logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| dinsdag 05-01-2010 00h00

DE MUSKETIERS (1)
delft arie_van_der_veen_20091100_2.jpg
Arie van der Veen

De blik op 2015
Bouwstenen voor een burgemeester

In het kader van de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 start Politiek Delft op haar site een rubriek met drie telkens wisselende commentatoren, onder de naam de drie musketiers. Arie Maarten van der Veen, een nieuwe Delftenaar met een grote politieke ervaring in verschillende delen van het land begint. Hij liet zich inspireren door de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester en draagt alvast wat bouwstenen aan voor de volgende toespraak!

Hoe langer ik in Delft loop, hoe dieper mijn liefde voor deze stad is. Tegelijk groeit mijn verbazing over de afstand tussen burger en gemeentebestuur. Ik ben natuurlijk verwend. Want in Deventer waar ik jaren gewoond hebt kwamen bijvoorbeeld tussen de 500 en 1000 mensen op de nieuwjaarsreceptie in de Grote Kerk, de Lebuinus. Iedereen bij elkaar de gemeente, het bedrijfsleven, het toerisme en de maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Jaarlijks hoogtepunt waren de oliebollen en champagne. Dieptepunt meestal een ellenlange toespraak van de burgemeester. Ik zie parallellen met Delft. Je zult maar burgemeester zijn en je hebt eigenlijk daar op de mooiste dag van het jaar niks te vertellen, anders dan Ė net zoals bij de Troonrede- wat je wethouders en voorlichters inschuiven en aanleveren. Vandaar dat de abstractieniveaus over elkaar heen denderen. Van de Handellaan, naar de Twin Towers en door naar het cultuurjaar en naar 2018. Een belangrijk jaar voor Delft, vooral omdat dan de WK voetbal in Nederland en Belgie gehouden wordt en vele supporters Delft komen bezoeken. Wellicht is het dan een idee om dan de Balthazar Geraerdtstrofee uit te reiken aan degene die of zijn soortgenoten of hulpdiensten een doodschop heeft verkocht.

Als burgemeester zou ik mijn focus richten op het jaar 2015 ! 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Uniek voor Delft. 2013 is voor Scheveningen, een berooide Oranje op het strand. Maar 2015 is van ons ! Immers wat doe je als je echt weer gesetteld bent in je land ? Dan ga je de graven en je historie als familie weer bijhouden. Daarom 2015 is het unieke jaar voor Delft. Vele duizenden toeristen uit Engeland en andere landen (geen voetbalsupporters) laten zich aanlanden in Scheveningen en fietsen of rijden door naar Delft. Als de NS dan hopelijk wel Delft Centraal Station in de dienstregeling opneemt. En nog iets anders, als maar duidelijk is in de Spoortunnel (als die dan klaar is) dat we in Delft zijn.

Het vizier op 2015 ! Initiatief nemen tot een nationale herdenking in Amsterdam en Delft. We keren terug naar God, Nederland en Oranje. Voor Delft de dragende waarden. Laten we beginnen met God, en dan in zijn publieke verschijningsvorm. De God van het zesde vers van het Wilhelmus. Mijn schild en de betrouwen zijt Gij O God mijn Heer ! Dat is de publieke God die in Delft ook wordt beleefd en dat is wat anders dan het massaal het Wilhelmus meezingen. Dat doen we in 2018 bij de voetbal !

De publieke God is de God die het Oranjehuis inspireerde en jaren lang de dragende morele waarde was in Nederland en veel teveel terug gedrongen is naar het privť terrein. Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te allen stond ! Prima. Maar niet alleen thuis, ook in het publieke domein, gedragen door waarden als gerechtigheid, barmhartigheid en standvastigheid. Saevis tranquillis in undis. Het staat allemaal op het grafmonument van Willem van Oranje. 1815 is van groot belang voor Delft want vanaf dat moment werd er weer begraven door de Oranjes en vond de uitbreiding van de Grafkelder plaats. De verbinding werd gelegd tussen prins Willem I en Koning Willem I.

God , Nederland en Oranje. Waarom niet het Godsbegrip als inspiratie voor Nederland en Oranje. Zo ontstaat een visie, een richting en een koers.

Want dan kom ik op mijn tweede punt. Een burgemeester moet een visie verwoorden. Deels persoonlijk en deels collegiaal. Een burgemeester in Delft moet altijd beginnen met het Koninklijke aspect. Omdat hij door de kroon benoemd is en omdat hij commissaris is van de grafkelder. Hij keert telkens terug naar de vaderen, zoals dat heet. Visie ontbreekt nu ten enenmale in Delft. Waar moeten we naar toe. Ik moest even glimlachen bij het begrip Metropool Delft. Stel je voor dat de beheerders van de pollers ziek zijn ,dan sta je in je metropool. En de dubbelstad Delft Rotterdam of Den Haag. Prima, maar als de trein doorrijdt door de tunnel dan ben je het hart van die de metropool zo uit en sta je op Zuid, zoals ze dat in Rotterdam noemen.

Neen, laten we onze stadvisie baseren op waarden, en borgen in de drieslag Delft: koninklijk, gezellig en innovatief. Dat de stad Koninklijk is, is een gegeven en kan richting 2015 permanent worden bevestigd. De Royal mile kan er nog een voorbeeld aan krijgen. Van de Prinsenhof naar de Oude en Nieuwe Kerk en via het legermuseum weer terug. Een prachtig Oranjeroute ! Morgen mee beginnen.

Gezellig is het verbindende thema. Delft is vooral gezellig ! Door schaal ,historie en uiteindelijk ook de volksaard. Lekker kankeren, maar uiteindelijk is het onze stad en geen metropool ! Gezellig zijn, is nog niet gezellig blijven ! Daarvoor is dynamiek en economische groei, koopmansgeest nodig. Daar ligt nu de kern van het gemeentebestuur. Randvoorwaarden scheppen voor de lokale ondernemingsgeest: Veiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit. Prima ankerpunten voor gemeentelijk beleid en daar horen bij: vrijheid, verantwoordelijkheid en respect. Daarop kan bestuur, politiek maar ook de maatschappij sturen. Zelfs in Delft. Ö.Anders worden we in 2018 niet anders dan een dagje uit voor voetbalsupporters, Eerst naar Madurodam en dan naar Delft. Gezellig !

Innovatief. Natuurlijk de TU,de studenten etc. Prima. Maar niet ongeleid. Zolang een rode loper binnen een dag van de Wijnhaven is gejat is de stad niet gezellig, laat staan innovatief. Innovatief is om vanuit het project Spoorzone zaken te doen met de TU over ideeŽn van sprekende perrons, capaciteitsproblemen. Bijvoorbeeld IOO betrekken bij het ontwerp. Maak eens een roltrap van de toekomst. Life Sciences, bedenk een belevingsvraag rond het verblijf in de tunnel en wat is de oplossing. Mijnbouw, geef advies over de aanleg en leer uit Amsterdam hoe het niet moet. Technische bestuurskunde kom met een integrale aanpak voor de bereikbaarheid van de stad. Ik zie rector magnificus Fokkema of zijn opvolger al handen wrijven ! Dat is Delftse innovatie.

We moeten op naar 2015. Een koninklijk jaar. Dan moeten we nog een lastige nieuwe collegeperiode overbruggen. De aloude sturende partij de PvdA dreigt door de hoeven te zakken. Zelfs een nieuw kapsel van Koningin Anne, helpt daar niet tegen. Het CDA telt nog zijn speerpunten (250). De VVD moet nog uit de vuik van de bijwagen zwemmen. Andere partijen lopen zich warm, meer op landelijke polls dan op plaatselijke prestaties. Neen, laten we komen tot een stadsbestuur, met een missie, een visie en een doel. Delft opstuwen in de vaart der volkeren ! Op naar 2015 een uniek jaar voor de stad en een mooie oriŽntatie. Als men dan vraagt en hoe dan, dan zou ik als burgemeester een 10 puntenplan lanceren en als onafhankelijke kroonbenoemde bestuurder partijen verleiden daar politiek op te reageren. God, Nederland en Oranje. Prima. Maar voor Delft geldt bestuurlijk op dit moment meer: ellende, verlossing en dankbaarheid ! Zelfs Rik Grashoff kent die drieslag nog wel. De ellende kennen is een reŽel zelfbeeld als stad en als bestuur hebben. Zijn we wel goed bezig? De verlossing is de zelfkennis ervaren en die vertalen in daden. In een 10 puntenplan. De dankbaarheid is de focus en het zicht op een Koninklijke, Gezellige en Innovatieve stad in 2015. Voor wie wil hierbij alvast 10 punten ! Wat we nodig hebben is, visie, initiatief en volharding. Het staat alle jaren op het raam in de Oude Kerk. Elk jaar weer kunnen we ons voortaan op een nieuwjaarsreceptie aldaar, daar aan laven ! Naast de champagne, oliebollen en een enkele toespraak.

10 punten, Voor de gezelligheid, maar vooral voor een beter bestuur !

- Intensieve samenwerking met de buurgemeenten, meer ruimte scheppen voor de stad - Maximale bereikbaarheid van de stad en slimmer en aardiger parkeren - Minder ambtelijk en meer dienstbare ambtenaren - Gezonde gemeentefinancien, met zo laag mogelijke lasten - Studenten hun plek gunnen en op hun plaats zetten, samen innovatief ! - Gezond en Gezellig leven in Delft - Permanent oog voor de levende cultuur en historie en christelijke waarden ! - Niet bang zijn om uit te komen waar voor Delft voor staat - De stad samen besturen - In 2015 is Delft samen met Amsterdam en den Haag de centrale Oranjestad bij de 200 jaar Koninkrijkviering en de zaak op orde !