logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |


----- Original Message -----
From: Christiaan Baljé
To: redactie@politiekdelft.nl ; prodeo@ziggo.nl
Sent: Thursday, December 11, 2008 7:27 PM
Subject: Verdere escalatie in Gondelaffaire?


Geachte redactie,

De redactie van PolitiekDelft.nl streeft volgens haar eigen colofon naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het dagelijks gebeuren in de Delftse politiek. Ik werd gewezen op een publicatie door PolitiekDelft op woensdag 10 december j.l. van de hand van Reinoud Plate. Met de werkelijkheid heeft die publicatie echter (weer) weinig te maken. Ik ga er graag even op in om te voorkomen dat de verkeerde beelden worden geschetst:

Zo laat Plate weten:

"Op 11 november 2008 verschijnt er een deurwaarder met een politieman voor de deur van Martin Stoelinga. Ze komen in opdracht van de heer Baljé en ze hebben een grote vrachtauto bij zich om de meubels van Martin Stoelinga mee te nemen. Martin Stoelinga belt zijn advocaat op. Deze advocaat laat weten dat hij inmiddels een executie-geding is gestart. Tijdens een executie-geding bepaalt de rechter of Martin Stoelinga inderdaad het verbod om Baljé corrupt te noemen heeft overtreden en hoe hoog de schadevergoeding is die Martin Stoelinga in dat geval daadwerkelijk moet betalen. Zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een executie-geding mag een deurwaarder niets meenemen. De meubels blijven daarom in het huis van Stoelinga staan."

Deze voorgestelde gang van zaken kwam mij vreemd voor en ik heb e.e.a. door mijn advocaat laten nagaan bij de betrokken deurwaarder. Uit de aangehechte verklaring van de deurwaarder blijkt dat deze nooit met een politieman of een vrachtwagen aan de deur is geweest. En al helemaal niet met als doel de meubels van de heer Stoelinga af te voeren. Plate komt dus weer met uiterst spannende maar aantoonbaar onjuiste verhalen. Ik verzoek uw redactie de bijgevoegde verklaring van de deurwaarder voor de lezer zichtbaar te publiceren.

Verder schrijft de heer Plate:

"Het executie-geding dient op 14 januari 2009 voor de rechtbank in Den Haag. Als Martin Stoelinga in januari 2009 zal worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan oud-wethouder Baljé, dan is deze schadevergoeding slechts een voorschot op de totale schadevergoeding die de heer Baljé van Martin Stoelinga eist. Er loopt immers ook nog een civiele bodemprocedure. Baljé eist in de bodemprocedure een schadevergoeding van 1.150.000 euro van Stoelinga."

Ook dat is grotendeels onjuist. Op 14 januari is in het executiegeding, dat de heer Stoelinga aangespannen heeft, de hoogte van de eventuele verbeurde dwangsommen aan de orde. Het is aan de rechter om die hoogte vast te stellen op basis van de opgelegde dwangsom in het publicatieverbod en de mate waarin de heer Stoelinga die volgens de rechter heeft overtreden. Dat merken we wel. Logischerwijs verschillen de heer Stoelinga en ik van mening over die mate. Na het executiegeding van 14 januari zal een eventuele veroordeling tot betaling van de verbeurde dwangsom niet een voorschot zijn op de schadevergoeding die in de schadestaatprocedure gevorderd zal worden. Deze staat daar los van. Ook eis ik in bodemprocedure geen schadevergoeding van 1.150.000 euro. Wel heb ik, nadat ik reeds 3,5 jaar grote schade ondervind, de beslaglegging bij de heer Stoelinga met toestemming van de rechtbank tot dat bedrag mogen verhogen. Een en ander in afwachting van afhandeling van de bodemprocedure waarna de schadestaatprocedure gestart zal worden. Al dat geprocedeer maakt de procesgang zeer langdurig en de schade neemt nog dagelijks toe. De hoogte van een eventuele schadevergoeding zal t.z.t. vastgesteld worden en is mede afhankelijk van het gedrag van de heer Stoelinga zelf.

In dat kader mag geconcludeerd worden dat het uiterst onverstandig is van de heer Plate om nu (weer) met onjuiste berichtgeving de media te zoeken. Hij doet daar de positie van heer Stoelinga ook geen goed mee. De heer Plate staat op de persoonlijke website van de heer Stoelinga als zijn politiek medewerker te boek. Het lijkt mij in het voordeel van de heer Stoelinga om (mede in het kader van het publicatieverbod) bijzonder terughoudend te zijn met berichtgeving zolang de rechtzaken nog lopen. En al helemaal op te passen met beweringen die (als hier weer aangetoond) onjuist zijn. Of regelrecht gelogen, zoals sommige mensen dat zouden noemen.

Want terugkomend op de kop van zijn bericht: "Verdere escalatie in Gondelaffaire" kan men zich afvragen: wie escaleert hier nu eigenlijk? De heer Stoelinga en de heer Plate zullen begrijpen dat ik die vraag ook graag door de rechter zal laten beantwoorden aan de hand van de onjuiste berichtgeving door Plate.

Met vriendelijke groet,
Christiaan Balje.delft balje_reactie_20081211_blenheim.jpg


delft balje_reactie_20081211_van_beest.jpg