logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


woensdag | 24 november 2010 | 00:00 |
GELDVERSLINDEND STADSKANTOOR BESTRIJDEN

delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
From: a.m.van der veen
Sent: Tuesday, November 23, 2010 10:31 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: buitenboordmusketier (definitief)

Over informeren, formeren en verder.......

Laatst werd ik door iemand aangesproken met de vraag of ik begin dit jaar informateur en/of formateur was van het nieuwe college van B&W in Delft. Ik legde hem uit dat dit niet het geval was, en dat het meer een rollenspel was geweest. Vooral om de zaak op te schudden. Denk aan het idee van de Geuzendemocratie. Aan de andere kant, het had zo maar gekund. Als de lokale partijen in Delft beter zouden samenwerken vormen zij in een soort platform de grootste factie, en hebben zij het initiatief bij de college-onderhandelingen. Maar de kiezer in Delft besloot D66 in een vlaag de grootste te maken en daarmee had Lucas Vorkurka het initiatief. Of hij dat ook echt heeft zal nog moeten blijken. Volgens mij zijn Verkerk en Camps nog steeds de baas.

Veel belangrijker vind ik dat mijn 10-puntenplan over het beleid in Delft langzaam vorm krijgt. Milene Junius noemde mij begin dit jaar nog: 'de grote inspirator van de lokale politiek in Delft'. En ik heb het gevoel dat het gewerkt heeft. Mijn bouwstenen voor Delft heb ik gebaseerd op informeren. Informatie verzamelen in de samenleving bij mensen die weten hoe het zit. Ondernemers, betrokken burgers, dominees en bestuurders. Maar ook , vraag het eens de buurman. Op basis van deze informatie formeer je een plan. Een politiek pamflet. En een dergelijk pamflet kan zich nog wel eens tegen de gevestigde macht richten. Zoals het bestrijden van de heersende bestuurscultuur, het aan de kaak stellen van vreemde constructen en bijvoorbeeld de achterliggende argumenten tegen een geldverslindend stadskantoor bestrijden. Ik moest dezer dagen even aan Cruyff denken. Hij komt van buiten, weet hoe het binnen zit en geeft zijn mening en het hele circuit is zenuwachtig. De meelopers, de zittende klasse zijn bang en stil, en de critici voelen zich gesterkt. Zo is het meestal: geen meespraak, of inspraak maar tegenspraak en daar moeten bestuurders tegen kunnen. We organiseren de tegenspraak om zo via inspraak, mee te spreken. En dat lukt goed. In die zin is Politiek Delft als site een verrijking en een voorbeeld voor vele gemeenten. Zeker als de pers beperkt aanwezig is !

Mijn 10-puntenplan begon met een pleidooi voor samenwerking en fusie met de buurgemeenten. Op naar de Hof voor Delft of de Hof van Delft !! Dat moet het strategisch perspectief zijn. En of dat dan een fusie wordt dat is een tweede. Eerst de samenwerking verinnelijken. Of Bas Verkerk daarvoor nu de beste ambassadeur is laat ik in het midden. Maar dat hij aan zijn eigen opheffing meewerkt, valt te prijzen. Zou ook voor Van der Wel uit Rijswijk moeten gelden.
Maar fusies lopen bij gemeenten vaak vast op het stadhuis en de naam. Daarom zou ik zeggen, Delft heroverweeg nog een keer het stadskantoor en maak een visie op gemeentelijke en faciliaire dienstverlening voor het concept van de nieuwe gemeente. En de nieuwe naam is typisch iets voor een referendum. Hof voor Delft, Hof van Delft of Delfland. En als men er niet uitkomt dan zegt de wet dat de naam van de grootste gemeente de naam luidt: Delft.

Het tweede punt was de bezuinigingen op de ambtelijke capaciteit en het veranderen van de attitude van de gemeente van een bureaucratische maakbaarheidsgemeente in een dynamische gemeente (al of niet regie?) waar het maatschappelijke initiatief centraal staat. En als laatste het oplossen van de Gondelaffaire, de splijtzwam in de Delftse politiek. Deze leidt tot verzwakking van de bestuurskracht en ontneemt het zicht op belangrijker zaken, zoals de herindeling. Al deze zaken zijn nu aan de orde, en in die zin klopt het informeren en formeren wel.....

De overige punten richtten zich op de drieslag Delft: Koninklijk, gezellig en innovatief. Dat is nog te weinig op gepakt. Ik blijft bezwaar maken tegen de vreemde kreet Delft creating history. Welke history, Delft-Blauwe bordjes of de soap rond de Gondel ? En als de Nieuwe Kerk langs langskomt dan houden we de knip dicht. Hoezo creating of sustaining history ?

Om met het laatste te beginnen, de ontwikkelingen rond het TIC, (Techniek Innovatie Centrum) ik zou zeggen de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de TU en de gemeente aanpakken oogt positief. Duidelijker wordt wat nu wat de wederzijdse toegevoegde waarde is tussen de TU en de gemeente. En dat gaat verder dan wat een oud-burgemeester mij eens zei, bindt ze met de poten in de klei anders gaan ze naar Noordwijk !!

Bereikbaar, cultuur, Spoorzone, (stadskantoor) het mandje van Milene blijft moeizaam. Duidelijk is dat op dat terrein bestuurkracht mist en dat dit grote risisco's voor Delft inhoudt.

De plaats van studenten: plaats geven en plaats wijzen, zou meer opgepakt moeten worden. Waarom neemt niemand mijn idee over een andere uitgang voor Virgiel over ? Combineren met Delft Bouwt en de Westvest ?

En tenslotte het Koninklijk karakter van Delft. Op naar 2013, 200 jaar monarchie. Is dat geen thema voor de nieuwjaarsspeech van de (door de Kroon benoemde) burgemeester ? Immers de metafoor van huiskamer van de stad. (De markt en of het centrum) nam hij ook al over. Nu nog de Oranjeroute !

Al met al denk ik dat de bouwstenen en de musketiers aardig hebben bijgedragen aan een herorientatie van het beleid in Delft. Het is nu aan de lokale politici en bestuurders, om het verder vorm te geven het komende jaar.En op Politiek Delft zullen we de ontwikkelingen met belangstelling volgen en zo nodig van commentaar voorzien.

Dezer dagen ben ik weer in Deventer en zal bij de VVV navraag doen of er nu echt samenwerking tussen Delft en Deventer ontstaat op toeristisch vlak en vooral bij evenementen.

De musketier heeft geen ambitie om nachtburgemeester te worden, hij blijft voorlopig maar een buitenboordmotor. En met Cruijff zegt hij: Je kunt pas zien als je kijkt ! En andersom.

De komende weken staan in het teken van de evaluatie en meningsvorming in het CDA. Op 4 december houdt de minister van OCW een belangrijke toespraak over de toekomst van het CDA samen met oud-premier Lubbers. De bouwstenen voor die toespraak zijn ook te vinden op Politiek Delft: Horen, roepen, getuigen en dienen ! Maar vooral zien !!! In Delft en daarbuiten. Politiek en openbaar bestuur blijven dynamisch en de moeite waard om te volgen en van commentaar te voorzien. En.... waar het nieuwe gemeentehuis komt, dat zullen we nog wel zien ! Ik haal mijn paspoort straks wel op in het wijkservicepunt in Den Hoorn....

AMvdVeen
23 november 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen