logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


zondag | 23 januari 2011 | 12:30 |
NIEUWE KERK GEEN RIJKSSUBSIDIE

delft markt_000_arie_van_der_veen_20100214.jpg

From: a.m.van der veen
Sent: Saturday, January 22, 2011 9:36 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Fw: kerkmusketier (definitief)

Over Delft, de Nieuwe Kerk en het Nieuwe Kantoor,

Als gereformeerde donineeszoon, (mijn beide ouders waren predikant) ben ik natuurlijk opgegroeid met kerken en het beheer ervan. Binnenkort komt onze familie bijeen in de Westerkerk in Goes, onze familiekerk, waar mijn overgrootvader stichter van was, en de ouders van Balkenende getrouwd zijn. Maar de kerk die mij het meest aan het hart gaat is mijn wijkkerk in Delft, de Oude Kerk en natuurlijk onze quasi-staatskerk de Nieuwe Kerk. Sinds de begrafenis van Prinses Wilhelmina met op de het orgel Jan J. van den Berg in 1962 voel ik mij verbonden met Delft. Het eigendom van een kerk is een grote vreugde, maar ook een grote last. En die last voelt het college van rentmeesters van de PKN in Delft nu. Men is in last want de Rijksoverheid heeft de subsidieaanvrage afgewezen, de gemeente Delft heeft natuurlijk geen geld en nu zit men met een groot tekort. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van dat college zelf. Natuurlijk wordt de PKN-Delft gedomineerd door de echte Hervormenden die zich ook wel Vrijenban noemen. Degelijke en gezeten mensen, die zich vooral Hervormd noemen en dat ook zijn. Wij Hervormden van de Staatskerk zeiden we vroeger. Ik zelf ben meer van de moderne stroming in de kerk of van de degelijke de Gereformeerde Bond. Maar de Hervormde Staatskerk is niet meer wat het was in Den Haag. De subsidieaanvraag is afgewezen, het Rijksmuseum e.a. gingen voor en terecht. Het probleem is namelijk dat volkomen onduidelijk is wat eigenlijk de rechtsvorm inclusief beheer van degrafkelder is van de Nieuwe Kerk. Is het nu een oude wijkkerk, met koninklijke kelders of is het eigenlijk een profaan monument, met kerkelijk beheer? Nu de directe centjes op zijn, gaat dit knijpen. Wie bepaalt en wie betaalt, dat is de kwestie.

Gelukkig zingt men in de Vrijenban uit de Evangelische Liedbundel. Een verzameling evangelische liedjes en verder kampliedjes en afdankertjes uit het Liedboek der Kerken. De Bundel op Toonhoogte is bijna zo erg maar ja, we moeten het er maar meedoen. Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet, geldt ook de Kerkrentmeesters..... Donner verlaat U niet. Wat ik al eeder schreef de minister van BZK is hij ook minister van de Rijksgebouwendienst. Ik sprak hem vorige week over het grote belang van de viering van 200 jaar monarchie in 2013. De monarchie als beeld van nationale eenheid. Altijd beginnend in Amsterdam, Den Haag en eindigend in Delft. Delft moet zich gewoon aanbieden als Koninkrijksstad van 2013 tot 2015. En het probleem is opgelost. Heft Rijk financieert de kosten van de Nieuwe Kerk en Delft betaalt straks terug vanuit extra inkomsten van het toerisme vanaf 2013. Waarom denkt niemand daaraan. Dat komt dat in de Hervormde Kerk ook sprake is van blindheid van de macht en zelfoverschatting. Nederigheid en dienstbaarheid zij ook daar het devies. En dan komt het vanzelf gelijk de vrije genade.Ook in de Vrijenban. En het leuke is, we komen uiteindelijk allemaal bij Donner. Niet als christen-politicus, maar als minister van BZK, van Calvinistische Huize. Net zoals ik. En de calvinist is spaarzaam, kritisch en gericht op draagvlak.

Donner weet dat Amsterdam, Den Haag en Delft twee dingen gemeen hebben, het Konigshuis en hopeloze tunnels. En onbetaalbare en kansloze projecten als het Haagse Stadhuis, de Stopera en het Nieuwe Kantoor. Als de Delftse Kerkrentmeesters afreizen naar het Departement, zal Donner vragen, kan de gemeente Delft niet meer doen, voor hun belangrijkste toeristische attractie? Nee, bast Bas V. we hebben net besloten dat de burgers in Delft meer zelf moeten doen. En wij hebben alles nodig voor het Nieuwe Kantoor. Tja, piepte Milene. Het nieuwe kantoor, het nieuwe stadshart...... Zo antwoordde Donner, die Politiek Delft ook leest. Bedoelt U de nieuwe voetbalvelden achter het Station. Hij had broeder Kouwenhoven gesproken. Donner antwoordde, natuurlijk ligt er een taak voor het Rijk, samen met de Gemeent Delft en de kerk. Hij voelde een verantwoordelijk want de Majesteit en haar voorgeslacht kunnen niet onder een lekkend dak liggen. Delft werd aangewezen als nationale herdenkingsstad 2013 en de kosten van het herstel van de Nieuwe Kerk werd ondergebracht in dat project. En zo kwam het toch goed, er werd zelfs gesproken over eigendomsoverdracht en permanent beheer en gebruik. Dat heb ik nu eens goed geregeld dacht Bas. Ik ben toch onmisbaar in Delft. Maar Donner liet zich niet voor de gek houden.
Maar Edelachtbare, was U hier vorige week ook niet om uw hand op te houden voor uw Nieuwe Kantoor. Donner legde Bas uit dat hij afstand moest nemen van diens snode en vooral onbetaalbare plannen. Bas hoort bij de Maria van Jesse, maar slaat het biechten nog al eens over. Milene hoort bij geen genootschap, maar is vooral van en voor zichzelf en laat zich meestal leiden. Vooral door projectleiders. Donner vond zichzelf meer van de Nieuwe Kerk, dan van het Nieuwe Kantoor. Artikel 12, ik geloof in het Eeuwige Leven dacht hij of was hij in de war met artikel 12 van de financiele verhoudingawet. Hij stuurde Bas naar huis met een opdracht om de zaak in Delft op orde te brengen en te houden. En toen bedacht Donner,ach de Nieuwe Kerk is in 300 jaar gebouwd, is dat ook niet de oplossing voor het Nieuwe Kantoor. Faseren, uitstellen maar vooral afstel.

En zo kwam Donner voor de tweede keer in een week Delft tegemoet. De Oude en Nieuwe Kerk werden staatseigendom, met een verantwoordelijkheid voor onderhoud. Het beheer ging naar de Kerk die tevens een eeuwigdurend gebruiksrecht verkreeg. En in 2013 was iedereen tevreden. De kerken opgeknapt, het dak gerepareerd en de Majesteit zag dat het goed was. Maar was Bas. Nergens te vinden, zelfs niet in de Grafkelder. Hij was terreinbeheerder geworden op de nieuwe velden achter het station. Druk met lijnentrekken en hoekvlaggen verzamelen. En natuurlijk een getapte jongen in de kantine. Donner begeleidde de Majesteit in 2013 naar een bomvolle kerk. De banken van het college van B&W en het college van Rentmeesters waren leeg. Ach zei men, zaken in Delft gaan meestal het beter zonder hen, dan met hen. De rentmeesters waren druk bezig de pastorieen op te knappen.
De collegeleden waren druk de restanten van Breed Welzijn op te knappen samen met buurtbewoners. En zo was iedereen weer goed bezig in de Prinsenstad.

AM van der Veen
210111

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen