koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

Dossiers:
AVALEX

HOME> DOSSIERS> Dossiers: AVALEX


PMD container weer terug

.@Avalex_nieuws plaatst PMD container weer terug op Hof van Delftlaan
waren verwijderd ivm te gevaarlijke verkeerssituatie pic.twitter.com/WBLzPcaP2w

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 27 december 2018Avalex over nascheiding

#raad015@Avalex_nieuws : "Een nadeel van technische oplossingen als nascheiding is dat er weinig preventieve werking van uit gaat, omdat de verantwoordelijkheid naar het eind van de cyclus"
Reactie op uitzending: Kassa over bron- en nascheiding - Avalex https://t.co/a9oIvXhjr9

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 27 december 2018AVALEX Trimesterrapportage 2018

#raad015
Trimesterrapportage 2018
(Januari t/m augustus 2018)
Ten behoeve van opdrachtgeversrol@Avalex_nieuws bedankt
ik begrijp dat mijn restafval container op de Adriaan Pauwstraat terugkeert.
resultaat: dan minder restafval in de PMD container
.
bron: https://t.co/7R1VW7BT3f pic.twitter.com/qfAgkVvxTu

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 23 december 2018donderdag 15 maart 2018 02h00 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afvalstoffenverordening-delft-2016-voorblad

Afvalstoffenverordening Delft 2016

AVALEX
Harpe creëerde nul komma nul draagvlak!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Lees onderstaand herhaald bericht maar eens terug van januari vorige jaar. Lennart Harpe verdomde het om zelf aanwezig te zijn en verkoopt nu zijn mooie praatjes aan de goedglovige raadsleden. Een commissielid van Stadsbelangen Delft was toen even aanwezig vorig jaar, maar even zo snel weer weg en ik heb nooit meer iets van hem gehoord of gelezen. Hallo Aad, weet jij daar van?

Juridisch is er geen enkele basis om de restafvalcontainers die voor de bewoners "nabij" aanwezig waren te verwijderen. Wat is "nabij", 50 meter of 200 meter afstand? Ik ben geen jurist maar ik zal mijn best doen "nabij" uit te zoeken. Burgers zijn van overheidswege niet verplicht om afval te scheiden, gemeentes zijn dat wel. Bijvoorbeeld flat/appartementbewoners zijn om praktische redenen door veel gemeentes vrijgesteld om afval voor te scheiden, alles gaat in één grote restafvalcontainer.

HERHAALD BERICHT


dinsdag 31 januari 2017 02h29 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-raamstraat-inloopavond-avalex-het-nieuwe-inzamelen-20170130213049

Delft. Buurthuis in de Raamstraat.

Avalex: Het Nieuwe Inzamelen

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Gisteravond was er een inloop-avond in buurthuis De Wending. Even na half acht was het een drukte van belang, ik schatte de opkomst meer dan 70 bewoners. Velen gingen al snel boos naar huis. Ze hadden een presentatie verwacht. Nu was het zo, je kon alleen maar vragen stellen aan de Avalex mensen en een ambtenaar van de afdeling afval.

Ik vond de informele inloop maar een zooitje, één en al chaos. Omgekeerd inzamelen wil zeggen: de Avalex zet zijn klanten aan het werk. Neem bijvoorbeeld de mensen in de laagbouw, die moeten hun restafval wegbrengen naar verderaf gelegen ondergrondse vuilcontainers. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik voorspel niet veel goeds, nog meer rotzooi op straat. En daar ga je dan nog ook een hogere afvalheffing voor betalen.

Alles in één grote vuilniszak, dat doe ik al jaren en ik blijf dat doen. Doe maar lekker aan nascheiding. Dat vond ik al van meet af aan en ik blijf daar bij. Papier kan je niet nascheiden. Hoeft ook niet, de AVR-oven blijft er lekker van op temperatuur. In Finland staan genoeg productiebossen voor de papierindustrie. Maar goed het zal wel lekenpraat van mij zijn. Containers in je tuintje zou ik nooit aan beginnen. Hoe gek ben je. Zou mij niet overkomen, zet ze maar lekker midden op de rijweg, op gemeentelijke grond.

Er was geen wethouder te bekennen. Waar was Lennart Harpe VVD, waar was Aletta Hekker D66, ook bestuurder van Avalex. Waarom begeven zij zich niet onder het gewone volk? Oh ja, één commissielid gezien en gesproken, die kwam even langs op weg naar de fractievergadering.

Ik hoorde van de buurthuismedewerkers achter de bar dat de kannen met zelf in te schenken gratis-koffie van tafel weg moesten. Het was niet de bedoeling dat de gemeente dat zou betalen zei de ambtenaar. De koffie bleef gewoon staan. Mijn advies toen ik het hoorde: stuur de declaratie maar aan Lennart Harpe, die heeft een prachtige representatievergoeding en hij trakteert bezoekers daar graag van zoals het hoort. Behalve op de open-dag vorig jaar van het HNK, Het nieuwe Kantoor.
Ongetwijfeld gaan we meer horen in de toekomst.

delft-avalex-het-nieuwe-inzamelen-wat-verandert-er

Voor meer zie:
Brochure Avalex


donderdag 15 maart 2018 01h26 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180315

VVD wethouder Harpe verwijdert onze Anti Avalex stikkers

Jan Peter de Wit, raadslid OD.

VVD wethouder Lennart Harpe heeft onze anti Avalex stikkers binnen één dag laten verwijderen. In de Hof van Delft wijken Olofsbuurt en Westerkwartier waren op alle ondergrondse Plastic Metaal Drankkartons (PMD) containers onze protest stikkers geplakt. Burgers uit deze wijken klagen steen en been dat hun restafval container naar een paar straten verderop is verdwenen.

Het is verkiezingstijd en dan gaat vertrekkend verantwoordelijk VVD wethouder Harpe snel zijn eigen straatje schoonvegen. Het was Harpe zijn eigen idee. Harpe zei in de gemeenteraad: "Als het mislukt is de oplossing simpel want dan plakken we andere stikkers op de container".

Of het zo simpel is.
In het Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen staat dat in Delft de totale Transitiekosten € 5 miljoen bedragen. Weggegooid geld. Dat is wel iets anders dan een paar PMD stikkers met Rest Afval overplakken. Al met al zet de VVD door met een totaal achterhaald plan van PMD inzamelen. Plastic kan straks in een nascheidingsfabriek uit het afval gehaald worden. En op plastic Pet flesjes komt zeker binnen twee jaar statiegeld.maandag 12 maart 2018 22h43 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-sticker-ms-20180312222726

Delft. PMD container op de Adriaan Pauwstraat hoek Hugo de Grootstraat. Meest nabije restafval container is 280 meter lopen.

AVALEX geef onze restafval container terug

harrie fruyt van hertog

Direct na het verkiezingsdebat in de Veste is Martin Stoelinga op pad gegaan om stickers te plakken in zijn woonwijk Hof van Delft . Hopelijk begint de raad al een beetje wakker te worden om de nutteloze investeringen in PMD bakken stop te zetten.


maandag 12 maart 2018 15h57 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingpvda20180312

Meneer, ze maken een zooitje van onze afvalinzameling

Henk Boogaard, kandidaat raadslid PvdA

"Meneer, ik mieter alles in één zak en doe die in de dichtstbijzijnde container. Ze hebben er een zooitje van gemaakt. Ik weet niet eens waar de wijkcontainers voor de diverse afvalstromen staan. Ze staan overal verspreid over onze wijk". Zo ongeveer verliep één van de vele gesprekjes die ik tijdens de verkiezingscampagne voerde met een inwoner van onze mooie stad. "Die mensen in het stadhuis hebben besloten om de eigen afvaldienst op te heffen en samen te gaan werken met een paar andere gemeenten. Dat zou efficiënter zijn, het zou beter geregeld worden en het zou goedkoper worden. Nou, dat hebben we gemerkt". Een ander klaagde weer over de aanblik in al die containers in hun mooie wijkje. "We hebben geen plek om ze neer te zetten. Dus staan ze allemaal voor onze deur. We kregen allemaal van die grote, terwijl sommigen van ons maar weinig afval hebben. Moeten we melden dat we een kleinere willen en dan komen ze die omruilen. Allemaal extra werk en extra kosten. Waar zijn ze mee bezig. En ze zouden het in overleg doen met de bewoners. Nou, we hebben niemand gezien. Ze doen maar. Wat heeft de politiek daar aan gedaan? En we betalen ons ook nog blauw. We zijn één van de duurste steden met afvalstoffenheffing. En dan moeten we weer op jullie stemmen?"

Ja, er is nogal wat mis met onze inzameling van afval. Elders in Nederland zie je dat het prima is geregeld, dat in overleg met inwoners gezocht is naar een zo goed mogelijk systeem, dat de resultaten van gescheiden inzamelen hoog zijn en dat de kosten laag zijn. Maar niets van dat al in onze mooie gemeente Delft. De organisatie Avalex lijkt onmachtig om een effectief, door burgers gedragen systeem van gescheiden inzamelen op poten te zetten.

Voor de uitvoering verantwoordelijke VVD wethouder Harpe gaf tijdens zijn laatste raadsvergadering aan hoe afval zou moeten worden gescheiden en waarom en waar discussie over was. Maar kennelijk was hij in zijn periode niet bij machte om Avalex samen met zijn collega's uit de andere "Avalex-gemeenten" zo aan te sturen dat het ook zo uitgevoerd werd. Onze burgers zitten nu met de gebakken peren, waaronder een veel te hoge afvalstoffenheffing.

De laatste tijd richt de discussie zich vooral op de inzameling van plastic, metaal en drankverpakking (PMD). Dat is een beperkt deel van het restafval. Alle deskundigen zijn het er over eens dat scheiden van glas, papier en GFT zinvol is omdat daarmee goede kwaliteit her te gebruiken (grond)stoffen worden verkregen. Verbranden van dit afval kost per ton zo'n € 100,-. Als je het gescheiden hebt ingezameld bespaar je deze kosten en afhankelijk van kwaliteit en marktsituatie brengt het gescheiden ingezamelde afval meestal ook nog wat op. De afvalwereld heeft ook aangegeven dat als gescheiden inzamelen goed is geregeld dat er nauwelijks meer restafval over blijft. De crux zit heb bij "goed inzamelen", een door de burgers gedragen systeem van gescheiden inzamelen.

Rond PMD, wel veel volume maar slechts een beperkt gewichtsdeel van het afval, vindt discussie plaats. Op dit moment is er een regeling waarbij de gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten van het apart inzamelen van dat afval. Met die vergoeding krijgen gemeenten geld om een systeem voor het gescheiden inzamelen van dat PMD-afval te organiseren. De gemeente krijgt die vergoeding alleen als ze daadwerkelijk heeft geïnvesteerd in zo'n systeem. De vergoeding in nagenoeg kostendekkend en het spaart ook nog verbrandingskosten uit. Zo'n systeem is vooral effectief als PMD frequent huis aan huis of nabij de woning wordt ingezameld. Dan houden burgers maar weinig restafval over. Op dat principe is het zogenaamde omgekeerde inzamelen gebaseerd. Omdat het huis aan huis inzamelen van PMD in Delft nog niet is geregeld krijgt Delft weinig tot geen vergoeding voor PMD en blijven onze afvalkosten hoog. Andere gemeenten profiteren al jaren van deze regeling en dat zie je terug in veel lagere afvalstoffenheffing.

Het nut van gescheiden inzamelen van PMD heeft meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het wel of niet invoeren van statiegeld. Door voor plasticflessen en aluminium en stalen blikjes statiegeld in te voeren wordt de hoeveelheid PMD ook minder. Daardoor wordt een belangrijk deel van herbruikbaar materiaal uit het PMD gehaald. Dan is het nog de vraag of het zinvol is om het resterende PMD nog apart in te zamelen. Het resterende PMD en het overige restafval zou dan gezamenlijk kunnen worden ingezameld en eventueel worden na-gescheiden. Verder is er sprake van dat al het resterende restafval via een na-scheidingsinstallatie zou kunnen worden na-gescheiden. Discussie daarbij is de kwaliteit van de diverse gescheiden afvalstromen die uit de na-scheider komen en de kosten die er mee gemoeid zijn en de eventuele opbrengsten van de gescheiden afvalstromen.

De ombouw "van afval tot grondstof" vraagt een sterk op de bewonerswensen afgestemde aanpak. Voor de meeste mensen is het geen probleem om afval gescheiden op de juiste plaatsen aan te bieden, als het systeem in goed overleg met deze bewoners vorm heeft gekregen. Een goed systeem heeft ook als kenmerk dat het een passende voorziening biedt voor mensen die slechter ter been zijn. Voor deze mensen moet er een goede service worden geboden. Hier liggen mogelijkheden voor extra banen.

Een goede organisatie met een goede bestuurlijke aansturing (wethouder) kan de afvalinzameling in Delft in de juiste banen leiden, tegen aanmerkelijk lagere kosten. De gemeenteraad zal dit moeten oppakken en moeten nagaan of dit mogelijk is met Avalex of dat Delft de afvalinzameling weer in eigen hand moet nemen. Zoals al eerder door mij aangegeven moeten we niet over één nacht ijs gaan en eerst goed onderzoeken welke weg nu het meest effectief is. Dat kan zijn stoppen met Avalex en er weer een gemeentelijke dienst van maken. Maar er zijn wellicht ook alternatieve opties.


maandag 12 maart 2018 00h03 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-naar webcast

Gemeenteraad 8 maart 2018:
INTERPELLATIE AVALEX

harrie fruyt vanhertog, redactie politiekdelft.nl

Gerrit Valk, raadslid CDA weet het voorscheidingsprobleem van afval helder te verwoorden. Hij lijkt het enige raadslid dat nog goed wakker is.

delft-rv20180308-interpellatie-stooppakttasin

De lijsttrekker van Stadsbehang zie ik zijn tas al inpakken. Hij laat het woord voeren door Meuleman die de Wit nog even afzeikt. Zeker weten, zo haal je geen 4 zetels!

Programma CDA GR2018
Afval en Avalex
Uit onderzoeken blijkt dat nascheiding (het scheiden van afval op één centrale plaats) minstens zo goed is voor het milieu en goedkoper dan het gescheiden inzamelen van afval. Het CDA is daarom voorstander van het scheiden van afval nadat het is ingezameld. Nu wordt van huishoudens en bedrijven verwacht dat zij vooraf het afval scheiden. Drie containers per woning vraagt veel ruimte van onze bewoners, er moeten meer vuilniswagens rijden en vooral in de zomer hebben veel mensen last van stank en ongedierte omdat GFTcontainers niet wekelijks geleegd worden. Het CDA wil daarom met de andere Avalexgemeenten afspraken maken om over te gaan naar een systeem van nascheiding. Zolang dit nog niet mogelijk is moet in ieder geval in de zomer de groene container wekelijks geleegd worden, zodat bewoners die trouw hun groenafval scheiden niet met ongedierte en stank zitten.


maandag 12 maart 2018 00h02 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-hof-van-delftlaan-pmd-containers-20180311145013

Delft. Hoe lang nog PMD containers op de Hof van Delftlaan?
Lennart Harpe VVD antwoordt in interpellatie: "te vroeg om conclusies aan te verbinden." hfvh
Foto PRODEO 10mrt2018.

-----

AVR Afvalverwerking gaat Rotterdams huishoudelijk afval scheiden

Redactie rijnmond.nl

De gemeente Rotterdam laat - na Utrecht en Den Haag - vanaf volgend jaar al het huishoudelijk afval scheiden bij afvalverwerkingsbedrijf AVR
De AVR bouwt in de Rotterdamse haven een installatie om plastic verpakkingsmaterialen uit huisafval te scheiden.
Containers
Doordat de AVR het afval gaat scheiden is er voor de gemeente Rotterdam geen aanleiding meer om de bronscheiding in Rotterdam uit te breiden. Er zullen dan ook geen containers voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons worden bijgeplaatst.
De scheidingsinstallatie is vooral interessant voor het huisafval uit grote steden. Daar is het vanwege dichtbebouwde en hoogbouw ingewikkeld om van inwoners te verlangen dat ze vooraf hun afval scheiden in kunststof, drankkartonnen, blik, papier, glas en restafval.


maandag 12 maart 2018 00h01 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180311

Klachtenregen Avalex invoering 'Nieuwe Inzamelen' Hof van Delft

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Donderdagnacht mocht ik uiteindelijk nog VVD wethouder Harpe in de raadsvergadering ondervragen over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (HNI) door Avalex.

... Ook zijn de loopafstanden naar de restcontainer een probleem. Afvalzakken slavernij. Volgens VVD wethouder Harpe moeten slecht ter been zijnde ouderen dat via de WMO gaan regelen. Dure oplossing.

... Op dit moment is de afvalverwerking in sneltreinvaart aan het veranderen. De AVR Rotterdam is klaar met een mega grote nascheidings installatie voor restafval. Ook hebben 200 gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeld Alliantie. Het is beter om statiegeld Plastic pet flesjes en blikjes te heffen. Dat is een bom onder de PMD inzameling. Helaas doen Avalex gemeenten daar niet aan mee.

... Er is een nieuwe interim Avalex directeur Vincent van Woerkom door GroenLinks voorzitter Stephan Brandligt benoemd. De vorige is al maanden ziek thuis en er wordt gelijk naar een andere baan voor Jack Kuin gezocht. Die Vincent van Woerkom is een groot financieel onbenul daar hij in Amsterdam een financiële chaos van 188 miljoen heeft veroorzaakt. GroenLinks wethouder Stephan Brandligt wou er niets over zeggen daar het over personen ging. Je moet een mega imbeciel zijn om zo een Amsterdamse rat in pak , tot peperdure inhuur directeur van noodlijdend Avalex aan te stellen.vrijdag 9 maart 2018 17h26 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-rv20180308-interpellatienaar webcast

Gemeenteraad 8 maart 2018:
INTERPELLATIE AVALEX

Griffie gemeente Delft

Op verzoek van Onafhankelijk Delft hield de raad aan het eind van de vergadering een interpellatiedebat over het nieuwe inzamelen door Avalex. Wethouder Lennart Harpe wees tijdens het debat op de kwartaalrapportages om de raad op de hoogte te houden over de nieuwe werkwijze die door de raad is vastgesteld. Het nieuwe inzamelen wordt in Delft wijk voor wijk proefgewijs ingevoerd.

Als het aan het CDA ligt, wordt de pilot voorlopig niet verder uitgebreid dan de Hof van Delft waar de eerste weken hebben geleid tot klachten en verkeerd aangeboden afval. Samen met Onafhankelijk Delft diende het CDA een motie in om het nieuwe inzamelen in de Hof van Delft grondig te evalueren, voordat dit verder uitgerold wordt.

Gescheiden inzamelen wordt volgens Stadsbelangen Delft geen succes. Ook de ChristenUnie was kritisch. Die fractie heeft de indruk dat Avalex het mensen moeilijk maakt om hun restafval weg te brengen. Ook de VVD ziet, net als Stadsbelangen Delft, meer in na-scheiding. Onafhankelijk Delft zou het liefst dat de raad aan de noodrem kan trekken als na het tweede kwartaal blijkt dat de proef niet werkt.

Wethouder Harpe zei het nog veel te vroeg te vinden om via een motie na drie weken ervaring al met de proef te stoppen. Hij erkende dat er behoorlijk ontwikkelingen zijn rond na-scheiding. In de kwartaalrapportages zal de raad ook terugzien of het nieuwe inzamelen op voldoende draagvlak kan rekenen. De motie werd verworpen.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


maandag 5 maart 2018 04h24 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavalex20180305

Vincent van Woerkom, secretaris-directeur van Avalex

update 07h29: net op radio npo1 >200 gemeenten waaronder Rotterdam willen statiegeld op blikjes enz. Hoe houdbaar zijn de meerjarenbegrotingen van Avalex?

Hoe lang blijft AVALEX nog solvabel?

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het navolgende bestuur-nieuws plukte ik van de Avalex website: Het bestuur van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is van start gegaan op 15 februari jl. De komende maanden staan in het teken van de modernisering van de bedrijfsvoering van Avalex en het onderzoek naar verdere stappen in de governance van Avalex. Het bestuur heeft de heer V.G.J van Woerkom gevraagd de taak van secretaris-directeur te vervullen met het oog op deze doelstellingen. De heer van Woerkom heeft deze positie de afgelopen 4 maanden reeds vervuld. Met de heer J. Kuin is het bestuur in gesprek over een nieuwe uitdaging en andere passende functie.

Op Vlietnieuws lees ik het volgende: Afvalbedrijf Avalex, waarvan Leidschendam-Voorburg mede eigenaar is, betaalt de Amsterdamse topambtenaar Vincent van Woerkom. Hij is door Amsterdam bij Avalex gedetacheerd. Maandelijks krijgt Avalex een factuur voor zijn loonkosten.
Van Woerkom zit sinds mei 2017 bij Avalex waar hij inmiddels de topman is geworden nu directeur Jack Kuin al langere tijd ziek thuis zit. Oorspronkelijk was Van Woerkom bij Avalex aan het werk om een omvorming van de bedrijfsstructuur mee vorm te geven.
Een zegsman van de gemeente Amsterdam laat het volgende weten: "In het kader van uitwisseling van kennis en ervaring worden medewerkers van de gemeente Amsterdam regelmatig gedetacheerd buiten de gemeentelijke organisatie en vice versa. Bij detachering is altijd sprake van individuele afspraken en maatwerk. Daarvan is in deze specifieke situatie ook sprake. Gezien de privacy van belanghebbende willen wij het hierbij laten."
Sinds augustus 2014 is Van Woerkom directeur bijzondere projecten bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Hij werd echter door D66-wethouder Udo Kock uit die functie ontheven. Naar verluidt omdat het een chaos was bij middelen en control, een afdeling waar Van Woerkom over ging.

Het Parool schrijft als volgt: Topambtenaar Vincent van Woerkom is uit zijn functie gezet als directeur van de gemeentelijke Directie Middelen en Control. Hij gaat andere projecten voor de gemeente uitvoeren.
Dat blijkt uit een intern bericht van de gemeente Amsterdam, in handen van deze krant.
Volgens ingewijden is het een chaos bij Middelen en Control. Deze dienst moet toezicht houden op de financiële bedrijfsvoering, maar dat gebeurt 'onvoldoende en functioneert niet naar behoren', schreef de rekeningcommissie van de vorige gemeenteraad in een concept­analyse over de verkeerde overboeking van 188 miljoen euro aan woonkostenbijdragen, eind december.

Redactioneel commentaar politiekdelft.nl
harrie fruyt van hertog: (concept)
Eerder ging Raimond du Prez onderuit, hij nam Anne Koning in bescherming met te laat verschijnen van accountantsrapporten en er bleek later 8 miljoen zoek, verlies door verkeerde automatisering. Nu nam Aletta Hekker de benen en de aardige en lieve vliegtuigingenieur Stephan Brandligt stapt zonder enige aarzeling in het dagelijkse bestuur. Hij kan het bewoners van de week uitleggen in de raadsvergadering. Tekorten bij Avalex kunnen alleen worden rechtgetrokken door tarief verhoging.


maandag 5 maart 2018 03h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180305

Debat aangevraagd over het ‘Nieuwe Inzamelen’ afval

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In december 2016 hebben D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP het omgekeerd inzamelen doorgedrukt. In de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder worden als eerste het 'Nieuwe Inzamelen' ingevoerd. Daarna volgen de andere wijken in Delft. Iedereen moet zijn huishoudelijke afval in de keuken gaan scheiden en apart aanbieden aan de gemeente. In 'mini' containers of de ondergrondse in de buurt. GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (verpakkingen van plastic en metaal; en drankpakken), OPK (oud papier en karton), Glas en restafval. Doel is dat je nog maar 8,3 kg restafval (1 zak) per maand aanbiedt. Dat systeem werkt alleen als de burger meewerkt. Maar die heeft helemaal geen zin om zijn huishoudelijk afval thuis op te slaan in drie aparte bakken. Of met vuilniszakken over straat te gaan lopen. De verandering gaat te snel en het draagvlak ontbreekt.

In Hof van Delft staan veelal kleine oude woningen. En veel bovenwoningen. Mensen willen ook geen drie containers in hun sowieso al kleine tuintje. En mensen zonder tuin en mini container moeten met vuilniszakken over straat gaan lopen naar verderop gelegen containers. Voor ouderen is dat een probleem. 'Delftenaren worden afvalslaven' Nee dus. De investering in al deze nieuwe containers bedraagt 5 miljoen euro. Avalex denkt 5,3 miljoen te besparen op de verwerkingskosten. En de vraag is of die besparing ooit gehaald gaat worden. Wishfull Thinking. De eerste grote kink in de kabel is China. Al ons plasticafval ging naar China. Maar die hebben sinds 1 januari een importverbod voor de invoer van Europees plastic afval. China heeft zelf plastic afval genoeg en ze vinden het slecht gesorteerd en vol met gevaarlijke stoffen zitten.

Dus nu weten we geen raad met ons plastic afval, behalve door het op te slaan. Ik wil de vinger aan de pols houden door tussentijdse rapportages van het college te krijgen. Straks zitten we in Delft met een peperduur niet functionerende afval scheiding. Omdat de deelstromen te vervuild en uiteindelijk toch nog bij elkaar gegooid worden als restafval.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


vrijdag 2 maart 2018 18h59 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-afbeeldingod20180227

Stoelinga: Burgers gooien hun restafval nu in dichtstbijzijnde containers. Ook rest afval in PMD dus. Dit leidt tot afkeur van de hele partij.

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil INTERPELLATIE AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil de komende raadsvergadering een interpellatie over Avalex.
Gemeentewet artikel 155
2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.
Ik ben benieuwd of de plaatselijke partijen nu gaan doen wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben opgeschreven.

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: prodeo <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 2 maart 2018 om 13:38
Onderwerp: Fwd: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex

ter info

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex
Datum: Fri, 2 Mar 2018 13:26:31 +0100
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: Raymond Jeene <rjeene@Delft.nl>, martin stoelinga <ruisch@ziggo.nl>, jolanda gaal <jolandagaal-gala@hotmail.com>

Goede middag griffie R. Jeene

Kunt u onderstaand verzoek tot het houden van een interpellatie as raadsvergadering 8 maart over het 'nieuwe inzamelen' van huishoudelijk afval door Avalex ter kennis brengen aan de voorzitter van de gemeenteraad, M. van Bijsterveldt.

Wij krijgen veel negatieve reacties uit de wijk Olofsbuurt over het Nieuwe Inzamelen (NI). Daar Avalex bij ons, door het verleden, een slechte reputatie heeft bij invoering van nieuwe systemen willen wij de vinger continu aan de pols houden.

Avalex is een BVO College bedrijfsvoeringsorganisatie geworden maar wij willen nauw betrokken blijven. Wij horen dat burgers niet met hun restafval naar een verderop gelegen restafval container gaan lopen maar het in de dichts bijzijnde container gooien. Dat is het paard achter de wagen spannen.

vraag 1 is het aantal klachten over Avalex in de wijk Olofsbuurt toegenomen?

vraag 2 ouderen kunnen en willen veelal niet met restafvalzakken ver over straat lopen. Wat is de oplossing?

vraag 3 invoering was in dec. 2017. Kunt u ons nu en per elk kwartaal op de hoogte houden van de effectiviteit en efficiency per ingezamelde deelstroom?

vraag 4 is er na de invoering van deze 2 wijken Olofsbuurt en Harnaschpolder nog een evaluatiemoment in de raad? Wanneer Is er een go no-go moment voorzien voor de invoering in de rest van delft?

vraag 5 de Avalex directeur is blijkens de avalex site al vier maanden not on duty. Dit is al weer de tweede directeur in korte tijd tijdens een belangrijke systeemwijziging. Wat is hier aan de hand?

jan peter de wit


vrijdag 2 maart 2018 11h44 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-twitter-bramstoop-20180301-1
delft-twitter-bramstoop-20180301-2

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft over Avalex op Twitter


donderdag 1 maart 2018 01h56 week 9 politiekdelft.nl    TOP

WAAR BLIJFT ACTUELE MOTIE?

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

Avalex mag ongestoord aantal restafval-containers verminderen en verplaatsen.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Avalex kan een hot item worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het omgekeerd inzamelen geeft nu al problemen daar waar het inmiddels is toegepast, zoals in de Hof van Delft. Donderdag 8 maart 2018 is er een raadsvergadering. Met een actuele motie kan de raad Avalex op de agende plaatsen. De politiek partijen maken dan voor de verkiezing de bewoners duidelijk wat hun mening is over dit nieuw ingevoerde beleid van Alex op wens van de Europese Unie.

-----

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Griffie Delft <Griffie@Delft.nl>
Aan: "'prodeo@ziggo.nl'" <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 27 februari 2018 om 12:07
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer Fruyt van Hertog,

De griffie heeft uw mail van 15 feb. jl. over de wijkcontainers van Avalex ontvangen en onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad van Delft.

De fracties in de gemeenteraad bepalen zelf wat zij met uw brief gaan doen. De fracties hebben geen aanleiding gezien om uw brief te agenderen voor een commissievergadering.

U kunt uw brief op internet terugvinden op de website van de gemeenteraad via http://ris.delft.nl onder de knop 'ingekomen stukken' (weeknummer 08).

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de griffie.

Met vriendelijke groet

Anja van den Berg
Algemeen secretaris griffie gemeenteraad Delft


dinsdag 27 februari 2018 00h08 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180227

Nu zeer veel klachten over Avalex in Hof van Delft

Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft

Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval.

Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.

-----

Bovenstaand stuk toegevoegd aan dossier Avalex.
Zie: dossier Avalex.


maandag 26 februari 2018 00h05 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-henk-boogaard-20180225

Henk Boogaard staat als kandidaat raadslid nr. 4 op de lijst van de PvdA Delft. Deze Ir. zou met voorkeursstemmen de raad zeker weten te versterken met zijn vakinhoudelijke kennis van de afvalmarkt in relatie tot Avalex.

Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

Webstek Henk Boogaard

De feiten
Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl het landelijk gemiddelde op iets meer dan € 238,- lag. Ruim € 104,- lager.
Mijn conclusie is dan ook dat er bij rioolheffing en OZB waarschijnlijk weinig te besparen zal zijn. De gemeenteraad kan zich het beste richten op onderzoek naar de oorzaak van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Onderzoek gewenst naar oorzaak hoogte afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en verwerking zijn niet alleen hoog. Maar er zijn ook veel klachten. Die gaan over de organisatie van de inzameling, mogelijkheden van aanbieden van gescheiden afvalstromen en de voorlichting die burgers daarover ontvangen. Die klachten kan ik onderschrijven. Om goed zicht te krijgen over wat de oorzaken zijn vind ik dat de gemeenteraad deze zaak moet laten onderzoeken. Een onafhankelijk onderzoek heeft dan de voorkeur. De raad is niet deskundig en er ontstaat anders al snel een welles-nietes discussie tussen college en raad.

Wie moet het onderzoek uitvoeren?
De gemeentelijke Rekenkamercommissie zou dit onderzoek voor de gemeenteraad kunnen (laten) uitvoeren. Maar de gemeenteraad kan ook zelf, zonder tussenkomst van het college, aan een extern bureau opdracht geven tot zo'n onderzoek. Met als onderzoeksvragen: is de inzameling voldoende gericht op gescheiden inzameling, wat is de hergebruikskwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen, geef inzicht in de kostenopbouw, geef een verklaring voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en geef aanbeveling voor verbeteringen en kostenverlaging.


maandag 26 februari 2018 00h04 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Heel bijzonder ...
Stoelinga is het 100% eens met mij!
Een fijne wandeling met je zakjes afval.

 hfvhdelft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

-----

Politieke stellingname

Redactie Delft op Zondag

Onafhankelijk Delft, Martin Stoelinga:
... Als stadspartij willen we juist deze grote ergernissen aanpakken en dat zullen we ook gaan doen. Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval. Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.


donderdag 22 februari 2018 02h10 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

-----

Speerpunten Het beste voor Delft!, lijst 9

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

... 6. Afvalbeleid Het afvalbeleid (gescheiden inzamelen) is en wordt geen succes. Leidt bovendien tot minder service en is duurder voor inwoners en ondernemers. Alles in één bak, want nascheiding is goedkoper, beter voor het milieu en leidt tot lagere lasten.


maandag 19 februari 2018 00h03 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-havenstraat_000_avalex_legen_ondergrondse_container_20150426112839

Delft. Ondergrondse containers in de Havenstraat.

Het Nieuwe Inzamelen - AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: Info <info@avalex.nl≶
Datum: 18 februari 2018 om 11:25
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex

hi wouter wullems, medewerker klantenservice

Dank voor het uitgebreide antwoord.
Rotterdam kiest definitief voor nascheiding.
Evenzo Den Haag, de boten met vuilcontainers varen door Delft op weg naar de AVR.
Meer zeg ik er maar niet over, dat moet de Delftse politiek maar doen.
Ik ben niet thuis in de afvalmarkt.
De Europese Unie moet dan maar even wachten.

Nogmaals ik ben niet van plan wandelingen te gaan maken met zakjes vuil.
2 x 140 = 280 meter is me gewoon te ver.
Alles is bij mij restafval en dat blijft zo.
Ik ben daar niet de enige in die zo handelt.
Ik vind afval scheiden ook heel belangrijk, vooral nascheiden.

Contact opnemen met de gemeente is gaande.
Mijn eerste email komt op de lijst van ingekomen stukken.
De politiek moet de kwestie maar oppakken.
Zie verder mijn dossier Avalex
http://www.politiekdelft.nl/dossier-avalex.html.
Hier staat ook wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's voor GR2018 hebben geschreven over Avalex.

Het afkeuren van de PMD-container kan Avalex voorkomen door de afvalcontainer terug te plaatsen en een losse PMD op straat.
Ik betaal afvalstoffenheffing om afval en grondstoffen af te voeren dus er is geld om overal de afval containers te handhaven.
De PMD moet gewoon bekostigd worden uit de opbrengsten van de grondstoffen.
Lukt dat niet dan is dat niet mijn probleem.
Misschien kan de Europese Unie de tekorten afdekken?

gr
harrie fruyt van hertog

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 16 februari 2018 om 15:48
Onderwerp: RE: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Goedemiddag meneer Fruyt van Hertog,

Bedankt voor uw bericht. De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2020 naar 100 kg restafval per persoon te komen. Dat percentage halen we op dit moment op Europees en op landelijk niveau nog niet. De aangesloten gemeenten en Avalex hebben besloten om met Het Nieuwe Inzamelen alvast een grote stap te zetten in het gescheiden inzamelen. Op dit moment is er onvoldoende nascheidingscapaciteit ondanks de omschreven initiatieven. Het opzetten van een nascheidingsinstallatie, waar u het over heeft, vraagt al snel een investering en een locatie om een dergelijke installatie te bouwen in het Avalex-werkgebeid is niet snel gevonden. Wachten op een nascheidingsinstallatie in de omgeving is geen optie, want dan behalen we de doelstelling niet. Daarnaast geeft afvalscheiding aan de bron op dit moment de beste resultaten. Dit komt omdat de kwaliteit slechter is bij nascheiding, waardoor de opbrengst ook minder is.

Als u PMD, GFT en papier scheidt, zult u zien dat er veel minder restafval overblijft. Hierdoor zijn dit geen dagelijkse wandelingen met zware zakken. Het grote aantal restafvalcontainers wordt dan overbodig. Dit is de reden dat locaties voor grondstoffen dichtbij huis zijn geplaatst en de restcontainer is verplaatst. Deze blijft op loopafstand van uw woning (zie de kaart hieronder). De restafvalcontainer op Schimmelpenninckstraat 2 is 140 meter van uw woning verwijderd. Aangezien er momenteel aan de locaties gewerkt wordt, kan het zijn dat de huidige situatie niet verschilt met ons plan. We zullen dit natuurlijk zo spoedig mogelijk realiseren.

Jammer dat u het scheiden van afval niet net zo belangrijk vindt als wij. Wanneer bewoners zakken met restafval in de PMD container deponeren, zal onze afvalverwerker de lading die hieruit komt helaas af moeten keuren en wordt dit verbrandt met het restafval. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden en daarmee wordt het 'werk', zoals u het omschrijft, van welwillende bewoners teniet gedaan.

Wij begrijpen uiteraard dat er ouderen en mindervaliden in de wijk wonen die het moeilijker vinden om hun restafval naar een ondergrondse container in de wijk te brengen. Mocht het in individuele gevallen niet lukken, dan kunnen die bewoners contact opnemen met de gemeente. Op deze manier kunnen wij hen helpen.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!

Met vriendelijke groet,

Wouter Wullems
Medewerker Klantenservice
Avalex, Laan van 's-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag


vrijdag 16 februari 2018 05h28 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180211153517

Delft. Afval-container in Adriaan Pauwstraat omgewisseld voor een PMD-container.

Het Nieuwe Inzamelen - Avalex

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Begin van de week kreeg ik een brief van de Avalex. Ik moet mijn afval naar de 300 meter verder verplaatste wijkcontainer gaan brengen.
Zie verder onderstaand mijn reactie aan de directie van Avalex per email.

Wat schrijven de Delftse politieke partijen over Avalex in hun verkiezingsprogramma voor GR2018.

CDA
Uit onderzoeken blijkt dat nascheiding (het scheiden van afval op één centrale plaats) minstens zo goed is voor het milieu en goedkoper dan het gescheiden inzamelen van afval. Het CDA is daarom voorstander van het scheiden van afval nadat het is ingezameld.
Snelle verbetering kwaliteit en kosten van Avalex
De dienstverlening van ons afvalbedrijf Avalex is momenteel onder de maat. Delft is in een paar jaar tijd 30% meer gaan betalen voor afval, terwijl we steeds minder waar voor ons geld krijgen. Als dit niet snel verbetert, dan moet Delft op zoek naar een alternatief.

ChristenUnie
Het systeem van omgekeerd inzamelen van Avalex is veelbelovend; maar de invoering gaat traag en milieuwinst moet zich nog bewijzen. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

D66
D66 is kritisch op de wijze waarop Avalex de afvalinzameling uitvoert en ziet graag betere dienstverlening voor minder geld. D66 wil onderzoeken welke organisatievorm hier het beste bij past. D66 wil dat de afvalverwerking goed, goedkoop en duurzaam gebeurt, daarom moet onderzocht worden hoe dat het beste kan: door Avalex te verkopen, om te vormen in een overheids-NV of op een andere manier.

GroenLinks
Voor het noodzakelijke draagvlak onder de burgers om afval te scheiden dient Avalex beter te communiceren, en het afvoeren van afval zo makkelijk mogelijk te maken.

Onafhankelijk Delft
Stoppen met Avalex. Stoppen met omgekeerd inzamelen. Tegen het privatiseren van vuilophaler Avalex.

Stadsbelangen Delft
Gang van zaken rond Avalex. Een voorziening die onze inwoners meer geld kost en minder service verleent.

STIP
Afvalverwerking gebeurt op een efficiënte en duurzame manier. Daarom kijken we na invoering van het nieuwe bestuursmodel van afvalverwerker Avalex of voorscheiding nog steeds de beste optie is. Als het slimmer blijkt om juist alleen aan het eind te scheiden kiezen we daarvoor.
De dienstverlening van afvalverwerker Avalex kan beter en de afvalstoffenheffing in Delft is erg hoog. We willen hier meer grip op krijgen zodat we afval op een duurzame manier kunnen verwerken zonder dat de kosten stijgen.

VVD
Afvalverwerking kan efficiënter en effectiever uitgevoerd worden door een marktpartij. Daarom willen wij Avalex naar de markt brengen.

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Info <Info@avalex.nl>
Aan: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: Automatisch antwoord: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij zullen uw vraag/melding in behandeling nemen.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Met vriendelijke groet,

Avalex Klantencontactcentrum

-----------------------------------------------------------------------

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: harrie fruyt van hertog <prodeo@ziggo.nl>
Aan: info <info@avalex.nl>, Raymond Jeene <rjeene@delft.nl>, harriefruytvanhertog@ziggo.nl
Datum: 15 februari 2018 om 22:17
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

aan: info@avalex.nl tav de directie van Avalex
cc: rjeene@delft.nl tav de gemeenteraad van Delft

hi avalex,

Ik reageer op de brief van februari 2018 aan de bewoner(s) van Hugo de Grootstraat 174 over afval en grondstoffen naar de wijkcontainers brengen.
Om gelijk met de deur in huis te vallen, sjouwen met zakjes vuil, daar begin ik niet aan.
Ik verzoek Avalex de ondergrondse restafvalcontainer terug te plaatsen in de Adriaan Pauwstraat hoek Hugo de Grootstraat.
Ik doe al mijn afval en grondstoffen in één zak en dump die voorlopig in de PMD container op voornoemde locatie.
Afvalscheiding vind ik prima, vooral nascheiding.
Ik ben alleenstaande, 71 jaar en slecht ter been en ingezakte rugwervels.
Ik betaal de hoofdprijs aan afvalstoffenheffing en moet ook nog eens extra werkzaamheden verrichten.
Het zal mij benieuwen of het nieuwe beleid gehandhaafd blijft.
gr
harrie fruyt van hertog
hugo de grootstraat 174
2613 tz delft

-----------------------------------------------------------------------

Download file.pdf

maandag 5 februari 2018 00h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180204135737

PMD container in de Adriaan Pauwstraat te Delft.

AVALEX DOET MAAR!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vanmiddag even mijn afval gedumpt in de PMD container om de hoek. Avalex verplaatste de container voor afval van de Adriaan Pauwstraat eerst naar de Antonie Heinsiusstraat en vorige week naar de Schimmelpenninckstraat. Van 50 meter lopen naar 300 meter.

Avalex heeft niets overlegd met de bewoners ter plaatse. Omgekeerd doe ik dat nu ook en stort mijn afval in de PMD container om de hoek. 300 meter lopen met een zakje afval doe ik niet. Als alleenstaande allemaal aparte zakjes afval verzamelen. Niet dus, hoe gek moet je daar voor zijn.

Van meet af aan ben ik voor nascheiding. Ik ben benieuwd of Avalex en/of de gemeente Delft actie tegen mij gaat ondernemen. Beleidsregels heb ik nergens kunnen vinden.

Hof van Delftlaan in beeld

delft-hof-van-delftlaan-pmd-containers-20171224145555 delft-delft-hof-van-delftlaan-papier-containers-20171224145149 delft-delft-hof-van-delftlaan-afval-containers-20171224145459

Containers op de Hof van Delftlaan.

AVALEX

Fred Kruitwagen, bewoner Delft.

Een van de kwaliteiten van Avalex is het eigen initiatief van die organisatie. Dat dit kenmerk meer gebaseerd is op enthousiasme van de daar aanwezige beleidsmakers dan het gevolg van overleg en noodzaak moge blijken uit de volgende voorbeelden. Zo hebben we de introductie van de blauwe papierbak als mededeling en feit over ons heen laten komen en onlangs meldt Avalex ons dat het restafval door ons zelf naar de ondergrondse container gebracht moet worden.

Dat is geen probleem als die container redelijk dicht bij je voordeur staat, maar is dat niet het geval, dan ben je de klos. Jammer dan, maar zo is het: voor u, zonder u en over u geregeld. Sinds een paar weken mogen de bewoners van het Hof van Delftplein en nabije omgeving zich verheugen op een nieuwe actie van Avalex. Tegenover de Coop aan dat plein bevond zich een glascontainer. Voor de hand liggend als je boodschappen gaat doen en je lege flessen kan selecteren op statiegeld of niet, lijkt me. De statiegeldflessen zijn nog wel in te leveren bij de Coop, het overbodige glaswerk kan niet meer in de glascontainer worden gedumpt. Want deze is weg. Wel zijn er nog 6 grote containers voor plastic e.d maar er is niets meer voor glas.

Op een gegeven moment stond op de gebruikelijke locatie een kartonnen bordje met de mededeling. "Glascontainer 300 meter bij de rotonde"..En inderdaad;bij de rotonde aan het Wilhelminapark en het zwembad, bij een constante stroom van automobilisten, zwementhousiasten, scholieren van het Stanislascollege roulerend rond de rotonde hebben de beleidsmakers van Avalex in het kader van "verbetering" daar de glascontainer geplaatst. Ik heb er inmiddels twee keer mijn statiegeldloze flessen in de auto naartoe gebracht, wachtend op m'n beurt met een paar ander automobilisten.

Gelukkig ben ik automobilist en kon ook nog parkeren. Maar het roept bij mij wel de vraag op: welke afwegingen hebben de Avalexmedewerkers gemaakt toen ze dit plan hadden en daarna in uitvoering brachten? Stimulans voor het autoverkeer, meer mobiliteit en uithoudingstest voor de oudere supermarktbezoeker rond de Hof van Delft. Het is onduidelijk en niet logisch of voor de hand liggend. Overigens hoop ik dat Avalex blijft zoeken naar verbetering van dienstverlening; het zou echter wel moeten gebeuren in en na overleg met alerte gemeenteambtenaren, zodat beslissingen niet teruggedraaid hoeven te worden.


donderdag 1 februari 2018 17h27 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

AVALEX ophalen restafval.
Lachen? Of om te huilen?

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Vanochtend ging ik mijn afval wegbrengen naar de restafvalcontainer op de Antonie Heinsiusstraat.
Hè, wat is dat nou?
De restafvalcontainer is al weer verplaatst.
Nu naar de Schimmelpenninckstraat.
"Iets verder weg", exact 300 meter heen en weer lopen.
De restafvalcontainer bevond zich eerder in de Adriaan Pauwstraat.

Ik ben alleen en thuis afval scheiden vind ik te veel gedoe.
Aan de Delftse politiek: doe maar aan nascheiding.
Ik heb mijn zak met afval gedumpt in een PMD container.
Ik wacht eerst maar eens een waarschuwing af.
Daarna zoek ik uit of dit allemaal zo maar kan.

Persoonlijke kosten 1 zak afval afvoeren
Ik betaal aan:
Afvalstoffenheffing 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Eenpersoonshuishouden € 222,05
Wethouder: laat huishoudelijke hulp afval wegbrengen als je slecht ter been bent.
Mijn hulpje kost 22 euro per uur.
berekening: (222,05/52)+300/(5000/60)/60x22,00 =
1 zak per week = euro 5,59.

delft-adriaan-pauwstraat-restafvalcontainer-20180201133627

delft
donderdag | 21 januari 2016 | 15h10 | week 04 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft_adriaan_pauwstraat_afvalcontainer_ondergronds_20160121142304.jpg

Delft, Adriaan Pauwstraat.
Let op! Sinds vandaag je afval vanaf de rijbaanzijde in de container droppen.
Is raadslid Jan Peter de Wit tijdig ingelicht door wethouder Hekker?

-----

onafhankelijkdelft.nl - Vragen over geheimzinnige uitverkoop Avalex Bedrijfsafval bv

door Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
- Ik ben door Avalex dagelijks bestuurslid Aletta Hekker (D66) totaal nergens over geïnformeerd. ...
- Ik heb een bloedhekel aan die ondemocratische en ondoorzichtige Gemeenschappelijke regelingen. ...
- Waarom is dit niet vooraf aan de gemeenteraad voorgelegd of gecommuniceerd? ...
- Is dit te zien als zwart geld? ...


delft
zaterdag | 25 juli 2015 | 14h25 | week 30 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft_avalex_jaarstukken_2014_0.gif
delft_avalex_jaarstukken_2014.gif

avalex.nl - Avalex jaarstukken 2014
Aan het algemeen bestuur
Wij bieden u de jaarstukken 2014, bestaande uit het jaarverslag 2014, de jaarrekening en de overige gegevens, aan. Het jaarverslag is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. Hiermee doet het verslag naast de doelmatigheid recht aan de doeltreffendheid van Avalex. Het verslag geeft naast de programmaverantwoording nu ook nadrukkelijk de gerealiseerde maatschappelijke meerwaarde van Avalex weer.

TOP

delft
zaterdag | 18 juli 2015 | 07h11 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.

delft truck.jpg

avalex.nl - Terugblik op een mooi jaar!
Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2014. Een jaarverslag dat laat zien waar we als organisatie mee bezig zijn geweest in 2014 en wat we hebben bereikt voor onze gemeenten, inwoners en eigen personeel. Dit gaat verder dan alleen positieve financiële resultaten waar we heel trots op zijn. Avalex timmert nadrukkelijk ook maatschappelijk aan de weg. Over 2014 rapporteren wij voor het eerst over onze maatschappelijke meerwaarde. Een belangrijke stap daarbinnen is de aansluiting van dit jaarverslag met de wereldwijd geaccepteerde GRI standaard voor maatschappelijke verslaggeving.
...
Het creëren van maatschappelijke waarde gaat in onze ogen verder dan het uitvoeren van onze taak ten aanzien van de inzameling van afval- en grondstoffen op een milieubewuste manier. Het feit dat we een gemeenschappelijke regeling zijn, maakt dat het bestaansrecht van Avalex samenhangt met de waarde die wij voor de maatschappij leveren. Avalex is van en voor de samenleving. Dit betekent dat wij naast milieu, waarde willen creëren op economisch en sociaal vlak.

TOP


| dinsdag | 22 mei 2012 | 02:17 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/peter_floor_avalex_delft.jpg
"Directeur Avalex Peter Floor ontslagen door Raimond de Prez"

"Interpellatie debat: Financi�le chaos bij Avalex?"
"Ja, dat ik dit ooit zou moeten toegeven: de gemeenteraad in Pijnacker/nootdorp is sneller en veel beter ge�nformeerd over de financi�le chaos bij reinigingsbedrijf Avalex dan wij. En dat is een blamage op zich. Vooral daar onze wethouder De Prez voorzitter van het dagelijks bestuur is."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| maandag | 21 mei 2012 | 03:09 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'
"Op 22 juni 2009 hebben Koning en Jense namens het AB de ontwerpbegroting 2010 voor akkoord ondertekend. De ontwerpbegroting 2010 sluit met een positief resultaat van € 896.000. In de vergadering DB d.d. 3 oktober 2011 wordt een verlies gepresenteerd van € 1.337.000.
Een track van ruim twee miljoen euro in een jaar tijd, geld dat zoek is. Elke financiele onderbouwing ontbreekt tot nu toe. Reden voor het DB om een extern onderzoek te laten uitvoeren.
Wethouder Raimond de Prez PvdA, de voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex vergeet de Delftse raad in te lichten en dat is een politieke doodzonde.
Tijd om de aanwezige vuilniswagens eens te gaan tellen."

harrie fruyt van hertog


delft adriaan_pauwstraat_000_ondergrondse_container_inclusief_toegangscontrole_20120520_142147_a.jpg
Delft, Adriaan Pauwstraat.
Avalex plaatst nieuwe ondergrondse vuilcontainer inclusief toegangscontrole gefabriceerd door de Koninklijke Bammens. Vraag aan Raimond: Moet je straks per afvalzakje extra betalen om de verliezen te compenseren?

"12 mei 2009: Koning kan zich niet voorstellen ..."
"Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft op 3 oktober 2011 besloten een onderzoek te laten verrichten door een externe accountant. De aanleiding vormt de voortdurende onduidelijkheid in de informatievoorziening over de resultaten van het boekjaar 2010 en het uitblijven van dejaarrekening."
Avalex Rapport Deloitte 2012


| maandag | 21 mei 2012 | 01:41 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rdeprez.jpg

"Was De Prez wel onwetend over Avalex wantoestanden?"
"Als ik op de woorden van wethouder De Prez moet afgaan, dan was het bij ons vuilnisophaaldienst Avalex eerst de accountant die niet deugde, maar nu lees ik in het AD dat directeur Peter Floor wordt ontslagen. De informatie die ik tot nu toe kreeg van wethouder De Prez, die tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex, is tegenstrijdig. Het lijkt op een nieuwe gondelaffaire in wording. Ook toen kregen de ambtenaren de schuld, terwijl de politiek verantwoordelijken zogenaamd geen blaam trof. Dat alleen al is totaal ongeloofwaardig."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| vrijdag | 11 mei 2012 | 14:06 | *

'DE PREZ BLEEF ZWIJGEN TOT OP HEDEN'
"PvdA wethouder Raimond de Prez en ook voorzitter van het dagelijkse bestuur van Avalex als opvolger van Anne Koning hield alles onder de pet. Tot nu toe weten de raadsleden in Delft niets van de Avalex-affaire. Ik heb het Deloitte-rapport even vluchtig doorgenomen en zag al wat rare praat van onze Delftse bomen-ingenieur. Zoek op Koning in het rapport. Kom ik op terug."
harrie fruyt van hertog


delft spijkstaal_elektro_vuilnisauto.jpg

"AVALEX: Het geheime Deloitte-rapport ....."
"Exclusief voor de lezers van Telstar en Het Krantje Online is hierbij het 125 pagina's tellende Deloitte-rapport, dat naar onze redacties is gelekt. Het rapport bevat vertrouwelijke e-mailberichten, namen van medewerkers en bedragen. De raadsleden hebben dit rapport, vanwege de geheimhouding, niet ontvangen."
hetkrantje-online.nl - Telstar


| woensdag | 23 mei 2012 | 21:15 | *

'GRAAG OP TIJD OM 20:00 UUR BEGINNEN BAS!'
"en zet de interpellatie als eerste punt op de agenda zodat de Delftse bewoners kunnen zien hoe hun geld werd verspild door Avalex zonder dat het dagelijks bestuur er weet van had. Toen Raimond de Pres PvdA een accountantsonderzoek liet instellen, op jacht naar de miljoenen die zoek waren, vergat hij dat te melden aan de raad."
harrie fruyt van hertog


"Leefbaar Delft vraagt interpellatie aan"
"In de raadsvergadering van donderdag 24 mei zal de fractie van Leefbaar Delft een interpellatie vragen over de financi�le situatie bij afvalinzamelingsbedrijf Avalex. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. De fractie heeft vragen over het bestuurlijk handelen van wethouder Raimond de Prez als voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex en over de informatievoorziening aan de gemeenteraad van Delft."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| woensdag | 23 mei 2012 | 02:07 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'
"Toezicht kan je pas houden als je er verstand van hebt. Hoe kan je nou controle houden zonder enige kennis van zaken. De eerste zes jaar van mijn werkzame leven ben ik begonnen (1964) op een gerenommeerd accountantskantoor in Rotterdam, elite en nog heel streng in die tijd. De kennis die ik daar opdeed komt nog steeds van pas. Begroting en jaarrekening wat moet je met al die cijfers als Wageningse bomen-ingenieur bijvoorbeeld. Hoe kan je nou in het DB zitten zonder enige MT ervaring? Zie de gevolgen en het dan ook nog weghouden voor Jan-publiek die het gaat betalen. Ik heb aangifte gedaan van lekken, sorry Raimond van jou had ik meer verwacht dan een gek oorbelletje."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.leefbaar-delft.nl/rdeprez.jpg
Wethouder Raimond de Prez PvdA en voorzitter van het dagelijkse bestuur Avalex.

"Knipsels over financieel wanbeleid bij Avalex"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| woensdag | 30 mei 2012 | 01:12 | *

'Peter Floor: resultaten van 2010 en 2011 een bewuste keuze uit de zomer van 2011 van het dagelijks bestuur van Avalex zijn.'

delft http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Avalex.JPG

"Vuilnishoop binnen afvalverwerker Avalex lijkt zich alleen maar hoger en hoger op te stapelen"
"... Verschillende lokale politici stellen op hun websites vraagtekens bij de bekwaamheid van het dagelijks bestuur, in het bijzonder bij die van voorzitter en Delftse wethouder Raimond de Prez. CDA-dissident Jeroen van Oort laat weten dat de wethouder 'zich met open ogen in de maling heeft laten nemen', Leefbaar Delft-fractievoorzitter Jan Peter de Wit spreekt op zijn weblog zelfs van 'een nieuwe Gondelaffaire in wording' en Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft noemt De Prez een 'blijkbaar slappe PvdA-bestuurder die als een beginneling een rad voor de ogen gedraaid werd'."
delftopzondag.nl - Alphons de Wit


| zondag | 27 mei 2012 | 15:22 | *

'De Wit: wat kritische geluiden uit de oppositie maar de coalitiepartijen zwegen zoals altijd. Ja-Knikkers'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/avalex_chaos.jpg
"Avalex Dagelijks Bestuur voorzitter Raimond De Prez mag van de meerderheid van de raad gewoon doorgaan met het achterhouden van informatie. De Prez heeft hier als wethouder een pretportefeuille met sport en wijkaanpak. Maar ook in de zes Avalex DB vergaderingen per jaar zit hij er voor Jan Lul bij."

"Voorzitter DB Avalex Raimond de Prez (PvdA) zit fout"
"... Het beste is als Avalex geprivatiseerd of verkocht wordt. Het blijft anders zeker aansukkelen met zeven incapabele politieke kapiteins op dit luxe cruiseschip gefinancierd door de burgers. Geldverspilling, machtsspelletjes en vriendjespolitiek zullen aan de orde van de dag blijven."
www.leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 26 mei 2012 | 02:31 | QUOTES / CITATEN | *


delft avalex_vuilniswagen_001.jpg

'AVALEX'
"Geen wonder dat Raimond de Prez het Deloitte rapport geheim houdt. Er zou uit kunnen blijken dat de wethouder in de maling is genomen. Het miljoenenverlies kan Avalex opvangen uit de reserves, dus de burger merkt er niets van, zegt de Prez. Ho eens even, die reserves zijn toch ook gemeenschapsgeld? In het bestuur van een onderneming heb je vakmensen nodig, geen politici, zo blijkt maar weer."
harrie fruyt van hertog

| donderdag | 24 mei 2012 | 16:11 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft avalex_20120330_tabel_met_namen.jpg
Tabel met namen in Deloitte rapport Avalex 20 maart 2012.

"Leefbaar Delft met interpellatieverzoek AVALEX-AFFAIRE"
"Geachte heer De Wit,
Uw heeft afgelopen week een interpellatieverzoek ingediend met daarbij de volgende vragen. Het College geeft u middels deze brief antwoord op de door u gestelde vragen.
Vraag 5
Waarom heeft u dat rapport geheel wegehouden voor de Delftse raadsleden, maar mochten raadsleden uit Pijnacker Nootdorp het wel inzien?
Antwoord: Het onderzoeksrapport bevat zeer gevoelige personele- en bedrijfsinformatie en kan daarom niet openbaargemaakt worden."
1231409 - College van B&W: beantwoording vragen van de fractie Leefbaar Delft inzake interpellatie.pdf


| donderdag | 24 mei 2012 | 10:53 | *

'Van Oort: Rapport Deloitte toont onbekwaamheid bestuur Avalex'

delft avalex_vuilniswagen_002.jpg

"Delfts College wil gelekt rapport alsnog geheim houden"
"... De Delftse vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Avalex is niet zomaar bestuurslid, maar voorzitter (red. wethouder Raimond de Prez PvdA). Dat geeft hem een extra verantwoordelijkheid. Uit het rapport blijkt zonneklaar dat hij niet in staat is geweest om de directie van Avalex zo aan te sturen dat er wel op tijd een jaarverslag lag. Wat mij betreft kan lezing van het rapport slechts tot de conclusie leiden dat de wethouder zich met open ogen in de maling heeft laten nemen. Dat heeft tot gevolg gehad dat hij de Delftse gemeenteraad niet volledig heeft ge�nformeerd."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


*
AVALEX: KONING BESTEELT DE DELFTSE BURGER
"Voordeel afvalverwerking moet terug naar belastingbetaler"
"D66 Delft wil dat de 1,2 miljoen euro die Delft jaarlijks overhoudt aan de afvalverwerking wordt teruggegeven aan de belastingbetaler. Deze meevaller voor de komende zes jaar is een gevolg van een Europese aanbesteding."
Pauljan Kuijper


*
VVD: REKENING OP DEURMAT VERLAGEN
"Aanbesteding afval"
"... De totale besparing voor Avalex is 4 miljoen. Voor de gemeente Delft betekent de aanbesteding van het restafval, grof brandbaar afval en gft een besparing van 1,2 miljoen euro. Dat geld zouden we (deels) kunnen gebruiken om de stad schoner te houden. Over het grofvuil en de binnenstad krijg ik vaak klachten. Dus dat zou best wat beter mogen."
Anne Koning


HEFFING AFVALSTOFFEN KAN OMLAAG (2)
Koning wil met voordeel de stad "schoner en mooier" maken
"Lagere kosten afvalverwerking Delft door gezamenlijke aanbesteding"
"Wethouder Anne Koning: 'Dit is echt een prachtig resultaat. Zo zie je dat samenwerken bij afvalinzameling en �verwerking loont. We kunnen deze financi�le �winst� zeker gebruiken om de stad zo goed mogelijk schoon en mooi te houden. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op het weghalen van grofvuil en het schoonmaken van de binnenstad na evenementen.'"
Gemeente Delft


vrijdag 27-04-2007 00h00 (link)
Quote van de dag
Toetreding Delft tot regionaal reinigingsbedrijf Avalex:
"Afvalverwerking wordt dan goedkoper, want hoe meer afval je aanbiedt
aan de verwerker, hoe lager de prijs." Anne Koning
Hier nog een gouden besparingstip van wethouder Anne Koning:
"Zorg ervoor dat je minder weggooit en afval netjes scheidt."
redactie:
Elke dag weer hartelijk lachen in het college toch?
Stuur mij aub een jaar naar China!


HOME    ARCHIEF     TOP    .    ..