logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 26 november 2010 | 14:00 |

delft arie_van_der_veen_20100119_3.jpg
Arie van der Veen columnist.

From: A.M. Veen
Sent: Friday, November 26, 2010 10:08 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: bouwmusketier

Eindbestemming Delft-HNK, on the road to nowhere ?

Gisteren werd bekend wie de nieuwe stadsbouwmeester wordt. En ik denk dat er een goede keuze gemaakt is met de heer Wytzes, van de faculteit Bouwkunde uit Delft. Belangrijker wordt de vraag wat hij moet gaan doen. En ik heb een voorstel. Aangezien de stadsbouwmeester zich concentreert op nieuwbouw, lijkt het mij voor de hand dat hij door de raad gevraagd wordt adviseur te worden bij het project van het Nieuwe Kantoor. Zo krijgt de minderheid toch de mogelijkheid om samen met de meerderheid van de raad een onafhankelijk en deskundig adviestraject te volgen naast de verdere realisatie van het project. Wel moet er enige onafhankelijk gewaarborgd zijn versus het kantoor Meccannoo. Anders is ter veel overleg op het koffiepunt op Bouwkunde, om het zo te zeggen. Want dat er deskundige begeleiding in de besluitvorming van de raad moet komen is wel duidelijk sinds gisterenavond. Het eerste grotere debat over het Nieuwe Kantoor. En er zullen er nog vele volgen. Ik heb genoten !

Gisterenavond plaatste ik me voor mij laptop om de uitzending van de raadsvergadering te volgen. Aanvankelijk dacht ik dat Verkerk en Camps mijn ontvangst aan het verstoren waren, maar dat kwam door mijzelf, ik had twee maal explorerer aanstaan, een dat betekent dat het gehakketak in de raad kwadratisch is. Of te wel niet te volgen. Met mijn Black Berry in de hand en af en een berichtje zendend aan bevriende raadslden volgde ik het debat. Tot mijn verbazing was daarvoor Onafhankelijk Delft vertrokken, nadat het door klein-inquisiteur Meuleman de les gelezen was. Daar gaan weer drie stemmen, dacht ik, maar dat is waarschijnlijk te simpel gedacht. Hoe het ook zij.... Een interessant debat, met ongewisse afloop.
Daarover straks.

Eigenlijk is er nog niets aan de hand, het college ontrolt zijn plannen en gaat verder met de ontwikkeling. Prorail zit al in de realisatiefase van de tunnel, de gemeente moet nu in actie komen om haar verantwoordelijkheden te nemen. In feite is dat alleen maar waar men tot op heden contractueel toe verplicht is. De rest de bouw van het Stadskantoor is vrije invulling van de gemeente. Bijvoorbeeld om het voortouw te nemen in de vastgoedontwikkeling in het gebied en bijvoorbeeld om een stedenbouwkundige en architectonische lijn te ontwikkelen. Juist daar kan de stadsbouwmeester een rol spelen lijkt me. Alleen moet er dan geen ruzie komen met archictect Busquets....

De vraag naar de second opinion was een terechte. En ik denk dat Aad Meuleman dat in zijn rol als voorzitter van het presidium goed gezien heeft. De vraag is echter kon de raad zelf geen geld voteren om onder leiding van het presidium een second opinion te vragen. De raad heeft toch onderzoeksgeld, of is dat gereserveerd voor de Gondelaffaire ?

Maar goed het verliep anders en via bekende patronen. Opvalt is dat wethouder Junius niet boven de materie staat en geen brug weet te slaan naar de minderheden in de raad. Vasthouden aan ingenomen standpunten. Het is nog al wat dat VVD-leider Harpe expliciet stlde dat het nog helemaal maar de vraag is of de gemeente wel het pand gaat betrekken. Daar was het toch voor ontworpen. Of wordt de gemeente Delft vastgoedontwikkelaar. Dan kan men Baljé wel weer inhuren. Die zoekt nog nieuwe uitdagingen las ik ergens. Een jeugdig D66 raadslid verdedigde zonder argumenten maar vol vuur het Nieuwe Kantoor. Doorzetten en niet nadenken..... volgens mij ook de Vokurka-doctrine.

Aad van Tongeren was rustig en weet ook wel dat het complex proces is waar de uitkomst ongewis van is. En daarom is het tijd dat de raad zich bezint op de vraag, of men op basis van de rapporten rond Spoorzone opnieuw een besluitvormingskader ontwikkelt. En daarvoor zou het presidium het voortouw moeten nemen. Aad Meuleman niet als klein-inquisiteur, zeuren over aangiftes, maar als groot-investigeur.
De stadsbouwmeester zou de raad daarbij moeten helpen. Want hoe kan de raad straks de aanbesteding beoordelen en hoe kan de raad de budgetvoorstellen beoordelen ? Dat zijn toch majeure beslissingen, nog los van de dekking. Werk aan de winkel voor de stadsbouwmeester en het presidium.

Het debat vertoonde verder kenmerken van schaatsen op dun ijs. Natuurlijk gaat de politiek om gevoel, wensen en verlangens. Maar elke externe waarnemer, hoeveel kijken er naar de video, weet dat dit project zo complex dat raad, maar ook gemeente sturen en tasten in de mist. Ik hoorde ook niemand, zelfs niet Jeroen van Oort het woord Smart piepen.

Of het stadskantoor er in zijn voorgestelde vorm komt is nog steeds de vraag. Ook of het er moet komen blijft de vraag, nu ook bij de VVD twijfelt aan de bestemming.De financiering en bijkomende eisen zullen de bottleneck vormen, en wellicht biedt de nakende herindeling een prachtige uitweg, Delft biedt de ambtenaren kantooruimte in Rijswijk en bouwt slechts 20% van het stadskantoor. Welk deel dat is zal nog moeten blijken. Als het maar een fietsenstalling is.

En tenslotte de voorzitter. Typisch een burgemeester die niet de raad, maar het college vertegenwoordigt. Ik heb nog nooit een presidiumdiscussie in een raad gezien, voor het oog van de burgemeester. Een klassieke fout. En de manier waarop hij vervolgens afscheid nam van de fractie van OD zal hem straks nog opbreken in de raadsenquete over de Gondel. Gebrek aan stijl, statuur en klasse. Maar dat is niet nieuw, dat wordt alleen maar meer zichtbaar op internet.

Er is werk aan winkel voor de raad, het presidium en de stadsbouwmeester. Een besluitvormingstraject ontwikkelen met inhoudelijk en financiele toetsmomenten, werkende weg. En dat kan zonder veel moeilijke besluitvorming en past binnen de toezeggingen van de wethouder. Hoezo een rijdende trein en noodrem? Voorlopig is het virtuele boemel die bij elk station nog stopt. Het is juist belangrijk om ook een noodremprocedure te ontwikkelen die als het vooral financieel fout gaat kan worden ingezet.

Prestigeprojecten kosten bloed, zweet en tranen. De tranen zullen regelmatig bij Milene zijn. Het bloed is vooral het bloed onder de nagels van de Wit en Verkerk. Het zweet is het belangrijkste, namelijk hard werken..... De inzet is hoog en het belang ook. Dat vraagt om meer dan vrijblijvende strategienota's en e.d. Uiteindelijk gaat het om onderbouwde aanbestedings- en financierings- en dekkingsvoorstellen. En dan moet de raad eerder bij de les de zijn. Elk voorstel daaromtrent moet onderbouwd zijn door een onafhankelijke second opinion. Spoorwachter bij de project is conducteur Meuleman lijkt me, ondersteund door de stadsbouwmeester.

Tenslotte een van mijn beviende raadsleden smsste mij, ben ik op de road to nowhere ? In zekere is hij dat en is men dat. Het is nu de tijd om de die road te gaan structuren. In Prorail termen, treinbegeleidingssysteem, met dodemansknop ! Maar ja, zei Lieke van Rossum terecht wie geeft er in deze tijd nog wat voor Prorail ? Daarom is de raad aan zet. Ophouden met hakketakken, en nu hakkepuffe aan de slag met de besluitvormingskaders, met de Wit als stoker en Meuleman als machinist. En Jos van Koppen c.s. moet zorgen dat hijde trein niet mist, maar dat geldt ook voor de rest. Samen met Norbruis in de fietscoupe, voorlopig.

En nu per auto het land in. Want van Prorail moet je het ook niet hebben. Ben benieuwd of Milene aansluit. Het zal haar een hoop tranen schelen.

AMvanderVeen
26 november 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen