PolitiekDelft.nl


| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading

| maandag | 30 april 2012 | 03:46 | *

'RIJKSMONUMENT'
"Begin april 2012 vestigde Café - brasserie Huszár zich op een gedeelte van de begane grond. De smaakvolle gevelreclame passend binnen het welstandsbeleid maakt dat goed duidelijk?"
harrie fruyt van hertog


delft hooikade_013_20120423_163032_a.jpg
Delft, Hooikade 13.

"KANTOOR- en FABRIEKSGEBOUW van F.W. Braat"
"De kunstenaar Vilmos Huszár ontwierp het gekleurde glas-in-lood in het trappenhuis."
Gemeente Delft - Monumenten zoeken


| maandag | 30 april 2012 | 02:41 |

'De Wit: De spreektijden worden misbruikt om kritiek te smoren.'

delft jan_klaassen_en_katrijn.jpg
Afgelopen raadsvergadering grote poppenkast van Sinterklaas
tot en met Jan Klaasen's en Katrijnen.
Woudenberg: voordat we het hele sprookjesbos er bij halen.

"Despoot Bas Verkerk kapt Leefbaar Delft weer als eerste af"
"... De raadsvergadering begon wel tien minuten later omdat Verkerk daarvoor in de besloten fractievergadering een half uur nodig had om zijn diensttaxi gebruik te verdedigen. "
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| maandag | 30 april 2012 | 02:00 | *

'Kuijper: terrassen in de binnenstad af te bakenen met speciale tegels, Delfts Blauwe wellicht.'

delft d66_tegel_uitsprak_huub_halsema_20120223.jpg

"Delfts horecabeleid verbeterd"
"D66 is blij met de verbeteringen in het Delftse horecabeleid. De regeldruk voor ondernemers wordt verlaagd, de overlast in woonwijken vermindert en terrasruimte wordt eerlijker verdeeld:"
D66 - Paul Jan Kuijper


| maandag | 30 april 2012 | 01:20 |

'Van Vugt: De PvdA Delft wacht nadrukkelijk niet op de volgende raadsvergadering'

"PvdA Delft: stop uitvoering huishoudtoets in Delft"
"De PvdA in Delft roept wethouder Bolten op om per direct in Delft te stoppen met de uitvoering van de huishoudtoets. In het landelijk begrotingsakkoord -dat vorige week is gesloten- is afgesproken een aantal bezuinigingen terug te draaien waaronder de invoering van de huishoudtoets."
PvdA - Jessica van Vugt


| zondag | 29 april 2012 | 23:55 | *

'AUTO IN DE STAD IS ALLEEN MAAR OVERLAST'
"Op rotondes vallen minder verkeersslachtoffers. Mijn conclusie: meer rotondes in Delft waar maar mogelijk. Sommige Delftse raadsleden oordelen zonder de ongevallencijfers te kennen. Ze verdedigen duidelijk de autolobby. Stoplichten op een rotonde zei een bekrompen raadslid, dat is als ik moet stoppen dan zullen de fietsers ook stoppen. Zieken in plaats van denken."
harrie fruyt van hertog


delft verkeersbord_rotonde_d01.jpg

"ROTONDE"
"Rotondes zijn veilige kruispuntoplossingen. Ze zijn veiliger dan de traditionele kruispunten met drie of vier takken. Daarom stimuleert Veilig Verkeer Nederland het toepassen van rotondes. De veiligheid van rotondes wordt nog groter als de voorrangsregels op rotondes uniform worden toegepast. Alhoewel het veiliger zou zijn om fietsers op alle rotondes uit de voorrang te halen, vindt Veilig Verkeer Nederland dit niet gewenst. Fietsers consequent uit de voorrang halen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit van fietsers. Juist in stedelijke gebieden is fietsen te prefereren boven autorijden. Die voorkeur moet volgens ons tot uitdrukking komen in de voorrangsregeling."
Veiligverkeer Nederland


| zondag | 29 april 2012 | 22:57 |

'Böcker: Plekken als het Delflandplein ... worden als ronduit gevaarlijk omschreven.'

delft delflandplein_000_sk_20101008_a.jpg
Delft, Delflandplein.

"Betere bewegwijzering naar Delft Centrum"
"... Helaas moet de VVD ook constateren dat op andere plekken er al twee jaar over de verkeersproblemen wordt gesproken, maar dat er nog niets aan is gebeurd. Het onlangs verschenen verkeersveiligheidsonderzoek van onderzoeksbureau DHV laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Plekken als het Delflandplein, de kruisingen bij de St. Sebastiaansbrug en situaties in de Spoorzone worden als ronduit gevaarlijk omschreven."
VVD - Linda Böcker


| zondag | 29 april 2012 | 02:00 | *

'Stoelinga: In 2003 was de eerste aanrijding met een poller. Het zijn er inmiddels 118. Bedankt, heren bestuurders van Delft.'

delft oude_langendijk_poller_politie_district8_020809odc_a.jpg
Delft, Oude Langendijk. Politieauto knalt op poller. Foto District8.

"Stoelinga biedt toeristen excuses aan voor Delftse pollers"
"Martin Stoelinga biedt in een brief zijn excuses aan voor de pollers in de stad. De brief is in verschillende talen opgesteld en komt, hoopt Stoelinga, uiteindelijk bij de gedupeerden terecht."
Delft op Zondag


| Dimanche | Avril 29, 2012 | 02:00 | *

'Stoelinga: En 2003, la première collision avec un poller. Il ya maintenant 118. Je vous remercie, Messieurs les pilotes de Delft.'

delft oude_langendijk_poller_politie_district8_020809odc_a.jpg
Delft Oude Langendijk. La voiture de police explose à poller. Photo District8.

"Stoelinga offre des excuses aux touristes pollers pour Delft"
"Martin Stoelinga offrir dans une lettre ses excuses pour les pollers dans la ville. La lettre est en plusieurs langues et vient Stoelinga espère éventuellement trouver les victimes."
Lettre - Martin Stoelinga, Indépendante Delft


| zaterdag | 28 april 2012 | 17:48 |

'Van der Wedden: De AWP is voorstander van gelijktijdige directe verkiezingen'

"Val kabinet zegen voor democratisch waterschap"
"Nu premier Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden bij de koningin, krijgt het kabinet een demissionaire status. Enkele belangrijke wetsvoorstellen die de waterschappen direct raken, lagen klaar voor behandeling in de Kamer of waren in de laatste fase van voorbereiding. De haalbaarheid van deze wetsvoorstellen wordt nu onzeker. Zo ook het onzalige wetsvoorstel voor indirecte waterschapsverkiezingen. De AWP Delfland is hierover verheugd."
Water weblog - Guido van der Wedden


| zaterdag | 28 april 2012 | 14:33 |

'WELKOM IN DELFT'

delft buitenwatersloot_000_20040909_a.jpg

"26 april 2012: verantwoordelijke politici"
"... Een motie om de bewegwijzering naar het centrum, en specifiek de Koepoortgarage, te verbeteren is wel aangenomen, maar niet door CDA en CU ondersteund. Hoewel ik het van harte eens ben met de gesignaleerde problemen van de bewegwijzering, heb ik tegen de motie gestemd omdat de wethouder aangaf ambitieuzer te zijn dan de motie, en een andere oplossing te zien voor de bewegwijzering naar de Koepoortgarage. We zijn blij dat de bewegwijzering wordt aangepakt en wachten het actieplan van de wethouder daarover af."
ChristenUnie - Joëlle Gooijer - Medema


| zaterdag | 28 april 2012 | 13:32 |

'De Widt: nog een schep bovenop'

delft verkeersborden.jpg

"Betere borden naar centrum en Koepoortgarage svp!"
"... Een aangenomen motie van VVD, GroenLinks, D66, STIP, Stadsbelangen en PvdA geeft het college de opdracht om de bewegwijzering naar het centrum van Delft te verbeteren, met specifiek nadruk op de Koepoortgarage."
D66 - Paul de Widt


| zaterdag | 28 april 2012 | 12:44 |

'De Boer: verdichtingskansen gebaseerd moeten worden op perfecte bereikbaarheid met de metro en de trein.'

img src="https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/images/db/4685/intense_stad_vogelvlucht2.jpg" width="580" height="410" border="1" title="delft https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/images/db/4685/intense_stad_vogelvlucht2.jpg" alt="delft https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/images/db/4685/intense_stad_vogelvlucht2.jpg">

"Interview Matthijs de Boer: de omgeving van de Alexanderknoop kan de naam stadsdeelcentrum waarmaken"
"... De deelgemeente Prins Alexander heeft 90.000 inwoners, evenveel als de stad Delft. Die 90.000 mensen hebben geen plek die ze als hun stadsdeelcentrum kunnen beschouwen, waarmee ze zich kunnen identificeren zoals de Delftenaren met hun historische centrum. We vinden het belangrijk te proberen dit wel creëren."
Nicis Institute - Kennisplein Mooi Nederland


| zaterdag | 28 april 2012 | 12:00 |

'Concrete: te voorzien van betaalbare huurwoningen.'

img src="http://architectenweb.nl/bin/news/230257.jpg" width="359" height="580" border="0" title="delft http://architectenweb.nl/bin/news/230257.jpg" alt="delft http://architectenweb.nl/bin/news/230257.jpg">

"Concrete ontwerpt woontorens Jersey City"
"Concrete heeft het ontwerp gepresenteerd van vier nieuwe torens in het Amerikaanse Jersey City. De torens worden 220 meter hoog en omvatten in totaal 2500 appartementen, commerciële ruimten en een parkeergarage."
architectenweb.nl


| zaterdag | 28 april 2012 | 11:11 |


"Dertien nieuwe lintjesdragers in Delft"
"... Op 27 april werden dertien van deze heel bijzondere mensen in Delft in het stadhuis in de schijnwerpers gezet: uit handen van burgemeester Bas Verkerk ontvingen ze een lintje."
Delftse Post


| zaterdag | 28 april 2012 | 02:16 |

'Andere partijen: Overbodig en het voorstel werd afgewezen.'

img src="http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/DSC001152.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/DSC001152.jpg" alt="delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/DSC001152.jpg">

"SP vraagt aandacht voor verkeersveiligheid"
"... De SP maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid. Terechte zorgen, bleek onlangs uit een rapport van DHV over de veiligheid in het Delftse verkeer. In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond diende de SP dan ook samen met Stadsbelangen en VVD een voorstel in voor extra veiligheidsmaatregelen op een aantal specifieke plekken, zoals de Barbarasteeg, Irenetunnel en het Mijnbouwplein."
SP


| zaterdag | 28 april 2012 | 01:38 |

'Gaal: De mythische Samsom verloor ook zijn haren en toen zijn krachten.'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2573" width="580" height="326" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2573" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2573">

"Wat een blunder van de PvdA"
"Hoe is het mogelijk dat een partij van de arbeid, met een Diederik Samsom de verkiezingen in gaat! Ik vind het een blunder van formaat! Zelfs Bram Peper, toch een prominent PvdA lid, is zich het apenzuur geschrokken!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Grondprijzen rijzen de pan uit, ondanks crisis!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| zaterdag | 28 april 2012 | 01:08 |

'Kolkert: Het bestuur feliciteert Manita en Jan'

delft manita_koop.jpg delft jan_van_dalen.jpg
Manita Koop                 | Jan van Dalen

"Koninklijke onderscheiding voor Delftse CDA-leden"
"Vandaag werd bekend dat onze leden Manita Koop en Jan van Dalen, mede voor hun inzet voor het Delftse CDA, Koninklijk onderscheiden werden. Manita werd Lid in de Orde van Oranje Nassau en Jan werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen werden vanmorgen op het Stadhuis uitgereikt door burgemeester Bas Verkerk. Het bestuur feliciteert Manita en Jan van harte met hun Koninklijke Onderscheiding."
CDA - Hans Kolkert


| zaterdag | 28 april 2012 | 00:39 |

'Aantjes: ik was niet fout, maar heb fouten gemaakt.'

"Over excuses aanbieden"
"Een kopje koffie drinken, ik ga binnenkort maar eens langs bij Aantjes, en bij de gemeentesecretaris van Delft. En dan zeggen we bij het tweede kopje koffie. Dat was 'eens, maar nooit weer' en daarna roken we een sigaar of drinken een biertje. Dat lucht op ! Misschien ook wel een idee voor de gemeenteraad in Delft. Met zijn allen een bakkie doen bij Daga, en dan een kopje koffie drinken en zeggen: 'dat was eens maar nooit weer'. En anders maar even wachten op Berenschot en Jens den Brink, de advocaat van Stoelinga."
Weblog - Arie van der Veen


| zaterdag | 28 april 2012 | 00:00 | *

'WEEKEND MUSIC'
"Wanda Jackson - Let's Have e Party!"

delft wanda_jackson_lets_have_e_party.jpg

Lijst met titels voorgaande weekend music's


| vrijdag | 27 april 2012 | 17:03 |


delft plan_delftse_hofjes_pieter_foreest_2012.jpg
Voorbeeld uit Plan Delftse Hofjes Pieter Foreest

"Gemeente aan zet gebiedsontwikkeling Spoorzone"
"De gemeente neemt de regie voor de gehele gebiedsontwikkeling van Spoorzone Delft. Voor 1/3 van het vastgoed sluit de gemeente een overeenkomst met Ballast Nedam. Het resterende deel staat nu open voor nieuwe ontwikkelaars met initiatieven. De overeenkomst met Ballast Nedam wordt aan de raad voorgelegd in een wensen- en bedenkingenprocedure."
Gemeente Delft


| vrijdag | 27 april 2012 | 15:28 |

'HOE IS HET MET INSPRAAK OMWONENDEN?'
harrie fruyt van hertog


img src="http://www.architectenweb.nl/bin/news/230699.jpg" width="580" height="387" border="0" title="delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/230699.jpg" alt="delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/230699.jpg">

"cepezed verhuist naar oud Techniekmuseum"
"Het voormalige Techniekmuseum in Delft wordt getransformeerd tot een verzamelgebouw voor bedrijven in de creatieve industrie. architectenbureau cepezed heeft het complex gekocht en vestigt zich er als eerste. Dat maakte het Delftse bureau vrijdag bekend."
architectenweb.nl


| vrijdag | 27 april 2012 | 01:32 |


delft mielus_20120430_affiche_the_why.jpg


| vrijdag | 27 april 2012 | 00:07 |

'Van der Veen: waak U voor Delftse studenten en vooral ingenieurs.'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/264px-congres_maart_20121.jpg?w=460" width="580" height="387" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/264px-congres_maart_20121.jpg?w=460" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/264px-congres_maart_20121.jpg?w=460">

"Diederik Samsom: Een echte Delftse ir."
"Mateloze interessante tijden in Politiek Den Haag, met het CDA weer in de rol die het past, verbinder naar links en rechts. Jan Kees de Jager, Sybrand Haersma Buma en Pechtold als winnaars, en Rutte met de schrik vrijgekomen. Over Wilders hoeven we het niet meer te hebben, althans voorlopig. Wordt hier de basis van een nieuwe coalitie gesmeed, zeker als dit akkoord gaat werken als een stembusakkoord?"
Weblog - Arie van der Veen


| donderdag | 26 april 2012 | 18:35 |

'LIEFHEBBERS GAAN ENTREE BETALEN?'
"Bezuinigen is geen opheffen maar belanghebbenden gaan zelf betalen voor GroenLinkse hobby's, niet de gemeenschap. Niets is voor niets. Gratis kan niet meer in tijden van bezuiniging. Delftpashouders krijgen korting."
harrie fruyt van hertog


delft rik_grashoff_20120300_stappen_voor_natuur_m4v.jpg

"Niet Bleker maar Groener"
"Voor wie de feiten over het rampzalige natuurbeleid van staatssecretaris Bleker nog eens op een rij wil hebben: zie onder de video-impressie van de wandeling in het Bieslandse Bos op 25 maart j.l. met vooraf een korte maar heldere boodschap van Rik Grashoff."
GroenLinks - dominique bentvelsen


| donderdag | 26 april 2012 | 18:23 |


"Is het goed wonen/werken in de Poptahof?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Alzheimer misbruik rukt gestaag op!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| donderdag | 26 april 2012 | 16:23 | *

'De Prez: Fouten van accountant'

"Gemeenten grijpen in bij afvalbedrijf Haaglanden"
"... De gemeenten laten nog onderzoeken of de accountant van Avalex fouten heeft gemaakt, door de jaarrekening 2009 goed te keuren. De Prez: 'Niets wees daarin op de budgetoverschrijdingen. Is de situatie daarna ineens omgeslagen, of heeft de accountant niet goed opgelet?'"
Binnenlands Bestuur - Saskia Buitelaar


| donderdag | 26 april 2012 | 13:14 |

'Voorstellen aan de gemeenteraad'

"1225813 - Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kaderbrief 2012 en Staat van Delft 2012."
Kaderbrief 2012 en Staat van Delft 2012

"1225820 - Voorstel aan de gemeenteraad inzake Jaarstukken 2011."
Jaarstukken 2011

"1221955 - Voorstel aan de gemeenteraad inzake MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) 2012-2015"
MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) 2012-2015


| donderdag | 26 april 2012 | 08:16 |

'B&W ZET ZICH VOOR SCHUT'
"Delft kennisstad, een stad vol met architecten, ook in de raad en dan een knullig bouwkundig probleempje met een balkonhekje niet kunnen oplossen. Evenzo voldoet ook de entree van dit openbare gebouw niet aan de geldende wetgeving als we zo gaan beginnen."
harrie fruyt van hertog


delft markt_stadhuis_balkon_oldtimer_rollsroyce_delft.jpg
Delft, Markt. Stadhuis met 'gevaarlijk' balkon. Een 'vervoersarrangement' per Rolls Royce SILVER CLOUD III 1964.

"Actuele motie: Onafhankelijk Delft is het gedoe rondom de balkonscène meer dan zat"
"In januari deelde het college de raad mee, dat er een pilot voor huwelijken in het weekend mogelijk werd. Nu zaterdag a.s. een lerares van een basisschool trouwt die kort na de bekendmaking een verzoek voor de balkonscène had ingediend ..."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


| donderdag | 26 april 2012 | 02:00 |

'Voor 50-plussers een feest van herkenning!'

delft delft_band_the_why_1966.jpg
Op Koninginnedag geen buitenoptreden Delftse band The Why uit 1966 bij MieluS op de Markt.

"MieluS muziek- en eetcafé tegengewerkt door gemeente en Herman Weijers bij Koninginnedag"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| donderdag | 26 april 2012 | 00:25 |*

'INTERIM KNOL VERGEET OOK TE HANDHAVEN'
"Harrie Knol is Adviseur vergunnen en toezicht bouw at Gemeente Delft lees ik op Linkedin. Waarom is zijn voorganger vertrokken, toch niet om de betonfabriek? Ook daar zijn nog steeds handhavingsproblemen."
harrie fruyt van hertog


img src="http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg" width="580" height="371" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg">

"1226208 - Fractie Leefbaar Delft: schriftelijke vragen inzake klachten van een burger over de uitbreiding van de COOP-supermarkt aan de Hof van Delftlaan.pdf"
Gemeenteraad

Lees hieronder de bijbehorende burgerbrief ongecensureerd in drie delen, gepubliceerd op de website van Leefbaar Delft

email van Nico van Schaik

brief van Nico van Schaik deel 1

Heel interessant. Van Schaik geeft een weergave van de werkwijze van de diverse betrokken ambtenaren met naam genoemd. Begrijpelijk dat de gemeente Delft altijd namen van ambtenaren anonimiseert en zelfs raadsleden verbiedt namen uit te spreken of op hun weblog te schrijven.
brief van Nico van Schaik deel 2


| donderdag | 26 april 2012 | 00:15 |


"Handhaving is stiefkindje van het openbaar bestuur"
"... Burgemeesters wilden niet meewerken aan het boek. Waarom niet? Dat is opvallend. Je ziet toch dat handhaving het stiefkindje van het openbaar bestuur is. Het is geen sexy onderwerp om je op te profileren. Bij een incident roepen ze dat ze streng willen zijn."
Binnenlands Bestuur


| woensdag | 25 april 2012 | 20:37 |

'OPENBARE CIJFERS ZIJN ER NIET'
"Gezellig wat kletsen in de gemeenteraad over verkeersveiligheid. Echter enig recent cijfermateriaal over ongevallen is er niet. Landelijk is het aantal fietsslachtoffers van vijfenzestig jaar en ouder fors gestegen. Hoe zit dat in Delft?"
harrie fruyt van hertog


delft verkeer_en_vervoer_2009.jpg
Meest actuele cijfers - Verkeer en vervoer

"Vergadering Gemeenteraad 26-04-2012"
"8.2 SP-notitie inzake veiligheid van (tijdelijke) verkeerssituaties en kruispunten"
Gemeenteraad

"Veiligheid prioriteit"
"De fracties van de SP, de VVD en Stadsbelangen Delft zullen in de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2012 een motie Verkeersveiligheid indienen. Uit een recent onderzoek van het adviesbureau DHV is gebleken, dat niet alleen de beleving van de weggebruiker, maar ook de verkeerssituatie op de onderzochte plekken niet optimaal is en soms ronduit onveilig."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


| woensdag | 25 april 2012 | 14:19 |

'OPNIEUW KOGELBRIEVEN IN DELFT'
"Na Bas Verkerk en Dick Rensen krijgen bezoekers van Delft een kogelbrief. Bezoekers per brief dreigen om Delft opnieuw te bezoeken. Geweldig!"
harrie fruyt van hertog


img src="http://www.prinsenhof-delft.nl/images/_prinsenhof/tentoonstellingen/cold_case_willenvanoranje/poster%20cold%20case%20willem%20van%20oranje.jpg" width="410" height="580" border="0" title="delft http://www.prinsenhof-delft.nl/images/_prinsenhof/tentoonstellingen/cold_case_willenvanoranje/poster%20cold%20case%20willem%20van%20oranje.jpg" alt="delft http://www.prinsenhof-delft.nl/images/_prinsenhof/tentoonstellingen/cold_case_willenvanoranje/poster%20cold%20case%20willem%20van%20oranje.jpg">
Het Prinsenhof - Cold Case: Willem van Oranje

"Ludieke 'kogelbrief' als lokkertje"
"... Dubieus De olijk bedoelde naam 'Kogelbrief' is misschien niet zo gelukkig gekozen. Enkele jaren geleden maakten burgemeester Verkerk en wethouder Rensen op onaangename wijze kennis met deze vorm van dreigement. Politie en justitie vonden er weinig ludieks aan: de afzender heeft er inmiddels een gevangenisstraf op zitten."
Delftse Post


| woensdag | 25 april 2012 | 01:44 |

'Van der Veen: De lezer niet bekeren, maar ten dienste zijn.'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/02/p1020143.jpg" width="580" height="387" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/02/p1020143.jpg" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/02/p1020143.jpg">

"Terugblik en vooruit kijken"
"... De Delftse politiek is deel exemplarisch, deel extreem ten opzichte van het lokaal bestuur in Nederland. En dat is dankzij de columns wel duidelijk geworden. En nu op enige afstand, ik denk dat ik het goed gezien heb in de bouwstenen voor Delft, uit oktober 2009. En ook de Musketiers gaven een beeld dat niet ver van de waarheid stond."
Weblog - Arie van der Veen


| woensdag | 25 april 2012 | 01:39 |

'Gaal: Wat een wereld vent! Beetje bal, maar wel met inhoud, leuk om te zien, charisma, jammer van de kauwgom ... '

img src="http://www.architectenweb.nl/bin/news/230224.jpg" width="580" height="523" border="0" title="delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/230224.jpg" alt="delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/230224.jpg">
Balkonscene. Stadsbalkon Soeters in Zaandam. Bron: architectenweb.nl

"Daadkracht, behalve op het stadsbalkon in Delft!"
"Wanneer ik zo eens nadenk over het niet zo verre verleden van D'66 lijsttrekker Vokurka en na het lezen van de D'66 lijsttrekker's stoere verkiezingspraat, denk je: Goh, nu dat gaat wat worden. Ik dacht, wat een daadkracht, hier is wel echt een man van aanpakken aan het woord."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| woensdag | 25 april 2012 | 00:30 | *

'Gaal: Ik dacht wel te zien dat de directeur in een Porsche rijdt'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2563" width="580" height="325" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2563" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2563">

"Gemeenten grijpen in bij Avalex"
"... Ik kan je wel vertellen dat er al jaren gesodemieter met afval is. Afval is big business, behalve wanneer er op je vingers gekeken wordt! Het zoveelste gevalletje slecht bestuur? Het begint er zo langzamerhand op te lijken, dat ons land op instorten staat. De huizenmarkt naar de knoppen. Vestia en het wanbeleid. Banen op de tocht! Rigoureuze bezuinigingen en vul verder maar in ..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| woensdag | 25 april 2012 | 00:05 |


"HYPO in Droomstad competitie"
"De HYPO Kunstsuper doet mee aan de Droomstad competitie van de VPRO. Dertig deelnemende initiatieven presenteren zich via filmpjes op internet en op Nederland 2. De winnaar wordt mede door het publiek bepaald."
GroenLinks - Ron Witsenboer


| dinsdag | 24 april 2012 | 21:36 | *


"Reddingsplan op tafel voor Avalex"
"De zes gemeenten die samen het bestuur van afvalinzamelingsbedrijf Avalex vormen, grijpen in om Avalex financieel weer 'in control' te brengen. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Delft dinsdag in een persbericht."
Telstar-online


| dinsdag | 24 april 2012 | 21:08 | *

'van de Gevel: Ik ga niets meer zeggen over Avalex tot geheimhouding opgeheven is.'

img src="http://www.telstar-online.nl/images/media/large/23284-20120418093640.jpg" width="580" height="388" border="0" title="delft http://www.telstar-online.nl/images/media/large/23284-20120418093640.jpg" alt="delft http://www.telstar-online.nl/images/media/large/23284-20120418093640.jpg">

"Afvalbedrijf Avalex heeft mogelijk een financieel tekort dat in de miljoenen loopt. Dat schrijft weekblad Telstar vandaag."
"Raadslid Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief meldde op basis van betrouwbare bronnen aan de redactie van de krant dat er sprake is van mismanagement bij het bedrijf. Er zouden onder andere rekenfouten zijn gemaakt bij de verkoop van het wagenpark. Het tekort zou volgens haar zijn opgelopen tot bijna vier miljoen euro."
Telstart-online


| dinsdag | 24 april 2012 | 15:39 |

'Koning: in de commissievergaderingen geklets over 4 doelpalen'

delft dick_koning_20100128_1949_a.jpg

"DE HUIDIGE CRISES ZAL DELFT DE GENADEKLAP GEVEN"
"Wij als Onafhankelijk Delft hebben, een groot gedeelte van de Gemeenteraad met haar commissieleden hiervoor gewaarschuwd dat de beslissingen die zijn genomen tot bouw van het Stadskantoor desastreus zal worden voor onze stad. De rentes zullen drastisch worden verhoogd."
Dick Koning


| dinsdag | 24 april 2012 | 15:39 |

'David van Dis wordt raadslid'

img src="http://www.cdadelft.nl/files/DavidvanDis.jpg" width="173" height="250" border="0" title="delft http://www.cdadelft.nl/files/DavidvanDis.jpg" alt="delft http://www.cdadelft.nl/files/DavidvanDis.jpg">

CDA - Rob van Woudenberg


| dinsdag | 24 april 2012 | 14:45 |

Bolten: 'hoe staat het met de veiligheid van de wethouder'

delft saskia_bolten_201019_commissie_algemeen.jpg
GroenLinks wethouder Saskia Bolten.

"Bijeenkomst 'Onbezorgd Besturen' - Maarheeze"
"... De voorzitter van de Wethoudersvereniging, Saskia Bolten, nodigt u uit naar Maarheez, De Bilt of Zwolle te komen. Het onderwerp moet meer besproken worden om veranderingen daadwerkelijk in gang te zetten, daarvoor is de stem van de wethouders nodig."
Wethoudersvereniging


| dinsdag | 24 april 2012 | 13:51 |

'IPHONE APP 'ONTDEK DELFT'
HELPT, VERRAST EN INSPIREERT'


img src="http://www.delft.nl/Toeristen/dsresource?objectid=default:62604&versionid=" width="580" height="281" border="0" title="delft http://www.delft.nl/Toeristen/dsresource?objectid=default:62604&versionid=" alt="delft http://www.delft.nl/Toeristen/dsresource?objectid=default:62604&versionid=">

Gemeente Delft


| dinsdag | 24 april 2012 | 01:20 |

'Van Wingerden: Maar let erop dat het hier voor honden bedoeld is en niet voor fietsers.'

img src="http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/styles/span4/public/field/image/Hondenrenveld.JPG" width="580" height="580" border="0" title="delft http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/styles/span4/public/field/image/Hondenrenveld.JPG" alt="delft http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/styles/span4/public/field/image/Hondenrenveld.JPG">

"Hondenrenveld is tevens een fiets- en voetpad en dat gaat soms maar net goed"
"Het hondenrenveld aan de Vrijenbansekade kent op z'n minst een wat opmerkelijke regelgeving. Zoveel wordt wel duidelijk als we de plek bezoeken met binnenstadbewoners Paul en Berdie van Wingerden en hun mopshond Casper."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


| dinsdag | 24 april 2012 | 00:55 |

img src="http://stip.live.valentnet.nl/upload/19/Het-Funen-Amsterdam.jpg" width="580" height="341" border="0" title="delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/19/Het-Funen-Amsterdam.jpg" alt="delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/19/Het-Funen-Amsterdam.jpg">

"Delft bouwt mee aan de Spoorzone"
"Na twee succesvolle bijeenkomsten over de kansen voor gebiedsontwikkeling in de Spoorzone vindt dinsdag 24 april de slotbijeenkomst plaats. Delftenaren presenteren hun creatieve ideeën, fantastische voorstellen en mooie dromen vanaf 20.00 uur in bibliotheek DOK op het Vesteplein. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom."
STIP


| dinsdag | 24 april 2012 | 00:25 |

'van t Veen: de gemeente Delft meer zou kunnen doen om minderheden in dienst te nemen'

"Bezoek Iraanse culturele vereniging (OIZD)"
"... Alhoewel de financiële bijdrage van de gemeente Delft beperkt is blijft deze van belang. Essentieel is vooral het beschikbaar stellen door de gemeente van de ruimte in het wijkcentrum De Vleugel. Zonder deze ruimte zou de vereniging niet kunnen functioneren. Sinds kort wordt deze gedeeld met de Burundische culturele vereniging, waarmee in goed overleg afspraken zijn gemaakt."
GroenLinks - Peter Paul van t Veen


| dinsdag | 24 april 2012 | 00:15 |

'TU DELFT: ONDERZOEK FIETSPARKEREN'
"bij de stations Delft en Delft Zuid."


delft westvest_spoorzone_toegang_station_20120423_162358_a.jpg
Entree station Delft vanaf de Westvest.

"Welkom bij de vragenlijst Fietsparkeren. U kunt de vragenlijst hier starten: "
http://enquete.tudelft.nl/nq.cfm?q=7ca5d9ce-1a4b-d1cb-50e2-65e4787d051b


| maandag | 23 april 2012 | 13:24 |

'Gaal: Nooit zal ik vergeten hoe vriendelijk je tegen mij was, toen we op kennismakings weekend waren met de raad.'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2562" width="185" height="250" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2562" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2562">

"VERTREK JEROEN VAN OORT"
"Wat zullen er een aantal jubelen dat Jeroen van Oort het voor gezien houdt in de gemeenteraad van Delft. Na al het gedoe in het CDA Delft (je steun aan Onafhankelijk Delft inzake de Gondelaffaire) en de daarop volgende beslissing van Jeroen van Oort om als eenmansfractie door te gaan, komt dit bericht. Natuurlijk begrijp ik dat dit voor hem een allerminst ideale situatie was in de raad. Het zijn ooit zo geliefde CDA, dat hem eruit wilde hebben. Wat bezielt die partij toch?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| maandag | 23 april 2012 | 12:22 |

'Van der Veen: Natuurlijk gaan de gedachten nog wel eens terug naar 2 oktober 2010, het CDA-congres in Arnhem.'

delft arnhem_cda_congres_milene_junius_jeroen_van_oort_20101002_1539_a.jpg
Milene Junius en Jeroen van Oort op het CDA congres in Arnhem op 2 oktober 2010.

"Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden."
"... Politiek is een hard vak. Ook in Delft, zo ervoer Jeroen van Oort. Je stinkende best doen, inhoudelijke de beste zijn en dan eindigen op de lokale mestvaalt der historie. Gelukkig is er in het landelijke CDA wel ruimte voor dergelijke mensen, en de wereld is gelukkig groter dan de lokale politiek van Delft."
Weblog - Arie van der Veen


| zondag | 22 april 2012 | 23:44 |

'UPDATE DOSSIER BAS VERKERK INTEGRITEIT'
harrie fruyt van hertog


delft bas_verkerk_20120129_kro_brandpunt.jpg
Burgemeester Bas Verkerk in KRO Brandpunt 29 januari 2012.
KRO Brandpunt uitzending gemist

LIJST ONDERWERPEN VOOR INTEGRITEITSONDERZOEK BAS VERKERK
Vandaag is er een nieuw onderwerp toegevoegd aan de lijst:
- geen openheid over vervoersarrangement (taxikosten)
DOSSIER BAS VERKERK


| zondag | 22 april 2012 | 20:44 |

'De Wit:
weer een gevalletje van machtsmisbruik'

"Extra geld uitgeven voor je persoonlijke 'veiligheid' zonder de raad te informeren."


delft dienstwagen_bas_verkerk_arie_van_der_veen_audi_03lbr3.jpg
Bas Verkerk heeft een vervoesarrangement. Zijn chauffeur vervoert hem met een Audi A6 catalogusprijs € 51582 Kenteken 03-LBR-3.

"Burgemeester Verkerk houdt kosten diensttaxi geheim"
"Burgemeester Bas Verkerk wil niet dat de kosten van zijn diensttaxi openbaar worden. Hij antwoordt dat hij in de beslotenheid van het fractievoorzittersoverleg hier nader op in zal gaan. Het is trouwens geen diensttaxi maar een vervoersarrangement. En Verkerk gaat de fractievoorzitters informeren over zijn veiligheidssituatie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| zondag | 22 april 2012 | 20:29 |

'Gaal: voordat het spoor werd geprivatiseerd, gebeurde er zelden ongelukken'

"Alweer een treinongeluk: open brief aan prof.mr.P. van Vollenhoven"
"... Er zouden leuke sommen op de rekening staan van Prorail en NS... Dit hebben wij onlangs nog kunnen lezen en beluisteren. Laten zij daar nu maar eens wat van in de veiligheid voor mensen gaan stoppen."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| zondag | 22 april 2012 | 18:53 |

'HFvH: VERRASSEND, GEERT SMEERT HEM'

"Val 'gedoogkabinet' te verwachten"
Stadsbelangen - Aad Meuleman

"Een droom valt in duigen ..."
Weblog - Arie van der Veen

"Afscheid Wilders zegen voor het land"
Fractie van Oort - Jeroen van Oort


| zondag | 22 april 2012 | 18:46 | *

'Van der Woude: Hoe dit elkaar niet in de wielen rijdt is de VVD fractie nog niet duidelijk'

"Een gezin, één plan, één budget, en hoeveel coordinatoren?"
"... Wat de VVD betreft maakt dit allemaal vooral duidelijk dat de overlap duidelijk in beeld is bij het college, en dat een oplossing wordt gezocht, maar nog niet is gevonden."
VVD - Hatte van der Woude


| zondag | 22 april 2012 | 17:32 |

'JEROEN STAPT UIT DE RAAD'

delft jeroen_van_oort_20110708.jpg

"Met pijn in het hart deel ik u daarom mede dat ik met onmiddellijke ingang terugtreed als lid van de raad van de gemeente Delft."
Ontslagbrief - Jeroen van Oort


| zondag | 22 april 2012 | 13:53 |

'Stoop: Wij moeten dan ook niet meer te veel investeren in klaplopers'

delft bram_stoop_20120415_ntr_uit_de_bak_aan_de_bak.jpg
bron foto: http://www.herhaling.nl/uit-de-bak-aan-de-bak-/2918/

"In dienst van het probleem"
"... Inmiddels is duidelijk dat het vertrouwen in een goede oplossing bij de bewoners uit de Gilliswijk niet is toegenomen. Dat mag PvdA zich aanrekenen door het door hen gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Ontevreden bewoners en de manier waarop de PvdA de Gilliswijk weer probeert te dramatiseren, doet deze wijk geen goed. "
Stadsbelangen - Bram Stoop


| zaterdag | 21 april 2012 | 23:46 | *

'HFvH: VERRASSEND, GEERT SMEERT HEM'

"Een droom valt in duigen ..."
Weblog - Arie van der Veen

"Afscheid Wilders zegen voor het land"
Fractie van Oort - Jeroen van Oort


zaterdag | 21 april 2012 | 12:22 |

'De Wit: ... hoort de wethouder zijn verantwoordelijkheid te nemen en zelf polshoogte te gaan nemen'

img src="http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg" width="580" height="371" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/opbouw_coop_hof_van_delftlaan.jpg">

"Wethouder Vokurka doet niets aan illegale opbouw COOP"
"... Blijkbaar mag het 'groot' winkelbedrijf in Delft de regels aan haar laars lappen. Of is er sprake van ambtelijk falen door langs elkaar werkende ambtenaren. Nu krijg ik al jaren klaagmails van bewoners naast de Betonfabriek aan de Rotterdamseweg. Ook zij voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Ze werden door de ambtenaren van het kastje naar de muur gestuurd."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zaterdag | 21 april 2012 | 11:40 |

'Böcker: ... tot de wens van woontorens op ontwikkellocaties'

"Politiek café VVD - GroenLinks over bestemmingsplan binnenstad is succes"
"Terugkerend punt was de vraag in hoeverre je dingen vastlegt in regels of vrij laat in het bestemmingsplan. En waar leg je zaken vast over bijvoorbeeld terrassen en terrasboten?
Een ander punt was de visie op de ontwikkellocaties in de stad. Daar is nu weinig duidelijkheid over in het voorontwerp bestemmingsplan. De VVD vindt dat er een duidelijke visie nodig is op wat er op een locatie wel of niet gewenst is. Dit geeft vooraf duidelijkheid bij alle partijen.
De stadsbouwmeester (red. Wytze Patijn) gaf in een inspirerende presentatie zijn visie op het plan weer. Zijn standpunt is dat je kwaliteit niet kan maken door heel veel regels te stellen, maar met een goed gesprek vroeg in het planproces."
VVD - Linda Böcker


zaterdag | 21 april 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"The Band - Night They Drove Old Dixie Down"

delft the_band_night_they_drove_old_dixie_down.jpg

Lijst met titels voorgaande weekend music's


vrijdag | 20 april 2012 | 23:50 |

"Delftenaren bouwen mee"
"Creatieve ideeën, fantastische voorstellen en mooie dromen worden op dinsdag 24 april aanstaande vanaf 20.00 uur gepresenteerd in DOK op het Vesteplein in Delft.
Stadsbelangen Delft stelt de aanwezigheid van onze inwoners zeer op prijs. Van harte uitgenodigd!"
Stadsbelangen - Aad Meuleman


vrijdag | 20 april 2012 | 23:24 |

'Weijers: Verplichten kan ik niks'

delft markt_000_herman_weyers_20120420.jpg

"Winkeliers Delft willen af van koopavond"
"De winkeliersvereniging in Delft wil de koopavond op vrijdag afschaffen. In plaats daarvan zouden de winkels vaker of langer open moeten zijn in het weekend. De winkeliersvereniging wil van de koopavond op vrijdag, omdat er steeds minder mensen gaan shoppen in Delft."
RTV West


vrijdag | 20 april 2012 | 19:28 |

'Bas Verkerk Voorzitter Comité van de Regio's af'

"Terugblik commissie Europa en Internationaal van 12 april"
"... In de zomer neemt de heer Van de Donk, Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, het voorzitterschap van de Nederlandse delegatie naar het Comité van de Regio's over van Bas Verkerk. Het jaarverslag 2011 en het verslag van de werkzaamheden van het voorzitterschap van Bas Verkerk is aan de leden aangeboden."
VNG


vrijdag | 20 april 2012 | 15:47 |

'SPOORZONE DELFT ZIJN TIJD VOORUIT?'
"Bouw hier een woontoren, die de Vermeertoren in hoogte voorbij gaat en een landmark vormt in het spoorzonegebied. Seniorenappartementen met een huurprijs tussen 600 en 1000 euro per maand en gefinancierd met geld van particuliere investeerders. Corporaties mogen het niet en institutionele beleggers doen het niet."
harrie fruyt van hertog


delft provincialeweg_000_vermeertoren_2007-02-22_160328_a.jpg

"IABR: overheid geeft leiding uit handen"
"Niet de overheid, maar nieuwe 'creatieve' allianties moeten de leiding nemen bij de ontwikkeling van steden. Dat zeiden minister Schultz (I&M) en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb donderdag tijdens de officiële opening van de 5e IABR. De bewindslieden zien het bestuur als een partner die meedenkt en regels aanpast waar nodig."
architectenweb.nl - Ronnie Weessies


vrijdag | 20 april 2012 | 15:07 |

img src="http://www.cobouw.nl/binaries/content/gallery/beeld/nieuwsbeeld/2012/04/20/20120420_spoorzone_delft.jpg" width="580" height="431" border="0" title="delft http://www.cobouw.nl/binaries/content/gallery/beeld/nieuwsbeeld/2012/04/20/20120420_spoorzone_delft.jpg" alt="delft http://www.cobouw.nl/binaries/content/gallery/beeld/nieuwsbeeld/2012/04/20/20120420_spoorzone_delft.jpg">

"Delftenaren bouwen mee aan Spoorzone"
"Creatieve ideeën, fantastische voorstellen en mooie dromen over de Delftse Spoorzone worden komende dinsdag gepresenteerd. Ze zijn het resultaat van een zoektocht door de Delftse raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte naar de definitieve invulling voor de toekomstige Spoorzone."
Cobouw - Ferry Heijbrock

"Delftenaren bouwen mee"
Ze zijn op dinsdag 24 april vanaf 20.00 uur te zien in DOK op het Vesteplein.
Gemeente Delft

vrijdag | 20 april 2012 | 14:28 |

delft sinan_ozkaya_20120410_bld.jpg

"Sinan Ozkaya nieuw gemeenteraadslid GroenLinks Delft"
"In de gemeenteraadsvergadering donderdag 26 april zal Sinan Ozkaya geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid. Hij vervangt Stephan Brandligt, die op zijn beurt in juli de vertrekkende wethouder Saskia Bolten zal opvolgen."
GroenLinks - dominique bentvelsen


vrijdag | 20 april 2012 | 11:23 |

'TNO: Het stedelijk ontwerp is toegespitst op lopen en fietsen'

img src="http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/cp_main/1/8/skyline_A034676FEC629148C12579E6002EE8D8_0.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/cp_main/1/8/skyline_A034676FEC629148C12579E6002EE8D8_0.jpg" alt="delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/cp_main/1/8/skyline_A034676FEC629148C12579E6002EE8D8_0.jpg">

"TNO: 'Rotterdamse centrumbewoners in 2040 gezonder'"
"Als de Rotterdamse binnenstad in 2040 meer dan 60.000 inwoners telt, zijn die Rotterdammers gezonder dan de 30.000 die nu tussen spoor, rivier, Oostplein en het Maastunneltracé wonen. Hun stad is groener, ze gebruiken minder energie en er is meer werkgelegenheid. De plannen van de gemeente om de binnenstad te verdichten door het aantal woningen met 20.000 uit te breiden en zo ruimte te bieden aan een verdubbeling van het huidige inwonertal, is door TNO doorgerekend."
RTV Rijnmond


vrijdag | 20 april 2012 | 10:32 |

'Van Oort: beschermen belangen van mensen die zich wel aan regels houden'

img src="http://www.jhvanoort.nl/files/6713/3489/7034/20120420_-_Snackbar_Tanusa.jpg" width="580" height="487" border="0" title="delft http://www.jhvanoort.nl/files/6713/3489/7034/20120420_-_Snackbar_Tanusa.jpg" alt="delft http://www.jhvanoort.nl/files/6713/3489/7034/20120420_-_Snackbar_Tanusa.jpg">

"Een prei als schaamlap"
"Aan de Ternatestraat 107 is sinds enige tijd Snackbar Tanusa gevestigd. Volgens het bestemmingsplan is dit pand bestemd als "wonen". Van mensen uit de omgeving ontving ik vorig jaar klachten over de snackbar. Technische vragen van mijn hand leidden er toe dat de gemeente een handhavingstraject inzette. De rechter deed in voorlopige voorziening de uitspraak dat de gemeente Delft terecht handhaafde."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


vrijdag | 20 april 2012 | 00:25 |

'Oranjedag straks in plaats van Koninginnedag'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/kaft_boek.jpg" width="366" height="580" border="1" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/kaft_boek.jpg" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/kaft_boek.jpg">

"24 april Oranjedag, te beginnen in Delft!"
"Voor Delft een prachtige kans, Willem van Oranje jaarlijks centraal als inspiratiebron voor de nationale feestdag. En dan is het niet zo erg dat de laatste woorden van de Zwijger biologisch niet gesproken kunnen zijn. De historische Oranje als boodschapper voor het huidige Oranje. Willem van Oranje als beelddrager van het republikeins koningsschap van Willem IV. Een mooie lijn om door te trekken. Immer hoeveel Nederlanders voelen zich niet republikein onder de kroon van Oranje?"
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 19 april 2012 | 21:54 |

"Over zonnekoningen en koninginnen"
"... Ik kan vele voorbeelden noemen, en om in dicht bij huis te blijven: Rijswijk Wonen en de gemeente Delft. Wie houdt daar nu eigenlijk toezicht. In een gemeente is er nog een raad, maar als die gedomineerd wordt door een monoliete meerderheid, met nauwe banden tussen bestuur en ambtelijke top?"
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 19 april 2012 | 21:03 |

img src="http://www.stichtingpro.nl/~zonnegaardwchn/Fotos/Lintjes%202012.jpg" width="410" height="580" border="0" title="delft http://www.stichtingpro.nl/~zonnegaardwchn/Fotos/Lintjes%202012.jpg" alt="delft http://www.stichtingpro.nl/~zonnegaardwchn/Fotos/Lintjes%202012.jpg">

"Jongerenlintje, jeugdzorg en studenten: hand-in-hand"
CDA - David van Dis


donderdag | 19 april 2012 | 20:41 |

'SP: ... en willen Jon enorm bedanken'

img src="http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/Stemmen%202010.jpg" width="580" height="386" border="0" title="delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/Stemmen%202010.jpg" alt="delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/Stemmen%202010.jpg">

"Wisseling van de wacht"
"Op 26 april zal Jon van Pagée afscheid nemen als gemeenteraadslid voor de SP en zal Wim Hamelink hem opvolgen."
SP


donderdag | 19 april 2012 | 15:50 |

'Onder fietsers nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het sterkst toe. Bij 65-plussers was dit 38% (van 93 naar 128).'

img src="http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/aantalverkeersdoden-270x170.jpg" width="397" height="250" border="0" title="delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/aantalverkeersdoden-270x170.jpg" alt="delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/aantalverkeersdoden-270x170.jpg">

"Aantal verkeersdoden toegenomen in 2011"
"... Leeftijd In 2011 lag het aantal verkeersdoden onder 65-plussers op 269. Dit zijn er 60 meer dan in 2010. De toename van het aantal verkeersdoden komt daarmee geheel voor rekening voor deze groep ouderen."
verkeersnet.nl


donderdag | 19 april 2012 | 12:40 |

'STAND.NL'"Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester"
"... Nederland is het enige land in heel Europa waar de burgemeester niet wordt gekozen en volgens Schouw is men er in géén van die landen op teruggekomen omdat het een slecht idee zou zijn. Volgens hem verliest de burgemeester zijn legitimiteit als de koningin blijft benoemen. Schouw rekent met dit plan op de steun van VVD, PvdA, PVV, GroenLinks en de SP."


donderdag | 19 april 2012 | 11:34 |

'GEEN GEDRAGSCODE MAAR PROCEDEREN'
"Fleur Norbruis van GroenLinks krijgt anonieme tip van Geert B. Geen eens zo een verkeerd idee, want weinig aanhangig gemaakte zaken zullen slagen bij de rechter naar mijn verwachting."
harrie fruyt van hertog


delft wikken_en_wegen.jpg

"Volgens mij werkt zo'n gedragscode niet en leidt het tot verkeerde discussies."
"... In dit concrete geval lijkt mij ook dat raadsleden gewoon geld mogen geven om rechtzaken te sponsoren. Andere raadsleden mogen natuurlijk zeggen dat ze dit maar niks vinden maar een gedragscode lijkt mij hier niet geschikt voor."
Geert B.


donderdag | 19 april 2012 | 10:35 |

'PvdA: Er wordt afgesloten met het zingen van De Internationale'

img src="http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/ce/ec/ceec44a971b779eb9817ef92a20ebcd6/1-mei.jpg" width="389" height="580" border="0" title="delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/ce/ec/ceec44a971b779eb9817ef92a20ebcd6/1-mei.jpg" alt="delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/ce/ec/ceec44a971b779eb9817ef92a20ebcd6/1-mei.jpg">

"Dag van de Arbeid in Die Buytenweye."
"Dinsdag 1 mei is het de Dag van de Arbeid. Deze dag staat al meer dan 120 jaar in het teken van de hoop en de internationale strijd voor een rechtvaardige samenleving. De PvdA afdeling Delft/Midden-Delfland nodigt jong en oud uit voor de 1 mei-viering in het restaurant van Die Buytenweye, Chopinlaan 9, van 10.00-12.00 uur."
PvdA


woensdag | 18 april 2012 | 23:59 |

'Meuleman: in 2009 al bleek dat de kermisexploitanten geen belangstelling hadden voor Lym & Cultuur'

img src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/kermis-800x600.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/kermis-800x600.jpg" alt="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/kermis-800x600.jpg">

"Geen najaarskermis in 2012"
"... Nu blijkt 2012 ook niet haalbaar te zijn en de tijd is te kort om nog een najaarskermis te realiseren op de markt. Vanaf 2013 komt de kermis weer op de markt, stelt het college. Het college geeft aan dat uit de inschrijving voor de kermis op het evenemententerrein Lym & Cultuur zowel het aantal attracties als de variatie onvoldoende is om een volwaardige en aantrekkelijke kermis te kunnen organiseren. De conclusie is tevens dat er onder de kermisexploitanten blijkbaar onvoldoende belangstelling bestaat voor een kermis als deze niet op de Markt plaatsvindt."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


woensdag | 18 april 2012 | 23:50 |

'Meuleman: omdat men er niet in slaagde contact te krijgen met de gemeente'

img src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/jeu.jpg" width="580" height="326" border="0" title="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/jeu.jpg" alt="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/jeu.jpg">

"Beloning initiatief bewoners!"
"Vandaag was het voor de bewoners van de Jacob Gilleshof een feestdag. Vrijwel alle bewoners hadden de vlag uitgehangen. Reden: de officiële opening van de jeu de boules baan. De bewoners hadden in 2011 hiervoor een prijs gewonnen via Fonds 1818 van € 5.000,-. Hieraan was wel de voorwaarde verbonden, dat realisering van de jeu de boules baan op korte termijn moest worden gerealiseerd."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


woensdag | 18 april 2012 | 18:44 |

'Buskermolen: Studenten zijn een essentiële randvoorwaarde voor een volwaardige kenniseconomie'

img src="http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/DI%20terrein.jpg" width="580" height="381" border="0" title="delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/DI%20terrein.jpg" alt="delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/DI%20terrein.jpg">

"Eerste bewoners van de Spoorzone"
"De eerste concrete plannen voor de tijdelijke invulling van de Spoorzone zijn vastgesteld door het college van B&W. Op het voormalig terrein van Delft Instruments zullen 500 studentenwoningen voor een periode van 25 jaar worden neergezet. Met dit besluit is een volgende stap gezet in het halen van de collegedoelstelling om 2200 studentenwoningen te realiseren in de periode 2010-2014."
STIP - Maarten Buskermolen


woensdag | 18 april 2012 | 17:15 | *

'Omwonenden: de gemeente slecht met hen communiceert, onvoldoende controleert en niet handhaaft'

delft hof_van_delftlaan_69_75_20060407_a.jpg
Delft, Hof van Delftlaan.

"Binnenkort meer werk voor de (rijdende) rechter in Delft?"
"... Afgelopen week werd onze fractie benaderd door een bewoner van de Hof van Delft. Hij stuurde een brandbrief over de bemoeienis van een aantal omwonenden met de uitbreiding van de buurtsupermarkt. De omwonenden betwisten de uitvoering van de afgeronde uitbreiding van de supermarkt. Volgens hen zijn de daken hoger en wijkt de nieuwe opbouw erg af van wat is toegestaan in de bouwvergunning. Bovendien zijn zij van mening dat niet is voldaan aan de eisen ten aanzien van geluidsisolatie en brandwering. De omwonenden vinden dat de gemeente slecht met hen communiceert, onvoldoende controleert en niet handhaaft. Na lang aandringen heeft de gemeente bijvoorbeeld laten weten dat de nieuwe opbouw inderdaad te hoog en verkeerd is geplaatst, maar de gemeente handhaaft niet."
GroenLinks - Fleur Norbruis

Redactie: de brief van de bewoners is niet gepubliceerd bij Ingekomen Stukken. Ik heb daar navraag over gedaan bij griffier Luuk van Luyk. hfvh


woensdag | 18 april 2012 | 16:04 |

'Gaal: Democratisch voor of tegen stemmen, is niet altijd de goede uitkomst'

delft markt_000_kermis_2009_09_18_16_47_41_a.jpg

"WAT??? GEEN KERMIS IN DELFT DIT NAJAAR!"
"Hoe is het toch mogelijk dat wij een college hebben dat de oren altijd naar de grote partijen laat hangen. Wij als stadspartij, weten heel goed waar het bij Delftse inwoners om gaat. Wij hebben in de commissie luid en duidelijk aangegeven dat er niemand naar het Lijm en Cultuur terrein zal gaan."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


woensdag | 18 april 2012 | 13:14 |

'Namens de Kroon ziet de CdK toe op kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur'

delft jan_franssen_jaarverslag_2010-2011.jpg
Commissaris van de Koningin Jan Franssen.

"In de samenleving is het vertrouwen naar een historisch dieptepunt gedaald"
"Eén van de belangrijkste taken van bestuurders in een tijd van crises is investeren in vertrouwen. Daar moet hard, consistent en met veel inzet aan gewerkt worden. Alleen als bestuurders het beste in zichzelf naar boven halen, is er kans van slagen. Verloren vertrouwen komt niet zomaar terug.

Bestuurders moeten daarom in voortdurende dialoog met de samenleving vaststellen welke verantwoordelijkheden bij de overheid dienen te worden belegd en welke juist bij de burgers. Wat vooral nodig is, is een debat tussen bestuur en burgers over de vraag in welke richting we onze maatschappij willen ontwikkelen.

Cruciaal is dat hierbij door politici geen beloften worden gedaan die wellicht op korte termijn tot populariteit leiden, maar die onvoldoende verband houden met de complexe werkelijkheid."

Jaarverslag Jan Franssen 2010-2011


woensdag | 18 april 2012 | 10:12 | *

'koelkast is eindelijk weg'

img src="http://www.leefbaar-delft.nl/koelkast_opgeruimd_markt_delft.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/koelkast_opgeruimd_markt_delft.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/koelkast_opgeruimd_markt_delft.jpg">

"De koelkast is eindelijk weg. Opgeruimd staat netjes. Die schriftelijke vraag trekken wij in. PvdAvalex wethouder Raimond de Prez heeft het eindelijk door. De Markt is onze huiskamer en visitekaartje. Die moet schoon en gezellig zijn."
Leefbaar - Delft - Jan Peter de Wit


woensdag | 18 april 2012 | 08:54 |

'Delftse Post: het is schandalig dat de gemeente dat gewoon rustig afwacht'

delft nieuwe_langendijk_oosteinde_poller_linksaf_fietsen_20120416_160915_a.jpg
Delft, Nieuwe Langendijk met poller.
Oversteken als fietser is ook gevaarzettend geregeld.

"'Boobytrap' verwondt toeriste"
"Hoe lang doet de gemeente Delft alsof er geen vuiltje aan de lucht is rond de pollers, die de binnenstad tot een autoluwe vesting maken? Afgelopen donderdag knalde de poller aan de Nieuwe Langendijk weer omhoog onder de auto van een nietsvermoedende toerist."
Delftse Post


dinsdag | 17 april 2012 | 23:47 |

'Van de Wedden: ... dat dit historisch waardevolle bruggetje behouden kan blijven'

img src="http://api.ning.com/files/4tHeSqk2UBBGePA-r-sfXQUV0OLh1hz2MXeR4qPZYNiB2cMqq9rVzECFgyz*c-xuBy1*WIbjLFuNVauddojHMCENJOZVcHTq/bruggetjetrekvliet.jpg" width="580" height="417" border="0" title="delft http://api.ning.com/files/4tHeSqk2UBBGePA-r-sfXQUV0OLh1hz2MXeR4qPZYNiB2cMqq9rVzECFgyz*c-xuBy1*WIbjLFuNVauddojHMCENJOZVcHTq/bruggetjetrekvliet.jpg" alt="delft http://api.ning.com/files/4tHeSqk2UBBGePA-r-sfXQUV0OLh1hz2MXeR4qPZYNiB2cMqq9rVzECFgyz*c-xuBy1*WIbjLFuNVauddojHMCENJOZVcHTq/bruggetjetrekvliet.jpg">

"AWP op de bres voor bijzonder Delflands bruggetje"
"In het Algemeen Dagblad van 14 april 2012 was te lezen dat het hoogheemraadschap van Delfland aan de provincie Zuid-Holland opdracht heeft gegeven om bij de oeverreconstructie van het Rijn-Schiekanaal één van de laatste vier bijzondere historische trekpadbruggetjes te slopen. Dit bruggetje bevindt zich bij het kolkje voor het historische gemaal net buiten de bebouwde kom van Delft aan de Abtswoudse Polder."
Water weblog - Guido van der Wedden


dinsdag | 17 februari 2012 | 18:19 |

'Met de fiets naar AH Martinus Nijhofflaan'
"Met de fiets komend vanaf de Papsouwselaan en dan via het Delflandplein naar AH aan de Martinus Nijhofflaan. Jammer dat hier (nog) geen tweerichtingen-fietspad is."
harrie fruyt van hertog


delft martinus_nijhofflaan_ah_20120416_163926_a.jpg

"Delft in Puin"
"... Delft is een puinhoop geworden, en het fietsen door Delft heen vult je allang niet meer met genoegen. Nog een voorbeeld: om simpelweg naar de Albert Heijn op de Martinus Nijhofflaan te fietsen, moet je als fietser eerst twee kruispunten over. Het kruispunt bij de Brandweer heeft te korte oversteektijden, en het kruispunt dat volgt heeft veel te lange wachttijden en gevaarlijk overstekende trams. Om vervolgens goed bij de AH te komen, moet je aan de verkeerde kant van de weg een groot stuk de stoep op. Dat zou toch niet mogen kunnen?"
Isha van Baar


dinsdag | 17 april 2012 | 15:26 |

'Gaal: de Molenstraat in Delft, ook een berucht Vestia projectje'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2558" width="580" height="386" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2558" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2558">

"DELFT EN HET FAILLISSEMENT VAN VESTIA"
"... Wat doet de gemeente Delft onder leiding van Burgemeester en Wethouders? Zij lenen Vestia, dat clubje uit Rotterdam, gewoon effe 30 miljoen! Het geld van de BNG, wordt gewoon even doorgeleend. Niet echt nodig en zeker zeer onverstandig. Waarom eigenlijk toch? Dit, om sociaal-links Groengekleurde wensdromen te realiseren?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 17 april 2012 | 14:51 |

'Gaal: het monddood maken van in hun ogen opstandige, onwetende burgers'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2557" width="345" height="250" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2557" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2557">

"Aboutaleb: gemeentegrenzen spelen voor bewoners geen rol meer"
"... InHolland ing. Vokurka kan dan die arme Chinezen gelijk nog wat bijspijkeren over de moderne veehouderij en hen misschien ook nog wat tips geven over hoe hun 1-partijsysteem nog beter zou kunnen functioneren. Tenslotte is hij een ervaringsdeskundige."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 17 april 2012 | 13:45 |

"Peace, profits en principles"
"Terwijl ik mij in Delft voorbereid om eens een kopje koffie te gaan drinken met burgemeester en secretaris en ook met hen bij te praten over de ideëen over Delft Oranjestad en 200 jaar Koninkrijk, gaan de ontwikkelingen buiten Delft gewoon door. En gelukkig maar."
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 17 april 2012 | 12:47 | *

'GoPasta door de straten van Delft'

delft heilige_geestkerkhof_20120417_gopasta.jpg

Video - GoPasta


maandag | 16 april 2012 | 02:34 |

'GROTE OPSCHUDDING OP DE MARKT'

delft markt_000_humanity_house_20120414_135539_a.jpg
Delft, Markt.

"Humanity On Tour Delft"
Humanity House


zondag | 15 april 2012 | 21:47 |

'Wilt u zo snel mogelijk die koelkast als grofvuil afvoeren? Zo nee, dan komen wij in actie en zullen de koelkast bij wethouder De Prez inleveren.'

img src="http://www.leefbaar-delft.nl/grofvuil_koelkast_markt_delft.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/grofvuil_koelkast_markt_delft.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/grofvuil_koelkast_markt_delft.jpg">

"Schriftelijke vragen: busjes marktlui weg van de Markt"
"Geacht college
De weekmarkt op donderdag staat vol met busjes. We willen juist een autoloze binnenstad. Vreemde is nu dat juist op momenten dat de toeristen en voetgangers de markt bevolken er allemaal busjes van marktkooplui staan. Dat ziet er zeer rommelig uit."
Leefbaar Delft - Jolanda Gaal en Jan Peter de Wit


zondag | 15 april 2012 | 19:00 |

delft leefbaar_delft_20120415_walletjeskluivwer.jpg
"Inderdaad, ik ben de "walletjeskluiver" waar je het over hebt
Mooie term trouwens. En inderdaad, ik ben behoorlijk uitgegleden in 2005"


Zegt Christiaan Baljé op 13 april 2012


zondag | 15 april 2012 | 17:09 |

'Tesla 100% elektrisch in Delft'

delft oude_langendijk_tesla_100_elektrisch_in_delft.jpg

"CDA wethouder Milène Junius promoot elektrische auto"
"... In Delft zijn maar in drie parkeergarages oplaadpunten. Dat is alles. Delft loopt hopeloos achter. Groenlinks wethouder Bolten kreeg op milieugebied totaal niets van de grond. In Amsterdam krijgt iemand met een elektrische auto een eigen parkeerplaats voor de deur en een oplaadpunt. Kijk dat geeft status. Dat idee kunnen we zo overnemen. Ik ben benieuwd of dit in de parkeervisie staat die we eind dit jaar gaan bespreken. "
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zondag | 15 april 2012 | 15:52 |

'HOE AFWIKKELING VERKEER WEEKMARKT?'
harrie fruyt van hertog


delft oude_langendijk_000_vvd_overbodige_borden_20120414.jpg
VVD: "Het bord met de verplichte rijrichting naar rechts met uitzondering van de fietsers is nog uit de oude situatie en kan weg. De bus rijdt er trouwens in twee richtingen, dus de pijl naar rechts klopt niet."

"VVD wil een snellere aanpak onveilige situaties en overbodige borden"
"... Ook de aanpak van overbodige borden is besproken. De VVD heeft een 3e inventarisatie van overbodige borden aan de wethouder overhandigd."
VVD - Linda Böcker


zondag | 15 april 2012 | 15:05 |

'De Koning: Een referendumverordening wekt dan ook een onterechte verwachting bij de bevolking en dat is ongewenst.'

"Beginspraak versus referendum"
"... Stadsbelangen Delft vindt dat het referendum op gespannen voet staat met de vertegenwoordigende democratie. Het functioneren van de democratie in ons land is gebaseerd op het staatsrechtelijke principe van volksvertegenwoordiging. Gekozen burgers in de diverse volksvertegenwoordigingen nemen, namens de kiezers, besluiten die bindend zijn voor de samenleving. Een referendum, zijnde een soort enquète onder kiezers over een bepaald onderwerp, staat met dit principe op gespannen voet."
Stadsbelangen - Wim de Koning


zaterdag | 14 april 2012 | 09:26 |

'COLLEGE ZIET AF VAN BALKONSCÈNES'
"De Delftse bestuurlijke oplossing zoals bekend, het mag niet, het kan niet en we willen het niet. Daarmee zet B&W ook bouwkunde van de TU Delft voor schut. Delft Kennisstad met een heuse Stadsbouwmeester, maar die wordt niets gevraagd. Jos, zet hem op! Hou vol. Julia en Romeo straks op het balkon."
harrie fruyt van hertog


delft huwelijk_prins_van_oranje_en_maxima_zorreguieta_bbalkonscene.jpg
Huwelijk Prins van Oranje en Maxima Zorreguieta: balkonscène

"pilot trouwfoto's vanaf het balkon van het stadhuis"
"Zoals u in de bijlage kunt lezen blijkt uit de ARBO rapportage dat de veiligheid van de situatie niet gegarandeerd kan worden zonder het historisch karakter stadhuis drastisch aan te tasten. Wij zijn hiertoe niet bereid."
College van B&W - Lucas Vokurka


zaterdag | 14 april 2012 | 02:16 |

'Stoop: zodat zij kansrijk worden in plaats van kansarm blijven'

img src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/1Diego2.jpg" width="580" height="333" border="0" title="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/1Diego2.jpg" alt="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/1Diego2.jpg">

"Bram Stoop bij Paul & Witteman"
"Vanavond praat de maker Mildred Roethof samen met Diego over de serie in Pauw & Witteman. Ook Bram Stoop (commissielid/niet raadslid van Stadsbelangen Delft), die vanuit zijn dagelijks werk met Diego te maken heeft, komt hierbij aan het woord. Als je het verhaal van Diego hoort, bekruip jet het gevoel van 'dit kan niet waar zijn'."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zaterdag | 14 april 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"Jean Michel Jarre - Equinoxe 5"

delft jean_michel_jarre_equinoxe.jpg


vrijdag | 13 april 2012 | 23:41 |

"Pact tegen de Armoede uitgebreid met Luisterrijk"
GroenLinks - dominique bentvelsen


vrijdag | 13 april 2012 | 22:58 |

'Bremer: Nieuw beleid gebaseerd op veiligheid en doorstroming en vooral gezond verstand.'

delft delflandplein_000_sk_20101008_a.jpg
Delft, Delflandplein.

"Comfort boven verkeersveiligheid"
"... Beleving is een gevoel, maar het onveilig gevoel ontstaat door onveilig gecreëerde situaties, zoals het Delflandplein, waar het gemak van fietsers (twee richtingsverkeer) ondergeschikt wordt gemaakt aan de verkeersveiligheid. Het college stelt comfort voor de fietser belangrijker te vinden dan verkeersveiligheid. Een slecht en onbegrijpelijk uitgangspunt. Zou de fietser niet meer waarde hechten aan meer verkeersveiligheid en iets minder comfort? "
Stadsbelangen - Werner Bremer


vrijdag | 13 april 2012 | 11:21 |

'Van der Veen: Politici moeten kaders stellen, besluiten nemen, verantwoorden en gezag verwerven.'

"Over bestuurlijk-ambtelijke pendel"
"... Politiek-bestuurlijke pendel is een thema van alle tijden. Ook in gemeenten ... En in Delft zijn de voorbeelden ook te geven: Spoorzone, HNK maar ook de Gondelaffaire. Wie is nu eigenlijke de drijvende kracht waar ligt het belang. En welk belang telt het zwaarste?"
Weblog - Arie van der Veen


vrijdag | 13 april 2012 | 11:15 |

'Het is de eerste keer dat burgemeester Brok van Dordt een gebiedsverbod uitdeelt.'

"Eerste gebiedsverbod Dordrecht van kracht"
"In Dordrecht is het eerste gebiedsverbod uitgedeeld. Een 20-jarige man uit Zwijndrecht mag de komende drie maanden niet in de Dordtse wijken Oud-Krispijn en Crabbehof komen."
RTV Rijnmond


vrijdag | 13 april 2012 | 00:58 |

'ONDUIDELIJKE BEBORDING LEVERT GEVAAR OP'
"Het voetpad op de Vrijenbansekade loopt midden door een 'Renveld' voor honden. Probleem is dat fietsers zijn toegestaan op dit pad. Het pad is zelfs opgenomen in een toeristische fietsroute zie fietsvakantiewinkel.nl.
De gemeente heeft de Vrijenbansekade aangewezen als 'Renveld' zie renvelden en uitlaatstroken. De combinatie snelle toerfietsen rijdend door een 'Renveld' is hoogst vreemd.
Ik verwijs nog naar mijn berichtgeving zes jaar geleden over deze situatie. Antwoord van de gemeente Delft toen bij navraag: Voor klachten wat verkeersveiligheid aangaat dient u zich te wenden tot de politie Haaglanden."

harrie fruyt van hertog


delft vrijenbansekade_000_voetpad_fietsen_toegestaan_20120410_171104_a.jpg delft vrijenbansekade_000_voetpad_fietsen_toegestaan_20120410_171227_a.jpg
Delft, Vrijenbansekade.
1. Begin voetpad vanaf Nieuwe Plantage nabij Plantagebrug.
2. Begin 'Renveld' links en rechts gelegen naast voetpad.
Klik op foto voor vergroting.

"Fietsers op foute pad"
Renveld - harrie fruyt van hertog


donderdag | 12 april 2012 | 23:45 |

'STOOP OP STOOM'
hfvh


delft bram_stoop_20120410_cie_bld.jpg
Bram Stoop Commissielid Stadsbelangen - Cie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid

"College van B&W: Raadsvoorstel inzake integraal horecabeleid en raadsvoorstel 2e wijziging Legesverordening Delft 2012"
Webcast


donderdag | 12 april 2012 | 23:06 |

'Gooijer: ... kerntaken van de gemeente. En dat is niet het verstrekken van leningen.'

"Tegen"
"Dat komt zelden voor: dat de ChristenUnie op alle bespreekpunten tegen stemt. Afgelopen raadsvergadering was dit wel het geval."
ChristenUnie - Joëlle Gooijer - Medema


donderdag | 12 april 2012 | 22:38 |

'Van Gaal: Het is gewoon kiezersbedrog.'

"12 April, Dag van de Kosmonauten?"
"... Het lijkt wel of the Marsians hier precies in Delft geland zijn. Hoe bestaat het dat het referendum op de nominatie staat om gewist te worden. D'66, de partij die het referendum zo hoog in het vaandel altijd heeft gehad en de VVD die er achteraan holt. Wat zou de aimabele mens Hans van Mierlo hiervan gevonden hebben?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


donderdag | 12 april 2012 | 21:54 |

'Van Koppen: Is het college domweg 'vergeten' het voornemen uit te voeren'

"Vragen aan het College van B & W over 'balkonscène'"
"... Ik vertrouw erop, dat bij positieve beantwoording van vraag 2 ook ruim binnen de termijn die maximaal voor beantwoording van vragen staat [lees: ook per ommegaande] de vergeetachtigheid is omgezet naar daadkracht en informatie naar de betreffende bruidsparen."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


donderdag | 12 april 2012 | 15:26 |

'Van der Veen: En soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden, daarvoor een cartoon.'

"Over columns, cartoons en politieke leugen(tjes)"
"... Columns zijn een welkome aanvulling in het politieke discours, net zoals in cartoons. En in Delft zie ik regelmatig cartoons van ene Sietse Heidstra voorbij komen. Soms kernachtig en raak, en soms te vergaand of te ordinair. Het lijkt me dat zowel columnisten als cartoonisten af en toe hun persoonlijke drijfveren of rancunes moeten relativeren. Het gaat toch om de zaak die ze bepleiten ..."
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 12 april 2012 | 14:13 |

"Persoonlijke ontvangstbevestiging van CdK Jan Franssen"
"... zal ik met de burgemeester en de fractievoorzitters in gesprek gaan over een eventueel vervolg."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


woensdag | 11 april 2012 | 21:21 |

"Hoog bezoek aan Delft!"
"Vandaag hoog bezoek aan Delft. De Prins van Oranje bezoekt Delft en dat is mooi. En natuurlijk gaan onze gedachten uit naar zijn broer, de zo onfortuinlijke Prins Friso. Het bezoek aan het Reinier de Graaf heeft grotere uitstraling, dan alleen het in gebruik nemen van een waterfilter. Het zou een mooi voorbeeld kunnen zijn van projecten in het kader van Nederland 200 jaar."
Weblog - Arie van der Veen


woensdag | 11 april 2012 | 17:06 |

'Kuijper: Eerst iets afbreken en daarna pas dat geld uitgeven is niet de goede volgorde. '

"Wethouder heroverweegt opheffen vijf speelplekken"
"... Na kritiek van onder meer Stadsbelangen en D66 gaat de wethouder nu een aantal plekken opnieuw bekijken; de vijf plekken waar bewoners in het geweer zijn gekomen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten en denken dat het anders kan, ook dankzij ons amendement."
D66 - Pauljan Kuijper


woensdag | 11 april 2012 | 16:38 |

'HET REFERENDUM IN DELFT, HAHAHA'
"Delftse burger heeft niets in te brengen. PUNT. Uitgerekend D66 liet het er bij zitten."
harrie fruyt van hertog


delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg

"Referendumverordening niet afschaffen"
"... De inspreker, Ravindra Kiel, verwoordde het als volgt: 'Het referendum is als een brandblusser: Je hoopt dat je hem niet nodig hebt, maar wilt hem wel graag in huis hebben voor het geval dat. [...] Dat er soms misbruik wordt gemaakt van deze 'noodrem' is geen reden om hem weg te halen.' "
D66 - Pauljan Kuijper


woensdag | 11 april 2012 | 00:31 |

'Meuleman: Er was geen sprake van weinig gebruik van de speelvelden of veiligheidsargumenten.'

"Wethouder zoekt oplossing"
"... Bijzonder was wel het standpunt van de PvdA fractie bij monde van de heer Hassan. In een poging zijn eigen wethouder te ondersteunen, vond hij dat de gemeente netjes had gehandeld door de bewoners een brief te sturen. Dat zelfs zijn eigen wethouder aangaf niet blij te zijn geweest met de brief en dat ook nog eens bleek dat de in de brief genoemde argumenten onjuist waren, was voor de PvdA fractie niet van belang. Evenmin dat de bewoners vooraf niet betrokken waren geweest bij deze beslissing. Bijzonder om te constateren van de PvdA fractie."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


dinsdag | 10 april 2012 | 23:50 |

'DE WIT: VERROMMELING OP DE WIJNHAVEN'

img src="http://www.leefbaar-delft.nl/terras_schotten_delft.jpg" width="580" height="383" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/terras_schotten_delft.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/terras_schotten_delft.jpg">
De glazen terrasschotten bij de Wijnhaven vind ik een verrommeling van ons historische grachtengebied. Duitsers graven kuilen en Hollanders zetten schuttingen. Hokjes cultuur en doe-het-zelf afbakeningen. Het is irritant hinderlijke zichtvervuiling.
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


dinsdag | 10 april 2012 | 22:29 |

'Gaal: Jammer dat hij niet komt kijken of de parkeerplaats al geopend kan worden.'

"Van de Prins geen kwaad!"
"Morgen, woensdag 11 april 2012, komt Prins Willem Alexander naar Delft. Hij bezoekt in Delft het Reinier de Graaf Gasthuis, om het startsein te geven voor een speciaal biofilter ivm zuivering van afvalwater. Dit in het kort gezegd."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

img src="http://www.rdgg.nl/upload/images/Prins%20van%20Oranje.jpg" width="175" height="250" border="0" title="delft http://www.rdgg.nl/upload/images/Prins%20van%20Oranje.jpg" alt="delft http://www.rdgg.nl/upload/images/Prins%20van%20Oranje.jpg">

"Prins van Oranje opent Pharmafilter"
"Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft krijgt woensdag 11 april koninklijk bezoek. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje arriveert om 14.30 uur bij de hoofdingang van het H-gebouw. Om 15.00 uur verricht hij de openingshandeling voor de officiële ingebruikname van de zuiveringsinstallatie Pharmafilter."
Reinier de Graaf Groep


dinsdag | 10 april 2012 | 22:13 |

"Busactie levert flink aantal inspraakreacties op"
"Het voornemen van het Stadsgewest Haaglanden om buslijn 82 het station naar Buitenhof en Tanthof te schrappen is bij bewoners van die wijken in het verkeerde keelgat geschoten."
SP


dinsdag | 10 april 2012 | 11:46 |

'Aboutaleb: Gemeentegrenzen spelen ook voor bewoners geen rol meer.'

img src="http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$7z6v3ywy4pdtcmq2oeo9d2ewnmsx7vq/20120110_aboutaleb-%281%29.jpeg" width="580" height="298" border="0" title="delft http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$7z6v3ywy4pdtcmq2oeo9d2ewnmsx7vq/20120110_aboutaleb-%281%29.jpeg" alt="delft http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$7z6v3ywy4pdtcmq2oeo9d2ewnmsx7vq/20120110_aboutaleb-%281%29.jpeg">

"Aboutaleb: Alleen als Metropoolregio kunnen we goed concurreren"
"... De universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam trekken samen op in China. Burgemeesters van de grote steden die op werkbezoek naar het buitenland gaan, nemen zakendelegaties uit de metropoolregio mee. In landen met sterk groeiende economische regio's promoten we de Rotterdamse haven, de Haagse juristen, de innovatieve tuinders in het Westland en ons uitstekende wegennet en openbaar vervoer. Allemaal zaken die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om hier naar toe te komen."
metronieuws.nl


dinsdag | 10 april 2012 | 11:30 |

'Gaal: Donkere wolken dreigen zich samen te pakken boven ons geliefde Delft.'

img src="http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2547" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2547" alt="delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2547">

"HOERAHHH WE WORDEN METROPOOL!"
"... Ga toch eens met zijn allen bij jezelf te rade en voorkom dat Delft mee afglijdt naar al dit soort grootstedelijke ellende!!! Dat is namelijk de keerzijde van de zogenaamde samenwerking, waar we niemand over horen, maar waar we met zijn allen wel mee te maken hebben. Delft is een prima stad op zichzelf en heeft geen enkele behoefte of noodzaak om, met twee grotere steden in de buurt op wat voor manier ook, iets samen te moeten doen."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 10 april 2012 | 01:00 |

'Berenschot gaat het 'varkentje' wassen.'
"Rustig afwachten hoe dat integriteitsonderzoek verloopt. Dat is geheel aan Berenschot lijkt mij. Adviezen van voor- en tegenpartijen verstoren de boel. Daarna mag je schieten op het rapport. Nu nog even je kruit droog houden. Delft met zijn 'Vogelaar wijk Buitenhof' op de tv was geen toeval. De landelijke media heeft bestuurlijk Delft al op de korrel."
harrie fruyt van hertog


delft cartoon_20100528_bastronaut_verkerk_800x581.jpg

"Brief aan CdK Jan Franssen over integriteitsonderzoek Verkerk"
"Advies
Ik sta achter het feit dat u een bestuurlijk onderzoek in gang wil zetten. Ik ga er van uit dat de waarheid boven water zal komen en dat daarmee de zaak definitief afgerond kan worden. Als laatste wil ik benadrukken dat het onderzoek van Berenschot geheel onafhankelijk moet zijn. Tevens vind ik dat bureau Berenschot zelfstandig de conclusies moet formuleren zonder tussenkomst van de begeleidingscommissie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


maandag | 9 april 2012 | 17:15 |

'De Wit: De busjes moeten de marktlui maar stallen op de Paardenmarkt.'

img src="http://www.leefbaar-delft.nl/markt_rotzooi_6_delft.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.leefbaar-delft.nl/markt_rotzooi_6_delft.jpg" alt="delft http://www.leefbaar-delft.nl/markt_rotzooi_6_delft.jpg">

"Verrommeling van (week) Markt moet afgelopen zijn"
"... Marktdag trekt de meeste toeristen naar Delft. Maar het ziet er niet uit met al die geparkeerde busjes. We hebben een autoloze binnenstad, behalve op Marktdag. Dan staat het vol met geparkeerde wagens."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

"Transparante aanpak in Breda: Wie mag wat op de Grote Markt"
Breda.nl - klik op bijlage


maandag | 9 april 2012 | 17:05 |

img src="http://api.ning.com/files/DoB*P-d30a1MZhNZWzxqFVksZsv1eEDJ5Gnt5sIrpyJMq8VlgBwuovxdp-sRUoODv0lkP*oeY35t693jFq*hyT6XcdZltBCV/IMG_1085.JPG?width=737&height=552" width="580" height="435" border="0" title="delft http://api.ning.com/files/DoB*P-d30a1MZhNZWzxqFVksZsv1eEDJ5Gnt5sIrpyJMq8VlgBwuovxdp-sRUoODv0lkP*oeY35t693jFq*hyT6XcdZltBCV/IMG_1085.JPG?width=737&height=552" alt="delft http://api.ning.com/files/DoB*P-d30a1MZhNZWzxqFVksZsv1eEDJ5Gnt5sIrpyJMq8VlgBwuovxdp-sRUoODv0lkP*oeY35t693jFq*hyT6XcdZltBCV/IMG_1085.JPG?width=737&height=552">
Overigens is de waterhuishouding in Madurodam zelf niet helemaal op orde, de waterstand in de Delftse grachten staat zo hoog, dat de woningen aan de Voldersgracht onder water staan.

"Beleef waar een klein land groot in is: water in Madurodam"
"Afgelopen zaterdag opende het vernieuwde Madurodam zijn deuren na een grootschalige renovatie. Belangrijkste verandering voor de bezoekers is dat er diverse interactieve attracties bijgekomen zijn, met als thema 'Beleef waar een klein land groot in is'."
Water webblog - Guido van der Wedden


maandag | 9 april 2012 | 16:45 |

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/bas_verkerk_veegt_zijn_straatje_schoon.jpg?w=460&h=322" width="580" height="406" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/bas_verkerk_veegt_zijn_straatje_schoon.jpg?w=460&h=322" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/bas_verkerk_veegt_zijn_straatje_schoon.jpg?w=460&h=322">

"Stilte voor de storm in Delft."
"In Delft wachten we gewoon rustig de voorbereidingen van het Berenschot-rapport af. Hij lijkt wel of Verkerk zich al voorbereidt op een taakstraf. Het schoonvegen van de Markt. Of bereidt hij al vegend zijn verdediging al voor. Als het maar weer niet wordt: je eigen straatje schoonvegen."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 9 april 2012 | 10:35 | *

'ARCHITECT HEIDSTRA ONTWERPT WOONTOREN'

delft cartoon_20120408_woontoren_spoorzone.jpg
Delft, Spoorzone.
Restauratie-architect Ir. Sietse Heidstra schetst een woon/kantoortoren van 666 meter hoog. Het TOPPUNT in de REGIO GROOT-ROTTERDAM. In de "hands on" mentaliteit herkennen we D66.


zondag | 8 april 2012 | 09:15 | *

'UPDATE DOSSIER BAS VERKERK INTEGRITEIT'
harrie fruyt van hertog


delft bas_verkerk_20120129_kro_brandpunt.jpg
Burgemeester Bas Verkerk in KRO Brandpunt 29 januari 2012.

HOME > DOSSIERS > DOSSIER BAS VERKERK

LIJST ONDERWERPEN VOOR INTEGRITEITSONDERZOEK BAS VERKERK

- Uitzending KRO Brandpunt filmpje telefoongesprek met Balje
- Benoemen bedreiger Heidstra in KRO Brandpuntuitzending
- Gemeente betaalt eerste stap juridische kosten voor Balje
- Intern onderzoek 'waarderingsbijdrage' tegenstrijdig met Rijksrecherche
- Bestuurlijke afhandeling Referendum Het Nieuwe Kantoor (HNK)
- Pandverboden volgens privaatrecht in plaats van publiekrecht
- Onduidelijkheid over afdrachten gelden betaalde bijbanen
- Delftse gedragscode: hoe minder vertrouwen hoe meer regels
- Sollicitatie Rekenkamer in het geheim
- Diverse kwesties met de Nationale Ombudsman
(lijst is in bewerking, niet volledig en volgorde geheel willekeurig)

Zie voor uitgebreide beschrijvingen:
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zondag | 8 april 2012 | 01:20 |

'Meuleman: Bram werkt als projectleider bij Stichting de TRIX aan de Scheveningse haven.'

img src="http://www.stichtingtrix.nl/album1/1.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.stichtingtrix.nl/album1/1.jpg" alt="delft http://www.stichtingtrix.nl/album1/1.jpg">

"In de bak, aan de bak"
"Bram Stoop vertegenwoordigt namens Stadsbelangen Delft onder andere de commissies, waarin onderwerpen aan de orde komen over het wijkwerk, jeugd en jongeren. En niet zonder reden, want Bram werkt al ruim 25 jaar in Haaglanden met probleem jongeren, waarvan de laatste 13 jaar uitsluitend met jongeren van Marokkaanse afkomst."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zondag | 8 april 2012 | 01:15 |

"Politiek café VVD en GroenLinks over bestemmingsplan binnenstad"
VVD


zaterdag | 7 april 2012 | 12:45 |

'Verkerk in totaal 11 minuten aan het woord. Dubbel zo veel als hij zichzelf had toegewezen.'

img src="http://inwoners.delft.nl/dsresource?objectid=default:98675&versionid=" width="580" height="304" border="0" title="delft http://inwoners.delft.nl/dsresource?objectid=default:98675&versionid=" alt="delft http://inwoners.delft.nl/dsresource?objectid=default:98675&versionid=">

"Spreektijden nieuw wapen van machtsmisbruik Verkerk"
"Verkerk heeft een nieuw wapen om mij het zwijgen op te leggen. Op zich ben ik voor spreektijden, want elke fractie krijgt dezelfde totaaltijd. Dus dat lijkt eerlijk. Alleen hebben oppositiepartijen meer te zeggen dan het stelletje ja-knikkers van de coalitie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zaterdag | 7 april 2012 | 12:00 |

'BUITENHOF IS EEN VOGELAARWIJK'

delft delft_buitenhof_een_vandaag_20120406.jpg

"Oprollen jeugdbendes illusie"
"Het oprollen van criminele jeugdbendes waar het ministerie van Justitie deze week in een persbericht op tamboereerde is een 'illusie' zo waarschuwde een woordvoerder van de politie Haaglanden in EénVandaag. Verslaggevers volgden het politieoptreden tegen een beruchte bende uit Delft."
crimesite.nl


zaterdag | 7 april 2012 | 11:05 | *

'Gaal: Wat gaan we er nu eindelijk eens aan doen burgemeester?'

delft cartoon_20120404_beveiligingsarrangement.jpg
Bas Verkerk heeft taxivervoer met beveiligingsarrangement.

"CRIMINALITEIT IN DELFT!"
"Ik viel bijna achterover toen ik de uitzending van Een Vandaag zag vanavond. Een heel item over de criminaliteit in Delft!!! Hoe is het mogelijk dat ik in de krant lees dat het best mee valt met de criminaliteit in Delft en dat ik dan bij Een Vandaag kan zien, dat het hier in Delft een gote criminele bende is. Met rond de 72 bendeleden! Die mensen die altijd maar klaagden in de muziekbuurt... Worden die nu eidelijk eens serieus genomen???"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


zaterdag | 7 april 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"St. Thomas Choir (Thomanerchor) singing Matthëuspassion"

delft st_thomas_choir_thomanerchor_singing_matthauspassion.jpg


vrijdag | 6 april 2012 | 23:20 |

'THE PASSION 2012 ROTTERDAM'

delft the_passion_2012_rotterdam.jpg

"The Passion"
The Passion


vrijdag | 6 april 2012 | 23:00 |

'Van der Veen: In Delft mogen bestuurders nadenken wat het Berenschot-rapport kan opleveren, niet als afrekenrapport maar als heling naar een andere (gereinigde) bestuurscultuur.'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/media_xl_1169263.jpg?w=460&h=259" width="580" height="327" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/media_xl_1169263.jpg?w=460&h=259" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/media_xl_1169263.jpg?w=460&h=259">

"Ankerpunten: Over instituten en instituties"
"Gisteren was ik getuige van de live-registratie van 'The Passion' in Rotterdam. Een moderne variant van het lijdensverhaal van Christus, met een indrukwekkend lichtgevend kruis dat zich door de Maasstad bewoog, getorst door allerlei mensen, met een veelkleurige afkomst. Maar alle geinspireerd door het lijdensverhaal, of gewoon door de wens om bij een gemeenschap te horen. Tijdelijk of langdurig."
Weblog - Arie van der Veen


vrijdag | 6 april 2012 | 22:55 |

'Pechtold: te laten zien dat simplistische, populistische politiek tot niets leidt.'

"Alexander Pechtold dinsdagavond in DOK"
"D66-voorman Alexander Pechtold is dinsdag 10 april te gast in bibliotheek DOK aan het Vesteplein in Delft. Pechtold zal daar om 20:00 uur een inleiding verzorgen over zijn boek Henk, Ingrid en Alexander en vervolgens in gesprek gaan met aanwezigen."
D66


vrijdag | 6 april 2012 | 22:50 |

"Uitnodiging Discussieavond Strategisch Beraad voor leden en introducees"
CDA - Hans Kolkert


vrijdag | 6 april 2012 | 22:30 |

'WEET WETHOUDER DE PREZ PVDA ER AL VAN?'
hfvh


img src="http://www.jhvanoort.nl/files/9913/3372/1295/IMG_5067.JPG" width="360" height="480" border="0" title="delft http://www.jhvanoort.nl/files/9913/3372/1295/IMG_5067.JPG" alt="delft http://www.jhvanoort.nl/files/9913/3372/1295/IMG_5067.JPG">

"Asociale vervuiler heeft lak aan buren; gemeente met paasverlof"
"Door een bewoner van de Watersnipstraat werd ik zojuist gemaild dat er een enorme troep in de straat is geplaatst. Volgens deze bewoner hebben verschillende van haar buren al met Avalex, Toezicht Openbare Ruimte (TOR) en de gemeente gebeld. Maar ja, het is Pasen, dus de reactiesnelheid is niet heel groot."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


vrijdag | 6 april 2012 | 22:05 |

'... met elkaar een plan te maken voor het speelplekje aan de Yperstraat'

img src="http://www.delft.nl/dsresource?objectid=default:99696&versionid=" width="580" height="386" border="0" title="delft http://www.delft.nl/dsresource?objectid=default:99696&versionid=" alt="delft http://www.delft.nl/dsresource?objectid=default:99696&versionid=">

"Leegstand samen bestrijden"
"gemeentelijk projectleider Binnenstad Wilke Ruiter: .... Andere manieren om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken, zijn: betere bewegwijzering, een schonere binnenstad, fraaiere aanlooproutes, een gezamenlijke evenementenkalender en fietsparkeren zonder hinder."
Gemeente Delft


vrijdag | 6 april 2012 | 21:50 |

'Koster: ... na één jaar leegstand de bestemming van het pand te wijzigen'

"Leegstand in Delft: waar ligt de grens"
"In Delft staan nu veel kantoren en winkels leeg. Het college maakt zich daar terecht zorgen over. Leegstand heeft namelijk een slechte invloed op het leefklimaat en de economie van Delft. Als eigenaren lange tijd kantoren en winkels leeg laten staan schrikt dat nieuwe huurders en winkeliers af. Lege pandenstralen de boodschap uit: 'Hier is iets mis!'."
VVD - Marc Koster van Groos


vrijdag | 6 april 2012 | 04:35 | *

'UIT DE KUNST'
"Wat zie ik graag. De detonerende telefooncel op de Oude Delft blijvend verwijderd houden zoals in oktober 2002."
harrie fruyt van hertog


delft oude_delft_140_021015_uit_de_kunst_001_a.jpg
Oude Delft.

"En wat zie jij graag in Delft?"
"STIP is trots op het culturele netwerk van onze mooie stad Delft. De kleurrijke initiatieven van het netwerk geven de stad karakter en maken het leven aangenaam. Daarom denken wij graag mee hoe wij deze groep mensen kunnen voorzien van wat extra financiële slagkracht. Zou crowdfunding een goede uitkomst kunnen bieden?"
STIP - Ruben Schippers


vrijdag | 6 april 2012 | 03:15 |

"Nieuweledenavond een succes"
"... Zijn we een gezinspartij of het is eerder familie? En is solidariteit hetzelfde als commitment? We vonden elkaar in een open gesprek waarbij het CDA gevoel, we zijn een partij van heden, verleden en toekomst, verder vorm kreeg."
CDA - Lisette de Jongh Swemer


vrijdag | 6 april 2012 | 03:05 |

"Politiek café bestemmingsplan binnenstad"
"... GroenLinks organiseert samen met de VVD een politiek café op woensdagavond 18 april in DOK om te kijken wat er met de inbreng uit de stad gebeurd is."
GroenLinks - Stephan Brandligt


vrijdag | 6 april 2012 | 02:45 |

'TRAMHERRIE'

img src="http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg" alt="delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg">

"Verder uitleg niet nodig"
"Voorbeeld van het geluid, dit is 4 maal per 15 minuten. vanaf 05:30 tot en met 01:00. Zie link: http://youtu.be/bKawjwGpnw8"
Stadsbelangen - Aad Meuleman


donderdag | 5 april 2012 | 13:00 |

'FIETSSTAD DELFT SLUIT DE RIJEN?'
"Klik hier en bezie de onderhoudstoestand van het fietspad op de Voorhofdreef."
harrie fruyt van hertog


delft voorhofdreef_000_fietspad_20120315_173303_a.jpg
Delft, fietspad Voorhofdreef.

"Amsterdam doet proef met scooters naar de rijbaan"
"De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het GroenLinks raadsinitiatief 'Dus niet brommen- Nieuw Scooterbeleid voor Amsterdam'. Het initiatief bevat 10 voorstellen om de scooterproblemen drastisch te verminderen. Zo start Amsterdam een grootschalige proef waarin de scooter verhuist van het fietspad naar de rijbaan ..."
verkeersnet.nl


donderdag | 5 april 2012 | 01:05 |

"Groen-blauwe kansen voor Delft-Zuidoost"
"... Uit deze paneldiscussie kwam vooral naar voren dat alle partijen van goede wil zijn, maar dat de vraag is op welke manier er nu concrete acties ondernomen kunnen worden. Daarnaast speelt de financiering van de verschillende maatregelen een belangrijke rol. De panelleden werden voldoende uitgedaagd om daarover uitspraken te doen, maar niemand liet zich verleiden om het achterste van de tong te laten zien."
Gemeenteraad


donderdag | 5 april 2012 | 00:20 |

'Kerklaan: Oja, de planten mogen niet al te hoog zijn van Bas Verkerk en z'n kornuiten.'

img src="http://2.bp.blogspot.com/-loaUYhwgcs4/T3ynl-Bck3I/AAAAAAAAAcg/yeszQ_w088c/s1600/mdr2.JPG" width="435" height="580" border="0" title="delft http://2.bp.blogspot.com/-loaUYhwgcs4/T3ynl-Bck3I/AAAAAAAAAcg/yeszQ_w088c/s1600/mdr2.JPG" alt="delft http://2.bp.blogspot.com/-loaUYhwgcs4/T3ynl-Bck3I/AAAAAAAAAcg/yeszQ_w088c/s1600/mdr2.JPG">

"Boomeilanden op M de Ruyterweg zoeken planten"
"Op de stoep van de Michiel de Ruyterweg liggen tussen de C. Trompstraat en P. Heinstraat drie (nogal flinke) boomeilanden. Ik vind deze eilanden behalve lelijk ook erg groot en heb hierover met de gemeente Delft gemaild. Echter, zij is niet van plan ook maar iets met deze eilanden te doen. Ik dus wel."
TU-Noord blog - Harry Kerklaan


donderdag | 5 april 2012 | 00:05 |

'Junius: waar parkeer ik mijn fiets ... Alleen samen lossen we het op.'

delft oude_langendijk_000_fietsen_sk_20120404.jpg
Delft, Oude Langendijk.

"Waar parkeer ik mijn fiets"
"Gisteren hebben ze het rapport overhandigd aan binnenstadwethouder Milène Junius. 'Ik vind het een goed initiatief van de zes belangenverenigingen. In onze binnenstad is de ruimte schaars en is het niet mogelijk om op elke plek voldoende stallingsruimte te maken. Het is prima dat belangenverenigingen willen meedenken. We moeten op zoek naar innovatieve oplossingen. Want met alleen extra fietsparkeervoorzieningen komen we er niet. Een brede aanpak is nodig, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten allemaal nadenken over de vraag: waar parkeer ik mijn fiets, waar parkeren mijn bezoekers, mijn werknemers, mijn studenten of huurders? Alleen samen lossen we het op. Ik neem het rapport dan ook met veel belangstelling in ontvangst.'"
StadskrantDelft - Milene Junius


woensdag | 4 april 2012 | 16:10 | *

'START DOSSIER BAS VERKERK INTEGRITEIT'
harrie fruyt van hertog


delft bas_verkerk_20120129_kro_brandpunt.jpg
Burgemeester Bas Verkerk in KRO Brandpunt 29 januari 2012.

DOSSIER BAS VERKERK INTEGRITEIT
De bedoeling is een dossier op te bouwen met mogelijke integriteitsschendingen van Bas Verkerk die de moeite van een onderonzoek waard zijn; echter geheel ter beoordeling van de onderzoekers van Berenschot. Waar heeft Bas Verkerk zijn grenzen overschreden, weet je voorbeelden mail dan je bevindingen aan de
redactie van Politiek Delft

LIJST ONDERWERPEN VOOR INTEGRITEITSONDERZOEK
update volgt
Dossier Bas Verkerk


woensdag | 4 april 2012 | 11:30 |

"De SGP laat van zich horen ...!"
"... In de doorgeslagen managementfilosofie die in Den Haag momenteel regeert zou de rechtspraak kostendekkend moeten zijn. Hoe kan met het verzinnen ? Natuurlijk is een punt dat de gerechten in eerste instantie overbelast zijn en dat dat leidt tot suboptimale rechtspraak en druk op de Hoven. De gerechten in tweede instantie. Ik ken er vele gevallen van, zelfs in eigen kring. Maar het recht kostendekkend maken ? Basis van acties van burgers in rechte, zeker tegen de overheid zijn vaak gelegen in het onzorgvuldig overheidsbeleid, bonnenquota's, en zoals bijvoorbeeld in Delft slecht onderbouwd publiek beleid. Dat lijkt me een belangrijker kwestie dan het ophogen van griffierechten."
Weblog - Arie van der Veen


woensdag | 4 april 2012 | 11:20 |

'Meuleman: Hoe heette het collegeprogramma 2010-2014 ook al weer? ... AAN HET WERK!'

"Kapvergunning voor veiligheid?"
"In de ochtendkrant stond vandaag een bijzonder bericht, waarbij de Provincie en de gemeente Delft elkaar aan regeltjes houden ten koste van de veiligheid van kinderen. Spelende kinderen van de kinderopvang Plukkebol en de hockeyvereniging Hudito lopen gevaar als gevolg van omvallende bomen langs de Provinciale weg."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


woensdag | 4 april 2012 | 11:00 |

"Bezoek aan de Spoorzone en Politieke gedachtewisseling."
CDA - Hans Kolkert

" Vooraankondiging Voorjaars-ALV met als thema het functioneren van het CDA Delft."
CDA - Hans Kolkert


woensdag | 4 april 2012 | 02:45 |

'KLANTONVRIENDELIJK FIETSRAPPORT'
"Je moet dit en je moet dat, anders een boete of we voeren je fiets af. Geen fietser wordt naar zijn mening gevraagd. Waar wil je stallen, hoe ver wil je lopen."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/120403%20Overhandiging%20rapport.jpg

"Fietsrapport overhandigd aan wethouder"
"Op dinsdag 3 april hebben de gezamenlijke belangenverenigingen van de Delftse binnenstad het rapport "Parkeren van fietsen in de binnenstad - Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft" overhandigd aan wethouder Milène Junius."
Belangenvereniging Zuidpoort

"Rapport: Parkeren van fietsen in de binnenstad"
Rapport: Parkeren van fietsen in de binnenstad


woensdag | 4 april 2012 | 01:00 | *

MEDEDELING REDACTIE:
Het bericht Integriteitsonderzoek Verkerk van Jos van Koppen is verwijderd van de website van Onafhankelijk Delft. Tijdens de voorbesprekingen van de raadsenquete heeft Drs Koppen zich gedragen als een verrader.

Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt met het integriteitsonderzoek kreeg Stoelinga van zijn secondant te horen dat het beter is dat Drs Koppen zich niet meer bemoeit met de 'Gondelaffaire'.
harrie fruyt van hertog
naar bericht


dinsdag | 3 april 2012 | 18:25 |

"Kwijtschelding gemeentelijke belastingen moeilijk bij sociale koopwoning"
"... Voorwaarde van de koopgarantregeling is de verplichting het huis weer aan de woningcorporatie terug te verkopen voor deze gereduceerde prijs, waarbij de winst of het verlies gedeeld wordt."
GroenLinks - Ron Witsenboer


dinsdag | 3 april 2012 | 18:00 |

'BEZOEK MUSEA MET GOOGLE ART PROJECT'

delft art_project_google_20120403.jpg

Google Art Project


dinsdag | 3 april 2012 | 17:15 |

delft http://farm3.staticflickr.com/2458/3765700252_33f825ba85_b.jpg

"Zwijgen is zilver"
"Op 10 juli 1584 overleed Willem van Oranje. Na de uitgebreide reconstructie van de moord door 'Erfgoed Delft' en het EO-programma 'Blauw Bloed' weten we nu dat de Vader des Vadersland zwijgend stierf onder aan de trap. "Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij met en met dit arme volk", is later om politieke redenen bedacht. Koningin Beatrix zal niet verbaast zijn. Zij zei tijdens een gesprek met het Genootschap van Hoofdredacteuren al eens dat "de leugen regeert"."
Delftblog - Jesse Plaats


dinsdag | 3 april 2012 | 16:50 |

delft http://www.foksuk.nl/content/formfield_files/formcartoon_8621_9c0ecb12d14df1edbd7bf388027e64f529d6c792.gif

"Het Prinsenhof haalt met cold case Willem van Oranje breed de Nederlandse pers."
"Radio, televisie, de krant eigenlijk alle media brachten afgelopen weekend het nieuws van de resultaten van het onderzoek van het Delfts forensisch onderzoeksbureau DelftTech en Museum Het Prinsenhof naar de moord op Willem van Oranje. Moderne kennis zoals 3D laserscan technologie, geavanceerde onderzoeksmethoden op forensisch gebied en onderzoek naar bouwhistorische en geschiedkundige bronnen hebben geleid tot antwoorden op tot nu onbeantwoorde vragen over de eerste politieke moord in de geschiedenis met een handvuurwapen."
VVD - Leja van der Hoek


dinsdag | 3 april 2012 | 14:55 |

'FIETSEN ONVEILIG DOOR PAALTJES'
hfvh


delft oostsingel_000_paaltje_fietspad_20100801_1544_a.jpg
Delft, Oostsingel.

"Amersfoort verwijdert onveilige fietspaaltjes"
"In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een landelijk proefproject om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd."
verkeersnet.nl


dinsdag | 3 april 2012 | 14:45 |

'Delft Amazing Technology'

img src="http://stipdelft.nl/upload/65/datlogodelft.jpg" width="580" height="372" border="0" title="delft http://stipdelft.nl/upload/65/datlogodelft.jpg" alt="delft http://stipdelft.nl/upload/65/datlogodelft.jpg">

"Delftse technologie ... Amazing!"
"... Als mensen zien wat er gebeurt in Delft op het gebied van techniek zullen ze eerder overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van de kennisinstellingen in Delft en alle aandacht daarvoor beter begrijpen en waarderen."
STIP - Maarten Buskermolen


dinsdag | 3 april 2012 | 13:45 |

'VOORBEELD WET VAN KLETS'

"VVD steunt Plannen van College voor de Technologische Innovatie Campus (TIC) Delft"
"... De universiteit, de scholen, de gemeente en de bedrijven in Delft zetten gezamenlijk de schouders eronder."
VVD - Marc Koster van Groos


dinsdag | 3 april 2012 | 12:20 | *

'DRS KOPPEN: een integriteitsonderzoek wat hem betreft zo ongeveer weggegooid geld ...'

delft jos_van_koppen_2010_02_07_22_39_48_a.jpg
Drs. Koppen, de vleermuizenspecialist van Onafhankelijk Delft.

"Integriteitsonderzoek Verkerk"
"... Via publicaties in de lokale media blijkt, dat er deze week onduidelijkheid is ontstaan over wat Onafhankelijk Delft wil. Tijdens het fractievoorzittersoverleg voorafgaande aan de raadsvergadering van 29 maart heb ik al gemeld, dat OD geen voorstander is van de werkwijze die J. Franssen voorstelt. OD blijft voorstander van een onderzoek door het bureau dat voor de VNG allerlei integriteitszaken behandelt."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen

MEDEDELING REDACTIE:
Het bovenstaande bericht
Integriteitsonderzoek Verkerk van Jos van Koppen is verwijderd van de website van Onafhankelijk Delft. Tijdens de voorbesprekingen van de raadsenquete heeft Drs Koppen zich gedragen als een verrader. Om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt met het integriteitsonderzoek kreeg Stoelinga van zijn secundant te horen dat het beter is dat Drs Koppen zich niet meer bemoeit met de 'Gondelaffaire'.

"De Blauwe Stad en zijn Hoofdmeeuw"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

" Het Balkon is er nog niet klaar voor!"
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen

"Bezuinigen welnee; ach stap toch op man!!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 3 april 2012 | 11:20 | *

'INTEGRITEITSONDERZOEK BAS VERKERK'
"De 'Gondelaffaire' met Stoelinga is de aanzet geweest. Daarna volgde de 'Doofpotaffaire' door toedoen van de gemeenteraad. Nu staat Bas Verkerk een 'Integriteitsonderzoek' te wachten. Dat heeft meer raakvlakken dan alleen de 'Gondelaffaire'. Stoelinga benoem mogelijke misstanden, de landelijke pers leest ze mee en schei uit met die autistische en langdradige gondel-herhalingen."
harrie fruyt van hertog


delft cartoon_20100414_verkerk_mag_nog_zes_jaar_blijven_a.jpg

"Gondelaffaire: listig ééntweetje van VVD'ers Franssen en Verkerk"
"... De gemeenteraadsfractie van Onafhankelijk Delft is echter niet bereid om in te stemmen met of mee te werken aan het door de heer Cachet voorgestelde onderzoekstraject."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


dinsdag | 3 april 2012 | 10:25 |

'Van der Veen: Laat het proces zijn werk maar doen ... en die Verkerk. Die verdwijnt vanzelf.'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/logo.gif?w=460" width="460" height="250" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/logo.gif?w=460" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/logo.gif?w=460">

"Het Berenschotrapport als apotheose"
"Gisterenavond bladerde ik eens door mijn verschillende bijdragen aan Politiek Delft.nl en Hillenius. Vanaf oktober 2009 doe ik mee aan de publieke meningsvorming in Delft en daarbuiten. En daarin is toch één thema leidend: namelijk goed bestuur. Democratisch gelegitimeerd bestuur, responsief en zich richtend op de noden van de bevolking. Dat de stukken soms varieren in toon en strekking past bij een weblog. En daarnaast mogen satire en soms overdrijving een site wel verluchtigen. De trouwe lezers prikken daar wel doorheen!"
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 3 april 2012 | 09:50 |

'Uitkeringsgerechtigden kunnen in de Delftse Hout werkervaring opdoen in de groene sector.'

"SP Boxmeer trekt wethouder terug; de les voor Delft"
"... Volgens de website van de SP stelde het college in Boxmeer voor om bijstandgerechtigden te verplichten om langdurig onder het minimumloon te werken. Daartegen komt de SP in verzet. En terecht, zo lijkt me."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


dinsdag | 3 april 2012 | 01:05 |

"Inhoud onderzoek integriteit burgemeester Bas Verkerk"
"Het 'Gondelaffaire' en 'Doofpotaffaire' onderzoek zal zich vooral moeten richten op (nieuwe) feiten die hoofdzakelijk het bestuurlijk handelen van burgemeester Bas Verkerk betreffen. Op dit moment is een begeleidingscommissie bezig om de vragen voor het integriteitsonderzoek op te stellen. Ik draag hierbij mijn belangrijkste integriteits en gedragscode-schendingen aan van Verkerk inzake de afhandeling van de Gondelaffaire met als gevolg de 'Doofpotaffaire'."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


dinsdag | 3 april 2012 | 00:05 | *

'GONDELAFFAIRE ->
DOOFPOTAFFAIRE ->
INTEGRITEITSONDERZOEK'


"INTEGRITEITSONDERZOEK DOOR BERENSCHOT"
"Bas Verkerk heeft Jan Franssen gevraagd om een integriteitsonderzoek.
Jan Franssen wil het onderzoek laten uitvoeren door bureau Berenschot.
Prima, Franssen verstrekt opdracht en daarmee is zijn taak klaar.
Het onderzoek moet geheel onafhankelijk gebeuren.
Tussenstappen zijn overbodig en beinvloeden de neutraliteit.
Berenschot heeft helemaal geen adviezen nodig van onbenullige en vooringenomen raadsleden.
De raadsleden hebben hun kans gehad met de raadsenquete die ze niet nodig vonden.
Berenschot brengt een rapport uit met haar bevindingen en dat is het.
Het is aan Berenschot welke vermoedelijke misstanden zij willen onderzoeken.
Er zijn inmiddels voldoende bronnen die Berenschot kan raadplegen.
Het is te verwachten dat het rapport van Berenschot zal worden beoordeeld door de landelijke pers en media."
redactie politiek delft - harrie fruyt van hertog


maandag | 2 april 2012 | 19:30 |

"De Problemen van de Plastic Heroes, of hoe statiegeld op de fles ging"
"Enige jaren geleden werd Delft verrast met afbeeldingen van oranje mannetjes en grote bakken op straat: we moesten allen plastic gaan inzamelen."
VVD - Hatte van der Woude


maandag | 2 april 2012 | 13:10 |

'Van der Wedden: Hij vond, net als ik, dat de waterschappen meer vanuit waterbouwkundige deskundigheid bestuurd moeten worden'

img src="http://api.ning.com/files/UpxqaW4Mcmj7zMNEBKTlmtNv5WrjR4DLHUnlrtlGBbIgtOLIlBaN3dhoRlnjXnzYRrFVLu3GBSxBRFuduBGgcs-dPek9ezmO/4.jpg" width="580" height="580" border="1" title="delft http://api.ning.com/files/UpxqaW4Mcmj7zMNEBKTlmtNv5WrjR4DLHUnlrtlGBbIgtOLIlBaN3dhoRlnjXnzYRrFVLu3GBSxBRFuduBGgcs-dPek9ezmO/4.jpg" alt="delft http://api.ning.com/files/UpxqaW4Mcmj7zMNEBKTlmtNv5WrjR4DLHUnlrtlGBbIgtOLIlBaN3dhoRlnjXnzYRrFVLu3GBSxBRFuduBGgcs-dPek9ezmO/4.jpg">

"Zoet & Zout - Water en de Nederlanders"
"Water is het meest bepalende element van de Nederlandse identiteit. De vanzelfsprekendheid waarmee Nederlanders omgaan met water en het laag gelegen land is voor de rest van de wereld een bron van verbazing. Met honderdtwintig kunstwerken laat de Kunsthal Rotterdam onze verbondenheid met het water zien in de tentoonstelling 'Zoet & Zout, Water en de Nederlanders'."
Water weblog - Guido van der Wedden


maandag | 2 april 2012 | 12:45 |

"Uur van de aarde"
"Gisteravond werd in veel gemeenten gehoor gegeven aan de oproep van het Wereld Natuur Fonds om mee te doen aan het 'Earth Hour'. Behalve meer dan vijfduizend steden wereldwijd deden ook veel grote bedrijven en individuen mee aan deze roep om aandacht voor onze aarde en zijn natuurlijke rijkdom."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


maandag | 2 april 2012 | 11:55 | *

'Van der Veen: Delft mag Oranje wel dankbaar zijn. En een beetje Willem van Spanje ...'

img src="http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/balthasar-gerards-moord.jpg?w=460" width="580" height="457" border="0" title="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/balthasar-gerards-moord.jpg?w=460" alt="delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/04/balthasar-gerards-moord.jpg?w=460">

"Over Willem van Oranje, Willem van Spanje en de Koning van Hispanje"
"Delft, het Prinsenhof prominent in het nieuws. Nieuw licht op de aanslag op Willem van Oranje in 1584. En Willem van Spanje ontrafelt de mythe. 'Willem van Oranje kan nooit zijn laatste woorden gesproken hebben, hij was op slag dood!' Weer een mythe gesneuveld. Ik ben benieuwd of Bas het aan H.M. durft te vertellen."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 2 april 2012 | 11:10 |

'Verkerk: Ik wil meewerken aan het zoveel mogelijk wegnemen van twijfel.'

img src="http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$4ht3pohwdu17oe9e6hhhv2size2yrxt/delft.jpeg" width="580" height="435" border="0" title="delft http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$4ht3pohwdu17oe9e6hhhv2size2yrxt/delft.jpeg" alt="delft http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$4ht3pohwdu17oe9e6hhhv2size2yrxt/delft.jpeg">

delft Ik wil meewerken aan het zoveel mogelijk wegnemen van twijfel.

"Burgemeester Delft onder vuur"
"De politieke partijen in Delft buigen zich nog deze week over de vraag of er een onderzoek moet komen naar burgemeester Bas Verkerk. Dit naar aanleiding van een brief van Commissaris van de Koningin (CdK) Jan Franssen over de integriteit van de 53-jarige burgervader."
Metro - Luuk Braun

Flaters volgens Leefbaar Delft
1. Het duurde ruim twee jaar voor Bas Verkerk in Delft kwam wonen. Hij liet zich van en naar Den Haag per taxi halen en brengen.
2. Jaren later kwam aan het licht dat Verkerk als burgemeester zijn salaris liet bijspekken met wachtgeld uit Den Haag. Hij had 79 bijbanen
3. Zonder iemand in Delft iets te zeggen solliciteerde Verkerk bij de Algemene Rekenkamer.
4. Verkerk keurde goed dat de voormalige wethouders Koning en Merkx naast wachtgeld ook een vergoeding voor het volgen van een studie krijgen (in totaal bijna 33.000 euro).
5. De eerder genoemde gondelaffaire.


zondag | 1 april 2012 | 01:05 |

'Van Oort: In de controlerende taak ben ik tot de conclusie gekomen dat dit voorstel van het college niet deugt.'

"Nogmaals parkeerreguleren Poptahof; een discussie via internet"
"Volgens raadslid Paul Jan Kuijper verkondig ik op mijn website nogal wat onzin over het gereguleerd parkeren in de Poptahof en rond winkelgebied In de Hoven. Iedereen heeft volgens Kuijper recht op zijn eigen mening, maar onwaarheden zet hij graag recht en zeker als het impliciete beschuldigingen aan zijn eigen adres betreft. Onder de vet gedrukte reactie van Kuijper mijn cursief gedrukt commentaar daarop."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


| << VORIGE MAAND                    | ARCHIEF |                    VOLGENDE MAAND >> |

Valid HTML 4.01 Transitional