logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 26 november 2010 | 00:00 |
Herder Jan geeft de goede richting aan !

delft delft_schaapsherder_cda_arie_vd_veen.jpg
From: A.M. Veen
Sent: Thursday, November 25, 2010 12:20 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: congresmusketier november

Over klappen, klapvee en herders,

De klap van 9 juni jl. voor het CDA zal zaterdag a.s. tijdens het congres nog duidelijk voelbaar en hoorbaar zijn. Normaal is het klappen op het CDA-congres gebruikelijk en nog sterker, de vergelijking met klapvee of stemvee gaat op. Maar zaterdag zal het anders zijn. Op die dag zet niet de partijtop, maar de CDA-afdeling Leerdam de toon. Deze afdeling aan de mooie rivier de Linge wordt al jaren beinvloed door de goede oud-CDA wethouder Beumer. Hij was ook lid van de commissie-Frissen en via zijn afdeling geeft hij nu de toon aan. Zo hoort dat. Op afstand de kudde sturen en zorgen dat er voldoende herdersjongens en herdershonden aanwezig zijn. Dat doet een herder, en herder Jan Beumer gaat ons voor. Ik durf wel te stellen dat zijn amendementen de goede herderstaf zijn voor zaterdag.

Wat is er eigenlijk aan de hand? Zoals ook in zovele gemeenten, Delft niet als uitzondering, is er een regelmatig een grote kloof tussen de gekozen of zichzelf benoemde bestuurders en de achterban, leden of kiezers. En dan volgt er opeens een correctie. In het CDA gebeurt dit door dat de achterban thuis blijft bij verkiezingen (1994, 2010). Vergelijk de uitslag en onderzoeken van juni jl.In een gemeente komt er opeens een opstand vanuit de raad en begint een collegemeerderheid te breken. Zeker als de pers en lokale opiniepeilers zich er mee gaan bemoeien. Op het CDA-congres van zaterdag staat de afrekening, beter gezegd de verantwoording centraal. En daar komt herder Jan aan met zijn amendementen, vooral die over de nieuwe partijvoorzitter. Een essentieel punt !.....Ik schreef al eerder het belang van het getal drie. In alle regeringspartijen geldt dat, (vice-)premier, fractievoorzitter en partijvoorzitter gezamenlijk de leidende driehoek in een partij vormen en kunnen elkaar zo in evenwicht houden. Owee als dat evenwicht verstoord dreigt te worden, dan hebben we de poppen aan het dansen. In het CDA, de VVD en de PvdA is dat allemaal aan de hand geweest. Ik hoef maar de namen te noemen van CDA: van Heeswijk en Van Velzen: VVD: van Zaanen en van Aartsen: en PvdA: vele voorzitters: van Hees, van Dam etc.

Er is in de Nederlandse politieke traditie geen duidelijke plek voor een partijvoorzitter. Dat is eigenlijk zowel op nationaal, provinciaal en lokaal niveau het geval. Toch is die functie fundamenteel voor een partij als organisatie en op het moment dat de zaken vastzitten. Denk eens aan de vernieuwende rol die Rottenberg in de PvdA en Van Rij in het CDA hebben gespeeld. Lees nog maar eens de boekjes regerendewijs en gepland toeval. Het is steeds het zelfde patroon.

En herder Jan Beumer heeft het nu goed gezien. Het CDA heeft heeft namelijk enkele jaren gelden al gekozen voor het downsizen van de functie van partijvoorzitter. Oud-CDA lid Bert de Vries schreef eens. Het belangrijkste van een CDA-voorzitter is de ledenadministratie bijhouden. Op zich trouwens geen verkeerde taak, zeker wanneer elk lid letterlijk telt ! Zeker in financiele zin. Liever beheer, dan politiek en dat is een verkeerde keuze !

Marja van Bijsterveldt, als oud-voorzitter heeft een aantal jaren goed werk verricht met het doorontwikkelen van de partij als organisatie maar kon uiteindelijk de checks and balances niet volhouden. Dat is ook enorm moeilijk, met een beperkt partijapparaat en een Wetenschappelijk Instituut, dat steeds meer financieel drijft op subsidie van de overheid en minder op partijdonaties. Wie organiseert dan inhoudelijk die zo gevraagde tegenmacht ? Haar opvolger Peter van Heeswijk is een stille voorbijganger gebleken, die vooral trachtte te overleven om in de driehoek, vooral bij de MP op schoot te kruipen. Zijn waterloo was 3 maart jl. En nu naar de volgende kandidaat.

Jan Beumer stelt dat een herder fulltime beschikbaar moet zijn voor de kudde ! En daar heeft hij gelijk in. Juist nu, met minder macht en middelen wordt er meer gevraagd van een partijvoorzitter. De situatie is duidelijk: Maxime Verhagen heeft uitstekend werk geleverd als onderhandelaar en de machtspositie voor het CDA vergroot en in feite gemaximaliseerd. 20 zetels verlies en toch 10 bewindslieden !!! Dat is koopmanschap. Maar hij heeft twee vergissingen gemaakt. Teveel 'ouderen jongeren' en een nieuw gezicht van buiten die nog niet eens lid was van het CDA. Met dit ervaren koppel, met deze kudde, komt herdershond Maxime de komende vier jaar wel door maar dan rijst de vraag wie daarna de kar trekt. De CDA-Tweede Kamerfractie zal de komende jaren achtervolgd woren door het 66-34% dillemma. Of te wel volgen we het kabinet of wijken we en trekken we een eigen koers, met alle consequenties vandien voor de coalitie.

En daar staat dan een parttime partijvoorzitter en een gekrompe formatie en een gedesorienteerde partij. Ga daar maar eens aanstaan!
Het is interessant dat een resolutie die is ingediend over een verbod voor de partijvoorzitter om lijsttrekker te mogen worden wordt afgewezen door het bestuur. En dat lijkt me terecht. Immers hoe je het wendt of keert het CDA heeft een nieuwe leider nodig die zich de komende jaren moet aandienen en ontwikkelen. En die politiek leider is de lijsttrekker, die samen met anderen het leiderschap invult. Checks en balances. En dat kan een minister zijn, een fractielid of een lid van het partijbestuur. Of een gewoon lid van de partij als hij maar lid is. Of is dat geen criterium meer ?

Herder Jan geeft de goede richting aan ! Versterk de rol van de partijvoorzitter. Vraag van hem of haar fulltime beschikbaarheid en zet daar een bescheiden salaris tegenover. Bijvoorbeeld een derde van de Balkenende-norm. Maar ook op lokaal niveau, versterk de rol van de partijvoorzitter, al is het maar om wethouders en raadsfracties tegenspel te bieden als ze achter coalitiebelangen aanrennen en prestigeprojecten kritiekloos steunen. Het rijdende trein-principe. Daarom steun aan de resolutie uit Leerdam ! En eens met het partijbestuur, sluit niet uit dat de partijvoorzitter ook lijsttrekker kan worden, als hij het maar tijdig aangeeft. (Overigens Camile Eurlings zou een goede en goedkope partijvoorzitter zijn !). Een casus van Rij-De Hoop Scheffer niet nog een keer !

Herder Jan leidt de kudde, herder Jan Peter vertrekt. Gedoceerd als ridder-grootkruis, maar wijselijk afwezig zaterdag. Het is nog te vroeg om een afgewogen opvatting, iets anders dan een oordeel, te vormen of te vellen over zijn regeerperiode. Maar een ding staat wel vast, het uit het lood slaan van de checks en balances op alle niveaus in het CDA moet voorkomen worden. Zaterdag wordt er afscheid genomen van de reserve-herder Pieter van Geel, en van vele herdershonden. Zei de grote Piet Steenkamp niet, de honden blaffen, maar de karavaan trekt voort. (lees voor karavaan maar kudde). En dat is waar !
En dan is het mooie in het CDA dat als afspiegeling van de Goede Herder er telkens nieuwe of oude herders optrekken, vanaf de Linge bij Leerdam naar Utrecht. En dat is iets anders dan een permanent comite van toezicht met oud-gedienden. En als zij zaterdag nou niet alleen maar als Herdertjes trouw de wacht houden en de schaapjes tellen, maar werkelijk debatteren, discussieren en stemmen..... dan komt het weer gaandeweg weer goed met de Kudde.
Op 27 november kijken we nog eenmaal terug op de klap, en keren ons spoor dan ten goede. Op 4 december gaan we vieren en zullen Lubbers en Marja van Bijsterveldt de kudde opnieuw inspireren. Duurzaam en Divers zal Lubbers verkondigen en terecht. Marja zal aantonen dat het gaat om horen en niet alleen luisteren ! En om zien en niet alleen kijken.

Wat is het CDA toch een prachtige beweging, lekker dolend op grazige weiden, en de steppe zal echt wel weer gaan groeien. De zandzee zal herschapen lijken (het lijkt de Spoorzone wel in Delft). Maar dan wel goed luisteren en horen naar herder Jan uit Leerdam en anderen.
En vooral hard klappen ! Dat lucht op en geeft nieuwe energie.

AM vanderVeen
27 november 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen