logo politiek delft

    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de logo prodeo Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


vrijdag 30-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft maria duystlaan bouwbord koepoort
Delft, Maria Duystlaan Project (Koepoort).


vrijdag 30-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
Koepoort: "Veiligheid staat voorop!" "Wij streven naar volledige openheid." Ronald Vuijk


vrijdag 30-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Harrie Fruyt van Hertog "Verslag: Informatie-avond Koepoortgarage"
Jos van Koppen "Het nieuwe "Grashoff-rijden" is begonnen!!"
Jan Peter de Wit "Hoera, GroenLinks gaat niet naar Kfar Saba"
AD-Delft "Meer straten in centrum autovrij"
AD-Delft - Danny Verbaan "Delft leent geld uit voor moskee"


woensdag 28-03-2007 17h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Ceres projecten "Hoofdaannemer Koepoortgarage en vennoot ontwikkelcombinatie
Koepoort VOF vraagt surceance van betaling aan"


woensdag 28-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
fietsberaad_fietsers_in_voetgangersgebieden
Wel of geen fietsers in voetgangersgebieden.
Fietsberaad liet BRO onderzoek doen.
zie Onderzoeksrapport


woensdag 28-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Fietsen in de binnenstad.
Waar en wanneer kan het wel, een beetje of helemaal niet.
De asocialen selecteren zich straks zelf." harrie fruyt van hertog


woensdag 28-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Fietsberaad "Fietsers en voetgangers. Telrapporten Delft"
   redactie door harrie fruyt van hertog:
   De stad is er voor de voetganger en de fietser.
   Dat moet zo blijven.
   Wat dat betreft is het college van B&W het met mij eens.
   Alleen hier en daar wat gemopper van verstokte en verstoten automobilisten.
   Eindelijk weer eens een goed plan.
Bianca van der Werf "Je mag hier niet fietsen!"
AD-Delft "Fietsen door wandelgebied kan alleen asociaal"
AD-Delft - Danny Verbaan "Fietser mag in wandelgebied"
Aad van Tongeren "Architectenkeuze stadskantoor niet meer onder controle"
Ron Witsenboer "GroenLinks gaat niet naar Kfar Saba"
Lennart Harpe "Trouwen waar je wil ? Het vervolg ....."


maandag 26-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft hugo de grootstraat 112 supermarkt
Delft, Hugo de Grootstraat.
Eerdaags opent hier een kleinschalige supermarkt.
De winkelsstrip Hugo de Grootstraat in de vooroorlogse dagen en later
door Henk van der Beek lees meer ...


maandag 26-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
Beveiliging: "Mogelijk wordt in de toekomst zelfs een gracht met ophaalbrug rond het Stadhuis gegraven." Sytse Heidstra


maandag 26-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Balj�, Stoelinga en Daga vechten (niet zo) vrolijk verder"
Delft Op Zondag - Wat ik zeggen wil "Sytse Heidstra: 'Beveiliging en Bestuurscultuur'"
Koepoort vof (van Roey en Ceres) "Koepoortgarage: Nieuwsbrief maart 2007 aan bewoners"
AD-Delft - Julia Broos "Architectenselectie mogelijk opnieuw"
Jan Peter de Wit "Bewoners Wippolder in actie tegen het nieuwe bestemmingsplan"
Fleur Norbruis "Bestemmingsplan TU Noord"
Frans van Rijnswou "Kom proeven in Delft"


donderdag 22-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft markt stadhuis achteruitgang
Delft, Markt. Achteruitgang stadhuis.
"Altijd kan er geregeld worden dat een raadslid na een vurig betoog over een onderwerp
via de achterdeur het stadhuis per taxi kan verlaten" Ronald Vuijk


donderdag 22-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Als 24 uurs-opvang voor kinderen gelijk staat aan 24 uurs-opvang voor B&W
geef ik haar (red. Saskia Bolten) groot gelijk." Aad Bonthuis


donderdag 22-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
RTV-West "Raadsvergaderingen Delft binnenkort via internet te zien"
   Daarmee is Delft als stad bekend met veelal de meeste technische hoogstandjes
   opvallend genoeg ��n van de laatste gemeenten in het noordelijke deel van Zuid-Holland.
Logistiek "Tien grote steden weren vuile vrachtauto�s uit binnenstad"
AD-Rotterdam - Monica Beek en Antti Liukku "Blunderput eist nog meer miljoenen"
   redactie door harrie fruyt van hertog
   Het is de laatste tijd wel opvallend hoe vaak het mis gaat bij het ondergronds bouwen
   zoals garage's en tunnels. Zo ook bij de Koepoortgarage waarover een angstige stilte heerst.
AD-Delft - Danny Verbaan "Fietser mag in wandelgebied"

tilly mangaprauw
Rolf Clason "MOE'STUINEN SEIZOEN 2007 GEOPEND"
   Onze wethouder Anne Koning opende vandaag in de Poptahof, op de eerste dag van de lente,
   het teeltseizoen van de "Moe's Tuinen", het prachtige integratieproject dat indertijd opgezet
   werd door Tilly Manggaprow.


woensdag 21-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft spoorsingel 8
Delft, Spoorsingel 8.
Na verbouwing wordt in dit gebouw een sociaal pension gehuisvest.


woensdag 21-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"In Delft is veel vraag naar 24-uurs opvang voor kinderen." Saskia Bolten


woensdag 21-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
RTV-West "Balj� geeft Delft geld terug bij vrijspraak"
RTV-Noord "Weggehaalde fiets bij station inzet kort geding"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij - Langdurige leegstand in Kromstraat"
   Aad Meuleman: "Je kunt een eigenaar niet verplichten om zijn eigendom te verhuren of te verkopen."
   Martijn Sipkema: "De Gemeente kan ook bij particulieren best wel �vervelend� zijn door eigenaren erop
   te wijzen onderhoud aan hun pand te plegen of door ze aan te schrijven iets aan de panden te doen.
Herman Baas "Delfts Blauw"
AD-Delft - Julia Broos en Stefanie Kaspers "Onderzoek naar 24-uurs kinderopvang"
Kritisch Panel Delft " Gemeenteraad Gekooid"


dinsdag 20-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft kinderfietsje


dinsdag 20-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Politiek is niet voor bange mensen." Willem de Bie


dinsdag 20-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
harrie fruyt van hertog "Verslag rechtszaak Gondelaffaire"
   "Balje ontving van Blauwhoed onder geheimhouding een schadeloosstelling"
Gemeente.nu "Pizza-affaire om Delftse wethouder sleept voort"
AD-Delft "Pizza-affaire om wethouder sleept voort"
Delft Design "Verslag tweede Creatief debat 'Delftse Poort Centraal'"
Sprekershoek "De komst van een sociaalpension en nachtopvang aan de Spoorsingel"
   25 Maart 2007 --- 14:00 Speakers - Burgwal 45 t/m 49 2611 GG, Delft -Toegang Gratis-


zaterdag 17-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft ude delft gondelaffaire bas verkerk, christiaan balje, salvatore daga
Delft, Oude Delft.
Maandag 19 maart 2007 om 09h30 start het civiele proces inzake de "Gondelaffaire".
Deze rechtszaak in de Rechtbank Den Haag is openbaar en voor publiek toegankelijk.
In de gondel van lnr: pizzabakker Salvatore Daga, wethouder Christiaan Balje en burgemeester Bas Verkerk.


zaterdag 17-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Synonyme f�r verschmerzen:
sich �ber etwas tr�sten, ertragen, sich abfinden mit, sich f�gen, verwinden, �berstehen,
�berwinden, erdulden, hinnehmen, vergessen, auffangen, aushalten, dulden, leiden, stillhalten.


zaterdag 17-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft - Lex de Jonge "Balje wil graag snel zes ton zien"
   "Oud-wethouder eist schadevergoeding van Stoelinga en Daga"
Redactie:
Leefbaar Delft heeft een nieuwe partij-voorzitter.
   Peter Smit volgt Hans Stol op.
   Op 15 maart 2007 werd hiertoe besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van
   Leefbaar Delft in de Annebar aan het Oosteinde.
   Per 2 april 2007 wordt Peter Smit ook de exploitant van de Annebar
fractie Christenunie "Op begraafplaats Iepenhof komt een crematorium."
Lennart Harpe "VVD rondvragen over terugbrengen arbeidsduur brandweerpersoneel en Lepelbrug"


Neslog - Herman Baas "Neslog herstelt"


vrijdag 16-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft beestenmarkt belvedere terras
Delft, Beestenmarkt.
Belgisch Bier Caf� Belv�d�re.


vrijdag 16-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Met de komst van het Belgisch Bier Caf� Belv�d�re is het horeca-aanbod op de Beestenmarkt compleet geworden.
Een mooi bedrijf op een mooie locatie in onze stad. Als enige horecabedrijf kan Belv�d�re niet beschikken over
een terras op het middenterrein van de Beestenmarkt, behalve een paar tafeltjes voor de zaak." Aad Meuleman


vrijdag 16-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
college van burgemeester en wethouders "Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake terrasvergunning Belvedere"
raadsinformatie "commissie Wijk, Verkeer en Beheer 08-02-2007 - Evaluatie handhaving fietsparkeren"
naar mediafragment:
1 selecteer vergadering: Wijk, Verkeer en Beheer
2 selecteer datum: 08-02-2007
3 overzichtsmenu: klik fruyt van hertog
   De heer Fruyt van Hertog pleit tegen het verwijderen van fietsen op het Stationsplein en
   voor het aanbrengen van zg. fietsparkeervakken (zonder fietsnietjes e.d.).
   Red.: Beluister harrie fruyt van hertog als inspreker.


donderdag 15-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft pijnepoort
Delft, Pijnepoort.
Nieuwe bestrating en bomen gepland. Bord "alleen voor voetgangers" gehandhaafd.


donderdag 15-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Jammer voor de democratie, maar waarschijnlijk onvermijdelijk: het nu zeer open karakter van de
Raadsvergadering zal toch wel aangetast worden door strengere veiligheidsmaatregelen." Rolf Clason


donderdag 15-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft - Danny Verbaan "Nieuw stadskantoor: onduidelijkheid blijft"
Jan Peter de Wit "Sultan Ahmed Moskee annex Supermarkt"
AD-Delft - Saskia Herberghs "Kunstenaarscollectief dreigt uiteen te vallen"
Rolf Clason "Het Stadhuis wordt extra beveiligd na enkele incidentjes"
Fleur Norbruis "Fietspuzzeltocht in Delft Noord?"


dinsdag 13-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft hippolytusbuurt ineke hulshof
Delft, Top Hippolytusbuurt.
Afgelopen zondagmiddag. Ineke Hulshof opent het debat "Van Stationsvisie tot Stadsvisie".
Slechts een raadslid gesignaleerd, Femke Stolker.


dinsdag 13-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Een stad in beweging kan heel mooi zijn, maar we moeten wel de juiste verantwoordelijkheid op de
juiste plek leggen. In Nederland wordt veel onder de grond gebouwd, waarbij funderingen betrokken zijn.
Als rector kan ik niet toestaan dat hiermee straks problemen in de binnenstad ontstaan." Jacob Fokkema
   Red.: Jammer dat het tot nu toe zo fout is gegaan bij de Koepoortgarage.


dinsdag 13-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
verslag debat "Van Stationsvisie tot Stadsvisie"
Fietsersbond Delft - Ronald Kroon "Uitnodiging: De jaarvergadering van de Fietsersbond Delft"
Jan Peter de Wit "Pynepoort nieuwe winkelstraat nog steeds niet klaar"
fractie Groen Links "Werkgroep Sociale Politiek gaat aan de slag"
ODD - Frans van Rijnswou "Vermeer steeds zichtbaarder"
Gemeente Delft "Commissie: 'Een of twee terrasboten erbij'"
Delft Op Zondag - JN "Gratis openbaar vervoer op zaterdag, is het nou een succes of valt het wel mee?"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Delft krijgt misschien alsnog een watertaxi"


donderdag 08-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft_daniel_vosmaer_gezicht_op_delft
Delft, Museum Het Prinsenhof.
Gezicht op Delft van Daniel Vosmaer (1622-1669).


donderdag 08-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Met anoniem solliciteren krijgen mensen met niet Nederlandse namen of
iets hogere leeftijd ook de kans om mee te doen." Femke Stolker
   Red.: "Het leven is een feest, elke lolbroek doet mee, ook Klaas de Vries."


donderdag 08-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
AD-Delft "Verkiezingsuitslag PS: Gemeente Delft - eindstand 7-3-2007 23:07:46"
Arminius "AIR en Gemeente Rotterdam presenteren: Het Stadsvisie Debat"
   Red.: Zou Delft ook eens moeten doen.
   Nergens is visie op, zelfs een fietsenparkeerplan ontbreekt.
Cijfers.net "Handboek voor politici"
AD-Delft "Gondels liggen klaar, maar het is de vraag Of ze gaan varen"
Wil Steffen "De VVD-fractie wil duidelijkheid over de samenstelling van het nieuwe Binnenstadsoverleg"
Frans van Renswou "Goudstikker terug in Delft"
TOP Delft "Delftse Poort Centraal: van Stationsisie tot Stadsvisie"
   TOP Hippolytusbuurt 14 (Oude postkantoor) Zondag 11 maart 2007, aanvang 14.00 uur, toegang gratis
Sprekershoek "Saskia Bolten over Emancipatie in Delft 11 Maart 2007 14:00 Speakers - Burgwal"


Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007

Op wie ga je stemmen
CDA
Christenunie
D66
Fortuyn
Groen Links
Islam Democraten
Leefbaar Zuid-Holland
Lokaal Zuid-Holland
Nieuw Rechts
Partij voor de Dieren
PVDA
SGP
Sociaal-liberale Partij
SP
VVD
Ik ga niet stemmen
Ik stem blanco
  
pollcode.com free polls


dinsdag 06-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)


Nieuwe prijsvraag en station- en stadskantoorfunctie splitsen?
Delft, stadskantoor en stationshal. Ontwerpen van
Dirk Jan Postel / Kraaijvanger � Urbis (Rotterdam),
Mecanoo Architecten (Delft),
Rudy Uytenhaak Architectenbureau (Amsterdam),
Soeters Van Eldonk Ponec (Amsterdam).


dinsdag 06-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"Ik tel de dagen als mokerslagen
Als iets lukt word je door de overheid geplukt
Lopen, lopen, lopen en maar op beter hopen
Ik doe en de overheid rooft, dat is niet wat is beloofd" Peter Smit


dinsdag 06-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
bestuur Leefbaar Delft "Peter Smit kandidaat voorzitter"

martin_stoelinga_clown
martin Stoelinga "Kermistent"
Lieke van Rossum "De Sigarenfabriek dakloos?"
Lennart Harpe "VVD fractie stelt vragen over uitbreiding camping Delftse Hout"
Wil Steffen "Schriftelijke vragen over extra lessen in het onderwijs en betere benutting talenten leerlingen"
AD-Delft "Parkeergarage wordt tijdelijk �zwembad�"


maandag 05-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft choorstraat
Delft, Choorstraat 1-7.
Boekhandel Huyzer brengt de winkelpui terug in oorspronkelijk staat door verwijdering bovenbetimmering.
   Vraag: Wie kan er iets vertellen over deze winkelpui, wanneer aangebracht, welke architect, welke stijl, enz.
   Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nl


maandag 05-03-2007 00h00
Quote van de dag (permalink)
"De stad is voor voetgangers en fietsers." Harrie Fruyt van Hertog


maandag 05-03-2007 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen (permalink)
Delft Op Zondag - Lezers schrijven "Sytse Heidstra: Bedreigd door burgemeester?"
Jan Peter de Wit "Nieuwesbrief Koepoort: Stand bouwwerkzaamheden Koepoortgarage"
fractie Groen Links "Referendum over A4?"
Delft Op Zondag - Marcel de Wit "Tweerichtingsverkeer voor fietsers, de ��n vindt het niks, de ander wil niks liever"
Trouw - de verdieping "duurzame energie / Technische vinding verdrijft discussie over biobrandstof uit mais"
   "Tot voor kort luidde de verwachting dat biobrandstof van de tweede generatie op
   zijn vroegst in 2010 op de markt zou komen. Delftse biotechnologen zijn er echter
   in geslaagd het doodgewone bakkersgist met behulp van een in olifantenpoep gevonden
   schimmel zodanig te modificeren dat plantaardig materiaal wordt omgezet in energie."


vrijdag 02-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft pijnepoort
Delft, Pijnepoort. (foto J.P. de Wit)
red.: "Benieuwd waar de fietsen blijven, die hier vroeger geparkeerd stonden?
We zien hier de gemeente Delft kosten bewust efficient gepland aan het werk."
AD-Delft - Heleen Boex "Zandbak hindert klanten"


donderdag 01-03-2007 00h00
Foto van de dag (permalink)
delft gondel
Delft, Oude Delft.
In de gondel laat in de middag op 16 augustus 2004
de kersvers benoemde vvd-burgemeester Bas Verkerk met vvd-wethouder Christiaan Balje.
Vervolg "Gondelaffaire":
Op 19 maart 2007 start de rechtszaak Balje/Martin Stoelinga inzake "Corruptie".
Balje claimt naar verluid minimaal � 500.000,00 genoegdoening.


Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschikt


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
                PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl of prodeo@wanadoo.nlhtml5 logo    Valide CSS!