zondag | 20 oktober 2013 | 21h04 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

MOTIEF STOELINGA IS NIET ZUIVER!
Free publicity met een bloemetje.
hfvh

delft onafhankelijk_delft_20131019_bloemen_leggen_vindplaats_riet_van_velzen.jpg

Even stilstaan
... Wij denken dat, als mensen hiertoe de behoefte voelen, zij nu een bezoek kunnen brengen aan deze plek.
onafhankelijkdelft.nl


zondag | 20 oktober 2013 | 12h36 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Jan de Wit: Motie afgewezen met enkel de steun van Onafhankelijk Delft

delft

D66 Avalex voorzitter Vokurka krijgt carte blanche van de raad
... Constaterende dat D66 wethouder Lucas Vokurka: de gemeenteraad niet vooraf geïnformeerd heeft over zijn dagelijks bestuur voorstel om per 1 januari 2014 burgers 30 euro te laten per keer dat ze grofvuil thuis laten ophalen door Avalex
onafhankelijkdelft.nl


zondag | 20 oktober 2013 | 12h09 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

RODE LOPER zonder autobussen
hfvh

delft willem_naghelstraat_000_parkeergarage_markt_20131018_143243_a.jpg

Delft, entree naar het autoluw wandelgebied de Nieuwe Langendijk.


zondag | 20 oktober 2013 | 03h01 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Rode loper ziet er niet uit!
Dit gaat hem niet worden!
hfvh

delft nieuwe_langendijk_000_rode_loper_20131017_155557_a.jpg

Delft, Nieuwe Langendijk.
Lekker gezellig koffie drinken op het midden-terras.
Oh ja, let op het stoeprandje.
Wel langs ronkende en luchtverontreinigende touringcars.


zaterdag | 19 oktober 2013 | 22h02 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Algemene Beschouwingen Delft 2013

delft huub_halsema_rv20131017_elleboogstuk.jpg

Huub in hip colbertje met elleboogstukken.
Nu is het mode, vroeger werden de gaten er mee gedicht.

D66
Algemene Beschouwing

d66delft.nl - Huub Halsema


zaterdag | 19 oktober 2013 | 12h09 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Abdel Maanaoui: niet alle jongeren met ervaringen in Syrië een gevaar zijn voor de samenleving.

delft

Syriëgangers na terugkeer voorlopig niet vervolgd
Teruggekeerde Syriëgangers worden in Nederland vooralsnog niet strafrechterlijk vervolgd. Ze komen aan met het verhaal dat ze humanitaire hulp verleenden en zijn getraumatiseerd. Ze worden bijgestaan door hulpverleners. Sommigen hebben een meldingsplicht.
volkskrant.nl


zaterdag | 19 oktober 2013 | 11h24 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Ernst Damen lijsttrekker 2014

delft


Ernst Damen is door de PvdA Delft voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Zijn aanstelling gebeurt in de algemene ledenvergadering van 13 november a.s.
pvdadelft.nl - FBA


De nieuwe site van de PvdA Delft is in de lucht! http://t.co/C3u0E8jsNc

— Ernst Damen (@ernst_damen) October 18, 2013

zaterdag | 19 oktober 2013 | 11h01 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Zaterdagochtend bloemstukken neerleggen vindplaats Tante Riet

delft martin_stoelinga_001_blauwe_hart.jpg

Naar aanleiding van de vondst van mevrouw Veldhoven van Velzen.
Na zes maanden onzekerheid voor familie en talloze Delftenaren, die mee hebben gezocht en geleefd naar de inmiddels bekendste tante van Delft, is er nu dan toch uitsluitsel gekomen.
Mevrouw Veldhoven van Velzen, tante Riet, is gevonden.
Met gemengde gevoelens, brengen wij zaterdagochtend rond 11.00 uur een bezoek aan de vindplaats van “onze” tante Riet en zullen wij haar herdenken met bloemen.
Martin Stoelinga, Jolanda Gaal, Jos van Koppen, JanPeter de Wit, Gerrit van Ree, Ingrid van der Stap en Claudio Viglietti
onafhankelijkdelft.nl

Reactie: (is inmiddels van de website OD verwijderd)
18 oktober 2013 om 19:18 (UTC 1)
Ik heb bij deze actie een vraag.
Is de familie van deze actie op de hoogte of moet deze dit via de website cq via via dit vernemen?
Of is deze actie niet van belang voor de familie.
Gr,
RJvV

Reactie per email:
De onzekerheid rondom de verdwijning van Riet is weggenomen door de tragische vondst van haar in de Delftse Hout.
Veel Delftenaren hebben meegeleefd met deze treurige zaak.
Maar dat Onafhankelijk Delft daar een statement van maakt gaat toch wel wat al te ver.
Treurig of niet ja gaat dit niet in een politiek doosje verpakken
Je wint er geen stem meer door. Want daar gaat het om.
De eerdere geplaatste reactie is juist
Ten aanzien van mijn reactie is, dat Martin weer wat heeft verzonnen want dan komen wij weer in de krant. En de hele familie volgt hem weer blindelings
Het is gewoon a sociaal gedrag zonder de familie te waarschuwen denk ik zo.
Dick Koning.


zaterdag | 19 oktober 2013 | 10h36 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Algemene Beschouwingen Delft 2013

PvdA
Algemene Beschouwingen 2014

pvdadelft.nl - Ernst Damen

D66
Algemene Beschouwingen 2014

delft

Hup Huub steek je handen eens uit de mouwen, dat is beter voor D66.

Tot nu toe is D66 onder leiding van plaatsvervangend-fractievoorzitter Huub Halsema in gebreke gebleven met het publiceren van de beschouwingen op de D66 website. In aanloop naar GR2014 is dit een voorbeeld hoe een 'echte' D66-ers zijn publiek bediend.


vrijdag | 18 oktober 2013 | 12h01 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Veelal begrip voor extra bezuinigingen

delft


Op een paar fracties na hebben de meeste partijen in de gemeenteraad van Delft tijdens de algemene beschouwingen op donderdag 17 oktober hun begrip uitgesproken voor de extra bezuiniging van 11,7 miljoen euro die het college van b en w in de programmabegroting 2014 -2017 heeft opgenomen.

De algemene beschouwingen zijn de opmaat voor de begrotingsraad op 7 november, waarin de programmabegroting 2014-2017 en de belastingverordeningen 2014 door de raad worden vastgesteld.

VVD Lennart Harpe: ... de subsidie voor de stedenband Delft-Esteli wordt beëindigd.

D66 Huub Halsema: ... de komende jaren het aantal woningen voor kenniswerkers wordt uitgebreid.

PvdA Ernst Damen: ... een consistent en verstandig financieel beleid

GL Fleur Norbruis: ... GroenLinks vindt een eventuele sluiting van De Papaver onacceptabel

OD Jos van Koppen: ... het college sinds het aantreden in 2010 een sociale seriemoordenaar is gebleken.

CDA David van Dis: ... de inwoners van Delft geen beloftes te doen die niet waargemaakt kunnen worden.

STIP Anne Viruly: ... STIP wil wel extra aandacht voor voldoende fietsenstallingen bij het station.

SD Aad Meuleman: ... aandacht voor parkeermeters die wellicht langer meekunnen

SP Wim Hamelink: ... de participatiesamenleving. Oftewel zoek het zelf maar uit

CU Joëlle Gooijer: ... In de zorg, de bijstand en de stad moeten burgers meer zelf doen.

College Vokurka: ... waarschuwde de fracties die met wijzigingsvoorstellen komen daar vooral ook financiële dekking bij te zoeken.

ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 18 oktober 2013 | 10h25 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft delft_logo.jpg

Pers bericht gemeente Delft:
Wederkerigheid en tegenprestatie goed voor de hele stad


Het College van B&W heeft 15 oktober de notitie “Wederkerigheid en tegenprestatie, een win-win-win situatie” en het implementatieplan hiervoor vastgesteld. Centraal uitgangspunt van de gemeente is dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving. Wanneer inwoners een beroep doen op ondersteuning door de gemeente, stimuleert de gemeente hen daarvoor iets terug te doen. Denk aan onbetaald werk, mantelzorg, of andere initiatieven. Dat is goed voor burgers, goed voor de stad en goed voor de gemeente. Deze vorm van tegenprestatie is niet vrijblijvend. De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met partners in de stad, om te onderzoeken hoe zij dit samen met de gemeente kunnen uitwerken.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen maximaal meedoet in de maatschappij: we gaan van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De uitwerking van de wet is nog onderwerp van bespreking in de 2e Kamer.

Delftse visie

In Delft willen we dat mensen economisch zelfstandig zijn, zoveel mogelijke de regie op hun eigen leven houden en actief zijn en blijven. Delft wacht daarbij niet op Den Haag, maar is al aan de slag! Wordt een beroep gedaan op ondersteuning, zoals de WWB en de Wmo, dan wordt gekeken of in ruil daarvoor een ‘tegenprestatie’ kan worden gevraagd. Delft kiest daarin een lijn van stimuleren, verleiden en van maatwerk; de tegenprestatie maakt deel uit van een ontwikkeling richting eigen kracht. Door in gesprek te gaan met mensen , en gezamenlijk afspraken te maken over deze inzet.

Maatschappelijk nuttige activiteiten

Bij wederkerigheid en tegenprestatie gaat het om maatschappelijk nuttige activiteiten. Dat gebeurt al in Delft, onder meer bij het project ‘Aan de Slag’, waarbij mensen bij sportverenigingen of in de zorg onbetaald werk verrichten. Het project is succesvol, doordat deelnemers zichzelf weer nuttig voelen, en verenigingen en organisaties er nuttige krachten bij hebben gekregen. Daarom zal deze werkwijze nog intensiever worden ingezet: meer uren per deelnemer, meer vrijwilligersplekken. Hierbij mag geen sprake zijn van verdringing, waarbij deze deelnemers de plekken van bestaande vrijwilligers of betaalde krachten innemen.

Niet vrijblijvend

Voor deelnemers aan de tegenprestatie geldt: afspraak is afspraak. Mensen met een WWB uitkering die hun afspraken niet nakomen, worden gekort op hun uitkering of toelage.


vrijdag | 18 oktober 2013 | 01h53 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Algemene Beschouwingen Delft 2013

delft

SD
Algemene Beschouwingen

stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

GL
Algemene Beschouwing Begroting 2014-2017

delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

SP
Algemene beschouwingen

delft.sp.nl - Wim Hamelink

OD
Algemene Beschouwing 2013 door Jos van Koppen

onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


donderdag | 17 oktober 2013 | 22h59 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Algemene Beschouwingen Delft 2013

VVD
Algemene Beschouwingen Delft 17-10-2013 - VVD Delft: Meer stad, minder overheid

vvddelft.nl - Lennart Harpe

CDA
Algemene Beschouwingen: Stad van iedereen en voor iedereen

cda.nl/zuid-holland/delft - David van Dis

delft

STIP
Algemene Beschouwing 2013

stipdelft.nl - Anne Viruly

CU
Algemene Beschouwingen 2013 - ChristenUnie Delft

delft.christenunie.nl - Joëlle Gooijer


donderdag | 17 oktober 2013 | 22h38 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Jan de Wit: Ik zou graag zien dat er heel snel een soort herinneringsteken op de exacte vindplaats van Tante Riet komt.

delft

Onnodige geheimzinnigheid over vindplaats Tante Riet
Ik wilde eergisteren bloemen leggen op de plaats waar Tante Riet na 6 maanden is gevonden. Gek genoeg was er nergens en spoor of markering te vinden in de Delftse Hout. Dat vind ik vreemd omdat ik niet de enige ben die daar een bloemetje wil leggen als blijk van medeleven.
onafhankelijkdelft.nl


donderdag | 17 oktober 2013 | 11h18 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Bekijk de algemene beschouwingen rechtstreeks
Vanavond kunt u vanaf 19.00 uur kijken naar de webcast van de algemene beschouwingen. In deze raadsvergadering geven de raadsfracties hun visie op het collegebeleid en op de programmabegroting 2014.
ris.delft.nl - Gemeenteraad


@PolitiekDelftnl kijk ook zelf even in mpg vwb spoorzone en harnaschpolder op eindw.wellicht 60 en 40 miljoen d.i. 1000 e per inwoner

— Henk den Boer (@hcdbdelft) October 17, 2013

donderdag | 17 oktober 2013 | 02h17 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft sk_20131016_jos_van_koppen.jpg

Jos van Koppen: Tot opluchting van Onafhankelijk Delft komt de financiële afronding van de gondelaffaire niet meer voor in de begroting.
delft.nl - StadsKrant 16 oktober 2013


donderdag | 17 oktober 2013 | 00h26 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Aad en harrie op twitter over grondwaarde
Verlies op Spoorzone wordt niet helder

delft delft

harrie fruytvhertog
Grondverliezen in Delft grote onbekende
Totaaloverzicht ontbreekt in begroting

Aad van Tongeren
Gisteren was er in de commissie M&E 'n presentatie van de Rekenkamer 010 over (negatieve) grondexploitaties.

harrie fruytvhertog
waarom is er nergens een totaal overzicht gepubliceerd voor de burger. In de begroting 2014-2018 staan flarden.

Aad van Tongeren
Het Meerjarenprogramma grondontwikkeling (MPG) geeft 'n beschrijving per project.

harrie fruytvhertog
graag een half A-4tje met m2, aankoopprijs, actuele grondwaarde en uitgegeven m2. Volledige Spoorzone ontbreekt in MPG.

Aad van Tongeren
Spoorzone (kosten vs. opbrengsten) zit in de businesscase. Raad heeft info vorige maand gekregen.

harrie fruytvhertog
burger weet niets. businesscase is over. Spoorzone afboeken. Blijft komende jaren grotendeels leeg.

Aad van Tongeren
Staat al in de begroting.

harrie fruytvhertog
mooi zo, ik weet het niet. spoorzone: aankoopwaarde, balanswaarde 1-1-2014 en huidige marktwaarde. Verlies afgeboekt? hoevee

16 oktober 13 om 10:52 's middags
twitter - aad en harrie


woensdag | 16 oktober 2013 | 21h25 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Grondverliezen in Delft grote onbekende. Totaaloverzicht ontbreekt in begroting.
hfvh

delft

Lansingerland onder toezicht provincie om grondverliezen
... Verlies Lansingerland 5000 euro per inwoner
In Lansingerland bleek het verlies als gevolg van de tegenvallende grondexploitatie onlangs hoger dan eerder gedacht: de gemeente houdt nu rekening met een verlies tot 286 miljoen euro. Per inwoner van gemeente is dat circa 5000 euro, een record.
binnenlandsbestuur.nl - Saskia Buitelaar


woensdag | 16 oktober 2013 | 20h23 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

KENNISECONOMIE

delft

Fracties reageren op begroting 2014
Gemeenteraad

CITATEN:

Delftse daadkracht ruimte geven
... Daarnaast investeert D66 in concrete projecten voor de Delftse kenniseconomie.
Christine Bel – D66

Klaar voor de toekomst
... De begroting zet opnieuw in op versterking van de kenniseconomie, waarmee we onze lokale arbeidsmarkt blijven stimuleren voor alle opleidingsniveaus.
Ernst Damen – PvdA

Creatief bezuinigen. Niet stapelen of botweg snijden
... Delft investeert in de kenniseconomie om bedrijvigheid en banen te creëren.
Fleur Norbruis – GroenLinks

Meer stad, minder overheid
... Het is goed om daarbij het accent te leggen op de kenniseconomie. Dat verplicht ons wel om ook niet hoogopgeleide Delftenaren daarvan te laten profiteren.
Lennart Harpe – VVD

Verkeerde keuzes
... Innovatie, op zich genomen goed, geeft in Delft veel minder werkgelegenheid voor lager opgeleiden dan men beweert!
Jos van Koppen – Onafhankelijk Delft

Delft van en voor iedereen
... Van schoonmakers en kenniswerkers tot studenten en ouderen, dat is hoe wij Delft graag zien: een stad van iedereen en voor iedereen.
David van Dis – CDA

Pijlers, goede keuze
... Via de andere pijler, innovatie, maken we de stad economisch sterker. De laatste jaren is het gelukt noemenswaardige bedrijven naar Delft te trekken en dat blijven we doen.
Anne Viruly – STIP

Eerst aanvaardbare alternatieven vinden
... Ouderen worden nauwelijks genoemd in de Programmabegroting. Dat geeft te denken.
Aad Meuleman – Stadsbelangen Delft

Nu leren van fouten van vroeger
... De SP vindt het onzin om te beweren dat we de problemen niet hadden kunnen zien aankomen. Partijen die dat beweren, zullen in de toekomst precies dezelfde fouten nogmaals maken.
Wim Hamelink – SP

Keuzes zijn niet consequent
... Delft staat alweer voor grote bezuinigingsopgaven. De helft daarvan wordt veroorzaakt door grondposities.
Joëlle Gooijer - ChristenUnie


woensdag | 16 oktober 2013 | 17h54 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Kandidatenoverzicht
Hieronder treft u een totaal overzicht van alle leden die zich voor een verkiesbare of onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst van D66 voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 kandidaat hebben gesteld voor de plaatsen 2 en verder.
d66delft.nl


woensdag | 16 oktober 2013 | 16h21 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Kim is weer kandidaat


woensdag | 16 oktober 2013 | 16h17 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Raad bijgepraat over decentralisaties
... Gemeentedirecteur Tine de Bloois nam de plenaire presentatie voor haar rekening en vertelde de aanwezigen over de inspanningen die tot nu toe gepleegd zijn. Stukje bij beetje wordt steeds meer bekend over de wetgeving vanuit Den Haag en kunnen gemeenten hun planning hierop inrichten. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2015 de decentralisatie van de Awbz-begeleiding, de jeugdzorg en de participatiewet een feit is.
ris.delft.nl


woensdag | 16 oktober 2013 | 15h13 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Gerrit van Straalen: de alles overheersende geluidoverlast die de trams van het model GTL8 veroorzaken

delft westvest_htm_gtl8_3004_1981.jpg

reactie op brief van weth. Vokurka aan de
Delftse gemeenteraad aangaande vervanging trams

Gemeente Delft
t.a.v. Ing. L.P. Vokurka l.b.

Delft, 16 oktober 2013

Betreft: uw kenmerk 1339699, aangaande instroom nieuw trammaterieel in Delft.

Geachte heer Vokurka,

Uw brief aan de leden van de Delftse gemeenteraad met bovenstaand kenmerk is wat ons betreft hoogst verontrustend. U vergeet in deze brief melding te doen van de alles overheersende geluidoverlast die de trams van het model GTL8 veroorzaken in delen van Delft. Uit uw brief begrijp ik dat we er tot 2022 mee opgescheept worden, dat is nog circa 7,5 jaar, daar kan natuurlijk geen sprake van zijn.

In het kort komt het hier op neer:
Voor 11 december 2011 was er geen sprake van geluidoverlast. Dit dient onverwijld hersteld te worden. HTM/Stadsgewest heeft in augustus 2013 een week lang laten zien (en horen) dat ze hiertoe in staat zijn, dit is op het internet te verifiëren. De geluidoverlast wordt door de omwonenden van de Delftse spoorzone ervaren als terreur. Daartegen hebben we in dit land wet- en regelgeving.

We hebben regelmatig publiciteit gezocht en gekregen over dit onderwerp. Het probleem is erkend door de overheid, dit concludeer ik uit de gegrond verklaring van mijn bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking d.d. 31-01-2013 met peildatum 01- 01-2012 door de Regionale Belasting Groep. Mijn bezwaarschrift gold uitsluitend de geluidoverlast.

Verontrustend is dat de geluidoverlast na 2016 ook aan de omwonenden van de Zuidwal opgedrongen gaat worden, althans dat kan uit uw brief worden opgemaakt. HTM en Stadsgewest Haaglanden weigeren iedere vorm van contact over dit onderwerp. Hierdoor erkennen zij het probleem.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gerrit J.W. van Straalen
vice-voorzitter Vereniging van Eigenaars Westvest/Kethelstraat
Westvest 301 2611 BX Delft
vvewestvestkethelstraat@gmail.com

cc: leden van de Delftse gemeenteraad.

------------------------------------------------------------------------------- College van B&W: instroom nieuw trammaterieel in Delft.pdf

verzonden: 9 okt 2013

Onderwerp instroom nieuw trammaterieel in Delft

Geachte leden van de gemeenteraad van Delft,

Onlangs verzocht u ons de planning van de instroom van nieuw trammaterieel in Delft na te gaan. Deze is, volgens de huidige planning, als volgt;

Huidige situatie: In de huidige situatie worden beide lijnen, 1 en 19, met het oorspronkelijke GTL-8 materieel (Gelede Tram Lang, 8 aangedreven assen) gereden;

Oktober '13: Vanaf 7 oktober zal lijn 19(A) gaan keren bij de recent aangelegde keervoorziening bij de halte Nieuwe Plantage. Hiervoor dient met tweerichtingsmaterieel, Regio Citadis, te worden gereden. Lijn 1 blijft met GTL-8 materieel gereden worden;

December '15: Zodra lijn 19(B) naar de TU kan rijden, zal deze weer met GTL-8 materieel gereden gaan worden;

2022: Volgens de huidige planning zullen zowel op lijn 1 als lijn 19 uiteindelijk in 2022 definitief het nieuwe trammaterieel instromen.

Voor meer informatie of eventuele vragen hierover, verwijs ik u naar het Stadsgewest Haaglanden (via email I.wamerdamvan@haaglanden.nl)

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
,burgemeester wg Ing. L.P. Vokurka l.b.
,secretaris drs T.W. Andriessen l.s.


woensdag | 16 oktober 2013 | 14h33 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft sint_agathaplein_20100224_1607_nusantara_delft.jpg

Persbericht gemeente Delft: Sint Agathaplein wordt creatieve ontmoetingsplek

Het pand aan het Sint Agathaplein, waar Museum Nusantara gevestigd was, krijgt nieuwe bewoners én een nieuwe naam: Prinsen Kwartier. Het Prinsen Kwartier wordt een centrum voor creatieve industrie, met tentoonstellingen, lezingen, debatten en meer. Ook komt er een kunstsuper, museumwinkel en een grand café met terras. Prinsen Kwartier wordt dé plek waar ondernemers, onderwijs, kunstenaars, ontwerpers, overheid en publiek elkaar ontmoeten.

Museum Het Prinsenhof, stichting Beeldende Kunsten Delft, TOP, HYPO kunstsuper, Delft Design, Stichting Stunt en het Collectief hebben samen een activiteitenprogramma ontwikkeld en een visie op het plein en het gebouw uitgewerkt in een plan. Dit plan voldoet aan de wens van het college van burgemeester en wethouders om een optimale invulling te geven aan een prachtig pand, dat staat in het historisch hart van de stad. De nieuwe invulling past goed bij het profiel van de stad Delft. Het bevordert de levendigheid van het plein, versterkt de positie van museum Het Prinsenhof en heeft een duidelijke culturele functie. Het Prinsen Kwartier richt zich op cultuur en creativiteit minnend publiek.

Het college heeft eerder dit jaar, naast een aantal inhoudelijke criteria, een deskundige jury ingesteld om de initiatieven voor herbestemming van het pand waarin Nusantara gevestigd was te beoordelen. Die jury heeft het nu voorliggende plan positief beoordeeld. Het college neemt de beoordeling, conclusies én aanbevelingen van de jury over. Het college heeft grote waardering voor de inzet, de energie en de creativiteit van de organisaties en vindt het plan dat nu voorligt van duidelijke meerwaarde voor Delft. Over de aanbevelingen gaat de gemeente in gesprek met de initiatiefnemers. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor een wensen- en bedenkingenprocedure.


woensdag | 16 oktober 2013 | 000h46 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Vooral voetgangers ervaren een betere verkeersveiligheid.

delft

Steenstraat beetje veiliger door shared space
De verkeersveiligheid in de Steenstraat in Arnhem is een beetje verbeterd sinds de herinrichting en de invoering van Shared Space in 2011. Dat is de conclusie van de eindevaluatie verkeersveiligheid Steenstraat. B&W ziet dan ook geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen.
verkeersnet.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 22h58 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Architectuurcafé met stadsbouwmeester Wytze Patijn
Het nieuwe gebouw voor de scholencombinatie Delfland
op 16-10-2013 om 20:30 uur in TOP, Koornmarkt 48F
Het architectuurcafé van 16 oktober is geheel gewijd aan de nieuwbouw voor de Scholencombinatie Delfland in de Spoorzone.
topdelftdesign.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 21h32 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Jan de Wit: En homoseksuele naaktrecreanten moesten helemaal oppassen dat ze hun ID konden tonen want anders werden ze in arrestatiewagens afgevoerd naar het politiebureau.

delft

Gemeentewoordvoerder Mark de Kok liegt over boetes aan naaktrecreanten
Ik heb de brief van Herman van de Helm ter bespreking gevraagd in de commissie BLD. Omdat in de Delft op Zondag van dit weekend tegenstrijdige berichtgeving staat van de gemeente wat betreft toestaan naaktrecreatie in de Delftse Hout. De gemeentewoordvoerder Mark de Kok zegt dat naaktrecreatie niet automatisch is toegestaan; maar het gemeentelijk afdelingshoofd Ruimte Advies dhr H.G. zegt dat het wel automatisch is toegestaan.
onafhankelijkdelft.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 19h41 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Welke wetgeving verplicht automaten?
Het is een politieke keuze. hfvh

Door landelijke wetgeving en uitspraken van de belastingrechters is de gemeente helaas verplicht om toch parkeerautomaten

delft

Minder parkeerautomaten
De gemeente Delft wil, zodra dit wettelijk mag, in de komende jaren minder parkeerautomaten op straat.
... In de binnenstad staan nu alleen nog automaten op straat die wettelijk verplicht zijn. Maar hier is geen mogelijkheid tot kort parkeren: je kunt bij deze automaten alleen een dagvergunning kopen. Kort parkeren kan wel in de parkeergarages en op de parkeerterreinen.
delft.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 14h42 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Anne Viruly lijsttrekker STIP

delft

DELFT, 14 oktober 2013 – Vandaag presenteert STIP (Studenten Techniek in Politiek) haar nieuwe lijsttrekker. Anne Viruly (23 jaar) zal de STIP leiden naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Viruly is sinds eind 2012 raadslid en fractievoorzitter van STIP. Ze heeft een Bachelor Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en studeert daarnaast Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. De oorspronkelijk Amsterdamse heeft veel liefde voor de stad. Anne Viruly: “Ik vind het heel bijzonder dat ik me zo heb kunnen inzetten voor Delft. In deze verkiezingen ga ik er alles aan doen om de verfrissende ideeën van STIP opnieuw een podium te geven in Delft.”

Partijvoorzitter Jasper Müller: “Ik ben blij dat Anne haar ervaring in de Delftse politiek inzet voor de aanstaande verkiezingen. STIP is een jonge en creatieve partij die zij goed kan vertegenwoordigen. Samen gaan we tot een prachtig verkiezingsresultaat komen.”

STIP is een gemeenteraadspartij in Delft die uit studenten bestaat. De partij heeft een jonge, progressieve kijk op de stad. STIP is in 1994 opgericht, heeft nu drie zetels in de Delftse raad. Daarnaast neemt STIP deel in de coalitie en levert een wethouder: Pieter Guldemond. Hij heeft de portefeuilles Kenniseconomie, Ruimtelijke Ordening, Stadsmarketing en Studentenhuisvesting. De afgelopen jaren heeft STIP er onder andere aan bijgedragen dat er voor starters ruimte is in YES!Delft en de Zuster; dat er meer liveoptredens zijn toegestaan in cafés en sociëteiten en dat er duizenden studentenwoningen zijn bijgebouwd.


maandag | 14 oktober 2013 | 13h59 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Wat Emile betreft wordt Delft het voorbeeld voor andere steden.

delft

Emile Roemer op demonstratie in Delft
Ondanks de stromende regen liepen er in Delft afgelopen vrijdag zo’n 150 mensen mee in de tweede demonstratie tegen de afbraak van de zorg. Bijzondere gast deze demonstratie was SP leider Emile Roemer, die niet alleen meeliep met de demonstratie, maar ook het woord voerde tijdens de manifestatie op de Markt.
delft.sp.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 13h36 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Cijfers CBS van 2011 haalt tweederde van alle gemeenten minder parkeergeld binnen dan begroot.

delft

Parkeren niet langer de melkkoe van gemeenten
In nogal wat gemeenten is parkeren verworden tot een verliespost. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld op dan begroot. Vooral de garages staan leeg.
binnenlandsbestuur.nl - Jos Moerkamp


maandag | 14 oktober 2013 | 13h24 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Minister van Defensie komt naar Delft
Gastheer deze avond is Bart Smals, lijsttrekker voor de VVD Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bart Smals zal samen met Ronald Vuijk (oud wethouder in Delft, lid van de VVD Tweede Kamerfractie en woordvoerder Defensie) de discussie met de minister aangaan over zowel landelijke als lokale thema's. Vanzelfsprekend worden bezoekers in de gelegenheid gesteld om mee te discussiëren.
vvddelft.nl


maandag | 14 oktober 2013 | 02h14 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Mevrouw Veldhoven van Velzen, Tante Riet

delft

Mevrouw Veldhoven van Velzen, Tante Riet
... Wij wensen familie vrienden kennissen en mensen die zo hard hebben meegezocht, heel veel sterkte dit verlies te dragen.
Mag de vondst en de rouw hierom, tot net zoveel samen delen leiden, als in de zoektocht naar “onze” Tante Riet.
onafhankelijkdelft.nl


zondag | 14 oktober 2013 | 01h17 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Overbodige nieuwe parkeerautomaten.
Oorzaak van dit idioote gedoe: het overal willen aanbieden van een dagkaart! Hoe verhouden zich kosten parkeerautomaten met de opbrengsten dagkaarten? hfvh

delft heilige_geestkerkhof_004_parkeermeter_2007-04-08%20@15-07-55_a.jpg

Foto van de dag maandag 09-04-2007

In welke wet staat vermeld dat parkeerders een dagvergunning moeten kunnen kopen?
Mijn email aan D66 werd niet beantwoord.
Dick van Veen kan het mij ook niet duidelijk maken.
Waar kan ik die wetgeving vinden?
Ik ben benieuwd welk raadslid het helder kan uitleggen.
Beurt nu aan Huub Halsema, de parkeerspecialist van D66.

@PolitiekDelftnl en voor de wet is binnenstad betaald parkeren regime. Is handiger, omdat het systeem anders heel duur is, zoals ik net zei

— Dick van Veen (@Dickvanveen) October 13, 2013

@PolitiekDelftnl als je betaald parkeren regime wilt (want alleen dan boetes niet nr rijk) dan moet je minimaal een parkeerproduct aanbieden

— Dick van Veen (@Dickvanveen) October 12, 2013

@PolitiekDelftnl redenering klopt niet, harrie.Heeft puur technische reden: WetMulder boete door rijk of fiscale naheffing door gemeente

— Dick van Veen (@Dickvanveen) October 12, 2013

hi D66
in een persbericht meldt de gemeente delft als volgt:

Door landelijke wetgeving en uitspraken van de belastingrechters is de gemeente helaas verplicht om toch parkeerautomaten verspreid in de (binnen)stad te plaatsen, op een aanvaardbare loopafstand van parkeerplaatsen. Ook moet de gemeente duidelijk verwijzen naar waar deze automaten staan. Parkeerders die in de binnenstad toch op straat willen parkeren moeten namelijk volgens de wet een mogelijkheid hebben om een dagvergunning te kunnen kopen.

mijn vraag: in welke wet staat vermeld dat parkeerders een dagvergunning moeten kunnen kopen? zelf kan ik geen wetgeving vinden sterker er zijn gemeentes die bieden geen eens een dagkaart aan

D66 heeft het in een tweet over een ‘parkeerhandschoen’? Wat bedoelt D66 daar mee?

gr
harrie fruyt van hertog


maandag | 14 oktober 2013 | 00h35 | wk42 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Verslag inloopavond Participe Delft, 9 oktober 2013
Buurthuis de Wending
BVOW - Verslag


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo