op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Op wie kan je stemmen de komende gemeenteraadsverkiezingen?
Hier: Kieslijsten Kandidaat Raadsleden GR2014

Hieronder ook de tweets van de aspiranten met een actief twitteraccount.
Wie zijn het en wat doen ze ... leer ze beter kennen.

Tweets van @PolitiekDelftnl


woensdag | 22 januari 2014 | 23h39 | wk04 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Kandidaten schrijven ...

Hallo kandidaat-raadslid,
Wil je dat je artikel hier geplaatst wordt?
Mail het artikel aan : redactie@politiekdelft.nl.
gr
harrie fruyt van hertog


Lijsttrekker Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft

Artikel Martin Stoelinga verwijderd.
Eindredacteur Delftse Post Pauline Aarts claimt copyright.


maandag | 20 januari 2014 | 02h00 | wk04 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Kandidaten schrijven ...

Hallo kandidaat-raadslid,
Wil je dat je artikel hier geplaatst wordt?
Mail het artikel aan : redactie@politiekdelft.nl.
gr
harrie fruyt van hertog


Kandidaat Bram Stoop Stadsbelangen

Veiligheid verbeterd?

Vanmorgen las ik in de media dat vooral de VVD en Groen Links verbaasd zijn over de overlast die jonge criminelen veroorzaken in Amsterdam. Is het in Delft dan anders vraag je je af? Burgemeester Verkerk gaf in zijn Nieuwjaarsrede aan dat het veiliger was geworden in Delft. Misschien blijkt dat uit cijfers, maar de vraag is of dat echt zo is. Na de Nieuwjaars borrel in Amsterdam werden de echte cijfers bekend. Alom verbazing bij de VVD en Groen Links. De PvdA burgemeester wist even niet wat hij moest zeggen.

Dezelfde politieke partijen gaan de burgers nu wederom vertellen hoe ze de komende vier jaar de veiligheid gaan aanpakken. Dat is de politiek anno 2014 en heel naïef vragen ze zich af waarom burgers achter populistische partijen lijken aan te lopen. Groen Links roept in paniek als standaard reactie: ‘we moeten snel op de scholen voorlichting gaan geven over dit onderwerp.’ Ik durf de bewering aan dat het in Delft niet anders is dan in Amsterdam. Daarom maak ik deze vergelijking.

Het is voor Delft van belang dat onze inwoners vooral gaan kiezen voor een partij die niet landelijk gelinieerd is, maar op een stadspartij waar de mensen ook daadwerkelijk voor hun stad en wijk bezig zijn. Stadsbelangen Delft is voor de inwoner dan ook de beste optie en is aantoonbaar bezig in de wijken . Stadsbelangen Delft is een stadspartij, waarvan bekend is dat de kandidaten op de kandidatenlijst daadwerkelijk bezig zijn in hun wijk. Ik ben zeer actief in de Wippolder als oprichter van bewonersorganisatie BOW Zuid in 2010. Inwoners van deze wijk vonden dat er niet voldoende naar hen werd geluisterd. Zo heeft Stadsbelangen Delft nog meer kandidaten, die in andere wijken hun steentje bijdragen, zoals bijvoorbeeld Coby de Koning en Harry van Adrichem. Beiden actief in het Westerkwartier en Olofsbuurt.

BOW Zuid is een bewust een niet gesubsidieerde belangenvereniging met mensen die opkomen voor de wijk. Een prima voorbeeld van buurtparticipatie. De wijk de Wippolder heeft te maken met vele inbraken. Afgelopen zaterdag, 19 januari 2014, was het weer raak in de Theresiastraat. De bewoners komen thuis en het huis is leeggeroofd. Signalement volkswagen golf en vier jongeren met petje. Daar moet je het dan mee doen.

Is Delft dan echt veiliger geworden, zoals de burgemeester stelde? Ik ben op dit moment druk bezig met een enquête onder de bewoners, want die willen dat de poorten afgesloten worden met hekken. Ik ondersteun een betrokken wijkbewoner Ted Laros die deze actie is begonnen. Ook zijn huis werd, net als bij zijn vijf buren, leeggeroofd.

Ik geniet zelf landelijke bekendheid als het gaat om aanpak van criminele jongeren en heb er dagelijks mee te maken in mijn werk. Dat doe ik al vanaf 1992. Ik heb een simpele maar doelmatige redenering. Wil je je als crimineel gedragen? Dan hoort daar een harde aanpak bij. Wil je een kans? Dan wordt die kans onder duidelijke voorwaarden aangeboden. We leven in een tijd waar jongeren, als het aan de linkse partijen ligt, cursussen zouden moeten krijgen over hoe om te gaan met criminaliteit en dergelijke. Naar mijn mening overbodig. Leg ze gewoon uit wat de gevolgen zijn als je je niet gedraagt en wat de gevolgen zijn voor de ouders, die nu nog veel te vaak buiten beeld blijven.

Er is dus nog veel te doen als gaat om veiligheid en de aanpak van criminaliteit in onze stad, ondanks de cijfertjes!


Kandidaat Jan de Wit Onafhankelijk Delft

Warmtebedrijf is een totale Groenlinks mislukking

Het Warmtebedrijf dat Groenlinks wethouder Bolten in 2011 nog oprichtte, wordt nu door de gemeente overgedragen aan Eneco.

En zo heeft Eneco haar zin. Alle Harnaschpolder bewoners hebben geen enkele keuze van energieleverancier. Er liggen niet een eens gasleidingen in de Harnaschpolder.

In 2011 moest het Warmtebedrijf nog voor 22.000 ton CO2 reductie per jaar zorgen. Maar in het huidige contract staat dat als alle woningen aangesloten zijn, dit nog maar 1000 ton CO2 per jaar is. Een schijntje.

In 2003 begon GroenLinks wethouder Grashoff al met zijn Klimaatplan E3. Van die gestelde 30.000 ton CO2 reductie tot 2020 is bijna niks gerealiseerd door het Warmtebedrijf. De horizon is nu weer naar 2050 verschoven. In 2050 wordt het zeker weer 2100.

In 2011 moest het Warmtebedrijf snel door de gemeente opgericht worden, omdat dan €4 miljoen subsidie uit de Unieke Kansen Regeling gekregen kon worden. In 2008 was al 2,86 Europese Sesac subsidie gekregen. De gemeente Delft heeft in 2008 ongeveer 1,13 miljoen meebetaalt aan de warmtewisselaars bij de waterzuivering RWZI.

In 2011 moest diepe aardwarmte de redding worden voor het Warmtebedrijf. Na het tientallen miljoenen drama in Wateringseveld van Den Haag is dat idee van Bolten geruisloos losgelaten.

Enfin, in de tien jaar dat Delft bezig was met het stadsverwarmingsnet is het uitgelopen op een groot fiasco. Via de gemeente Delft heeft Eneco mooi allemaal subsidies binnen gesleept. Nu neemt Eneco onderhands het Warmtebedrijf over. En dat zonder Europese aanbesteding. Het zal zeker gaan over meer dan €30 miljoen.

Ondertussen staan de Eneco gebouwtjes continu gasmotoren in de Harnaspolder stroom en warmte op te wekken. Maar dat geeft geen enkele CO2 reductie. Het is een totale aanfluiting.

Eneco is een staatsbedrijf. De aandelen zijn in handen van 55 gemeenten. Delft heeft 2,4% van de aandelen met een geschatte waarde van 245 miljoen euro in handen. Dus zo “arm” is Delft niet. Delft was de katvanger voor allemaal subsidies

De gemeente Delft heeft jarenlang meebetaald aan onderzoeken, rapporten, voorbereidingskosten, uitvoeringskosten, snoepreizen en ambtelijke inzet.

Ik vroeg aan GroenLinks wethouder Brandligt wat nu de eindbalans was van het Warmtebedrijf. Antwoord: het had Delft geen cent gekost. Allemaal leugens die heel erg makkelijk zijn, want het college heeft alle financiële stukken weer geheim verklaard.

Een rekenkamer onderzoek naar het Klimaatplan 3E en het Warmtebedrijf is daarmee geblokkeerd. GroenLinks dekt haar mislukkingen grondig af. GroenLinks aan het stuur, dan ben je zuur.


Kandidaat Bianca vd Werf Stadsbelangen

IKEJA – IKENEE

Ikea (3)Voor het zoveelste weekend op rij, lees ik dat de afritten naar Ikea Delft zijn afgesloten vanwege de grote toestroom winkelend publiek. In tijden van crisis – waarbij de economie langzaam uit z’n dipje komt – zou je zo’n toestroom in eerste instantie niet verwachten. Maar het consumentenvertrouwen lijkt toegenomen, maar of je dan ‘een verkeerscrisis’ richting Ikea op de koop toeneemt, is de vraag.

Even terug in de tijd ...

In december 2007 heb ik als toenmalig raadslid het probleem rondom de afritten van Ikea al eens aangekaart. Toenmalig verkeerswethouder Koning (PvdA) lag daar niet echt wakker van en was niet voornemens extra maatregelen te nemen (zie artikel in het AD van 1 januari 2008). En ook Rijkswaterstaat peinsde er niet over om te tornen aan de afspraken met Ikea en de Gemeente Delft. ‘Sluiting van een bedrijf wegens verkeersoverlast was in Nederland nog nooit voorgekomen en zal ook niet gebeuren’, aldus de woordvoerster van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Volgens het toenmalige College van B&W was dit een gevolg van de nog niet gereed zijnde uitbreiding van Ikea met de bijbehorende volledige parkeercapaciteit. Alom begrip, maar in december 2009 bleek na wat aanpassingen de verkeerssituatie nog geen haar veranderd te zijn en was de toestroom evenals de situatie nog steeds een chaos.

Inmiddels is het woonwarenhuis op cruciale feestdagen een aantal keren gesloten geweest en zelfs vorig jaar is het restaurant gesloten, omdat men de grote toestroom niet aan kon. Stadsbelangen Delft vind Ikea Concept Centre een aanwinst en tevens een boost voor de Delftse economie, maar anno 2014 (6 jaar na dato), mag je toch verwachten dat het verkeerstechnisch een beetje op orde is?

De situatie is nu zo dat bij een enorme toestroom op zon- en feestdagen de afritten worden afgesloten. Maar de echte ‘die-hard-Ikea-fans’ volharden zodanig, dat men zelfs bij afsluiting van de afritten het rode kruis massaal negeren, om kosten wat het kost toch dat ene boekenkastje te kunnen scoren bij de Zweedse meubelgigant. Dit leverde volgens de verkeerspolitie op zondag 19 januari jl. al minimaal 38 bekeuringen op.

Ikea Nederland start op korte termijn, langs de A4 met een vestiging in Leiderdorp, met 14.000 vierkante meters winkelruimte. Stadsbelangen Delft hoopt dat dit de Delftse vestiging wat meer lucht en ruimte geeft, om de hedendaagse verkeersproblematiek op te lossen. En zo niet? Dan zullen wij het College van B&W opnieuw verzoeken deze verkeerscrisis eens opnieuw onder de


maandag | 20 januari 2014 | 00h05 | wk04 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

update: GR2014

delft

Lijsttrekker SP Lieke van Rossum.

Kandidaat-raadsleden SP en programma 2014-2018
delft.sp.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo