PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Bron: Delft op Zondag 30 oktober 2005 / Schrijvende lezers

Gondelaffaire

DELFT- De jongste kermisattractie rond de 'gondelaffaire' is de actie
waarbij via SMS gestemd kan worden. Wie daar nu wat van gelooft,
toont aan dat ook bij de Delftse Post er niet meer naar de feiten
gekeken wordt.

Wat valt er immers nog te geloven aan Stoelinga nu de rijksrecherche
zijn valse beschuldigingen van tafel geveegd heeft? Ten eerste werd
de beschuldiging van corruptie eenvoudigweg geseponeerd omdat
er geen bewijs voor te vinden is. Dat is ook niet zo gek, want van wat
er nooit is geweest zijn natuurlijk ook geen sporen te vinden.

Ten tweede is de belachelijke beschuldiging van het lekken van
vertrouwelijke informatie ook geseponeerd om dezelfde reden.
Heel Delft vraagt zich inmiddels wel af waar de krant toch elke keer
die geheime stukken vandaan haalt...

Ik stel vast dat Stoelinga zelf vertrouwelijke stukken verspreidt zoals
hij het Rijksrecherche rapport verspreid heeft. Moet daar nou niet
eens een onderzoekje naar komen? De vraag moet niet zijn of het Delftse
publiek Stoelinga nog gelooft. Zijn stellingen zijn immers naar de
prullenbak verwezen door de Rijksrecherche.

Ik vind de vraag dus ook buitengewoon kwalijk en kan niet anders
concluderen dan dat de vraagstelling slechts bedoeld is om dit
mediacircus nog groter te maken. Leefbaar Delft probeert ondertussen
maximaal lawaai te maken om toch vooral maar de aandacht af te leiden
van het feit dat men het met haar beschuldigingen aan mijn adres
volIedig bij het verkeerde eind had (en dus zal moeten opdraaien
voor de schade). En Leefbaar wordt daarin van harte ondersteund
door de lokale media die verblind worden door hun eigen vette koppen en
de grote heksenjacht.

Nu is kennelijk de burgemeester aan de beurt om kennis te maken met
de fijnzinnige aanpak van Leefbaar Delft. Belachelijk! Het Delftse
lezerspubliek is de dupe, want dat krijgt telkens in de media vooral
het lawaai van Leefbaar Delft te horen.

Van de 67 artikelen die er inmiddels verschenen zijn is ruim 50 keer
Leefbaar Delft aan het woord.
In slechts zes gevalIen wordt mij gevraagd hoe een en ander zit. En
dan vaak nog omdat ik uit arren moede zelf maar weer eens reageer op
de meest opvallende onzin die Leefbaar Delft verspreidt.

Stoelinga loog al eens over zogenaamde gevonden drugsspuiten
bij de skatebaan. Die 'gevonden' spuiten bleken nieuw en niet geschikt om
drugs te injecteren. Stoelinga moest toen toegeven dat hij ze voor de
show gekocht had. Zijn we dat alweer vergeten? Stoelinga loog over
mijn vermeende corruptie en het lekken van informatie.

Wie gelooft u?
Voor mij is antwoord c een hele goede. Dit hangt me mijlen ver de keel uit.
En volgens mij doet men er beter aan de stad te besturen in plaats van
rechtbankje te spelen.
Misschien komt er dan echt nieuws in de krant.

Christiaan Balje -Delft
Oud-wethouder


commentaar redactie Politiek Delft

Wat is corruptie?
Is dat ook wijn drinken in de baas zijn tijd op andermans kosten?
Politiek is dat in ieder geval niet correct.
"De beschuldigingen zijn van tafel geveegd".
Nee dus, de zaak is geseponeerd omdat het technische bewijs
niet rond te krijgen is.
Hiermee is de kwestie strafrechtelijk gelukkig klaar voor Baljé.

Burgemeester Bas Verkerk heeft een onderzoeksrapport uitgebracht,
vooruitlopende op het rijksrechercheonderzoek.
Nu is gebleken dat ambtenaren iets anders verklaren dan in het
rapport van Verkerk is verwoord.
Voor uitleg van die verschillen is echt geen second opinion nodig.
Aanstaande 3 november gaat de raad er over debatteren.
Zeker toch niet achter gesloten deuren?

Harrie Fruyt van Hertog