logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 24 februari 2011 | 00:00 |
MARIA JOHANNA HOEVE NOORDELOOS

delft maria_johanna_hoeve_noordeloos_20080500.jpg

From: a.m.van der veen
Sent: Wednesday, February 23, 2011 6:40 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Cc: ...
Subject: opwekkingsmusktier

Over Noordeloos, Dordrecht en Delft.

Deze weken heerst in Nederland meer voorjaarsvakantie dan verkiezingskoorts en dat is jammer. Want er komen belangrijke verkiezingen aan. Voor Nederland, de provincies maar ook in Delft. Op kleine terreinen wordt aandacht besteed aan de verkiezingen. Zoals bijvoorbeeld in Noordeloos, het pittoreske dorpje in de Alblasserwaard. De plaats waar de broer van Ab Klink dominee is en waar de grote verzetsheld Maarten Schakel burgemeester was. Maar ook de woonplaats van Arie Slob, bekend CDA-vrijwilliger en voorvechter van gelijke rechten in het CDA. Belangrijke plek in Noordeloos is de Bed and Brakefast-gelegenheid Maria-Johanna. Waard om te bezoeken. Deze gelegenheid is niet vernoemd naar mijn grootmoeder Maria-Johanna van der Veen-Duvekot, maar naar de plaatselijke boerderij. Deze naam trok mij toch, toen ik helaas niet langer dan drie nachten van mijn vakantie in Hotel Belverdere in Schoonhoven konm verblijven. De Maria Johanna-hoeve is prachtig verbouwd en waard te bezoeken. Mijn komst naar Noordeloos bracht enige mensen in verwarring. Wat komt die van der Veen daar doen ? Zelfs Arie Slob maakte zich zorgen en belde alvast de politie. Een paar minder gekwalificeerde medewerkers en afwezig management maakte het nog erger. Voor ik het wist zat ik niet in de Bed and Brakefast in Noordeloos, maar in de politiecellen in Dordrecht. Gelukkig liet de Officier van Justitie mij snel weer vrij. Toch vijf nachten gratis overnacht in het geheel nieuw verzorgde politiecentrum in Dordt. Dordt is naast Delft en Deventer de stad van betekenis voor mij. Vanuit Zwijndrecht keken wij op naar Dordt. En vanuit de rechtbank in Dordt kijk je neer op Zwijndrecht. Het Veerplein en vooral de Ringdijk.

In Dordt werd in 1618 de Dordtse synode gehouden, met mijn voorvader Cornelius Hillenius als deelnemer. Dominee in Alkmaar en Rotterdam-Delfshaven. Zijn bestaan leverde mij in 2009 een plekje achter H.M. de Koningin op. In het vak N...nageslacht en nabestaanden. Zoals dat hoort bij herdenkingen !. Dordt de stad van de reformatie, van de grote predikers zoals Jaap Kievit en Dordt als bron van de reformatie samen met Delft. Mijn doel om naar Noordeloos en Dordt te komen was om op vrijdagavond te praten met Elco Brinkman, Marja van Bijsterveldt en Liesbeth Spies over het CDA na 4 maart. Over Eli, Samuel en Ruth. Maar ook over Jacobus en Johannes.

Het CDA maakt zich voor een teleurstellende verkiezingsuitslag en daarna een dreigende partijstrijd over het voorzitterschap. Ruth, de arenlezers en haar Peetoom Aantjes lopen zich waar om de partij weer terug te brengen naar de beginselen, maar helaas vooral tegen het kabinet. Jacobus zit al op de tak van Verhagen en hoopt de 67% te verenigen. Voor dat je het door hebt hebben we twee CDA's . Het CDAantjes en het CDBleker...... Dat lijkt me niet goed. Ikzelf ben geen kandidaat omdat de zaak tegen Aantjes jr. mij verhindert mee te doen. Maar als ik mee zou doen dan zou ik me inzetten voro 100% CDA. We zijn niet van Paulus (Ruth) of Apollos (Sjaak). We zijn van het CDA-appel 2011. We zijn van horen, roepen, getuigen en dienen. Als we zien, dan zien dat het nu niet goed gaat met het CDA, maar dat het herstel nakende is. Ds Kievit kan prachtig preken over Ellende (de huidige toestand), de verlossing (het geloof en zelfinzicht) en dankbaarheid (dat de ellende voorbij is). Deze drieslag komt terug in de psalmen, bijvoorbeeld ps 116, en ps 138. En daar moeten we naar terug. Rooms en Protestant, terug naar de beginselen. En deze beginselen zijn enerzijds de beginselen van mijn overgrootvader Duvekot AR-CH leider in Zeeland begin 1900, maar vooral van Cornelius Hillenius uit 1618. De Dordtse leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Maar veel beter is de oecumene. Uit het Johannesevangelie 17 vs 18. Opdat zij allen een zijn: Ut omnes unum sint ! Rooms en Protestant en dan niet van de wereld, maar als christenen in de wereld. De basis van ps. 72 vs 10 O.B. Het gezegende heidendom. Je zou nu zeggen de zwevende kiezer. En deze kiezer wil, autheniciteit, leiderschap-beter gezegd gezag en liefde . En dat is juist de boodschap van de Evangelist Johannes. Wie hem wil zien moet maar eens in de oude kerk in Delft kijken op de glazen ramen.

En het CDA heeft een Johannes nodig. Ik ken er een en die woont in Zoetermeer, Jan Waaijer, burgemeester van Zoetermer, liefdevolle man van de gewone man. En de man niet van majoriteit, maar van de autoriteit. De man die ik nog ken uit zijn campagne vanuit Ridderkerk naar Zoetermeer. En hij heeft het vak geleerd in Schipluiden. Toen het nog gewoon een gemeente was. Deze Johannes moet de kar gaan trekken en het CDA bijeen houden. Maar hij is vooral voor de komende weken. De partij bij elkaar houden. Veel belangrijker is de H. Antonius van Padua. Hij is de heilige die gaat over de verloren sleutels, kiezers en leden. De Heilige Antonius moet het CDA maar een beetje helpen, want het is roerig in het CDA. En een roerig CDA is goed want dan betekent dat dat er leven in de brouwerij is. Het wordt erg roerig in het CDA tussen 4 maart en 2 april. Ruth gaat de rogge dorsen, Sjaak gaat vooral de feestcommissie voorbereiden, want er moet meer lol in het CDA komen. En Antonius gaat op zoek naar de verloren stemmers, leden en kiezers. En zo ontstaat er weer eenheid in de partij. En wie ik steun ? Laten we het even afwachten. Het belangrijkste dat we als één partij weer gaan Zien ! Zien en getuigen. Roepen en Dienen. Maar eerst horen. Horen wat de geest tot de gemeente zegt, en terug naar onze beginselenen niet zoals Wim Aantjes doen alsof je CDA bent, maar stiekem je contributie niet betalen en dan CU stemmen. Nee dat schiet niet op. In 1972 ook al niet, bij het laten vallen van Biesheuvel en niet voor en na 1978 zijn vertrek. We hebben getuigen nodig. Volbrengers van Uw woord en vooral getuigen van u vrede. Een geen postbodes aan de kant van de weg.

En als er een nieuwe voorzitter komt ! Dan gelijk doorpakken en lijsttrekkersverkiezingen voorbereiden. Het CDA heeft een nieuw gezicht nodig ! Iemand die door gezag de verdeeldheid overstijgt. En wie dat bepaalt, dat bepalen de leden. Daarvoor zijn wij een ledenpartij en geen eenmansbedrijf zoals Wilders of een ´tijdelijke applausmachine' als de VVD. Gewoon kiezen..... Een lid uit Deventer is niks minder dan uit Delft of Wassenaar. Dat is onze kracht als partij van de samenleving. We leggen onder de nieuwe voorzitter het partijschap af. We zijn niet van Apollos, noch van Paulus. Nee, wij geven volledig ons rekenschap van de C van het CDA: Niet van conservatisme, carriere of cigaretten. Maar van de christen-democratie. Een beweging die zijn politiek handelen laat leiden door het Appel van het evangelie. Een open partij met een christelijk geinspireerde partij. Geen Anti-Revolutionaire Partij, ook geen Christelijk Historische Unie. In feite een katholieke volkspartij, gebaseerd op degelijke beginselen. Dat is nog steeds de basis van het CDA en dat heeft Steenkamp goed gezien, toen hij riep: Gij zijt mijn getuigen ! Niet Aantjes stond aan de basis van het CDA, niet Kruisinga of Aantjes.Maar Antonius Veerman. En nadat het Appel van start ging kwamen de verloren kiezers en stemmers vanzelf terug. Zo gaat het nu weer !

De toekomst is aan het CDA 3.0. We herstarten de partij na 1975, 1994 en 2010. Morgen begint altijd vandaag, maar vooral op 4 maart. De nieuwe voorzitter moet een kandidaat van de eenheid zijn, net als Antonius Veerman in 1975, dat is het werkelijke appel. Wie dat als voorzitter kan is de waarlijke opvolger van Antonius Veerman, en misschien heet hij wel gewoon Ton.

Woensdag 2 maart is de avond van de ellende, maar ook de nacht van de kennis en zelfinzicht. 3 maart is een dag van inkeer en nadenken en 4 maart wordt de dag van het Appel. het Appel van 2011 met getuigen daarvan in de vorm van de kandidaat-voorzitters. Eerst bij mevrouw Veerman-Van Leeuwen langs lijkt me, de fakkel van Anton overnemen. En dan gelijk Antonius van Padua achter de dolende kiezers aan. En van Rijswijk, (mevr. Veerman), komen we vanzelf bij Delft in de Oude Kerk. De visie van vrouw (Ruth), het initiatief van man (Sjaak) maar vooral de volharding van de jeugd (Ton Roerig). Hij was, is en blijft Roerig in het CDA we komen er boven op, en wat mij betreft kan Ton Roerig, met op de achtergrond Jan Waaijer het beste daar aan leiding geven. We zijn geen AR-plus. Wij zijn geen VVD-light. We gaan weer naar CDA-strong. Met geloof, in het eigen kunnen. Een vaste hoop en vooral vurige liefde. Daarvan moeten we getuigen, de voorzitters-kanidaten, de CDA statenkandidaten en vooral de kiezers. En vergeet dan niet in de strijd de volmacht de regelen, Want noch in Delft, noch in Dordt en zelfs niet in Noordeloos mag een stem nutteloos verloren raken. Ook al zijn we zoekende en weten we het nu even niet. We richten onze ogen even niet op onze leiders, maar op het beginsel en vooral op de C van het CDA ! En dan komt het straks goed op 2 maart nog niet, helemaal, maar vooral op 2 april. Als we vanuit eenheid de nieuwe voorzitter en zijn bestuur kiezen.

AM van der Veen
23 februari 2011

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen