koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Dossier Sint Sebastiaansbrug

HOME> DOSSIERS> DOSSIER_SINT_SEBASTIAANSBRUG_DELFT.HTML

delft
vrijdag | 5 juni 2015 | 19h02 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft sint_sebastiaansbrug_tunoord.jpg

tunoord.nl - Tafelbrug is afgeserveerd
... Uit architectonisch oogpunt had een tafelbrug voor velen de voorkeur. De huidige basculebrug met een doorvaarthoogte snijdt het centrum visueel en verkeerstechnisch af van TU Noord. De brug is breed, hoog en heeft geen architectonische kwaliteit. Het is geen representatieve entree voor TU Noord, de TU en het centrum. Een ranke tafelbrug had daaraan bijgedragen.

TOP

delft
vrijdag | 5 juni 2015 | 17h23 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft st_sebastiaansbrug.jpg

Persbericht gemeente Delft: Nieuwe St. Sebastiaansbrug wordt geen tafelbrug

De gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zien af van een tafelbrugontwerp bij de vervanging van de huidige St. Sebastiaansbrug. Zij laten een vervolgonderzoek uitvoeren naar twee varianten voor een basculebrug.

Het besluit om de tafelbrugvariant definitief te laten vervallen volgt op een extern onderzoek, uitgevoerd door gemeentewerken Rotterdam. In maart besloten de drie partijen tot dit onderzoek nadat duidelijk was geworden dat het beschikbare budget ontoereikend was voor het eerder gepresenteerde tafelbrugontwerp. In het onderzoek is bekeken of drie alternatieve ontwerpen wel binnen het huidige budget passen, te weten een versoberde tafelbrug, een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter en een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter.

Op basis van het externe onderzoek verwachten gemeente, provincie en MRDH dat ook een versoberde tafelbrug niet binnen het budget zal passen en vinden zij de technische risico’s van dit ontwerp te groot. Daarom gaan zij niet verder met het tafelbrugontwerp en laten zij een vervolgonderzoek uitvoeren naar de twee varianten voor de basculebrug. Kort na de zomervakantie vindt een finale afweging plaats tussen deze varianten.

De huidige St. Sebastiaansbrug, een basculebrug uit 1964, moet worden vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit betekent een extra belasting voor de brug.

TOP

delft
dinsdag | 18 mei 2015 | 04h48 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft.christenunie.nl - Sebastiaansbrug als tafelbrug op losse schroeven
... En daarnaast ook draagvlak bij de gemeenteraad. Wat dit laatste betreft is de ChristenUnie teleurgesteld dat de raad niet vooraf betrokken is bij de keuze voor de verder uit te werken alternatieven. Dit is zeker niet goed voor het draagvlak in de gemeenteraad.

delft
donderdag | 23 oktober 2014 | 16h40 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pd_425x65.jpg

VVD verkiezingsprogramma 2010:
tunnel ter vervanging van de
Sint Sebastiaansbrug

delft kapelsbrug_ideeenschets_jan_van_den_bosch_bert_draijer.jpg

Ideeenschets van Jan van den Bosch en Bert Draijer.
Tunnel in verlengde van de Westvest om Kapelsbrug te ontlasten.
Ik kan er geen beschrijvingen meer van vinden.
hfvh

Tweets
Willem vanValkenburg ‏@wfvanvalkenburg
@PolitiekDelftnl in vvd verkiezingsprogramma 2010 wilden wij een tunnel ter vervanging van de brug. http://wfvv.eu/1rjN7fe (p.19)

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl @wfvanvalkenburg er stond een mooi artikel in AD?

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 22 oktober 2014 | 01h31 | week 43 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

Alternatieven voor Sint Sebastiaansbrug!
Nooit en niemand was er ooit voor thuis!
Welstand en stadsbouwmeester zwegen!
Ook met STIP was het TUD-bouwknudde!
Wat gaat Delft doen na het mislukken van de derde aanbesteding?
hfvh

FOTOVERSLAG vanaf 2009 tot heden

Zie dossier Sint Sebastiaansbrug Delft.
Het dossier is nog in bewerking.
In het dossier zijn berichten over de Sint Sebastiaansbrug,
die eerder verschenen op politiekdelft.nl verzameld.
bron: dossier_sint_sebastiaansbrug_delft.html

delft
woensdag | 22 oktober 2014

De gemeenteraad volhardt nog steeds:
Sebastiaansbrug moet hoger en breder!

delft sint_sebastiaansbrug_000_20060413_164955.jpg

delft
vrijdag | 10 oktober 2014 | 00h42 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

Vervanging Sint Sebastiaansbrug
Stadsbrug maakt geen kans meer.

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 10 oktober 2014 | 00h41 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

VVD wethouder Harpe smijt ook miljoenen weg met de St. Sebastiaansbrug

delft vlakke_sebastiaans_brug_2014_delft.jpg

Mijn droom een vlakke en daardoor goedkope St. Sebastiaansbrug.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Dinsdagavond heb ik al het vertrouwen in VVD wethouder Harpe opgezegd. Hij had nauwelijks iets bereikt met zijn onderhandelingen. Alle oude afspraken en toezeggingen aan de provincie blijven overeind.

Ik had Harpe gevraagd om onder die woeker addendum overeenkomst van zijn voorganger Milene Junius CDA uit te komen via juridische weg. Die had in december 2013 in het geheim een voor Delft dodelijke extra bijlage = addendum getekend.

Ik was helaas de enige die Harpe in de besloten vergadering van 16 september juridisering had opgedragen.

Lennart Harpe had daar helemaal geen zin in. Hij kreeg van de andere partijen steun om via onderhandelingen met provincie Zuid Holland gedeputeerde De Bondt VVD tot een oplossing te komen.

Die oplossing is dat Delft niet nog meer mogelijk toekomstige overschrijdingen gaat betalen. Maar dat is maar een fractie van de huidige meerkosten waarvan Delft 90% moet betalen volgens het addendum.

Dat wurg addendum kunnen we best openbreken. De provincie komt haar toezegging van exploitatie per december 2015 niet na. Op zijn vroegst eind 2017. Dat is weer twee jaar extra vertraging.

En na de gunning zijn de partijen niet tot aanbesteding overgegaan. Dat zijn ontbindende voorwaarden, die bij een rechter zeker succesvol waren geweest.

Dan wordt de overeenkomst van 5 juli 2012 weer van kracht. En dat is veel beter want daarin staat dat de provincie alle meerkosten moet betalen.

Ook kan het addendum ontbonden worden wegens de artikelen in het Burgerlijk Wetboek over ‘onvoorziene omstandigheden en tekortkomingen’.

Helaas, voor de Delftenaar gaat Harpe de weg van de minste weerstand. Of dat te maken heeft met de VVD gedeputeerde weet ik niet. Het zogenaamde tijdverlies is een lachertje. Na tien jaar vertraging kijk ik niet meer op van een paar maanden extra.

De net begonnen VVD wethouder Lennart Harpe krijgt van mij al weer een motie van afkeuring. Harpe heeft nu eenmaal 100% van al de lijken in de kasten van zijn voorgangers op zich genomen.

Na het CDA is de VVD in die sLinkse val getrapt. Beter is als de VVD helemaal uit dit verliezers PvdA en GroenLinks college stapt. Ook verliezer VVD loopt alleen maar grote schade op met al die blunder dossiers. Getalsmatig is de VVD overbodig in dit voor de rest linkse college.

Maar Harpe kiest voor zijn eigenbelang als wethouder. De VVD fractie gaat samen met oppositiepartijen SP, CDA en CU informeel borrelen met gedeputeerde Ingrid de Bondt. Beetje na kletsen op de goede afloop voor de provincie Z-H. Deze partijen wensten wethouder Harpe verder veel succes en sterkte toe. Dat is hoe het werkelijk toegaat hier.

De miljoenen worden met tientallen tegelijk volledig onnodig over de balk gesmeten. De andere partijen voeren voor de bühne een show van veel vragen op om daarna gelijk weer in de pas van het bestuur te lopen. Vindt je het gek dat we failliet gaan? Ik niet.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/vvd-wethouder-harpe-smijt-miljoenen-weg-met-sebastiaansbrug/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 8 oktober 2014 | 14h07 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Sint Sebastiaansbrug
CDA: smaller en goedkoper
Onafhankelijk Delft: liefst een vlakke brug

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

Verslag commissievergadering Ruimte, Verkeer en Wonen 7 oktober 2014

door gemeenteraad

Sint Sebastiaansbrug
... Door diverse fracties met teleurstelling gereageerd op het resultaat dat Delft in de onderhandelingen over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug met de provincie heeft geboekt.
Zoekend naar een goedkopere oplossing opperde het CDA onder meer de idee om af te zien van de trambaan over de brug, zodat die smaller en goedkoper kan worden aangelegd. Onafhankelijk Delft zou het liefst een vlakke brug gebouwd zien worden. Zover wilden de meeste fracties niet gaan. Van de VVD verdient het project Sebastiaansbrug geen schoonheidsprijs, maar moet de aandacht gericht worden op de voortzetting van het project en het zo snel mogelijk afronden daarvan. Ook STIP wil zo snel mogelijk een brug waar een tram over heen rijdt.
Onafhankelijk Delft kondigde aan in de raadsvergadering op donderdag 16 oktober een motie te zullen indienen die wethouder Harpe dwingt om af te treden. Ook het CDA liet weten een motie te overwegen bij dit agendapunt.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/teleurstelling-in-commissie-over-sebastiaansbrug_46003.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 13h37 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Lennart Harpe: Stadsbestuur is ‘bijzonder ontstemd’

delft lennart_harpe_rv_20140925.jpg

Wethouder Harpe laat in reactie op deze publicatie (red. Sint Sebastiaansbrug DOZ 28‑9‑2014) weten: "Wij willen de brug voor een zo gunstig mogelijke prijs laten bouwen. Het college is bijzonder ontstemd dat bedragen naar buiten zijn gebracht. Dat is niet in het belang van onze stad. Ook betreurt het college dat de krant Delft op Zondag ervoor heeft gekozen om hieraan mee te werken."

Ook de Delftse bevolking is 'bijzonder ontstemd'

delft harrie_fruyt_van_hertog_costuum_20110617_104010b.jpg

De Delfts wethouders konden de afgelopen tien jaar ongecontroleerd hun gang gaan door het ontbreken van voldoende plaatselijke pers om misstanden publiekelijk aan de kaak te stellen.
Het Delftse bestuur verloor alle gevoel met de werkelijkheid door het liefst in het geheim maar teveel geld te blijven uitgeven.
Het bewijs daarvoor is wel dat de gemeente Delft al jaren tot de duurste gemeenten in Nederland behoort.
De Provincie Zuid-Holland komt straks orde op zaken stellen.
Lennart Harpe VVD kan naar huis!
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 00h00 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Sint Sebastiaansbrug
Een bouwwerk van blunders: 2006 - 2010

delft sint_sebastiaansbrug_reconstructie_doz20140928.jpg

Nog altijd worden door de scheuren in de Sint Sebastiaansbrug vrachtwagens op de brug geweerd. (foto DOZ)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Een fundering vol scheuren, twee aanbestedingen op de klippen en geklungel met bouwplannen. Hoe een betonnen brug in acht jaar tijd maar niet wordt vervangen. Deel 1 van een reconstructie.

"De Sebastiaansbrug, zou die er ooit komen?" In de stem van wethouder Pieter Guldemond klinkt een zekere wanhoop door. Het is begin maart dit jaar, en voor de zoveelste keer staat het onderwerp van de brug over de Schie op de agenda van een raadsvergadering, de laatste voor de STIP-wethouder. Bijna acht jaar lang is de technische universiteitsstad Delft al aan het ploeteren om de Sint Sebastiaansbrug te vervangen – zonder tastbaar resultaat. Guldemond zal zich goed bewust zijn van die lange tijdspanne: hij stemde in oktober 2006, toen nog als raadslid, zelf in met het allereerste bouwvoorstel.

Lees meer

Dat plan, voorgesteld door toenmalig wethouder Anne Koning (PvdA), werd destijds unaniem door de raad aangenomen. De verouderde brug, gebouwd begin jaren zestig, zou worden opgelapt en verbreed zodat de nog aan te leggen tramlijn 19 over de brug kon gaan rijden. Voor Koning moet de bouwoperatie als een relatief klein klusje hebben geoogd: toen al zat de wethouder middenin de voorbereidingen voor de grootste bouwput die de stad zou kennen - het aanleggen van de ondergrondse spoortunnel. Optimistisch werd gedacht dat de renovatie van de Sebastiaansbrug binnen een paar jaar kon worden afgerond, in ieder geval vóór de werkzaamheden aan de Spoorzone in ernst zouden beginnen.

Het zou in acht jaar heel anders lopen.

Eerste tegenslag
De eerste tegenslag dient zich aan wanneer in de fundering van de brug scheuren en andere ernstige tekenen van verval worden aangetroffen. Begin 2008 is het al duidelijk dat een restauratie flink duurder wordt dan eerst gedacht. De scheuren breiden zich zelfs uit: de situatie wordt in april 2008 zo acuut dat een noodingreep nodig is. Er wordt een verbod voor vrachtverkeer over de brug ingesteld, een regel die tot aan de dag van vandaag geldt. Ook de Provincie Zuid-Holland roert zich. Zij wil graag dat de nieuwe brug een meter hoger wordt, mede om het scheepvaartverkeer op de Schie te verbeteren. Na overleg gaat Koning begin 2009 hiermee akkoord, de plannen worden weer aangepast. Van een renovatie kan zo vrijwel geen sprake meer zijn: de hele brug zal worden vervangen. Ook al is het karakter van de bouwklus danig veranderd, de wethouder blijft een krappe planning hanteren: pas in juni 2009 kan het proces van aanbesteding starten, terwijl er in januari 2010 al gebouwd moet gaan worden.

Die aanbesteding strandt echter jammerlijk. Twee maanden later trekt Koning de aanbesteding weer in. Ze informeert de gemeenteraad, herhaaldelijk, dat 'van de vijf aangemelde gegadigden slechts één partij voldoet.'

Maar een geheim verklaarde presentatie die de huidige projectleider van de gemeente afgelopen zomer aan raadsleden presenteerde, schetst een heel andere beeld. Volgens deze presentatie was er bij de eerste aanbesteding sprake van 'slechts één inschrijvende aannemer'. Dit zou in de eerste plaats betekenen dat de blamage voor de gemeente nog veel groter was. Het zou ook betekenen dat de wethouder de gemeenteraad in 2009 verkeerd informeerde. Gevraagd om een reactie, laat Koning deze krant weten dat het hier een 'misverstand' betreft en dat er wel degelijk vijf partijen zich destijds bij de gemeente hadden aangemeld. Koning laat schriftelijk weten dat haar brief aan de gemeenteraad 'niet gaat over de finale fase van aanbesteding, maar over een van de daaraan voorafgaande fasen. Daarbij bleek slechts een van de vijf gegadigden te voldoen aan de eisen van de drie samenwerkingspartners.'

Maar de ellende begint pas, want de tweede aanbesteding eindigt al even roemloos. Koning laat met veel vaart onderzoeken wat er aan het eerste aanbestedingstraject schortte. Nog geen vier maanden later gaat de tweede aanbesteding de deur uit. Meerdere aannemers tekenen hierop in, maar het verdere verloop van de aanbesteding zal Koning niet meer als wethouder meemaken. Ze vertrekt in april na raadsverkiezingen, de vers geïnstalleerde CDA-wethouder Milène Junius mag het stokje overnemen.

Fuik
Het blijkt geen beste erfenis voor Junius. De eerste beslissing van de nieuwe wethouder is niet mals: ook zij trekt de aanbesteding, voor de tweede keer, in. Gedurende haar uitleg aan de raad wordt duidelijk dat door de gemeente wederom flink is geblunderd. Voor het bouwen van een hogere brug had advies aangevraagd moeten worden – dat gebeurde niet op tijd. Voor bomen met een monumentale status moet een kapvergunning worden aangevraagd – daar had de gemeente geen rekening mee gehouden. "We zaten in onze eigen juridische fuik", verklaart Rob Kleijwegt, de toenmalige adjunct-directeur van Stadszaken, aan de raad. Er komt nog meer bij. Anno 2014 meent de huidige projectleider dat ook de kwaliteit van de toenmalige ontwerpplannen 'matig' was. Al met al, een nieuwe blamage voor universiteitstad Delft.

Zo zijn binnen een jaar twee pogingen om een nieuwe brug te bouwen compleet gestrand. Het is aan Junius om van voren af aan te beginnen. Maar het zal haar vier volle jaren kosten voordat de derde aanbesteding zelfs maar van start kan gaan.

Volgende week: de geschiedenis herhaalt zich, een reconstructie van de afgelopen vier jaar.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/een-bouwwerk-van-blunders-2006-2010

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 10h38 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Delft betaalt 15 miljoen voor vervanging Sebastiaansbrug

delft sint_sebastiaansbrug_jesper_neeleman.jpg

Delft heeft een Technische Universiteit, maar het bouwen van een brug lijkt een onneembare horde. Dus rijden er nog altijd geen trams richting die TU. (foto Jesper Neeleman)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft is al zo'n 15 miljoen euro kwijt aan het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug. Nog eens twee miljoen euro aan extra kosten dreigen hier bovenop te komen. Dat blijkt uit geheime stukken in het bezit van Delft op Zondag.

Het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug gaat Delft minimaal 15 miljoen euro kosten. Van dit bedrag zijn bijna 13 miljoen euro bedoeld als bijdrage voor de bouw van een nieuwe brug. Ook heeft de gemeente twee miljoen gereserveerd voor zogenaamde meerkosten, onder meer voor het bekostigen van het omrijden van bussen tijdens de bouw.

Lees meer

Het is zelfs mogelijk dat de Delftse bijdrage nog eens twee miljoen hoger wordt. De kosten voor het bouwen van een nieuwe brug vallen namelijk weer miljoenen euro's duurder uit, zo blijkt uit de stukken. In de jongste begroting van de Provincie Zuid-Holland is hierdoor een nieuw begrotingsgat van 2,2 miljoen euro gevallen. Het was deze zomer nog niet duidelijk wie van de drie samenwerkende partijen (Delft, Provincie Zuid-Holland en stadsregio Haaglanden) opdraait voor dit tekort. Wel sloot Delft eind vorig jaar een aanvullend contract waarbij de gemeente akkoord ging met het dragen van vrijwel al het financieel risico van het geplaagde bouwproject. Worden deze afspraken gehanteerd, dan zou Delft verplicht kunnen worden om twee miljoen extra in te leggen voor het dichten van het nieuwe gat. De gemeente is echter opnieuw in onderhandeling met de provincie, en het is niet duidelijk of deze regeling stand houdt.

Fors hoger
Het bedrag dat Delft aan het vervangen van de brug kwijt zal raken, is in elk geval binnen een jaar fors hoger geworden dan eerder afgesproken. Oorspronkelijk zou Delft een bedrag van ruim 7 miljoen bijdragen aan het bouwen van een nieuwe brug. Dit was door de gemeente bedongen en werd in 2012 vastgelegd in een contract, ondertekend door toenmalig wethouder Milène Junius (CDA) en VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt.
Ondanks die afspraken ging datzelfde College van B en W eind vorig jaar alsnog akkoord met het veel hogere bedrag van bijna 13 miljoen aan bouwkosten. Vorig week onthulde deze krant dat de Gemeente Delft onder zware druk werd gezet door de Provincie Zuid-Holland over deze bouwkosten. Dit gebeurde nadat de provincie er vorig jaar achterkwam dat de brug veel duurder zou uitpakken dan wat in 2012 was berekend. De provincie liet daarop Delft weten te willen stoppen met het project en opnieuw te beginnen - tenzij Delft met meer geld voor de dag zou komen. De provincie kon deze druk zetten omdat Delft geen harde afspraken had gemaakt over een opleveringsdatum van de brug – terwijl wethouder Junius dat wel aan de gemeenteraad had beloofd.

B en W zwichtte uiteindelijk voor de druk en nam het merendeel van de extra kosten, in totaal 5,5 miljoen euro, voor eigen rekening. Het college ging overstag onder meer om het jarenlang voortslepende bouwproject niet nog verder te vertragen. Het vervangen van de Sebastiaansbrug is noodzakelijk om de aanleg van tramlijn 19 eindelijk af te kunnen ronden. De brug is niet sterk genoeg om trams te kunnen dragen en moet daarom worden vernieuwd. Het vervangen van de brug is de afgelopen acht jaar echter uitgegroeid tot een bijna onneembare hindernis. Volgende de eerste bouwplannen van de gemeente had de trambaan in 2007 al afgerond moeten zijn.

Extra pijnlijk voor de gemeente is dat, ondanks het ophoesten van extra miljoenen, de start van de bouw van de nieuwe brug wéér is uitgesteld en het kostenplaatje opnieuw met miljoenen naar boven is bijgesteld. VVD-wethouder Lennart Harpe kondigde vlak na zijn aantreden in mei aan dat de bouwwerkzaamheden niet voor eind 2015 zullen beginnen.

De miljoenen waarvoor Delft vorig jaar onder druk van de provincie tekende zijn extra prikkelend in het licht van de financiële situatie van de gemeente. Eerder deze maand kondigde de gemeente aan dat het de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en opgezadeld zit met een jaarlijks tekort van vier miljoen euro. Hierdoor zal de gemeente onder verscherpt toezicht komen van de Provincie Zuid-Holland. In deze regeling moet de provincie van tevoren goedkeuren of de gemeente zijn inkomsten en uitgaven wel goed heeft georganiseerd.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/delft-betaalt-15-miljoen-voor-vervanging-sebastiaansbrug

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 01h31 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Een zogenaamd geheim delen met 37 raadsleden? Hoelang duurt zo'n geheim?
conclusie: schaf geheime vergaderingen af!
hfvh

Pieter Stienstra: Geheim, omdat de gekozen volksvertegenwoordiging van Delft dat zo besloten heeft vanuit het belang van Delft en haar inwoners.

delft logo_pieter_stienstra_blogspot_580x153.jpg

De prijs van openbaarheid

door Pieter Stienstra, blogspot.nl

De laatste tijd wordt Delft door de pers getrakteerd op veel financiële informatie rond het project Vervanging Sebastiaansbrug. Deels vertrouwelijke informatie, die "gelekt" lijkt uit de gemeenteraad. Is dat schadelijk? Ja. Voor wie? Voor de bewoners van Delft.

Lees meer

Om te beginnen: persvrijheid is een groot goed. Er is niets tegen het publiceren van informatie, vertrouwelijk of niet, die in een openbare raads- of commissiezitting aan de orde kwam, bedoeld of onbedoeld. Maar het ligt voor mijn gevoel anders als de publicatie nadrukkelijk put uit als "geheim" aangemerkte informatie, zoals verslagen van vertrouwelijke commissievergaderingen.

Geheim, omdat de gekozen volksvertegenwoordiging van Delft dat zo besloten heeft vanuit het belang van Delft en haar inwoners. Publiceren van dergelijke informatie kan het belang van Delft schaden.

Openbaarheid is de kern van onze democratie. Dus moet openbare besluitvorming in de gemeenteraad niet gemakkelijk kunnen worden ingewisseld voor vertrouwelijkheid. Daarom bepalen de Commissie of de Raad, en niet een wethouder of het college, eerst of vertrouwelijkheid echt nodig is. Vervolgens wordt besloten welk deel van het onderwerp vertrouwelijk moet blijven en tot wanneer. Rond het onderwerp Sint Sebastiaansbrug geldt de vertrouwelijkheid alleen de bedragen, met name de inschatting van de (uitbestedings)kosten en dan nog alleen totdat de uitbesteding is afgerond (nu ingeschat rond de komende jaarwisseling).

Waarom? Omdat het bekend worden van de bedragen die Delft en haar bouwpartners gereserveerd hebben voor de aanbesteding er onherroepelijk toe leidt dat de offrerende aannemers daarmee rekening zullen houden. En omdat Delft als overheid moet uitgaan van een ongunstig scenario ("worst case") en dus ruim moet reserveren, is de kans groot dat de aannemers hoger zullen offreren dan voor het bekend worden van de schattingen.

Het gaat in het groot net als in het klein. Ook een particulier zegt bij gesprekken met aannemers over zijn verbouwing niet dat hij een bedrag van € 2.000 heeft gereserveerd. Immers, de kans is dan groot dat de aannemers zullen offreren in de buurt van dat bedrag, ook als de marktprijs op dat moment lager is. Datzelfde principe geldt ook voor gemeenten die bruggen aanbesteden.

Vertrouwelijkheid bij uitbestedingen is voor een gemeente geen spelletje en zou dat ook voor anderen (raadsleden, burgers, pers) niet moeten zijn. Simpelweg omdat te vroege en ruime openbaarheid de gewone burgers veel geld kan kosten.

bron: http://pieterstienstrad66.blogspot.nl/2014/09/de-prijs-van-openbaarheid.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 25 september 2014 | 02h31 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL |

Sint Sebastiaansbrug na provisorisch
onderzoek in 2008 hals over kop
gesloten voor zwaar verkeer.

delft sint_sebastiaansbrug_onderzoek_20080513152953a.jpg delft sint_sebastiaansbrug_20080513170115a.jpg

Delft, Sint Sebastiaansbrug.
Er is een eerste onderzoek van de Sint Sebastiaansbrug begin mei 2008.
Een weekje later wordt de brug plotsklaps afgesloten voor zwaar verkeer.
De resultaten van het onderzoek zijn tot nu toe geheim voor de inwoners?

Lennart Harpe geeft een politiek antwoord:
renovatie Sint Sebastiaansbrug geen passende oplossing

Lennart Harpe kletst nog steeds uit zijn nek over de Sint Sebastiaansbrug.
Zelf heeft hij geen technische kennis naar eigen zeggen.
Welke praktijkkennis Harpe dan wel heeft is voor mij nog steeds onduidelijk.
Tot nu toe alleen maar politiek meeslijmen met het college misschien?
Harpe moet dus een nieuw technisch onderzoekrapport laten opstellen.
Zonder een onafhankelijk en gedegen rapport blijft Harpe ongeloofwaardig.
De antwoorden in zijn mail aan Labordus bevestigen zijn onkunde en spreken voor zich.
harrie fruyt van hertog

De mail van Harpe is een bijlage bij de brief van 16 september 2014
College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen Delft inzake Sebastiaansbrug.pdf
bron: brief B&W met bijlage mail

Afschrift mailbericht van wethouder Harpe aan dhr. Labordus

Geachte heer Labordus,

Op 6 augustus jl. ontving ik een mailbericht van u waarin u diverse vragen stelt over de renovatie mogelijkheden van de Sebastiaansbrug. Mijn reactie -die vanwege het zomerreces enigszins is vertraagd- treft u hierbij aan.

De kernvraag die u aan de orde stelt is gericht op de mogelijkheid om de brug te renoveren in plaats van te vervangen. Het antwoord op deze vraag !s dat renovatie geen passende oplossing is voor het verkrijgen van een toekomstbestendige situatie. De slechte constructieve kwaliteit van de aanbruggen (de hellingen aan weerzijden van het beweegbare deel) is namelijk niet de enige reden tot aanpassing. Het Stadsgewest Haaglanden is zoals bekend druk met de voorbereidingen om tramlijn 19 naar Technopolis te laten rijden. Voor de Sehastiaansbrug houdt dat in dat ook op het beweegbare deel van de brug (de klep) tramrails en bovenleiding aangebracht moet worden. Het was onzeker of die voorzieningen in de huidige klep aangebracht konden worden, en het was al helemaal onzeker of er een veilige situatie zou blijven op het moment waarop de nieuwe tramvoertuigen met een zwaardere aslast over de brug zouden rijden. Daarnaast heeft Haaglanden de eis gesteld om een vrije tram/busbaan te realiseren, tenzij daarvoor ruimtelijk echt geen mogelijkheden zijn. Haaglanden stelt deze eis om de betrouwbaarheid van de dienstregeling maximaal te kunnen garanderen. Tenslotte heeft de provincie Zuid-Holland het voornemen geuit om het beweegbare deel van de brug technisch te verbeteren, gecombineerd met de wens om de vrije doorvaarhoogte te verhogen. Al met al kan gesteld worden dat renovatie van de brug een tijdelijke, suboptimale, ongewenste en wellicht onmogelijke opgaaf zou worden. De drie betrokken partijen hebben daarom gezamenlijk besloten tot vervanging van de brug. Het college staat nog steeds achter dat besluit. De suggestie die u doet om een onderzoek te laten uitvoeren naar de voordelen van renovatie van de brug nemen wij niet over.

In uw brief merkt u ook op dat een hogere brug tot een steilere helling leidt. Die bewering is onjuist. De doorvaarhoogte wordt met de nieuwe brug een meter hoger. De brug hoeft daardoor minder vaak open, hetgeen positief werkt voor de doorstroming van het verkeer. De ruimtewinst wordt echter voor een deel gehaald uit de engineering van een slankere constructie. Het brugdek gaat aan de bovenkant dus niet een meter omhoog. Verder worden de hellingen aan weerszijden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de hellingen wel langer worden, maar dat het hellingspercentage niet substantieel zal afwijken van de huidige situatie.

Recent hebben wij u benaderd voor het maken van een persoonlijke afspraak. Wij hebben begrepen dat u niet in de gelegenheid bent om die uitnodiging te accepteren, maar gaan er vanuit dat bovenstaande reactie afdoende is.

Met hartelijke groet,

bron: mail_harpe_aan_labordus_sint_sebastiaansbrug_20140916.pdf

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 22 september 2014 | 00h01 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL |

Miljoenenflop Sint Sebastiaansbrug
Raadsleden die in het geheim vergaderden lijken nu medeplichtig aan het wanbeleid?
hfvh

delft iwan_de_vries_adviseur_ontwikkelaar_dvc.jpg

Iwan de Vries
Adviseur/ontwikkelaar DVC
www.devriesconsultancy.nl
programma-management
Tramlijn 19 voor de gemeente Delft
--------------------------------------------------------------------------------

delft logo_doz_20140700.jpg

Iwan de Vries: het standpunt van de provincie was: we gaan nooit zo'n bedrag in een brug in Delft steken.

Provincie zette Delft onder druk over miljoenenpost Sebastiaansbrug

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft heeft 5,5 miljoen euro aan extra bouwkosten voor de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug voor eigen rekening genomen omdat de Provincie Zuid-Holland dreigde te stoppen met het ontwikkelen van de nieuwe brug. Dat blijkt uit geheime stukken die in het bezit zijn van de krant Delft op Zondag.
...
Het College van BenW ging uiteindelijk overstag om het merendeel van de extra kosten, in totaal 5,5 miljoen euro, voor eigen rekening te nemen.
...
Dat blijkt uit het verslag van een geheim overleg dat wethouder Harpe afgelopen zomer hield met Delftse raadsleden.
...
De provincie was echter niet bereid om die extra kosten op zich te nemen, vertelde Iwan de Vries, de projectmanager van de tramlijn bij de gemeente, tijdens het overleg met commissie- en raadsleden. “Het standpunt van de provincie was: we gaan nooit zo'n bedrag in een brug in Delft steken.”
...
Tegenover de raadsleden tijdens het overleg van afgelopen zomer erkent Harpe de blunder.

bron: http://delftopzondag.nl/algemeen/provincie-zette-delft-onder-druk-over-miljoenenpost-sebastiaansbrug

TERUG NAAR BOVEN

delft vrijdag | 23 mei 2014 | 03h13 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL |

Basisontwerp tafelbrug van Bureau Noordeloos voor de provincie Groningen.

delft tafelbrugbureaunoordeloos2014.jpg

delft
zondag | 8 augustus 2010 | 02:30 |

Jolanda Gaal: LIEVER EEN MOOIE STADSBRUG

delft stadsbrug_regentessebrug_rotterdam.jpg

Rotterdam, Regentessebrug (Vier Leeuwenbrug) is een voorbeeld van een mooie stadsbrug.


delft
zondag | 27 juni 2010 | 19:15 |

Leefbaar Delft: Rotterdamse Poortbrug

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rotterdamse_poortbrug_delft.jpg

delft
vrijdag | 25 juni 2010 | 01:00 |

STADSBELANGEN WIL EEN PREFAB BRUG

delft baileybrug.jpg

Baileybrug.


delft
donderdag | 24 juni 2010 | 18:00 |

Leefbaar Delft, SP en D66 al eerder tegen hogere en bredere Sint Sebastiaansbrug

delft sebastiaansbrug_000_2006-04-13 @16-49-55a.jpg

delft
zaterdag | 19 juni 2010 | 00:45 |

EEN NIEUWE SINT SEBASTIAANSBRUG

Ideeënschets van Ir. Sietse Heidstra, restauratie-architect.

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

delft
dinsdag 18 augustus 2009

Ontwerp met mislukte aanbesteding

delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg

delft
vrijdag 17 april 2009 00h00

Stedebouwkundige misser uit jaren zestig wordt opnieuw gemaakt.

delft zuidwal_000_bastiaansbrug_2006_04_13_16_52_a.jpg

delft
maandag 16 maart 2009

Politiekdelft.nl: echte stadsbrug op maaiveld hoogte
Nooit openbaar debat over gevoerd!

delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg

Rotterdam, Vier Leeuwenbrug.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

delft

Sint Sebastiaansbrug in Delft

delftdoor harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nlLees meer

1990 Sint Sebastiaansbrug, een stukje voorgeschiedenis
Begin jaren negentig werd de brugklep vervangen.
Hier mijn verhaal dat ik mij herinner.
De vervanging van de klep ging niet zonder problemen.
Allereerst werd de brugklep verwijderd.
Toen de nieuwe klep over water werd vervoerd kwam het brugdeel in aanvaring met een andere brug.
Het herstel van de schade leverde een forse vertraging op.
Handiger om de brug eerst ter plekke aan te voeren leveren en dan pas te verwijderen.
De uitvoerder die ik toen sprak was dat met mij eens.

vraag: Is de brugklep inderdaad aan het einde van zijn technische levensduur?

ok het toepassen van een geïntegreerd Design & Constructcontract is nieuw voor de provincie. Bij deze contractvorm is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de aanleg. Royal HaskoningDHV brengt de vele ervaring met deze contracten mee bij de begeleiding van Flevoland in de contractvorming en aanbesteding. Met systeemgerichte contractbeheersing wordt de kwaliteit van het project beheerst. prov zh De St. Sebastiaansbrug is een basculebrug uit 1963 over het Rijn-Schiekanaal in Delft en verbindt de oude binnenstad van Delft met de TU-wijk. De St. Sebastiaansbrug wordt vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit zou nog een extra belasting voor de brug betekenen. Welkom! De St. Sebastiaansbrug is een basculebrug uit 1963 over het Rijn-Schiekanaal in Delft en verbindt de oude binnenstad van Delft met de TU-wijk. De St. Sebastiaansbrug wordt vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat vanaf eind 2015 tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit zou nog een extra belasting voor de brug betekenen. De huidige St. Sebastiaansbrug wordt in zijn geheel vervangen. De nieuwe brug wordt met een meter verhoogd en heeft straks een doorvaarhoogte van 5,5 meter en een breedte van 11 meter. Hiermee voldoet de brug aan de provinciale richtlijnen voor doorvaarthoogte en -breedte. De verhoging zorgt ervoor dat de brug straks minder vaak open moet voor scheepvaartverkeer door het Rijn-Schiekanaal. Hierdoor verbetert de doorstroming voor fietsers, automobilisten, reizigers openbaar vervoer en voetgangers. De planning* voor de bouw van de St. Sebastiaansbrug is als volgt: Start voorbereiding aannemer begin 2015 Start werkzaamheden brug (stremming) derde kwartaal 2015 Afronding St. Sebastiaansbrug begin 2017 * De planning is onder voorbehoud. De provincie heeft in 2011 het project van de gemeente Delft overgenomen en is hiermee nu regievoerder van de realisatie. De provincie werkt hierbij nauw samen met de gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden. De provincie is eigenaar van het beweegbare deel van de huidige brug, de aanbruggen zijn in eigendom van de gemeente Delft. De provincie en de gemeente financieren de vervanging van de brug, en ook Stadsgewest Haaglanden draagt financieel bij in verband met de aanleg van trambaan 19. Voor betonnen bruggen is de referentieperiode tachtig jaar Sint Sebastiaansbrug, de berichtgeving tot nu toe

zondag 29 juni, 2014

Lees meer

Blunderbrug Sebastiaansbrug: 'Gepruts van alle bestuurslagen' Editie: Week 26, Jaargang 22 | zondag 29 juni, 2014 Share on twitter Share on hotmail Share on email Share on linkedin More Sharing Services 0 Nabij de Sint Sebastiaansbrug moeten nu ook de aankondigingborden weer worden vervangen. (foto: Bjinse Dankert) Nabij de Sint Sebastiaansbrug moeten nu ook de aankondigingborden weer worden vervangen. (foto: Bjinse Dankert) Foto bestellen DELFT – Raadsleden kraken het bestuurlijk geklungel tussen de Gemeente Delft en Provincie Zuid-Holland over de aanleg van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. VVD-wethouder Harpe blijft vol goede moed dat met de vernieuwde planning de brug er nu écht gaat komen. Door: Bjinse Dankert Tien miljoen euro. Het bedrag floepte bij Aad Meuleman, de fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft, er plotsklaps uit tijdens zijn fel betoog tegen VVD-wethouder Lennart Harpe. Volgens Meuleman zou de Gemeente Delft tien miljoen euro kunnen besparen als het College van B en W nu van koers verandert en toch kiest voor het oude bouwmodel om de Sebastiaansbrug te vervangen. Het is een nieuwe indicatie dat het stadsbestuur de voorkeur heeft gegeven aan een type brug waarvan de bouwkosten al miljoenen euro's duurder zouden zijn dan eerst was berekend. De voorkeur van de gemeente voor de zogenaamde tafelbrug, een brug waarvan het wegdek recht omhoog kan worden geduwd als een schip passeert, leidt in elk geval tot meer en meer vertraging. Eind vorige maand kondigde wethouder Harpe wéér uitstel aan: het bouwen van de nieuwe brug over de Delftse Schie wordt naar de herfst van 2015 uitgesteld. ‘Prutswerk’, oordeelden raadspartijen tijdens overleg met de wethouder in het stadhuis. Een 'rampenplanproject', werd het verder genoemd, en een 'hoofdpijndossier'. Betreurenswaardig dat een stad als Delft, met een technische universiteit, niet in staat is om een brug te bouwen, verzuchtte VVD-raadslid Linda Böcker. Veel raadsleden wonden zich afgelopen dinsdag op over de schuldvraag. Want vorige week openbaarde Harpe in een brief een aantal pijnlijke bestuurlijke blunders: de bouwplannen van de brug rammelden en liggen weer op de tekentafel bij de Provincie Zuid-Holland, stroomkabels zijn op de verkeerde plaats neergelegd, vergunningen werden niet op tijd aangevraagd en niet op tijd afgehandeld. Prijsschieten Het was prijsschieten voor de oppositiepartijen. "Het gaat op dit dossier om enorm bestuurlijk gepruts, het is werkelijk onvoorstelbaar", concludeerde Aad Meuleman. "De provincie is de verzamelbak van mislukte politici, dat blijkt maar weer", stelde Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft hard vast. "Kunnen we het bouwen van bruggen niet beter aan Rotterdam overlaten?" Ook veel collegepartijen wezen, in mildere bewoordingen, op de rol van de provincie die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het bouwproject. Wethouder Harpe probeerde juist de schuldvraag te omzeilen. "Laten we daar maar even van wegblijven", zei Harpe. "Wij hebben een mening, de provincie ook. Je komt er niet uit door naar elkaar te wijzen. Wij zijn het eens dat wij het niet met elkaar eens zijn. Dat sluit het vinden van een oplossing niet uit." Delft moet door op het ingeslagen traject, meent Harpe. Maar Stadsbelangen Delft en SP-raadslid Maurits Bongers zijn het geblunder zat. Ze riepen de wethouder op om het bouwplan van de tafelbrug naar de prullenbak te verwijzen en terug te keren naar het oorspronkelijke bouwontwerp: een brugtype dat hetzelfde is als de huidige Sebastiaansbrug. Als het bedrag dat Meuleman spontaan noemde klopt, is nu bekend geworden hoeveel duurder de bouw van een tafelbrug is geworden: tien miljoen euro's extra. Maar de financiële cijfers rondom het prestigieuze bouwproject zijn door de gemeente strikt geheim verklaard en worden angstvallig stil gehouden. Journalisten en toeschouwers waren niet welkom op de tribune tijdens het besloten gedeelte over de financiën rondom de brugbouw. Dat Meuleman tijdens het openbare overleg het bedrag in de mond nam, kwam hem op een uitbrander van D66-voorzitter Pieter Stienstra te staan. Een dag later zegt Meuleman dat hij slechts over een 'fictief bezuinigingsbedrag' sprak. Het college hult zich in stilzwijgen en wil bij navraag geen duidelijkheid geven of het bedrag daadwerkelijk klopt. Harpe laat in reactie weten: "De gemeente doet pas mededelingen over bedragen nadat gunning heeft plaatsgevonden en betreurt het dat bedragen worden genoemd."

bron:

TERUG NAAR BOVEN


woensdag | 11 december 2013 | 15h09 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL |

College B&W verzint geheimhouding

College van B&W: overeenkomst St. Sebastiaansbrug.pdf
Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen de overeenkomst St. Sebastiaansbrug die op 5 juli 2012 ondertekend is tussen gemeente en provincie Zuid-Ho11and. Over de totstandkoming en inhoud van deze overeenkomst bent u op 22 juni 2012 schriftelijk door het college op de hoogte gesteld.

Deze overeenkomst hebben wij bij de besiuitvorming geheim verklaard. Wij zijn er echter recent achter gekomen dat de provincie alleen de financiële informatie geheim heeft verklaard en dat het overige deel dus openbaar is. Vandaar dat wij u de overeenkomst - zoals de provincie die heeft vastgesteid - nu doen toekomen.

Wij concluderen hieruit dat Delft blijkbaar een andere keuze heefi gemaakt dan PZH. Over deze keuze willen wij graag een keer met u van gedachten wisselen in het presidium.
ris.delft.nl - Gemeenteraad

-------------------------------------------------------------------------------
Commentaar redactie: harrie fruyt van hertog
In de overeenkomst St. Sebastiaansbrug lees ik het volgende:
Projectscope
Artikel 3
...
4. De projectscope verdeeld naar partijen bestaat uit de volgende onderdelen:
Voor de Provincie
a. Het kruisen van het Rijn-Schiekanaal door middel van een nieuwe verhoogde beweegbare basculebrug met panama aandrijving;

Er is keuze uit twee brugontwerpen, een tafelmodel en een basculemodel.
Het Delftse bestuur kiest dolenthousiast het even duur geraamde tafelmodel.
Later wordt bekend dat het uitvoeren van het tafelmodel (miljoenen) duurder wordt dan in eerste instantie gedacht.
De provincie wil aan de meerkosten van het tafelmodel niet meebetalen.
Vraag: wat doet het college van B&W? Miljoenen bijpassen of niet?
Mooi verkiezingsitem, welk model brug kiest de Delftse bevolking?
Voorlopig terug naar af, alsnog het basculemodel uitwerken.
Onduidelijk is nog hoeveel extra vertraging tramlijn 19 oploopt.


maandag | 5 september 2011 | 01:00 | *
'WIJ WILLEN EEN MOOIE STADSBRUG? (1)'
"Jammer dat het DIP (Delft Internet Panel) geen meningspeiling heeft gehouden om te weten te komen wat de Delftse bevolking voor nieuwe Sint Sebastiaansbrug wil. Onbegrijpelijk dat wethouder Junius zonder enig tegengas de keus geheel overlaat aan de provincie, die de brug zelfs een meter wil verhogen. Nergens lees ik een visie. Over alles heeft Welstand altijd een mening, vooral tegen particuliere bouwers, nu hoor ik ze niet. Ook praatjesmaker Ernst Damen PvdA is erg stil.
Schrijf alsnog een prijsvraag uit en laat de bevolking kiezen."

hfvh

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg
Ideeënschets voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug, een STADSBRUG op maaiveld hoogte. Het middendek kan hydraulisch bestuurbaar omhoog tot op Rijnvaarthoogte.

"Het is onze stad!"
"... Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meuleman

delft
vrijdag | 18 juli 2014 | 01h17 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

Over de Sint Sebastiaansbrug hoor je Delfia Batavorum niet?

Een beroep van Delfia Batavorum weer eens ongegrond.

Delfia Batavorum moet eens ophouden met procederen

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Ik ben lid van Delfia Batavorum en zie het als een adviesclub.
Vrijblijvend en ongevraagd advies of mening geven.
Hou het daar nou eens bij.
Ben ik nou de enige die dat vindt?
Het moet geen club zijn die bij ongelijk steeds zijn gelijk wil halen via de rechter.
Een bestemmingsplan wordt democratisch vastgesteld door de politiek, klaar.
Protesteren dat doe je maar lekker privé zonodig via politiek of rechter.
Juridische haarkloverij hoort niet bij de vereniging Delfia Batavorum.
Sommige bestuursleden lijken Delfia Batavorum te misbruiken voor hun eigen belang.
Wat te denken van in eerste instantie in de uitspraak: De raad stelt dat de vereniging niet-ontvankelijk is in haar beroep, nu het beroepschrift enkel is ondertekend door de secretaris van de vereniging.
Lees verder de volledige uitspraak.

bron: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=79887

delft

delft
donderdag | 17 juli 2014 | 15h58 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

Vragen geen nut, bedragen blijven geheim!
Geduld, Harpe VVD loopt in zijn eigen val!
Bijwonen beslotenheid maakt medeplichtig
Plicht raadsleden om burgers te informeren
hfvh

Bongers & Bremer hebben 41 schriftelijke vragen ingediend

Besloten vergadering over Sebastiaansbrug

door Delftse Post

De commissie Ruimte, verkeer en Wonen, komt vanavond, 17 juli, in een besloten vergadering bijeen om over de Sebastiaansbrug te worden geïnformeerd.

...
Raadslid Bongers en zijn collega Werner Bremer van Stadsbelangen Delft hebben 41 schriftelijke vragen ingediend, die zij beantwoord willen hebben door wethouder Harpe. Zij hebben deze vragen doorgestuurd naar de pers. In het document zijn bedragen weggehaald.

bron: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3003393

delft
donderdag | 17 juli 2014 | 08h38 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

CDA Delft partij van de peanuts

delft logo_cda.jpg

Raad 10 juli: Delft stukje mooier, Delft stukje minder mooi

door CDA Delft

...
Sebastiaansbrug
Op verzoek van (red. mede) het CDA organiseert de gemeenteraad i.s.m. het college nog deze week een extra (red. GEHEIME) commissiebijeenkomst waarin opheldering kan worden gevraagd over de extra kosten en vertraging van de Sebastiaansbrug. Zijn er bijvoorbeeld nog alternatieven? En wie draait op voor de extra kosten en wat is de inzet van het college hierin? Voor het CDA is belangrijk dat Delft niet mag opdraaien voor én nieuwe vertraging én opnieuw extra kosten (red. kosten zijn en blijven geheim). En wat wist de provincie bij het afsluiten van het vorige contract al van de nieuwe vertraging van 1,5 jaar die een half jaar na het afsluiten van het contract opeens bekend werd? Daar zal het CDA op 17 juli op doorvragen.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/raad-10-juli-delft-stukje-mooier-delft-stukje-minder-mooi/

delft
donderdag | 17 juli 2014 | 06h42 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Ir. Jan de Wit: Best wel slim van wethouder Harpe hoe hij ze allemaal inpakt

Geen doofpot maar een onafhankelijk juridisch onderzoek

door Jan de Wit, Onafhankelijk Delft

Ik ga morgen niet naar die geheime vergadering over de St Sebastiaansbrug. Ik wil een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de twee overeenkomsten die CDA wethouder Junius in het geheim heeft ondertekend de vorige periode. Kunnen we nog (zonder financiële schade) van die op ondemocratisch genomen contracten af nu de provincie Zuid-Holland zijn verplichtingen niet nakomt?

Maar juist CDA fractievoorzitter Van Dis (nu oppositie) hield dat tegen. Bang dat er nog meer lijken uit de kast zouden donderen. Huidig VVD wethouder Harpe stelde (gewiekst) een besloten vergadering voor, om al die nieuwe raadsleden bijles te geven over technische details. Of ze daar verstand van hebben? Dat wilden de coalitie partijen inclusief de gedoogpartijen CDA en CU maar al te graag. En zo wordt een week later een besloten circus opgetuigd om ze allemaal in de zeik te nemen.

En daarmee bedoel ik dat de Sebastiaansbrug voor degenen die morgen aanwezig zijn, geheel in de doofpot belanden. Ze mogen er na de vergadering niet over praten. Op straffe van schending van de geheimhouding.
Best wel slim van wethouder Harpe hoe hij ze allemaal inpakt op hun nieuwsgierigheid en hoogmoed.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/geen-doofpot-maar-een-onafhankelijk-onderzoek/

delft
woensdag | 16 juli 2014 | 10h24 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cu_20140700.jpg

Joëlle Gooijer: Financiële kaders, grote bouwprojecten en voorzieningen voor de stad

delft joelle_gooijer_20140710_rv.jpg

Grote bouwprojecten, vertragingen, tegenvallende grondexploitaties. En daardoor: opnieuw forse bezuinigen. Dat is opnieuw / nog steeds de staat van Delft. En intussen wil je dat belangrijke voorzieningen voor de stad behouden blijven, en dat kwetsbare groepen ontzien worden bij bezuinigingen. Deze thema’s vormden de ingrediënten voor een boeiende avond in de Raadszaal van Delft afgelopen donderdag. De laatste raadsvergadering voor het reces.

...
Sebastiaansbrug
Verder spraken we die avond over de forse vertraging bij de Sebastiaansbrug. De raad is het erover eens dat we graag willen onderzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Ook wil de raad weten of we nu toch niet beter alsnog kunnen kiezen voor een Basculebrug; beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald ... De wethouder heeft argumenten waarom dat geen optie is. Die zal hij in een besloten vergadering toelichten. We hopen dat hij de belangrijke argumenten ook in de openbaarheid aan de stad kan uitleggen. We hebben hem daartoe opgeroepen, maar wachten de vergadering donderdag af.

bron: http://delft.christenunie.nl/k/n6025/news/view/655922/131785/financiele-kaders-grote-bouwprojecten-en-voorzieningen-voor-de-stad.html

delft
maandag | 14 juli 2014 | 03h54 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

Geheimen die de raad liever verzwijgt

delft maurits_bongers_sp_20120510_a.jpg delft aad_meuleman_stadsbelangen_rv_20140710.jpg

Maurits Bongers SP € 2.000.000,00 en Aad Meuleman Stadsbelangen € 10.000.000,00

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Maurits Bongers SP en Aad Meuleman Stadsbelangen kregen beiden een aangifte aan hun broek. Ze hebben de geheimhoudingsplicht geschonden. De Sint Bastiaansbrug gaat miljoenen meer kosten omdat voor een duurder ontwerp wordt gekozen. Het Delftse bestuur vindt het beter dat de bevolking de meerkosten voorlopig niet komt te weten. Het oorspronkelijke ontwerp was een bascule brug. Op eigen houtje kiest het Delftse college voor een tafelbrug. Het college vond de tafelbrug mooier en deze brug zou niet duurder zijn vertelde de Provincie.

In november 2013 was het gelekte bedrag twee miljoen en sinds vorige maand al tien miljoen. Wethouder Lennart Harpe VVD legde de raad uit dat het beter was verder te gaan met de lopende procedure. Terug naar de basculebrug zou de aanleg van tramlijn 19 nog meer vertragen. Harpe voert nu gesprekken met Provincie en daarna zet hij de cijfers op een rijtje en organissert dan een besloten gesprek met de raad. De raadsleden van de coalitie waren tevreden met het antwoord en knikten instemmend.

Nooit is onafhankelijk onderzocht en gerapporteerd of de bestaande aanbruggen gerenoveerd of aangepast kunnen worden en tegen welke kosten. Dat zijn dan gelijk de maximale uitgaven voor Delft om de brug geschikt te maken voor een tramlijn. Moet de brug een meter hoger, breder of wat anders, prima, maar wel voor rekening van degeen die de wensen heeft. Met weinig dossier- en vakkennis moet Harpe het inhoudelijk opnemen tegen de Ir's van de Provincie en Haaglanden. Zonder negatief te zijn kan ik de ontwikkelingen al raden. Delft heeft niets in te brengen want de Provincie is de baas. De twee voorgaande wethouders, de één een bomen-IR en de andere helemaal niets gingen om dezelfde redenen nat.

delft

delft
donderdag | 10 juli 2014 | 11h01 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Lennart Harpe babbelt wat met werkgevers

delft sint_sebastiaansbrug_000_20060413_164955.jpg

Delft, Sint Sebastiaansbrug.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Zelf noemt Harpe het anders en schrijft op zijn twitter:
@LennartHarpe Vanmiddag overleg gevoerd met werkgevers over bereikbaarheid van Delft. St. Sebastiaansbrug en Spoorzone stonden hierbij centraal.
Overleg waarover dan precies?
Op RW13 kan je bij file IKEA een afslag eerder of een afslag later nemen.
Ook zonder Sint Sebastiaansbrug is Delft prima bereikbaar hoor.
Vanaf de Provincialeweg de Westlandseweg op en op Zuidwal naar links de Phoenixgarage en rechtdoor de Zuidpoortgarage.

Hoe het kan tegenzitten door stommiteiten.
Hier mijn verhaal dat ik mij herinner.
Begin jaren negentig moest de basculeklep van de Sint Sebastiaansbrug uit 1963 vernieuwd worden.
De vervanging van de klep ging niet geheel zonder problemen.
Allereerst werd de oude brugklep verwijderd.
Daarna werd de nieuwe klep rechtopstaand over het water aangevoerd.
Tijdens het transport kwam het brugdeel in aanvaring met een andere brug.
Het herstel van de schade leverde een forse vertraging op.
Het lijkt mij handiger om het nieuwe brugdeel eerst ter plekke aanwezig te hebben en dan pas beginnen met het oude te verwijderen.
De uitvoerder die ik toen sprak was dat met mij eens.
Maar ja, de Provincie is hier de baas hè.

delft
dinsdag | 8 juli 2014 | 11h03 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

Raadslid Pieter Stienstra D66 naait 'man van tien miljoen' het pak in!  hfvh

Aangifte tegen Aad Meuleman over noemen geheim bedrag

delft aad_meuleman_cie_20140624.jpg

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Tegen fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft is aangifte gedaan van schending van geheimhouding. Meuleman zou financiële informatie over de nieuwe Sebastiaansbrug hebben verklapt.
D66-raadslid Pieter Stientstra, die vorige week het overleg voorzat toen Meuleman zijn uitspraak maakte, heeft afgelopen woensdagmiddag aangifte gedaan tegen zijn collega-raadslid, bevestigt de griffie.
...
Meuleman: 'een bezuiniging van tien miljoen' als de Gemeente Delft alsnog zou kiezen voor het oude bouwmodel.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/aangifte-tegen-aad-meuleman-over-noemen-geheim-bedrag

-------------------------------------------------------------------------------
Reactie

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Peter Stienstra ma, 07 jul 2014

Ik signaleer een fout in het bericht over de aangifte in de DelftOpZondag van 6 juli jl. Niet raadslid Pieter Stienstra heeft aangifte tegen een collega gedaan. Door de raad benoemd commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft namens de commissie aangifte tegen een commissielid gedaan. Dat deed hij volgens de regels van de door de raad vastgestelde commissieverordening. Het lijkt misschien allemaal hetzelfde maar is dat niet. In dit soort zaken is het van belang personen en functies heel goed van elkaar te onderscheiden.

delft
dinsdag | 8 juli 2014 | 10h32 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL |

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h24 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft. Is het niet geheim? OK
Dan maken we het geheim!

delft cartoon_20100704_sint_bastiaansbrug_aad_meuleman.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Openbaar besturen moet een transparant gebeuren zijn.
Geheimhouding past niet in een democratie.
Het minste of geringste is al vertrouwelijk in Delft.
Dat is cultuur geworden.
Je komt als orgaan tekort aan natuurlijk gezag.
Wat te doen: onnodige regeltjes opleggen als vorm van macht.
Voer je die niet uit, dan pakken we je!

Opnieuw naait een raadslid zijn mede-raadslid in het pak.
Gehaaide commissiegriffier laat onervaren voorzitter happen.
Het gekke is, dat steeds oppositieraadsleden de klos zijn.
Ook als burgemeester niets aan de hand want justitie seponeert.

Ik zie aangifte doen als taak van de burgemeester, een onderdeel van zijn portefeuille.
Hoe gek ben je als onafhankelijk commissievoorzitter om je voor die taak te lenen.
De griffie is er voor de raadsleden, dus die moeten zich nergens mee bemoeien.

Tot nu toe is er geen enkel belang gediend geweest met al die aangiftes.
Ja de belastingbetalende burger steeds weer op achterstand zetten.
Er kan tien miljoen bespaard worden op de vervanging van de Sint Bastiaansbrug.
Aad Meuleman van Stadsbelangen noemde dit 'geheime' bedrag.
In november 2013 waarschuwde Maurits Bongers SP al voor meerkosten tafelbrug.
Meuleman: hoe kosten besparen? Gewoon terug naar het bascule ontwerp.
Maar de burger mag dat niet weten dus wordt alles geheim gehouden!
Willens en wetens blijft een meerderheid van de raad het dure ontwerp kiezen.

delft

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Aangifte na schending geheimhouding

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Voorzitter Pieters Stienstra D66 met links van hem commissiegriffier Bram Oostdijk.

door Gemeenteraad

Commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft woensdag 2 juli aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen.

In de overlegvergadering van de commissie Algemeen, die werd gehouden op dinsdag 24 juni, noemde de heer Meuleman een bedrag dat mogelijk een relatie zou kunnen hebben met een besloten deel van de vergadering over de St. Sebastiaansbrug. Op datgene wat in de besloten vergadering is gezegd rust geheimhouding.

Op basis van de Gemeentewet is door de commissievoorzitter aangifte gedaan bij de politie. Hij heeft hierover vooraf contact gehad met de heer Meuleman. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of tot strafvervolging wordt overgegaan.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/aangifte-na-schending-geheimhouding_44644.html

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Mond houden en doorlopen!

delft collge_en_raad_in_delft_column_hans_20140703.jpg

Webcolumn door Hans Heisterde

Defensie verkocht pas een bootje. Keurig ingevaren, piekfijn in de verf en goed onderhouden. Iets minder dan 300 miljoen gulden kostte het anno '95 om het te bouwen. Inmiddels schijnen we het ding niet meer nodig te hebben en deed de staat het over aan Peru. Voor hoeveel? Dat is helaas geheim. We mochten wel horen wat het kostte in de aanschaf maar we mogen niet weten wat de afschrijving is en wat het ding nog aan oud-ijzer opbracht. Hoe de Tweede Kamer of de Rekenkamer controleert of dit allemaal in de haak is en of we de Peruanen niet min of meer een boot cadeau deden, zijn raadselachtige vragen.
Ons als gewone stervelingen en stemvee gaat het blijkbaar geen donder aan.

Dit laatste geldt ook in Delft voor de financiële kant van de plannen voor een nieuwe Sebastiaansbrug. Ook het College kent inmiddels de magische krachten van het stempel 'geheim'. Mij bekruipt echter het gevoel dat dat vooral is om brede discussies te vermijden over het nut van de te kiezen vernieuwingsvariant. We hebben het hier over een brug die van ons belastinggeld gebouwd wordt. Hoeveel dat gaat kosten gaat u en mij voorlopig echter niets aan. De raadsleden mogen er in het openbaar niks over zeggen. Als er één zegt dat kan 'goedkoper' dan mag betrokkene niet zeggen hoeveel, laat staan wat het überhaupt gaat kosten.

Het beoordelen van het nut van het vernieuwen van de brug en de wijze waarop hangt nauw samen met de kosten die gemoeid zijn met de diverse oplossingen. Daar zou ik als burger toch graag iets meer over willen weten zodat ik Delftse politici kan aanspreken op de te maken keuzes. Door bedragen 'geheim' te maken wordt dat onmogelijk gemaakt.
Eng en ergerlijk is dit gebrek aan transparantie. Geen wonder dat er een ´kloof´ is en dat we ´de politiek´ verachtelijk vinden als er zo langs de burger heen in achterkamertjes aan besluitvorming wordt gedaan. Raadsleden worden misschien wel geïnformeerd maar ze mogen er niet mee naar buiten. Elke politieke actie of brede publieke opinievorming vooraf, is zo effectief onmogelijk gemaakt. Het enige dat wij mogen, is betalen voor al dat fraais. Noord-Korea aan de Schie: 'Mond houden en doorlopen'.

delft

delft
maandag | 30 juni 2014 | 00h03 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Verkerk ontspringt gang naar de rechtbank

door Delft op Zondag

DELFT – Burgermeester Bas Verkerk wordt door het Openbaar Ministerie niet aangeklaagd voor het openbaar maken van geheimverklaarde informatie. Raadslid Jan Peter de Wit geeft de strijd niet op.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen redenen om burgemeester Bas Verkerk te vervolgen na een beschuldiging van het lekken van geheimverklaarde informatie over de Sint Sebastiaansbrug. Volgens het OM was deze geheimhouding overbodig omdat de informatie al eerder via de media bekend was geworden.

Lees meer

De geheimhouding die de Gemeente Delft heeft opgelegd rondom de financiële kosten van de te vervangen Sint Sebastiaansbrug speelt in de zaak een hoofdrol. Afgelopen februari berichtte het College van B en W dat voor de bouw van de nieuwe brug alvast extra kosten van 1,9 miljoen euro werden ingeboekt. Het overzicht van deze extra kostenposten was ondertekend met de handtekening van de burgemeester.

Het verschijnen van die brief vormde de aanleiding voor raadslid Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft om burgemeester Verkerk aan te geven bij de politie. Het raadslid meent dat de Delftse burgemeester zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door deze extra kosten in de openbaarheid te brengen. Volgens De Wit was, en is, deze informatie geheim verklaard.

Het OM, dat enkele maanden nodig had om te antwoorden, oordeelt nu dat er geen sprake was van geheimhouding omdat de informatie over de 1,9 miljoen euro al eerder bekend was. Het OM refereert hier specifiek aan de rechtszaak van SP-raadslid Maurits Bongers van afgelopen maart. Eind vorig jaar stapte Bongers naar de media met het bericht dat 'extra kosten' voor de nieuwe brug vooral voor rekening van de Gemeente Delft zouden komen. De krant berichtte verder, op basis van een anonieme bron, dat het om 'enige miljoenen euro's' zou gaan. Bongers werd door de gemeente voor de rechtbank gesleept en werd begin dit jaar door de rechter schuldig bevonden van het lekken van geheime informatie.

In antwoord op de aanklacht van De Wit schrijft het OM nu: 'De informatie dat er sprake was van meerkosten, was dus reeds openbaar op het moment dat de burgemeester die informatie aan de gemeenteraad verstrekte.' De Wit laat het er niet bij zitten. Hij wil deze zomer het besluit van het OM aanvechten bij het Gerechtshof in Den Haag en het OM dwingen alsnog een zaak te openen. "Net zoals dat is gebeurd bij Geert Wilders." De Wit vindt dat de gemeente de geheimhouding over de financiële cijfers 'misbruikt' om gemeenteraadsleden stil te houden. "Misschien ben ik een Don Quichot die tegen windmolens vecht, maar als de burgemeester voor de rechter moet komen, dan hangt hij."


bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/verkerk-ontspringt-gang-naar-de-rechtbank

delft
maandag | 30 juni 2014 | 00h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Blunderbrug Sebastiaansbrug:
'Gepruts van alle bestuurslagen'

delft zuidwal_doz_bjinse_dankert.jpg

Nabij de Sint Sebastiaansbrug moeten nu ook de aankondigingsborden weer worden vervangen. (foto: Bjinse Dankert)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

DELFT – Raadsleden kraken het bestuurlijk geklungel tussen de Gemeente Delft en Provincie Zuid-Holland over de aanleg van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. VVD-wethouder Harpe blijft vol goede moed dat met de vernieuwde planning de brug er nu écht gaat komen.

Tien miljoen euro. Het bedrag floepte bij Aad Meuleman, de fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft, er plotsklaps uit tijdens zijn fel betoog tegen VVD-wethouder Lennart Harpe. Volgens Meuleman zou de Gemeente Delft tien miljoen euro kunnen besparen als het College van B en W nu van koers verandert en toch kiest voor het oude bouwmodel om de Sebastiaansbrug te vervangen. Het is een nieuwe indicatie dat het stadsbestuur de voorkeur heeft gegeven aan een type brug waarvan de bouwkosten al miljoenen euro's duurder zouden zijn dan eerst was berekend.

Lees meer

De voorkeur van de gemeente voor de zogenaamde tafelbrug, een brug waarvan het wegdek recht omhoog kan worden geduwd als een schip passeert, leidt in elk geval tot meer en meer vertraging. Eind vorige maand kondigde wethouder Harpe wéér uitstel aan: het bouwen van de nieuwe brug over de Delftse Schie wordt naar de herfst van 2015 uitgesteld.

‘Prutswerk’, oordeelden raadspartijen tijdens overleg met de wethouder in het stadhuis. Een 'rampenplanproject', werd het verder genoemd, en een 'hoofdpijndossier'. Betreurenswaardig dat een stad als Delft, met een technische universiteit, niet in staat is om een brug te bouwen, verzuchtte VVD-raadslid Linda Böcker.

Veel raadsleden wonden zich afgelopen dinsdag op over de schuldvraag. Want vorige week openbaarde Harpe in een brief een aantal pijnlijke bestuurlijke blunders: de bouwplannen van de brug rammelden en liggen weer op de tekentafel bij de Provincie Zuid-Holland, stroomkabels zijn op de verkeerde plaats neergelegd, vergunningen werden niet op tijd aangevraagd en niet op tijd afgehandeld.

Prijsschieten
Het was prijsschieten voor de oppositiepartijen. "Het gaat op dit dossier om enorm bestuurlijk gepruts, het is werkelijk onvoorstelbaar", concludeerde Aad Meuleman. "De provincie is de verzamelbak van mislukte politici, dat blijkt maar weer", stelde Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft hard vast. "Kunnen we het bouwen van bruggen niet beter aan Rotterdam overlaten?" Ook veel collegepartijen wezen, in mildere bewoordingen, op de rol van de provincie die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het bouwproject.

Wethouder Harpe probeerde juist de schuldvraag te omzeilen. "Laten we daar maar even van wegblijven", zei Harpe. "Wij hebben een mening, de provincie ook. Je komt er niet uit door naar elkaar te wijzen. Wij zijn het eens dat wij het niet met elkaar eens zijn. Dat sluit het vinden van een oplossing niet uit."

Delft moet door op het ingeslagen traject, meent Harpe. Maar Stadsbelangen Delft en SP-raadslid Maurits Bongers zijn het geblunder zat. Ze riepen de wethouder op om het bouwplan van de tafelbrug naar de prullenbak te verwijzen en terug te keren naar het oorspronkelijke bouwontwerp: een brugtype dat hetzelfde is als de huidige Sebastiaansbrug.

Als het bedrag dat Meuleman spontaan noemde klopt, is nu bekend geworden hoeveel duurder de bouw van een tafelbrug is geworden: tien miljoen euro's extra. Maar de financiële cijfers rondom het prestigieuze bouwproject zijn door de gemeente strikt geheim verklaard en worden angstvallig stil gehouden. Journalisten en toeschouwers waren niet welkom op de tribune tijdens het besloten gedeelte over de financiën rondom de brugbouw. Dat Meuleman tijdens het openbare overleg het bedrag in de mond nam, kwam hem op een uitbrander van D66-voorzitter Pieter Stienstra te staan. Een dag later zegt Meuleman dat hij slechts over een 'fictief bezuinigingsbedrag' sprak.

Het college hult zich in stilzwijgen en wil bij navraag geen duidelijkheid geven of het bedrag daadwerkelijk klopt. Harpe laat in reactie weten: "De gemeente doet pas mededelingen over bedragen nadat gunning heeft plaatsgevonden en betreurt het dat bedragen worden genoemd."


bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/blunderbrug-sebastiaansbrug-gepruts-van-alle-bestuurslagen

delft
donderdag | 26 juni 2014 | 00h05 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Nieuw in Delft: Verrader van een geheim bedrag adviseert griffie aangifte te doen!

Bestuurlijk geklungel Sint Sebastiaansbrug

delft sint_sebastiaansbrug_sb20140600.jpg

foto Stadsbelangen Delft.

door Aad Meuleman en Werner Bremer, Stadsbelangen Delft

Naar aanleiding van weer een aangekondigde vertraging heeft wethouder Harpe op 17 juni 2014 een brief gestuurd aan de raad. In de commissie Algemeen van 24 juni 2014 werd deze brief besproken.

Bestuurlijk geklungel van de eerste orde. Wethouder Harpe beaamde dit volledig. Toch vindt hij dat er nu een goede basis ligt om op de ingeslagen weg door te gaan. Blijkbaar is hij al ingepakt door gedeputeerde de Bondt. Dat is onbegrijpelijk. Het lijkt erop dat Delft daarvoor grotendeels de prijs gaat betalen. Elke evenredigheid lijkt zoek. Zit de Delftenaar wel op de nu voorgestelde brug te wachten gezien deze nieuwe ontwikkelingen? Zeker in het licht van forse bezuinigingen die ons de komende jaren staan te wachten.

Wie er wel beter van wordt, lijkt de Provincie te zijn. Geruchten dat de totale vervanging van de brug meer te maken heeft met het beter door vaarbaar maken van het Rijn-Schiekanaal dan met de vermeende deplorabele staat van de huidige brug worden steeds sterker.

Wat ons betref mag de gemeenteraad, en dan vooral de coalitiepartijen van de afgelopen vier jaar, zich deze kwestie zeer aantrekken. Dat de toen verantwoordelijke wethouders Vokurka(D66 ) en Junius (CDA ) konden blijven aanmodderen, is een direct gevolg van het gesloten ‘niet aanvalsverdrag’. Met andere woorden: we gaan het onze wethouders per definitie niet lastig maken.

Dit heeft direct tot gevolg dat een meerderheid van de raad, lees de collegepartijen, stelselmatig haar controlerende taak verzuimt. Als je daarnaast ook nog structureel de kritische geluiden vanuit de oppositie negeert, is de kans groot dat er hier en daar zaken fors mis kunnen gaan. Stadsbelangen Delft, maar ook de SP en OD hebben zich steeds terecht kritisch opgesteld. Wat ook niet echt meewerkt, is de trend om impopulaire mededelingen zoveel mogelijk in besloten verklaarde vergaderingen te doen. Als het geheim verklaarde financieel gestuntel van voorgaande wethouders voor de verkiezingen openbaar zou zijn gemaakt, was D’66 vast niet weer de grootste partij in Delft geworden.

Het CDA is blijkbaar blij geen deel meer uit te maken van het college. Ruimhartig werden blunders door hen gesteund. Nu zij in de oppositie zitten, meent het CDA zich ineens bijzonder kritisch op te moeten stellen. Vier jaar te laat, maar gelukkig nog niet te laat!

Het conceptbestek was onvoldoende van kwaliteit en de nieuwe brug paste niet in het bestemmingsplan, waardoor vergunningen niet konden worden afgegeven. Doorlooptijden werden door de gemeente niet nagekomen. Er waren onduidelijke afspraken tussen Stedin, provincie en gemeente. Er blijken problemen te zijn met het aanleggen van de kunststof brug. Twijfels of deze voldoende sterk en stijf is en ook blijft. Hierover is onvoldoende doorgedacht in het voortraject. Dit blijkt uit een extra onderzoek dat Delft heeft laten doen. Het is ongekend, dat dit heeft kunnen gebeuren en Delft hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd. Wat kan de raad nu nog wel of niet geloven? Wethouder Harpe schrijft in zijn brief dat dit leidt tot meerkosten, extra omrijdkosten, extra begeleiding gemeente en hogere kosten projectorganisatie tramlijn 19.

Je zult maar net wethouder zijn (en dus volledig politiek verantwoordelijk) en direct dit hoofdpijndossier op je bordje krijgen. Stadsbelangen Delft zal met dit gegeven coulant omgaan richting de nieuwe wethouder. Dat neemt niet weg, dat wij niet overtuigd zijn van de route die hij wil volgen.

Ondanks enkele miljoenen, zoals wethouder Harpe schrijft in zijn brief, die al zijn uitgegeven, zou het best kunnen dat een nieuw plan een forse bezuiniging zou kunnen opleveren. Dit aspect werd door Aad Meuleman alleen in de openbare vergadering ter sprake gebracht. In dat kader noemde hij een fictief bezuinigingsbedrag.

Doordat de voorzitter, op initiatief van degene die naast hem zat, hier extra accent aan gaf, kreeg dit fictieve bedrag de negatieve lading dat er informatie uit het besloten overleg openbaar was gemaakt. Wij bestrijden dat en zijn het daarmee oneens. Op geen enkele wijze heeft Aad Meuleman bedragen genoemd die verbonden zijn aan de bascule- of tafelbrug dan wel bedragen die deze vertraging extra met zich meebrengen.

Om de schijn en onnodige discussie hierover te voorkomen heeft Aad Meuleman vanmiddag zelf contact opgenomen met de griffie en geadviseerd aangifte te doen. Dit wordt gedaan en wordt dus vervolgd evenals de discussie over de Sint Sebastiaansbrug.


Het zou de huidige coalitiepartijen sieren ons voorstel te steunen om te onderzoeken wat er nu precies fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar ook omdat wethouder Harpe recht heeft op een kritische raad. Daarom wil Stadsbelangen Delft dat er grondig wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de gemaakte blunders. Het kan niet zo zijn, dat iedereen ‘vrolijk’ blijft zitten en we doorgaan alsof er niets is gebeurd.

Stadsbelangen Delft vindt dat er alle aanleiding is om te bezien of contracten ontbonden kunnen worden als gevolg van het aantoonbare geklungel, dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast rijst de vraag of dit dossier niet van voor af aan, maar dan wel in één keer goed, gestart moet worden. Hiervoor moeten alsnog diverse alternatieven worden onderzocht. Herstel oude brug, afzien van de tafelbrug of andere opties. Hiervoor is het wat onze fractie betreft zeker nog niet te laat.

Stadsbelangen Delft wil dat de gemeenteraad zelf de regie in handen neemt. Wij zullen daarom, mogelijk met meerdere fracties, een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2014.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7106

delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 22h56 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Videomomentje: commissie voorzitter Pieter Stienstra D66 pist naast de pot!

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Voorzitter Pieters Stienstra met links van hem commissiegriffier Bram Oostdijk.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Stienstra: ehhh, meneer Bongers ik word er inderdaad opmerkzaam op gemaakt, we noemen geen bedragen!
Bron: bekijk het video momentje van cie vz Pieter Stienstra D66 op de webcast

Onduidelijk of er inmiddels aangifte wegens lekken is gedaan.
Op de vraag daar naar op de twitter geeft Stienstra geen antwoord.
Normaal plaatst Stienstra minimaal tien tweets per dag, maar vandaag is hij erg stil.
Afwachten maar, wordt vervolgd.

delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 15h14 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

TERUG NAAR HET OUDE ONTWERP ST. SEBASTIAANSBRUG

delft maurits_bongers_20140600.jpg

door SP Delft

24-06-2014• Vanavond werd duidelijk dat de kosten voor het bouwen van de nieuwe St. Sebastiaansbrug weer behoorlijk stijgen. Daarnaast gaat het hele project ook 1,5 jaar langer duren en zal pas begin 2018 klaar zijn. SP raadslid Maurits Bongers: "Zoveel fouten als er hier zijn gemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt. Voor de SP is dat reden om terug te gaan naar het eerste ontwerp van de brug of een ander, goedkoper alternatief te onderzoeken. We moeten in ieder geval stoppen met dit bestuurlijke gepruts."

De brug is al langer een hoofdpijn-dossier. Bongers: "Dat is heel raar en onnodig, want een brug bouwen is helemaal niet zo lastig. Zeker niet als je het vergelijkt met het Spoorzone project. Voor alle miljoenen die dit project kost, kun je bijvoorbeeld het schoolzwemmen behouden, heel wat buurthuizen open houden én armoede bestrijden."

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/06/terug-naar-het-oude-ontwerp-st-sebastiaansbrug

delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 13h23 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Aad Meuleman verraadt geheim bedrag
Sint Sebastiaansbrug: vervanging met basculebrug tien miljoen goedkoper

delft aad_meuleman_cie_20140624.jpg

Aad Meuleman Stadsbelangen verraadt een geheim bedrag in de commissie Algemeen 24 juni 2014.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Aad Meuleman Stadsbelangen: terug naar de bascule brug dan hebben we gelijk een bezuiniging van tien miljoen gerealiseerd (webcast)

Voor de behandeling van het agendapunt Sint Sebastiaansbrug in het openbaar was er door de commissie in beslotenheid gesproken over de bedragen. Alle bedragen moesten geheim blijven en mochten dus absoluut niet genoemd worden in het openbare gedeelte. Het was genieten voor de kijker dat het toch weer gebeurde.

Voorzitter Pieter Stienstra D66 sprak onterecht Maurits Bongers SP er op aan. Die verweerde zich en Stienstra liet het er maar bij zitten. Meuleman ontkende keihard. In de politiek is liegen normaal, nietwaar meneer Meuleman? Ook vergat de voorzitter te melden dat aangifte zou worden gedaan voor het lekken van een geheim.

Naar de webcast voor de uitspraak van Meuleman:
bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140624_2/nl/Player/?start=00:07:17

delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 12h38 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

SINT SEBASTIAANSBRUG BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER

Verslag commissie Algemeen dinsdag 24 juni 2014

door gemeenteraad

In het openbare deel van de vergadering spitste het debat over de Sebastiaansbrug vooral toe op de vraag hoe het nu verder moet. Het college wil door met het project en een meerderheid van de commissie kon zich daar dinsdagavond wel in vinden. Alleen de manier waarop, daarover waren in de commissie de meningen verdeeld. In diverse bewoordingen gaven de fracties hun oordeel over het verloop van het project: bestuurlijk gepruts, een rampenplanproject en een hoofdpijndossier.

In de brief die het college naar de raad stuurde (brief pdf), concluderen b en w dat er tal van missers zijn gemaakt, maar dat het moment om te stoppen of opnieuw te beginnen voorbij is. Stadsbelangen pleitte voor een raadsonderzoek waarin wordt teruggeblikt en waarin wordt gekeken naar alternatieve oplossingen voor de aanleg van de duurdere tafelbrug. Diverse fracties vroegen hardop of de provincie niet beter de oorspronkelijk geplande en goedkopere basculebrug kan aanleggen. Onafhankelijk Delft pleitte net zoals eerder Leefbaar Delft deed voor een gelijkvloerse brug.

... Diverse fracties vroegen wethouder Harpe ook te kijken naar de schuldvraag. Maar daar voelt de wethouder minder voor, omdat die vraag volgens de portefeuillehouder al is gesteld en leidde tot het antwoord dat gemeente en provincie het met elkaar eens zijn dat ze het over de schuldvraag met elkaar oneens zijn. Die wetenschap is volgens de portefeuillehouder voldoende om samen te kijken naar een oplossing zonder juridisering. Aanstaande maandag praat de wethouder verder met de provincie. Op welke termijn hij een oplossing verwacht, kon hij de commissie niet zeggen, “maar zo snel mogelijk”.

Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft kondigden aan dat zij in de raadsvergadering op donderdag 10 juli moties willen indienen over dit onderwerp.

CAMPUSCONTRACTEN Onafhankelijk Delft en SP overwegen in diezelfde raadsvergadering een motie in te dienen over de campuscontracten van DUWO. Huurders die niet meer studeren moeten door deze contracten op zoek naar andere woonruimte. Inspreker Gert-Jan Prins hekelde andermaal het beleid van de studentenhuisvester.
... Ook andere fracties, waaronder SP en Stadsbelangen, drongen er bij de huidige wethouder Raimond de Prez op aan om meer te doen voor deze groep.
... De wethouder liet weten dat niet te kunnen, omdat de gemeente geen rol heeft in de relatie tussen de verhuurder en de huurder.

SPEELPLEKKEN
Dat gaat het CDA ook doen. Die fractie vroeg het college onlangs om in navolging van de gemeente Den Haag verboden-te-roken-bordjes op te hangen bij speelplekken in de stad.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/sint-sebastiaansbrug-blijft-hoofdpijndossier_44512.html

delft

delft vrijdag | 23 mei 2014 | 03h13 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht
Gewijzigde planning realisatie Sebastiaansbrug en Tramlijn 19

delft tafelbrugbureaunoordeloos2014.jpg

Basisontwerp tafelbrug van Bureau Noordeloos voor de provincie Groningen.
http://www.bureaunoordeloos.nl/

De provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden nemen meer tijd voor de voorbereiding en bouw van een nieuwe St. Sebastiaansbrug, de trambaan op de brug en de aansluiting op Tramlijn 19. De geplande ingebruikneming van Tramlijn 19 kan hierdoor niet plaatsvinden in december 2015. Wethouder Lennart Harpe heeft de raadscommissie hierover donderdagavond 22 mei geïnformeerd.

In de afgelopen periode hebben de drie betrokken partijen gezamenlijk gekeken naar de haalbaarheid van de planning van de werkzaamheden. Daarbij is vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden niet van start kunnen gaan in september 2014, zoals de bedoeling was.

Dit heeft vooral te maken met de complexiteit van de realisatie van de innovatieve tafelbrug, de aanleg van de trambaan op de brug, in een complexe omgeving. Voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering is meer tijd benodigd.

De provincie, gemeente en Stadsgewest voeren intensief overleg over de nieuwe planning en de consequenties van de vertraging. Hierover ontstaat naar verwachting binnen een maand duidelijkheid.

De St. Sebastiaansbrug wordt vervangen omdat de aanbruggen in slechte staat zijn, hierdoor is het draagvermogen van de brug niet toereikend. De brug is een belangrijke schakel in het nieuwe tramtracé van Tramlijn 19, die naar Technopolis gaat rijden.


woensdag | 11 december 2013 | 15h09 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL |

College B&W verzint geheimhouding

College van B&W: overeenkomst St. Sebastiaansbrug.pdf
Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen de overeenkomst St. Sebastiaansbrug die op 5 juli 2012 ondertekend is tussen gemeente en provincie Zuid-Ho11and. Over de totstandkoming en inhoud van deze overeenkomst bent u op 22 juni 2012 schriftelijk door het college op de hoogte gesteld.

Deze overeenkomst hebben wij bij de besiuitvorming geheim verklaard. Wij zijn er echter recent achter gekomen dat de provincie alleen de financiële informatie geheim heeft verklaard en dat het overige deel dus openbaar is. Vandaar dat wij u de overeenkomst - zoals de provincie die heeft vastgesteid - nu doen toekomen.

Wij concluderen hieruit dat Delft blijkbaar een andere keuze heefi gemaakt dan PZH. Over deze keuze willen wij graag een keer met u van gedachten wisselen in het presidium.
ris.delft.nl - Gemeenteraad

-------------------------------------------------------------------------------
Commentaar redactie: harrie fruyt van hertog
In de overeenkomst St. Sebastiaansbrug lees ik het volgende:
Projectscope
Artikel 3
...
4. De projectscope verdeeld naar partijen bestaat uit de volgende onderdelen:
Voor de Provincie
a. Het kruisen van het Rijn-Schiekanaal door middel van een nieuwe verhoogde beweegbare basculebrug met panama aandrijving;

Er is keuze uit twee brugontwerpen, een tafelmodel en een basculemodel.
Het Delftse bestuur kiest dolenthousiast het even duur geraamde tafelmodel.
Later wordt bekend dat het uitvoeren van het tafelmodel (miljoenen) duurder wordt dan in eerste instantie gedacht.
De provincie wil aan de meerkosten van het tafelmodel niet meebetalen.
Vraag: wat doet het college van B&W? Miljoenen bijpassen of niet?
Mooi verkiezingsitem, welk model brug kiest de Delftse bevolking?
Voorlopig terug naar af, alsnog het basculemodel uitwerken.
Onduidelijk is nog hoeveel extra vertraging tramlijn 19 oploopt.


maandag | 5 september 2011 | 01:00 | *
'WIJ WILLEN EEN MOOIE STADSBRUG? (1)'
"Jammer dat het DIP (Delft Internet Panel) geen meningspeiling heeft gehouden om te weten te komen wat de Delftse bevolking voor nieuwe Sint Sebastiaansbrug wil. Onbegrijpelijk dat wethouder Junius zonder enig tegengas de keus geheel overlaat aan de provincie, die de brug zelfs een meter wil verhogen. Nergens lees ik een visie. Over alles heeft Welstand altijd een mening, vooral tegen particuliere bouwers, nu hoor ik ze niet. Ook praatjesmaker Ernst Damen PvdA is erg stil.
Schrijf alsnog een prijsvraag uit en laat de bevolking kiezen."

hfvh

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg
Ideeënschets voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug, een STADSBRUG op maaiveld hoogte. Het middendek kan hydraulisch bestuurbaar omhoog tot op Rijnvaarthoogte.

"Het is onze stad!"
"... Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


vrijdag | 8 november 2013 | 11h46 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL |

Nieuwe miljoenenflop?
hfvh

delft

Sebastiaansbrug miljoenen duurder
... SP-raadslid Maurits Bongers vindt het schandalig dat dit tijdens een geheim overleg aan een raad werd meegedeeld. Hoewel Bongers niet over geld wil praten, is inmiddels uit andere (anonieme) bron duidelijk dat het om enige miljoenen euro's gaat.
zuidpoort.org


woensdag | 7 november 2013 | 16h56 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL |

Spoorzone Delft een Miljoenenflop?

Redactie harrie fruyt van hertog
In de Delftse raad is het vooral horen, zien en daarna zwijgen.
Geheime vergaderingen zijn niet meer van deze tijd.
Je kan ze beter niet bijwonen, zodat je vrijuit kan spreken tegen de pers.
Wat Maurits Bongers overkomt met aangifte daar horen we niets meer van.
update: 8/11 het betreft geheime informatie over de Bastiaansbrug.
Het probleem is, hij vertelt niets geheims.
Je hebt echt geen informatie uit een geheime bijeenkomst nodig, maar wel veel boerenverstand om te zien aankomen dat de Spoorzone een miljoenen flop wordt.

delft maurits_bongers_20121122.jpg

Maurits Bongers in het AD van zaterdag 2 november 2013:
"Nu de markt het moet overnemen, dreigt Delft voor tientallen miljoenen euro's het schip in te gaan," zegt het Delftse SP-raadslid Maurlts Bongers. "Gezien de voortdurende crisis op de woningmarkt is die vrees realistisch. De gemeente heeft bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd en dacht dit geld terug te verdienen via de onroerendezaakbelasting. "Maar zo lang er niet wordt gebouwd, lopen de verliezen op.

citaat uit brief van A.Th. van Wissen:
De aankoopkosten waarvan de rekeningen in steeds grotere hoeveelheden moeten worden betaald de komende tijd bestaan uit de volgende componenten voor de slechts 6 hectare bouwgrond, waarvan 4,5 hectare verkoopbare bouwgrond.

-- bijdrage spoortunnel----------------------------------------------80 miljoen euro
-- meerwerk spoortunnel, onvoorzien ,infra---------------------------20 miljoen euro
-- verwerving vastgoed, slopen etc. Spoorzone-Zuid------------------25 miljoen euro
-- beheerskosten, bouwbureau gedurende 15 jaar---------------------15 miljoen euro
-- verlies op 1.350 stuks gebouwde ondergrondse parkeerplaatsen-----52 miljoen euro
-- 3% rente per jaar gedurende 15 jaar incl. rente over rente---------130 miljoen euro
...........................................................................................________________
-- totale aankoopkosten 4,5 hectare bouwgrond +1 spoortunnel-------322 miljoen euro


donderdag | 7 november 2013 | 13h56 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL |

Grondpositie Spoorzone miljoenenflop?
Graag duidelijkheid in raadsvergadering vanavond. Bongers en van Wissen hebben kennis van zaken! hfvh

schending geheimhouding door raadslid Maurits Bongers van de SP

delft 20120203_lennart_harpen_fleur_norbruis_maurits_bongers_persconferentie_foto_vvd.jpg

Aangifte na schending geheimhouding
update: 8/11 het betreft geheime informatie over de Bastiaansbrug.
Commissievoorzitter David van Dis heeft donderdag 7 november aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Maurits Bongers van de SP.
Na een besloten vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op donderdag 31 oktober bracht het SP-raadslid informatie uit deze vergadering via een persbericht naar buiten. Op datgene wat in de commissie is gezegd rust geheimhouding.
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 19 april 2013 | 09h14 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

'Jan Peter de Wit: Dit blijft toch een misplaatst groot monster van 27 meter breed en 5,5 meter hoog'

delft

"Nieuwe Sebastiaansbrug toont incompetentie Haaglanden aan"
"... Een totale afgang voor het Haags gedomineerde Haaglanden. En een enorme tegenvaller voor de sukkels uit Delft. Haaglanden wordt geleid door dikke sigarenrokende burgemeesters en kent geen democratisch gekozen controlerend orgaan. De selecte groep raadsleden die in het algemeen bestuur zitten, worden enkel op hun kontlikkers kwaliteiten gekozen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


woensdag | 17 april 2013 | 21h31 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

'Gaat de Sebastiaansbrug zo vaak open?'

"De belangenvereniging TU Noord pleit nog steeds voor een lage St. Sebastiaansbrug. Met het argument dat een hogere brug minder vaak open hoeft wordt de brug een meter verhoogd. Het nieuwe ontwerp van de brug heeft veel kwaliteit, de techniek is verbeterd door het toepassen van een tafelbrug. Maar is het zo erg dat de brug open gaat?"
tunoord.nl

| woensdag | 3 oktober 2012 | 23h09 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Ik hoorde dat jij net als ik veel liever een gelijkvloerse stadsbrug had gezien.'

delft

"Stadsbouwmeester Patijn: herrie trams Sebastiaansbrug?"
"Hoi stadsbouwmeester Wytze Patijn,
Hoe staat het er voor met de nieuwe Sebastiaansbrug? Ik hoor er niets over. Maar of dat later zo geluidloos blijft betwijfel ik. Ik weet dat jij de contactpersoon bent voor Delft. De Provincie heeft het ontwerp helemaal naar zich toe getrokken. En die denken alleen maar aan een ongestoorde vaart voor grote Rijnaken."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


maandag | 5 september 2011 | 01:00 | *
'WIJ WILLEN EEN MOOIE STADSBRUG? (1)'
"Jammer dat het DIP (Delft Internet Panel) geen meningspeiling heeft gehouden om te weten te komen wat de Delftse bevolking voor nieuwe Sint Bastiaansbrug wil. Onbegrijpelijk dat wethouder Junius zonder enig tegengas de keus geheel overlaat aan de provincie, die de brug zelfs een meter wil verhogen. Nergens lees ik een visie. Over alles heeft Welstand altijd een mening, vooral tegen particuliere bouwers, nu hoor ik ze niet. Ook praatjesmaker Ernst Damen PvdA is erg stil.
Schrijf alsnog een prijsvraag uit en laat de bevolking kiezen."

hfvh

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg
Ideeënschets voor een nieuwe Sints Bastiaansbrug, een STADSBRUG op maaiveld hoogte. Het middendek kan hydraulisch bestuurbaar omhoog tot op Rijnvaarthoogte.

"Het is onze stad!"
"... Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzondag | 8 augustus 2010 | 02:30 |
LIEVER EEN MOOIE STADSBRUG

delft stadsbrug_regentessebrug_rotterdam.jpg
Rotterdam, Regentessebrug (Vier Leeuwenbrug) is een voorbeeld van een mooie stadsbrug.

From: jolanda-gala gaal
Sent: Saturday, August 07, 2010 8:36 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: bruggen in Delft

Hoe is het toch mogelijk dat de Gemeente Delft (lees B&W), niet in staat blijkt te zijn om het " bruggenbeleid " naar behoren uit te voeren. Met het vingertje naar anderen wijzen gaat hen echter goed af.

De Sebastiaansbrug zoals architect Sietse Heidstra heeft geschetst, heeft een subtiele grandeur. Laten we deze Sebastiaansbrug nu eens als toegangsbrug tot de stad bombarderen en hem als een "Pont Neuf" of "Regentesse brug in Rotterdam", in de schijnwerpers zetten. Een prachtige wandelbrug met mooie lantarens aan weerszijden.

Een brug waar je met plezier overheen loopt en waar je af en toe op kan stoppen om in het water te kijken en wat te mijmeren of waar je iemand op ten huwelijk kan vragen. Deze brug leent zich daar uitstekend voor! Toe, doe eens wat voor onze Delftenaren (ook leuk voor toeristen) en niet alleen voor de auto's en ander vervoer wat er overheen moet.

Wij, van Onafhankelijk Delft hebben altijd al gezegd dat het zware en doorgaande verkeer, om de stad geleid moet worden. Nu een mooie kans om dit te realiseren. Laat het ontwerp aan een stel goede architecten uit Delft over (er wordt toch zo prat gegaan over Delft kennisstad, met dat prachtige logo met die twee streepjes, dat een heleboel eurootjes heeft gekost in crisistijd) en laat de Delftenaren het ontwerp kiezen ...

Niet alleen de mensen laten betalen! Geef hen een stem in het geheel.

Jolanda Gaal, Onafhankelijk Delftvrijdag | 30 juli 2010 | 00:15 |
delft jvk_30-7 zoek je eigen weg maar.jpg
"VEILIG VERKEER DELFT"
"De situatie bij de Sebastiaansbrug is zacht uitgedrukt nogal wanordelijk. Als je de stad inkomt moet je onderaan de bus voorrang geven. Dat staat duidelijk op het bord. Ook heeft men ooit blijkbaar haaientanden op het wegdek aangebracht, maar die zijn inmiddels erg vaag. Onderaan afslaan kan dus pas als je al het overige verkeer voorrang hebt gegeven, want haaientanden gelden ook zonder verdere bebording."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenmaandag | 5 juli 2010 | 00:00 |
Cartoon door L. Rösenwasser

delft cartoon_20100704_sint_bastiaansbrug_aad_meuleman.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
Renovatie? Helemaal niet nodig!
Aad "TARZAN" Meuleman redt tram 19!

MEULEMAN ALS BRUGGEN-INGENIEUR

"Tram over St. Sebastiaansbrug kan al in 2012, denkt Stadsbelangen"
"Volgens Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft is het ‘niet per definitie zeker’ dat er voor 2015 geen tram over de St. Sebastiaansbrug rijdt. “Tijdens de Commissievergadering van 22 juni heeft de wethouder de Commissie toegezegd alle opties open te houden bij het zoeken naar een oplossing voor de Sint Sebastiaansbrug”, reageert hij op het artikel in de krant Delft op Zondag van 27 juni."
Delft op Zondagmaandag | 28 juni 2010 | 03:30 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/15889715684c246ba2bde0b.jpg
"Voor 2015 rijdt er zeker geen tram over de St. Sebastiaansbrug"
"'... We willen dit keer echt een vinger in de pap hebben.' Als het aan De Wit ligt komt er een kleinere en goedkopere brug dan het meest recente ontwerp. 'Het moet een mooie stadsbrug worden. Wij stellen daarom een gelijkvloerse brug over het maaiveld voor. Die moet in de zomer dan wel vaker open voor boten, maar dat vinden we niet zo�n probleem.'"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 27 juni 2010 | 19:15 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/rotterdamse_poortbrug_delft.jpg
Leefbaar Delft "Foto van woensdag 27 juni 2010 Een vlakke Sebastiaansbrug past in de geschiedenis van Delft. De vlakke Rotterdamse Poortbrug verbond de Zuidwal/Oude Delft met de Scheepsmakerij/Kanaalweg. De brug is in 1978 gesloopt omdat de scheepvaart beter de bocht in de Kolk kon maken"zondag | 27 juni 2010 | 18:00 |
GEPREFABRICEERDE POLITIEK

De feiten: Stadsbelangen dwars op andere stadspartijen en loopt mee met het college om in het gevlij te komen bij de macht. hfvh


delft jan_peter_de_wit_aad_meuleman_raadsvergadering_20100624.jpg
Raadsvergadering 24 juli 2010. Jan Peter de Wit en Aad Meuleman. (Video)

"Feiten spreken voor zich"
"... Zo schrijft hij op de website van Leefbaar Delft over het onderwerp Sint Sebastiaansbrug: � Al tijdens het fractievoorzittersoverleg bleek dat de coalitiepartijen (inclusief Stadsbelangen) geen zin hadden om over de toekomst van de Sebastiaansbrug te spreken.�"
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 26 juni 2010 | 03:15 |
PROPAGANDA SITE GR ZOEMT NA

"Laatste raadsvergadering voor de zomer kort en krachtig"
"... De raad stelde verder vast dat de discussie over de Sebastiaansbrug afgelopen dinsdag uitgebreid in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte was besproken. Na het debat tussen de commissie en de wethouder, waar alle raadsfracties bij aanwezig waren, had de commissie al unaniem geconcludeerd dat een aanvullend raadsdebat niet nodig was. Het verzoek van Leefbaar Delft werd dan ook niet gehonoreerd."
Gemeenteraadzaterdag | 26 juni 2010 | 01:30 |
VIDEOSHOW MOTIE ST. BASTIAANSBRUG

Ga dat zien. Jan Peter de Wit staat er weer eens alleen voor. Hoe ondemocratisch en buurman Meuleman van (anti-)Stadsbelang sluit "verkeerd" aan, alsof hij een coalitiegenoot is. De presidiumstatus lijkt in zijn bol geslagen. hfvh (Video raadsvergadering 24 juni 2010)


delft http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Tower_bridge_London_Twilight_-_November_2006.jpg

"Raad vindt voetbal belangrijker dan St. Sebastiaansbrug"
"Burgemeester Bas Verkerk heeft er voor gezorgd dat er in de gemeenteraadsvergadering niet over mijn Motie Sebastiaansbrug gesproken kon worden. Al tijdens het fractievoorzittersoverleg bleek dat de coalitiepartijen (inclusief Stadsbelangen) geen zin hadden om over de toekomst van de Sebastiaansbrug te spreken."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 25 juni 2010 | 01:00 |
STADSBELANGEN WIL EEN PREFAB BRUG

delft baileybrug.jpg
Baileybrug.

"Reconstructie Sint Sebastiaansbrug is terug bij af"
"... Stadsbelangen vond bespreking tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 juni 2010 niet meer nodig, nadat wethouder Junius had toegezegd dat ze alle mogelijkheden om de brug te reconstrueren openhoudt, ook renovatie en desnoods de aanleg van een prefab brug."
Gemeenteraaddonderdag | 24 juni 2010 | 19:45 |
VOOR STIP TELT ALLEEN DE TRAMLIJN

delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/StSebbrug_nieuw.jpg
Delft, ontwerp nieuwe Sint Sebastiaansbrug.

"Tramlijn 19 rijdt in 2015"
"... STIP vreest voor de gevolgen die het stopzetten van de aanbesteding van de brug voor tramlijn 19 kan hebben en voelde zich gisteren genoodzaakt om met name de urgentie van realisatie van de lijn opnieuw te benadrukken richting de lokale politiek."
STIP - Mari�lle van Kootendonderdag | 24 juni 2010 | 18:00 |
Leefbaar Delft, SP en D66 al eerder tegen hogere en bredere Sint Sebastiaansbrug


delft sebastiaansbrug_000_2006-04-13 @16-49-55a.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug

"St. Sebastiaansbrug: terug bij af"
"... Nog geen jaar geleden steunde een ruime meerderheid in de raad het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug dat gemaakt moest worden omdat de nieuwe brug hoger en breder zou worden. Enkele fracties lieten dat plan nu in de commissie gemakkelijk los en speelden met de gedachte van een lagere, smallere brug."
GroenLinks - Fleur Norbuisdonderdag | 24 juni 2010 | 16:00 |
MOTIE SINT SEBASTIAANSBRUG

Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft dient vanavond een motie in over de Sint Sebastiaansbrug. De Raad heeft het in eigen handen om over het ontwerp van de nieuwe brug te mogen beslissen. hfvh


delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra.jpg
Delft. Ideeenschets Sint Sebastiaansbrug van Sietse Heidstra, restauratie-architect.

"Motie St. Sebastiaansbrug vanavond in de raad"
"Naar aanleiding van het debat in de commissie dien ik vanavond in de raadsvergadering een actuele motie in over de Sebastiaansbrug. Het onderwerp heeft spoed omdat het uitstel van de Sebastiaansbrug een grote verrassing voor mij was. De motie geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om nu de vervolgprocedure naar zich toe te trekken. Het vorige college heeft enorm geblunderd op dit dossier."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 23 juni 2010 | 04:30 |
VERSCHRIKKELIJK SAAIE CIE-AVOND

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra.jpg
Delft. Ideeenschets Sint Sebastiaansbrug van Sietse Heidstra, restauratie-architect.

"Brief van college aan raad inzake intrekking aanbesteding St.Sebastiaansbrug"
"Weinig spektakel, geen enkel commissielid met een visie. Het lijkt er op dat het oorspronkelijke plan gewoon uitgevoerd gaat worden. Meuleman van Stadsbelang trok zijn motie weer eens in, het bekende verhaal. Leefbaar Delft zonder Jan Peter de Wit stelt weinig voor. Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft was uit vorm. Begin van de avond lanceerde hij het idee om besloten vergaderingen te houden zodat ook geheimen konden worden besproken. Lekker leefbaar idee van die man. Over de Sint Bastiaansbrug had van Koppen helemaal niets te melden alleen maar vragen. Wel zeurde een inspreker namens Delfia Batavorum over de Kapelsbrug, maar geen woord over de Sint Bastiaansbrug. Misschien dat de Welstandscommissie nog uitkomst gaat brengen en een acceptable "Stadsbrug" nog kans maakt." hfvh
Video cie SVR van 22 juni 2010 - Sint Sebastiaansbrugmaandag | 21 juni 2010 | 02:00 |
delft http://2.bp.blogspot.com/_OkOVd0mCFI0/TB0BccORB4I/AAAAAAAAAMU/4hv8EbfhZNE/s1600/seb_brug_smal.jpg

"Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 1: de breedte."
"Minder breed is goedkoper En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren: de brug wordt 2,3 m smaller t.o.v. de huidige brug en 4,2 m smaller t.o.v. het plan uit de stopgezette aanbesteding. Een smallere brug is goedkoper, niet onbelangrijk als net bekend is geworden dat vorig jaar 9,5 miljoen op de algemene reserve is ingeteerd en dat er structureel 30 miljoen moet worden bezuinigd."
TU-Noord blogzaterdag | 19 juni 2010 | 00:45 |
EEN NIEUWE SINT SEBASTIAANSBRUG

Idee�schets van Ir. Sietse Heidstra, restauratie-architect. (geografische locatie)


delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra.jpgvrijdag | 18 juni 2010 | 20:15 |
delft http://4.bp.blogspot.com/_2Sz263ku6Cs/TBs7bsssUZI/AAAAAAAAAXA/Y8gjQpxiKn4/s1600/seb_brug_10.jpg
"Sebastiaansbrug hoeft niet breder "
"De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan ��n tweerichtingsfietspad."
TU-Noord blog - Erik van Hunnikvrijdag | 18 juni 2010 | 00:45 |
WERK ST. BASTIAANSBRUG LIJKT BESMET

Econoom Jeroen van Oort ondersteunt wethouder Junius met de speltheorie.


delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg
Rotterdam, Vier Leeuwenbrug als voorbeeld Stadsbrug.

"Tegenstrijdige belangen: principaal en agent"
"... Uit die discussie blijkt dat economen heel wat wantrouwender zijn dan mijn gesprekspartner. Een belangrijk element van de discussie is het onderscheid tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de principaal en de agent. Als onderdeel van de speltheorie is hierover veel gepubliceerd, veelal onder de Engelse titel �(principal-)agent theory�."
CDA - Jeroen van Oortmaandag | 7 juni 2010 | 01:45 |
"Commissie plant extra vergadering over Spoorzone"
"De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte heeft donderdag 3 juni besloten op 22 juni aanstaande een extra vergadering te houden over het Spoorzoneproject. De commissie gaat dan in op het besluit van het college om de aanbesteding voor de Sint Sebastiaansbrug in te trekken."
Gemeenteraadzondag | 6 juni 2010 | 21:00 |
OPLOSSING: EEN MOOIE STADSBRUG

Plan Sebastiaansbrug onverstandig en in strijd met verkeersbeleid D66 in 2009


"Het leed dat Sint Sebastiaansbrug heet"
"... De VVD maakt zich dan ook ernstige zorgen over de projectsturing en het risicomanagement en wil op 22 juni door het college van B&W uitgebreid ge�nformeerd worden over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat de oplossingen zijn."
VVD - Lennart Harpevrijdag | 4 juni 2010 | 00:30 |
STADSBRUG OP MAAIVELD HOOGTE

Het nieuwe college krijgt de kans om de stedenbouuwkundige misser Sint Sebastiaansbrug uit de jaren zestig goed te maken. Niet hoog en niet te breed.
hfvh


delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg
Rotterdam, Vier Leeuwenbrug.

"Intrekking aanbesteding St. Sebastiaansbrug"
"... In het vergunningentraject zijn ernstige onzekerheden aan het licht gekomen. Bij de vergunningverlening (bouwvergunning en kapvergunning) blijkt dat het plan in zijn huidige vorm op onderdelen lastig, vermoedelijk onmogelijk, vergunbaar is."
college B&W van Delft

donderdag | 3 juni 2010 | 17:45 |
CADEAUTJE VAN EX-WETHOUDER KONING

Eerste lijk valt uit de kast. Aanbesteding Sint Sebastiaansbrug mislukt opnieuw.


delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg
Delft. Ontwerp Sint Sebastiaansbrug.

"Sebastiaansbrug voorlopig niet vervangen"
"De aanbesteding voor de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug is ingetrokken. Dit betekent dat de werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe brug voorlopig niet zullen worden uitgevoerd. Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden zijn gezamenlijke initiatiefnemers van het project Sint Sebastiaansbrug. Recentelijk zijn er binnen het project onzekerheden gerezen."
Gemeente Delft
14 DECEMBER 2009

ANNE KONING: OVER EN SLUITEN MAAR
Redactie door: harrie fruyt van hertog

Wethouder Rik Grashoff van Groenlinks was de starter van het Spoortunnel-project.
Ere wie ere toekomt.
Anne Koning toen raadslid voor de PvdA klapte stilzwijgend hard mee toen de bestuurlijke overeenkomst met onaanvaarbare risico's werd aangenomen.

Het projecteam Spoorzone Delft voert de directie en bouwt de tunnel. Een belangrijke rol voor wethouder Anne Koning is er nooit geweest, alleen wat franje en hier en daar een beetje toekijken.

De St. Bastiaansbrug netjes aanbesteden bleek ook al te hoog gegrepen voor PvdA-wethouder Anne Koning en liep op een voorspelbare mislukking uit.
Mijn mening: als wethouder niet willen aanbesteden maar lekker slim uitbesteden aan Gewest Haaglanden met de risico's er bij.
Hopelijk trekt de wethouder straks ook zelf conclusies.

OKTOBER 2009

"BEGROTING 2010-2013"
"... Een van die volgens Onafhankelijk Delft overbodige projecten is de aanleg van tramlijn 19 tot aan de Wippolder. Als we de aanleg nu stoppen bij het station - of de stations - sparen we miljoenen uit. De Sebastiaansbrug en de Kapelse brug hoeven dan bovendien niet aangepast te worden aan tramvervoer. Dat scheelt niet alleen geld maar ook tijd."
Martin Stoelinga
MEER OPEN MINDER DOORGAANDVERKEER
"Sint Sebastiaansbrug"
"De huidige St. Sebastiaansbrug is een niet zo fraaie erfenis uit de jaren 50. Het ontwerp voor de nieuwe brug ziet er veelbelovender uit – ranker, eigentijds, lichter en met een betere aansluiting op de Kanaalweg. GroenLinks is het niet eens met de voorstanders van een brug op maaiveldniveau. De brug moet dan veel vaker en heel vaak open (de Hambrug gaat 80 tot 120 keer per dag open!)."
Fleur Norbruis


17 oktober 2010
STADSBRUG MAAIVELDHOOGTE VERKEKEN
delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg
"Plan Sebastiaansbrug onverstandig en in strijd met verkeersbeleid"
"... Conclusie: inhoudelijk en procesmatig fout Op deze manier komen we niet in de richting van minder autoverkeer in TU-Noord, en lopen we risico op vertraging van tramlijn 19. Het bestemmingsplan Sebastiaansbrug is daarom zowel inhoudelijk als procesmatig een stap in de verkeerde richting."
fractie D66


delft kapelsbrug_ideeenschets_jan_van_den_bosch_bert_draijer.jpg
Delft, Kapelsbrug.
Ideeenschets van Jan van den Bosch en Bert Draijer.

"Verbeterd ontwerp nieuwe Kapelsbrug"
"De gemeente heeft een aantal verbeteringen aangebracht in het ontwerp voor de nieuwe Kapelsbrug. Dit is gebeurd naar aanleiding van verschillende reacties op de eerste tekeningen, die in mei werden gepresenteerd."
Gemeente Delft"De Sebastiaansbrug en de PvdA (2)"
"Citaat uit Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) van juni 2005: “Het TU-noord-gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zeer zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt."
TU-Noord Blog - BRANNE KONING PVDA VERKEERD BEZIG
delft diederik_samson_anne_koning_001_2009.jpg
foto: Kneus Anne Koning aanhanger van blaaskaak Diederik Samsom
PvdA Delft straks goed voor hooguit 4 zetels van de 37.

"Sebastiaansbrug hoger en breder"
"In de commissie Ruimte en Verkeer werd dinsdag 6 oktober het bestemmingsplan Sebastiaansbrug besproken. Het debat spitste zich toe op de noodzaak van een nieuw bestemmingsplan en de vraag of de aanpassingen aan de brug niet binnen het huidige bestemmingsplan kunnen worden uitgevoerd."
GemeenteraadANNE KONING SLOOPT PVDA NOG VERDER
delft bastiaansbrug_ontwerp_2009.jpg
"De Sebastiaansbrug en de PvdA"
"Gisterenavond is in de commissievergadering een eerste stap gezet naar de vervanging van de Sebastiaansbrug door een brug van het formaat Kruithuisbrug. Met een bijna kinderlijk maar regentesk enthousiasme wist wethouder Anne Koning triomferend het concept bestemmingsplan af te dwingen."
TU Noord blog - BR


BETER STADSBRUG OP MAAIVELD NIVEAU
"Gelijkvloerse Sebastiaansbrug bespaart miljoenen"
"De aanbesteding van de Sebastiaansbrug is voorlopig mislukt. Dit is een mooi moment van totale herbezinning. Het spoorviaduct wordt gesloopt als de tunnel klaar is. Dat is prachtig. Nu de Sebastiaansbrug nog. Al eerder stelde ik een gelijkvloerse Sebastiaansbrug voor. PvdA wethouder Koning moest er toen om lachen."
Jan Peter de Wit

delft tramlijn 19 002_foto_aad_van_tongeren.jpg
"Tramlijn 19, kosten voor Delft vertienvoudigen naar 30 miljoen Euro"
"Totaal dus �29,8 miljoen door Delft op te brengen, het tienvoudige van waarmee de Raad op voorspraak van Grashoff ooit akkoord is gegaan. En Koning voert dit beleid van haar voorganger blijmoedig uit, alsof de financiele crisis aan Delft voorbijgaat."
Erik van Hunnik


AANSLUITING SPOORZONE / ZUIDPOORT GROTE MISSER
"Laat Busquets plan maken voor Zuidwal, Kapelsbrug en Sebastiaansbrug"
"... Ik vind dat de hele Zuidwal met Kapelsbrug en St. Sebastiaansbrug in zijn geheel opnieuw ontworpen moet worden. De beste architect die dat moet doen is Joan Busquets. Joan Busquets heeft de Phoenixstraat en de Westvest geheel zonder auto's ingevuld. Ook de Westlandseweg wordt een Ireneboulevard met maar twee laantjes voor auto's."
Jan Peter de Wit


"Tramlijn 19 houdt Delftse burger erg bezig"
"... Ook zal daardoor de remweg langer worden, waardoor de kans op te hoge snelheid bij het inrijden van de bocht toeneemt. Gelukkig kan de tram rechtuit door de steeg richting Sebatiaansplein, mocht hij uit de bocht vliegen."
TU-Noord - Erik van Hunnik


"Presentatie tramlijn 19 en de Kapelsbrug"
"... De middenstand wordt weer blij want iedereen moet lopen door de stad en mensen gaan dat ook gewoon doen. Kijk naar Rotterdam, daar zijn ze ook druk bezig auto's uit de stad te weren. Wij lopen hier gewoon achter... Delft lijkt het altijd net NIET te hebben, zeker als we zo doorgaan!"
Jolanda Gaal


"Stop de geldverkwisting"
"... Laat tramlijn 19 maar lekker doorrijden naar station Delft Zuid bij de uitvoering van het spoorzoneproject, maar niet over het �Zicht op Delft� van Vermeer of wat daar nog van over is. Als we ooit nog eens tot een light-rail-traject komen is de Kruithuisweg, een extra onderdoorgang bij de bijna gereed zijnde fietstunnel onder rijksweg 13 en aansluiting op Emerald en zo verder naar Pijnacker en Zoetermeer , wellicht ook afbuigen naar Rotterdam voor mij meer een optie."
Jos van Koppen


"Ambtenaar Meeuse presenteert oude plannen Sebastiaansbrug en Kapelsbrug"
"In mediatheek DOK presenteerden respectievelijk ambtenaar Jan Meeuse en architect Rob Hulst de nieuwbouwplannen van de St. Sebastiaansbrug en Kapelsbrug. Alleen waren het de oude plannen die niet doorgaan. De Sebastiaansbrug wordt nog 1 meter hoger. Het ontwerp Kapelsbrug is afgekeurd door de Welstand."
Jan Peter de Wit


Over tien jaar blijkt:
ZUIDWAL TE GROOTSCHALIG

Over tien jaar blijkt:
ZUIDWAL TE GROOTSCHALIG

DELFT KAN LEREN VAN ROTTERDAM
Red HFvH: Zuidwal met Kapelsbrug en Sint Bastiaansbrug grote misser!


delft westvest_ihe_spoorzone_masterplan_joan_busquets_2009_06_29_20_17_12_2a.jpg delft bord_l2_05_2_spaans_a.jpg
"Joan Busquets over de Spoorzone Delft"
Redactie: door harrie fruyt van hertog
"Afgelopen maandagavond presenteerde Joan Busqets zijn masterplan Spoorzone Delft voor een volle zaal in het IHE gebouw. Wat mij het meeste bijbleef was zijn wijze van denken over transport. De te grootschalige Irenetunnel wordt straks fijn opgeruimd. Eigenlijk vind ik als leek een nieuwe Kapelsbrug en een grote Sebastiaansbrug helemaal niet meer zonodig in deze tijd. Voor het meest is het doorgaand verkeer en het geeft alleen maar overlast, buitenom er mee! Wat zou Busquets daarvan vinden?"
Spoorzone Delft in de Wikipedia
Plan Spoorzone Delft gemeente Delft

"Informatieavond tramlijn 19, Kapelsbrug en Sint Sebastiaansbrug" "maandag 6 juli van 19:30 tot 21:00 uur in de Openbare Bibliotheek (DOK) Delft" Gemeente Delft - J. Meeuse

dinsdag 18 augustus 2009
PVDA KNEUS KONING IN SPROOKJESLAND delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg
Maatschappelijke afweging van kosten is POLLER Anne Koning vreemd
btw: Een nieuwe kans voor een ontwerp mooie stadsbrug op maaiveld hoogte


"Aanbesteding"
"... In de tweede fase was het de bedoelding dat meerdere geschikte aannemers, tegen vergoeding, een offerte zouden indienen zodat we de scherpste prijs zouden krijgen. Dat is de hele essentie van aanbestedingen vormgeven: door concurrentie een zo voordelig mogelijke prijs krijgen. We werken immers met gemeenschapsgeld."
Anne Koning
juli 2009

Vrees voor verzakkende huizen" "... Maar de bewoners hebben ook nog een andere reden om zich kritisch op te stellen tegen een hoge brug. Zij vrezen al veel langer dat er straks veel te veel verkeer door de buurt gaat. Hoe vaker de brug opengaat, hoe liever het de bewoners daarom is. „We zijn niet tegen een nieuwe St. Sebastiaansbrug,’’ verklaart Van Hunnik. „We hebben wel ..." AANSLUITING SPOORZONE / ZUIDPOORT GROTE MISSER "Laat Busquets plan maken voor Zuidwal, Kapelsbrug en Sebastiaansbrug" "... Ik vind dat de hele Zuidwal met Kapelsbrug en St. Sebastiaansbrug in zijn geheel opnieuw ontworpen moet worden. De beste architect die dat moet doen is Joan Busquets. Joan Busquets heeft de Phoenixstraat en de Westvest geheel zonder auto's ingevuld. Ook de Westlandseweg wordt een Ireneboulevard met maar twee laantjes voor auto's." Jan Peter de Wit

einde juli 2009

vrijdag 17-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft zuidwal_000_bastiaansbrug_2006_04_13_16_52_a.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
door harrie fruyt van hertog
Stedebouwkundige misser uit jaren zestig wordt opnieuw gemaakt.
De nieuwe brug wordt niet alleen verbreed maar ook nog verder opgehoogd.
Waarom geen mooie stadsbrug op maaiveldniveau.


maandag 16 maart 2009 Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg Rotterdam, Vier Leeuwenbrug.
Delft op Zondag - Jesper Neeleman
"Tramlijn 19 is later af en kost weer meer,
maar Gemeente moet toch maar over de brug komen"

"DELFT – Tramlijn 19 had vorig jaar al door Delft moeten rijden. Als alles meezit komt dat er pas in 2012 van. Voordat de tram van Leidschendam-Voorburg naar de TU kan boemelen, moeten namelijk eerst de Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug worden vervangen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Het doorgaande verkeer moet de stad uit en gaat dan buiten om. Een gemiste kans om bij de vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug een echte stadsbrug op maaiveld hoogte te overwegen. Van PvdA-wethouder RO Anne Koning is alleen een schamper lachje te verwachten, visie en ideeën toont de Wageningse bomen-ingenieur tot nu toe totaal niet. Ook de PvdA-fractie laat niets van zich horen. Waar was het openbare debat met interactieve besluitvorming alvorens tot de brug-keuze te beslissen?


DEZE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!