logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 12 oktober 2010 | 09:00 |
DELFTSE DISSIDENTEN ANTI WILDERS

delft arnhem_cda_congres_milene_junius_jeroen_van_oort_20101002_1539.jpg Op het CDA congres stemden wethouder Milène Junius en fractievoorzitter Jeroen van Oort 'TEGEN'

From: a.m.van der veen
Sent: Monday, October 11, 2010 10:10 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Afdelingsmusketier

Vragen aan Milene en Jeroen en het CDA Delft.

Het CDA is een serieuze partij. Men discussieert met elkaar over zware onderwerpen. Men bestrijdt elkaar in de media en daarna sluit men weer de rijen. Dat is zo landelijk en wellicht ook in Delft. Positief is dat de partij als vereniging af en toe bij elkaar komt en vergadert. Dat is in Delft ook het geval. Toch is er wel iets vreemd. Op een congres spreken de leden namens zichzelf, althans dat neem ik aan. Ze stemmen namens zichzelf of vertegenwoordigen ze ook een soort achterban. Dat is een vraag die binnenkort in Delft aan de orde komt op de ledenvergadering.

De CDA-ledenvergadering in Delft is uitgeschreven op 21 oktober a.s. Midden in de herfstvakantie. Dat is bestuurlijk wel handig, maar voor mensen met kinderen bijvoorbeeld lastig. Ikzelf ben afwezig en daarom maar via deze musketier enkele vragen aan de wethouder en fractievoorzitter.

Ik heb een aantal vragen geformuleerd aan het CDA Delft en men kan de beantwoording hiervan voorbereiden en mondeling of schriftelijk op reageren.

1. CDA-congres

Blijkens berichten in de pers hebben Delftse vertegenwoordigers tegen kabinetsdeelname gestemd. Hebben zij tegengestemd namens de afdeling na raadpleging van het bestuur of op eigen gezag ?
Wat zijn de argumenten op tegen te stemmen en heeft men daar ook plaatselijke -bestuurlijke- opvattingen in meegewogen ?
Wat is nu het finale oordeel over het geheel. Zowel wat het programma betreft als de personele CDA-inbreng ?

2. Delfts bestuurprogramma

Het Delftse bestuursprogramma is bekend. Aan de CDA-leden is gevraagd hierover hun opvatting te geven. de volgende vragen kunnen gesteld worden.

- Wat is de speciefieke inbreng van het CDA in dit programma ?
- Hoe meent de CDA-wethouder uitvoering te kunnen geven aan dit programma: bezuinigingen cultuur, binnenstad die econnmisch terugloopt, bereikbaar ?
- Welke punten wil het CDA inbrengen in de discussie: Bestuurlijk herindeling rond Delft, Stadskantoor en gericht snijen in de ambtelijke organisatie tov het nu zo maar niet vervullen van vacatures.
- Hoe zit de fractievoorzitter de ruimte om af te wijken van het bestuursporgramma en bijvoorbeeld zaken te doen met de oppositie, VVD, OD-LD en CU ?

3. Delftse politiek

Het grootste politieke punt in Delft wordt de enquete naar Gondelaffaire. In november begint de inrichting van de raadsenquete, waarin nadrukkelijk de rol van het huidige en vorige college aan de orde komt. Ook de positie van burgemeester Verkerk komt aan de orde. Deze enquete gaat het individuele belang van raadslid Stoelinga overstijgen en richt zich op de vraag naar integriteit van bestuur. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de landelijke pers beginnen de zaak te volgen.

- Steunt het CDA dit initatief voor een raadsenquete
- Is het CDA van mening dat dit onderzoek direct zich richt op de integriteit van bestuur en daarmee op het gemeentebestuur van Delft als zodanig
- Is men bereid actief te participeren en de vermeende tegenstelling coalitie-oppositie te overstijgen ?

4. Toekomst van het CDA

De verkiezingen in maart en juni hebben geleid tot groot verlies voor het CDA met name in stedelijke gebieden. Er gaan stemmen om in het CDA om meer samenwerking te gaan zoeken met lokale partijen of zich meer te gaan richten op issues. Deze discussie raakt de toekomst van het CDA op langere termijn.

- Wat is de opvatting van het CDA-Delft inzake het heropbouwen van de partijen
- Is men bereid samenwerking te zoeken met andere partijen.... bijv de plaatselijke partijen
- Welke onderwerpen wil het CDA kiezen om zo te werken aan een duidelijk lokaal profiel.

Een plezierige vergadering gewenst en de discussie wordt vervolgd.

Delft 11 oktober 2010

AM van der Veen

Eerder verschenen columns van Arie van der Veen
Verzameld werk Arie van der Veen