koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Dossiers:
ENECO AANDELEN - houden of verkopen

HOME> DOSSIERS> Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


donderdag 11 januari 2018 21h44 week 2 politiekdelft.nl    TOP

ENECO Laatste ontwikkelingen

Parool: Gemeenten dreigen Eneco-rvc naar huis te sturen

nu.nl: Groep gemeenten dreigt commissarissen Eneco weg te sturen

FD: Rode kaart dreigt voor commissarissen Eneco

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


woensdag 27 december 2017 04h23 week 52 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingpvda20171227

Aandelen Eneco verkopen: ja of nee.

De PvdA, een partij met leden

Nick den Hollander, raadslid PvdA

Soms staan er onderwerpen op de agenda van de Gemeenteraad waarvan je als raadslid op hel eerste gezicht denkt dat zij weinig aanleiding tot discussie geven. Het principebestuit om het aandeelhouderschap van Eneco af te bouwen leek zo'n onderwerp. De kwestie oogde simpel: nu per 31 januari 2017 de energiebedrijven en dus ook Eneco zijn geprivatiseerd, ligt het niet langer voor de hand dat een gemeente die aandelen nog bezit. De Gemeente Delft koopt van uw belastinggeld immers ook geen bedrijf als Google of Shell.

In de fractie werd uitgebreid over het besluit gesproken. Belangrijke punten bleken werkgelegenheid en duurzaamheid. Wat zou er kunnen gebeuren als de aandelen aan een zogenaamd hedgefonds zouden worden verkocht? Van dit soort fondsen is bekend dat zij gaan voor de winst op korte termijn en daarvoor een bedrijf desnoods opsplitsen. Behouden de werknemers van Eneco dan nog wel hun baan? En zal er dan ook niet gerommeld gaan worden aan de duurzame koers van Eneco? Aan de andere kant: verkoop van de aandelen levert een aanzienlijk bedrag op, dat direct in de stad kan worden geïnvesteerd. Daarbij bezit Delft slechts 2,44 procent van de aandelen, dus hoe groot is onze invloed eigenlijk?

Ledenraadpleging
Over één ding waren alle leden van de fractie het direct eens: zo'n belangrijk besluit neem je niet zomaar. Dat bleek ook wel uit de vele bezorgde berichten die binnenkwamen: van de vakbonden, milieuorganisaties en medewerkers van Eneco, maar ook van bewoners van Delft. Het bracht ons ertoe een raadpleging onder de Delftse PvdA-leden te houden.

Verstandiger
Uit de vele reacties bleek de grote betrokkenheid bij en vooral ook de zorgen over het klimaat, het milieu en het behoud van werkgelegenheid. Cashen klinkt leuk, maar de overgrote meerderheid van de Delftse leden vond het behoud van de aandelen en daarmee van de duurzame koers van Eneco verstandiger. Dit standpunt hebben we ingebracht in de Raad, en daar bleek dat meer partijen er zo over dachten. Uiteindelijk stemde een duidelijke meerderheid tegen het besluit om de aandelen van Eneco te verkopen.

Discussie gaat verder
Omdat een meerderheid van de gemeenten (net geen 75 procent) wel tot verkoop besloot, zal Eneco in de komende maanden met nadere voorstellen komen. Deze worden dan opnieuw aan alle betrokken gemeenteraden voorgelegd. Eén ding is zeker: aan de discussie over de toekomst van Eneco komt voorlopig nog geen einde.

Reactie? Mail naar
hollanderng@gmail.com

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


vrijdag 3 november 2017 01h51 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-prinses-amalia-windpark-ellesnl

Eneco Prinses Amalia windpark.
Bron: Elles Middeljans http://www.elles.nl/

-----

Blijf aan tafel bij verkoop Eneco!

Elwin van Beurden, raadslid STIP

Delft heeft besloten om niet mee te doen aan het verkoopproces van de aandelen in Eneco. STIP wilde wel graag wel aan tafel blijven over de verkoop, om eisen te kunnen stellen aan de nieuwe eigenaar.

Achtergrond

In 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) ingetreden, ook wel de Splitsingswet genoemd. Deze wet schrijft voor dat energieproducenten, zoals Eneco en Delta, geen eigenaar mogen zijn van de elektriciteitsnetten. Dit betekende voor veel bedrijven dat ze gesplitst moesten worden tussen een netbeheerder en een productiebedrijf (Stedin en Eneco).

Om de betrouwbaarheid van het energienet te garanderen mogen netbeheerders niet verkocht worden aan commerciële partijen; er is immers een enorm publiek belang gebonden aan een betrouwbare energievoorziening en je kunt niet kiezen tussen verschillende netbeheerders, je bent gebonden aan het net dat naar jouw huis loopt. Nu Eneco een commercieel bedrijf geworden is, is dat belang er niet meer. Eneco gaat namelijk niet meer over de stabiliteit van het net, maar is net zoals Nuon en Essent één van de Nederlandse energieleveranciers geworden.

Welk besluit lag voor?

Onder leiding van Rotterdam gaan de gemeenten die een principebesluit genomen hebben om te verkopen samen zitten. Daar gaan ze praten over de voorwaarden waaronder zij willen verkopen en opzoek naar een koper voor de aangeboden aandelen. Op het moment dat er een koper gevonden is kan de gemeenteraad beslissen: Verkopen of houden.

Wat nu?

Delft heet nu besloten om niet mee te praten. Dit betekent dat we niet aan tafel zitten en daarom niet kunnen beslissen over de voorwaarden. Onder andere D66 diende een motie om alsnog te gaan praten over voorwaarden, maar zonder mee te doen aan het proces is dit niet mogelijk. Ook de wetbouder gaf aan dat Delft niet kan beslissen over de aandelen van andere gemeenten.

Risico's

Delft bezit op dit moment 2,44% van de aandelen (Waarde zo'n €70 mln.) en ontvangt jaarlijks €1,5 mln. aan dividend. Dit dividend is in de toekomst onzeker, de energiemarkt brengt risico's met zich mee. De provincie en gemeenten in Zeeland staan bijvoorbeeld voor honderden miljoenen euro's aan de lat omdat zij eigenaar bleven van Delta. Een energiebedrijf dat in zwaar weer verkeert.

Een grote meerderheid van de Gemeenten heeft aangegeven om tot verkoop over te willen gaan. Dit betekent dat we aandelen hebben in een groot commercieel bedrijf zonder dat we wat te zeggen hebben. Delft zou, volgens de wet, geen nieuwe aandelen mogen aankopen omdat er geen publiek belang meer is. Door de aandelen te houden zijn we dus aan het speculeren met publieksgeld. (Bijna €700 per Delftenaar)

Wat wil STIP?

Er is geen publiek belang meer om de aandelen Eneco te behouden en daarom vindt STIP dat de Gemeente moet verkopen. De zeggenschap van aandeelhouders op de koers van Eneco is heel erg klein. Dit is bewust in de statuten opgenomen. Daarom kunnen we als aandeelhouder eigenlijk niet sturen op de koers van het bedrijf en daarmee niet op de duurzaamheidsdoelen. Als we zeggenschap willen moeten we daarom die zeggenschap afdwingen, iets wat in het verleden niet gelukt is, of zelf de touwtjes in handen nemen.

STIP had zelf aan de slag gewild met de energietransitie door de opbrengsten in te zetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld in een (regionaal) duurzaamheidsfonds. Hiermee hadden we in Delft echt stappen kunnen zetten richting Delft Energieneutraal 2050.

Discussiepunten

Er waren een paar belangrijke reden waarom partijen niet akkoord gingen: Duurzaamheid, Verspilling en Dividend.

Partijen waren bang dat de opbrengsten van de Eneco aandelen worden verspild als we het geld eenmaal op de rekening hebben staan. Immers, er zijn genoeg projecten waar iedereen geld aan wil uitgeven. De raad heeft echter altijd het laatste woord en die geeft in overgrote meerderheid aan dat het geld naar duurzaamheid moet.

Er heerst een grote angst dat bij de verkoop van Eneco deze in handen valt van een geldbeluste partij die duurzaamheid niet hoog in het vaandel heeft staan. Een nieuwe eigenaar wil op zijn investering verdienen en je ziet juist dat op dit moment de 'groene' energiebedrijven het meest winstgevend zijn. De kans dat een grijze reus Eneco kapot maakt is dus zeer klein, maar om dit uit te sluiten moeten we aan tafel zitten om voorwaarden te stellen.

Heb je nog vragen over ons standpunt, stuur dan een berichtje!


woensdag 25 oktober 2017 09h33 week 43 politiekdelft.nl    TOP

IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL


Voorlopig is er alleen een principebesluit genomen om niet te verkopen.
De nieuwe raad neemt de definitieve beslissing verkopen ja of nee.
Voor verkopen tot nu toe VVD, STIP en STADSBELANGEN DELFT.
SP Delft verjubelt het geld van de burger.
hfvhdelft-tom-zonneveld-sp-rv-20171024

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: ... Tom met een frisse vrolijke trui.

SP BOEKT SUCCES: DELFTSE AANDELEN ENECO GERED!

Tom Zonneveld, raadslid SP

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Delft wil de aandelen niet verkopen. "Dat is heel goed nieuws! Jarenlang zijn er heel veel taken van de overheid verkocht, vaak zonder succes." Aldus SP-raadslid Tom Zonneveld. Zo hebben de provincies in 2009 Nuon en Essent verkocht. Een vergelijking in duurzaamheid tussen stroomleveranciers laat zien dat Nuon en Essent een 4,2 en 3,0 als rapportcijfer halen in 2016*, Eneco scoorde een 7,0. Zonneveld: "Gelukkig lijkt het tij gekeerd en worden overheidstaken niet meer blind verkocht."

Behalve dat het behouden van de aandelen goed is voor meer duurzaamheid, is het ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid. Na splitsing en verkoop aan marktpartijen zijn er bij Essent en Nuon samen zo'n 4200 banen verdwenen. Research en Development afdelingen zijn naar de hoofdkantoren in het buitenland verplaatst. Zonneveld: "Dat laat wel zien dat bedrijven in handen van de overheid helemaal niet slechter presteren dan commerciële bedrijven, integendeel juist."

*Bron: https://wisenederland.nl/groene-stroom/wie-zijn-de-groenste-en-wie-zijn-de-grootste-vervuilers


dinsdag 24 oktober 2017 02h37 week 43 politiekdelft.nl    TOP

ENECO AANDELEN - houden of verkopen

delft-eneco-prinses-amalia-windpark-ellesnl

Eneco Prinses Amalia windpark.
Bron: Elles Middeljans http://www.elles.nl/

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Tot nu toe is alleen de VVD duidelijk om de aandelen van Eneco te verkopen. Ik vraag me af hoe ver de kennis van de andere Delftse raadsleden strekt over warmtenetten. In 1982 schreef ik een scriptie over stadsverwarming, de voorloper van het warmtenet.

Ruud Lek van de VVD komt met een motie.
...
Draagt het college op,
Bij eventuele verkoop van Eneco (ook al heeft de gemeenteraad niet de intentie te verkopen) zich als huidige aandeelhouder tot het uiterste in te spannen de warmtebelangen hard te borgen, zo mogelijk door het afsplitsen van het warmtebedrijf en dat deel in publieke handen te houden.
...

Er zijn nog andere opties. Bijvoorbeeld: stort de opbrengst van de verkoop Eneco aandelen in een revolverend fonds. Verstrek energiemaatschappijen leningen om duurzame warmtenetten te financieren. Een warmte net is een onroerende zaak. Die kan je vastleggen in het kadaster. De weg staat open om als onderpand te dienen. Buizen kunnen 's nachts niet wandelen, dus weinig risico voor het fonds.

delft-eneco-groep

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


dinsdag 24 oktober 2017 02h31 week 43 politiekdelft.nl    TOP

EXTRA RAAD OVER VERKAMERING EN ENECO

Griffie gemeenteraad

23 oktober 2017 – In een extra vergadering op dinsdag 24 oktober behandelt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur onder meer maatregelen om verkamering te beperken en het wel of niet verkopen van de Eneco-aandelen.

...

In deze extra raadsvergadering praat de gemeenteraad verder over het voorstel van het college om een principebesluit te nemen over de afbouw van het gemeentelijke aandelenpakket in Eneco. In de commissievergadering tekende zich een meerderheid van de fracties af die de aandelen wil behouden.


maandag 16 oktober 2017 00h55 week 42 politiekdelft.nl    TOP

Aandelen Eneco niet verkopen

Fractie GL

GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente Delft haar aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkoopt. Eneco is een grote speler op de energiemarkt met een duurzame strategie. Door de aandelen in bezit te houden kan ervoor worden gezorgd dat die strategie wordt voortgezet.

...

Als gemeenten de aandelen verkopen dan is het afhankelijk van de visie van de nieuwe eigenaar of Eneco de duurzame strategie kan voortzetten. Als de koper met Eneco verder wil op de ingeslagen weg, dan is er niets aan de hand. De koper kan echter ook uit zijn op maximaal geldelijk gewin en dan is alles denkbaar. Het vermogen uit de onderneming halen en het belasten met schulden of nog enkele jaren maximaal rendement halen uit de productiemiddelen en dan alles laten versloffen. Een grote buitenlandse energiereus zal niet sturen op innovatiekracht in Nederland.

Daarom heeft GroenLinks in de raadscommissie van 2 oktober gepleit voor het behoud van de aandelen. Weliswaar bezit Delft maar 2,44% van de aandelen, maar samen met andere gemeenten die hun aandelen in bezit houden kan toch een vuist worden gemaakt.


vrijdag 13 oktober 2017 03h20 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Verkoop van aandelen Eneco

anoniem, burgerbriefschrijver

- Duurzaamheid doe je zelf. Daar heb je geen (aandelen in een) energiereus voor nodig.
- Ik sta niet alleen met mijn kritiek, als bijlage vindt u de column van Sjak Lomme, energiespecialist, een verwijzing naar een interview met Adriaan Visser, voorzitter van de aandelencommissie.
- Eneco is niet duurzaam Uit het jaarlijkse rapport van Greenpeace en consorten ...


zaterdag 7 oktober 2017 13h24 week 40 politiekdelft.nl    TOP

DEBAT ENECO-AANDELEN WORDT VERVOLGD

 Bron: overlegvergadering cie EFB 5 oktober 2017


Griffie gemeente Delft

In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur heeft zich op donderdag 5 oktober een ruime meerderheid van de raadsfracties afgetekend die voor behoud is van de Delftse aandelen van Eneco. Het college stelt de raad voor via een principebesluit in te stemmen met verkoop van de aandelen. Ruim na middernacht besloot de commissie dat het debat op dinsdag 24 oktober in een extra raadsvergadering wordt voortgezet.

Eneco is sinds 31 januari van dit jaar wettelijk gesplitst in de regionale netwerkbeheerder Stedin en het energieproductie- en leveringsbedrijf Eneco. Stedin blijft in handen van de overheid, maar Eneco is nu een commercieel bedrijf, waarvan de aandeelhouderscommissie heeft gezegd dat het tijd is voor de 53 gemeentelijke aandeelhouders om de voor- en nadelen van hun aandeelhouderschap te bekijken. De aandeelhouderscommissie verwacht op 31 oktober een uitspraak van de gemeenten.

De diverse voor- en nadelen passeerden donderdagavond allemaal de revue. Bij de afwegingen die naar voren werden gebracht, bleek hoe verschillende fracties worstelen met de vraag of de Delftse aandelen wel of niet verkocht moeten worden.

DUURZAAMHEIDSOPGAVE
Het college staat op het standpunt dat het aandeelhouderschap van Delft geen gemeentelijk instrument is voor de duurzaamheidsopgave, omdat de zeggenschap in Eneco zeer beperkt is. Voorts ziet het college mogelijkheden om bij verkoop met de raad in gesprek te gaan over het inzetten van de opbrengst op lokaal niveau van Agenda Delft 2040 en de lokale duurzaamheidsopgave. Het college stelt bovendien dat een verkoopproces pas start als een meerderheid van de aandeelhouders wil afbouwen. Als er een concreet bod ligt, kan iedere aandeelhouder definitief een besluit nemen om al dan niet de aandelen te verkopen.

De ChristenUnie denkt aan een gefaseerde verkoop. Tegelijkertijd maakt de fractie zich zorgen over het verjubelen van de opbrengst. De inkomsten moet volgens de fractie ook worden gereserveerd voor de energietransitie waar Delft voor staat. Dat vindt de ChristenUnie een publiek belang dat geborgd moet worden. De fractie pleitte voor hardere voorwaarden aan een potentiële nieuwe aandeelhouder om de duurzame koers van Eneco te blijven volgen. De VVD gaf aan te neigen naar verkoop, maar de fractie wil daarbij de publieke en financiële belangen eerst goed afwegen. De fractie zou verder de opbrengst bij eventuele verkoop liever inzetten voor verlaging van de stadsschuld dan voor nieuwe uitgaven.

UITVERKOOP
Verkoop van de aandelen is volgens de SP een slecht idee. Delft zou daarmee volgens de SP de duurzaamheidsopgave en energiedoelstellingen in de uitverkoop zetten. Daarnaast vreest de fractie dat Eneco na een paar jaar verder wordt opgesplitst en doorverkocht. Ook het te verwachten rendement bij verkoop van 61 tot 71 miljoen euro kan volgens de SP geen reden tot verkoop zijn, omdat op de veel langere termijn het jaarlijkse dividend van circa 1,5 miljoen euro meer oplevert. Het CDA deelde dat standpunt en zei tegen verkoop te zijn.

D66 liet weten op dit moment geen financiële noodzaak of financiële voordelen voor verkoop te zien. Een incidentele opbrengst van de aandelenverkoop levert nauwelijks rente op en verlies van het jaarlijkse dividend slaat volgens D66 een gat in de begroting. Verder wees de fractie op het belang van de duurzaamheidsaspecten. D66 zou zich wel kunnen voorstellen dat de aandelen op een later moment van de hand worden gedaan, maar vooralsnog zou D66 de aandelen willen behouden. Stadsbelangen Delft was ook kritisch en verwacht bij een eventuele verkoop keiharde afspraken over hoe de opbrengst door de gemeente besteed gaat worden. Onafhankelijk Delft sloot zich aan bij D66 en zei tegen verkoop te zijn. Volgens Onafhankelijk Delft is Eneco een mooi Nederlands bedrijf en dat moet volgens die fractie zo blijven.

PRINCIPEBESLUIT
GroenLinks deelde het standpunt van de SP dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de energietransitie te realiseren. Volgens GroenLinks is het maar de vraag of de duurzaamheidskoers van Eneco bij een overname wordt voorgezet. GroenLinks waarschuwde het college om dat risico niet aan te gaan. STIP pleitte voor het principebesluit om de aandelen wel te verkopen. Ook voor STIP staat de duurzaamheidsopgave voorop, maar die fractie vroeg zich ook af of een gemeente aandeelhouder moet zijn van een commercieel bedrijf. Bovendien biedt een principebesluit om te verkopen volgens STIP de mogelijkheid om mee te blijven praten over de voorwaarden die kunnen worden gesteld aan een koper om de duurzaamheidskoers voort te zetten.

Het grote belang van de duurzame strategie, behoud van werkgelegenheid en de slechte ervaringen met eerdere verkopen van andere energiebedrijven zijn voor de PvdA reden om te neigen naar het behoud van de aandelen. Verder speelt voor de PvdA een uitgevoerde raadpleging onder de leden daarbij een rol. Ook Fractie Van Koppen zei tegen de verkoop van Eneco-aandelen te zijn.

De wethouders Aletta Hekker en Stephan Brandligt probeerden de commissie duidelijk te maken dat het aandeelhouderschap de gemeente geen garantie biedt voor het behoud van een duurzame koers of de werkgelegenheid van het energiebedrijf. Volgens Brandligt is het ook voor niet-aandeelhouders mogelijk om zeggenschap te hebben, zoals de gemeente Utrecht die duurzaamheidsafspraken maakte met Eneco zonder aandeelhouder te zijn. Het eventuele verlies van dividend zou volgens wethouder Hekker verrekend kunnen worden met de opbrengst uit de aandelenverkoop. Daarnaast hield ze de commissie voor dat het belangrijk is om mee te kunnen praten over de voorwaarden van een eventuele verkoop. Dat gesprek is alleen voorbehouden aan de gemeenten die van hun aandelen af willen. Na de toelichting van de wethouders besloot de commissie dat de tweede termijn van dit debat over dit voorstel op 24 oktober in de extra raadsvergadering wordt voortgezet.


zaterdag 7 oktober 2017 01h47 week 40 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20171007

SP: DELFT, VERKOOP JE AANDELEN ENECO NIET!

Tom Zonneveld, raadslid SP

Het bestuur van Delft stelt voor om de aandelen in energiebedrijf Eneco te verkopen. De SP vindt dat om meerdere redenen geen goed idee. SP gemeenteraadslid Tom Zonneveld: "De verkoop van de aandelen van Eneco is een domme korte termijnvisie, die uiteindelijk alleen maar geld kost en die ten koste gaan van de duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie. Hier kan je simpelweg gewoon niet voor zijn!"

...


maandag 25 september 2017 09h54 week 39 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht gemeente Delft:
College stelt raad principebesluit voor om aandelen Eneco af te bouwen

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met het principebesluit tot het afbouwen van het aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V

De vraag 'houden of afbouwen' ligt voor bij alle 53 aandeelhouders. Aanleiding is de splitsing van Eneco Holding per 31 januari 2017 in een productie- en leveringsbedrijf (Eneco Groep N.V.) en een netbedrijf (Stedin).

Naast de levering en productie van elektriciteit en gas zet Eneco zich in voor de duurzaamheidsopgave die we met elkaar moeten oplossen. Het college vindt dat een belangrijk publiek belang en zet zich hier lokaal actief voor in. Het college ziet het aandeelhouderschap in Eneco hiervoor echter niet als instrument. De zeggenschap in het bedrijf is immers zeer beperkt met slechts 2,44 % van de aandelen in bezit. Het belang van de duurzaamheidsopgave is volgens het college voldoende geborgd in de randvoorwaarden van het verkoopproces.

Bij het voorstel om de aandelen te verkopen heeft het college eveneens meegewogen dat verkoop van de aandelen de mogelijkheid biedt om de opbrengst lokaal in te zetten voor bijvoorbeeld de Agenda Delft 2040 en de lokale duurzaamheidsopgave. Wel moet dan rekening worden gehouden met het wegvallen van de opbrengst van de aandelen. In de huidige begroting heeft Delft een dividendopbrengst opgenomen van € 1,5 miljoen.

Het college legt de raad nu alleen nog een principebesluit voor. Het verkoopproces zal pas worden opgestart als een meerderheid van de aandeelhouders wil afbouwen. Dan zal iedere aandeelhouder op basis van een concreet bod definitief kunnen besluiten al dan niet te verkopen op basis van de afweging of de financiële en maatschappelijke belangen voldoende bij verkoop geborgd zijn.


maandag 25 september 2017 00h25 week 39 politiekdelft.nl    TOP

ENERGIEAMBITIES LEIDEN TOT UITVOERIG DEBAT

Griffie gemeente Delft

Delft is er nog lang niet als het gaat om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050. In een uitvoerig debat tijdens de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 september beaamde wethouder Stephan Brandligt dat de gemeente Delft nog een lange weg heeft te gaan om alle energieambities uit dit programma te halen.

...


22 september 2017    TOP

delft-eneco-jeroen-de-haas-201709221 delft-eneco-jeroen-de-haas-201709222 delft-eneco-jeroen-de-haas-201709223

zaterdag 16 september 2017 03h27 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-cnv-fnv-greenpeace-milieudefensie-verdiepingsvragen-eneco1 delft-cnv-fnv-greenpeace-milieudefensie-verdiepingsvragen-eneco2

Verdiepingsvragen in relatie tot het algemeen belang en Eneco

CNV, FNV, Greenpeace enm Milieudefensie

...

Wij willen u vriendelijk verzoeken op deze vragen te reageren. Uw antwoorden zien wij graag spoedig, maar in ieder geval vóór 24 oktober, tegemoet via de mail: cbb@cnv.nl ovv "ABEneco".


woensdag 30 augustus 2017 10h44 week 35 politiekdelft.nl    TOP

VERKOOP ENECO BEDREIGT KLIMAATAFSPRAKEN PARIJS

Martin Hendriksma, redactie binnenlandsbestuur.nl

Met de dreigende verkoop van energieleverancier Eneco verspelen de gemeenten een grote kans om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Dat zegt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Zijn advies: 'Doe het niet of doe het gefaseerd.'

...

Ook de beloning van de top van Eneco ligt onder vuur. Gemeenten kunnen het steeds moeilijker verantwoorden dat die veel meer verdient dan de Balkenendenorm. 'Dat is wel een apart chapiter, ja. Daar kunnen gemeenten wel voorwaarden aan stellen, dat zou een goede zaak zijn.'

...


donderdag 24 augustus 2017 20h27 week 34 politiekdelft.nl    TOP

delft-greenrocket20170824

Baanbrekende crowdfunding Eneco

Redactie Participaties.nl

Greencrowd, een crowdfunding platform dat zich bezig houdt met duurzame energie projecten, is een crowdfunding actie gestart om Eneco in publieke handen te houden. En er is al ruim 10 miljoen euro aan financiering toegezegd door meer dan 1.200 particuliere en zakelijke investeerders.

De afgelopen tijd werd duidelijk dat vier grote aandeelhouders van Eneco (de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg) hun belangen willen verkopen. Gezamenlijk hebben deze aandeelhouders 60% van de aandelen in Eneco in handen.

Dat zet de deur open voor grote investeerders van buitenaf. En dat is iets wat moet worden voorkomen, volgens Greencrowd.

...

Doel: 250 miljoen euro
Om van de overname een succes te maken verwacht Greencrowd in ieder geval 150 tot 450 miljoen euro aan risicokapitaal in te moeten brengen. Het minimum iom serieus genomen te worden als investeerder is volgens het platform 250 miljoen euro.

Gecombineerd met aanvullende bancaire financiering zou dit de EneCoöperatie in staat stellen om het aandelenbelang van de vier gemeenten over te nemen en de duurzame strategie van Eneco voort te zetten.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hoopt de stichting daarom 250 miljoen euro te hebben opgehaald. Dat lijkt veel, maar de kracht van de crowd is nu al zichtbaar. Drie grote investeerders hebben 1 miljoen euro toegezegd en veel particulieren ook bedragen van rond de 1.000 euro.

Ook bijdragen? Klik hier. https://greencrowd.nl/project/eneco-burgerparticipatie


dinsdag 22 augustus 2017 03h15 week 34 politiekdelft.nl    TOP


dinsdag 22 augustus 2017 00h53 week 34 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170822

afbeelding od 20170822.

Tegen overhaaste verkoop Delftse Eneco aandelen

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Heel smiechtig deed financieel D66 wethouder Aletta Hekker in de laatste commissievergadering EFB de mededeling dat de raadsleden in het zomerreces een stuk kregen toegezonden over de mogelijke verkoop van onze Eneco aandelen. Delft bezit 2,44% van de Eneco aandelen en van dit miljarden bedrijf is dit aandeeltje minimaal 60 miljoen euro waard.

... De colleges van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht (meerderheidsbelang aandelen) hebben al gekozen voor verkoop.
... Ik ben nu tegen deze overhaaste verkoop die al in oktober a.s. rond moet zijn.
... Eneco wordt door een multinational opgeslokt (SHELL?). Het stadswarmte net in de Harnaschpolder wordt van dat bedrijf. Er is geen enkele staatsinvloed meer.
... Nou in 2017 werd €98 miljoen dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Delft ongeveer €2,4 miljoen. Dat slaat jaarlijks een gat in de begroting. En is het nu niet beter om te beleggen in plaats van te sparen? De rente is nagenoeg niks. Dit is niet het moment om veel geld op een rekening te zetten.
... Het wel of niet verkopen van de Eneco aandelen zou een mooi punt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen zijn. Gekoppeld aan de besteding ervan. Maar dat is dus niet de bedoeling van D66.


maandag 14 augustus 2017 00h50 week 33 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-groep

HOUDEN OF AFBOUWEN AANDELEN ENECO II

harrie fruyt van hertog, weblog

Afbouwen van de aandelen Eneco is bijna een gedane zaak. Na Rotterdam besluit ook Den Haag zijn Eneco aandelen te willen verkopen. Rotterdam bezit 31,69% en Den Haag 16,55% van de aandelen, samen dus 48,24%. Bij een meerderheid van verkopers gaan de aandelen in maart 2018 de etalage in.

De verkoopopbrengst is moeilijk in te schatten. De aandeelhouderscommissie (AHC) van Eneco schat dat het bedrijf volgens de ondernemingswaarde multiplier tussen de 2,5 en 2,9 miljard euro waard is: ongeveer 500 tot 580 euro per aandeel. Delft heeft 2,44% in zijn bezit, de waarde van dit pakketje zou dan minstens 61 miljoen euro belopen. Als Delft besluit om de aandelen Eneco te verkopen dan moet de politiek ook besluiten dat de desinvestering alleen mag worden gebruikt voor aflossing van schulden.

De voorzitter CNV Connectief, Mr.Drs. Jan de Vries schreef tegen beter weten in alle belanghebbende gemeenten een bedelbrief. In Rotterdam en Den Haag zijn de bestuurders niet gek, daar worden de financiële belangen van de inwoners voorop gesteld. Delft 'kennisstad' slentert zoals zo vaak er weer achter aan omdat ze geen 'eigen mening' durft te hebben.


maandag 14 augustus 2017 00h40 week 33 politiekdelft.nl    TOP

Oproep aandeelhouders Eneco

Mr.Drs. Jan M. de Vries, Voorzitter CNV Connectief

U beslist binnenkort of u het aandelenbelang in Eneco behoudt of verkoopt. CNV Connectief verzoekt u dringend uw aandelen niet te verkopen. Als belangenbehartiger van medewerkers in de publieke sector en bij voormalige nutsbedrijven voorzien wij dat verkoop van uw aandelen maatschappelijke belangen schaadt op het terrein van hoogwaardige werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en onze Nederlandse economie.

... Uw gemeente kan nu bewijzen dat ook voor de lokale overheid de publieke belangen doorslaggevend zijn.
... CNV Connectief doet een dringend beroep op u om daarin te komen tot een zorgvuldige afweging van alle publieke belangen,


woensdag 5 juli 2017 10h43 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-groep

HOUDEN OF AFBOUWEN AANDELEN ENECO

harrie fruyt van hertog, weblog

Lennart Harpe sneeuwt de raadsleden onder met 133 bladzijden leesvoer. Het betreft zijn brief met bijgevoegde documenten en berichten van Eneco. Alles lezen is zonde van je tijd. Dat is helemaal niet nodig om een oordeel te vormen.

Eneco is gesplitst in energie en netwerk. Het netwerk gaat naar Stedin, dat moet door wetgeving in publieke handen blijven. Energie levering blijft over voor Eneco. Daar is geen publiek belang. Geen monopolie meer zoals vroeger. Je kan kiezen welke leverancier.

Er is geen maatschappelijk nut dus de gemeente moet gewoon zijn aandelen verkopen. Bovendien is er bij het aanhouden van de aandelen een onnodig beleggingsrisico. Voor raadsleden die het niet zo snel snappen, succes met het rapport doornemen.

Brief van Lennart Harpe met bijlagen Eneco

DEZE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!