logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 11-01-2010 00h00
delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015

Over een nieuwe Hof voor Delft

Bijna een jaar woon ik nu in Delft, en niet alleen mijn liefde voor het stedelijk leven heeft zich in mij genesteld, de ontmoeting mensen, de heerlijke sfeer (de liefde voor en van de wereld), ook mijn geloofsleven heeft zich ernstig verdiept. Dat komt door de prachtige kerkgebouwen in de stad, maar vooral door de prachtige vieringen en prima voorgangers in Delft. Welk een voorrecht dat zij present zijn in de stad! Ik noem er een paar, Hans van Bemmel, Tjeerd Visser en de dominees Dekker en vooral Liefting. In de 20 jaar dat ik in Deventer – Colmschate woonde hadden we een prima SOW-kerk, vergelijk de Vierhovenkerk. Druk, druk, druk met fair trade, sociaal werk maar weinig met het geloof. Laat staan met de schrift of het Woord. Wat is het dan mooi om in Delft te ervaren dat het er wel is. Wat een vreugde ! En niet alleen in PKD-verband ,hetzelfde geldt in de Maria van Jesse. Een uitstekende mix van geloofsverkondiging, traditie en sociale presentie. Ik zei een tijdje geleden tegen uit een gastpredikant in Delft geldt.. ps.138 vs 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, kom ik de voedselbank tegen. Dat is een prachtige metafoor van het protestanten psalmenzingen en het oecumenische diakonale werk.

Delft heeft in zich een Hof te zijn. Een tuin van geloof en goede werken ! Alleen we zijn er te bescheiden voor. De grote evangelieverkondiger ds. Liefting voorop. Hij noemde Delft een onchristelijke stad omdat maar 10% christelijk zou zijn. Ik denk dat hij bedoelt kerkelijk. Ik geloof het niet. Mijn ervaring is dat er grote gedeelten van de bevolking zich willen laten leiden door de christelijke waarden: barmhartigheid, gerechtigheid en volharding. Alleen wij hebben ons als christenen in het defensief laten drukken, jaren lang onder leiding van de babyboomers van de PvdA, in de media. Niks 10%, de ganse stad is ons domein, alleen we weten niet goed hoe die moeten bereiken.

Willen we die bereiken dan kunnen we leren van prof. Balke(niet…ende) een emeritus-hoogleraar uit Amsterdam en Praag. Hij preekte in de Nieuwe Kerk over vier werkwoorden en verder niks. Ik gebruik die brug en noem de woorden:Horen, roepen, getuigen en dienen. E n daarmee,uit dat prachtige Johannesevangelie komen we tot het wezen van de beantwoording van de vraag wat een christen heeft te doen in het persoonlijke leven en in het publieke leven. Horen: echt oppikken wat signalen zijn en ook luisteren naar de stem in het eigen hart. Roepen, de vraag beantwoorden of je geroepen wordt. Het grappige is dat het emailadres van Hans van Bemmel is, roeping en werving. Als je hoort en geroepen wordt, dan word je zelf geen dorpsomroeper, dan word je een getuige ! Laat ons …..getuigen zijn van uw vrede. Dat zingen we in de kerk ! Getuigen en dan dienen. De naaste dienen, maar ook dienen in de vorm van het aanvaarden van je ambt. Een ambt in de samenleving, in de kerk, in de wetenschap en in de politiek.

Dienen, dienstbaar zijn….sleuteldrager zijn gelijk Fransicus en praten met de vogels en de dieren. Horen wat er in de stad gezegd wordt, en dat vervolgens dienend verder dragen. Dicht bij mensen en vervolgens soms ook op meer afstand getuigend. Daarvoor is nodig een verticale oriëntatie, gericht op het geloof en een horizontale dimensie namelijk werken in de samenleving.

In Delft is dat voldoende aanwezig, maar nog niet voldoende geëxpliciteerd. Mijn grote vriend, bisschop van Luyn zei het laatst goed, we zijn in het RK-bisdom de schaamte voorbij ! We hebben gesnoeid op de tussenlagen en we gaan weer groeien ! En dat voel je in de Ursulaparochie, groeien in geloof, hoop en liefde. En waarom omdat de boodschap van het geloof centraal staat en vervolgens wordt vertaald in diakonie, pastoraat en ereddienst. En dat is wat anders dan flauw doen over biechten en over de Paus, wat in seculiere en sommige protestante kringen gebeurt. Het mystieke van het geloof vertaalt zich in de persoonlijke omgang met god. En dat in brood en sacrament vieren dat is de kracht van een bindend en sociaal gericht geloof. Echt niet zoveel anders dan in de protestante traditie.

Horen, roepen, getuigen en dienen, dat zijn de verbindende woorden voor een visie op geloof in Delft en in ons land. Deze prachtige stad waar je de waarden van Willem van Oranje nog voelt, dat ik toch trouw mag blijven, u dienaa r te allen stond. Dat is geloof en dat is christelijke politiek !

Dat ik toch trouw mag blijven, trouw aan de tradities, trouw aan het geloof en trouw aan de schriften ! Dat moet voor elke christen en christenpoliticus leidend zijn. Maar we zijn het niet vergeten, we zijn vergeten om er van te getuigen ! En we beginnen in de kerkbode en het parochieblad. We schrijven weer eens over wat ons drijft, als gemeenteleden en als leken.

En als je dan zo doordenkt komt je op de vraag die politiek altijd relevant is. Wie is de mens, de mens van psalm 8 is dan leidend. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. De mens, en zeker in Delft, de competente mens de wetenschapper, uitvoerder en technisch bestuurskundige of mijnbouwer. Wat is de mens dat Gij hem aandacht besteed…dat is de mens die alleen kan leven vanuit de goddelijke inspiratie, de band met het Opperwezen, de afhankelijke mens. En dat brengt ons als christenen samen met de andere religies. Ook in Delft. Samen zoeken wat het Opperwezen van ons vraagt in ons eigen leven en in de samenleving en dat betekent steeds weer Horen, roepen, getuigen en dienen.

Een van de mooiste woorden uit de psalmen is ps 72. vs 5 OB: het gezegend heidendom ! Wie zijn dat nu weer vraag men zich af bij VARA, VPRO etc…. dat zijn zij zelf. Ook zij zijn gezegend. Niet omdat de christenen hen zegenen, wat op zich een zegen zou zijn. Maar omdat zij deel uitmaken van de totale schepping alleen ze hebben het niet door , of willen het niet meer door hebben. Omdat ze vroeger op zondag niks mochten !

Het gezegend heidendom is al jaren verward en in de klem van de van technocratie. De maakbaarheid van de samenleving, en de functionalisering van de samenleving, en de horizontalisering. En als kerken hebben wij daaraan bij gedragen. Namelijk we hebben ons zelf weglaten duwen op ons eigen erf (wijkgemeente) en het privédomein. We moeten getuigen, en onbewust doen we dat wel, maar we weten het niet. Elke zondag worden we geluid door de klokken van de kerk, maar het is alleen het eigen volk dat weet waar de klepel hangt. Onze kerkgebouwen zijn als zodanig presentie, maar ze lijken massief gesloten. Als we ons bewsut zijn wat wij voor erfgoed, boodschap en toegevoegde waarde hebben, dan komt het die presentie wel goed. Wij moeten ons boodschap borgen en laten vliegen op de vleugels van waarden…..namelijk barmhartigheid, gerechtigheid en standvastigheid. Mijn hart in tegenspoed zou Willem van Oranje zeggen. En trouw blijven !

Omdat te realiseren zijn nodig de begrippen van een raam uit de Oude Kerk, Visie, initiatief en volharding. En een beetje boerenslimheid zou ik zeggen. In de nieuwe stadvisie Delft 2015 richten wij ons op het vieren van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. En dat is wat anders dan het Koninkrijk der Hemelen.Maar om het praktisch te zeggen, we laten de stad en de oude kerken opknappen op kosten van de regering want H.M. hoort niet te zitten onder een lekkend dak zoals met Kerst in de Oude Kerk, laat staan in een lekkende spoortunnel ! En de trein komt vanaf 2013 tot 2015 ! Ook hier geldt getuigen ! Laten zien dat je trots op je stad bent. Niet als stedenbouwkundig project, mede goedgekeurd door OTB van prof, Primus. Nee, de stad als gemeenschap gebaseerd op christelijke en historische waarden, die ook nog wat opleveren. Dat is christelijke presentie in de stad !

En zo bouwen we voort ! En we trekken op naar Sion en het ’t Haantje. Ps 87 spreekt van op Sions berg sticht hij….. en dat moet ook gebeuren. Er moet een Kerk komen in de nieuwbouw Sion, nu nog Rijswijk. En een kerk die daar staat in zo’n nieuwbouwwijk die trekt vanzelf mensen en genereert dynamiek. Kijk maar eens naar de ger.gem kathedraal in Barendrecht Carnisseland. Als een heilige stede op een berg ! Dat moet in Delft ook gebeuren, we moeten praten met de buurgemeenten. Eigenlijk het Maranathamodel. We moeten praten met Rijswijk, Den Hoorn en Pijnacker hoe wij bestuurlijk en kerkelijk hier letterlijk de boel over eind houden. En dan kan alleen op basis van een visie op het kerk zijn, op de samenleving en op de gemeente Delft. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En die Sionskerk wordt oecumenisch ! En dan is er wel een leegkomende kerk waar het geld voor een grondtransactie vandaan komt !

Heel goed in Delft in het fenomeen stadspastor, naast stadsdiaken. Voor de hele stad. De PKD zou dat ook moeten doen ! Een protestante bisschop, natuurlijk afwisselend. En we beginnen met ds Liefting. Ook hij heeft circa 33 knopen op de toga en niet voor niks. Zichtbaar maken wie we zijn en aanwezig zijn als christenen en kerkelijke mensen in staat en maatschappij. Een zelfbewust geloof en een stevige kerk, wat ds. Dekker zegt, nav Epheze. Een diakonale kerk zeggen Knibbe en Visser. Een vierende kerk zal Wout van der Spek zeggen. Allemaal goed, maar wel zichtbaar zijn. Als we maar zichtbaar zijn ! Rekenschap geven van de hoop die in ons, en ons vooral niet schamen voor het evangelie. Vraag het maar aan Paulus. En daar heb je anderen geloofshelden voor nodig, Mozes, Daniel, Simsom. Maar ook Johannes de Doper en uiteindelijke natuurlijke de drieeenig God Vader Zoon en H, Geest die een in wezen is.

En zo wordt Delft een Hof. Een tuin van geloof. Niet van kling klokje kling, maar van geloof. In God, in mensen en in ons zelf. Dat zet mensen in beweging. Voor de samenleving en in de politiek. En wat ze dan stemmen is een tweede. Het gaat om de mensen van goede wil en dat zijn er velen. Zeker meer dan de 10% van Liefting. Horen, roepen, getuigen en dienen. Daar gaat het om ! In Kerk, staat em maatschappij. Wat is er tegen om in Delft te beginnen. Niet ten dienste van onszelf, niet ten dienste van het Koninkrijk der Nederlanden, maar gewoon voor een betere samenleving in dit aardse tranendal !

Arie Maarten van der Veen (49) 11 januari 2010Zie voor de overige en nog komende musketiers www.politiekdelft.nl