logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 13 februari 2011 | 00:00 |
DOMINEE ARIE VOORSPELT!
delft arie_van_der_veen_20110124_peuter.jpg

From: a.m.van der veen
Sent: Saturday, February 12, 2011 10:21 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: statenmusketier definitief (2)

Na 2 maart 2011: over Eli, Samuel en Ruth,

De statenverkiezingen van 2011 zijn bij voorbaat al historisch. En ze beloven voor het CDA weinig goeds. De peilingen van Maurice zijn nog niet hard genoeg om als een stok de hond te slaan. Maar we zullen zien. Sinds kort is mijn geboorteplaats Sud-West Fryslan het beeld van hoop. Maar ook daar ging het toen het nog Wunseradiel heette veel beter. Wim Zielhuis en ik kennen Arum ! 2 maart a.s,. is voor mij ook bijzonder, namelijk de dag dat ik een jaar geleden dankzij het trio van der Wel, Verkerk en Aantjes werd opgepakt en in de gevangenis belandde. Gelukkig kon ik op 9 juni weer stemmen, maar 3 maart liet ik aan mij voorbijgaan. In het gezellige huis van bewaring in Zoetermeer kwam ik uit op afdeling C, met een leuke christelijk gereformeerde dominee. Ik mocht zelfs voorbeden doen in de dienst met de bewakers de ogen dicht...konden we zo vluchten. Haha.
Maar goed met de C in de gevangenis is het beter gesteld dan met de C van het CDA. Verhagen, Bleker en Hillen hebben de C ingeruild voor hub eigen hobbies: carriere, conservatisme en cigaretten. Dat laatste is het ergste, het geheime commissariaat van Hillen ten behoeve van de cigaretten. Stiekem doen en het niet vertellen,. het lijkt Aantjes wel. Maar die trok tenminste nog terug als minister in 1977.

Nee het wordt een grote ramp op 2 maart en gelukkig maar. Het enige leermoment in het CDA is een afstraffing door de kiezers. En dan alstublieft geen evaluatie maar gewoon het rapport-Frissen uitvoeren. Alleen even afrekenen bij de kassa op 4 maart 's ochtends en dan 's middags beginnen met een schone lei. Het volgende moet en gaat gebeuren.

1. De heren Verhagen, Bleker en Hillen worden gelijk de priester Eli verwijderd uit de tempel. Zij hebben namelijk de partij vooral ten eigen bate gebruik. In de Bijbel heet dat ze aten uit de offertempel. En wie zijn departement ELI noemt, vraagt er om. Eli wordt Elin, Economie, LAndbouw, Innovatie en Natuur en niet Elim hoewel dat zou passen gelet op de gemiddelde leeftijd van de huidige bewindslieden. De drie genoemde heren mogen minister blijven, maar mogen zich niet meer extern profileren als politieke leiding. Marja van Bijsterveldt, onze koene sloper van de linkse heilige huisjes wordt aanvoerder van de CDA-bewindslieden aan de hand van Donner.
2.Elco Brinkman gaat opnieuw een grote nederlaag tegemoet. 10 zetels verlies is in de Eerste Kamer is evenveel als de 20 in 1994. Het beste is dat hij ook deze keer de eer aan zichzelf houdt. Hij heeft het druk genoeg in de bouw. Hans Franken fractievz en Wopke Hoekstra secretaris. Leerling en leraar.
3,Liesbeth Spies blijft tot 4 april wnd CDA-voorzitter maar stelt zich geen kandidaat als gedeputeerde. Veldhuyzen is, was en blijft beter
4.Het gehele DB treedt 4 maart af en doet ook geen voorstellen voor opvolgers, de nieuwe voorzitter mag meteen een team samenstellen en dat wordt benoemd op het congres in juni.
5.Sybrand Buma gaat eens nadenken of hij als typische secretaris wel geroepen is als voorzitter. Anders wordt Ormel het alsnog of Raymon Knops'
6.Bas Verkerk vertrekt met steun van het CDA naar de Algemene Rekenkamer, beloning voor de genadige behandeling van het CDA door de VVD
7.De VVD treedt in Delft toe tot het college en krijgt de portefeuille van het CDA. Het CDA blijft in het college en krijgt de portefeuille van de PvdA. De PvdA verdwijnt na 100 jaar uit het college van Delft. Samen met Job oppositie voeren.
8.Ineke van der Wel verklaart bij de kennis van nu nooit Onderwatershof te hebben mogen openen. En kondigt een onderzoek en schadevergoeding aan. Ook blaast zij de belachelijke metropool gedachte af.
9.Ruth Peetoom wordt CDA voorzitter, en als een echte profetes ze is dominee wordt de ze priester in het CDA. De biecht afnemen bij Verhagen en zijn roomse vriendjes, en een broederlijke vermaning aan Aantjes en mij. En vooral een oorvijg aan Ab Klink en Jack de Vries. Jack mag nog een keer het verhaal van David en Uria voorlezen aan zijn kinderen, terwijl Miranda en Henriette een bakkie doen..
10.Raymon Gradus biedt zelfstandig zijn ontslag aan als directeur van het WI en Ellen Nauta, wordt weer hoofd oprganisatie. Dat is echt iets anders dan directeur.

En zo kwam mijn profetie uit 2010 uit over het einde van JP. Wat was hij kwaad toen ik hem vergeleek met Nabukadnezar, de reus op leemen voeten. En Verhagen gelijk Darius. Drie dagen later zat in gevangenis, als een soort Daniel in de Leeuwenkuil. Het CDA koerst naar een zetelaantal als mininum dat voor de AR in 1937 het maximum was 17 zetels. (helaas toen had de kamer 100 zetels en straks ook weer)> We gaan als CDA werken aan het herstel terug naar 35 zetels. We kiezen eind 2011 een nieuwe politiek leider en deze man of vrouw wordt het gezicht en lijsttrekker. Ik weet er wel een paar, maar ze moeten wel integer vitae zijn ! En niet zoals Wim Aantjes altijd stiekem doen over het verleden. Germaanse SS of Waffen SS allebei fout, maar we kennen in het CDA de biecht, de vergeving en de broerderlijke vermaning. Nu zoon Klaas ziek thuis zit is het tijd dat Wim en Klaas zich verzoenen met elkaar, dan kom ik ook langs. En als Wim straks voor zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen gaat zorgen is dat ook geregeld en heeft hij geen tijd meer voor zijn ongevraagde stukjes in Trouw. En dan ga ik met Klaas, Wim en mijn moeder samen naar de Churchilllaan niet om 'mislukte'advocaten te begraven, nee we gaan eerst naar de politiecel waar ik door recheur Schakel, neef van de overleden kantoorgenoot van Klaas schandalig ben behandeld en dan gaan we naar onze graven. Mijn vader Samuel ligt drie graven naast de dochter van Klaas. En dan hebben we het niet meer over doodsbedreigingen en andere onzin. Nee, dan zingen nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles alles is voldaan. En zo nodig nemen we Ruth Peetoom ook mee. Altijd handig een dominee erbij. En trouwens de enige die echt bedreigd is door de dood is mijn moeder met de legionella dreiging in Onerwatershof. Ze hoefde niet eens naar Bovenkarspel !

Eli verdween uit de Tempel, Samuel de profeet volgende hem op. En in het CDA gaan we door met Ruth. Ruth de arenlezeres, maar helaas de rogge staat er un bij in het CDA, Maar wie de Bijbel kent weet dat een rijsje van Isai ontstond uit de vrucht van Ruth en Boaz. Boaz vroeger de naam de PC werkgevers (Bijna de CNV van Rene Paas). En zo kwam het toch nog goed met iedereen in Delft, Rijswijk en Nederland. Ik ben benieuwd hoe het er uitziet op 4 maart. Zien wie er gelijk krijgt.Daar gaat het om. Gelijkhebbers zijn er al voldoende, vooral bij de gereformeerden in het CDA.

AMvanderVeen
12 februari 2011

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen