logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 18 januari 2011 | 12:15 |
EERLIJK ROTTERDAMS KOOPMANSCHAP

De bouw van Het Nieuwe Kantoor brengt Delft straks aan de bedelstaf.


delft eight_beggars_wenzel_hollar.jpg
Eight beggars, Wenzel Hollar.

From: a.m.van der veen
Sent: Monday, January 17, 2011 8:26 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Fw: geldmusketier (definitief)

Art 12: Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet

Een trouw lezer van de Delft op Zondag ben ik niet. Ik vind het meer een propagandablad van de linkse kerk en de gemeente Delft. En op zondag zit ik doorgaans in een andere Kerk. In die kerk horen we de 10-geboden: Gij zult niet begeren.... en de Apostolische Geloofsbelijdenis, De 12 artikelen des geloofs. Maar gisteren kon ik toch niet om de Delft op Zondag heen, met het artikel over de grote financiele tekorten in Delft en onmiddellijk dacht ik aan artikel 12. Niet van de Geloofsbelijdenis, het eeuwig leven, maar aan artikel 12 van de Financiele Verhoudingswet. Ook wel in de bestuurlijke wereld genoemd: Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil niet vergeten, Donner verlaat U niet ! En zo is het maar net. Nog even terug naar de commissie vergadering van 13 januari. Miljoenentekorten ! Wethouder Junius moest gesouffleerd worden door projectleider Kouwenhoven, maar waren de bestuurlijk 'toppers' Verkerk en Vurkova ?Een burgemeester dient als voorzitter van het college een wethouder bij te staan en de wethouder van Financien moet zicht houden er op dat het geld niet door de vrouwen in het college, Junius en Bolten over de balk gesmeten wordt. Dat is collegiaal bestuur. Maar beiden schitterden natuurlijk door afwezig. En het is nog maar de vraag of de inbreng van beide heren meerwaarde zou hebben opgeleverd. Maar laten we beginnen met Vurkova. Het is misschien een idee om eens Tweede Kamervragen via zijn vriend Pechtold te stellen aan de bewindspersoon van infrastructuur over de overschrijdingen van de spoorzone en de risico's voor het Rijk en Delft. Wel hopen dat Rick Grashoff er niet achter komt want die kent het antwoord.

Maar goed het gaat in Delft draaien om de vraag wie welk risico gaat lopen en vooral hoe we de zwarte Piet van Grashoff bij het Rijk kunnen leggen. Dat kan via een aanvrage van de artikel 12 status bij de Provincie en vervolgens bij het Rijk. Het in de volksmond onder curatele stellen van het stadsbestuur van Delft tegen een forse financiele injectie voor Delft. Dat het gemeentebestuur onder curatele gesteld moet worden is mijn inmiddels al langer duidelijk, maar laten we ze eens aan de hand nemen. En ze meenemen naar mijn calvinistische vriend Piet Hein Donner, nu minister van BZK.

Bas en zijn kornuiten moeten daar eerst hun zonde belijden voor hun prestigeprojecten en echt berouw tonen.....Vervolgens verzoekt Delft aan de hogere overheden om de art. 12 status. Deze status wordt eerst verleend na tenminste 3 jaar geen sluitende begroting te hebben. Dat moet voor Delft geen probleem zijn. Alleen even verwijzen naar de risicoparagraaf in de begroting. Vervolgens stelt Delft de totale spoorzone aan de orde en bewijst, niet schouder-aan-schouder met Prorail (sorry Milene) maar op basis van eigen onderzoek en claims, dat de meerkosten voor de tunnel allemaal de schuld van Prorail lees het Rijk is. Laat BZK het maar met Infrastructuur uitvechten. Maar dan komt het Stadskantoor. Bas belijdt opnieuw zijn zonde voor zijn grootheidswaanzin en Bolten piept hem na. Beide RK wordt door Donner na hun nostra culpa...maxima culpa bijna absolutie gegeven, maar ze moeten eerst met de kaarten op tafel.

Donner stelt dat de Prinsenstad, als Oranjestad in 2013 niet onder curatele mag staan.... Nee hij doet het volgende voorstel: het stadskantoor komt als project integraal onder verantwoordelijkheid van het Rijk (BZK en M en I). De claims tussen de gemeente Delft en Prorail (VWS) worden tegen elkaar uitgeruild en uiteindelijk blijft er een nettobedrag, als risico voor Delft over. Dit bedrag wordt geanalyseerd en tegen de contante waarde afgezet ten opzichte van de art 12 uitkering. Vervolgens wordt de ontwikkeling en exploitatie van het stadskantoor overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Zo n prachtig monument hoort in Rijkshanden. Vooral ook met een koninklijke ontvangstkamer...naast de krokettenautomatiek voor Bas.

Het Rijk laat Delft niet vallen, net zoals ze dat 020 nooit doet. De uitkomst voor Delft is niet vragen, maar dreigen met artikel 12. Als we geen geld krijgen van het Rijk dan geven we nog meer uit.Nog even en de eendenvijver wordt ook nog bevaarbaar. Artikel 12 biedt de uitkomst. Maar bij het weggaan vraagt Donner aan Bas, en hoe zit het nu met de schadevergoeding voor Stoelinga ? Is dat ook een financieel risico ? Ach schraapte Bas zijn keel. Dat schikken we wel. Maar dat was Donner niet genoeg. Hij had inmiddels laten uitzoeken dat er ook herindeling mogelijk is van bovenaf. Een gedwongen herindeling met Rijswijk en grenscorrecties rond Den Hoorn en Emerald. Dat leek hem de gewenste uitkomst. Verbreden van het financieel draagvlak. Maar dat kost ons het baantje in Delft, piepten Bolten, Vurkova. en bulderde Bas. Dat is toch geen enkel probleem antwoordde Donner.
Hij was inmiddels enkele keren in Delft geweest. Zeer onder de indruk van de armoede campagne van Bolten. Als U nu eens echt gaat werken bij de voedselbank zie hij tegen Bolten. En meneer Vurkova als u nu gewoon weer de tassendrager van mijn oud-collega Pechtold wordt. Tja en jij BAs...je bent gewoon impopulair te zijn. Als jij nu eens de pensioenrechten bij het ABP gaat bijhouden en medewerker Helpdesk wordt om de mensen met gekorte pensioenen te informeren. Jij weet immer hoe zwaar het is om wachtgeld te ontvangen, Maar...stotterde Bas dat was wel naast mijn inkomen. Had ik echt recht op.

En Milene werd medewerker HRM bij de spoorzone, selectie van lokettisten en conducteurs, Want eigenlijk is c.v. schuiven haar ding. En ieder was gelukkig en blij met zijn nieuwe plaats en omgeving.
En Milene nuriede de Apostolische geloofsbelijdenis en daarna van de zondagsschool Als ge in nood gezeten. Bas dacht aan de Spoortunnel maar verwarde dat met Wikileaks. dat lekt ook ! Als Donner maar geen opname heeft gemaakt gromde hij. En Lucas las verder in Kafka, het labyrint en ontdekte toen dat hij dat zelf was.

De brug over de Spoorgracht werd de Piet Hein brug, vernoemd naar Donner. En toen Bas jaren later met zijn sloep door Delft voer dacht hij, dat heb ik toch maar mooi geregeld. En toen hij zijn ogen open deed bleek het dat hij droomde, het was een Gondel met een pizza Diabola. En zo werd alles weer overzichtelijk in ons gezellig stadje.

AM van der Veen
17 januari 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen