logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 23 december 2010 | 00:00 |

From: a.m.van der veen
Sent: Wednesday, December 22, 2010 9:46 AM
To: prodeo
Subject: Fw: CDA-voorzitterschap 101210

KERSTBOODSCHAP VOOR HET CDA UIT DELFT

Het CDA-partijvoorzitterschap in vier woorden: horen, roepen, getuigen en dienen

1. Horen: dat betekent echt luisteren naar wat er leeft in de partij, in het land en in de samenleving. Eerst horen in het land, en niet teveel luisteren naar Den Haag. Niet Den Haag, maar de partij schrijft het programma en stelt de kandidaten !!

2. Roepen: zoeken naar de roeping van mensen. Mensen aanspreken op hun roeping, en telkens vragen naar hun roeping. Geen c van carriere, maar de c van charisma staat centraal

3. Getuigen: Wij zijn een christelijk geļnspireerde partij, die op basis van die boodschap politiek wil bedrijven en daarmee open staat voor anderen. We zeggen niet alleen dat we een sterk fundament hebben. We durven er van te getuigen, binnen en buiten de partij.

4. Dienen: we willen dienen, er voor anderen zijn. In het CDA, in de samenleving en we willen het land dienen.

Het nieuwe voorzitterschap is straks samen met het nieuwe Dagelijks Bestuur samen te vatten in een woord: Zien

Zien: Omzien naar elkaar in de moeilijke periode die we gekend hebben en zullen kennen, vooruitzien ! Toekomstgericht.
Maar ook zien, naar de onzienlijken. En we houden altijd het zich op de Onzienlijke ! Onze inspirator en grote Koning Jezus Christus.

Voor de komende jaren staat de volgende 10 punten op stapel:

Van CDA-light naar CDA-strong

1. Inhoudelijk focus op drie thema’s:
a. Econonmie, Innovatie en Landbouw, we moeten geld verdienen. Vooral met familiebedrijven.
b. Onderwijs: terug naar echte kennis, betrokkenheid en ijver en liefde voor kennis.
c. Respectvol samenleven: Integratie, waarden en normen, en 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en Monarchie.

2. Heropbouw van onderop van de partij. De lokale afdeling centraal. Speciale aandacht voor het CDA in steden en middelgrote steden. Nieuwe vormen en een vrijmoedige aanpak. HRM op alle terreinen centraal. Eenheid in Kamerfracties.

3. Samenwerking tussen WI, Bestuurders en Scholing in een Centrum voor Wetenschap, Bestuur en Innovatie en Inspiratie (WBII). Aansluiten bij mogelijkheden van EVP-denktanks. De blik naar buiten.

4. Andere opzet van het congres en manifestaties: Prominenten in de zaal en niet met de rug naar de leden. En niet een paar maar iedereen is prominent

5. Open vormen van kandidaatstellingen. Te beginnen met deze kandidatuur

6. Inrichten van een comite van advies, met een brede doelstelling. Ouderen hun plaats gunnen en soms wijzen. Laat jongeren leren van ouderen en ervaring.

7. Jongeren veel meer betrekken op lokaal en regionaal niveau. De spiegel van de jongeren serieus nemen, en HRM starten bij de jongeren

8. CDA is niet langer de partij van de goede gadgets, maar van de goede inhoud. Campagnes baseren op kennis en kunde van de leden en niet op die van bureaus

9. Vrije lijsttrekkersverkiezingen, geen sturing meer van boven. Laat de beste winnen, een vrouw moet ook (eens) lijsttrekker kunnen worden, in gemeente, provincie en Nederland.

10. Opnieuw het CDA verbinden met de eigen wortels in kerk, staat en maatschappij.


12 december 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen