logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


donderdag | 28 oktober 2010 | 15:30 |
DELFT, DERDE STAD VAN ZUID-HOLLAND

delft wapen_delft_3.jpg
Wapen van Delft.

From: a.m.van der veen
Sent: Thursday, October 28, 2010 11:03 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: regiomusketier

Over regio's, gemeenten en samenwerking....identiteit.

Nu het debat over regeringsverklaring achter de rug is kan het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen aan de slag. Een bijzonder interessant punt tijdens het debat was de vraag in hoeverre de oppositie veranderingen aan kan brengen, c.q. steun kan verlenen aan punten in het regeerakkoord. Natuurlijk spitst de discussie zich toe om de politieke heikele punten, zoals WW en Ontslagrecht etc. Door onze vriend Pechtold parmantig genoemd hervormingsvoorstellen, maar in feite verslechteringsvoorstellen. Heel goed van Wilders dat hij daar voor ligt. Onderbelicht is zoals altijd het bestuurlijke hoofdstuk van het kabinet. Maar zowel de structuuraspecten als de implementatie is van groot belang en speelt in het hele land, zo ook in Delft. Centraal staat weer de vraag hoe de verhouding regio versus gemeente wordt ingevuld. Daarbij speelt ook de vraag naar de rol van de provincie en de gewestelijke samenwerking.

Wie het huidige regeerakkoord leest kan nauwelijks chocolade maken van de plannen van het kabinet. Gemeentelijke herindeling op basis van vrijwilligheid en ingrijpen bij bestuurlijke en financiële knelpunten. Wie nu al leest dat gemeenten financieel door de hoeven zakken, kan niet anders concluderen dat er het een en ander aan herindeling aankomt. Daarnaast moeten in de stadsregio's (WGR+) worden opgeheven, en verliezen Rotterdam en Amsterdam de deelraden. Over de meer beheersmatige stadsdelen van Den Haag worst niet gesproken. En als oplossing voor het infrastructuur en vervoersvraagstuk in de Randstad wordt een Vervoersautoriteit geintroduceerd. Wettelijke en bestuurlijke inbedding daarvan blijft onduidelijk...... Tegelijk komt er een grote decentralisatie van taken aan richting de de gemeente, o.a. bij de Jeugdzorg. En het beroemde beginsel trap-op, trap-af wordt weer geintroduceerd. Dit betekent allemaal bezuinigen, bezuinigen voor gemeenten. Wie dat gaat betalen laat zich raden.

Wat weinigen weten is dat in de paars-plus onderhandelingen serieus gesproken is over het model van 30-regio gemeenten. Met daaronder een grote herindeling of overdracht van taken. Leefbaar Rotterdam leider Sörensen is niet gek als hij nu dit afgewezen voorstel opnieuw introduceert, want hij ziet de bui al hangen. Immers waar leidt het huidige regeerakkoord toe. Maatwerk, hutspot of eigenlijk centralisatie (vervoerautoriteit)? Wie het weet mag het zeggen.

30-regiogemeenten klinkt abstract, maar wat betekent dat in de praktijk voor bijvoorbeeld de gemeente Delft ? Als we de schaal van de regionale samenwerking zouden nemen is de conclusie dat Delft een deelgemeente van Den Haag zou worden. Of zou men vrij zijn als nog Rotterdam te kiezen. Ik waag het te betwijfelen. En hoe zit dat bij het opheffen van het Stadsgewest Haaglanden. Is Delft dan vrij om vrijwillige samenwerking aan te gaan met Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn vragen die dringend beantwoord moeten worden, voordat Delft wordt meegezogen in de structuur en schaaldiscussie die er aankomt. In het verleden schreef ik een rapport olv. de oud-burgemeester van Capelle aan den IJssel, waarin wij pleitten voor een nieuw intermedair bestuur waarbij het mogelijk zou zijn ongeveer 30 regio's te vormen met daarin taakdifferentiatie. Delft was in dat model nog duidelijk geopteerd van samenwerking met Rotterdam-Rijnmond.

Bestuurlijke schaaldiscussies zijn interessant voor bestuurders, en burgers ervaren het als een ver van miijn bed show en vooral een hobbie voor porfessionals. Maar stel nu eens dat er voorstel zou komen om Delft in te delen in de regio-gemeente Den Haag ? Hoe zou dat door de Delftenaren ervaren worden en zou dat niet een onderwerp zijn dat rijp is voor een referendum, met een verwachte uitslag ? Namelijk de vraag zal dan luiden: Wilt U Delft opheffen ?

De komende jaren zal deze discussie, mede omdat het regeerakkoord weinig richtinggevend gevoerd worden, met een ongewisse uitkomst. Mogelijk tot troost zie dat deze discussies niks opleveren. Maar er zit een belangrijk aspect bij. In Delft wordt nu gesproken over de begroting (omgeven van onzekerheden ivm de komende bezuinigingen van het rijk) De echte gecoorigeerde begroting lijkt mij deze waar dit in is ingevuld. Maar de hoofdvraag is of een stad als Delft wel in staat is, zijn wettelijke taken uitvoeren en geld beschikbaar blijft houden voor politiek-bestuurlijke wensen. (nog afgezien van reservepositie). Het lijkt mij voor de hand liggend dat Delft serieus samenwerking zoekt met de buurgemeenten en gaat werken aan het versterken van de gemeentelijke positie, in financieel, ruimtelijke opzicht maar ook met het samenuitvoeren van (centrum)gemeentelijke taken. Dat is volgens mij ook het antwoord op de terechte vragen van de CU naar de gemeentelijke kerntaken. Als Delft haar positie samen met de buurgemeenten versterkt, dan is er ook veel minder reden om te vrezen voor een regio-gemeente Den Haag oid.... Immers wij houden samen de broek op. Deze discussie voeren we niet alleen met ons zelf of de nabuurgemeenten. Ook de provincie Zuid-Holland speelt daar een rol in, zeker met de vorming van een nieuw college en bestuursprogramma.

Laten we als uitgangspunt nemen Delft, derde stad van Zuid-Holland. Dat vergt tenminste 150.000 inwoners. In die zin onderschrijf ik de ambitie van het college. Er moet onder regie van de Provincie-Zuid Holland een regionale bestuurlijke en ruimtelijke visie komen op Delfland. Samen met Den Haag en Rotterdam, gehoord de gemeente Westland en Zoetermeer. Binnen dat kader moet Delft onderhandelen met de buurgemeenten over samenwerking, taaktoedracht, rol van de centrumgemeente, regionale inbedding. In dat kader lijkt me de samenvoeging met (delen) van Rijswijk en Midden Delfland voor de hand liggen. Ook de relatie met Pijnacker (Delfgauw) is van belang.
En daar hoort dan bij de vraag binnen welke regionale inbedding een en ander plaats vindt. Dit kan op het moment dat de dwingende samenwerking in Haaglanden gerelativeerd wordt.

De komende week praat de gemeenteraad over het bestuursprogramma 2014. Daarbij mag verwacht worden dat er ook gesproken wordt over het regionale perspectief. De VVD heeft dit goed ingezet met Delft-Mid-Rijs. Maar ook van het college mag daar een meer diepgaande opvatting van worden verwacht. Waarom geen initiatief vanuit Delft om op korte termijn een visie op het regionale perspectief te presenteren ? En binnen dit kader ligt het voor de hand om de plannen voor een nieuw stadskantoor te heroverwegen. De leegstaande kantoorflats in Rijswijk zijn aanzienlijk goedkoper dan het ongewisse traject op de Spoorzone.

Besturen vraagt om visie. Een visie is meer gebaseerd op indentiteit: wie zijn we en wat willen we worden, dan op het meetbaar maken van doelen. De regionale visie voor Delft definieren is van groot actueel belang. Het voorkomt dat Delft wordt meegezogen in een regio-gemeente discussie. (Het VNG-bestuuur met daarin Bas Verkerk) is smadelijk afgedroogd op het laatste congres. Neen Delft moet opereren uit eigen kracht, taakuitvoering en samenwerking. Als er dan over enkele jaren een gemeente Delftland ontstaat, dan is die sterk genoeg om de bestuurlijke structuurstormen te overleven.

Op naar Delft, derde stad van Zuid-Holland met een bestuur wat daarbij past ! En gezond samenwerken met Den Haag en vooral met Rotterdam !!

AMvanderVeen
28 10 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen