delft_lijndun
zaterdag | 18 juni 2016 | 03h24 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

delft_alex_muster_20160617181748.jpg
2016: Delft blundert, burgemeester Bas glundert
door Alex Mustert


delft_alex_mustert_20160618_001.jpg


delft_alex_mustert_20160618_002.jpg

TOP

delft_lijndun
zaterdag | 18 juni 2016 | 01h03 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Peter van de Stadt, verslaggever AD
... "Ik vind het écht geweldig dat in het Reinier de Graaf nu een plek is waar ouders en hun zieke kinderen even kunnen vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn." Marja van Bijsterveldt, de kersverse burgemeester van Delft die op 2 september wordt geïnstalleerd als opvolger van Bas Verkerk, glunderde gisteren in haar functie als directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds.

delft_lijndun

AD Delft, redactie
Comité De Brug moet Beter blijft zich verzetten tegen het plan voor vernieuwing van de Sebastiaansbrug. De recente rapportage van de gemeente biedt volgens de omwonenden weinig positiefs. De brug wordt te hoog en te breed, vinden zij nog steeds.
"De gemeente luistert niet", constateert Wim Philipsen van het comité. "Ze willen gewoon een brede verkeersweg naar de binnenstad. En de provincie wil per se een hoge brug. Dus dat gaat gebeuren."

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
In een uitgebreid debat is in de commissie Economie, Financiën en Bestuur door de fracties op donderdag 16 juni 2016 voorzichtig optimistisch gereageerd op de plannen en voorstellen die het college schetst in de Kadernota 2016.

delft_lijndun

DUIC, redactie
CDA wil af van grote fietsenstallingen
... “Utrecht wordt steeds voller”, zegt CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren. “Dat geeft een grote druk op onze openbare ruimte, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Door voldoende klemmen en fietsenrekken neer te zetten zorgen we ervoor dat fietsen netjes gestald worden en de ruimte efficiënt gebruikt wordt.”

delft_lijndun

Michiel Couzy, verslaggever Het Parool
Amsterdam lanceert een stedelijk offensief tegen eenzaamheid. Ruim elf procent van de Amsterdammers is ernstig eenzaam en dat moet omlaag.
PvdA-raadslid Maarten Poorter diende gisteren een voorstel in voor de grootschalige aanpak, die 4,5 miljoen euro zal kosten. Zijn initiatief werd omarmd door VVD-wethouder Eric Van der Burg, met een liefde die niet vaak voorkomt tussen deze partijen: "Deze aanpak komt er, dat staat buiten kijf."

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 17 juni 2016 | 03h28 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westvest_000_aanleg_wissels_tailtrack_zuidzijde_20160616163938.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie PolitiekDelft
Op de Westvest komt een tailtrack, een keerspoor voor lijn 19. Op de foto zie je de aanleg van de wissels in de bestaande spoorbaan aan de zuidzijde. De wissels aan de noordzijde zijn ook al aangebracht net voor de Binnenwatersloot. In het oorspronkelijke plan was hier niet in voorzien.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_jpdw20160617.jpg

onafhankelijkdelft.nl - BZK: Wet Normering Topinkomen geldt niet voor OBS directeur Hermans

Weblog door Jan Peter de Wit

Vandaag antwoord (hier) gekregen op mijn burgermelding dat de Delftse Spoorzone OBS directeur Isidoor Hermans voor het derde jaar op rij €210.000 per jaar krijgt als ingehuurde ZZP manager. Het topinkomen van Isidoor Hermans valt volgens BZK niet onder de WNT (Wet Normering Topinkomens) omdat Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) een BV is. Een BV is een uitsluitingsgrond genoemd in artikel 1.3 onder c in de WNT.

Hoewel de gemeente Delft enig aandeelhouder is van OBS BV en bestuurlijk 100% verantwoordelijk is geldt de WNT niet. OBS is uitvoerder maar heeft de miljoenen subsidies zelf nooit ontvangen. Dat geldt wel voor Delft. De hele constructie van het OBS bv is in 2006 door GroenLinks wethouder Rik Grashoff verzonnen om directe democratische controle door de gemeenteraad uit te schakelen. Bijgevolg kan de directeur ook een exorbitant salaris ontvangen. Het is wel allemaal 100% overheidsgeld.

De hele WNT is een wassen neus. Eerder viel me al op dat er overgangstermijnen van maximaal 7 jaar golden. En nu dit weer. Er is nu een heilige mantra gangbaar om alle overheidsdiensten “op afstand” te zetten en te privatiseren. De gemeente (ambtenaren) feitelijk opheffen. Ik ben daar steeds sterker tegenstander van. In die zogenaamde “ondernemingen” kunnen de directeuren en management hun zakken vullen met gouden salarissen. De WNT is een waardeloze krachteloze wet om dat tegen te gaan. Voor ambtenaren in loondienst van de gemeente hebben we de Krul-norm ingevoerd. Niemand mag meer verdienen dan de gemeentesecretaris (€ 142.000). Dat zouden we kunnen uitbreiden met ingehuurde externen, interims, zzp’ers en directeuren van verbonden Delftse partijen.

delft_lijndun

Citaten ...

Dorris Derksen, raadslid STIP
Kadernota 2016: Investeren in de kracht van Delft
... Daarnaast biedt het 175-jarig bestaan van de TU een prachtige kans om samen met de TU technologie zichtbaarder te maken in de stad. Denk aan roboteendjes in de grachten, de Nuna in de Hoven of de Waterstofauto in een lege winkeletalage.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Verslag extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD INZAKE 'RIJKE HISTORIE, NIEUW ELAN; KADERNOTA 2016'.

delft_lijndun

Willy Tiekstra, raadslid PvdA
nieuwe burgemeester
... Als PvdA-fractie zijn wij blij met de komst van Marja van Bijsterveld en zien wij uit naar de samenwerking met haar.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 16 juni 2016 | 03h28 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lh20160616.jpg

vvddelft.nl - Ff-wennen!

Weblog door Lennart Harpe, wethouder VVD

Toch wel een beetje spannend, die start van kentekentoegang in de binnenstad van Delft afgelopen week. Bij de ingangen van de Voorstraat, Oude Delft, Vesteplein, Molslaan, Vrouwjuttenland en Nieuwe Langendijk staan camera's met automatische kentekenherkenning. Deze maken een foto van het kenteken van alle gemotoriseerde voertuigen die de binnenstad inrijden. De foto wordt vergeleken met de database van ontheffingshouders. Heb je geen ontheffing, dan volgt een boete.

Natuurlijk, er is veel onderzoek gedaan, er zijn de nodige testen uitgevoerd en er is veel aandacht besteed aan communicatie. Maar uiteindelijk blijkt pas bij de start van het nieuwe systeem of alles werkt zoals het bedoeld is. Omdat bij complexe veranderingen kinderziektes niet zijn uit te sluiten wordt de eerste weken intensief gemonitord en waar nodig worden zaken aangepast. Om mensen te laten wennen aan het systeem, wordt in de startfase bij overtreding eerst een waarschuwing verzonden in plaats van een boete.

Ruim 15 jaar heeft Delft gebruik gemaakt van zogenoemde pollers om de binnenstad zo veel mogelijk autoluw te houden. De pollers deden hun werk, maar hadden ook de nodige bijwerkingen zoals aanrijdschades en stagnatie op de weg. Met de invoering van kentekentoegang komt hier een einde aan. Het toegangsbeleid is overigens niet gewijzigd. Net als voorheen heb je een ontheffing (vast of incidenteel) nodig als je de autoluwe binnenstad (voetgangersgebied) in wil rijden. Dat geldt niet alleen voor auto’s en vrachtwagens, maar ook voor scooters, brommers en snorfietsen. Voor deze laatste groep verkeersdeelnemers is alleen de doorgaande route Oude Langendijk – Nieuwe Langendijk zonder ontheffing toegankelijk.

Het zal best even wennen zijn, maar ik ben er van overtuigd dat bewoners en bezoekers snel met het nieuwe systeem vertrouwd raken. Alle voorwaarden en spelregels m.b.t. kentekentoegang binnenstad staan overigens op delft.nl/kentekentoegang.

Een volgende stap op weg naar verbetering van het leef- en verblijfklimaat in de binnenstad is het reguleren van het zware verkeer. Plannen hiervoor zijn in de maak en worden binnen afzienbare termijn naar de raad gestuurd.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_lijndun

Delftse Post, redactie
Delft overspoeld met Vermeerfamilies tijdens Vermeerdag
Honderdvijftig Vermeertjes hebben zaterdag de Vermeerdag in Delft bezocht.
... De Vermeerfamilies konden gratis de tentoonstelling in het Museum Prinsenhof Delft, waar het schilderij Straatje van Vermeer tijdelijk hangt, bezoeken.

delft_lijndun

Griffie gemeente Delft
Verslag overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen 14 juni 2016
... Diverse fracties, waaronder D66, VVD en CDA spraken hun lof uit over het gevolgde proces en over de ruimte die het inkoopplan (red. WMO) biedt aan innovatieve zorg en nieuwe aanbieders.
Jaarverslag leerplicht
... klonk in de commissie uit die reacties ook de wens om het groeiend aantal verzuimgevallen terug te dringen.
Instituut Sociaal Raadslieden (ISR)
... De begeleidingscommissie is niet tegen samenwerken als zodanig, maar ziet geen meerwaarde in integratie met Delft voor Elkaar.
Kernwerkgebied
... De wensen en bedenkingen van de commissie worden samengevat in een brief aan de raad. Die brief wordt vervolgens via de lijst van ingekomen stukken vastgesteld in de raad van 30 juni 2016.
Afscheid
Aan het eind van de vergadering spraken Hatte van der Woude namens de werkgroep ISD en commissievoorzitter Jos van Koppen warme woorden tot commissiegriffier Bram Oostdijk. Hij gaat per 1 september aan de slag als raadsgriffier van de gemeente Cromstrijen.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 15 juni 2016 | 03h33 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_krakeelpolderweg_kruising_westlandseweg_voetgangersroute_bij_oversteken_20160614150230.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Volg de voetgangerspoppetjes
Voetgangers moesten bij de Krakeelpolderweg kruising Westlandseweg maar raden hoe en waar over te steken.
Inmiddels heeft de gemeente Delft een 'knappe' oplossing bedacht. Zoek als voetganger naar de op straat wit-geschilderde voetgangerspoppetjes en volg deze.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Griffie gemeente Delft
Ter ondersteuning van het definitieve verzoek om een referendum te houden over Geen AZC in Delft hebben tot en met maandag 13 juni 180 kiesgerechtigde Delftenaren hun handtekening gezet.
Maandag was de laatste dag dat het definitieve referendumverzoek met een handtekening kon worden ondersteund.

delft_lijndun

Redacte AD Delft
Geen AZC in Delft
... Slechts een fractie van het benodigde aantal van 4000 handtekeningen is binnengehaald: 180 kiesgerechtigde Delftenaren plaatsten uiteindelijk hun handtekening. Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft reageert geprikkeld. "We hebben geprobeerd de Delftse burgers te waarschuwen tegen de komst van een azc. Als ze niet willen luisteren, dan niet."

delft_lijndun

K. Huijpen, voorzitter en drs. R.G.R. Jeene CMC, griffier namens het presidium
Verantwoording fractievergoedingen 2015
...
Omvang reserves:
Indien een fractie als gevolg van beperkte aanwending van de fractievergoeding aan het eind van het kalenderjaar een resterend budget heeft dat groter is dan de ontvangen brutojaarbijdrage, is een restitutie aan de gemeente aan de orde. In het overzicht “Verloop reserves 2015” geeft de accountant aan dat dit aan de orde is voor de fracties van PvdA, SP en VVD. De omvang van deze restituties bedraagt respectievelijk € 673,82, € 4.409,32 en € 3.521,01.

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 14 juni 2016 | 04h13 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_bastiaansplein_000_straattekening_straatje_van_vermeer_20160613165123.jpg

harrie fruyt van hertog, redactie PolitiekDelft
De Delftse belastingbetaler mag op het Bastiaansplein gratis naar het met acrylverf op straat door Leon Keer in perspectief geschilderde kunstwerk het 'Straatje van Vermeer' kijken.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160613.jpg

linkedin.com - (73) Over prachtsteden

Weblog door Arie van der Veen

Afgelopen weekend bezocht ik de Noordhollandse steden Hoorn en Alkmaar. Beide trotse historische gemeenten met een rijke historie. J.P. Coen op het Roodesteen in Hoorn, met een keurige politieke correcte persoonsbeschrijving. En Alkmaar met een mooie Picasso-tentoonstelling, de Bergense school en het levendige en nette stadscentrum. Alkmaar tooit zich met de slogan: Alkmaar Prachtstad. En dat is mooi. Trots zijn op je stad en dat aan andere laten blijken. Rond het thema: Prachtstad verzamelen gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijk initiatief zich. En zo hoort het. Alkmaar heeft zich na moeilijke jaren herpakt en met herindeling een bloeiende 100.000-gemeente geworden. En al lopend langs de grachten en genietend van de combinatie van Middeleeuwse bouwwerken, horeca en activiteiten dacht ik met recht noemt men zich een prachtstad. Zo'n slogan geeft inspiratie, trots en motivatie.

Nu de nieuwe burgemeester van Delft zich warmloopt, en zelfs al op huizenjacht in de stad is, is het tijd om eens na te denken over de Delftse slogan: creating history en kennisstad. Beide slogans komen te kort. Delft creating history lijkt me beladen gezien de afgelopen bestuurlijke jaren. En Kennisstad ? Geldt dat voor de gehele stad ? Of alleen voor de TU-wijk en het lege Technopolis ? Het is belangrijk dat Delftenaren en Delvenaren weer trots worden op hun stad. En hun stad ook als prachtstad gaan ervaren. En daar is nog wel wat werk voor te doen. Niet alleen door management by speech, maar ook daadwerkelijk. De inwoners van Delft hun trots teruggeven op de stad. En dat geldt ook voor haar bestuurders.

Wie dat wil doen moet terug naar de kernwaarden van de stad. Voor Delft zijn deze: koninklijk, gezellig en innovatief. Delft de stad met de unieke geschiedenis van Oranje. Door de eeuwen heen. Delft de stad van de gezellige pleinen en de gezellige sfeer aan de grachten. En Delft de stad met de enorme kracht van innovatie. Maar nog te weinig zijn deze waarden aan elkaar gekoppeld. De nieuwe burgemeester kan bij haar introductie en ontmoeting die waarden bij elkaar brengen en die waarden verbinden. En daardoor ontstaat er een (meerjaren)programma voor de stad. Alkmaar adverteert met: slechts 30 minuten van Amsterdam. En dat geldt voor Delft ook ! Nog geen vijftien minuten van Rotterdam of Den Haag. Gewoon meeliften, op basis van je eigen trots. Maar dan wel de hoop en het idee zelf centrum te zijn wat relativeren.

Delft heeft in zich om een prachtstad te worden. Creating en History dat zijn de kernwoorden. En dat is wat anders dan creating history. Want dat is zijn kern arrogant en eigenlijk autistisch. Delft weer koninklijk, gezellig en innovatief, daarvoor heb je verbindingen nodig tussen instituties, organisaties en vooral mensen. De nieuwe burgemeester heeft goud in handen als ze dat vorm kan geven. En als dat lukt, dan is ze zelf bezig met creating history, al is het maar in Delft. Wat een opdracht !

delft_lijndun

Citaten ...

delft_delft_kentekentoegang_brommers_jpdw20160614.jpg

Jan Peter de Wit: Nergens staat dat het verboden toegang is voor brommers en taxi's.

Jan Peter de Wit, raadslid OD
VVD wethouder Harpe stuntelt met toegang brommers en Taxi’s autoluwe binnenstad
... Het is een bizarre situatie dat de Pizza, Shoarma en Kebab scheurbrommers nog wel door het autoluwe gebied mogen raggen via hun ontheffing, maar onwetende burgers wel gepakt worden. Dat is typisch VVD Delft Fuck beleid. De gewone man en vrouw is de klos en aan de echte overlast wordt niks gedaan.
... Wat mij betreft mogen er alleen nog maar elektrische brommers de gehele binnenstad in. Dat is tenminste duidelijk beleid. Maar dat werd weggestemd door de VVD, D66, PvdA en Stip.

delft_lijndun

delft_kentekentoegang_bbn20160614.jpg

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN
Per 1 juni zijn de pollers bij de toegangen tot het autoluwplus-gebied vervangen door camera’s met automatische kentekenherkenning. Alle ontheffingen voor toegang van voor 1 juni zijn ook geldig na 1 juni. Wat dat betreft is er niets veranderd. De camera’s herkennen niet alleen de kentekens van auto’s en motoren, maar ook die van bromfietsen. Bromfietsen mogen autoluwplus niet in, tenzij je een ontheffing hebt als bewoner of pizzabezorger. Ook dat is niet veranderd ten opzichte van de oude situatie. Er werd tot 1 juni echter vrijwel nooit gehandhaafd, dus reden veel mensen op hun brommer gewoon het autoluwplus-gebied in. Met de camera’s gaat het herkennen en handhaven echter voortaan automatisch, met als gevolg een schriftelijke waarschuwing en straks een bon.

TOP

delft_lijndun
maandag | 13 juni 2016 | 01h34 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_westlandseweg_papsouwselaan_aanleg_trambaan_20160612125141.jpg

Zondagmiddag. 24/7 Actie. Zie het verschil 288 minuten later ...

delft_westlandseweg_papsouwselaan_aanleg_trambaan_20160612173911.jpg harrie fruyt van hertog, redatie PolitiekDelft
Aanleg trambaan kruising Westlandseweg en Papsouwselaan
Volgende week maandag rijdt lijn 1 al weer!

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_jg20160613.jpg

Dood en verderf

Weblog door Jolanda Gaal, raadslid OD

Het is een verdrietige tijd voor de Samantha van der Slikke en haar gezin. Al tijden belt zij de gemeente Delft en politie vanwege overlast, vooral van fietsers scooters en scootmobielen die over de stoep razen en de laatste tijd ook van rumoerige hangjongeren. Zelf werd ik bij een eerder bezoek ook omver gereden toen ik nietsvermoedend de deur uit stapte. Ik greep de dader nog bij de kladden, maar deze raasde hard verder.

Nu is dan helaas de familiepoes doodgereden. Een drama voor het gezin, dat een jong dochtertje heeft. Zij heeft erg veel verdriet dat de poes dood is. Het had net zo goed het kind zelf kunnen zijn. Vandaar ook dat zij niet buiten kan spelen, het risico is te groot. Het Delfland college, zou hun leerlingen weleens mogen informeren dat een stoep voor voetgangers is en dat mensen er echt last van hebben. Zij betalen voor woongenot. Van de gemeente vragen wij niet veel voor deze straat.
Gewoon een hekje, probleem opgelost.

delft_lijndun

Citaten ...

Aad Meuleman, raadslid SB
College zet raad onder druk
... De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om zorgvuldig en overwogen besluiten te kunnen nemen zonder tijdsdruk.

delft_lijndun

Vanochtend middels een eerste woningbezichtiging gestart met de zoektocht naar een mooi huis in het centrum van @GemeenteDelft #zininDelft

— MarjaVanBijsterveldt (@VanBijsterveldt) 10 juni 2016

delft_lijndun

Fleur Norbruis, raadslid GL
De Buccaneer
... Bij een evaluatie van de situatie, een jaar na de opening van het restaurant, hopen we onder het genot van een hapje en een drankje terug te kunnen kijken op een geslaagde ontwikkeling. De Buccaneer zegt een goede buur te willen zijn. Laat maar zien!
... De gemeente heeft bij deze recente ontwikkelingen nog niet de vaardigheid getoond dat zij de buurt betrekt en de juiste afwegingen maakt.

delft_lijndun

TOP Delft Design, redactie
Stadsgesprek met de TU Delft over Delft, Parel in de Randstad
met voorzitter Tim van der Hagen en Rector Magnificus Karel Luyben o.l.v. Bert Slagmolen
op 14-06-2016 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!