logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 29 oktober 2010 | 13:00 |
HERVORMINGSDAG

delft vrouw_juttenland_000_doorkijk_oude_jan_brug_20040627_170449_a.jpg
Delft. Zicht op de Oude Kerk vanaf het Vrouwjuttenland.

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Friday, October 29, 2010 10:05 AM
Subject: hervormingsmusketier

Over Hervormen, Bisschoppen en het nieuwe kabinet.

Dit weekend staat kerkelijk Delft uitgebreid stil bij Hervormingsdag. De dag dat herdacht wordt dat Maarten Luther in 1517 zijn stellingen op de muur spijkerde als oproep voor vernieuwing, bekering en herorienatie in de toen nog algemeen katholieke kerk. Heel bijzonder is altijd weer de herdenking in de Oude Kerk waar meer dan 1000 mensen bijeenkomen om dit in gebed en gezang te herdenken. Dit wordt begeleid door twee of drie predikers uit de hele wereld die vertellen of prediken over de kracht van het geloof en de vitaliteit van de protestante traditie verkondigen. Ook dit jaar zal dit weer indrukwekkend zijn. In Gouda start vandaag het project Refo-500. 7 jaar lang zal aandacht besteed worden aan het protestante gedachtengoed. Het zal in de zelfde lijn worden georganiseerd als het Calvijn-jaar vorig jaar. Het is terecht dat er weer aandacht wordt besteed aan een van de grootste kerkhervormingen in onze geschiedenis en wat is het mooi dat dit in Delft, in alle kerken aandacht hier aan wordt gegeven. Vorig jaar viel de herdenking van Hervormingsdag op de dag zelf 31 oktober. En aansluitend vond in de Camaretten een Halloween feestje plaats. van IKEA-medewerkers uit de hele wereld. Toen ik vroeg aan de deelnemers van dat feestje of Halloween ook een soort Hervromingsdag was, bleef het even stil..... maar dat kwam meer door het rijkelijke drank. Maar ook in Halloween zit iets van hervorming van verandering, de boze geesten verdrijven met het wisselen van de seizoenen.

Maar goed hervormen ! Al gereformeerden lazen wij vroeger met enige gemengde gevoelens de tekst van Paulus, wordt Hervormd in Christus. We wisten toen nog niet goed dat dat ook op ons sloeg, maar dat is natuurlijke universeel. De hoofdboodschap van Hervormingsdag is een oproep tot bekering en hervorming. En hoe vaak komt dat niet voor in ons leven, de noodzaak om te hervormen ? Het project Refo-500 zal daar aandacht aan besteden, en het is te hopen dat het lukt om een bredere kring mensen aan te spreken dan de eigen kleine kring van protestante kerken. De christelijk-gerefomeerden hebben het voortouw genomen met hun hoofdgedenker prof. Selderhuis. Maar de organisatie is breed neer gezet en dat is prima. Het biedt de gelegenheid om in bredere zin de vraag te beantwoorden naar de vitaliteit van het protestantisme en de uitdagingen daarvan in een seculiere wereld. Want waar Luther zich indertijd -terecht- keerde tegen de wantoestanden in de Katholieke Kerk, is de nu veel meer de vraag aan de orde wat de boodschap van de Protestante Kerk is in de huidige wereld. De wereld en haar verleidingen waar tegen ds. Liefting wekelijks voorschuwt, hier in Delft. De verleidingen van de wereld, daar mag de Kerk zich tegen aanbemoeien. Geldzucht, armoede, liefdeloosheid, trouweloosheid, ongelijkheid, discriminatie. En ga zo maar door. Maar het zou mooi zijn als de kerk dat effectief zou doen en zichtbaar zou zijn. En dan is de boodschap van Luther wellicht wel krachtiger dan die van Calvijn.

Wordt het niet eens tijd voor de kerken, ook in Delft zich daarover te beraden. Vorig jaar bezocht ik een studiedag in Delft over kerkelijk presentie in de stad en daar bleek naast een baaierd van verschillen toch een gezamelijk gedragen gevoel te zijn om zichtbaar te willen zijn in de stad en meer dan alleen lichtjesavond te willen zijn. Daarom is hervormingsdag elk jaar weer, en zeker de komende jaren een aanleiding te kunnen zijn om zich te beraden op het wezen van de protestant-christelijke boodschap. Die zal ongetwijfeld oecumisch zijn, maar moet ook inhoudelijk gefundeerd zijn op de eigen waarden, tradities en inhoud. En dat daarbij hoort orgelspel en psalmen staat bij mij buiten twijfel. De kracht van de psalmen, ps 138 vs 4, ps 134 vs 4 en zovele andere. Zij funderen het geloof en geven kracht in moeilijke tijden en verbinden tradities aan elkaar. Het protestantisme ook in de brede PKN kerk moet terug naar zijn expliciete kern. Het geloof, de rechtvaardiging (Rom. 1) en het uitdragen daarvan. En dan is fair trade en voedselbank een hulpmiddel.

In een eerder stuk schreef ik al eens over de rol van predikanten.Over wegen en preken. Veel moderne predikanten hebben te weinig zelf vertrouwen en zijn nog steeds geimponeerd door de jaren zestig en zeventig. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Een tijdje geleden was ik bij een predikant in Loosduinen. Een schitterende preek, waarin ook subtiel werd geraakt aan de kabinetsformatie, zonder in een ja of nee tegenstelling te komen. David Knibbe zou die preek eens op moeten vragen. Een preek die staat als een huis met een voorganger die idemdito deed. Ik sprak hem aan met bisschop. Hij ontkende niet dat andere hem ook wel eens zagen als protestante bisschop. (Iets anders dan een kerkvorst). Het wordt m.i. tijd dat de PKN bisschoppen gaat kiezen, die als vertegenwoordigers van het kerkgemeenschap in het kerkelijk en publieke debat optreden. Ik heb ds. Liefting al voorgedragen in Delft, als hij tenminste blijf. Of anders ds. Dekker...... (voor hem geldt het zelfde).

Hervormingsdag in een nieuwe betekenis als een algemene oproep tot inkeer, terugkeer en herorientatie. In de kerk en daarbuiten. Ik schrijf nu niet over de mooie Roomse-Katholieke Kerk die door interne ontwikkelingen eigenlijk ook genoopt is zich te hervormen. Neen, ik richt mij meer tot de staat en maatschappij. Hervormen is in.......
In Delft is het college trots op zijn hervormingsagenda.... maar hoe is het met de stellingen op de muur van Torenhove. En opent het bestuur zich werkelijk tot een open dialoog met de samenleving ? Ik waag het te betwijfelen. En dat brengt me bij het het nieuwe kabinet en de linkse oppositie. De links-liberale agnosten Halsema en Pechtold hebben de mond vol over hervormingen..... Systeemwijzigingen van boven, die de mensen in het hart niet raken. Hoogstens financieel. Grote verhalen over hervormingen, voor mensen die niet op hen stemmen ! Neen de grote stellingentimmeraar is Wilders. De tijd van de linkse kerk is voorbij, en de links-liberalen regenten zijn uitgespeeld ! Dat is de kernboodschap een VVD en CDA hebben die grotendeels begrepen. Deze inbreng van Wilders overstijgt het anti-islam geschetter van hem. Er is deze week weldegelijk een hervorming in Nederland gerealiseerd. De overheidsgedreven orientatie en de overheidsgefinancieerde machten zijn ter discussie gesteld. Het is nu aan het kabinet daar hervormingen te implementeren. Juist de gedoogconstructie met Wilders maakt dat mogelijk. Die in feite zelf afgezien heeft van regeermacht. Ds Knibbe zou zich hier eens moeten verdiepen.

Hervormingsdag is meer levend dan ooit. In Delft, in Gouda en internationaal. Laten we van deze dag maken, een dag van persoonlijke bekering, hervorming en een krachtig appel uitdoen laten uitgaan aan Kerk en Wereld om zich permanent te bekeren, en laat voor een ieder de boodschap van Paulus uit Romeinen 1 leidend zijn. Niet de structuren, niet de instituties en noch Den Haag maken gelukkig. Het gaat om de eigen persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Het geloof is daarbij een enorme kracht. Dat zal dit weekend opnieuw bevestigd worden.

AM van der Veen
31 oktober 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen