logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 2 november 2010 | 11:00 |
CONCEPT STADSKANTOOR ACHTERHAALD

Beginnend wethouder Milene Junius toont minachting voor de raad. Er is dan maar een remedie, namelijk een motie van afkeuring of wantrouwen.


delft hans_camps_001.jpg
Gemeente secretaris Hans Camps.
De meest machtige ambtenaar in Delft.
Tijd dat deze DIRECTEUR ook eens zijn mening geeft.

"Roulettemusketier: Uw inzet graag.... !"
"De SP heeft allang mijn sympathie. Als een van de weinige partijen is deze ook door het jaar actief en zichtbaar. Zo ook in Delft. Afgelopen weekend stond een deel van het SP-kader met een rouletteatfel op de Zuidpoort. De burgers werd gevraagd om bezuinigingswensen in te zetten op een van de 36 vakjes. Opmerkelijk was dat buiten het spel op 37 het stadskantoor stond."
Column - Arie van der Veen

From: a.m.van der veen
Sent: Monday, November 01, 2010 10:11 AM
To: prodeo
Subject: roulettemusketier (definitief)

Uw inzet graag.... !

De SP heeft allang mijn sympathie. Als een van de weinige partijen is deze ook door het jaar actief en zichtbaar. Zo ook in Delft. Afgelopen weekend stond een deel van het SP-kader met een rouletteatfel op de Zuidpoort. De burgers werd gevraagd om bezuinigingswensen in te zetten op een van de 36 vakjes. Opmerkelijk was dat buiten het spel op 37 het stadskantoor stond. De SP had van het college begrepen dat het Stadskantoor (Het Nieuwe Kantoor in de bestuurlijke mandarijnentaal) buiten de bezuinigen wordt gehouden. En wat schetst onze verbazing de roulette is nog niet beeindigd of croupier Junius zet alles op groen en speelt Va Banque.... Alles op het stadskantoor en de raad heeft het nakijken.

Wethouder Milene Junius is niet te benijden. Ze heeft een onmogelijke portefeuille, is een meegaand type en vertegenwoordigt met het CDA een minderheid in het links-liberale college. Ze is een uitvoerder van andermans wensen en kan vooral de troep opruimen. In feite is ze de interieurverzorgster van het college. Neem nu eens de besluitvorming rond het stadskantoor.... In de vorige periode is de besluitvorming door anderen gedaan. De almachtige PvdA droomde van een glaspaleis aan de Westvest en de anderen huppelden er achter aan. Vervolgens zijn er natuurlijk verplichtingen aangegaan ten opzichte van de NS-Prorail en de uitvoeringscombinatie Spoorzone. Omnieus is dat in de stukken staat dat de gemeente Delft het voortouw neemt in de vastgoedontwikkeling in de Spoorzone. Binnen dit kader moet Milene ploeteren. Vervolgens wordt het stadskantoor pas gerealiseerd in 2017 als het niet later is. Immers de realisatie is afhankelijk van de realisatie van de Spoorzone met al zijn afhankelijkheden...... Milene mag raden of ze het gebouw mag openen, en of ze wellicht de eerste paal haalt. Intussen dendert de kreupele besluitvormingsmachine voort. Er wordt een opdracht verleend aan het huisbureau Meccanoo, terwijl tegelijk de raad nog geinformeerd moet worden over de financiele risico's. Tevens wordt de raad gevraagd te kijken naar alternatieven... Milene Junius, verantwoordelijk wethouder voor dit project toont zich in dit proces een beginnend wethouder, en als het anders is, wat we niet mogen hopen. Toont ze minachting voor de raad. In het laatste geval is er dan maar een remedie, namelijk een motie van afkeuring of wantrouwen.

Terug naar de roulette, waarom speelt Milene va banque ? Is dat om haar kreupele portefeuille te redden of omdat de gemeente in de tang zit bij projectontwikkelaars en NS-Prorail. Dat lijkt me een relevante vraag. Het tweede relevante punt is het bestuurlijk besluitvormingskader rond het Stadskantoor. Dat het college uitwerkingsbevoegdheid heeft op basis van mandaat lijkt me logisch. Maar een alleingang lijkt met te vergaan. De aanbesteding waarover gerept wordt houdt toch in dat het budgetrecht van de raad in beeld komt. En op basis waarvan wordt dan aanbesteed en een budget opgesteld. Een volwassen raad mag zich niet zo maar buiten de deur laten zetten. De discussie deze maand, terecht aangekaart door Stadsbelangen en JP de Wit moet gaan over het bestuurlijk besluitvormingskader rond het stadskantoor.

Dat het college en met name wethouder Junius dit niet aankaart getuigt van gebrekkig bestuurlijk inzicht. Dit wordt bij dit beginnend college natuurlijk verstrekt door de karakters van oud-gedienden als burgemeester Verkerk en secretaris Camps. Machtgeorienteerde figuren die zich graag schuilhouden voor de bevolking en de lokale politiek. Bas V. is als voorzitter van college en raad verantwoordelijk voor correcte besluitvorming en afstemming van de bestuurlijke processen tussen raad en college. Hij heeft blijkbaar weinig geleerd van de Gondelaffaire en was of afwezig..... of heeft niet opgelet. Waarschijnlijk begrijpt hij het gewoon niet en General-Sekretar Camps heeft geen belang bij politieke dekking in de raad. Hij regeert het liefst uit het anonieme Torenhove. Het zal hem nog tegenvallen in zijn toekomstige glazen en transparante paleis..... Maar of hij dat haalt ?

Tja, de bezuinigingen.... Natuurlijk moet het stadspaleis integraal onderdeel uitmaken van de bezuinigingsdiscussie. Het project moet getoetst worden met de kennis van nu. En die huidige kennis stelt dat er veel minder ambtenaren zijn. Taken worden afgestoten. Internet de preferente dienstverlening wordt. Allemaal ontwikkelingen die het bestek van het kantoor relativeren.... De één-gemeente gedachte is prima, maar dan vooral achter het virtuele loket. De gemeentelijke dienstverlening is in de frontoffice gewoon een website met content, daarachter kunnen gedecentraliseerde diensten staan. Met de kennis van heden valt met recht te stellen dat het concept achter het stadskantoor achterhaald is. En dan heb ik het nog niet eens over de herindeling met Rijswijk.

Deze weken vindt in het stadshuis de bestuurlijke roulette plaats rond het bestuursprogramma en de meerjarenbegroting. Het zou voor Milene wel eens een russische roulette kunnen worden. Ik denk dat er een aantal vragen voor de raad essentieel zijn. Deze dienen beantwoord te worden alvorens allerlei opdrachten en bestekken getekend kunnen worden. Ik formuleer de zeven vragen als volgt:

1. Kan het college aangeven in hoeverre het concept van de nieuwe overheid zoals gepresteerd in het bestuursprogramma past in het nieuwe Stadskantoor
2. Dient het terugbrengen van de ambtelijke formatie ook tot het terugbrengen van het volume in kantooroppervlakte van HNK ?
3. Welke verplichtingen is de gemeente Delft in verleden en heden aangegaan met derden inzake de realisatie van het HNK ?
4. Op welke momenten gaat het college de opeenvolgende besluiten inzake de realisatie voorleggen aan de raad
5. Wat is het budgettaire kader voor het Stadskantoor en welke risico's bestaan daarbij ?
6. Wat zijn de kosten om het project te schrappen, en welke vrijheid heeft de gemeente daarbij ?
7. Waarom heeft wethouder Junius opdrachten buiten de raad om versterkt, terwijl ze tegelijk de indruk wekte met de raad in overleg te treden over aanpassingsvarianten.

Zeven vragen, een mooi aantal voor het Black Jack deze week. Fracties, college en wethouder Junius.... Uw inzet graag.

AMvanderVeen
01112010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen