zondag | 2 juni 2013 | 13h49 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft cartoon_20130531_vertrek_verkerk_integriteit_800x555.jpg

"VERTREK VERKERK"
"'T MAG EEN PAAR CENTEN KOSTEN ......
DEZE DODENHERDENKING MAG NIET WORDEN VERSTOORD ...."
310513 © BERENSCHOT & ROSENWASSER UITV. VER.
Cartoon Vertrek Verkerk


zondag | 2 juni 2013 | 11h15 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: Het autoluw maken heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Delftse binnenstad'

delft oude_kerkstraat_000_parkeren_20121007_135207_a.jpg

Delft, Oude Kerkstraat. Naast de Oude Kerk, tegenover de Franse bakker, worden steeds meer parkeerplaatsen aangelegd.

"Afbraak autoluwe binnenstad?"
"... Beter zou het zijn de touringcars te weren en de passagiers uit- en in te laten stappen op een andere plek dan de Nieuwe (red. Oude) Langendijk - bijvoorbeeld bij het hotel aan de Koepoortplaats. De chaos met bussen bij het Blauwe Hart lost het college met het uitschakelen van de poller niet op."
delft.groenlinks.nl


zaterdag | 1 juni 2013 | 10h59 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: De overgrote meerderheid in de gemeenteraad steunt Verkerk volledig in het misbruiken van gemeenschapsgeld om rechtszaken te voorkomen'

delft

"Burgemeester Verkerk erkent 85% schuld aan Gondelaffaire"
"Burgemeester Bas Verkerk maakt 390.000 euro over op de girorekening van raadslid Martin Stoelinga. Niet omdat hij daarmee schuld of aansprakelijkheid erkent aan de schade die Stoelinga in de Gondelaffaire heeft geleden. Maar wat dan?"
leefbaar-delft.nl


zaterdag | 1 juni 2013 | 03h07 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'VVD burgemeester Bas Verkerk laat de Delftse burger opdraaien voor zijn bestuursfouten, kosten € 390.000,00.
Gemeenteraad keurt het goed?' hfvh

delft

Eerste werkdag burgemeester Bas Verkerk op 15 juli 2004.

"College van B&W: bestuurlijke afronding gondelaffaire.pdf"
"... De gemeente is overeenkomen met de heer Stoelinga om hem een bedrag van €390.000,- euro inclusief BTW en inclusief wettelijke rente te betalen als tegemoetkoming in de door hem gemaakte juridische kosten.

Het college zal voor de raad van juni een begrotingswijziging aanbieden om financiële afronding begrotingstechnisch te verwerken. In dit raadsvoorstel zullen wij ook voorstellen om de geheimhouding die u hebt opgelegd aan de 'Voorovereenkomst tevens arbitrageovereenkomst' op te heffen."
ris.delft.nl


@aadvantongeren Moedig van raadsleden die betaling goedkeuren op kosten van de belastingbetaler Verkerk heeft schuld, die moet zelf betalen.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 31 mei 2013

@aadvantongerenBas Verkerk is tien keer slimmer dan de hele raad. Ze worden nu keurig in het pak genaaid. Bevolking horen we nog wel.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 31 mei 2013

vrijdag | 31 mei 2013 | 14h21 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Burgemeester Aboutaleb declareert niets - wethouders moeten voorbeeld volgen'

Declaraties van Bas Verkerk nog steeds geheim. hfvh

delft

"Burgemeester Aboutaleb verdient een compliment. Dat vinden Leefbaar Rotterdam-raadsleden Jolanda Ton en Robert Simons. Aboutaleb declareert namelijk 'uit voorzorg' helemaal niets. Dit verklaarde hij tijdens het 010-Debat op 23 mei jl. Leefbaar Rotterdam juicht dit standpunt van harte toe en heeft aan het stadsbestuur gevraagd of zij dit voorbeeld gaat overnemen."
leefbaarrotterdam.nl


vrijdag | 31 mei 2013 | 13h51 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Verbeterplan Nieuwe Langendijk (33 blz)'

delft nieuwe_langendijk_verbeterplan_20130523.jpg

"College van B&W: afdoening motie Rode Loper Nieuwe Langendijk.pdf"
"Op 29 november 2012 heeft u de motie 'Rode Loper Nieuwe Langendijk' aangenomen, waarin u het college onder andere opdraagt "een concreet verbeterplan uit te werken voor een gastvrije inrichting van de Nieuwe Langendijk als rode loper naar de binnenstad van Delft". Door middel van deze brief willen wij u hierover informeren. In de motie wordt het college gevraagd om een verbeterplan uit te werken:"
ris.delft.nl


vrijdag | 31 mei 2013 | 12h49 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'EINDE GONDELAFFAIRE'

delft

"OPMERKINGEN VAN DELFTENAREN"
"Jolanda Gaal: Hij stelde mogelijke corruptie door VVD-bestuurders aan de kaak. Daarvoor werd hij door ‘het systeem’ medogenloos en sadistisch fel afgestraft. Bah, wat eng!!
Leo: Huppel(twitter) kutje Gaal lult gewoon mee maar wat moet ze anders. Tuurlijk terecht dat Baljee aan de orde is gesteld, de snor heeft dit goed gedaan. Maar nu niet zeuren over wat er gebeurd is want dat heeft hij grotendeels aan de heer de Wit te danken die nu weer probeert mee te liften met de snor. Onbegrijpelijk dat de snor en zijn fractie dit laat gebeuren. Tuurlijk hebben vele raadsleden boter op hun hoofd maar de Wit ook maar dan van een paar kilo die schreeuwer. Ik heb de Wit nog eens via google bekeken in de tijd dat hij ten strijde ging van de Dwerg zoals hij de snor toen noemde. Ik raad een ieder aan dit eens te doen."
onafhankelijkdelft.nl


vrijdag | 31 mei 2013 | 11h19 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nieuwe Langendijk aantrekkelijker als winkelentree van de binnenstad'

delft nieuwe_langendijk_000_entree_binnenstad_20121205_140548_a.jpg

Delft. Entree naar de binnenstad over de Nieuwe Langendijk.

"De Nieuwe Langendijk wordt aantrekkelijker als winkelstraat en entree van de Delftse binnenstad. Het college heeft een verbeterplan goedgekeurd en geeft daarmee gevolg aan de motie ‘Rode Loper Nieuwe Langendijk’ , die de gemeenteraad vorig jaar november tijdens de begrotingsbehandeling heeft aangenomen. Het plan is de eerste concrete uitwerking van de nota Binnenstad, vitaal en gastvrij, bedoeld om de economische vitaliteit en gastvrijheid van de Delftse binnenstad te vergroten. Deze nota is het resultaat van intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers en bewoners. Ook het verbeterplan voor de Nieuwe Langendijk is in nauw overleg tot stand gekomen.

Lees meer

De inrichting van de Nieuwe Langendijk, een belangrijke aanlooproute van de binnenstad, wordt aantrekkelijker om te wandelen en te winkelen. Grootste verandering is dat de parkeerplaatsen in de middenberm verdwijnen. Dit maakt het mogelijk om de fietsnietjes van de trottoirs naar clusters in de middenberm te verplaatsen. Zo ontstaat een comfortabele en obstakelvrije wandelroute langs de gevels. De middenberm wordt opnieuw bestraat en ingericht met bankjes, prullenbakken, boomkransen rondom de bestaande bomen, plantenbakken en een Delftsblauwe bestickering van de afvalcontainers. In de toekomst behoort een totale herinrichting van de Nieuwe Langendijk tot de mogelijkheden. Maar zolang er nog veel werkzaamheden in de stad plaatsvinden voor de aanleg van de spoortunnel en Tramlijn 19 en touringcars gebruik maken van de Nieuwe Langendijk, volstaat de gemeente op dit moment met een aantal aanpassingen die snel en zonder veel kosten of hinder mogelijk zijn. De gemeente wil dat het verbeterplan is uitgevoerd vóór de kerstperiode van dit jaar.

Het college wil op korte termijn ook iets doen aan de hinder als gevolg van wachtende touringcars. In de huidige situatie ontstaat op de Nieuwe Langendijk tijdens het toeristenseizoen geregeld een wachtrij van touringcars voor de poller op de Nieuwe Langendijk. Deze touringcars laten toeristen uitstappen bij het Blauwe Hart. Dit blijft voorlopig zo omdat op dit moment geen alternatieve oplossing aanwezig is voor in- en uitstappen van toeristen op korte loopafstand van de toeristische attracties. Wel zal de poller bij wijze van proef gedurende het resterende toeristenseizoen naar beneden worden gelaten. Dit gebeurt op doordeweekse dagen tot 17:00 uur. Ook doet de gemeente een dringend beroep op touringcarbedrijven om de halte bij het Blauwe Hart alleen als uitstaphalte te gebruiken. Instappen kan dan op de Koepoortplaats, achter Hampshire Hotel Delft Centre."
Nieuwe Langendijk als winkelentree


delft nieuwe_langendijk_000_20090803_142853_a.jpg Delft. Over de Nieuwe Langendijk wandelend terug naar de touringcars.


vrijdag | 31 mei 2013 | 09h43 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'ER KOMT OPENBAAR SUBSIDIEREGISTER'

"Nieuw subsidiekader onderweg"
"... Daarnaast staat nog een motie open waarin wordt gevraagd om openbaarmaking vanaf medio 2013 van verstrekte waarderings- en prestatiesubsidies. De wethouder gaf aan dat dat traject in de afrondende fase is."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude


vrijdag | 31 mei 2013 | 01h32 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stephen Brandligt: tot die tijd niet handhavend worden opgetreden tegen naaktrecreatie'

"Burgerbrief: naaktstrand Delftse Hout.pdf"
"In antwoord op een vraag aan B&W met betrekking tot het optreden van de politie tegen mij, vanwege het naaktzonnen op 5 mei, kreeg ik 15 mei, daags na de commissievergadering, waar de naaktrecratie in de Hout aan de orde kwam, als antwoord, dat er tot de 13de Juni niet zou worden opgetreden tegen naaktrecreanten. ...
Wie schetst mijn verbazing afgelopen maandag 27 mei, terwijl ik juist mijn laatste kledingstuk uittrok, een agente op mij afkwam en mij vertelde dat de naaktrecreatie opgeheven was. ...
Ik beschouw het optreden van het bestuur van Delft in deze onaanvaardbaar en wil hierover mijn beklag doen."
Alfred Brans
ris.delft.nl


donderdag | 30 mei 2013 | 22h49 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Waterpoort naar Delftse binnenstad'

delft sint_agathaplein_003a_004_plan_hoogheemraadschap_delfland_20130429.jpg

Delft, Sint Agathaplein.
Afbeelding uit plan Hoogheemraadschap Delfland: Waterpoort naar Delftse binnenstad.
Zie Plan

"Nusantara nieuw kantoor Delfland?"
"Reactie van Guido 8 uur geleden
Inmiddels heeft Delfland net als een aantal andere partijen een plan ingediend voor de invulling van Nusantara. Eind mei presenteren alle planmakers hun plan aan de gemeente Delft en nog voor de zomervakantie zal de raad beslissen. Uit dit plan blijkt dat Delfland het niet louter om de invulling als kantoorpand gaat, maar juist voor verlevendiging van het plein zorgt: er komt een openbare horecafunctie in, gecombineerd met ruimte voor watergerelateerde expositie. Lees hier het volledige plan."
guidovanderwedden.ning.com


donderdag | 30 mei 2013 | 21h42 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stadsgezicht Delft 1913'

"Film over de gemeente Delft in het kader van de Polygoonserie "Ons Land", oorspronkelijk gefilmd door cameraman Jules Stoop. Onderwerp: pittoreske plekjes in de binnenstad."
geschiedenis24.nl


dondserdag | 30 mei 2013 | 20h52 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anne Viruly: STIP zie je voortaan dus vaak met een tablet in de Raad.'

delft stip_papierloos_20130530.jpg

"Gemeenteraad papierloos"
"Na de zomer ontvangt de Delftse gemeenteraad geen papieren stukken meer. Aan de dikke enveloppen met vergaderstukken komt een eind. STIP vergaderde al enige tijd vanaf tablets, maar gaat dan volledig over. Papierloos vergaderen bespaart tijd en geld. Stukken hoeven immers niet meer eindeloos te worden gekopieerd."
stipdelft.nl


donderdag | 30 mei 2013 | 15h17 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'VVD Lennart Harpe: Bart Smals unaniem gekozen tot nieuwe lijsttrekker, weet hoe de hazen lopen.'

"Wikken en Wegen"
"De afgelopen periode was het best wikken en wegen. Stel ik mij nog een keer verkiesbaar voor de gemeenteraad van Delft of niet? Uiteindelijk heb ik besloten dit niet te doen en dus keer ik na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 niet terug als raadslid. Geen gemakkelijke beslissing, want het raadslidmaatschap is best een beetje verslavend."
vvddelft.nl - blog Lennart Harpe


donderdag | 30 mei 2013 | 14h28 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: Nou dat gaat wat worden buren die elkaar te lijf gaan vrees ik.'

delft

"GEEN VERGUNNING MEER NODIG VOOR KLEINE BOUWWERKEN"
"Vanaf 1 juni 2013 hoeven burgers en ondernemers in Delft voor kleine bouwwerken geen vergunning meer aan te vragen. Het bouwplan moet wel van te voren worden aangemeld. Het gaat dan om kleine bouwwerken die nu aan de achterzijde van een pand al vergunningsvrij zijn, zoals een dakkapel, schutting of een kozijnwijziging, maar aan de voorzijde (straatzijde) niet."
onafhankelijkdelft.nl


donderdag | 30 mei 2013 | 14h14 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"SCHADEVERGOEDING?"
"... Stoelinga zegt een boek te gaan schrijven over de gondelaffaire. ‘Ik ga nog een keer alles op een rijtje zetten en dan opschrijven wat je als gemeenteraadslid van Delft kan overkomen, als je een misverstand aan de kaak stelt en de gevestigde partijen je daarvoor een kopje kleiner willen maken."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


Dit is hem dan. De unaniem gekozen lijsttrekker van de VVD Delft > Bart Smals! Proficiat Bart. #vvddelft twitter.com/LennartHarpe/s…

— Lennart Harpe (VVD) (@LennartHarpe) 29 mei 2013

woensdag | 29 mei 2013 | 23h32 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Martin Stoelinga: Blij met Delft en Nederland"
"Reactie b poelstra:
Joechei hiep hiep hoera wat ben ik blij. Blij omdat ik in dit geweldige land mag wonen, een land waarin bewindslieden de boel mogen belazeren zo hard als een paard lopen kan. Een land waarin dat soort violen een avondje aan de tand worden gevoeld en dan gaan we gewoon verder met elkaar alsof er niets aan de hand is. Geweldig een land waarin we voor alles en iedereen begrip op kunnen brengen. Waarin we ons laten naaien door bestuurders zoals raadsleden en wethouders en burgemeesters.
Dus platgezegd een stel plaatboeven die weten hoe de hazen lopen en daar gebruik van maken.

Gos, Stoelinga, ging dit over jhe zelf, of vindt je 4 ton, jajaj 400 000 euri’s , fatsoenlijk. geld waar een burger zich halfdood moet werken en door de burgers is opgehoest. Schaam je niet hoot, maar ach, je kunt je nog altijd verstoppen achter Snorremans.. Was maar mooi in Tjechie gebleven."
onafhankelijkdelft.nl


woensdag | 29 mei 2013 | 23h22 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Burgemeester Verkerk wil geen grote zoektocht naar vermiste Riet van Veldhoven"
"Burgemeester Bas Verkerk zegt in schriftelijke antwoorden, dat er op dit moment (nog) geen aanwijzingen zijn voor een concrete nieuwe zoekactie. Ook ziet hij geen aanknopingspunten voor een grootschalige zoektocht op een willekeurige plek in Delft. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


woensdag | 29 mei 2013 | 16h31 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Fracties voegen accenten toe aan Kadernota 2013"
"In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben de fracties tijdens de bespreking over de Kadernota 2013 naar voren gebracht waarop in de komende begroting in meer of mindere mate bezuinigd moet worden."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


woensdag | 29 mei 2013 | 16h21 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'EINDE GONDELAFFAIRE: vaststellingsovereenkomst'

"Schikking einde Gondelaffaire"
"brief college en vaststellingsovereenkomst
Op vrijdag 24 mei 2013 hebben de heer Stoelinga en de gemeente binnen het kader van de Voorovereenkomst minnelijke overeenstemming bereikt. Dat is vandaag vastlegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze is bijgevoegd."
ris.delft.nl


woensdag | 29 mei 2013 | 15h11 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Persbericht gemeente Delft

"Schikking einde Gondelaffaire"
De advocaten van de gemeente Delft en Martin Stoelinga zijn tot overeenstemming gekomen over de financiële afwikkeling van de Gondelaffaire. De raad heeft op 4 april besloten die opdracht neer te leggen bij het college om via een onderhandelingsronde tot een voor beide partijen succesvolle afronding te komen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft vandaag met de heer Stoelinga het geschil geschikt omtrent de aansprakelijkstelling door Stoelinga van de gemeente Delft en burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire. Daarmee komt een einde aan een langlopend juridisch geschil en wordt verdere juridisering voorkomen. Met het bereikte resultaat beogen alle betrokken partijen in het belang van de stad de politiek-bestuurlijke verhoudingen te herstellen. Commissaris van de Koningin de heer Franssen heeft de raad en het college hiertoe opgeroepen. De heer Stoelinga ontvangt een bedrag van € 390.000,--.”
Gemeente Delft


woensdag | 29 mei 2013 | 14h49 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

delft http://www.politiekdelft.nl/gondel_2004-08-16%20@17-19-52_gondel_.jpg

Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balje en Bas Verkerk samen in de boot.

"Gemeente Delft betaalt Martin Stoelinga bijna 4 ton schadevergoeding"
"Gemeenteraadslid Martin Stoelinga krijgt een schadevergoeding van de gemeente Delft van bijna 4 ton. Hij had een schadeclaim ingediend over de zogenoemde gondelaffaire rond mogelijke corruptie van voormalig VVD-wethouder Baljé waarin ook burgemeester Bas Verkerk werd meegesleept."
omroepwest.nl


dinsdag | 28 mei 2013 | 17h04 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Persbericht Marokkaanse Vereniging'

delft marokkaanse_vereniging_opruimactie_zwerfafva_20130526.jpg

"Opruimactie zwerfafval door Marokkaanse Vereniging"
"Wegens het succes van vorig jaar, besloot de Marokkaans Sociaal Cultureel Vereniging Delft (MSCVD) ook dit jaar weer een opruimactie te organiseren. Deze keer vond de opruimactie van zwerfafval plaats op zondag 26 mei rondom de moskee en in de wijk Voorhof. Er deden 60 kinderen mee.

Het is een traditie bij de MSCVD geworden om ieder jaar aan deze actie mee te doen. Het doel van de opruimactie is om de kinderen bewuster te maken van natuur en milieu. Daarnaast leren de kinderen hoe ze onderling samenwerken en de wijk Voorhof schoon kunnen houden. Het was een geslaagde dag, dankzij alle enthousiaste deelnemers en dankzij Natuur- en milieucentrum De Papaver die het materiaal beschikbaar stelde."
Marokkaanse Vereniging


dinsdag | 28 mei 2013 | 15h59 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Woonbond: Meldpunt Huurverhoging brengt veel problemen aan het licht"
"... De schending van de privacy is voor veel huurders een belangrijk, vaak principieel probleem. Dat de inkomensgegevens zomaar bij de verhuurder terechtkomen, geeft huurders een gevoel van onveiligheid en onredelijkheid. Zowel sociale als commerciële verhuurders hebben ten onrechte inkomensgegevens opgevraagd van huurders in geliberaliseerde woningen en hen de hoogste huurverhoging gepresenteerd, al is dat volgens de wet niet toegestaan."
woonbond.nl


dinsdag | 28 mei 2013 | 14h43 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'pdpb.nl: Uw gemeente is een auteursrechtenvergoeding verschuldigd aan Stichting Pictoright indien u collectief toestemming verkrijgt'

"Project Digitale BouwTekeningen: bouwtekeningen ter inzage.pdf"
"Geachte Raad,
Via de publicatie van uw gemeentelijke website is ons ter attentie gekomen dat u digitale en/of gedigitaliseerde stukken uit uw gemeentelijk bouwarchief ter beschikking stelt op http://www.delft.nl. Wij maken ons zorgen of de gemeente Delft zich hierbij afdoende conformeert aan de Nederlandse wetgeving."
ris.delft.nl

"Gemeente Delft: Bouwarchief en bouwtekeningen inzien"
"Inzage U kunt de stukken uit het bouwarchief inzien en kopieën maken. Bepaalde documenten en tekeningen vallen onder het auteursrecht. Deze stukken mag u wel inzien, maar u kunt er geen kopieën van maken."
delft.nl


dinsdag | 28 mei 2013 | 13h29 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'vanavond om 21.10 uur op Nederland 2'

delft

"Syrië-gangers: helden of terroristen?"
"Wat bezielt Islamitische jongeren om te gaan vechten in Syrië? Dinsdag in de uitzending de resultaten van een grote enquête onder moslims en niet-moslims over Syrië-gangers. Zijn het helden of potentiële terroristen? In de reportage komt een vermeende ronselaar aan het woord over idealisme en extremisme."
altijdwat.ncrv.nl


maandag | 27 mei 2013 | 23h03 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Tokkies maken er regelmatig een tering bende van"
"Avalex mag dan wel een NV worden, en op afstand gezet worden. Maar hoe lossen we dit hardnekkige grofvuil probleem naast de ondergrondse containers op D66 wethouder Lucas Vokurka? Dit lijkt Napels wel met zijn tyfusbende op straat."
leefbaar-delft.nl


maandag | 27 mei 2013 | 15h47 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Milene Junius: het fietspad inderdaad een stuk smaller is dan de Crow-richtlijnen voorschrijven.'

delft zuidwal_000_fietspad_20130519_150510_a.jpg

Delft, Zuidwal. Het tweerichtingen-fietspad met terracotta bestrating is te smal volgens de Crow-richtlijnen. Wordt interessant na ongeval. Uit jurisprudentie blijkt dat gemeente hier "verwijtbaar nalatig" is. hfvh

"Onze zorg over het fietspad aan de Zuidwal wordt niet gedeeld door de verantwoordelijk wethouder, zo bleek uit haar reactie op onze rondvraag."
"... Op de Zuidwal is echter gekozen voor het eerst tekenen van 2x2 rijbanen en de trambaan, vervolgens voor een voetpad dat op delen absurd breed is en dan pas voor het fietspad. Tsja, en dan is er te weinig ruimte over. De keuze die gemaakt is is een verkeerde en zal ook tot onveiligheid en mogelijk ongelukken leiden, waarvoor de gemeente Delft volledig verantwoordelijk is. Een gemiste kans."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


maandag | 27 mei 2013 | 15h11 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Landelijke Zorgdemonstratie 8 juni Oosterpark Amsterdam"
"Dankzij de campagne Handen Thuis Rutte is de inhoud van het zorgakkoord gewijzigd. Maar Rutte wil nog steeds ruim 170.000 mensen hun thuiszorg afnemen. Dat kost meer dan 50.000 mensen hun baan. Rutte is van plan om verzorgingshuizen te sluiten en fors te bezuinigen op onder meer de dagbesteding en de gehandicaptenzorg. Daarom gaan we door met actievoeren. Kom ook op 8 juni naar het Oosterpark Amsterdam."
delft.sp.nl


maandag | 27 mei 2013 | 10h24 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BOW ZUID: we zijn geen stelletje debielen die zo met ons om laten gaan.'

"BWD: evaluatie vuur met oud en nieuw in de Wippolder"
"Overleg, Rogier,
tot onze stomme verbazing lazen we vandaag in het Ad dat er een evaluatie is geweest aangaande het vuur met oud en nieuw. wij doen dan ook een dringend beroep om ons voor het overleg even het evaluatie te te laten komen aan ons omdat wij zeer benieuwd zijn wie daar bij heeft gezeten, wij in ieder geval niet.

wil je ook ons toe laten komen wat voor activiteiten de BWD heeft gedaan tijdens de week naar oud en nieuw en tijdens oud en nieuw.

Lees meer

Wat wij namelijk niet lezen is het bar slechte weer tijdens oud en nieuw. Je kan dan ook nooit zeggen dat door de activiteiten van BWd en dat wij als bewoners er geen probleem mee hadden .Het ligt namelijk wel genuanceerder. Wij zijn dan ook wederom zeer teleurgesteld in de communicatie hierover naar ons toe. ik weet niet of jullie het snappen maar dit kan en mag nooit gebeuren we zijn geen stelletje debielen die zo met ons om laten gaan. Wij proberen namens de bewoners onze stem te laten horen en niet om ons te laten negeren.

Graag dan ook een lijstje waaruit blijkt hoeveel bewoners hier op bevraagd zijn vanwege het feit dat er geen vuur was. Wij weten in ieder geval van niets. Het bevreemd omns ook dat we heir niets van de wijkagent over gehoord hebben want die is wellicht wel bij de evaluatie geweest.

PS weet je de datum van het gesprek al want het gaat nu wel erg lang duren.

BOW ZUID


maandag | 27 mei 2013 | 09h30 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bovendien heeft de Rijksoverheid plannen om het koppelen van gegevens eenvoudiger te maken om zo uitkeringsfraude te bestrijden.'

"Koppelen van databases: het nieuwe tandenborstels tellen?"
"Al zo lang er uitkeringen bestaan, is fraude een kopzorg geweest van gemeenten. In de loop der jaren zijn er verschillende methodes gehanteerd om misbruik aan de kaak te stellen. Het bekendste voorbeeld is het zogeheten 'tandenborstels tellen'. In een tijd dat overheden beschikken over grote hoeveelheden gegevens over burgers, is deze methode achterhaald."
binnenlandsbestuur.nl


maandag | 27 mei 2013 | 05h19 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014'

"Lijsttrekkers D66, VVD en CDA.
Overzicht tot nu toe."
politiekdelft.nl - GR2014


maandag | 27 mei 2013 | 00h53 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Oproep vermiste Delftse"
"Wij ontvingen een bericht van een bezorgde inwoonster. (naam bij Stadsbelangen Delft bekend)
Vanavond ontvingen wij per email ook een oproep van JP de Wit van Leefbaar Delft. Zie onderstaand. Stadsbelangen sluit graag aan bij deze échte noodkreet! Tante Riet moet worden gevonden."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


maandag | 27 mei 2013 | 00h09 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"schriftelijke vragen WWB"
"Wij hebben begrepen dat de gemeente Delft voornemens zou zijn om mensen met een WWB uitkering voor een volle werkweek, gedurende twee jaar, wil inzetten bij activiteiten buiten de deur (Schoonmaak, TGP post, etc.). bij onder andere particuliere bedrijven. ...
Is het juist dat mensen met een WWB uitkering gedurende twee jaar worden ingezet bij externe bedrijven en werkzaamheden moeten verichten onder het wettelijk minimum loon?"
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

delft logo_weethoehetzit.jpg

"Wet Werk en Bijstand (WWB): Ik heb een bijstandsuitkering, wat zijn mijn plichten?"
"... Arbeidsplicht houdt in dat u verplicht bent algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. De gemeente kan u (gedeeltelijk) vrijstellen van de arbeidsplicht.
... voorwaarden voor de tegenprestatie: Het mag geen werk zijn waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn."
weethoehetzit.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo