| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
delft      delft      delft      delft      delft      delft      delft      delft      delft      delft      delft

GONDELAFFAIRE OVERZICHT PUBLICATIES

HOME> DOSSIERS> GONDELAFFAIRE_OVERZICHT_PUBLICATIES.HTML

delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.Zoeken op PolitiekDelft.nl, vul boven bij zoeken in: Gondelaffaire

20130225 Reinoud Plate Onrechtvaardige rechtspraak door Orde van Advocaten in gondelaffaire

20121128 Martin Stoelinga Fout in rapport van Berenschot over burgemeester Verkerk

20121123 Reinoud Plate Burgemeester Verkerk zakt als integer bestuurder door het ijs

20121120 Berenschot -Feitenonderzoek naar de rol van Verkerk in de gondelaffaire

20120925 Gondelaffaire rapport Berenschot integriteitsonderzoek komt oktober 2012

20120612 Martin Stoelinga Ik ben blij met het onderzoek naar Bas Verkerk

20120607 Jan Peter de Wit Telegraaf: ROL VERKERK ONDERZOCHT

20120606 Jan Peter de Wit CdK Jan Franssen onderzoekt integriteit Bas Verkerk

20120606 Jens van den Brink GONDELAFFAIRE KRIJGT STAARTJE VOOR BURGEMEESTER DELFT

20120605 Jan Franssen Verslag gesprek Commissaris van de Koningin en fractievoorzitters 5 juni 2012

20120601 Gemeenteraad Gemeentelijk Dossier Gondelaffaire

20120110 brief van Feltz aan Kennedy Van de Laan B&W blijft claim afwijzen

20111222 brief van Jens van den Brink aan BenW Schikkingvoorstel € 400.000,-- anders claim € 595.000,--

20111129 Martin Stoelinga Uitspraak Hoge Raad Gondelaffaire geen nieuws voor de Stadskrant Delft

20111111 Juridisch weblog voor de media Hoge Raad wijst arrest in Delftse Gondelaffaire - ruim baan voor uitingsvrijheid politici

2010327 Reinoud Plate Waarom Hans van Meurs een wanprestatie heeft geleverd in de gondelaffaire

20101119 Martin Stoelinga Gondel enqu�te doofpot in? + krantenknipsels 2005

20100926 Reinoud Plate Samenvatting: De gondelaffaire

20100922 Martin Stoelinga Doelstelling enqu�te Gondelaffaire

20100922 Luuk van Luyk Overleg werkgroep enquete voorstel op 16 september 2010

20100911 Martin Stoelinga Verkerk en gemeenteraad van Delft moeten nu kleur bekennen in Gondelaffaire

20100910 Jan Peter de Wit Raad vormt enqu�tecommissie voor de 'gondelaffaire'

20100830 Arie van der Veen Sinds ik in Delft woon, vanaf april 2009, word ik geconfronteerd met de Gondelaffaire.

20100830 brief aan Bas Verkerk van Martin Stoelinga "Verzoek om extern onderzoek ..."

20100826 Naar verslag - Martin Stoelinga "VERTROUWELIJK: Verslag gesprek tussen dhr.Stoelinga en Wethouders Vokurka en Bolten"

20100820 Brief aan B&W van Martin Stoelinga "... gemeente Delft aansprakelijk gesteld voor haar onrechtmatig handelen ..."

20100627 Jan Peter de Wit Baljé dagvaardt Leefbaar Delft in cassatie 'Gondelaffaire'

20100609 Reinoud Plate beantwoording WOB verzoek

20100514 Martin Stoelinga Stadskrant Delft lijkt net de Pravda en de Rude Pravo, alleen schreven die soms de waarheid

20100512 Peter Olsthoorn Spraakmakend arrest in politieke webrel in Delft

20100421 Martin Stoelinga ... Wethouder Rensen heeft nooit willen praten!

20100409 Douwe Jan Elzinga Ruime uitingsvrijheid voor politici

20100407 Publiek recht en politiek Gondelaffaire

20100331 Karl Flieger Eindelijk gerechtigheid!

20100321 Jesper Neeleman Gondelaffaire: Stoelinga wint, Baljé misschien naar Hoge Raad

20100319 Christien Wildeman Gondelaffaire - Gemeenteraadslid mag ex-wethouder Delft van corruptie beschuldigen

20100316 OD ... Na veertien rechtzaken heeft het recht uiteindelijk gezegevierd !

20100316 Gerechtshof Uitspraak Haagse hof in procedure oud-wethouder tegen voormalig fractievoorzitter Leefbaar Delft en restauranteigenaar

20100222 Reinoud Plate Waarom Bas Verkerk (VVD) niet moet worden herbenoemd tot burgemeester van Delft

20100215 Christiaan Baljé Aangehecht zend ik u een tussenvonnis van de voorzieningenrechter van afgelopen vrijdag.

20100202 harrie fruyt van hertog Afgelopen maandagochtend om 9:00 diende in de Rechtbank van Den Haag een kortgeding tussen Baljé (advocaat Brink) en Stoelinga (advocaat Reindert van der Zaal).

20100110 Reinoud Plate Samenvatting bodemprocedure

20100103 Jesper Neeleman Stoelinga en Baljé proberen rechters te overtuigen ...

20091104 Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft staat voor democratie en transparant bestuur

20091015 Reinoud Plate WAAROM MARTIN STOELINGA TEN ONRECHTE DE MOND IS GESNOERD

20091015 harrie fruyt van hertog Toelichting vonnis door redactie

20091014 Gerechtshof Kort geding; executie van dwangsommen

20090919 Reinoud Plate STAND VAN ZAKEN GONDELAFFAIRE

20090624 Reinoud Plate Gondelaffaire: Rapport Elzinga

20090624 Reinoud Plate Hierbij het rapport van professor Schiller.

20090618 Willem van Altena Experts kiezen kant van Stoelinga in Gondelaffaire

20090218 Reinoud Plate Martin Stoelinga gaat niet naar het Europese Hof in de gondelaffaire

20090210 Rechtbank In dit kort geding draait het onder meer om de vraag of eiser dwangsommen heeft verbeurd omdat ...

20090207 Karl Flieger Reinoud Plate: Democratie bedreigd

20090103 Christiaan Balje Gondelaffaire - Balje pareert brief Heidstra

20081231 Reinoud Plate Tot mijn spijt moet ik bekennen dat er enkele onjuistheden staan in mijn tekst over de escalatie in de Gondelaffaire.

20081221 Sietse Heidstra ... Bas Verkerk ontvangt in februari 2006 een zogenaamde 'dreigbrief' waarin hij een domme sukkel wordt genoemd.

20081221 Christiaan Balje ... De heer Plate is vlak voor de feestdagen weer bijzonder ernstig de weg kwijt.

20081214 Reinoud Plate Verdere escalatie in gondelaffaire (vervolg)

20081212 Reinout Plate ... Ze komen in opdracht van de heer Baljé en ze hebben een grote vrachtauto bij zich om de meubels van Martin Stoelinga mee te nemen.

20081211 Christiaan Balje ... deurwaarder ... politieagent en vrachtwagen

20081209 Reinoud Plate Verdere escalatie in gondelaffaire

20081003 Christiaan Balje Oud-VVD-wethouder Christiaan Balje legt boodschappers een "filmverbod" op.

20080926 Reinoud Plate Er zijn mensen die vinden dat we moeten ophouden met de discussie over de Gondelaffaire.

20080810 Delft op Zondag Wij volgen de Gondelaffaire nu al enkele jaren.

20080803 Jesper Neeleman Stoelinga blij met uitspraak Gerechtshof in zaak Gondelaffaire, maar Baljé begrijpt niet waarom

20080705 Reinoud Plate Nieuws over de gondelaffaire 1. Artikel 12 procedures 2. Martin Stoelinga naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 3. Bodemprocedure

20080120 Hoge Raad GONDELAFFAIRE: Uitspraak in cassatie onrechtmatige publicatie

20080120 Reinoud Plate Hoge Raad slaat de plank volledig mis in de Delftse gondelaffaire

20080106 Reinoud Plate Waarom ex-wethouder Baljé (VVD) zich wel heeft schuldig gemaakt aan corrupt

20071228 Sietse Heidstra Opmerkelijke parallellen in Politieke Processen

20071009 Infothuis Leefbaar Delft verder als Onafhankelijk Delft

20071008 Christiaan Balje Reactie op artikel: Wat ik zeggen wil

20070912 harrie fruyt van hertog Gondelaffaire - In Kort Geding Christiaan Baljé en Martin Stoelinga

20071003 harrie fruyt van hertog Filmpjes verwijderd

20070914 Filmpje Gondelaffaire op Youtube Filmpje Gondelaffaire op Youtube

20070803 Reinoud Plate

20070525 AD Delft Leefbaar Delft wellicht opnieuw naar rechter in gondelaffaire

20070320 harrie fruyt van hertog Verslag rechtszaak Gondelaffaire

20061215 L. R�senwasser Cartoon

20061114 Reinoud Plate Korte samenvatting Gondelaffaire

20060927 Willem van Altena Nieuwe getuige in "gondelaffaire": 'Daga maakte video-opname bewust'

20060623 Mark Aarts Reinoud is teleurgesteld over de uitspraak van het gerechtshof inzake de gondelaffaire.

20060621 Reinoud Plate ... Naar mijn mening is er sprake van een onmiskenbaar partijdige en politiek gekleurde uitspraak van het gerechtshof.

20060612 harrie fruyt van hertog ... Gratis zuipen en vreten in de tijd van de baas en op kosten van een ander zonder zakelijke noodzaak beschouw ik als corruptie.

20060531 Delftse Post Klap voor Stoelinga

20051231 Leefbaar Delft - Webcolumns 2005

20051222 harrie fruyt van hertog Wat ik nou niet snap

200512120 Dagvaarding Leefbaar Delft, Stoelinga, Salvatore

20051030 Christiaan Balje De jongste kermisattractie rond de 'gondelaffaire' ...

20051026 harrie fruyt van hertog Burgemeester Verkerk keurt de handelwijze van Stoelinga ten zeerste af ...

20050728 Rijksrecherche procesverbaal Gondelaffaire

20050527 brief gemeente aan advocaat Baljé GONDELAFFAIRE: GEHEIME STUKKEN(II)

20050517 Memo gemeente GONDELAFFAIRE: GEHEIME STUKKEN (I)

20040115 Hein van Oorschot Binnen de Delftse raad heb ik slechts met twee mensen problemen en dat zijn de dorpsclowns van Leefbaar Delft


Valid HTML 4.01 Transitional