logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| donderdag 07-01-2010 00h00

DE MUSKETIERS (2)
delft arie_van_der_veen_20091100_2.jpg
Arie van der Veen

De kleren van keizer!

Een heerlijke stad als Delft verleidt permanent tot metaforen, geschiedkundige vondsten en verbindingen. De nieuwjaarstoespraak van Verkerk, die voor een burgemeester, academicus en corpsbal zwaar onder de maat was. Meer van het gebral dat we op de hockeyclub gewend zijn, maar het bevatte een belangrijk punt. Het geld is op ! 15 miljoen euro structureel bezuinigen. En dan ook echt! Of te wel de opfladderende verkiezingsprogrammaís zijn al neergeschoten voordat ze goed en wel in de lucht zijn gekomen. Het CDA wordt daar het meest door geraakt. De andere partijen houden zich gedeisd.

Neem nu eens het CDA. De schattige en aantrekkelijke lijsttrekker Junius laat zich fotograferen in haar mooiste jasje. Zoín jasje waarvan vrouwen kunnen zeggen. Het was wel duur, maar gelukkig met 25% korting gekocht en het blijft jaren goed ! Prima politiek uitgangspunt. Erger zijn de vrouwen die het opeens aan hebben en hun man wijs maken. Het hangt al lang in de kast, maar ik heb het nog niet aangehad.

Nee, de keizer heeft geen kleren aan, zei Andersen al. In ieder geval de kleren moeten 25% goedkoper. In die zin is Milene een prima rolmodel. Haar compaan van Oort heeft een probleem, voorzitter van het CDA, schrijver van het verkiezingsprogramma en tweede op de lijst. Druk met de partij, druk met zichzelf. Druk in Voorhof, Tanthof en druk met bespieden met zijn potentiŽle belagers in en buiten het gemeentehuis. Een echt ambitieuse jonge man. Maar hij heeft een probleem. Ondanks waarschuwingen en rapporten van hoge CDA commissies, schrijft hij een verkiezingsprogramma als een boemerang. Er zit geen financiŽle basis onder de mooiste belofte, geen lastenverhoging is een gotspe. Of toch niet, is het een briljante strategie? Namelijk door de lastenstijging vast te zetten schep je een bezuinigingskader waar de anderen aangebonden raken. Laten we dat voorlopig aannemen.

De enige die politiek bestuurlijk verstandige zaken zegt is Harpe. Hij blaat Opstelten na, die zelf jaren met acht duur betaalde wethouders de stad Rotterdam heeft bestuurd. Het kan wel terug in Rotterdam naar vier volgens Ivo en Lennart telt zijn vingers. Maar laten we ze maar volgen ! Jan Peter de Wit heeft verstandige zaken gezegd. Terug naar vier wethouders in Delft. Hoe minder wethouders hoe minder getwitter en hoe minder beleid. Dat scheelt geld. Want een wethouder staat aan het begin van de beleidscyclus en dat kost geld.

De duurste wethouder is Anne Koning, zij moet het meest haar best doen omdat je in een infrastructurele portefeuille maar langzaam zichtbaar wordt. En als je niet uitkijkt alleen maar Twittert met je interne vriendjes van je partij. Waar zit je ? Of met je projectambtenaren. Anne heeft het hart op de goede plaats, maar mist de inhoudelijk sterkte leiding te geven. Tegen bomen kun je praten, en die praten niet terug mensen en beleid is anders. En dan komt de kern: de vroegere Partij van de mensenÖ. Zoals ik die nog uit Rotterdam kende, is geworden tot de partij van de Anderen. De partij van de externe adviseurs en de partij van het zelf geschapen management. Stijlfiguur is de postmoderne bril. Luister maar naar Freek de Jonge, en de revolutie van de daslozen. In Krimpen aan de IJssel waar ik woonde trok ik op met AR mensen en PvdA-ers. Als er wat plechtigs was, dan had men een das om.

Nog altijd vind ik het een affront voor gewone mensen als de bestuurders menen te moeten downsizen. Dan vraagt een gemiddeld 60 jarige bruidspaar toch, bent u wethouder of chauffeur. Ik heb het laatst al eens aan Dick Rensen gevraagd toe hij wegrende na de daklozenmis. Ik dacht dat hij chauffeur van het daklozenbusje was. Noemen en genoemd worden, Tja wie wel, wie niet , nog twee interessante fenomeen. Saskia Bolten en Hans Camps. Saskia heeft zich nog nooit druk gemaakt over de uitverkoop. Zij koopt gewoon wat gemakkelijk zit en waarbij ze niet teveel afsteekt bij haar achterban en haar doelgroepen van sociaal beleid ! Dat is prima. In haar hart is ze natuurlijk nog PPR, of kritisch katholiek. Ze kan zich spiegelen aan Hans Van Bemmel. Hoewel ik liever 1 sta in de Delft dan 5 in zoín ambtenarenvacaturegids als Binnenlands Bestuur.

Laten wij ons richten op de kleren van Saskia. Welke zal ze werkelijk tonen, want het komt er nu op aan. Zij moet de uitverkoop openen. De sale starts. Er moet de volgende collegeperiode gesaneerd worden. Zij wil dolgraag terugkomen en dat verdien je ook als je vijf staat in Binnenlands Bestuur. Daarom zou ik zeggen, de portefeuille financiŽn, personeel en armoedebeleid voor haar ! Maar binnen een kaderstellend regeerakkoord. Bestek 2015 zou ik het noemen, en in PvdA termen vork en mes 2015. Het college kondigt een taakstellende sanering van de ambtelijke organisatie met 25% aan en 25% koppelkorting op de collectieve sector. Van Breed Welzijn, alle hobbyclubjes van links en vooral van parkeerbeheer. We gaan van boven af aan. Alle 80% werkende ambtenaren vanaf schaal 11 worden onder de loep genomen.

We beginnen met de hoogste ,mijn vriend Hans Camps. Een uitstekende bureaustrateeg die vanuit Rijswijk Torenhove regeert. Hij gaat per 1 mei alvast 4 dagen per week werken (25% minder) en gaat daarnaast een dag in de week vrijwilligerswerk doen steeds op andere plekken in de stad ! Bijvoorbeeld verkeersregelaar op de Phoenixstraat. Dan weer vrijwilliger in het postagentschap en ambassadeur bij het parkeren op de Doelenplein. Dan ervaart hij ook dat Delft gewoon niet werkt. Niet alleen door de gemeentepolitiek maar ook door het funeste openbreken van het publiek domein. Een dag in deweek verwijst hij bijvoorbeeld toeristen voor de delftse post door naar het echte postkantoor. Waar dat ook maar is Bruna of Wilmers.

De buitenlandse reizen van het college worden beŽindigd. Een keer per jaar naar Makkum is genoeg. Kijken hoe daar het porcelein gebakken wordt. Alleen nog reizen in het kader van de metropool als het q.q, moet en het liefst als anderen betalen.

Terug naar vier wethouders met een logisch portefeuille, een ruimtelijke ordening economie, een volkshuisvesting en beheer, financiŽn en organisatie en sociale zaken, cultuur en onderwijs. Daarbij elke wethouder ook extern iets.

En dan de burgemeester. Toen ik de foto in de Delfste Post zag schrok ik. Verkerk valt met glas wijn van voetstuk. Als ik een voorlichter had zou ik die ontslaan. Zo n belangrijke toespraak en dan zo n foto. Het lijkt wel als of hij in een gat van 15 miljoen valt ! En nieuwe kleren vanwege de wijnvlekken of had hij niets aan ? Nee, de burgemeester krijgt na mei een simpele keuze. Blijven of wegwezen. Blijven betekent een lokale portefeuille en werken in de stad. Ik zie niet in wat zijn toegevoegde waarde voor de stad is bij ABP, VNG en al die andere bijbaantjes, Nergens is hij beleidsbepalend hoogstens voorsorterend voor een andere functie. Maar als je een toespraak houdt zoals afgelopen week dan geef je aan dat je al afscheid aan het nemen bent. Liefdeloos over de stad, geen empathie en vooral een loze aanval op een niet bestaande vijand. Huis aan huis kranten en Website. Wees dan eerlijk en zeg dan het pak van Delft zit mij niet meer en draaf niet door richting een bestuurlijk niet bestaande metropool. Harpe moet maar eens met hem praten.

Vriend Vuijk is verstandig en bescheiden. Hij voelt de hete adem van Harpe en roept nu al, ik wil ook wel raadslid worden. Dat is goed ! Want wij kiezen alleen raadsleden ! Ik zelf wil geen raadslid worden ! En als je als wethouder zo optreedt bij de herbenoeming van je partijgenoot, dan kan je het beste maar raadslid worden !

Van STIP heb ik geen idee en dat wil ik zo wil houden. Ik herinner me een grote gele band van wethouder Merkx. Ik dacht dat ze judokampioen was. Op naar de zwarte.

Laten we de kleren van de bestuurlijk armoede uittrekken en onze bekleden met bestuurlijk visie en moed. Dat is nodig. De verkiezingen gaan eindigen in een politiek vacuum.

Ik verwacht dat Martin Stoelinga de grootste partij wordt. Maar met zoín tien puntenplan kan je niet regeren. En we gaan niet zeuren over de islamisering van Delft. We hebben het toch ook niet over de hoedjes van de gereformeerde bond. En een college is geen gondel. Nee, na raadpleging van alle partijen worden er twee informateurs aangewezen en die gaan werken aan een financieel onderbouwd 10 puntenplan. Hans Camps gaat alvast drie scenarioís uit rekenen.

1. Bezuinigingsscenario min 25%
2. het 25% plus senario oud voor nieuw beleid
3. het artikel 12 scenario.

Dan weten de partijen waar ze aan toe zijn. Vervolgens wordt er voor een brede groep fracties een programma geschreven waarin zowel stadspartijen, CDA-VVD, PvdA en Groen Links zich kunnen vinden. Maar de spoeling is dun. Vier wethouders ! Daarom komt er vervolgens een college met minder partij gebonden personen die zich committeren aan het collegeprogram, Delft 2015. Dit plan reikt bewust een jaar verder dan de raadsperiode omdat het voorsorteert op de grote feesten in 2015. We gaan namelijk hetzelfde doen als in Amsterdam, We knappen de boel op in Delft en schuiven de rekening door naar het Rijk. Kwestie van roepen de Grafkelder dreigt onder te lopen (Bij wijze van spreken)! 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Milene heeft het goed gezien, 25% korting op een jasje en je kunt er jaren mee door. Zo moet het in Delft. Ook oude vastgelopen lagen saneren. De jaren 70 zijn echt voorbij en het Kabinet Den Uyl is ook ver weg. Laat staan dat het 2e kabinet er komt, Minder ambtenaren en vooral minder ambtelijk denken. De samenleving centraal en niet het systeem van georganiseerde buurtwachters en segwayers. Lennart Harpe ziet het goed. Minder bestuur en meer ondernemen. Hij zou een goede informateur kunnen zijn.

Delft staat voor een keuze, blijven we marchanderen in de uitverkoop of pakken we door. Natuurlijk omdat we gedwongen worden, maar vooral voor een gezellige stad. Met innovatie verdienen we straks weer geld en dankzij ons Koninklijke karakter zijn we er in 2015 weer boven op.

De volgende musketier gaat over het bestuur in onze buurgemeente in Rijswijk en de liefde voor ouderen aldaar ! Of te wel ook daar regeert niemand.

Arie Maarten van der Veen, 7 januari 2010