delft_lijndun
woensdag | 19 oktober 2016 | 00h01 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_joelle_gooijer_cu20161018.jpg

Joëlle Gooijer, fractievoorzitter ChristenUnie Delft.

Joëlle Gooijer (ChristenUnie) op kandidatenlijst Tweede Kamer
Bestuur ChristenUnie Delft


Vandaag, dinsdag 18 oktober, maakte de ChristenUnie de advieslijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer bekend. De Delftse fractievoorzitter Joëlle Gooijer (40) is door het partijbestuur voorgedragen voor plek 10. Joëlle Gooijer: “ik ben blij met deze voordracht, met mijn Delftse ervaring kan ik me nog meer inzetten voor de samenleving waarin iedereen meetelt, zoals voor betere ouderenzorg.”

Joëlle Gooijer is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkt als ergotherapeut. Vanaf 2010 is zij fractievoorzitter van de ChristenUnie in Delft. De partij won onder haar leiding in 2014 voor het eerst een tweede zetel. In de gemeenteraad zette zij zich onder meer succesvol in voor onderwerpen als schuldhulpverlening, Delft als dementievriendelijke gemeente en voor behoud van voorzieningen in de wijken. Ook leidde een amendement van haar hand tot het vervolgonderzoek naar de financiële problemen van Delft dat nu plaatsvindt.

De fractie en het bestuur van de afdeling zijn trots op haar plek op de lijst. Jan Bron, voorzitter: “Afgelopen mei werd Joëlle winnaar van de ChristenUnie Masterclass Award omdat ze liet blijken het christelijk sociale gedachtegoed uitstekend toe te kunnen passen op politieke vraagstukken en het debat hierover te voeren. Zij weet als geen ander op een constructieve manier aandacht te vragen voor kwetsbare groepen. Een terechte plek dus.”

De kandidatenlijst wordt op 26 november door de leden van de ChristenUnie vastgesteld. De verkiezingen zijn op 15 maart 2017.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie in bullits
Verkiezingsprogramma 2017-2021 ChristenUnie

delft_lijndun

delft_avdv20161018.jpg

(98) Verbinden is in.....
Arie van der Veen, webcolumnist


Dezer dagen werd ik gewezen op een interessante bijeenkomst in Delft. Een stadsdebat met de nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt over verbinden. Want verbinden is in ! En niet onbelangrijk, verbinden is nodig. Veel wordt er geschreven over de samenleving of de stad als los zand. Instituties zijn verdwenen of staan op imploderen. Gemeenschappen staan onder druk. Eenzaamheid, zeker onder ouderen neemt toe. Allemaal elementen en vragen die horen bij verbinden. En dan is het goed om terug te gaan naar de kracht van de samenleving. De kracht van een stad ! En dat zijn toch uiteindelijk mensen, en de ontmoeting tussen die mensen. Een levende gemeente wordt dat wel genoemd ! Een gemeenschap met actieve vereniging, informele initatieven, buurtdagen en ga zo maar door. Het gemeentebestuur faciliteert, de stad acteert. Tegen de verzuring en het negativisme.

Het is een uitstekend initiatief van de nieuwe burgemeester van Delft dat zij zich vol inzet voor verbinding. Eigenlijk is dat ook de originaire taak van een burgemeester, namelijk verbindingen aanleggen in de stad. En dat biedt kansen, in Delft maar ook in andere gemeenten. En terecht wordt de vraag gesteld, wat doen we aan de verbinding tussen de TU en de buitenwijken ? En dat is een terechte, maar ook moeilijk te beantwoorden vraag. Voor wie, en van wie is de kenniseconomie, cq de kennisstad ! Wie gaat dat beantwoorden ? Daarvoor is een dialoog nodig. Inventarisatie van wensen en verlangens. En elkaar zien cq respecteren. Al is het tenminste maar zo dat de buitenwijken niet vergeten worden, in de dynamiek van de kenniseconomie.

Marja is druk bezig met verbinden, verbindingen aanleggen in haar ontmoeting met de stad. De burgemeester in persoon als verbinder. De bijeenkomst op 26-10 biedt de kans een breder kader daarvoor gezamenlijk te ontwikkelen. Hopelijk is niet alleen de inner-circle aanwezig, maar strekt de verbinding zich ook uit tot Poptahof, Voorhof en Buitenhof. Die wijken blijvend te verbinden met de stad, en de stad als zodanig. Dat is de uitdaging. En die vraagt meer dan alleen een enthousiaste burgemeester. Verbinden vraagt durf, openheid en vertrouwen. En vooral de handschoen opnemen.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_marja_van_bijsterveldt_top20161018.jpg

Wat (ver)bindt Delft?
Redactie topdelftdesign.nl


Stadsgesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt
op 26-10-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Wat bindt ons in Delft, wat scheidt ons, wat leidt ons? Waar zijn we trots op in Delft? Deze vragen vormen de rode draad van het stadsgesprek met de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Dat zijn allemaal vragen over de identiteit van Delft. Kan je spreken van een identiteit van Delft? Of is er geen sprake van één identiteit? En is/zijn die in de tijd gewijzigd? En wat betekent dat als je wilt verbinden?

De nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, heeft in haar installatiespeech haar drie missies benoemd: fier zijn, verbinden en schouders onder de regionale samenwerking. Ze verwijst daarbij o.a. naar de historie van Delft, en noemt ook wat Delft nu sterk maakt. Ze haalt daarbij het rapport Deetman “Delft, parel in de Randstad” aan. Tegelijk wijst ze ook op de uitersten die Delft kent: de wereld van de kennis en de wijken met een relatief hoge aantal laaggeletterden in Delft.

...

delft_lijndun

delft_rubbertegelod20161018.jpg

Kunstgras met rubber op voetbalveld niet veilig en speeltuinen?
Jolanda Gaal, raadslid OD

Als het rubber op het kunstgras niet veilig is, hoe zit het dan met de rubber tegels bij kinderspeeltuinen? Zijn deze ook van oude autobanden gemaakt?

delft_lijndun

delft_boerderijtanthofod20161018.jpg

Het Groen moet verdwijnen van gemeente Delft
Jolanda Gaal, raadslid OD


... Er is toestemming verleend om er woonruimte te bouwen voor ouderen die extra zorg nodig hebben.

... Wat ik vreemd vind is: ik ben gaan kijken met de makelaar, je mocht het wel kopen, maar er niet permanent wonen. Het moest een recreatieve bestemming krijgen en aan de bomen mocht niet gekomen worden.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 18 oktober 2016 | 01h27 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_hof_van_delftlaan_rotonde_20161017.jpg

Delft. De rotonde bij de Hof van Delftlaan, Westplantsoen en Adriaan Pauwstraat. Afbeelding Google.

Participatiemaatschappij mag alleen in de theorie!
email Voermans, burger van Delft


Vanmiddag om 17.30 uur werd tot mijn verbazing de oudere 'opruimmeneer' (90 jaar!) door de politie aangesproken en weggestuurd. Waarom?
Al een paar weken maakt deze meneer de stoepen schoon en haalt hij onkruid weg in de buurt van de rotonde Hof van Delftlaan De straat heeft er nog nooit zo mooi uitgezien. En een praatje zo nu en dan. Hoe mooi kan het zijn!
Maar het mocht niet van de politie.
Wie snapt dit? Ik wil het graag kunnen uitleggen aan mijn kinderen, waarom mensen die helpen, en zich inzetten voor de omgeving, worden weggestuurd. Onbegrijpelijk!

Update: (18-10-2016 13:51 uur)
Voermans: gisteren kreeg ik een mail van de wijkagent. De politieagenten spraken de meneer aan omdat hij het afval in een gft-bak moet doen. Gelukkig is de meneer er vandaag weer!
-----

Reactie harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Ik zal navraag doen bij de gemeente Delft of het zonder toestemming is toegestaan vrijwillig en ongevraagd onkruid op stoepen te mogen verwijderen.
Wordt vervolgd.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_richting_afm20161017.jpg

Rapport: Psychologie steeds meer onderdeel van toezich
Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM


De AFM maakt in haar toezicht vaker gebruik van kennis uit de gedragswetenschappen. Naast informatieverstrekking heeft de manier waarop keuzes worden aangeboden in een (online) omgeving, onbewust invloed op hoe consumenten kiezen. Dit is een belangrijke conclusie in een verkenning over consumentengedrag die de AFM vandaag (zaterdag 15 oktober) publiceert. Om dit kennisgebied verder te ontwikkelen werkt de AFM samen met de sector en de wetenschap met als doel om consumenten financiële beslissingen te laten nemen die in hun belang zijn, op korte én lange termijn.

delft_lijndun

delft_arc20161017.jpg

ARC16: Den Haag Centraal - Benthem Crouwel Architects
Redactie dearchitect.nl


Den Haag Centraal is door Benthem Crouwel Architects getransformeerd tot een lichte, ruime en overzichtelijke knooppunt waar verschillende openbaarvervoerssystemen midden in de hofstad samenkomen. Het beton uit de jaren zeventig is gesloopt, zodat transparantie en ruimtelijkheid zijn ontstaan. Trams zoeven nu op een verhoogde baan – boven de treinen – door de hal.

delft_lijndun

delft_basisinkomen_loesje_20161017.jpg

Armoedebestrijding is gewoon een goed businessplan
Rutger Bregman, correspondent-journalist


Rutger Bregman noemt het fascinerend om te zien hoe snel het idee van een basisinkomen de wereld veroverd heeft. ‘Ik hou me er nog maar drie jaar mee bezig, daarvoor had ik geen idee wat het was. Ik pleitte ervoor minder te gaan werken, zodat er meer tijd is voor onbetaald werk en voor elkaar zorgen. Toen was mijn gedachte: ‘Wat zou er gebeuren als je mensen gewoon geld geeft, gratis geld?’ Ik ging op zoek en kwam erachter dat mensen niet stoppen met werken, maar dat ze meer onbetaald werk doen.’

... het overgrote deel van onze welvaart niet door onszelf is gecreëerd maar een gift is uit het verleden. Onze grootste welvaart komt van technologieën, instituties, taal en gebou­wen. Dat is dus een gift die ons in de schoot is geworpen – en een gift moet je eerlijk verdelen. Een basisinkomen is dus een dividend van de vooruitgang.

delft_lijndun

delft_wim_bot_professor_feyenoord_2008_2.jpg

Wim Bot, de Delftse 'fietsprofessor' die maar weinig van zich laat 'horen'.

Voer maximumsnelheid voor elektrische fietsen in
Redactie delta.tudelft.nl


Wim Bot van de Fietsersbond
ziet potentie in de e-fietsen voor het forenzenverkeer. Mensen nemen nu tot 7,5 kilometer afstand de fiets naar hun werk, verklaarde hij. De e-fiets zou dat bereik tot 15 tot 20 kilometer vergroten, waarmee Delft vanuit Rotterdam en Den Haag binnen bereik zou komen. Bedenk eens wat dat voor de filedruk betekent. Maar daarvoor moeten volgens Bot wel snelfietsroutes worden aangelegd of bestaande fietsroutes worden verbeterd.
...
Met de verwarring rond de snorfiets in de herinnering pleitte Wim Bot van de Fietsersbond voor een algemene maximum snelheid van dertig kilometer per uur in de stad, ongeacht het voertuig.

delft_lijndun

delft_schoemakerplantage_schaatsbaan_delft_od20161018.jpg

Schoemaker Plantage waardeloze locatie Schaatsbaan
Jan Peter de Wit, raadslid OD


De winter schaatsbaan verhuist van de Beestenmarkt in het centrum naar een braakliggend nieuwbouw terrein in de uithoek van de Schoemaker Plantage. Ik vind dat zonde van de subsidie van 39.000 euro en een totale afgang van dit D66 college. Wat een ongezellige bende is het daar. En wie laat nu zijn kinderen ‘s-avonds naar die duistere onveilige onverlichte uithoek fietsen?

Delft verdient een gezellige schaatsbaan op de Markt en niet in een slooprijpe loods op een braakliggend bouwterrein aan de rand van de stad.

delft_lijndun

schriftelijke vragen
Jolanda Gaal, raadslid OD


Goede dag

Bij deze mijn schriftelijke vragen aangaande de wachtlijsten bij de GGZ zorginstellingen. In de media is kenbaar gemaakt dat de wachttijden voor zorg bij GGZ instellingen steeds langer worden omdat gemeenten het geld oppotten.
Mijn vragen zijn:

Klopt het dat in Delft ook de wachttijden voor mensen die gebruik maken van GGZ instelling of het raadplegen GGZ arts, zijn gestegen het afgelopen jaar? Zoja, met welk percentage?

Klopt het dat de gemeente Delft geld heeft uitgespaard aangaande de GGZ zorg, in alle facetten het afgelopen jaar? Zoja, hoeveel is er opgepot? Zoja, wat is de reden van dit oppotten?

Natuurlijk willen wij van Onafhankelijk Delft, dat mocht bovenstaande het geval zijn, wij de wethouder op zijn verantwoordelijkheid willen wijzen aangaande de zorg voor mensen met deze problematiek. Dit omdat het al zo'n kwetsbare groep is!

TOP

delft_lijndun
maandag | 17 oktober 2016 | 01h32 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_hugo_de_grootstraat_100_pakhuis_frankrijk_20161015161540.jpg

Delft.
Sinds kort is Pakhuis Frankrijk geopend aan Hugo de Grootstraat 100. Je vindt hier meubels, verlichting en accessoires uit Frankrijk, Belgie en Nederland. Van vintage tot brocante en industrieel. Voor hal tot kinderkamer en van linnenkast tot schoolbank.​
Pakhuis Frankrijk

delft_hugo_de_grootstraat_100_pakhuis_frankrijk_20160823150217_a.jpg

Delft. Pakhuis Frankrijk aan de Hugo de Grootstraat.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_ozb_2017_delft_od20161016.jpg

De Stadskrant verkondiger van leugens.

Woonlasten stijgen door en Delft blijft duurste Gemeente
Jan Peter de Wit, raadslid OD


Het college verkondigde met grote koppen dat de woonlasten gelijk blijven. Dat is een grove leugen. Maar dat zijn we wel gewend van financieel D66 wethouder Aletta Hekker.

delft_lijndun

delft_lieslaarzen.jpg

Voldoende beschermd tegen extreme regenval?
Joop Gravesteijn, voorzitter BBN


... Met name in de lagergelegen gebieden in de stad moeten perceel- en pandeigenaren rekening houden met het voorkomen van extreme neerslag. Ondermeer door de inrichting van het eigen terrein, inpandige maatregelen treffen ter voorkoming van schade bijvoorbeeld en het aanbrengen van dorpels.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!