delft_lijndun
zaterdag | 7 mei 2016 | 10h35 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Filmpje van de dag

Delftse waterval bij parkeergarage Phoenixstraat
Delftse waterval in de binnenstad.

delft_lijndun

Foto van de dag

delft_markt_klompenmaker_peet_vermeulen_verba_produktie_20160506131944.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Klompenmaker Peet Vermeulen weer terug op de Markt.
voor contact

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Citaten ...

Hans Bekkers, redacteur BB
Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. In totaal gaat het naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro.

TOP

delft_lijndun
vrijdag | 6 mei 2016 | 00h40 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

Vervuilend vrachtwagenverkeer in de (binnen)stad

delft_nieuwe_langendijk_vrachtwagen_de_ruiter_benthuizen_xbfn79_20160504150630.jpg
delft_nieuwe_langendijk_vrachtwagen_de_ruiter_benthuizen_bxfn79_20160504150403.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Delft, Nieuwe Langendijk.
Na onverantwoord onbegeleid achteruitrijden uit de Oosterstraat, gaat de Koepoortbrug open.
Nu een klein kwartiertje wachten voor de brug met draaiende dieselmotor euro 5 zonder retroroetfilter.
De chauffeur van De Ruiter Transport BV uit Benthuizen promoot hier zijn werkgever in Delft.
Kwalitatief hoogwaardig vervoer vereist ook kwalitatief hoogwaardig personeel achter het stuur.
Deze chauffeur moet nog veel leren. Bij wachten voor brug motor afzetten!
Iemand die op terras zit van café de 'Blauwe Schuit' wil niet in de stank zitten.
De man vraagt de chauffeur de motor even af te zetten.
Nee, dat doet die gast van begin twintig dus niet.
Ik heb het hem nogmaals gevraagd en het antwoord: nee, dat doe ik niet.
Een beetje milieu-opvoeding kan deze chauffeur met zijn vervuilende DAF uit 2009 wel gebruiken lijkt mij.
Bekijk de foto en zie het overig verkeerde gedrag van deze chauffeur:
- de DAF vrachtwagen kenteken BX-FN-79 blokkeert onnodig de kruising
- de oplegger staat op voetgangersoversteekplaats.
Tip voor wethouder Lennart Harpe VVD: ga eens wat doen aan het vervuilende vrachtwagenverkeer in de (binnen)stad.
Welke maatregelen je moet nemen, daar hoef je weinig voor te denken, zie Rotterdam en Utrecht als voorbeeld.
Trouwens breder dan 2,2 meter en langer dan 10 meter was toch hier al verboden in mijn herinnering?
Ik heb de foto's op het facebook van BV De Ruiter geplaatst.
Ik ben benieuwd of er een reactie volgt?

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_vraag_referendum_delft.jpg

onafhankelijkdelft.nl - Gemanipuleerde vraagstelling referendum AZC

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

De gemeenteraad heeft met een ingewikkelde en moeilijk leesbare vraagstelling het referendum totaal belachelijk gemaakt. De meeste mensen aan wie ik deze zin voorleg moeten het twee keer lezen voordat ze het begrijpen. Degenen die tegen de komst van een AZC zijn moeten straks het vakje EENS in vullen. Dus de tegenstanders van een AZC moeten gemobiliseerd worden door een “EENS” campagne. Dat is onbegonnen werk. En de Voorstanders van een AZC in Delft moeten dus ONEENS gaan stemmen. Één ding staat nu al vast dat dit moeilijk, zo niet onmogelijk is uit te leggen aan allochtoon Delft. En ook niet aan Henk en Ingrid. Deze vraagstelling is enkel nog door de hoger opgeleiden te bevatten. Burgers die deze vraag pas in het stemhokje zien, zullen vaak verkeerd gaan stemmen. Simpel omdat ze het voorstel niet kennen of omdat ze over het woordje niet heen lezen. Ook onduidelijk blijft Welke fractie dan?

En dan komen we terecht bij de idiote logica van huidige VVD 2e Kamerlid, ((en waarschijnlijk burgemeesterskandidaat Ronald Vuijk)). Vuijk zei zoiets dat bij het Oekraïne referendum de Tegen stemmers best als Voor kunnen bestempelen. En de “Niet-stemmers wegen zwaarder” want dat zouden eigenlijk Voor stemmers zijn geweest. Begrijpt u het nog?

Het referendum over het AZC is gekaapt door dit linkse PvdA D66 college. Een nekschot voor de directe democratie. Elke tegenstand de nek omdraaien. Het valt me erg tegen dat Referendumkamer voorzitter Bijen in deze sabotage is meegegaan. In elk politiek debat heb je voor- of tegenstanders. Dit was onze vraagstelling: “Bent U Voor of Tegen een asielzoekerscentrum in Delft?” Die werd weggejorist omdat het te simpel zou zijn. Nou ja, dat is toch juist de bedoeling. De PvdA heeft eerder het burgemeestersreferendum om zeep geholpen. Zowel in Utrecht als in Eindhoven konden burgers tussen twee PvdA kandidaten stemmen. Nog geen 9% van de kiezers kwam opdagen. Dit lot gaat zeer waarschijnlijk ook dit Delfts referendum tegemoet. Er moet een omgekeerde campagne gevoerd worden.
Stem EENS! Stem ONEENS! stem Wat?

delft_lijndun

Citaten ...

Jabco Vreugdenhil , raadslid CU Delft
Lidl Kruisstraat
De afwijzing van het plan is dus nog allerminst onzeker, maar winst is wel dat zowel de bewoners als de raad nu betrokken moeten gaan worden. De ChristenUnie zal de mogelijkheden die wij als raadsfractie in het proces hebben in ieder geval aanwenden om het plan alsnog van tafel te krijgen.

delft_lijndun

Lid belangenvereniging TU Noord
Rondom begraafplaats Jaffa ontwikkeld het vernieuwde park zich. Mede als resultaat van het Groen/Blauw project, waarin goed gekeken is naar (extra) waterberging en een goede groenstructuur in de wijk, is het park vernieuwd. De Muyskenlaan is onthard en niet meer toegankelijk voor auto’s. Het park heeft paden, een brug en aflopende oevers.

TOP

delft_lijndun
donderdag | 5 mei 2016 | 03h32 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Foto van de dag

delft_pensionarispad_boomspiegel_tuin_20160503152249.jpg

Delft, Pensionarispad.
De zomer komt er aan. De straatbewoners starten vrijwillig het onderhoud van de boomspiegel tuintjes en zorgen voor nieuwe plantjes die het gezellig maken. hfvh

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160504_2.jpg

linkedin.com - (57) Over bevrijding en vrijheid

Weblog door Arie van der Veen, columnist

4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsdag komen er weer aan. En natuurlijk weer met de bekende discussie of we die momenten moeten en kunnen vieren. Met eigenlijke en oneigenlijke argumenten. Opdat wij niet vergeten, zal er weer klinken en terecht ! Door de jaren heen ben ikzelf de betekenis van deze dagen dieper gaan beleven. Ook al is de Tweede Wereldoorlog steeds verder weg, en verdwijnen de persoonlijke getuigen. Het is van groot belang om de vrijheid te vieren en ons te realiseren dat het geen vrijblijvende zaak. De vrijheid in Europees verband. Het is dezer dagen belangrijkheid om opnieuw de grote zegeningen van de Europese samenwerking te koesteren, als basis van 70 jaar vrijheid in West-Europa. Vrede en samenwerking, wat de populisten ook roepen, in Atlantische samenwerking. Zonder Tweede Wereldoorlog geen Europese samenwerking. En het is terecht dat de Oost-Europese landen volwaardig partner zijn aan de waardengemeenschap van vrede en veiligheid.

Vrijheid is geen rustig bezit, overal wordt deze bedreigd. In angstculturen in bedrijven en organisaties. Aan de randen van Europa ! Laten we dezer dagen de mensen herdenken die streden voor de vrijheid. Maar vooral in dankbaarheid onze vrijheid vieren en koesteren. De oorlogsdreiging ligt ver achter ons, en dat maakt ons onverschillig en gemakkelijk over onze waarden. Wie de films over de oorlog weer terugziet weet dat het anders was en kan. En dat oorlogen en geruchten van oorlogen van alle dagen en tijden zijn.

4 en 5 mei zijn betekenisvolle dagen, goed voor het collectief historisch besef. En dat laatste ontbreekt tegenwoordig maar al te zeer. En voor wie wil, zinge mee het zesde couplet van het Wilhelmus, wat in Delft al klonk in 1600: Mijn Schild en de betrouwe, maar vooral de tyrannie verdrijven, die mij mijn hart verwond. In Delft, in Nederland, in Berlijn. Ja eigenlijk geldt dat voor de hele wereld. Als opdracht en opgave de vrijheid te verdedigen, met alle middelen. Vier de vrijheid ! Gedenk de doden, en vooral geniet van alle mogelijkheden die de vrijheid ons te bieden heeft !

delft_lijndun

delft_avdv20160504.jpg

linkedin.com - (56) Over de lege kas

Weblog door Arie van der Veen, columnist

Dezer dagen berichtte de Volkskrant over een noodkreet van PvdA, VVD en CDA. De kassen van die politieke partijen zijn bijna leeg. En daarom maar aankloppen bij de staatskas. Een ernstige zaak. Het verdienmodel van die (voormalige) ledenpartijen staat onder druk. Een teken aan de wand ? Door de jaren heen is er discussie geweest over de financiering van politieke partijen, waarbij er telkens een politiek-correcte rem op sponsering stond. Maar de leden kunnen het niet meer opbrengen. En waar financiering afhankelijk is van zetelaantallen, zijn de inkomsten volatiel. Toch is er een achterliggende gedachte, namelijk wat de functie (nog) is van politieke partijen. In vroeger tijd vormde deze partijen de top van de zuil, en waren ingebed in een netwerk van geestverwante organisaties. Nu zijn ze in de lucht komen te hangen. Nauwelijks meer geworteld, en dan droogt de stroom op. In zekere zin zijn het uitzendbureaus voor politieke functies geworden, met daarbij behorende politieke carrierejagers. Wie op lokaal niveau kijkt, bijvoorbeeld in Delft ziet dat partijen op sterven na dood zijn. Nauwelijks nog in staat op lokaal campagne te voeren. Een bredere discussie is nodig over aard en functie van politieke partijen. En die moet vooral eerst in die partijen zelf gevoerd worden. Mocht men daar niet uitkomen, dan komt de tijd dat de deuren gesloten moeten worden en dat de personendemocratie er aan komt. Eigenlijk is dat de werkelijke discussie. Een door de staat gefinancieerde partijendemocratie is de dood in de pot. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

delft_lijndun

delft_delft1.jpg

christenunie.nl - Vervolg Referendum ‘Geen AZC’

Weblog door Joëlle Gooijer, raadslid CU

Vorige maand hebben we als fractie tegen het inleidende verzoek voor een referendum 'geen AZC' gestemd, ook al voldeed het verzoek aan de Delftse Referendum verordening. Dat deden we niet omdat het onderwerp ons toevallig niet goed uitkomt, maar omdat we de maatschappelijke effecten van zo’n referendum niet voor onze rekening willen nemen. Zie daarvoor dit bericht op onze site. Ik sloot dat stuk af met de zinnen: “De indieners van het referendum en de referendumkamer hebben nu de zware verantwoordelijkheid om de vraagstelling en de antwoordcategorieën zodanig te verwoorden dat verwarring en polarisatie zoveel mogelijk voorkomen worden. We wensen hen daar veel wijsheid bij toe.”

In de raad van 28 april stonden deze vraagstelling en antwoordcategorieën op de agenda. De referendumkamer stelde de raad het volgende voor:

delft_vraagstelling1.png

Niet echt een duidelijk voorstel. Allereerst omdat het lijkt of de (hele) gemeenteraad dit voorstel heeft gedaan. Terwijl het maar om een partij gaat. Verder is het onlogisch dat mensen die ‘tegen een AZC’ zijn ‘voor’ dit voorstel moeten stemmen. Dat is nogal verwarrend. Dat bleek niet op te lossen. Onze eigen verordening bepaalt dat de vraagstelling van een referendum moet aansluiten bij de tekst van het voorstel dat voorligt in de raad.

D66 e.a. stelden daarom een amendement voor om de vraagstelling en de antwoordcategorieën als volgt aan te passen:

delft_vraagstelling2.png

We hebben voor dit D66 voorstel gestemd, omdat het wat ons betreft net iets duidelijker is dan het oorspronkelijke voorstel van de referendumkamer. Tegelijkertijd zijn we nog steeds van mening dat geen enkele vraag over dit onderwerp per referendum aan onze inwoners moet worden voorgelegd. Daarom hebben we vervolgens toch tegen het aangepaste raadsvoorstel gestemd. De meerderheid van de Raad stemde wel voor. Het is nu aan de indieners om 4000 handtekeningen op te halen. Zoveel handtekeningen zijn er nodig om het referendum door te laten gaan. In het belang van de stad, hopen wij dat dit aantal niet gehaald wordt.

delft_lijndun

Citaten ...

Diederik Kuipers, penningmeester bestuur VVD Delft
Goed nieuws: de woonlasten gaan omlaag!
Het college is voornemens de OZB ‘bevriezen’ op het niveau van 2016 – de voorgenomen verhoging van het OZB-tarief in 2017 wordt niet doorgevoerd. Dat betekent dat de OZB-tarieven niet stijgen in 2017 (behoudens inflatiecorrectie). Vanaf 2018 wil het college de OZB verlagen. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de omvang van de investeringsruimte en de mate van lastenverlichting. Het precieze percentage van deze verlaging wordt volgend jaar vastgesteld in de Programmabegroting. Ook de invoering van de hondenbelasting wordt een jaar uitgesteld.

delft_lijndun

Arnoud Wokke en Wilbert de Vries, redactie van Tweakers
Er komt in Delft een netwerk van autonome drones. De vliegende machines moeten onder meer akkerbouw, waterprojecten en infrastructuur in de gaten gaan houden. Het bedrijf erachter claimt binnen het volgende jaar te beginnen met het netwerk van autonome drones.

Delft Aerial Robotics zegt dat het een netwerk van autonome drones aan wil leggen vergelijkbaar met een mobiel netwerk. Daardoor moet de hele stad Delft in de gaten gehouden kunnen worden met de drones, die vaste opstijg- en landingsplaatsen hebben op diverse plekken in de stad. Vervolgens kunnen zij zonder tussenkomst van mensen opstijgen en landen.

delft_lijndun

Belangenvereniging Binnenstad Noord
Kinderspelen op de Raam: Koningsdag 2016
Dit jaar voor de 44e keer werden op Koninginnedag de traditionele Kinderspelen op de Raam gehouden.

delft_lijndun

Ansje Jonquière-Kamps, voorzitter Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf
Verkamering in Beeld
Het is vanwege bovengenoemde situatie dringend tijd om verdere onttrekking aan zelfstandige bewoning een halt toe te roepen en te reguleren zoals de meeste universiteitssteden inmiddels hebben gedaan. Wij worden graag op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op dit terrein.

delft_lijndun

Bas Verkerk, college B&W
lnitiatiefvoorstel elk stembureau telt
a. In de Beleidsregel Referendum staat weergegeven dat voor de initiatiefnemers (niet zijnde politieke groeperingen die zijn geregistreerd bij het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer) subsidiemogelijkheden zijn. Vanuit dat oogpunt kan de initiatiefnemer zelf kiezen welke communicatiemogelijkheden zij benutten.

Bij het voornoemde referendum zijn uit kostenoverwegingen geen verkiezingsborden geplaatst. Ook hier kunnen initiatiefnemers danwel organisaties (niet zijnde politieke groeperingen die zijn geregistreerd bij het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer) door nniddel van het aanvragen van subsidies zelf kiezen hoe zij hun standpunten kracht willen bijzetten. Bijvoorbeeld door middel van advertentieruimte in te kopen op billboards en dergelijke.

delft_lijndun

Hatte van der Woude, raadslid VVD Delft en Dimitri van Rijn, commissielid VVD Delft
Dankzij de VVD meer handhaving in Buitenhof
... Jarenlang de focus houden op voornamelijk de zachte kant van de aanpak heeft volgens ons tot dit resultaat geleid. Daarmee zeggen wij niet dat bijvoorbeeld jongerenwerk onzinnig en onnodig is, integendeel, maar een aanpak is pas breed als je ook normen en waarden, handhaving en opsporing genoeg plaats geeft. Je moet aangeven waar je grenzen liggen, en niet een wereld creeren waarin crimineel gedrag niet of nauwelijks gevolgen heeft. Want dan schaad je de resultaten van je jongerenwerk, je welzijnswerk, of hoe je het ook noemt.
... Onder druk van de VVD-fractie pakt de de burgermeester door
... Bij te weinig effect zal hij alsnog overgaan op (tijdelijk) cameratoezicht.

delft_lijndun

Bram Gille, commissielid CU Delft
Veiligheid en Buitenhof
... En als aanvullende handhavingsmaatregelen als cameratoezicht of snelrecht daarin kunnen helpen, dan is dat wat de ChristenUnie betreft zeker bespreekbaar.

TOP

delft_lijndun
woensdag | 4 mei 2016 | 04h16 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft_avdv20160503.jpg

linkedin.com - (55) Over een merkwaardig feestje

Weblog door Arie van der Veen

Dit weekend vierde de PvdA haar zeventig jarige bestaan. Een indrukwekkend moment was het uitreiken van de speldjes voor hen die al zeventig jaar lid zijn. Een hele rij echte oud-AJC-ers op de eerste rij. Bijna omhelsd door Hans Spekman. Maar ze zullen zich na terugkomst in het Willem Dreeshuis nog wel eens achter de orde krabben met de vraag: van welke PvdA zijn we nog lid ? Zeker als ze stiekem naar de opiniepeilingen hebben gekeken. We zijn een doctorandussenpartij geworden zei één van de ouderen. En hij heeft gelijk, al is dat al veertig jaar geleden gebeurd. Een partij van vrijgestelde hoogopgeleide postmoderne bureaucraten zou ik zeggen. Waarbij een groot gedeelte dezer weken met vakantie is. Geen tijd om 1 mei te vieren.

Opkomen voor de zwakken en afhankelijken in de samenleving, dat was het devies van een van de ouderen, en hij verwoordde het oude socialistische ideaal, maar helaas die kiezers zijn afgehaakt of zitten bij de SP of PVV. Nee de rogge staat er ook in de PvdA dun bij, als men als technocraten al in metaforen kan denken. Eigenlijk komt de vraag aan de orde of deze partij als beweging zich niet overleefd heeft. De rode burchten zijn geslecht: Rotterdam, Amsterdam, Delft, Alkmaar en Deventer. De verheffing van het volk is deels gelukt en deels permanent mislukt. En zijdelings speelt de emancipatie van de allochtonenbevolking, vergeet niet dat DENK ! ook een afsplitsing van de PvdA is. Wie ik niet zag was Jacques Monasch, hij zal dit feestje wel aan zich voorbij hebben laten gaan. Hij heeft al eerder gezegd wat hij er van vindt, en vooral hoe hij de toekomst van de PvdA ziet. En hij heeft gelijk.

De verkiezingen in 2017 zullen de situatie in de partij op dat moment duidelijk maken. Een lijsttrekkersstijd in het najaar zal het tij niet keren. Hoezo een tweestrijd tussen Samsom en Asscher ? Beiden hoofdverantwoordelijk voor de koers naar beneden. En wie het wordt ? Dat zal DWDD wel gaan bepalen. Het zou een opluchting zijn als Samsom van het podium verdwijnt, maar met Asscher wint men de oorlog niet. De enige met gezag is Aboutaleb, maar die kent de voorgeschiedenis van burgemeesters van Rotterdam (en Amsterdam) in de Haagse politiek.

De PvdA heeft zich vervreemd van haar wortels en haar achterban. Een naar binnengerichte bestuurderspartij, die op lokaal niveau bijna is uitgespeeld. Dat zal zich vertalen naar het landelijk. De SP, VVD, D66 en DENK en niet te vergeten Jesse Klaver, loeren gretig naar de dolende sociaal-democraten. En met zeventigjarige leden vier je wel feest, maar win je de electorale oorlog niet. Wat Samsom en Asscher ook bedenken, vooral voor zichzelf !

delft_lijndun

Citaten ...

Diederik Kuipers, penningmeester VVD Delft
Terugblik oud-minister Opstelten op bezoek in Delft bij het DSC
... Toen VVD-commissielid Ruud Lek gekscherend vroeg of het een goed idee was om een stuk van de Rotterdamse haven te vragen aan Rotterdam, aangezien Delft vroeger een belangrijke havenstad was, antwoorde hij dat Delft zich beter kan richten op onze sterke punten: de mooie binnenstad, de kenniseconomie en de Technische Universiteit.

delft_lijndun

Joëlle Gooijer, raadslid ChristenUnie Delft
Opinie: Hoog tijd voor spreiding gemeenteraadsverkiezingen
... Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat inwoners via lokale en regionale media goed geïnformeerd worden over de lokale politiek en de keuzes die daar gemaakt worden. De realiteit is dat lokale kranten, vanwege geldgebrek, vaak niet uitblinken in journalistieke kwaliteit. De mogelijkheid om, net als in Denemarken, lokale redacties door het Rijk te subsidiëren dient daarom serieus overwogen te worden. Het decentraliseren van belangrijke overheidstaken vraagt nu eenmaal ook het decentraliseren van voldoende journalistieke tegenmacht.

delft_lijndun

Wouter Boonstra. verslaggever BB
De Algemene Waterschapspartij wil met het verspreiden van een motie aandeelhouders van de NV Huisvuilcentrale HVC zover krijgen bij de Raad van Commissarissen aan te dringen het directiesalaris aan te passen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Vorig jaar ontving de directeur 260 duizend euro.
De huisvuilcentrale is een zogenoemde “verbonden partij” en hoeft zich niet te houden aan de WNT, maar aandeelhouders van de NV kunnen wel een beroep doen op de Raad van Commissarissen om de WNT op de huisvuilcentrale van toepassing te laten zijn. Van de NV zijn 46 gemeenten en zes waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland aandeelhouder.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Buitenhof bewoner geeft oplossingen problematiek Verdiplein
... Nogmaals hierna enkele suggesties van onze kant ...
- Gebiedsbeperkingen zoals samenscholing rondom het winkelcentrum. De politie kan dan makkelijker handhaven. Het handhaven dient dan ook zeker in de avond uren structureel voort gezet te worden op gezette tijden.
- Camera plaatsing bij het winkelcentrum mogelijk maken.
...
Ik reken op u, Cock van Meurs

TOP

delft_lijndun
dinsdag | 3 mei 2016 | 00h32 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_lidl_001.jpg

LIDL: 5 JAAR OP RIJ DE BESTE; DAT KAN GEEN TOEVAL ZIJN

burgerbrief - Buitenhof

Webcolumn door Trudy van Susteren

In de Delft op Zondag van 17 april heeft niemand de oplossing voor Buitenhof. Nee logisch, denk ik dan. Zolang men niet het grotere verband wil zien, de nodige voorzieningen voor de jeugd maar tijdelijk laat zijn, of weg haalt? Tja! Of de hand in eigen boezem steekt, om na te gaan hoe je zelf over mensen in deze wijken denkt? Als een groot bedrijf een winkelcentrum kan laten verloederen omdat zij dit willen opkopen - schijnbaar onder het toeziend oog van de gemeente - daar waar bewoners gebaat zijn bij kleine winkeltjes en voorzieningen, om dan nu met inspraakronden te komen voor een eventueel nieuwe grote LIDL. Een lachertje natuurlijk. Te laat, denk ik dan. Buiten dat er veel problemen achter de voordeuren spelen, renovaties door intimidatie van een woningbouw door de strot gedouwd worden die vervolgens voor bewoners zelf vooral een last zijn, bevordert niet het contact tussen betrokkenen partijen.

Zo zijn er talloze aspecten te noemen, die tegenover de onrust staan, het vandalisme ... Nieuwe groepen pubers. Verder is het ook de kloof tussen rijk en arm die steeds groter wordt, de vermoeidheid vooral bij hen toeslaat die al meer moeten bikkelen in het leven om begrip te hebben voor elkaars werelden. De tweedeling is er, alleen die wordt nauwelijks erkend en/of gezien door mensen die te maken hebben met mensen uit onze wijken, vaak met hun hoge opleidingen, goede banen, die dus over ons beslissen. Het zijn mensen in de politiek, of bekende Nederlanders die het vuurtje doen opladen. Of het grote verzet tegen vluchtelingen, de problemen die daarmee gepaard gaan. Maar ook social media, waar iedereen elkaar bedreigt, belaagt, uitscheldt. De onrust juist in wijken als de onze zal steeds groter worden. Gevoed door mensen van buitenaf die hun werkzaamheden hier hebben, daar waar het blank zijn ook nu voor mij onveilig gaat worden blijkbaar, wat door mijn hart snijdt.

Het ergste is dat mensen zich vaak niet bewust zijn door op een bepaalde manier te reageren, al getuigt van vooroordelen, of bagatelliseren van problemen die mensen ervaren. Nog nooit heb ik me bedreigd gevoeld door groepen jongeren. Het is wat je uitstraalt, hoe je ze benaderd. Zonder dat ik daarmee ontken dat er veel gaande is. Ja, ook ontoelaatbare dingen. Een tijd heb ik vrijwilligerswerk in de Gillisbuurt gedaan. Zonder enige angst. Over hoe dat geëindigd is praat ik maar niet meer, dat heb ik als traumatisch en denigrerend ervaren. Je wordt gecomplimenteerd omdat het fantastisch loopt, maar ze willen niet luisteren naar iemand die vrijwilligerswerk doet, misschien vanuit een ander level reageert op mensen, hun cultuur, gewoontes, gebruiken, wat juist maakt dat je echt contact maakt. Als er werkelijk geluisterd wordt dan misschien ooit, maar dan zal het voornamelijk door mensen van binnenuit moeten geschieden in plaats van door mensen van buitenaf, die te veel uitgaan van hun norm, niveau van leven, en veel aspecten, zich slecht willen laten doordringen van wat mensen werkelijk nodig hebben in onze wijken. Maar zoals nu? Nee inderdaad, dan wordt het vooralsnog niet beter. De weerstand is te groot... We denken op verschillende niveaus. En veel is gevoed door angst. Angst voor wat mensen en organisaties met macht kunnen maken, angst voor elkaar, angst om niet werkelijk geaccepteerd te zijn, angst voor de toekomst. Angst is een slechte raadgever.

delft_lijndun

Citaten ...

delft_hugo_de_grootstraat_meetput_grondwaterstand_20160206144131_a.jpg

harrie fruyt van hertog, weblog
Delft, meetput in Hugo de Grootstraat
Mieke wat is de stand?
Overal in de wijk zie je de gele deksels van de meetputten voor de grondwaterstand.
De standen worden nog handmatig opgenomen. Tijd voor 'slimme' peilbuizen met GPRS grondwaterstand datalogger. Hup Delft Kennisstad! Portefeuillewethouder Stephan Brandligt GroenLinks weet alles van automatiseren, toch? (foto prodeo 6-feb-16)

delft_lijndun

Henk de Kat, verslaggever Delft op Zondag
Bij de stopzetting van de grootschalige grondwaterwinning op het oude Gistfabriek-terrein staat de gemeente Delft er alleen voor. Tandenknarsend. Niet alleen de huidige fabriekseigenaar, ook alle andere betrokken bestuursorganen hebben het hazenpad gekozen.
... Daarnaast was en is Delft nog bezig om, ook eveneens vanwege de kans straks op grondwater-verhogingen, extra drainage aan te leggen In de Olofsbuuft en Westerkwartier, de Markt en de omgeving van het Rietveld.

delft_lijndun

redactie Binnenlands Bestuur
Wie vanaf zondag met een oude vervuilende auto de Rotterdamse milieuzone binnenrijdt wordt voortaan beboet. De milieuzone was al sinds januari van kracht, maar nu gaat Rotterdam handhaven.
... Doel is om de roetuitstoot door verkeer in 2018 met 40 procent te verminderen.

delft_lijndun

redactie Delft tips
Buitenhof
Afgelopen zondag trouwens geen mobiele politiepost gezien, wel stond er naast de Lidl de groep hangjongeren.

delft_lijndun

Peter van de Stadt, verslaggever AD Delft
Referendum AZC
De vraag voor het Delftse referendum over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum is vastgesteld. Na veel verwarring en discussie over de tekst is deze nagenoeg ongewijzigd gebleven.
In de gemeenteraad is door een fractie voorgesteld te besluiten de komst van een asielzoekerscentrum in Delft niet toe te staan. Bent u het eens of oneens met dit voorstel?', luidt de vraag die Delftenaren op hun stembiljet lezen als het referendum doorgaat.

delft_lijndun

Laura Kroet, verslaggever AD Delft
Buitenhof
Een maand geleden is Youth Bank Delft gelanceerd. Jongeren bepalen daarbij zelf aan welke projecten van leeftijdsgenoten geld wordt besteed. Hierdoor krijgen ze de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun stad. Het brengt jongeren uit heel Delft samen.

delft_lijndun

delft_antonie_heinsiusstraat_koos_en_els_van_der_horst_foto_jesper_neeleman.jpg

Koos van der Horst en zijn vrouw Els voor de opgeknapte woningen aan de Antonie Heinsiusstraat. Foto: Jesper Neeleman

Redactie Delft op Zondag
Vijf stadsverfraaiingen strijden om één Le Comteprijs en één Publieksprijs
Wie goed oplet, ziet in Delft regelmatig hoe panden en objecten worden verfraaid. De meest bijzondere stadsverfraaiigen maken kans op de Le Comteprijs, een onderscheiding die jaarlijks door Delfia Batavorum wordt uitgereikt. Traditiegetrouw worden ook lezers van Delft op Zondag bij de Le Comteprijs betrokken. Zij kunnen zich op deze pagina verdiepen in de vijf genomineerden en via Lecomteprijs@delfopzondag.nl laten weten wie volgens u de Publieksprijs moet winnen. Dit kan nog tot en met zondag 8 mei. De prijzen worden donderdag 12 mei uitgereikt.

Mijn stem gaat naar het renovatieproject aan de Antonie Heinsiusstraat. Tweet
Dagelijks zag ik hoe de woninkjes 'opgeknapt' werden.
zie mijn fotorapportage
harrie fruyt van hertog

Zie voor meer informatie over de bekendmaking van de Le Comteprijs:
Delfia Batavorum

TOP

delft_lijndun
maandag | 2 mei 2016 | 01h29 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Filmpje van de dag

Westlandseweg
Delft - Verkeer op de Westlandseweg richting Zuidwal rijdt tijdelijk via een gedeelde fietsstraat.

delft_lijndun

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avdv20160501.jpg

linkedin.com - (54) Over katholieke politiek

Weblog door Arie van der Veen

'Wat is er overgebleven van de katholieke erfenis in de politiek?", deze prangende vraag behandelde mijn oud-collega Jos van Gennip (77). In een bijeenkomst van oud-KVP kamerleden. Ik weet niet of het een vrolijke bijeenkomst is geweest. Want de rogge staat er dun bij in de katholieke wereld. Een verdeeld episcopaat, kerksluiting en een kardinaal die vooral bezig is met zichzelf. En als je over katholieke politiek spreekt, dan kun je niet om de bisschoppen heen. Het is de vraag of het (Rooms-)katholicisme nog noopt tot partijvorming en nog een organisatie- of mobilisatiemotief is. Zeker in het Westen van het land. En ook in Brabant staat het sterk onder de druk. Wie nog eens kijkt naar de politieke geschiedenis in de steden, bijvoorbeeld in Delft, ziet dat het (politieke) katholieke volksdeel is verschrompeld. Verwarring al om. Voor mij is het politieke legaat van de katholieke politiek het begrip volkspartij. En daar ligt toch de sleutel. De katholieke politiek was in staat om tegenstellingen te overbruggen en grote groepen kiezers te binden. Niet op basis van het beginsel of van de klassenstrijd, maar op basis van het gevoel. Het volksgeloof. En daar is nog steeds nood aan. Ik schreef al eerder over Carnavalsprinsen, Herman Finkers en de leer van Benedictus. Het gaat om volksgeloof en verkondigers. Daar moet naar gezocht worden. En dat dat gepaard gaat met veel pragmatisme is alleen maar mooi. De katholieke erfenis is nog steeds mooi om gekoesterd te worden. Niet alleen in het verzamelen van bidprentjes of religieus erfgoed. Het gaat om de religieuze emotie. Vroeger deugden genoemd. Terug naar de werken van barmhartigheid zou ik willen zeggen. Daar is behoefte aan. En gelukkig is er een nieuwe Paus die ook in Nederland inspiratie kan bieden. En waar men sombert over de toekomst van de moederkerk is er altijd nog de roomse blijheid. Om met Van Agt te spreken: we zijn zandkorrels in de eeuwigheid. En in dat eeuwigheidsperspectief is er altijd weer hoop. Hoop op vernieuwing in de kerk, en hoop op een hernieuwd katholiek geluid. Niet alleen in Tubbergen of Horst aan de Maas. Maar ook in Amsterdam, o.a. de Nicolaasparochie en in Delft in de Maria van Jesse. De samenleving snakt naar barmhartigheid, en de werken der zaligheid. Die uitdragen is goed voor allen, en de bijdrage van het katholicisme aan de politiek. Daar ligt de opdracht, de nood en de uitdaging !

delft_lijndun

delft_snoep_sb.jpg

stadsbelangendelft.nl - Snoepje van de week verleden tijd

Weblog door Aad Meuleman, raadslid SB

In de gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 werd gesproken over de overlastsituatie in de Buitenhof (Verdiplein/Griegstraat). Bewoners voelen zich bedreigd en leven in angst. Dat kan niet zo doorgaan.

Er is een acuut veiligheidsprobleem, dat de leefbaarheid in dat gedeelte van de wijk onder druk zet. Dat vraagt om directe (tijdelijke) maatregelen, zoals cameratoezicht. Een brede aanpak moet onderwerp van discussie zijn in de commissie SDW. Bram Stoop heeft namens Stadsbelangen Delft al vele malen in de raad aangegeven, dat je eerst de huidige wijkaanpak moet evalueren en dan moet bezien wat nodig is om verbeteringen aan te brengen.

Maar dat staat los van het veiligheidsprobleem op dit moment. Dat heeft prioriteit. Stadsbelangen Delft begrijpt niets van de zogenaamde afschuw tegen het instrument cameratoezicht door partijen als STIP, Groen Links en D66. Ja, cameratoezicht is niet dé oplossing voor de oorzaak van de problemen. Maar als we eerst de oorzaak moeten zien te achterhalen, als dat al lukt, want allerlei instanties zijn al jaren in deze wijk hard aan het werk, duurt het vervolgens nog wel een tijdje voordat er een echte oplossing is gevonden. Ondertussen zegt de heer Halsema van D66 feitelijk, deze partij is tegen cameratoezicht, in de commissievergadering EFB: ‘laten de inwoners nog maar een poos in angst leven en bedreigd worden.’

Nog bonter maakte mevrouw Lips van Groen Links het door de politie op schandalige wijze weg te zetten als een organisatie dat wantrouwen oproept tegenover raddraaiers. De softe aanpak werkt niet bij deze raddraaiers. Deze raddraaiers moet je keihard aanpakken. De tijd van ‘als je lief bent, krijg je een snoepje’ is verleden tijd, maar dat heeft Groen Links kennelijk nog niet door.

Juist om zo snel; mogelijk rugnummers en namen te achterhalen, maar vooral het veiligheidsgevoel aan bewoners in hun wijk weer terug te geven, is tijdelijk cameratoezicht op dit moment per direct van belang. Maar er is meer. Ook moet bezien worden of daders via snelrecht aangepakt kunnen worden. We vroegen de burgemeester hiermee aan de slag te gaan evenals het inzetten van het instrument cameratoezicht.

Inmiddels heeft de burgemeester geregeld dat een politiecontactpost in deze wijk is gerealiseerd. Dat is in ieder geval een goede aanzet. Daarnaast zei hij de raad over 4 weken te informeren over de voortgang en daarbij ook te bezien in hoeverre cameratoezicht, snelrecht of gebiedsverbod kunnen worden ingezet.

De inwoners hebben recht op een veilige leefomgeving en Stadsbelangen Delft maakt zich daar sterk voor!

delft_lijndun

delft_vvd_werkloze_harpe_delft.jpg

Dit was bijna de toekomst van VVD wethouder Lennart Harpe.

onafhankelijkdelft.nl - En de scooters scheuren voort in de Binnenstad

Weblog door Jan Peter de Wit, raadslid OD

Helaas, alleen GL, fvK, CU en SP steunden onze motie om de scheurbrommers via milieuzonering in de Binnenstad te gaan verbieden. Daarmee is duidelijk dat VVD wethouder Harpe er niks aan doet. De Politie gaat echt niet de maximumsnelheid van 30km/uur handhaven. Bezoekers en bewoners van de Binnenstad kunnen van de VVD, D66, PvdA, CDA, Stadsbelangen en Stip de kanker krijgen van de uitlaatgassen, zich de tering schrikken en omvergereden worden.

Rond etenstijd breekt de hel los in de Binnenstad. De scooter koeriers scheuren af en aan. De kortste route en gas erop. Oude fossiele stank barrels knallen overal rond. En dat zal alleen nog maar toenemen daar eten bestellen steeds populairder wordt door de emancipatie. Wie in 2014 op de VVD heeft gestemd moet zich maar eens goed achter de oren krabben. Want de VVD heeft deze periode niks bereikt en zal ook niks bereiken. De VVD stemmer heeft er enkel voor gezorgd dat VVD wethouder Harpe een riant salaris heeft en zich niet bij het UWV hoefde te melden.

Harpe, van werkloze naar VVD wethouder. De afgang voor de VVD werd mooi geïllustreerd toen een motie om het Doelenplein autoluw te maken het haalde. De VVD is een totaal overbodige visieloze deelnemer in het college van B&W. Ook met vier partijen is er nog een meerderheid. De kosten van de overbodige VVD wethouder Harpe voor vier jaar zijn minimaal €400.000.

delft_lijndun

Citaten ...

Aad Meuleman, raadslid SB
Lidl Kruisstraat
Het idee van het college om op de Kruisstraat 61 een Lidl pand toe te staan is niet alleen een beetje dom, nee…het is oerstom.
... Er is geen draagvlak voor een groot Lidl pand op deze locatie.
... Dit nog afgezien van het lelijke bouwplan dat men voor ogen heeft.
... Kortom: geen Lidlpand op de plek Kruisstraat 61. Discussie wordt vervolgd.

delft_lijndun

Martina Huijsmans. raadslid D66
Lidl Kruisstraat
Het ingediende bouwplan voor een Lidl aan de Kruisstraat blijkt toch niet te passen in het bestemmingsplan. Het college gaat om de tafel met de projectontwikkelaar om hem met een aangepast plan te laten komen, waarbij omwonenden wel tijdig betrokken worden.

delft_lijndun

Linda Böcker, raadslid VVD Delft
Lidl Kruisstraat
... Op naar een plan dat wel passend is op een kansenlocatie, ...

delft_lijndun

Willy Tiekstra, raadslid PVDA
Referendum AZC
... Uiteindelijk is een meerderheid in de Raad, zij het met tegenzin, akkoord gegaan met het referendumverzoek, gezien het feit dat het juridisch aan de regels voldoet. De PvdA heeft, met de CU en een deel van het CDA, tegen gestemd. Geen gemakkelijk besluit, omdat ook wij de mogelijkheid van referenda ondersteunen. Wanneer echter de strekking van een referendum, zoals nu het geval is, in strijd is met de meest fundamentele mensenrechten, volgen wij ons hart en zeggen nee.

Lidl Kruisstraat
... Vraag is echter of de plannen teruggedraaid kunnen worden: zij vallen immers binnen het reeds vastgestelde bestemmingsplan.

delft_lijndun

delft_

redactie DUIC
De proef die de gemeente Utrecht was gestart op de parkeervakken voor de ABN Amro op de Neude is afgekeurd door de rechter. Het idee om van laad- en losplekken ’s middags fietsparkeervakken te maken is niet veilig genoeg.

delft_lijndun

Ineke van Geenen, raadslid CDA Delft
Referendum AZC
Er komt geen asielzoekerscentrum in Delft. Het COA bestempelde Delft als ongeschikt om een AZC te starten, het college is het daarmee eens. Toch komt er een referendum waarin de Delftenaren gevraagd wordt of ze een AZC willen of niet. Dat is raar en verwarrend. We mogen straks dus allemaal naar de stembus om een vraag te beantwoorden over iets wat sowieso niet gaat gebeuren. Het referendum lijkt in eerste instantie misschien duidelijk en democratisch, maar in werkelijkheid is het een peperdure opiniepeiling waarbij de uitkomst helemaal niets uitmaakt. Of u nu voor of tegen stemt, er is geen sprake van een AZC.
... Het is zonde van het geld en het brengt veel onrust en negatieve commotie met zich mee. Terwijl we in Delft echt al genoeg problemen hebben. Het referendum veroorzaakt een tweedeling. Dat zien we bijvoorbeeld al aan een tweede initiatief van burgers die vluchtelingen juist wel welkom willen heten in Delft. Tweedeling en angst door een ongericht referendumverzoek.

delft_lijndun

Aad Meuleman, raadslid SB
Referendum AZC
... Hoewel Stadsbelangen Delft, overigens op basis van andere argumenten, ook geen voorstander is van een AZC in Delft, zijn wij er nog niet zo zeker van dat een referendum, als die er daadwerkelijk komt, het resultaat oplevert wat de indieners en Onafhankelijk Delft beogen. Zeker gezien de politieke verhoudingen in onze stad.

delft_lijndun

Jan Peter de Wit, raadslid OD
Buitenhof
Mobiel Politiecontactpunt Griegstraat is schijnpolitiek
Burgemeester Bas Verkerk probeert de gemeenteraad koest te houden met zijn zogenaamde Politiecontactpunt bij de Lidl aan de Griegstraat. De oppositie wilde mobiel cameratoezicht (zoals bij het Prinsenhof) maar kreeg dat niet. Wijkbewoners maar ook kleine kinderen worden dagelijks geterroriseerd door een groep van 20 – 30 aldaar rondhangende allochtonen. Burgemeester Verkerk zet er voor de show een Politiebusje neer met twee agenten. Dit is natuurlijk een kortdurende oplossing. Volgens de brief van Verkerk (Hier) voor onbepaalde tijd. De Politie kan ook helemaal niets doen tegen rondhangende jongeren. Dat kan alleen als er een Groepsverbod wordt ingesteld. Maar dat gaat de PvdA, GL en D66 te ver. Deze partijen zijn bang hun Allah stemmers weg te jagen.

delft_lijndun

Ingrid Lips - Raadslid GroenLinks Delft
Buitenhof
... Onderdrukkende maatregelen zoals cameratoezicht en meer politie leiden mogelijk tot verdere escalatie.
... Of en welke extra maatregelen daarvoor nodig zijn moet blijken uit een voortgangsrapportage. GroenLinks wil deze bespreken in de commissie Sociaal Domein en Wonen. Dit zorgt ervoor dat de situatie vanuit de welzijnskant wordt benaderd in plaats vanuit de kant van veiligheidshandhaving.
... Daag bewoners uit om met oplossingen te komen. (Right to Challenge).

delft_lijndun

TWITTER-berichten tijdens de raadsvergadering van 28 april 2016 op
#raad015; zie ook de tweets op de lijst met college-raads-cie-leden

Als antwoord op Ingrid Dekker
Laurens Kuijper ‏@LaurensKuijper 28 apr.
@rekkedi wat vind je van onderhoud en schoonhouden openbaar groen #onveiliggevoel, lijkt of daar ook niets meer aan gedaan wordt #raad015
Gesprek weergeven 1 retweet 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Geretweet 1 Leuk Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 plan kruisstraat wordt aangepast en dus geen houden aan lidl komt er gewoon
0 retweets 2 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten Leuk 2 Tweetactiviteit weergeven Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @alettahekker: @ferriefoster doet zijn stinkende best ... mag ook wel voor €7000 per maand. wanneer komen de gratis museumkaarten?
0 retweets 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten Leuk Tweetactiviteit weergeven Meer

Als antwoord op Ingrid Dekker
harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @rekkedi zetelrover v koppen was biologie leraar z'n werkleven lang tussen de kinderen van zestien jaar zijn wijsheid moeten opdoen
Gesprek weergeven 0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

Ingrid Dekker ‏@rekkedi 28 apr.
de raadsleden van Stip (studenten techniek in politiek) dragen dezelfde stropdas. #cool #raad015
1 retweet 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Geretweet 1 Leuk Meer

Laurens Kuijper ‏@LaurensKuijper 28 apr.
Laurens Kuijper heeft geretweet Pieter Oskam
Die #raad015 zit er toch alleen voor de grachtengordel. Rest stad (zo'n 85.000) krijgt steeds de rekening... Laurens Kuijper heeft toegevoegd,

Pieter Oskam @Pieter_Oskam
#raad015 neemt slecht besluit over uitbreiding autoluw gebied. #delft, Schuttersstraat, raam en doelenplein pas op!!
1 retweet 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Geretweet 1 Leuk 1 Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 zetelrover jos van koppen lult uit z'n nek over verkopen grond kruisstraat
0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

Laurens Kuijper ‏@LaurensKuijper 28 apr.
#lidl pas ontwerp aan zodat het in bestemmingsplan past, en zet door! Geld klotst over plinten in grachtengordel, claim kan er bij. #raad015
1 retweet 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Geretweet 1 Leuk Meer

Als antwoord op Pieter Oskam
harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
@Pieter_Oskam @BinnenstadNoord prima besluit! mijn motto: de stad is er voor de voetganger en de fietser! opgerot met het blik! #raad015
Gesprek weergeven 0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

Pieter Stienstra heeft geretweet
Pieter Oskam ‏@Pieter_Oskam 28 apr.
#raad015 neemt slecht besluit over uitbreiding autoluw gebied. #delft, Schuttersstraat, raam en doelenplein pas op!!
Foto weergeven 3 retweets 2 vind-ik-leuks Beantwoorden Geretweet 3 Leuk 2 Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @ferriefoster plankaart is bindend. ambitie is niet juridisch. @fleurnorbruis draagvlak gaat het niet over, wetgeving bepaalt
0 retweets 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten Leuk Tweetactiviteit weergeven Meer
Fleur Norbruis en 2 anderen vindt/vinden dit leuk

Ingrid Dekker ‏@rekkedi 28 apr.
iedereen die nog een keer het woord 'kansenlocatie' gebruikt in #raad015 moet een euro betalen!
1 retweet 3 vind-ik-leuks Beantwoorden Geretweet 1 Leuk 3 Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 kruisstraat en maar kankeren ... geen raadslid met concreet plan ter uitvoering alleen maar wensen met lege portemonnee
0 retweets 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten Leuk Tweetactiviteit weergeven Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @lidl in vm V&D gebouw bg ruim 2000m2, parkeren in de zuidpoort garage @parkingdelft
1 retweet 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten 1 Leuk Tweetactiviteit weergeven Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
@gemeentedelft #raad015 #raad015 tektst referendum is totaal onbelangrijk. Advies aan bevolking: stem tegen! wordt lachen bij de uitslag
0 retweets 0 vind-ik-leuks Beantwoorden Retweeten Leuk Tweetactiviteit weergeven Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @ernst_damen is volgens @jpdewit @onafhankelijkd een'bestuurlijke crimineel' (hij is al kaal geplukt zo te zien)
0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @ernst_damen weer veel @pvdadelft gelul. referendum is getoetst en wie is ernst om het te verbieden?
0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

Als antwoord op Pieter Stienstra
harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 28 apr.
#raad015 @PieterStienstra tjonge, jonge, wat is het gezellig!
Gesprek weergeven 0 retweets 1 vind-ik-leuk Beantwoorden Retweeten Leuk 1 Tweetactiviteit weergeven Meer

delft_lijndunhtml5 logo Valide CSS!