logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 26 oktober 2010 | 06:00 |
STERKER DOOR STRIJD

delft wapen_rotterdam_sterker_door_strijd.jpg
Wapen van Rotterdam met de wapenspreuk "Sterker door strijd".

----- Original Message -----
From: a.m.van der veen
To: prodeo@ziggo.nl
Sent: Monday, October 25, 2010 11:25 AM
Subject: herfstvakantiemusketier

Over sterker door strijd en andere uitwedstrijden

Een heerlijke herfstvakantie in Zeeland bood de gelegenheid om de blik eens te verruimen en de Delftse politiek wat meer in perspectief te plaatsen. Helaas eindigde de herfstvakantie met een treurig resultaat voor mijn geliefde club Feyenoord. 10-0 verliezen en kansloos ten ondergaan in Eindhoven. Maar een Feyenoordfan is wat gewend. Eigenlijk is het al jaren afzien als fan. Maar ja een beetje Feyenoordfan is altijd bezig met het nieuwe seizoen ! Sterker door strijd heet dat, en daarom is Feyenoord zo'n prachtige club ! Lijden, lijden zonder uitzicht. Maar na ellende zal er toch verlossing komen en daarna reden voor dankbaarheid... Dat houdt ons op de (Mario) been. Sterker door strijd.... dat moet het devies zijn, dat betekent dan wel dat van de spelers wel wat meer strijd verwacht mag worden en hopelijk meer souplesse.

Sterker door strijd ! Dat geldt ook in het Delftse gemeentebestuur. Natuurlijk viel mijn oog bij terugkomst meteen op de Delft op Zondag. Een prima artikel met interview van Martin Stoelinga over de Gondelaffaire. Het politieke jachtseizoen lijkt geopend met Bas Verkerk als hijgend Hert... en ik waag te betwijfelen of hij de jacht zal ontkomen. De - geheime - documenten die nu gepubliceerd zijn tonen een ontluisterend beeld van het handelen van het stadsbestuur in de Prinsenstad. Ik heb deze documenten voorgelegd aan een aantal van mijn bevriende burgemeesters en juridisch adviseurs. Hun eerste reactie was grote verbazing. Verbazing om het feit dat een college zover durft te gaan, met het isoleren van een raadslid ten gunste van een (oud-) wethouder die aantoonbaar zo verkeerd zit. In een eerdere musketier schreef ik al over rollen en rolverwisseling. Het is onbegrijpelijk en laakbaar dat de voorzitter van de raad en het college zich zo opstelt ten opzichte van een raadslid. Dat Martin Stoelinga de strijd is aangegaan is alleen maar te prijzen ! Van een simpele zaak op dorpsniveau is dit geworden een zaak met landelijke uitstraling. Kernthema's daarbij zijn: integriteit van bestuur, vrijheid van meningsuiting en bestuurlijke waarden en normen, noem het mores.

Martin toont zich een echte Feyenoorder.... sterker door strijd. Hij speelde in de raad en in de rechtbank menig uitwedstrijd, maar het is inmiddels 3-2 voor hem. Zeker na het arrest van het Hof Den Haag, waarin hij volkomen in het gelijk gesteld werd. Een interessante vraag is wie de cassatiekosten van Balje betaalt. Als ik het collegebesluit goed lees, dan zou dat best eens de gemeente Delft zijn. Een puntje van onderzoek lijkt me. Heel belangrijk in deze zaak is dat nu de fractievoorzitter van de PvdA, Ernst Damen zich mengt in de kwestie. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat ook hij van de kwestie afwil, zeker nu het college onder leiding van wethouders Bolten en Vurkova het momentum heeft laten verlopen. Het is eigenlijk tragisch dat de Gondelaffaire het burgemeesterschap van Verkerk blijft achtervolgen en dat het ook zijn einde zal inleiden. Wie de stukken goed analyseert ziet dat hij als eindverantwoordelijke voor de goede verhoudingen in het bestuur telkens er naast zit. En nu zit hij klem. In de juridische procedures is hij afhankelijk van de ongewisse cassatie. En politiek komt zijn lot te liggen in handen van een enquetecommissie. In dit perspectief is het nog steeds te laken dat hij is voorgedragen voor herbenoeming begin dit jaar door de gemeenteraad, die nu in zekere zin moet gaan oordelen over dezelfde persoon. Maar ook hier geldt sterker door strijd.
Als de raad beslist tot het instellen van een enquetecommissie - het liefst met externe deskundigen: iemand met gemeenterechtelijke kennis, een integriteitsdeskundige en een pyscholoog- dan kan een dergelijk rapport leiden tot de noodzakelijk katharis in het bestuur en de organisatie. Want het is onmiskenbaar dat ook het handelen van secretaris Camps, mede-ondertekenaar van de stukken aan de orde komt. En ik denk dat men niet te benauwd moet zijn. Het is in andere vergelijkbare gemeente, Deventer, Emmen, Den Helder, Apeldoorn wel vaker voorgekomen dat een onderzoek van een crisis leidt tot een katharis en oplossen van jarenlang scheefgegroeide situaties. Zo wordt een uitwedstrijd toch een thuiswedstrijd. Alle sterkte voor Ernst Damen, want het wordt wel weer eens tijd dat de PvdA in Delft het voortouw neemt in politiek-bestuurlijke situaties. En voor Martin geldt, gewoon volhouden en sterker door strijd !

Een tweede springend punt is de uitwedstrijd die de gemeente Delft speelt in de Spoorzone. In feite wil men Het Nieuwe Kantoor (HNK) bouwen op de grond van een ander. In ieder geval in afhankelijkheid van anderen, namelijk op de Spoorzone. Het college schreef de raad een interessante brief met verschillende optie. Eigenlijk over de vraag hoe men de uitwedstrijd op het terrein bij het station moet spelen. Het lijkt een open brief met verschillende opties, maar schijn bedriegt. De brief getuigt in feite van een tunnelvisie, passend bij de omgeving zullen we maar zeggen ! Verschillende varianten passeren de revue, maar de grote vraag hoe lang de vertraging is blijft onbeantwoord. Planningsvarianten spreken over 2017 en 2018 ? Wie dan leeft..... Maar nee, er moet nu besloten worden stelt het college, want het gaat vooral om de fundamenten....vooral van de fietsenkelder lijkt me. In de bestuurskunde komen dergelijke vraagstukken ook voor en vooral nadat het fout gegaan is. In een raadsenquete bijvoorbeeld. Nut en noodzaak van het stadskantoor worden niet onderbouwd. Het zijn allemaal nebenbei argumenten. Voorop dient de staan de ontwikkeling van een visie op gemeentelijke dienstverlening....... tussen nu en 2025 lijkt me. Wat is eigenlijk een gemeentehuis nog in het internettijdperk ? Is het alleen huisvesting voor de gemeentelijke organisatie... en hoe ziet die organisatie er dan uit ? We gaan toch anders werken met minder ambtenaren ? Waarom dat niet in het gebouw van het werkplein, met een geintegreerde balie ? Alle alternatieven worden gemeten met een kromme maat, namelijk de noodzaak om vast te houden aan het stadskantoor. 80-20 variant en 50-50 variant getuigen daarvan. En wat is er tegen om een keer je verlies te nemen ?

Gelukkig stelt het college voor de realisatie van het stadskantoor te betrekken bij de bezuinigingsdebat. En dat is terecht, of men daarvoor nu zelf kiest of dat anderen dat vragen het is om het even. Het is domweg de vraag of de miljoeneninvestering in het stadskantoor, meerjarig dekking opweegt tegen de pijn van de bezuinigingen en het nog in te vullen gat in de meerjarenbegroting van 5 miljoen euro. Dat is de kwestie en gelet op alle onzekerheden zou het wijs zijn nu een pas op de plaats te maken rond het Nieuwe Kantoor. En de fietstunnel kan toch betaald worden door de NS of Prorail ? Laat hen ook eens een uitwedstrijd spelen. De discussie over het nieuwe kantoor zal een stevige strijd opleveren. Ben benieuwd wie er sterker door strijd uitkomt.

Met plezier kijk ik naar mijn eigen strijd, aangegaan op 26 oktober 2009, met het publiceren van de 10 bouwstenen voor Delft. Als ik de politieke discussie in Delft nu volg, zie ik dat mijn thema's langzaam gemeengoed worden. Fusie met Rijswijk (VVD,Harpe), 25% minder ambtenaren (LD enOD), Fixatie op kerntaken van de gemeente (CU), herdefinieren van verhouding gemeentebestuur en samenleving (allen), bereikbaarheid etc.... clustering grote evenementen en terugdringen stedenbanden...(college). Ook deze strijd wordt van een uitwedstrijd steeds meer een thuiswedstrijd als de steun toeneemt. Ben benieuwd wat het CDA in de herfstvakantie besloten heeft, maar de antwoorden op mijn vragen komen nog wel.. hetzij via de fractie of via de wethouder. Ook daar een robbertje strijd, dat maakt een partij sterker. Denk maar eens aan het congres van begin oktober.

Tenslotte... vind ik nog steeds dat Delft te weinig doet aan haar koninklijke traditie. Het jaar 2013 en het jaar 2015 komen er aan. Maar niemand heeft het nog over 200 jaar NL. Voor Delft van groot belang. Maar misschien vieren we hier wel te weinig. Dit jaar is het 150 jaar Max Havelaar...van Multatuli. ben benieuwd of Meester Dick een kopje fair trade schenkt. Als dat in stilte voorbij gaat dan is er alle reden om de school in 2013 te herdopen in Koning Willem (IV) school. Was dat immers ook al niet vroeger de naam ? Elout, Groen van Prinsterer en Willem van Oranje, inruilen voor Max Havelaar, dat schept verplichtingen...... En als Hannie Schaft al wordt ingeruild voor de Ibbeltjeschool, waarom in Delft dan geen Koning Willem IV school. Sterker door strijd past toch niet alleen Rotterdam...maar ook ons Koningshuis en het christelijk onderwijs... en Multatuli speelde toch vooral uitwedstrijden in IndiŽ ?

AMvdVeen
25 oktober 2010

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen