logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 13-01-2010 00h00
delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

006 | 13-01-2010 | Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie
005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015

Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie

Hoe vaak hoor je tegenwoordig niet praten over de beeldvorming ! Niet de inhoud maar het beeld ? Is het soms tijd voor een nieuwe Beeldenstorm. We gaan beelden bestrijden. Soms is dat wijs, meestal niet. Het gaat namelijk altijd over beeld, inhoud en proces. Presenteren is regeren, maar er moet wel inhoud achterstaaan. In Delft hebben we in de VVD te maken met twee fenomenen, burgemeester Verkerk en wethouder Vuijk. Beide hebben een probleem bij hun presentatie.

De eerste burgemeester Verkerk.Bas is een typische meelift VVD-er. Hij is als ambtenaar bij de RvState via de VVD Den Haag omhoog gevallen richting Delft. Immers van den Haag naar Delft is een promotie en zijn ervaring rond lekkende tunnels komt ons goed van pas. Hij heeft de beeldvorming tegen zal hij zeggen, maar dat is maar de vraag. In mijn opvatting heeft hij geen inhoud en dat is voor een burgemeester pijnlijk. Inhoud betekent visie of anders mensen binden op basis van je karakter beiden kan. Zoals bijvoorbeeld Marja van Bijsterveldt dat kan ! Nadat hij op zijn eigen feestje door de mand viel deed hij het bij de opening van Bedrijf en Samenleving nog eens ! Niet dat hij geen grappig speechje had, zoals bij een opening van een dispuutshuis. Maar hij is niet omgevingssensitief. Hij weet niet wat hij moet in gezelschap en hij kan geen mensen voor zich winnen. Daarom blijft hij hangen in zijn eigen bestuurlijk gecreŽerde metropool. Boven de mensen in de ijle lucht. En wat zeggen de burgers we kennen hem niet en wat is hij arrogant. Arrogant door onzekerheid en onmacht. Tijd voor zelfreflectie over beeld en imago. Wellicht samen met Ineke van der Wel in een outplacementklasje samen met Ruud Vreeman.

De andere VVD is Ronald Vuijk, een vlotte jongen met een aspirant Rotary uitstraling, Druk met de stad, druk met bedrijven en druk met zichzelf. Gisteren mocht hij trakteren op een CDA feestje en vol trots mocht hij tegen de minister van EZ vertellen dat we niet moeten somberen. Hij ziet kansen in Sjanghai, Helsinki en in de Harnaschpolder. Delft is een uitdaging ! Maar als ik zijn website komt, wil hij niet terugkomen als wethouder, want hij wil raadslid worden en dat lijkt me prima. Het beeld dat hij schept als de anti-somberheidsinspirator van Delft klopt niet, want hij mist de bestuurlijke power zaken naar zijn hand te zetten. Gelukkig kan hij het goed met Jeroen van Oort vinden . Kunnen ze samen werken aan een tegenbegroting voor het college en de 15 miljoen bezuinigingen van Bas in gaan vullen! Want politiek is keuzes maken.

Neen, Delft heeft geen behoefte aan ambtelijke VVD-ers, wij zoeken ondernemers, mensen die in staat zijn een deal te sluiten zoals Lennaert Harpe en die een visie durven te etaleren. De PvdA heeft zich jaren met VVDíers in de bijwagen getroost, We zijn op zoek naar VVD -ers die durven te sturen, mee te sturen en dan moet je ondernemer zijn en geen staffunctionaris. Je moet een beelddrager kunnen zijn van ondernemend en initiatiefrijk Delft. Geef mij Harpe maar voor de komende vier jaar!

Maar goed, vier jaar ! Het gaat om beelddragers voor de eeuwigheid en dat weten Bas en Ronald nog wel van catechese. Beelden zijn belangrijk ik de RK kerk, maar ook in het protestante geloof. Beelden, beelddragers, iconen van de historie. Delft heeft er velen, tijd om ze af te stoffen. De belangrijkste is Hippolytus. Wie kent hem wel, wie kent hem nogÖ.stadspatroon zoals Lebuinus in Deventer. Lebuinus ging op pad naar Markelo om het evangelie, de goede boodschap te brengen aan de heidenen. We zouden nu zeggen, naar Pijnacker en Nootdorp. Het liep slecht met hem af ! Natuurlijk want wie wil nu de goede boodschap horen ? De boodschap dat je moet veranderen, dat je moet

bekeren ? Ronald en Bas denk ik niet althans niet openbaar. En daarvoor is de biecht, het biechten en de absolutie krijgen van de priester als sleuteldrager van Christus en van de Paus. Biechten, tot in keer komen en je zonde belijden en daar van bevrijd worden dat is een krachtig sacrament van de RK Kerk . Eigenlijk zou iedereen moeten biechten. Opbiechten zoals de gewone mensen zeggen. En daarna vergeten en vergeven. Dan kan je verder leven !

Beelden zijn van belang dat wisten we vroeger in Delft al. Ik ben gecharmeerd van Sint Barbara, o.a. naamgever aan mijn dochter, maar ook beschermvrouwe van: de mijnwerkers, de brandweerlieden en de overledenen. Laten we haar tot hulp roepen bij de aanleg van de spoortunnel. Niet de technocratische spoorzone, De spoortunnel. De mijnbouw, de brandweer en het voorkomen van doden het is van essentieel belang. Daarmee wordt de spoortunnel het belangrijkste project van de stad tot een object van gebed, maar vooral tot een hulpvraag van bescherming. Laten we bidden dat het goed gaat want we kunnen niet alles opnemen in een risicoanalayse.Op de grote conferentie 19 april beginnen we dat met gebed, tot de Heere dat hij allen inspireert om hun best te doen en tot St, Barbara dat zij ons beschermt voor groot onheil. Dat is de kracht van beelden, van beeld relegie. In Deventer bad men in de oorlog om Godes bescherming in zijn getuige Lebuinus en iedereen kreeg en gipsaftreksel mee. Dat is geloof en dat is aansluiting bij de volksziel Vuijk en Verkerk kunnen daar nog van leren. En bisschop van Luyn en Tjeerd moeten de tunnel tzt inzegenen en inwijden. Dat er geen doden vallen !

Protestanten zijn wat meer van het Woord en minder van het beeld. Daarom werd de Hypolituskerk Oude Kerk en Ursula of Barbara Nieuwe Kerk. Wel zo gemakkelijk en waarom niet ? Het is alleen correct op de bordjes van Kennis in Delft en ANWB dat wel te vermelden. Want kennis is het begin van wijsheid. En de Vreeze des Heeren is het begin van de kennsieconomie, zoals ik gisteren tegen Maria van der Hoeven zei. Beelden als dragers van de werkelijkheid. Het is enorm belangrijk omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden. Daarom krijgen we in protestante kerken steeds meer beamers. Het beeld, maar dat is nog iets anders dan beeldreligie. We moeten kiezen voor eeuwige beelden. Bijvoorbeeld ons beeld en ons gebed voor het Joodse Volk zijn eeuwig, maar de staat Israel is een menselijke construct.We kunnen best zeggen in Delft, we houden eens een paar jaar op met een stedenband. Zonder direct de Palestijnen te omhelzen. Beelden vragen soms om correctie en ieder geval om verantwoording. Voor Ronald komt dat 3 maart, voor Bas binnenkort bij de minister. Ter Horst zal wel zeggen het is beheersbaar, er vallen geen slachtoffers.

Hebben de protestanten geen beelden. In Delft zeker wel. Kijk maar in de oude en nieuwe kerk (Hippolytus en Ursula) Willem van Oranje, Leeuwenhoek en Poot. Alle drie iconen, in staat, wetenschap en literatuur. Wellicht geen beelden, maar wel beelddragers, van visie, initiatief en volharding. Alle drie bij het realiseren van hun droom en het uitnutten van hun kerncompetenties. Maar er is er nog een ! Laten we hem Marnix noemen, hoewel hij Van Marnix heet, heer St Aldegonde. Vriend van Oranje en dichter van het Wilhelmus. Wat een beelddrager in woord en geschrift. Dat ik toch vroom mag blijven, Mijn schild en betrouwen en Oorlof mijn arme schapen. Wat een machtig bestuurlijk motief. Maar nu belangrijker: de tyrannie verdrijven. Detyrannie van van alles , van heerser, dwingers en despoten. Ik zal niet direct het vers aanheffen als Bas en Ronald er aan komen, maar de tyrannie verdrijven is voor mij de tyrannie van de bureucratie. Van dat er niks kan, zoals in gemeente Delft, niks mag zoals in TIP,TOP etc. De tyrannie van de systemen van de liberalisering en van de onmacht. En daarin gaat Marnix ons voor als dichter. Als dichter van vrijheid van de consciŽntie, van het geweten. Marnix verdient een standbeeld en dat heeft hij indirect al.

In de grafzerk van zijn dochter leeft hij voort in de Oude Kerk maar niemand kijkt naar haar om ! Waarom is er geen serviceclub die via het leuke bureau van Brenda Grootscholten dit monument adopteert ? Zij is nota bene de erfopvolger van de grootste Nederlandstalige versschrijver. Als er een gedicht is wat iedereen kent of wel eens van gehoord heeft is dat het Wilhelmus. Niemand realiseert dat het gewoon het lied van Willem is. (niet te verwarren met Willempie ken je overal).

We hebben beelden nodig in Delft en dat is wat mij betreft niet Max Havelaar. Althans niet op het christelijk erf. Max Havelaar was een beetje de Theo van Gogh van de 19e eeuw. Vrijdenkenker, libertijn en vooral antikerkelijk ! Mijn broer heeft er menig studie aan gewijd. Multatuli is een mooie naam, veel heb ik gedragen maar een beetje een boutade. Want wie is degene die echt veel gedragen heeftÖ.de zonde van de wereld, dat is die Ander ! Wellicht is Max Havelaar een inspiratiebron, het was in ieder geval de uitkomst van een prijsvraag ! Elout van Soeterwoude en Groen van Prinsterer en zelfs Willem van Oranje hadden het nakijken ! Wellicht is er nog een herkansing voor de Akker, de Bron of de Voorstraatschool. We zullen zien,anders gewoon samenwerken met de Vierhovenkerk en sponsoring zoeken bij de fair trade koffie. Ik moest vroeger altijd denken aan koster Havelaar, uit Zwijndrecht. Maar dat is iets anders, kosters regeren het kerkelijk erf !

Barbara, Ursula en Marnix moeten de stad Delft dragen en beschermen, als beelden van Godes goedheid en bescherming. En als we dat dan toch doen, laten wij die vieren en gedenken. Door het jaar en op Internationale Vrouwendag. Ursula en Barbara als feministen avant la lettre. Gelukkig valt deze samen met biddag voor gewas en arbeid in maart. Of te wel dat onze arbeid zegen mag dragen. Dat we mogen groeien en bloeien. Groei, vruchten en bescherming dat moet ons de komende jaren dragen en leiden in delft ! Niet omdat wij een metropool moeten worden, zoals Bas roept, of de somberheid moeten bestrijden volgens Ronald.Nee omdat een stad een organisch iets dat groeit en waar je soms moet snoeien om nieuw leven een kans te geven. Dat is samenleven. Laat mij in u groeien, bloeien zal menig politicus dromen, groei in zetels en de bloei in macht of gezag. Dat mag maar dat kan alleen als we bidden voor gewas en arbeid en danken met engelen, aartsengelen, machten en krachten en vooral met heiligen als Barbara en Ursula. En als we zingen met Marnix oorlof uw arme schapen die zijn in grote nood ! In de nood van de tyrannie. In de tyrannie van de bureaucratie. Als Bas en Ronald zich dat beseffen, en Bas zou beter moeten weten als trouw lid van de Ursulaparochie, dan is er inkeer en een nieuwe start mogelijk. Maar eerst zijn de arme schapen aan zet op 3 maart ! En zij mogen een keer in de vier jaar zich van de tyrannie van de bureaucratie bevrijden en op zoek gaan naar hun dienaar ten aller stond ! Wat ben ik dankbaar dat mijn vrouw Maria en ik onze kinderen hebben vernoemd naar heiligen, Barbara, Ursula of Julia en Marnix, Maarten Lebuinus. Dat ze beschermd mogen worden net zoals u en ik.

Arie Maarten van der Veen 13 januari 2010