logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 29 november 2010 | 00:00 |
delft presidium_gemeenteraad_delft_2010_ontwerp_jpdw.jpg (ontwerp JP de Wit)

From: arie van der veen
Sent: Sunday, November 28, 2010 3:09 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Dualiseringsmusketier

Over Inquisiteurs, Investigeurs en Voyeurs,

Deze week was vooral een bestuurlijke week met veel contacten. Zonder teveel te zeggen, ik sprak deze week drie CdK’s, verschillende burgemeesters en mijn staatsrechtvriend professor Dölle. Hoogleraar in Groningen en naaste collega van de ook in Delft bekende hoogleraar Elzinga. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren, het dualisme, de rol van de burgemeester en de kwaliteit van het lokaal bestuur. Natuurlijk neem ik dan als referentie mijn ervaringen in Deventer en Delft en mijn achtergrond als adviseur dualisme in verschillende gemeente en als oud-interim griffier. Met het oog op de ervaringen in de raad van Delft deze week was er een hoop te bespreken.

Met de kennis van nu stel ik vast dat het dualisme – verhouding tussen raad en college- in Delft, volkomen uit het lood is geslagen. Dieptepunt deze was deze week de aangifte(cultuur) tegen Fleur N. (elkaar wederzijds aangeven wegens lekken van informatie) en de motie van ongenoegen tegen Van Koppen. En tegelijk het afstemmen van de motie van Leefbaar Delft inzake een second opinion over het stadskantoor. De raad in Delft heeft meer van Inquisitie, elkaar terecht stellen, dan van Investigeren, onderzoeken en beraadslagen. Kernprobleem is de (mis)inrichting van het dualisme, met het presidium en het disfunctioneren van de burgemeester. Eigenlijk niet meer dan voyeur in het bestuurlijk spel.

In Delft is gekozen, om voor mij onduidelijk redenen voor het optuigen van het presidium. In de meeste gemeenten niet meer dan een bescheiden agendaclub, in Delft een quasi-bestuursorgaan. Ik heb nog nooit van mijn leven een motie in de raad gezien, op initiatief van het presidium. Als er correctie nodig is van raadsleden dan gebeurt dat in vertrouwelijkheid en die correctie is aan de burgemeester, als voorzitter van de raad, eventueel gehoord het presidium of de fractievoorzitters. Het presidium is geen politiek orgaan, noch de wet, noch het gebruik rechtvaardigen dat !

Nu wordt onze vriend Meuleman, die het m.i. wel goed bedoelt, maar niet begrijpt dat hij gebruikt wordt, in een rol geplaatst dat hij moet oordelen over zijns gelijken. Voor het oog van het college dat een treedje hoger zit. Voor het oog van Bas worden LD, OD en SB tegen elkaar uitgespeeld. Niet alleen in strijd met aard en strekking van de wet en het dualisme maar vooral geen niveau ! Aad Meuleman is geen Groot- inquisiteur, maar laat zich gebruiken als klein-inquisteur. Hoe kan je vervolgens nadat je mede-indieners van een motie de zaal hebt uitgestuurd de discussie over het Nieuwe Kantoor voeren. Niet van Koppen, noch Norbruis of Meuleman is verantwoordelijk.

Hoofdverantwoordelijke voor deze bestuurlijke wantoestand is Bas Verkerk zelf. Een behoorlijke burgemeester praat met de fractievz van Groen-Links en de-escaleert. Maar nee onze vriend Bas construeert een toestand waarin er escalatie plaatsvindt zonder dat hij remmen heeft ingebouwd. Een echte burgemeester heeft gezag, hoedt de raad, spaart nieuwkomers en is voorzitter van het presidium.

Gelukkig werd ik zaterdag uit betrouwbare bron weer geïnformeerd over het disfunctioneren van Bas in een bijeenkomst met legermensen en de burgemeester van Zwolle, zijn oud-collega Meijer. Bas sloeg weer eens een modderfiguur, niet voorbereid, niet geïnteresseerd en zich menen te kunnen redden met een flauwe grap, over de Delftse Hout.

Het dualisme in Delft moet opnieuw worden ingericht. De raad doet niet aan onderlinge inquisitie. De raad moet onderzoeken voordat men besluit. En natuurlijk is Bas Verkerk een bestuurlijk voyeur, ik kijk er naar en doe niks. Zegt tegen OD: dan gaat U maar. Kernprobleem van het disfunctioneren van het bestuur in Delft is Bas Verkerk en dat heeft voor Delft grote consequenties.

Uitgebreid heb ik dit weekend met regionale bestuurders gesproken over de herindeling. De A-4 – A-13 variant…… Het stadkantoor en de rol van de Delftse burgemeester. Evident is dat Delft grote risico’s loopt met het Stadskantoor. Hoe kunnen raadsleden nu zeggen we kunnen niet meer terug… we willen eigenlijk niet, maar we zitten in een besluitvormingsfuik. Zo kom je tot de kern van het gemeentebestuur en hol je die uit ! De raad gezamenlijk moet dit oppakken, uitzoeken en Bas V. als voorzitter van de raad, in zijn rol als voorzitter van het college laten uitleggen hoe het zit. Hij zat er bij toen vriend Rick Grashoff zijn DDR-dromen en besluitvorming bedacht rondom de Spoorzone. Of was Basje toen ook aan het vissen?

Verkerk moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het herinrichten van het presidium. Hij is voorzitter van de raad, en niet hulp-Sinterklaas Meuleman. En tenslotte moet niet de raad, maar hijzelf het initiatief nemen tot een extern onderzoek naar de Gondel. Net als Balkenende met de cie Davids. En dan mag Bas zijn eigen inquisitie inrichten. Dat is ook nog zijn wettelijke rol, als Kroonbenoemde burgemeester !

Wat wil Delft nu eigenlijk de komende jaren ? Ten ondergaan in onderlinge gekrakeel, onder leiding van conducteur Meuleman, onder het toezicht van voyeur Bas ? Een visie ontwikkelen op de Hof van Delft en belangwekkende stappen zetten ? Dan is het sterk de vraag of het stadskantoor en Bas daaraan kunnen bijdragen. Delft en Rijswijk samen, gaan de financieel lamme en blinde (Rijswijk-Zuid) elkaar redden, of wordt het mooie Delfland een prooi voor het gulzige Den Haag ? Ben benieuwd of men daar blij is Bas V. te zien terugkeren ?

Een leerzame week, met veel burgemeesters, o.a. uit Oldebroek die wel weten hoe het moet. Verbaasde Commissarissen o.a. Cornielje.. en belangwekkende gesprekken met raadsleden uit Delft en Rijswijk.

De bestuurlijke winterstop is nodig in Delft om zich te heroriënteren. De-escalatie, herinrichting van het dualisme en bezinnen op het functioneren van en door Bas V. lijkt het devies. En in januari een debat over in de herinrichting van het besluitvormingstraject rond Nieuwe Kantoor. Prof. Alphons Dölle heb ik geïnformeerd over de Gondelaffaire , die in Groningen al bekend is via zijn buurman Elzinga. Lijkt me prima kandidaten voor de onderzoekscommissie. En de eerste conclusie van hun rapport geef ik al mee…. Bas. V. permanent gebrek aan regie, gezag en vooral transparantie.

Het wordt een spannend jaar in 2011. En dat de raad na investigatie van de Gondel en HNK voor de burgemeester ook een inquisitie dreigt te worden, hetzij zo. Wie zo zijn ambt verwaarloost en in feite de wandelende negatie van het lokaal bestuur wordt verdient niet anders. Rijswijk, Den Hoorn, laat staan Delfgauw zitten op hem te wachten. Maar goed misschien is dit een wake-up call en belooft hij beterschap. Men is nooit te oud om te leren.
Maar het bestuurlijk voyeurisme van Bas leidt tot niks, behalve een enkeltje Hoonhorst, en neem Camps dan mee, voor de gezelligheid. Anders is het zo’n eind in de bus van Zwolle naar Dalfsen.

AMvanderVeen, 27 november 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen