logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 25 januari 2011 | 00:00 |
IK BEN "DOMINEE"

delft arie_van_der_veen_20110124_peuter.jpg
Peuter Arie van der Veen.

From: a.m.van der veen
Sent: Monday, January 24, 2011 8:04 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Fw: medische musketier (definitef)

Over grenzen aan het bestuurlijk autistisch spectrum.

Mijn verblijf in Delft nu bijna twee jaar heeft mij in contact gebracht met vele aspecten van de Prinsenstad. Natuurlijk schrijf ik veel over het bestuurlijk onvermogen in deze stad. Het rijkelijk Kerkelijk leven, en over het ongemak in de samenleving. Het is nu bijna een jaar geleden dat ik zomaar een brief kreeg van Hans Camps, de adspirant ex secretaris-generaal van Delft. Op last van Bas Verkerk diende ik uit het gemeentelij circuit verwijderd te worden, en ik moest maar eens op werkbezoek naar het Joris, GGZ Delfland. Toen ik door de rode oma uit Rijswijk ook nog beticht werd van stalken van haar secretaresse. -Een trouwe christelijk-gereformeerde meid die gelukkig het links-liberale Steenvoorde verlaten heeft - Werd het toch tijd om eens tot inkeer te komen. Via een intensieve bijbelstudie in Zoetermeer.kwam ik uit de leeuwenkuil in Delft en Rijswijk enige weken tot rust in het Joris. En dat is een aanrader. Liefdevolle en leuke verpleegkundigen en uitstekende artsen. Zowel op de Vrijenban als in de Gravin. Het advies was vooral een beetje rustig aan doen en je niet te veel ergeren aan de incompetentie op Torenhove en Steenvoorde. En vooral wacht de voorspelde val van Balkenende in juni af (zie mijn bijdrage aan Politiek Delft van 9 maart 2010). En zo waar alles lijkt uit te komen. Vertrek van Camps, Delft en Rijswijk met elkaar in een kansloze verkering en Bas Verkerk in de touwen van de Gondel. Ik pretendeer niet dat ik voorspellende gaven heb. Gewoon kennis van zaken een nuchter verstand en vooral 360 graden awareness. Weten wat er om je heen gebeurt.
En er gebeurt veel in Delft.

Een van de meest interessante psychische aspecten in Delft is autisme en asperger. Of te wel reiken aan dat spectrum. Autisme en asperger zijn in intellectuele kringen, maar ook voor gewone mensen lastige aandoeningen. Ik woonde in een huis met een student die er aan leed. Hij kon uren staren naar zijn vissen en vergat volkomen zijn tentamens. Gelukkig wordt er tegenwoordig veel aandacht aan besteed aan de TU en zijn er nu ook studentenhuizen voor autistische maar vooral studenten met asperger. Soms toch individuele drama's.

Collectief drama voor ons is vooral het bestuurlijk het autisme. Blind en doof zijn voor de werkelijkheid en vooral niet doorhebben wat er om je heen gebeurt. En soms denk ik dat dat in politiek Nederland en vooral in gemeenten dat een plaag, jazelfs een epidemie is. Een goed voorbeeld er van is onze voormalige premier JP. Hoe is het mogelijk om in een interview nadat je partij gehalveerd is bij de verkiezingen te roepen dat je geen fouten heb gemaakt. In een volgende interview in een door hem zelf uitgezocht clubblad zal hij wel gaan uitleggen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar dat de kiezer het nog niet doorhad. Zijn compaan Klink lijdt aan het zelfde euvel, geen connectie met je omgeving. Preken en theoretiseren, maar als het op uitvoering of sociale empathie aankomt dan is hij niet thuis. In Rijswijk en Delft heeft deze ziekte de burgemeester van der Wel getroffen. Geen idee heeft zij van wat haar persoonlijke effectiviteit is en vooral niet dat ze achter haar rug keihard wordt uitgelachen of uitgefloten. In Delft zijn kandidaat: Jeroen van Oort en natuurlijk Bas V. Jeroen is trots op zijn zelf benoemde positie als CDA-fractievoorzitter en houdt toespraken voor 20 man, alsof hij het Partijcongres toespreekt over de meerdere dimensies van de sociaal-oecologische crisis. Hoe haalt hij het in zijn hoofd terwijl hij vanuit societeit Standvastigheid de modder en troep ziet en voroal de euri ziet wegstromen? Zijn epidemische gedrag heeft inmiddels ook de partijvoorzitters van Groen Links en D66 en Anne Koning (kandidaat-statenlid PvdA) bereikt. Praten over een andere werkelijkheid en niet weten waar het over gaat, maar nog erger geen gevoel voor wat er speelt, Dat is nu bestuurlijk autisme. En niemand houdt hen de spiegel voor. Het grootste probleem is natuurlijk Bas Verkerk zelf. een bestuurlijke autist met bindingsangst en ten aanzien van Delft verlatingsbegeerte. De kern van alle problemen in Delft. Maar wat is de therapie?

Het beste zou natuurlijk zijn om de bestuurlijke autisten op te nemen in Joris en hen vooral stoelendans en diefje met verlof te laten spelen. Maar dat helpt niet. de beste remedie tegen dat soort is verkiezingen en de rechtspraak. Bas is als voor het blok gezet door het Hof Den Haag. En Jeroen moet gaan vrezen voor de verkiezingen, per 5 miljoen overschrijding een zetel minder voor Milene. Neen zelfinzicht krijgen of tot dat gebracht worden dat is de kwestie. In 2011 zijn er voldoende therapeutische sessie. We beginnen 3 maart.... geen fijne dag voor Anne Koning en Jeroen. 11 maart arrest Hoge Raad, eindrecept voor Bas en zo kunnen we doorgaan.

Jammer dat bestuurlijke autisme van alle eeuwen is. Alleen vroeger heette het machtsbederf en machtswellust, maar toen hadden nog niet alle kinderen ADHD etc...

Laat 2011 een therapeutisch jaar zijn, al zal het ten koste gaan van menig bestuurlijke reputatie. En Hans Camps, hij was druk met zijn matties op de Mondriaan en zo hoort het ook !

AMvanderVeen 2011

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen