----- Original Message -----
From: Reinoud Plate
To: prodeo@wanadoo.nl
Sent: Saturday, July 05, 2008 6:22 PM
Subject: gondelaffaire

Nieuws over de gondelaffaire

 

1. Artikel 12 procedures

Onlangs heeft de beklagkamer van het gerechtshof in Den Haag de artikel 12 procedure van oud-wethouder Christiaan Baljé (VVD) tegen het gemeenteraadslid Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) afgewezen. Dit betekent dat Martin Stoelinga in de gondelaffaire geen strafbare feiten heeft gepleegd. Hij heeft zich dus niet schuldig gemaakt aan belediging, smaad of laster.

 

Eerder verklaarde het gerechtshof Martin Stoelinga niet ontvankelijk in zijn artikel 12 procedure tegen oud-wethouder Baljé. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Baljé geen strafbare feiten heeft gepleegd. Het betekent alleen dat Stoelinga niet ontvankelijk is omdat Stoelinga er persoonlijk niet door is benadeeld als Baljé steekpenningen zou hebben aangenomen of vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt.

 

2. Martin Stoelinga naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De heer Baljé  had  een kort-geding  tegen Stoelinga aangespannen vanwege een advertentie van Leefbaar Delft in de Delftse Post op 3 juni 2005. Volgens de heer Baljé  moet deze advertentie worden gezien als een beschuldiging van corruptie terwijl hij zich niet heeft schuldig gemaakt aan corruptie. De voorzieningenrechter veroordeelde Stoelinga tot het plaatsen van een rectificatie. Het gerechtshof in Den Haag bekrachtigde in hoger beroep op 23 mei 2006 het vonnis van de voorzieningenrechter. De Hoge Raad stelde  Baljé op 18 januari 2008 eveneens in het gelijk.

 

Martin Stoelinga is in beroep gegaan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg tegen het arrest van de Hoge Raad over de gondelaffaire. Inmiddels heeft de ontvankelijkheidscommissie  van het Europese Hof  Martin Stoelinga ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het Europese Hof zich over twee of drie jaar over de gondelaffaire zal uitspreken. Het is een groot succes voor Stoelinga om ontvankelijk te worden verklaard want de ontvankelijkheidscommissie wijst meer dan  90% van de beroepen bij het Europese Hof af. Dat Stoelinga al binnen zes maanden ontvankelijk is verklaard wijst erop dat er een grote kans is dat het arrest van de Hoge Raad inderdaad in strijd is met artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Toch moet Stoelinga niet te vroeg juichen want het gaat deze keer niet tussen Stoelinga en Baljé maar tussen Stoelinga en de staat der Nederlanden. Stoelinga zal dus een hele goede advocaat mee moeten nemen want deze advocaat krijgt de landsadvocaat tegenover zich. Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat het Europese Hof Stoelinga gelijk zal geven. Maar het komt niet vaak voor dat het Europese Hof een zaak over vrijheid van meningsuiting uit Nederland te behandelen krijgt. De meeste zaken over vrijheid van meningsuiting komen uit landen als Rusland en Roemenië. Het toont wel aan dat de gondelaffaire heel erg belangrijk is. Het gaat immers om een principiële democratische kwestie. 

  

3. Bodemprocedure

 Op 19 september 2008 dient voor het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in de bodemprocedure over de gondelaffaire. Baljé eist in de bodemprocedure een hele hoge schadevergoeding van Stoelinga. De Haagse rechtbank deed op 25 juli 2007 uitspraak in deze bodemprocedure. Zowel Martin Stoelinga als Christiaan Baljé zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag.

        Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger