logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 18 november 2010 | 22:00 |
MAJESTEIT


From: a.m.van der veen
Sent: Thursday, November 18, 2010 12:00 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Grafmusketier (definitief)

Over de grafkelder, de macht en de majesteit,

Dezer dagen waande ik me in de Grafkelder in Delft... tijdens het zien van de film Majesteit. Een prachtige suggestie, de verstilde Nieuwe Kerk, de grafsteen en een -vermeend- trapje met deurtje. De Majesteit, gespeeld door een excellerende Carinne Crutzen, dolend tussen de kisten van het voorgeslacht. Wat een mooie suggestie. Ik dacht dat ik in een hoekje grafkelderspecialist Jan Peter de Wit zag. Maar ook dat zal wel suggestie zijn. In feite is de (trailer) van deze film, pure Delft-promotie. De uitvaart van Prins Claus, de terugkeer naar Delft, het verstilde verlangen. Het maakt allemaal deel uit van die film. In die zin is het denk ik voor bestuurlijk Delft opnieuw een oproep zich te bezinnen op onderhoud, restauratie en exploitatie van de Nieuwe Kerk, Met zijn allen naar de film, dan naar de Nieuwe Kerk en dan olv Bas en Jan Peter een rondleiding boven- en ondergronds... lijkt me.
De grafkelder is een thema. Het thema macht en majesteit is des te interessanter.

De film draait om de vraag of de Majesteit persoonlijk iets mag veranderen of toevoegen aan de Troonrede en welke ruimte zij daarvoor heeft binnen het staatsrechtelijk construct van de ministeriele verantwoordelijheid. Een actueel thema, met gelet op de discussie dezer dagen over de politieke rol van de het staatshoofd. In de film is in dit intrigerende thema dominant aanwezig, en de uitkomst laat zich raden. Het kabinet, lees de ministers en Minister-President beslissen en de vorstin is gekooid, in de boeien van het staatsrecht. En zo hoort het ook. Of feit en fictie nu door elkaar heen huppelen in de film, de crux is dezelfde. De regering regeert, en de Majesteit, moedigt aan. waarschuwt en laat zich informeren. Zo is het, zo was het sinds 1848 en zo moet het vooral blijven. De linkse fracties en vooral de PvdA zijn het zicht kwijt op staatsrechtelijke verhoudingen en de rol van het Koningshuis. Stel nu eens dat persoonlijke wens van de Koningin zou worden ingewilligd, zonder ministeriele dekking of verantwoordelijkheid. Dan wordt de Koninging, dan wordt de Majesteit een schietschijf en onderdeel van het politieke gekrakeel. De nieuwe Minister-President Rutte toont zich uit het goede hout gesneden en houdt loze begrippen als modernisering ver van zich. Zou het staatsrechtelijk gepruttel niet vooral komen omdat men het formatiespel heeft verloren ? En daar doet noch een koningin noch een gekozen (in)formateur wat aan. Nee, de film Majesteit is ook voor de Kamerleden ook verplichte kost. Gelukkig hebben we vele plaatsen in de bioscoop in Delft.

De macht, maar vooral de Majesteit. Daar gaat het om, en dat komt prachtig naar voren in de film. Telkens de worsteling tussen het staatsbelang, de constitutie en het persoonlijk leven. Wat een opgave ! En prachtig om te zien dat de Majesteit telkens terugkeert bij het Graf in Delft. Of dat nu in de film is of in de werkelijkheid, het is goed om regelmatig terug te keren bij de graven. Grouding at the grave ! En voor ons staatsbestel is dat toch Delft !
Daarom kan en moet Delft zich telkens weer positioneren als de stad van de Majesteit, en dat is wat anders dan de stad van de Macht !! Daarom het vizier op 2013, 200 jaar Monarchie en 2015 200 jaar Koninkrijk der Nerlanden.
Het is een kwaliteitskeur om Koninklijke Stad te zijn. Laten we dat dan ook uitdragen. In het beheer van onze historie, in onze programmering en positionering. Wat heeft Delft daarmee een unieke kans. En vanzelf komt er dan een Koninklijke route, een majestueuze wandeling, van Prinsenhof, Oude Kerk, naar de Nieuwe Kerk. En een enkeling zal een blik werpen bij het station en vragen.... wat komt er in of op die bouwput ? En dan is het antwoord daar zou het stadskantoor komen. Als verbeelding van de macht, maar gelukkig is het geworden een nieuwe Stationshal, met een koninklijke aan- en afreis wachtruimte.

En de grafkelder ? Die moet gemoderniseerd worden, niet het koningshuis, maar de kelder. En hoe dat moet dat laten we over aan hen die er overgaan, met een gezonde scheiding tussen prive en publiek belang. Jan Peter de Wit kan het busvervoer regelen voor de velen nieuwe toeristen, en Bas V zal regelmatig op het ondergrondse perron staan, wachtend op de trein die komt, of vertrekt.

AMvanderVeen
181110

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen