delft_lijndun
zondag | 4 september 2016 | 06h59 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Op de koffie bij de burgemeester

delft_markt_stadhuis_harrie_fruyt_van_hertog_marja_van_bijsterveld_20160903112445.jpg

Weblog door harrie fruyt van hertog

Zaterdagochtend 3 september van 09:30 - 12:00 uur.
Even op de koffie geweest bij Burgemeester Marja van Bijsterveldt om haar sterkte te wensen bij haar zwaarste taak, het 'verbinden' van de college-gezinde en de niet-college-gezinde raadsleden. Ook de oppositie voerende raadsleden van de stadspartijen gunnen elkaar al jaren het licht in de ogen niet.
Het aantal bezoekers weet ik niet, wel dat er zaterdagochtend zo'n 150 koppen koffie zijn geschonken.

delft_broeder_hans_kairupan_20160903105812.jpg
Hans Kairupan, in Delft beter bekend als Broeder Hans. mocht op de gitaar één minuut lang zijn zelf geschreven vredeslied ten gehore brengen.

delft_lijndun

Foto van de dag

delft_ondertekening_beedigingsakte_marja_van_bijsterveldt_jaap_smit.jpg

Marja van Bijsterveld en Jaap Smit ondertekenen de beëdigingsakte.

Webcast Vrijdag 2 september 2016 20.00 uur:
Buitengewone raadsvergadering t.b.v. de installatie van de nieuwe burgemeester van Delft, mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


- Opening door de heer Aad Meuleman, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Delft
- Voorlezen van het Koninklijk Besluit door de heer Raymond Jeene, Griffier gemeente Delft
- Aankondiging beëdiging door de heer Aad Meuleman, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Delft
- Voorlezen beëdigingsakte door mevrouw José Hilgersom, Chef Kabinet in de Provincie Zuid-Holland
- Beëdiging nieuwe burgemeester en toespraak door de heer Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid‑-Holland
Jaap Smit leest aan het einde van zijn toespraak een gedicht voor van Albert Verwey (1865-1937)
Delfse Vermeer, ziende naar Delft zoals hij het zal schilderen

"Een stad aan de overkant,
met torens, poorten, daken,
Walschoeiingen en aken,
Wolkschaduw, zonnebrand.

Wij zien van de overzij
Het voegschrift in haar muren,
Haar koele kleurglazuren,
Haar verte en haar nabij.

Hoe overtreft haar glans
Haar spiegelschijn in 't water! -
Straalt zo de Godsstad later
Tot schijn mijn stad van thans?"

- Ondertekening van de beëdigingsakte door de heer Jaap Smit, Commissaris van de Koning en mevrouw Van Bijsterveldt, Burgemeester van Delft
Achtereenvolgens toespraken door
- mevrouw Aletta Hekker, Wethouder van Delft
- de heer Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam
- de heer Tim van der Hagen, Voorzitter College van Bestuur TU-Delft
- de heer Aad Meuleman, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Delft
- door mevrouw Marja van Bijsterveldt, Burgemeester van Delft

delft_lijndun

Citaten ...

delft_lijndun

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 2 september 2016 | 10h14 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_marja_van_bijsterveldt_vliegenthart_anp.jpg

Luister naar Marja van Bijsterveldt in het NOS Radio 1 Journaal vanochtend
De aankomend burgemeester zet Delft in de schijnwerpers.
Ruim vijf minuten Delft promoting op NPO1.
Een veelbelovende start voor vandaag.

delft_lijndun

delft_lijndun

Esther Walstra, redacteur Binnenlands Bestuur
Geen functies, geen management en strikt gezien is het fysieke gemeentehuis als werkplek eigenlijk ook niet per se nodig. In de Zuid-Hollandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk doen ze het al een tijdje heel anders. Er is geen bureaucratische hiërarchische werkstructuur meer. Vanuit wisselende samenstellingen werken mensen aan de gemeentelijke opgaven.

delft_lijndun

delft_kroos_willemstad.jpg

gemeente moerdijk.nl
Samen strijden tegen kroos in Willemstad
... Eendenkroos groeit vooral goed in stilstaand water. Om de groei tegen te gaan, laat het waterschap doorlopend water door de gracht stromen, is de capaciteit van het gemaal vergroot voor een betere doorstroming en wordt tweemaal per week zwerfvuil verwijderd. Ook maken medewerkers van het waterschap de roosters onder water voor de buis onder de Kerkring en het gemaal schoon.

delft_lijndun

delft_kroos_bbn.jpg

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Doorspoelen grachten Delft in strijd tegen kroos
... De beste manier om van kroos af te komen is het verminderen van de voedselrijkdom in het water. Dat betekent dat de hoeveelheid stikstof en fosfaat moet worden teruggedrongen. Dit is niet zo eenvoudig. Daarom wordt er in de praktijk vaak gekozen voor een oplossing die tijdelijk effect heeft, maar niet de oorzaak wegneemt. De maatregel die het meest wordt gebruikt om kroosoverlast te verhelpen is het machinaal verwijderen van het kroos.

delft_lijndun

Koen Hindriks, Associate Professor at TU Delft
Een RoboTutor met Emotie – BetaBalie
op 14-09-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Een robot die les geeft, hoe werkt dat? Koen Hindriks doet onderzoek naar de interactie tussen mens en robot. Wat is de rol van lichaamstaal en emotie en welke effecten heeft de emotionele lichaamstaal van een lesgevende robot op zijn publiek?

delft_lijndun

delft_dsv_concordia_golf.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Heerlijk golfen op kosten van de Delftse gemeenschap
Ik heb de lijst van DSV Concordia met contributies per 1-1-2015 eens bekeken. Een senior betaalt voor het basislidmaatschap 246 euro plus 213 euro voor golf maakt samen 453 euro per jaar. Voor een koopje kan je dus golven bij Concordia in Delft.
'In Delluf, kos allus de helluf'.
Prijzen die ik elders zag op internet zijn ruim het dubbele. Met contributieverhoging kunnen de onderhoudskosten van 33.000 euro volgens mij gemakkelijk worden gedekt.
Wat zie ik over het hoofd?

delft_lijndun

delft_golf.jpg

Peter van de Stadt, redactie AD Delft
Concordia woedend over bezuinigingen golfbaan
Concordia heeft woedend gereageerd op het voornemen van de gemeente Delft om 33.000 euro aan jaarlijks onderhoud voor de golfbaan te schrappen. 'Een reëel gevaar voor de continuïteit van de golfafdeling en Concordia als geheel'.
...
Het schrappen van 33.000 euro aan jaarlijks onderhoud van de golfbaan heeft volgens Kunz grote gevolgen. 'De gemiddelde leeftijd van de golfers bij Concordia is 64 jaar en 100 leden zijn inmiddels boven de 70 jaar. Voor de beeldvorming: het gaat bij deze groep ouderen niet om mensen met het stereotype profiel van een golfer, maar vooral om mensen met een beperkt inkomen', benadrukt Kunz.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 1 september 2016 | 02h50 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

griffie gemeente Delft
In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer bleek dinsdag 30 augustus dat de standpunten van de fracties over de komst van een Lidl supermarkt in de Kruisstraat nog steeds erg verdeeld zijn.
...
Van overleg waarbij met de belangen van omwonenden rekening was gehouden, was volgens twee insprekers geen sprake geweest. Ook van een verbetering willen de omwonenden niet spreken. Op een schaal van tien is volgens een inspreker de nul een één geworden.
...
Onafhankelijk Delft wees de SP erop dat die fractie had ingestemd met het bestemmingsplan en dat het huidige ontwerp van de supermarkt daaraan voldoet. Onafhankelijk Delft liet weten niet tegen de komst van een Lidl of woningen te zijn, maar wel veel moeite te hebben met de toenemende verkeersdrukte en het laden en lossen. De fractie vroeg het college om een verkeersonderzoek te laten uitvoeren.
...
STIP sprak van een verre van ideaal plan en vroeg het college aandacht voor de verkeerssituatie, regulering, laden en lossen en aanrijroutes.

delft_lijndun

delft_ozb_woz.jpg

Sjoerd Hartholt, redacteur Binnenlands Bestuur
Per 1 oktober kan iedereen via de ‘online WOZ-viewer’ de WOZ-waarde van alle huizen eenvoudig vergelijken met een zelfgekozen andere woning. Althans, dan geldt de verplichting voor gemeenten om deze openbaar te maken. Met deze extra vorm van transparantie in WOZ-waardes hoopt de Waarderingskamer dat de kwaliteit van de WOZ-waarde verbetert.
... Per 1 oktober is de WOZ-waarde officieel een openbaar gegeven.

delft_lijndun

redactie accountant.nl
Hoogleraar: 'Er is geen serieus kwaliteitsprobleem binnen accountancy'
Door de dominantie van retorica, waarin anekdotes vaak als exemplarisch worden afgespiegeld voor de gehele werkelijkheid, ontstaat er een verkeerd beeld van accountancy, en dat leidt weer tot verkeerde beslissingen. Anders dan de publieke opinie lijkt te denken, is er geen serieus kwaliteitsprobleem binnen accountancy.

delft_lijndun

redactie accountant.nl
Crowdfunding wordt steeds populairder. Deze manier van lenen zonder financiële intermediairs zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemer. Een vorm van sociaal lenen dus. Maar wat zijn de fiscale gevolgen?

delft_lijndun

delft_marcel_de_jong.jpg

Marcel de Jong, columnist Delftse Post
Out of the Box: Het momentum voor een nieuwe politieke cultuur.
... Een leeg winkelpand? Laat die toonbankregel los en geef ondernemers de vrijheid om er iets anders moois van te maken. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Integendeel zelfs. Het kost slechts politici die de dialoog met inwoners aangaan. Oprecht geïnteresseerd zijn in hun ideeën. En nog belangrijker: zich inzetten om die plannen mogelijk te maken. Met faciliteiten. Juridische ondersteuning. Of het wegnemen van allerlei belemmeringen. Geen regelende overheid, maar een meebewegende volksvertegenwoordiging. De democratie zal er wel bij varen. Aan de nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt de taak dit proces op gang te brengen.

delft_lijndun

delft_synagoge.jpg

redactie, academievoorlevenskunst.nl
Op 4 september organiseren wij in de Delftse Synagoge, Koornmarkt 12, van 15.00-16.00 uur, de opening van het nieuwe jaar. Elk jaar starten wij met een bijeenkomst waarin het onderwerp van het jaar voor het voetlicht wordt gebracht. Dit jaar doen wij dat met de mensen die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Die zorgdragen voor een leefbare samenleving waar vluchtelingen hun plek proberen te vinden. En uiteraard is ook iedereen die dit werk een warm hart toedraagt van harte welkom. We hopen op een mooie bijeenkomst die onze gezamenlijke inzet raakt, onze zorg voor de wereld: Amor Mundi.
... Bas Verkerk, tot deze zomer burgemeester van Delft, houdt een persoonlijke lezing, ...
... Wilt u uw aanmelding melden op welkom@academievoorlevenskunst.nl

TOP

delft_lijndun
woensdag | 31 augustus 2016 | 00h21 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Teake Zuidema, redactie TW
Uber gaat vanaf september in Pittsburgh klanten in zelfsturende auto’s vervoeren. Het betreft een proef: te allen tijden zal een Uber-werknemer achter het stuur zitten met ernaast een collega.

delft_lijndun

redactie AD Delft
TU Solar Boat in haven Rotterdam
Het Solar Boat Team van de TU Delft demonstreert van vrijdag tot zondag haar solarboten in de Rotterdamse Rijnhaven aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. Dat gebeurt in het kader van de Wereldhavendagen.

delft_lijndun

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Het vrachtverkeer in de binnenstad van Delft leidt tot veel overlast en tot schade aan wegen. Dit komt door aantallen, afmetingen en gewicht in combinatie met de snelheid van de vrachtwagens. Het grote aantal vrachtwagens wordt mede bepaald doordat veel vrachtwagens maar een beperkte hoeveel lading lossen in de binnenstad.
...
In 2017 kan al het zwaar verkeer een ontheffing krijgen. De venstertijden en de gedragsregels zijn van toepassing, maar er gelden dan geen aanvullende eisen. Vanaf 2018 komen er wel aanvullende eisen. Deze zullen naar verwachting onder andere betrekking hebben op een minimale hoeveelheid af te leveren lading en verplichte aan- en afrijroutes.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 30 augustus 2016 | 02h11 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Citaten ...

World’s First Self-Driving Taxis Start Pick-Ups
The world's first self-driving taxis are beginning to pick up passengers in Singapore. Select members of the public are able to hail a free ride using their smartphones in taxis operated by nuTonomy, an autonomous vehicle software startup. (Aug. 25)

delft_lijndun

verkeersnet.nl, redactie
Eerste zelfrijdende taxi in Singapore
Singapore zegt de primeur te hebben van de eerste zelfrijdende taxi. Het bedrijf nuTonomy troeft Uber af, die binnenkort met zelfrijdende taxi’s wil beginnen. Met nog steeds wel een bestuurder voor het geval dat ...

delft_lijndun

binnenlandsbestuur.nl, redactie
Kappers, bloemisten en andere middenstanders in Nieuwegein mogen hun klanten voorlopig gewoon een wijntje blijven aanbieden in de winkel. Dat heeft burgemeester Frans Backhuijs vrijdag besloten. Vorige maand bepaalde de voorzieningenrechter nog in een door brancheorganisatie SlijtersUnie aangespannen zaak dat Nieuwegein mengvormen van winkels en horeca niet langer oogluikend mocht toestaan.

delft_lijndun

delft_nevenactiviteiten_d66_hekker.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid OD
D66 wethouder Aletta Hekker blundert ook bij Avalex
In januari 2016 verkocht Avalex hun commerciële bedrijfsafval bedrijf aan het Duitse Remondis. Onze Delftse dagelijks bestuur vertegenwoordiger D66 wethouder Hekker hield de verkoopprijs geheim. Dat was een afspraak tussen Avalex en Remondis. Uit de beantwoording van mijn vragen blijkt dat dit helemaal niet kan bij een overheids bv. In de beantwoording van mijn vragen staat dat de accountant stelt dat het verplicht is om een eenmalige baat op te nemen in de jaarrekening. En zo stond er stilletjes een verkoopprijs van € 2,1 miljoen in de jaarrekening van 2015.

delft_lijndun

kassa.vara.nl, redactie
Huishoudens draaien op voor precariobelasting
Inwoners van ruim honderd gemeenten draaien op voor de belasting die nutsbedrijven moeten betalen op ondergrondse leidingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De precariobelasting kan in sommige gevallen oplopen tot enkele tientallen euro's per jaar.

delft_lijndun

z24.nl, redactie
20 euro per jaar: dat betalen inwoners van 100 gemeenten gemiddeld aan een onzichtbare belasting
... Gaat het om een waterbedrijf, dan mag die de precariobelasting rechtstreeks doorberekenen aan de klant, door het vastrecht te verhogen.
... Energiebedrijven die stroom en gas leveren, mogen dit onderscheid tussen gemeenten dan weer níet maken. In plaats daarvan wordt per netbeheerder de totale som aan precarioheffingen verdeeld over alle huishoudens.

delft_lijndun

Sjoerd Hartholt, redacteur Binnenlands Bestuur
Een aantal grote steden met veel toeristen waaronder New York, Barcelona en Amsterdam willen toegang tot persoonlijke gegevens van Airbnb-verhuurders. Bij aanwijzingen dat er regels worden overtreden willen de gemeenten informatie kunnen krijgen van Airbnb.
...
Airbnb ontvangt vanuit de (Amsterdamse) politiek al langer kritiek omdat het weigert gegevens te delen met gemeente. Die zou daardoor niet adequaat kunnen optreden en afhankelijk zijn van overlastmeldingen van omwonenden. Zonder persoonlijke gegevens kan Amsterdam niet eigenhandig overtreders opspeuren en beboeten. Momenteel bieden zeker 14.000 verhuurders in Amsterdam hun appartement te huur aan. Van gemeente Amsterdam mogen er maximaal vier gasten per adres logeren, met een maximum van zestig nachten per jaar. Wie deze regels overschrijdt krijgt boetes. Die wil de gemeenteraad graag hoger maken.

delft_lijndun

Karin, Dieuwke, Nelly, Bas, Tessa, Malou en Christel, bestuur pvdadelft.nl
Volgende week zaterdag trappen we het nieuwe politieke seizoen af met een BBQ voor leden, familie en belangstellenden! We hebben al heel wat aanmeldingen, maar hopen natuurlijk op een nog grotere opkomst dan verleden jaar.
...
We hopen velen van jullie te zien op zaterdag 3 september, vanaf 16.30 uur in Buurthuis 't Voorhof!!

TOP

delft_lijndun
maandag | 29 augustus 2016 | 02h42 | week 36 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Een valse Vermeer

Weblog door Alex Mustert


delft_alex_mustert_een_valse_vermeer_20160829.jpg

delft_lijndun

Citaten ...

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Onverwachte wijziging in huisvuilophalen klopt niet
... Over deze gewijzigde aanpak is geen overleg geweest van de gemeente met BBN en is ook in strijd met de gemaakt afspraak in het voorjaar van 2015 tussen de gemeente en BBN.

delft_lijndun

Matthias Floor, Commissielid STIP
Individuele studietoeslag omhoog en beter vindbaar!
... Het college verhoogt de toeslag van €100 naar €150 per maand en gaat inzetten op meer publiciteit om de regeling onder deze jongeren bekend te maken. Sinds 1 juli 2015 kunnen studenten met een beperking vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

delft_lijndun

delft_burg_marja_van_bijsterveldt_benoeming.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Nevenfuncties Marja van Bijsterveldt in nevelen gehuld
Tot nu toe ben ik goed te spreken over de nieuwe burgemeester Van Bijsterveldt. Ze komt zo snel mogelijk in Delft wonen en ze gaat eerst 100 dagen de stad in om kennis te maken met ons.
...
Ik ben een principieel tegenstander van al die ex-politici die, als in een carrousel, elkaar dik betaalde bijbaantjes toespelen. Het zijn veelal kritiekloze snabbelaars van een bestuurlijke politieke elite die gekwalificeerde, dat wil zeggen goed opgeleide, controleurs buiten sluiten. De controle is dan waardeloos en leidt tot wanbestuur, machtsmisbruik en zelfverrijking. Het is vooral aanwezig in de publieke sector zoals bij corporaties en zorginstellingen.

delft_lijndun

html5 logo Valide CSS!