logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zaterdag | 29 januari 2011 | 00:00 |
delft ad_van_hassel_horen_zien_zwijgen_zeefdruk.jpg
Horen, Zien en Zwijgen. Zeefdruk op papier van kunstenaar Ad van Hassel.

From: a.m.van der veen
Sent: Friday, January 28, 2011 3:28 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: januari musketier

Over Horen, Zien en Zwijgen

Leiderschap of beter gezegd de zoektocht daar naar toe is de laatste jaren aan de orde van de dag. Sommigen meenden dat dit vooral te maken had met het gebrek aan leiderschap van onze voormalige premier. Anderen wijzen op een gezagscrisis in de samenleving en weer anderen wezen telkens weer naar de (gevallen) leiders in het bedrijfsleven. Ach hoe het ook zei. Deze week toonde onze premier Rutte leiderschap door de ontwikkelingsmissie naar Afganistan politiek langs de klippen van het populisme van de PVV en de brokken van linkse kerk te laveren. Klasse, met nieuwe stijl: duidelijk spreken (na acht jaar JP een verademing), rustig te blijven (na Verhagen een verademinmg), en open te communiceren, maar niet te draaien (een verademing van Wouter B). Het zou mij niet verbazen als de strateeg Hillen er achter steekt. Uiteindelijk is hij toch de minister die er mee weg komt. Maar goed er is weer zicht op leiderschap in de politiek. Modern leiderschap, van zenden naar ontvangen, open proces e.d. Lees de coachkalender van 26 januari er maar eens op na.

Voor mij heeft leiderschap altijd iets in van de herder, de goede herder ! Ik schreef al eerder over Herder Jan (Jan Beumer uit Leerdam) en zo zijn er wel meer. Het landelijk CDA is nu ook op zoek naar een nieuwe herder voor de partij, het voorzitterschap. Maar er is nog wel iets aan toe te voegen. Wie op linkedin actief is vindt een groep olv. prof. Jaap Boonstra. Leiders in cultuurverandering.... Dat is belangrijk ! We staan in het CDA, maar ook in vele maatschappelijke organisaties aan de vooravond van een cultuurverandering. In het CDA nemen we afscheid van het neo-liberale paradigma (heilig idee) van de markt alleen en dus ieder voor zich. We gaan terug naar een sociale markteconomie en onze kernwaarden, of beginselen. In vele maatschappelijke organisaties, maar bijvoorbeeld ook NS en Prorail gaan we af van de strikte overheidsorientatie en gaan we leren rondkijken naar de markt, de klanten en vertrouwen veel meer centraal stellen. En zo zijn er vele andere voorbeelden. En natuurlijk zijn die context en tijdafhankelijk. Maar toch, het belangrijkste is dat niet de overheid de orioentatie is, biijvoorbeeld ook in prestatie-contracten.Maar de mensen, de (delen van de ) samenleving. En dan kom ik direct bij de gevallen leiderS. De dogs, al neergedaald voor dat ze opstijgen. De belangrijkste daarvan is op dit moment Job Cohen. De aimabele babyboomer blijkt als politicus niet alleen niet geschikt, hij is vooral een metafoor geworden. Een metafoor van het einde van de PvdA-almacht in de opinie, de wetenschap en de media. Deze week stond hij aan de kant, in de steek gelaten door zijn links-liberale vriendjes, maar vooral door de kiezers. Dat wordt in maart nog wat. En de PvdA-kennende mag Job zich daarna zorgen maken over zijn politieke toekomst. Peper, van Thijn, maar langszamerhand de Volkskrantcolumnisten en jazelfs Trouw zullen hem afschrijven.

Leiderschap in Delft ! Waar liggen onze leiders ? In de grafkelder. Ik noem Willem van Oranje, maar vooral Koning Willem I. De laatste verscheen deze week pontificaal op Politiek DelfT. Nota Bene bij de republikein de Wit.
En terecht want 200 jaar oranjemonarchie begon met hem. Van berooide souverein in 1813, tot multimilonair in 1839, maar helaas via de zijdeur af. Is dat geen mooi beeld van leiderschap ? Opgaan, blinken en verzinken ? We moeten zo snel mogelijk met de HTM gaan praten over de Koning Willem 1 lijn van Schevingen naar de Westvest, en daar keren. Want in Poptahof os weinig koninklijks meer te bespeuren, laat staan in Voorhof en Tanthof.

Leiderschap in Delft is verwoord in de Oude kerk met het raam over Visie, Initatief en Volharding. De toelichting en het raam verbeelden: de Visie van de vrouw !; het initiatief van de man en de volharding van het kind ! En dat geeft eigenlijk het beeld van een compleet leven. Laten we het daar nu eens op houden op die drieslag. En dan komen we gelijk op die andere en die is voor bestuurders en raadsleden vaak ook treffend. Horen, Zien en Zwijgen. We hoeven niet alles wat we horen of zien direct te twittteren. Horen is ook hoor en wederhoor. Zien, is echt zien, maar ook gezien worden, en zwijgen...... ach wie tegenwoordig al de twitter en sms ziet of leest.... denkt. de meeste van deze drie is het zwijgen.....in de hoop dat anderen het zwijgen er ook toe doen. De heidelbergse catechismus, het leerboek van de kerk speekt in zondag 43, vraag 114 en 115 (bron ds. Liefting) over het negende gebod. Gij zult niet kwaadspreken. Of roddelen zou ik nu zeggen. En terecht, halve waarheden en hele oordelen, roddel en achterklap. het is van alle tijden en zeker ook van global village Delft.

Wie leider wil zijn houdt zich aan dit gebod en hoeft daarvoor nog niet eens naar de Oude of Nieuwe Kerk. Hij kijkt gewoon naar die drie figuurtjes: horen zien en zwijgen. Echt elementen van leiderschap. En voor mij is dan de belangrijkste Zien, namelijk om je heen kijken, checken of anderen hetzelfde beeld hebben, een visie ontwikkeling, en deze met initiatief doorzetten, maar wel om je heen kijken. En tenslotte volharden in de visie. Niet keihard er aan vasthouden of je visie formaliseren in de Hervromingsagenda oid. Nee situationeel volharden. Soms gas geven, dan weer rust en loslaten. Rutte gaf een goed voorbeeld. Hopelijk is hij het zoekende CDA-volksdeel tot inspiratie en niet alleen tot electoraal voorbeeld.

Het was weer een imponerende week met veel vallen en vooral opstaan. Job Cohen zal nog wel eens wakker liggen in 020 en denken, daar hoorden ze Engelen zingen..... Of te wel was ik maar in Mokum gebleven.
In de opmaat naar 3 maart wordt het spannend ! Stof voldoende voor Politiek Delft en anderen. Er is genoeg te zien, veel te horen en vooral waar nodig zwijgen !

AMvanderVeen
29 januari 2011

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen