logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 10 december 2010 | 22:00 |
delft markt_000_kerstboom_2008_12_16_20h17_10_nr2.jpg From: A.M. Veen
Sent: Friday, December 10, 2010 6:33 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Fwd:Kerstboommusketier 111210

Over samenwerken, onderzoeken en vertrekken,

De afgelopen weken was de musketier in afwachting. Niet in verwachting van Advent of zo, maar in afwachting van de ontwikkelingen binnen en buiten Delft. En er was een hoop te doen, op papier of in de werkelijkheid. Het belangrijkste nieuws is het vertrek van Hans Camps, de gemeentesecretaris. Regelmatig is deze ex-katholieke machtsfiguur in de Musketier verschenen. En nu voordat de Gondelaffaire zijn apothese beleeft verdwijnt hij naar het Mondriaan College. Het Mondriaan, deze sympathieke MBO school leidt o.a. jongeren op tot bewakers en beveiligers. Dus houders van pandverboden binnen en buiten Delft kijkt uit voor de Campsbrigade. Deze Campsianen grijpen U voordat men het doorheeft. Het vertrek van Camps is een belangrijke kans om de vastgelopen ambtelijke organisatie van Delft nieuw leven te geven. Of die organisatie dat kan zonder bestuurlijke richting, dat moet nog blijken. Maar gelukkig komt onze buurgemeente Rijswijk om de hoek kijken. We gaan samenwerken.

In vele prille relaties zijn er verschillende fases: zo kennen wij de snuffelfase, de verkering, LAT, samenwonen etc. Hoe moeten we nu de samenwerking Rijswijk-Delft zien ? In de afgelopen dagen heb ik overlegd met verschillende bestuurders in deze gemeenten en vooral in Den Haag. De gekozen aanpak van de samenwerking, is een technocratische, een door ambtenaren bedachte praatcylus. Er amitteerd. Typisch het product van kreupelbeen en co: Verkerk en Van der Wel. Zoals in een relatie, het moet gaan om liefde, samen delen, en niet om het gezamenlijk inkopen van pennen en potloden. De ambtenarij ten top. En wat vindt men in Den Haag van deze ontwikkelingen. Interessant is dat Camps in dit proces nu op stapt. Heeft hij geen vertrouwen of is hij bang uiteindelijk in zijn woon is werkgemeente te moeten wonen en dan persoonlijk geconfronteerd met zijn eigen wanbeleid.

Maar goed tel U zegeningen, deze samenwerking geeft de provincie een instrument om na de verkiezingen de herindeling daadkrachtig aan te pakken. Ontwikkel een regionale visie voor Delfland, maak deling van gemeenten bespreekbaar (Rijswijk en Den Hoorn-Delfgauw). Het bestuur in Delft moet nu doorpakken en de herindeling aan de orde stellen. Dit kan betekenen dat het Stadskantoor geofferd moet worden, maar ja Rijswijk vaut bien un messe !
De samenwerking moet gaan over: de gezamenlijke ontwikkeling vAn Rijswijk-Zuid-Sion; het bestuur over Plaspoelder en een ruimtelijke visie voor Delft 2025, richting Schipluiden en Den Hoorn. Dat is echt iets anders dan potloden en pennen. Maar ja wat wil je met de gemiddelde pennelikker als ambtenaar en scherpslijper Bas ?

Tja en dan Bas. Even had ik gehoopt dat hij met de zak van Sinterklaas in de Gondel zou zijn afgevoerd. Maar nee, op papier is hij er nog. En nu de raad dreigt om de enquete inzake de Gondel af te blazen is het voor hem uitstel van executie of is dat schijn. Nut en noodzaak van de enquete kan betwijfeld worden. Wat levert het onderzoek op in het feitendomein. Het moet gaan over rollen en verantwoordelijkheden en daarvoor is een politiek debat nodig. De rekening wordt wel via het gerecht betaald. En dat is het aardige van het voorstel de commissie stelt voor aan de raad om een debat te houden. De Gondel komt eindelijk op de agenda. En dan is het de vraag wat men er aan overhoudt. Ik kan mij voorstellen dat niet zo zeer de feiten, maar veel meer de rollen voor en na de Gondelaffaire behandeld worden. En dan zal gelijk een Venitiaans bal het grote demasque blijKen. Bas Verkerk blijkt een keizer zonder kleren, en met hem opvolgende colleges. Vorkurka mist het leiderschap en Camps heeft zich een machtswellustig wapen in de handen van Bulldozer Bas getoond. Met of zonder verder onderzoek zal de Gondelaffaire leiden tot een motie van wantrouwen tegen Bas Verkerk, en als het zo verder gaat zullen anderen meegesleept worden in zijn val. Camps heeft het goed gezien om hem nu te peren.

Delft begint langzaam op een keerpunt te komen. De mislukte ambities (Stadskantoor), de verkeerde abstracties (niveau van samenwerken met Rijswijk) en de persoonlijke incompetentie van bestuurders hangen met Bas V. in de kerstboom. Voorlopig nog niet de hoogste boom. We bereiden ons voor op de Kerst, het terugkeren van het licht. Laten we hopen dat er tenminste een lichtje opgaat in Delft. Besef dat het anders moet, en dat er serieus samengewerkt moet worden. Dat Camps dat niet meer meemaakt is goed, hij is toch meer een opleider van parkeerwachters.

Bas Verkerk zal zich gaan zetten aan zijn nieuwjaarsspeech. Ook dit jaar zal hij met zijn gebrek aan empathisch vermogen de geringe aanwezigen teleurstellen en vervelen. Wellicht is de driedeling, onderzoeken, samenwerken en vertrekken een mooie. Als hij die laatste nu eens zelf invult en meedeelt dat hij ook vertrekt na het debat over de Gondel dan kunnen we begin 2011 een nieuwe start maken en De lft nu eens echt: Royal, Modern en Familiair maken. Dat is tenminste echt (re)creating history. En zo wordt het dan toch nog echt kerst in Delft. En Hans Camps hield met zijn bewakertjes trouw de wacht bij de resten van het Stadskantoor.

AMvan der Veen
11 12 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen