logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 15-02-2010 14h45

----- Original Message -----
From: "Christiaan Baljé"
Sent: Monday, February 15, 2010 1:30 PM
Subject: FW: Balje / Stoelinga


Geachte redactie,

Aangehecht zend ik u een tussenvonnis van de voorzieningenrechter van afgelopen vrijdag. Naar aanleiding daarvan vraag ik gaarne uw aandacht voor het volgende persbericht.
-----------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT

De voorzieningenrechter heeft een tussenvonnis gewezen inzake een kort geding, aangespannen door de heer M. Stoelinga. Met dat kort geding probeerde de heer Stoelinga te voorkomen dat hij opnieuw dwangsommen zou hebben verbeurd. Bovendien verzette hij zich opnieuw tegen de opgelegde beslagen. De rechter oordeelt als volgt:

1. De heer Stoelinga heeft opnieuw een dwangsom van 5000 euro verbeurt met de publicatie van zijn boek "nooit saai..altijd wat" . De rechter oordeelt dat de gewraakte passages in het boek onmiskenbaar in strijd zijn met het opgelegde publicatieverbod. Gegeven de ernst van de overtreding ziet de rechter geen enkele aanleiding voor matiging van de dwangsom

2. De heer Stoelinga heeft niet in strijd met het publicatieverbod gehandeld met een publicatie op internet.

3. De gelegde beslagen blijven gehandhaafd, in ieder geval tot de uitspraak in hoger beroep door het Hof in de bodemprocedure die gepland staat voor 16 maart.

Tijdens de zitting op 1 februari vroeg de rechter of partijen bereid waren achter gesloten deuren naar een oplossing van het geschil te zoeken. Beide partijen gaven aan daartoe bereid te zijn. In de dagen daarna echter bleek de heer Stoelinga niet bereid te zijn tot enig compromis waarmee een schikking onmogelijk werd. De rechter vraagt partijen om na de uitspraak van 16 maart aan te geven of men opnieuw ter zitting wil verschijnen of dat men een vonnis wil.

----------------------------------------------------------------------------
Einde bericht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Baljé, xxxxxxxxxxx.